Valvottujen ja valvomattomien käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen

Kun olet luonut ja testannut Windows-tallentimen (V1) työnkulun, voit suorittaa sen tapahtumasta, aikataulusta tai painikkeesta. Jotta tämä onnistuisi, lisää Windows-tallentimen (V1) työnkulkusi automatisoituun työnkulkuun, painiketyönkulkuun, ajoitettuun työnkulkuun tai liiketoimintaprosessin työnkulkuun.

Edellytykset

 • Jotta Power Automate voisi käynnistää käyttöliittymätyönkulun, laitteessa on oltava paikallinen tietoyhdyskäytävä.

  Yhdyskäytävä on yritystason suojattu yhteys Power Automaten ja sen laitteen välillä, jossa käyttöliittymätyönkulku suoritetaan. Power Automate käsittelee yhdyskäytävän avulla paikallista laitetta siten, että se voi käynnistää käyttöliittymätyönkulut tapahtumasta, aikataulusta tai painikkeesta.

 • Työpaikan tai oppilaitoksen tili.

  Tärkeä

  Samaa työpaikan tai oppilaitoksen tiliä on käytettävä yhdyskäytävän määrittämiseen sekä, Power Automateen ja Windows-laitteeseen kirjautumiseen.

Työpöytätyönkulun suorittaminen tapahtumasta, painikkeesta, aikataulusta tai liiketoimintaprosessin työnkulusta

Tässä esimerkissä käyttöliittymätyönkulku käynnistetään automatisoidulla työnkululla, kun uusi sähköpostiviesti saapuu.

 1. Kirjaudu Power Automate -palveluun

 2. Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Omat työnkulut.

 3. Valitse Uusi ja valitse sitten Automaattinen – luo tyhjästä.

  Vihje

  Voit valita minkä tahansa muunkin työnkulun tyypin, joka sopii tarpeisiisi.

 4. Anna työnkululle nimi Työnkulun nimi -ruudussa.

 5. Tee haku sanoilla ”uusi sähköpostiviesti” ja valitse sitten käynnistimien luettelosta Kun uusi sähköpostiviesti saapuu (V3).

  Valitse käynnistin

 6. Valitse Luo ja valitse sitten Uusi vaihe.

 7. Hae Käyttöliittymätyönkulut ja valitse sitten Toiminnot-luettelosta Suorita työpöydän käyttöliittymätyönkulku.

  Hakutoiminto

 8. Anna yhdyskäytävän tiedot ja laitteen tunnistetiedot.

  Tämä on tehtävä laitekohtaisesti kerran:

  • Yhdyskäytävä: valitse aiemmin luotu yhdyskäytävä tai luo uusi yhdyskäytävä Uusi yhdyskäytävä ‑toiminnolla.

  • Toimialue ja käyttäjänimi: Näyttää työpaikan tai oppilaitoksen tilin laitteelta.

   Tärkeä

   Varmista, että voit kirjautua laitteeseen käyttämällä näitä tunnistetietoja.

  • Salasana: anna työpaikan tai oppilaitoksen tilin salasana.

   Yhteysasetukset

   Vihje

   Jos yhdyskäytävä ei ole näkyvissä, saatat olla ympäristössä, jonka alue on eri kuin yhdyskäytävän alue. Saat lisätietoja valitsemalla Tee puuttuvan yhdyskäytävän vianmääritys yhdyskäytävien nimien luettelossa. Voit myös varmistaa, että yhdyskäytävä ja Power Automate -alueet on yhdistetty oikein.

   Vihje

   Jos yhdyskäytävää ei näy, sinun on ehkä valittava toinen yhteys. Voit tehdä tämän valitsemalla Suorita käyttöliittymätyönkulku työpöydälle- tai Suorita verkon käyttöliittymätyönkulku -kortin oikeasta yläreunasta ...-vaihtoehdon ja valitsemalla sitten käytettävän yhteyden Omat yhteydet -kohdasta.

   Valitse uusi yhteys

 9. Valitse aiemmin luomasi käyttöliittymätyönkulku.

  Valitse käyttöliittymätyönkulku

 10. Tallenna automatisoitu työnkulku valitsemalla Tallenna.

  Vihje

  Varmista ennen testausta, että yhdyskäytävä on online-tilassa. Valitse siirtymisruudussa Tiedot > Yhdyskäytävät, valitse yhdyskäytävän nimi, siirry Tiedot-kohtaan napsauttamalla ...-vaihtoehtoa ja tarkista, onko yhdyskäytävän tila online. Jos yhdyskäytävän tila on offline, varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty Internetiin.

 11. Testaa työnkulkua lähettämällä sähköpostiviesti, jotta työnkulku käynnistyy. Käyttöliittymätyönkulku toistaa tallentamasi vaiheet.

  Onnistunut suoritus, joka kutsuu käyttöliittymätyönkulkua

  Vihje

  Älä käytä laitetta, kun työnkulku on käynnissä.

Tulosteiden ja syötteiden käyttö

Jos määrität käyttöliittymätyönkulussa syötteitä ja tulosteita, voit välittää tietoja kyseisiin syötteisiin ja kyseisistä syötteistä.

 1. Jos lisäät käyttöliittymätyönkulun pilvityönkulkuun, saat näkyviin luettelon syötteistä, jotka on määritetty Windows-tallentimen (V1) työnkulussa.

  Käyttöliittymätyönkulun syötteet

 2. Voit täyttää käyttöliittymätyönkulun kunkin syöttökentän käyttämällä työnkulun aiempien vaiheiden arvoja. Tee se valitsemalla ensin syöttökenttä ja sitten syöte tunnusvalitsimesta.

 3. Voit myös käyttää käyttöliittymätyönkulun tulosteita syötteinä toiminnoille, jotka ilmenevät työnkulun myöhemmissä vaiheissa. Tee se valitsemalla ensin syöttökenttä ja sitten syöte tunnusvalitsimesta.

Arkaluonteisten tekstisyötteiden käyttäminen

Osa syötteistä, kuten salasanat, on salattava ja jätettävä kirjaamatta lokiin, kun niitä käytetään sovelluksessa. Käyttöliittymätyönkulut tukevat arkaluonteisia tekstisyötteitä näiden "yksityisten" arvojen tallentamiseen.

Lisätietoja tämän tyyppisten syötteiden luonnista saa napsauttamalla tätä.

Arkaluonteista sisältöä voi hakea toisesta yhdistimestä ottamalla suojatut syötteet ja suojatut tulokset käyttöön seuraavasti:

 1. Valitse toiminnon oikeasta yläkulmassa.

 2. Valitse Asetukset.

  Asetusvaihtoehto

 3. Ota suojatut syötteet ja suojatut tulostiedot käyttöön, jotta näitä asetuksia ei näytetä lokeissa.

  Suojatut syötteet ja tuotokset

 4. Valitse Valmis.

  Toiminnossa on nyt lukkokuvake oikeassa yläkulmassa, mikä ilmaisee, että syötteen ja tuotoksen arvot käsitellään tietyllä tavalla.

  Lukkokuvake

  Vihje

  Määritä syötteet samojen vaiheiden mukaisesti, kuten tässä artikkelissa on aiemmin kerrottu, ja siirrä tulos tästä yhdistimestä käyttöliittymän työnkulkuun ja ota sitten asetukset käyttöön suojatussa tekstissä.

  Tuotosten siirtäminen käyttöliittymätyönkulkuun

Käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen valvottuina tai valvomattomina

Kun luot käyttöliittymätyönkulkuja, ne suoritetaan joko valvotussa tai valvomattomassa tilassa. Valvomaton tila sopii parhaiten sellaisille sovelluksille, jotka eivät edellytä ihmisten valvontaa.

Kun käyttöliittymätyönkulku suoritetaan automaattisena, se kirjautuu automaattisesti kohdelaitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 10, Windows Server 2016 tai Windows Server 2019. Kun automaatio on valmis, käyttöliittymätyönkulku kirjautuu ulos laitteelta ja raportoi toiminnastaan Power Automatessa.

Kun käyttöliittymätyönkulut suoritetaan valvomattomina, ne käyttävät avattua Windows-käyttäjäistuntoa.

Kun lisäät käyttöliittymätyönkulun pilvityönkulkuun, voit valita, haluatko käyttöliittymätyönkulun suoritettavaksi valvotusti vai valvomattomasti. Seuraavassa on joitakin tärkeitä valvottujen ja valvomattomien suoritusten välisiä eroja:

Valvomaton tila

Jos haluat suorittaa valvomattomia käyttöliittymätyönkulkuja, kohdekoneen on oltava käytettävissä ja kaikkien käyttäjien on oltava kirjautuneena ulos.

Tärkeä

Lukitut Windows-käyttäjäistunnot estävät käyttöliittymätyönkulkujen suorittamisen.

Käyttöliittymätyönkulut suorittavat seuraavat vaiheet:

 1. Käyttöliittymätyönkulku luo, hallitsee ja vapauttaa kohdelaitteiden Windows-käyttäjäistunnon.

 2. Valvomattomat käyttöliittymätyönkulut suoritetaan laitteissa näyttö lukittuna, jolloin kukaan ei voi nähdä työnkulkua sen suorittamisen aikana.

 3. Windows 10 -laitteet eivät tue suorittamista valvomattomassa tilassa, jos olemassa on aktiivisia Windows-käyttäjäistuntoja (vaikka ne olisivat lukittuja). Näyttöön avautuu seuraava virhe: Käyttöliittymätyönkulkua ei voi suorittaa. Kohdelaitteella on lukittu tai passiivinen Windows-käyttäjäistunto.

 4. Windows Server: Jos käyttöliittymätyönkulku yritetään suorittaa laitteessa sellaisena käyttäjänä, jonka lukittu istunto on jo avattu laitteella, näet saman virheilmoituksen: Käyttöliittymätyönkulkua ei voi suorittaa. Kohdelaitteella on lukittu tai passiivinen Windows-käyttäjäistunto.

Valvottu tila

Käyttöliittymätyönkulun valvottu suorittaminen edellyttää, että sinulla on aktiivinen Windows-käyttäjäistunto, joka vastaa yhteydelle määritetyn käyttäjän nimeä. Istunto ei saa olla lukittu.

Kun käyttöliittymätyönkulku käynnistyy kohdekoneessa, on suositeltavaa, että laitetta ei käytetty, ennen kuin työnkulku on suoritettu.

Useiden käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen peräkkäin samalla laitteella

Voit ajoittaa useita käyttöliittymätyönkulkuja suoritettavaksi vähintään yhdessä laitteessa. Jos vähintään kaksi käyttöliittymätyönkulkua käynnistetään samassa laitteessa suorittamista varten, Power Automate noudattaa seuraavia sääntöjä:

 1. Ensimmäinen käyttöliittymätyönkulku suoritetaan kohdelaitteessa.

 2. Lisää muut käyttöliittymätyönkulut jonoon ja näyttää ne sitten Odottaa-tilaisina käyttöliittymätyönkulkujen ja yhdyskäytävien tietosivulla.

 3. Valitsee seuraavan odottavan käyttöliittymätyönkulun, kun edellisen suoritus on valmis.

Huomautus

Nämä ohjaussäännöt koskevat yhden käyttäjän samalle laitteelle määrittämiä käyttöliittymätyönkulkuja.

Tärkeä

Jos suoritusjonossa on liian monta käyttöliittymätyönkulkua, ne saatetaan aikakatkaista. Käyttöliittymätyönkulkujen suoritukset epäonnistuvat, jos niitä ei suoriteta 30 minuutin kuluessa käynnistämisestä.

Käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen samanaikaisesti Windows Server -laitteilla

Windows Server 2016:ssa ja Windows Server 2019:ssä voi olla kirjautuneena samanaikaisesti useita käyttäjiä. Power Automate hyödyntää tätä käyttöjärjestelmän toimintoa suorittaakseen samanaikaisesti useita käyttöjärjestelmätyönkulkuja samanaikaisesti. Tämän toiminnon avulla organisaatio voi säästää infrastruktuurikustannuksia.

Voit hyödyntää useita käyttöjärjestelmätyönkulkuja yhdellä laitteella suorittamalla seuraavat vaiheet:

 1. Määritä Windows Server 2016- tai 2019-laite, jossa on paikallinen yhdyskäytävä ja käyttöliittymätyönkulkujen ensimmäinen versio asennettuna.
 2. Käytä vähintään kahta käyttäjätiliä tämän laitteen yhdyskäytävään kohdistuvien käyttöliittymätyönkulkujen yhteyksien luomiseen.

Power Automate skaalaa samanaikaisten käyttöliittymätyönkulkujen määrän automaattisesti laitteen tukemaan enimmäismäärään. Jos laitteen kapasiteetti ylittyy, ylimääräiset suoritukset odottavat täällä kuvatulla tavalla.

Tärkeä

Jos haluat käyttää useampaa kuin kahta rinnakkaista käyttäjäistuntoa Windows Serverissä, sinun on otettava etätyöpöytäpalvelut käyttöön. Lisätietoja RDS:stä.

Huomautus

Useiden samanaikaisten saman käyttäjän käyttöliittymätyönkulun suorittamista ei tueta. Samanaikaisten käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen edellyttää, että niitä suorittavat eri käyttäjät.

Pyynnöt kuormituksen tasaamisesta klusterin eri yhdyskäytäviin

Voit valita käyttöliittymätyönkulut jaettaviksi tasaisesti klusterin eri yhdyskäytäviin. Oletusarvoisesti yhdyskäytävän valinta on satunnaista kuormituksen tasaamisen aikana.

Yhdyskäytävien lisääminen ja klusterien luonti seuraavien ohjeiden avulla

Huomautus

Klusterin offline-yhdyskäytäväjäsenet vaikuttavat suorituskykyä heikentävästi. Poista kyseiset jäsenet käytöstä tai poista ne.

Jos haluat määrittää kuormituksen tasauksen Power Automaten yhdyskäytävätietosivulla, valitse Tiedot -> Yhdyskäytävät ja valitse sitten yhdyskäytäväklusteri.

Valitse yhdyskäytävätietosivulla Suorita klusterin kaikille yhdyskäytäville. Tämä jakaa käyttöliittymätyönkulut klusterin kaikille yhdyskäytäville.

Jaa käyttöliittymätyönkulkujen suoritus yhdyskäytäväklusterille

Tärkeä

Jos käytät paikallisia Windows-tilejä, kaikilla klusterin koneilla on oltava sama paikallinen tili, jolla on sama salasana. Käytä näitä tunnistetietoja, kun luot käyttöliittymätyönkulun yhteyden. Jos käytät Active Directoryyn tai Azure AD:hen liitettyjä koneita, varmista, että käyttäjätili, jota käytät käyttöliittymätyönkulun yhteydessä, voi käyttää kaikkia klusterin koneita.

Parhaat käytännöt aikakatkaisujen välttämiseen ja kuormituksen jakamiseen eri koneisiin

Jos aiot suorittaa useita käyttöliittymätyönkulkuja, voit ottaa käyttöön joukon strategioita kuormituksen jakamista varten. Niiden avulla voit varmistaa, että kaikki käyttöliittymätyönkulut suoritetaan ongelmitta ilman kohdekoneiden kuormittumista tai aikakatkaisujen toteutumista liian monen käyttöliittymätyönkulun samanaikaisen suorituksen vuoksi. Voit tehdä jonkin seuraavista:

 1. Suunnittele käyttöliittymätyönkulut suoritettaviksi eri vuorokaudenaikoina, jolloin kuormitus jakautuu eri aikoihin. Tämä toimii parhaiten, jos sinulla on vain yksi kone tai rajallinen määrä koneita, jotka voivat suorittaa kuormituksia, ja voit hallita käynnistimiä (esimerkiksi ajoitettuja työnkulkuja), jotka käynnistävät käyttöliittymätyönkulut.
 2. Luo klustereita koneista, jotka voivat suorittaa käyttöliittymätyönkulkuja samoilla määrityksillä rinnakkain.
 3. Luo useita työnkulkuja, jotka käyttävät erillisiä yhteyksiä eri kohdekoneisiin.

Noudattamalla näitä strategioita voit estää sen, että käyttöliittymätyönkulut kilpailevat suorittamisesta samassa laitteessa, ja joissakin tilanteissa sen, että epäonnistuvat aikakatkaisun takia.

Huomautus

Jos käytät käyttöliittymätyönkulkuja valvomattomassa tilassa, sinun on ennakoitava organisaatiossa rinnakkain suoritettavien käyttöliittymätyönkulkujen määrä ja ostettava riittävästi valvomattomia lisäosia.

Epäonnistuneiden käyttöliittymätyönkulkujen suorittaminen uudelleen

Jos käyttöliittymätyönkulun suoritus epäonnistuu, korjaa ongelma ja suorita se uudelleen seuraavasti:

 1. Siirry tietosivulle ja selvitä epäonnistunut suoritus.

 2. Valitse toimintovalikosta Lähetä uudelleen -painike.

Virheiden vianmääritys

 1. Jos valvomaton käyttöliittymätyönkulku epäonnistuu ja saat Uutta istuntoa ei voi luoda -sanoman, korjaa ongelma seuraavasti:

  • Windows 10: varmista, ettei kohdelaitteessa ole aktiivista käyttäjäistuntoa (lukittua tai lukitsematonta).
  • Windows Server 2016 tai Windows Server 2019: Varmista, ettei laitteesi käyttäjäistuntojen enimmäismäärää ole saavutettu. Käyttöliittymätyönkulkuja ei voi suorittaa, jos uusia istuntoja ei voi luoda.
 2. Jos suoritat käyttöliittymätyönkulkuja muussa kuin englanninkielisessä käyttöjärjestelmässä ja saat 502 – Virheellinen pyyntö -sanoman, varmista, että olet noudattanut ohjeita käyttöliittymätyönkulkujen päivittämiseen esiversiosta.

 3. Jos yhdyskäytävän tila on offline, varmista, että laite on käynnissä ja että sen verkkoyhteys on muodostettu. Voit suorittaa myös yhdyskäytävän vianmäärityksen.

 4. Jos yhdyskäytävän tila on online, kokeile seuraavaa:

  • Varmista, että käyttöliittymätyönkulkujen sovellus ja palvelut ovat käynnissä laitteella.

  • Käynnistä käyttöliittymätyönkulkujen palvelu uudelleen laitteella.

Lisätietoja