Kontaktien kanssa tapahtuvien vuorovaikutusten hallinta

Business Central:ssa kaikentyyppinen yhteydenpito yrityksesi ja kontaktiesi välillä on vuorovaikutusta. Yhteydenpito voi tapahtua esimerkiksi kirjeitse, faksitse, sähköpostitse, puhelimitse jne.

Asiakkuudenhallinnan alueella voit tallentaa kaikki vuorovaikutukset, joita sinulla on kontaktiesi kanssa, jotta voit seurata kontakteihin suuntaamiasi markkinointi- ja myyntiponnistuksia, ja jatkossa parantaa liiketoiminnallista vuorovaikutustasi näiden kontaktien kanssa. Sovelluksen määrittäminen niin, että se tallentaa vuorovaikutukset, sisältää seuraavat tehtävät:

  • Vuorovaikutusmallien määrittäminen
  • Vuorovaikutusten luominen kontakteille ja segmenteille
  • Tallennettujen vuorovaikutusten tarkasteleminen ja hallinta

Vuorovaikutusmallien määrittäminen

Ennen kun voit luoda ja tallentaa vuorovaikutuksia, sinun täytyy määrittää vuorovaikutusmallit. Ennen vuorovaikutusten luomista on määritettävä, mihin vuorovaikutusmalleihin ne perustuvat. Vuorovaikutusmalli on malli, joka määrittää vuorovaikutuksen perusominaisuudet. Voit määrittää vuorovaikutusmallin Vuorovaikutusmallit-ikkunassa.

Vuorovaikutusten luominen

Vuorovaikutuksia voi tallentaa kahdella tavalla:

Tallennettujen vuorovaikutusten tarkasteleminen ja hallinta

Voit tarkastella kaikkia tallennettuja vuorovaikutuksia, joita ei ole poistettu, Vuorovaikutuslokin tapahtumat -ikkunassa. Voit avata ikkunan seuraavasti:

  • Etsi sivua tai raporttia -kuvakkeen avulla, kun haluat hakea Vuorovaikutuslokin tapahtumat -kohdasta.
  • Valitsemalla kontaktin tai segmentin Vuorovaikutuslokin tapahtumat -toiminnon. Vuorovaikutuslokin tapahtuma -ikkuna sisältää manuaalisesti luomasi vuorovaikutukset sekä sovelluksen automaattisesti tallentamat vuorovaikutukset.

Tässä ikkunassa voit

  • tarkastella vuorovaikutusten tilaa
  • merkitä vuorovaikutukset peruutetuiksi.

Voit poistaa vuorovaikutuslokin tapahtumia, jotka on peruutettu. Voit poistaa vuorovaikutuslokin tapahtumia valitsemalla Etsi sivu tai raportti -kuvakkeen, kirjoittamalla Poista peruutetut vuorovaikutuslokin tapahtumat ja valitsemalla sitten liittyvän linkin. Täytä tämän jälkeen tiedot.

Katso myös

Kontaktien hallinta
Myyntimahdollisuuksien hallinta
Financialsin käyttäminen