Windows 10, leagan 1703: Teagmhais agus réimsí bunúsacha diagnóisice Windows ag an mbunleibhéalWindows 10, version 1703 basic level Windows diagnostic events and fields

Baineann sé leApplies to

 • Windows 10, leagan 1703Windows 10, version 1703

Bailítear líon faisnéise teoranta ón mbunleibhéal atá ríthábhachtach chun an gléas agus cumraíocht an ghléis a thuiscint, lena n-áirítear: faisnéis bhunúsach faoin ngléas, faisnéis a bhaineann le caighdeán, comhoiriúnacht feidhmchlár agus Microsoft Store.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Nuair a shocraítear an leibhéal mar bhunúsach, áirítear faisnéis faoin leibhéal slándála freisin.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Cabhraíonn an leibhéal bunúsach freisin le haithint fadhbanna a d'fhéadfadh tarlú ar chumraíocht crua-earraí nó bogearraí gléis faoi leith.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Mar shampla, is féidir leis cabhrú lena fháil amach má tharlaíonn tuairteanna níos minice ar ghléasanna le méid cuimhne faoi leith nó ar ghléasanna a mbíonn leagan áirithe tiománaí á rith acu.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Cabhraíonn sé sin le Microsoft fadhbanna leis an gcóras oibriúcháin nó feidhmchláir a réiteach.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Bain úsáid as an alt seo chun foghlaim faoi theagmhais diagnóisice, arna ngrúpáil de réir limistéar an teagmhais, agus na réimsí i ngach teagmhas.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. Déantar cur síos gairid ar gach réimse.A brief description is provided for each field. Áirítear sonraí comhchoiteanna, a bhailíonn sonraí gléis, le gach teagmhas a ghintear.Every event generated includes common data, which collects device data.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi shonraí feidhmeacha agus diagnóisice Windows sna hailt seo:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Teagmhais mheasúnóraAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Liostaítear leis an teagmhas seo na cineálacha oibiachtaí agus cé mhéad acu atá ar an ngléas cliaint seo.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Cuireann seo bealach gasta ar fáil lena chinntiú go bhfuil na taifid ar an bhfreastalaí ag teacht leis an méid ar an gcliant.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionApplicationFile atá dírithe ar an gcéad eisiuint eile de Windows ar an ngléas seo.DatasourceApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DatasourceDevicePnp atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS3 The total DatasourceDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DatasourceDriverPackage atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS3 The total DatasourceDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoBlock atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPassive atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar an gcéad leagan eile de Windows ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DatasourceSystemBios atá dírithe ar an gcéad leagan eile de Windows ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionApplicationFile atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_RS3 The total DecisionApplicationFile objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS2 Áireamh na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoBlock atá i láthair ar an meaisín seo ag díriú ar an gcéad leagan eile de Windows.DecisionDevicePnp_RS2 The count of DataSourceMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • DecisionDevicePnp_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionDevicePnp atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS3 The total DecisionDevicePnp objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionDriverPackage atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS3 The total DecisionDriverPackage objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoBlock atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPassive atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMediaCenter atá dírithe ar an gcéad leagan eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionSystemBios atá dírithe ar an gcéad eisiúint eile de Windows ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • InventoryLanguagePack Áireamh na n-oibiachtaí DecisionApplicationFile ar an meaisín seo a dhíríonn ar chéad eisiúint eile WindowsInventoryLanguagePack The count of DecisionApplicationFile objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • InventorySystemBios Áireamh na n-oibiachtaí DecisionDevicePnp ar an meaisín seo a dhíríonn ar chéad eisiúint eile Window.InventorySystemBios The count of DecisionDevicePnp objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • PCFP Áireamh na n-oibiachtaí DecisionDriverPackage ar an meaisín seo a dhíríonn ar chéad eisiúint eile WindowsPCFP The count of DecisionDriverPackage objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorCompareExchange Áireamh na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoBlock ar an meaisín seo a dhíríonn ar chéad eisiúint eile Window.SystemProcessorCompareExchange The count of DecisionMatchingInfoBlock objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemProcessorNx Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWim Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Áireamh na n-oibiachtaí DecisionSystemBios ar an meaisín seo a dhíríonn ar chéad eisiúint eile WindowsSystemWindowsActivationStatus The count of DecisionSystemBios objects present on this machine targeting the next release of Windows
 • SystemWlan Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Léiríonn an teagmhas seo na meiteashonraí bunúsacha maidir le comhaid feidhmchlár sonrach atá suiteáilte ar an gcóras.This event represents the basic metadata about specific application files installed on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Más feidhmchlár frithvíreas an feidhmclár, seo a ainm taispeána.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex An réamh-mheas comhoiriúnachta don chomhad seo.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Léirítear leis cibé acu an bhfuil an comhad sna sonraí CIT.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Léirítear leis cibé acu an bhfuil comhad upgrade.exe ag an bhfeidhmchlár frithvíreas.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv An comhad tuairiscithe frithvíreas EXE é an comhad seo?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Beidh seo ina theaghrán folamh i gcónaí agus sonraí diagnóiseacha á seoladh.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries Eagar réimsí a shonraíonn cé acu iontrálacha SDB a bhaineann leis an gcomhad seo.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Leis an teagmhas seo seoltar faisnéis chomhoiriúnachta maidir le gléas PnP chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Léirítear leis cibé acu an gléas líonra gníomhach é an gléas seo.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • IsBootCritical Léirítear leis cibé acu an bhfuil bútáil an ghléis criticiúil.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • SdbEntries Eagar réimsí lena sonraítear cé acu iontrálacha SDB a bhaineann leis an ngléas seo.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this device.
 • WuDriverCoverage Léirítear leis cibé acu an bhfuil ardú leibhéil tiománaí ann don ghléas seo, de réir Windows Update.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId Aitheantas Windows Update don tiománaí ardaithe leibhéil infheidhme.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuDriverUpdateID Aitheantas Update don tiománaí ardaithe leibhéil infheidhme ó Windows Update.WuDriverUpdateID The Update ID of the applicable uplevel driver from Windows Update.
 • WuPopulatedFromId An t-aitheantas meaitseála don tiománaí ardaithe leibhéil ionchasach bunaithe ar clúdach tiománaí ó Windows Update.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.
 • WuPopulatedFromId An t-aitheantas meaitseála don tiománaí ardaithe leibhéil ionchasach bunaithe ar clúdach tiománaí ó Windows Update.WuPopulatedFromID The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceDevicePnp ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Leis an teagmhas seo seoltar faisnéis chomhoiriúnachta bunachair shonraí maidir le pacáistí tiománaí chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceDriverPackage ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas seo, go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí a sheoladh i dtaobh iontrálacha blocála oiriúnachta ar bith ar an chóras nach bhfuil baint díreach acu le feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DataSourceMatchingInfoBlock ann a thuilleadh.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Tugann an teagmhas seo le fios gur cuireadh i gcrích tacar iomlán theagmhais DataSourceMatchingInfoBlockStAdd a sheoladh.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events has completed being sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le comhaid chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí bunachar comhoiriúnachta a sheoladh i dtaobh iontrálacha neamhblocála oiriúnachta ar bith ar an chóras nach bhfuil curtha isteach ag feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DataSourceMatchingInfoPassive ann a thuilleadh.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DataSourceMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le comhaid chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí bunachar comhoiriúnachta a sheoladh i dtaobh iontrálacha lena mbíonn athshuiteáil de dhíth i ndiaidh uasghrádú ar an chóras nach bhfuil curtha isteach ag feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Léirítear leis an teagmhas nach bhfuil oibiacht DataSourceMatchingInfoPostUpgrade ann a thuilleadh.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Seolann an teagmhas seo eolas bunachair shonraí comhoiriúnachta i dtaobh an BIOS mar chuidiú chun go mbeidh Windows suas chun dáta i gcónaí.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • SdbEntries Eagar réimsí lena léirítear go mbaineann na hiontrálacha SDB leis an BIOS.SdbEntries An array of fields indicating the SDB entries that apply to this BIOS.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceSystemBios ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí faoi chinntí comhoiriúnachta i dtaobh comhaid mar chuidiú chun go mbeidh Windows suas chun dáta i gcónaí.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Bhí an bac am rite ardaithe leibhéil ar an gcomhad ar an gcóras oibriúcháin reatha cheana.BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Léirítear leis cibé acu an bhfuil aon saincheist leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú de bharr an chomhaid atá i gceist.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach don chomhad seo?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • HardBlock Tá bac ar an gcomhad seo san SDB.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride An bhfuil bac ar an gcomhad atá sáraithe ag clib san SDB?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication An bhfuil MigXML ag an gcomhad ón SDB a bhaineann leis agus atá i bhfeidhm maidir leis an modh uasghrádaithe comhaid?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval An bhfuil MigXML ag an gcomhad ón SDB lena mbainfear an feidhmchlár sa chéad uasghrádú eile?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction An mbeidh an comhad ina chúis le gníomh is féidir a ruaigeadh?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dimissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData Tar éis uasghrádú, beidh fógra iar-uasghrádaithe ag gabháil leis an gcomhad maidir le feidhmchlár nua a shuiteáil ina áit.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData An bhfuil fógra ag an gcomhad seo ar cheart a thaispeáint tar éis an uasghrádaithe?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Tar éis uasghrádú, beidh fógra iar-uasghrádaithe ag an gcomhad seo chun an feidhmchlár a shuiteáil.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Ní mór an comhad seo a dhíshuiteáil chun an t-uasghrádú a chríochnú.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB,SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB,SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Is féidir é a athshuiteáil tar éis an uasghrádaithe.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Má dhéantar an feidhmchlár a nuashonrú, is féidir leis an uasghrádú leanúint ar aghaidh.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur gá athshuiteáil tar éis uasghrádú a dhéanamh san SDB.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Ní chuireann sé bac ar uasghrádú.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur gá athshuiteáil tar éis uasghrádú le rabhadh san SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Ní chuireann sé bac ar uasghrádú.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Tá bac bog ar an gcomhad san SDB agus rabhadh ag gabháil leis.SoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Léiríonn an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le comhad chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about a file to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí faoi chinntí comhoiriúnachta i dtaobh gléas Plugáil agus Seinn (PNP) mar chuidiú chun go mbeidh Windows suas chun dáta i gcónaí.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked An bhfuil bac curtha leis an tiománaí a bhaineann leis an ngléas PNP?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • BlockAssociatedDriver Ar cheart go mbeadh bac ar an tiománaí a bhaineann leis an ngléas PNP seo?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice An bhfuil an gléas PNP ag cur baic ar an uasghrádú?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked An bhfuil an gléas PNP seo bútáil-chriticiúil agus gan tiománaí sa chóras oibriúcháin?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork An é an gléas PNP seo an t-aon ghléas gníomhach ar an líonra?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach le linn suiteála don ghléas PNP seo?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DriverAvailableInbox An áirítear tiománaí leis an gcóras oibriúcháin don ghléas PNP seo?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline An bhfuil tiománaí don ghléas PNP seo ar Windows Update?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel An bhfuil tiománaí ar Windows Update nó ag gabháil leis an gcóras oibriúcháin don ghléas PNP seo?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden An bhfuil bac tiománaí ar an ngléas seo a sáraíodh?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction An gá don úsáideoir rabhadh a ruaigeadh agus an gléas seo á chumrú?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed An bhfuil cód faidhbe ag an ngléas seo don chóras oibriúcháin foinse nach fearr é ná an ceann a bheadh aige ar an gcóras oibriúcháin sprice?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade An bhfuil bac SDB ar an ngléas PNP a chuireann bac ar an uasghrádú?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ar an ngléas PNP a chuireann bac ar uasghrádú, ach gur sáraíodh an bac sin?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht DecisionDevicePnp atá léirithe ag objectInstanceId ann níos mó.This event Indicates that the DecisionDevicePnp object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le gléasanna PNP chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua de theagmhais DecisionDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DecisionDevicePnpAdd events will be sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le gléasanna PNP chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí cinnidh maidir le comhoiriúnacht pacáiste tiománaí chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ar an bpacáiste tiománaí, a chuireann bac air ascnamh, ach gur sáraíodh an bac sin?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked An é bac ar ghléas is ea is cúis leis an mbac ar an bpacáiste tiománaí?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked An é bac ar thiománaí is ea is cúis leis an mbac ar an bpacáiste tiománaí?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverShouldNotMigrate Ar cheart an pacáiste tiománaí a ascnamh le linn uasghrádú?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ar an bpacáiste tiománaí, a chuireann bac air ascnamh, ach gur sáraíodh an bac sin?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht DecisionDriverPackage atá léirithe ag objectInstanceId ann níos mó.This event indicates that the DecisionDriverPackage object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le pacáistí tiománaithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas DecisionDriverPackageStartSync go seolfar sraith nua de theagmhais DecisionDriverPackageAdd.The DecisionDriverPackageStartSync event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh a bhaineann le pacáistí tiománaithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cinneadh comhoiriúnachta maidir le hiontrálacha a bhlocáil nach gcuirtear isteach le feidhmchláir ná gléasanna, chun cabhrú le Windows a a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhb leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú baic faisnéise meaitseála?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach don bhac seo?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsUninstallAction An gá don úsáideoir gníomh a ghlacadh mar chuid den tsuiteáil de bharr bac faisnéise meaitseála?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur baic ar an uasghrádú?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur bac ar uasghrádú, ach go bhfuil an chlib ‘is féidir athshuiteáil’ ann?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur baic ar uasghrádú, ach go bhfuil an ‘chlib go dtí nuashonrú’ ann?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionMatchingInfoBlock ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoBlockAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí cinnidh comhoiriúnachta maidir le hiontrálacha neamhbhactha ar an gcóras nach gcuirtear isteach le feidhmchláir ná gléasanna, mar chabhair chun Windows a choimeád chun dáta.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhb leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú baic faisnéise meaitseála?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • MigApplication An bhfuil bac sonraí meaitseála le hascnamh don mhód uasghrádaithe reatha?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionMatchingInfoPassive ann a thuilleadh.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí comhoiriúnachta cinnidh maidir le hiontrálacha a éilíonn athshuiteáil tar éis uasghrádú.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Úsáidtear é chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.It's used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData An mbeidh fógra ag gabháil leis an gcomhad tar éis uasghrádú chun feidhmchlár a shuiteáil in ionad an fheidhmchláir reatha?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Ar ceart fógra a thaispeáint don chomhad tar éis an uasghrádaithe?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData An mbeidh fógra ag gabháil leis an gcomhad tar éis uasghrádú maidir le hathshuiteáil an fheidhmchláir?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur ga é a athshuiteáil tar éis uasghrádú sa bhunachar sonraí comhoiriúnachta (nach uasghrádú bactha é).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionMatchingInfoPostUpgrade ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí cinnidh maidir le Windows Media Center, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhb leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú de bharr Windows Media Center?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Má thacaítear le Windows Media Center ar an leagan seo, an ndearnadh é a rith uair amháin ar a laghad agus an fíor iad na MediaCenterIndicators?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators An léiríonn aon cheann de na táscairí go bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse An bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed An bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach nó an bhfuil sé ag rith ar leagan tacaithe?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction An bhfuil aon ghníomhartha ar féidir iad a ruaigeadh ag teacht ó Windows Media Center?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionMediaCenter ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cinneadh comhoiriúnachta a bhaineann le BIOS chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An bhfuil bac ar uasghrádú ar an ngléas de bharr bac BIOS?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • HasBiosBlock An bhfuil bac BIOS ar an ngléas seo?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionSystemBios ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunningMicrosoft.Windows.Appraiser.General.EnterpriseScenarioWithDiagTrackServiceRunning

Leis an teagmhas seo cuirtear in iúl gur tugadh treoir don Mheasúnóir cás fiontair a rith agus an tseirbhís DiagTrack suiteáilte.This event indicates that Appraiser has been triggered to run an enterprise scenario while the DiagTrack service is installed. Ní féidir an teagmhas a sheoladh ach amháin má úsáidtear bratach speisialta chun an cás fiontair a thúsú.This event can only be sent if a special flag is used to trigger the enterprise scenario. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • PCFP An t-aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Seoltar leis an teagmhas sonraí maidir le torthaí a bhaineann le treoracha mearbhactha, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • NewData Na sonraí sa luach clárlainne tar éis nuair atá an scanadh curtha i gcrích.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Na sonraí clárlainne sa luach clárlainne sular ritheadh an scanadh.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Ainm na heochrach clárlainne ina seoltar toradh.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue An luach clárlainne a seoltar toradh ina leith.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Seasann an teagmhas do na meiteashonraí bunúsacha maidir le comhad ar an gcóras.This event represents the basic metadata about a file on the system. Ní mór don chomhad seo a bheith ina chuid d'fheidhmchlár agus bac a bheith i bhfeidhm air sa bhunachar sonraí comhoiriúnachta nó mar chuid de ríomhchlár frithvíreas.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BinaryType Cineál dénártha.BinaryType A binary type. Sampla: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Iarracht chun FileVersion a ghlanadh sa chliant a dhéanann iarracht an leagan a chur ina 4 ochtréad.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion Iarratas chun ProductVersion a ghlanadh sa chliant a dhéanann iarracht an leagan a ionadú ina 4 ochtréad.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Mura bhfuil aon iontráil in Cuir leis/Bain ríomhchláir, is é sin an ProgramID a ghintear ó mheiteashonraí an chomhaid.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Ainm chuideachta an díoltóra a d'fhorbair an comhad seo.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Hais lena n-aithnítear an comhad go huathúil.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion -> An leagan comhaid ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna -> Mionsonraí.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • LinkDate An dáta agus am ar ar nascadh an comhad seo.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath An cosán iomlán comhaid chuig an gcomhad a liostáladh ar an ngléas.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Ainm an chomhaid a cuireadh le liosta.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName An t-ainm táirge ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna -> Mionsonraí.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion An t-ainm táirge ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna -> Mionsonraí.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Hais d'Ainm, Leagan, Foilsitheoir agus Teanga d'fheidhmchlár a úsáidtear chun é a aithint.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Size Méid an chomhaid (i mbearta heicsidheachúla).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar tacar nua teagmhas InventoryApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le líon na bpacáistí teanga atá suiteáilte ar an gcóras chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Léirítear leis cibé acu an bhfuil 2 phacáiste teanga nó níos mó leis an ngléas seo.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Líon na bpacáistí teanga atá suiteáilte.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryLanguagePack ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryLanguagePackAdd.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Seoltar leis an teagmhas sonraí fíora/bréagacha maidir leis na pointí cinnidh a úsáidtear chun tuiscint a fháil maidir le cé acu an úsáidtear Windows Media Center ar an gcóras, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Ar seoladh Windows Media Center riamh?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv An ndearna an t-úsáideoir tiúnóir teilifíse trí Windows Media Center?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts An bhfuil aon chuntais úsáideora Windows Media Center Extender cumraithe?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders An bhfuil aon fhillteáin cumraithe ag Windows Media Center le breathnú orthu?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher An é Windows Media Center an feidhmchlár réamhshocraithe chun comhaid ceoil nó físeáin a oscailt?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid An bhfuil an t-úsáideoir ag rith leagan de Windows Media Center lena léirítear gur íoc siad as Windows Media Center?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported An dtacaíonn an córas oibriúcháin atá ag rith le Windows Media Center?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryMediaCenter ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha faoin BIOS lena chinneadh cé acu an bhfuil bac comhoiriúnachta ann.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate Dáta eisiúna an BIOS san fhormáid UTC.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName An réimse ainm ó Win32_BIOS.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Níl An réimse monaróra ó Win32_ComputerSystem.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model An réimse samhla ó Win32_ComputerSystem.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventorySystemBios ann a thuilleadh.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventorySystemBiosAdd.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Ní dhéantar an teagmhas seo a rith ach le linn suiteála.This event runs only during setup. Tugann sé liosta de na pacáistí tiománaí ardaithe leibhéil a íoslódáladh roimh an uasghrádú.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. Tá sé fíorthábhachtach i dtaca le tuiscint a fháil an bhféadtar cliseadh le linn suiteála a rianú chuig easnamh a bheith ann sna tiománaithe ardaithe céime roimh an uasghrádú.It is critical in understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical An bhfuil an pacáiste tiománaí marcáilte mar chriticiúil don bhútáil?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build An luach tógála ón bpacáiste tiománaí.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Ainm an chomhaid catalóige sa phacáiste tiománaí.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Rang an ghléis ón bpacáiste tiománaí.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid Aitheantas uathúil rang an ghléis ón bpacáiste tiománaí.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date An dáta ón bpacáiste tiománaí.Date The date from the driver package.
 • Inbox An pacáiste tiománaí de thiománaí a áirítear le Windows?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName Ainm bunaidh an chomhaid INF sula n-athainmníodh é.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Cosán faoi $WINDOWS.~BT\Drivers\DU de ghnáthGenerally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider Soláthraí an phacáiste tiománaí.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName Ainm an chomhaid INF tar éis dó a bheith athainmnithe.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision Athbhreithniú ar an bpacáiste tiománaí.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Léirítear leis cibé acu an bhfuil an pacáiste tiománaí sínithe.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Neamhaithnid = 0, Neamhshínithe = 1, Sínithe = 2Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Mórleagan an phacáiste tiománaí.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Mionleagan an phacáiste tiománaí.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryUplevelDriverPackage ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryUplevelDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Seoltar an teagmhas seo ag tús reatha measúnóra, léiríonn an RunContext cad é ar chóir súil leis sa phálasta sonraí ina dhiaidh.This event is sent at the beginning of an appraiser run, the RunContext indicates what should be expected in the following data payload. Úsáidtear an teagmhas seo mar aon leis na teagmhais mheasúnóra eile chun cinntí comhoiriúnachta a dhéanamh chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used with the other Appraiser events to make compatibility decisions to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserBranch An bhrainse foinse inar tógadh an leagan de Mheasúnóir atá ag rith faoi láthair.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Ainm an phróisis lenar seoladh Measúnóir.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Context Léirítear leis seo cé acu mód ina bhfuil an Measúnóir ag rith.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Sampla: Socrú nó Teiliméadracht.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP An t-aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí ar aghaidh faoin mhéid cuimhne ar an chóras agus cibé an gcomhlíonann sé riachtanais, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An bhfuil an gléas ó uasghrádú de bharr srianadh ar chuimhne?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated Ar sáraíodh riachtanais chuimhne?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile An teorainn reatha cuimhne tiomnaithe don chóras nó don phróiseas reatha, cibé acu is lú (i mbearta).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram An méid cuimhne ar an ngléas.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB An méid cuimhne (KB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Méid na cionroinnte móid úsáideora den spás seolta fíorúil sa phróiseas glaoite (i mbearta).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB An méid cuimhne fíorúla (KB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemMemory ann a thuilleadh.This event that the SystemMemory object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemMemoryAdd.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Seoltar leis an teagmhas sonraí faoin cé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas CompareExchange128 CPU chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support An dtacaíonn an CPU le CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemProcessorCompareExchange ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Sonraítear leis an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorCompareExchangeAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an dtacaíonn an córas leis an riachtanas LAHF & SAHF CPU. mar chuidiú chun go mbeidh Windows suas chun dáta i gcónaí.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport An dtacaíonn an CPU le LAHF/SAHF?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemProcessorLahfSahf ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorLahfSahfAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an dtacaíonn an córas leis an riachtanas NX CPU mar chuidiú chun go mbeidh Windows suas chun dáta i gcónaí.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Toradh an tiománaí a úsáidtear chun seiceáil neamhchinnteachaíoch a dhéanamh le haghaidh tacaíocht NX.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport An dtacaíonn an próiseálaí le NX?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemProcessorNx ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorNxAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cibé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas PrefetchW CPU, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport An dtacaíonn an próiseálaí le PrefetchW?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemProcessorPrefetchW ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorPrefetchWAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Seoltar leis an teagmhas sonraí faoin cé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas SSE2 CPU chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport An dtacaíonn an próiseálaí le SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemProcessorSse2 ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorSse2Add.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí faoi cibé acu an dtacaíonn an córas le tadhall, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent An bhfuil digiteoir comhtháite tadhaill ann?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches An t-uaslíon pointí tadhaill a dtacaíonn na crua-earraí gléis leo.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemTouch ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemTouchAdd.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí lena léirítear cibé acu an ritheann an córas oibriúcháin ó chomhad WIM comhdhlúite, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot An bhfuil an córas oibriúcháin reatha ag rith ó chomhad comhdhlúite WIM?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue An luach lom ón gclárlann a úsáidtear chun a léiriú cé acu an bhfuil an gléas ag rith ó WIM.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemWim ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemWim object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWimAdd.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí lena léirítear cibé acu an bhfuil an córas oibriúcháin reatha gníomhachtaithe, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue An toradh ón API a úsáidtear chun a léiriú cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin gníomhachtaithe.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision An bhfuil an córas oibriúcháin reatha gníomhachtaithe?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemWindowsActivationStatus ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Sonraítear leis an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWindowsActivationStatusAdd.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an bhfuil WLAN ag an chóras agus má tá cibé an úsáideann sé tiománaí aithriseach a d'fhéadfadh uasghrádú a bhlocáil, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é tiománaí aithrise is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock An bhfuil bac uasghrádaithe ar an tiománaí WLAN?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver An bhfuil tiománaí aithrise WLAN ag an ngléas seo?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists An dtacaíonn an gléas seo le WLAN ar chor ar bith?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent An bhfuil aon mhodúil WLAN ann?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver An bhfuil tiománaí WLAN ag an ngléas seo nach tiománaí aithrise é?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemWlan ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWlanAdd.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair agus toradh de rith sonraí diagnóiseacha le fios.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Ligtear leis seo don chuid eile de na na sonraí a sheoltar le linn an reatha a bheith curtha i gcomhthéacs agus a thuiscint i gceart, agus úsáidtear ansin iad chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserBranch An brainse foinse inar tógadh an leagan de Mheasúnóir atá ag rith.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion An leagan de na comhaid sonraí a úsáideann an rith sonraí diagnóisice Measúnóra.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess Ainm an phróisis a lainseáil an Measúnóir.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion An leagan comhaid (mórleagan, mionleagan agus leagan tógála) den DLL Measúnóra, comhchaitéinithe gan phoncanna.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal As feidhm, socraithe mar bhréagach i gcónaí.AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial As feidhm, léirítear leis má tá an Measúnóir ag scríobh comhad sonraí le léamh ag an bhfeidhmchlár Faigh Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate Stampa ama a léiríonn an spriocdáta, sin é an t-am lena bhfanfaidh an mheasúnóir leis sula ndéanann sé scan iomlán.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Tugann sé le fios cibé an rith fiontraíochta é an rith sonraí diagnóiseacha, rud a chiallaíonn gur ritheadh an mheasúnóir ó líne na n-orduithe le paraiméadar fiontraíochta breise.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Léiríonn seo cé acu an bhfuil an Measúnóir ag déanamh sioncronú iomlán, rud a chiallaíonn go seoltar an tsraith iomlán teagmhas lena léirítear staid an mheaisín.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. I gcásanna eile, ní sheoltar ach athruithe ón rith roimhe sin.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InventoryFullSync Léiríonn seo cé acu an bhfuil an fardal ag déanamh sioncronú iomlán, is é sin go seoltar an tsraith iomlán teagmhas a sheasann don fhardal meaisín.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Sonraíonn sé seo cé acu ar glaodh an rith de réir loighce stopadh má tá úsáideoir ann.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Cabhraíonn seo tuiscint a fháil ar na cúiseanna atá ann gur ghlac an rith níos mó ama ná mar is gnáth.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Léiríonn seo má tá an measúnóir ag rith gan feidhmíocht asbhainteach toisc gur ritheadh é le feidhmíocht asbhainteach agus gur theip air críochnú roinnt uaireanta as a chéile.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Sonraíonn cé acu ar socraíodh an Measúnóir chun rith ar chor ar bith.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Má tá sé seo bréagach, tuigtear nach bhfaighfear teagmhais sonraí ón ngléas seo.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate An dáta a sonraíodh an rith sonraí diagnóisice, sloinnte mar am comhaid.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Léiríonn seo cé acu ar ritheadh an chomhpháirt generaltel.dll.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Bailíonn Generaltel sonraí diagnóisice breise ar sceideal neamhrialta agus ó mheaisíní ag leibhéil diagnóisice sonraí atá níos airde ná an bunleibhéal.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Léiríonn seo cé acu an féidir leis an measúnóir nascadh le Windows Update agus cinntí a dhéanamh ag úsáid faisnéis maidir le cuimsiú tiománaí atá cothrom le dáta.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult An hresult de rith sonraí diagnóiseacha an Mheasúnóra.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • SendingUtc Tugann sé le fios cibé an bhfuil cliaint an Mheasúnóra ag seoladh teagmhas le linn an rith sonraí diagnóiseacha reatha.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull As feidhm, socraithe ar bhréagach i gcónaíStoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Tugann sé le fios cibé ar sheoladh sonraí diagnóiseacha i gceart.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Tugann sé le fios cibé an bhfuil cliaint an Mheasúnóra ag scóigeadh aschur de theagmhais CUET le cosc a chur ar dhícumasú.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Méadaíonn seo an t-am rite agus iontaofacht sonraí diagnóisice.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Léirítear leis seo ar ritheadh an measúnóir i mód foclach, ar mód tástála amháin é le logáil bhreise.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Léirítear leis seo an chúis nó na cúiseanna ar gineadh sioncronú iomlán.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le húsáid bhainistiú na gceart digiteach níos sine ar an gcóras chun cabhrú le Windows a choinneáil suas chun dáta.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Ní shonraítear leis na sonraí seo mionsonraí maidir leis na meáin a úsáideann bainistíocht na gceart digiteach, ní shonraítear ach cé acu an bhfuil na comhaid sin ann.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Bhí sé ríthábhachtach na sonraí sin a bhailiú chun maolú ceart a chinntiú do chustaiméirí, agus ba cheart gurb fhéidir iad a bhaint nuair a bheidh na maoluithe ar fad i bhfeidhm.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Mar an gcéanna le NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction Léirítear leis seo más gá teachtaireacht inruaigthe chun rabhadh a thabhairt don úsáideoir faoi chaillteanas féideartha sonraí de bharr lochtú DRM.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Luach lom den API a úsáidtear chun staid DRM a bhailiú.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Léirítear leis seo cibé acu an bhfuil aon chomhaid le DRM pearsanta criptithe ar an gcóras, a úsáideadh le haghaidh CDanna conlaithe.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped NÓ WmdrmPurchasedWmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse Níor ruaigeadh WmdrmIndicators AGUS bac inruaighthe sa chumraíocht.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Léiríonn seo cé acu an bhfuil comhaid ar an gcóras lena mbaineann ceadúnais neamhbhuana.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Léirítear leis seo an bhfuil comhaid ar an gcóras lena mbaineann ceadúnais bhuana.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht Wmdrm ann a thuilleadh.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Tugann an teagmhas WmdrmStartSync le fios go seolfar sraith nua de theagmhais WmdrmAdd.The WmdrmStartSync event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent. Úsáidtear an teagmhas seo chun tuiscint a fháil ar an úsáid a bhaintear as bainistíocht ceart digiteach níos sine ar an gcóras, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is used to understand the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Teagmhais áirimhCensus events

Census.AppCensus.App

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí leagain maidir leis na haipeanna atá ag rith ar an ngléas seo.This event sends version data about the Apps running on this device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CensusVersion An leagan den Áireamh a ghin na sonraí reatha don ghléas seo.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion An leagan de Internet Explorer atá ag rith ar an ngléas.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.BatteryCensus.Battery

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le cineál agus toilleadh an chadhnra ar an ngléasra, chomh maith le líon na ngléasanna fuireachais nasctha in úsáid.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapabilities Léiríonn seo faisnéis faoin méid is féidir leis an gcadhnra a dhéanamh.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Seasann sé seo do thoilleadh an chadhnra agus é luchtaithe go hiomlán in mWh (nó coibhneasta).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Déan comparáid idir an luach seo agus DesignedCapacity chun caitheamh an chadhnra a mheas.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Seasann sé seo do thoilleadh teoiriciúil an chadhnra agus é nua, in mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Sonraítear leis seo líon na n-ásc luchtaithe cadhnra.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Úsáidtear é seo agus táirgí nua á gcruthú agus ag bailíochtú go bhfuil na táirgí atá ann ag baint amach an fheidhmíocht feidhmiúlachta spriocdhírithe.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Seasann sé seo do cé acu an bhfuil an cadhnra a chumasaíonn an gléas le AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Luach Boole.Boolean value.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le láithreacht, cineál agus úsáid fearann néalríomhaireachta chun tuiscint a fháil maidir le húsáid agus comhtháthú gléasanna i dtimpeallacht fiontair, néalríomhaireachta agus freastalaí.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AzureOSIDPresent Seasann sé seo don réimse a úsáidtear chun meaisín Azure a aithint.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Léiríonn seo cé acu an teagmhas Azure VM PAAS, Azure VM IAAS nó VM eile atá ann.AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Seasann sé seo don chineál fearann néil atá ceangailte don mheaisín.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Seasann sé seo do GUID an eintitis tráchtála inar ball don ghléas.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of.Úsáidfear é seo chun léirstean a thabhairt do chustaiméirí. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType An cineál coimeádáin, ar nós próisis nó arna óstáil ag meaisín fíorúil.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • HashedDomain Léiriú haiseáilte an fhearainn úsáideora a úsáidtear chun logáil isteach.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined An bhfuil an gléas seo ceangailte le Azure Active Directory (AAD)? fíor/bréagachIsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Taispeánann seo cé acu an féidir leis an ngléas criptiú gléis a dhéanamh nó nach féidir.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Léiríonn seo cé acu an bhfuil an gléas faoi chosaint criptiúcháin gléis/BitLocker nó nach bhfuil.IsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Léiríonn seo cé acu an bhfuil meaisín cláraithe le fearann nó nach bhfuil.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Taispeánann seo cé acu an gcoinnítear sonraí Fiontraíochta ar an ngléas seo faoi chosaint nó nach gcoinnítear.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Cibé acu an bhfuil an gléas cláraithe le MDM nó nach bhfuil.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId Aisfhilleann seo ID ID/MPN chomhpháirtí ó Regkey.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId Déanann Aitheantas seo córais a sheolann sonraí chuig Anailísíocht Chomhoiriúnachta (OMS) agus córais eile bunaithe ar OMS i dtimpeallacht Bainisteoir Cumraíochta System Center (SCCM) Fiontair.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in an Enterprise System Center Configuration Manager (SCCM) environment.
 • ServerFeatures Seasann sé seo do na gnéithe atá suiteáilte ar Windows Server.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Is féidir le forbróirí agus le riarthóirí a dteastaíonn próiseas uathoibríoch uathu chun na gnéithe a shuiteáiltear ar thacair ríomhairí freastalaí a dhearbhú.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID Is hais aonbhealaigh díthainm é Aitheantas SCCM den aitheantóir eagraíochta Active Directory.SystemCenterID The SCCM ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier.

Census.FirmwareCensus.Firmware

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le BIOS agus tosú atá leabaithe sa ghléas.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Taispeánann seo dochtearraí monaróra an ghléis (BIOS).FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Taispeánann seo an dáta a eisíodh na dochtearraí reatha.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Taispeánann seo an cineál dochtearraí.FirmwareType Represents the firmware type. Is féidir gur cineálacha neamhaithnid iad na cineálacha áirithe, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Taispeánann seo leagan na ndochtearraí reatha.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí Windows Insider ó chustaiméirí atá ag glacadh páirt i gcláir tástála feabhsúcháin agus aiseolais.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate An ráta samplach teiliméadrachta atá sannta don ghléas seo.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds Úsáidtear é seo chun leaganacha Windows Insider a chumasú ar ghléas.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds Liosta de leaganacha éagsúla Windows Insider ar an ngléas seo.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Ainm brainse Windows Insider a úsáidtear faoi láthair ar an ngléas seo.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Taispeánann seo cé acu an bhfuil an gléas ag glacadh páirt i gclár Windows Insider.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Taispeánann seo liosta na n-Aitheantas haise do Chuntais Microsoft atá á n-eitilt (leaganacha réamheisiúna) ar an ngléas seo.MSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Aisghabhann seo na socruithe spriocdhírithe móibíleacha.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir leis an ngléas, lena n-áirítear cineál crua-earraí, branda OEM, líne leagain, leagan, socrú leibhéil teiliméadrachta, agus tacaíocht TPM.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Líon na micreafón gníomhach atá nasctha leis an ngléas.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Seasann sé seo don chineál fonnadh gléis, ar nós ríomhaire deisce nó ríomhaire deisce íseal.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. D’fhéadfadh na luachanna féideartha bheith idir 1-36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Aithnítear leis seo rang gléis a ionadaítear le hais de réimsí éagsúla SMBIOS.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • DeviceColor Léirítear leis seo dath an ghléis.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Sonraítear leis seo an fhoirm de réir an rangaithe gléis.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName An t-ainm gléis a shocraíonn an t-úsáideoir.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport An bhfuil tacaíocht le digiteoir ann?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID Aitheantas uathúil an ghléis.DUID The device unique ID.
 • InventoryId Aitheantas an ghléis a úsáidtear do thástáil chomhoiriúnachta.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • OEMDigitalMarkerFileName Cuirtear ainm an chomhaid san eolaire \Windows\system32\drivers ina sonraítear an OEM agus ainm samhla an ghléis.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Ainm mhonaróir an ghléis.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Ní dhéantar OEMName do ghléas neamhghníomhach a athphróiseáil fiú má athraítear ainm glan OEM níos déanaí.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard Samhail príomhbhoird a úsáideann an OEM.OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Déanann seo idirdhealú idir gléasanna forbróra agus miondíola.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Ainm samhla an ghléis.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Uimhir shamhla an ghléis.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Leagan an ghléis arna sannadh ag an monaróir.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily An teaghlach córais atá socraithe ar an gléas ag OEM.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion An leagan samhla córais atá socraithe ar an ngléas tríd an OEM.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Luach atá sannta ag Microsoft a sheasann do OEM tánaisteach faoi leith.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Socraíonn an monaróir sraithuimhir don ghléas.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Gnáthainm an mhonaróra fóin.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole An phróifíl bainistíochta cumhachta OEM roghnaithe.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Úsáidtear é chun cabhrú chun an bunfhachtóir foirme don ghléas a aithint.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Monaróir dochtearraí an ghléis.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Úsáidtear chun gléas miondíola agus neamh-mhiondíola a aithint.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel An leibhéal teiliméadrachta a roghnaigh an t-úsáideoir, Bunúsach nó Breisithe.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetrySettingAuthority Cinntear leis seo cé a shocraíonn an leibhéal teiliméadrachta ar nós GP, MDM nó an t-úsáideoir.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMVersion An modúl ardáin iontaofa (TPM) lena dtacaítear ar an ngléas.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Mura bhfuil aon TPM i láthair, is é 0 an luach.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported An bhfuil raidió ceallach ag an ngléas ar féidir leis glaonna gutha a dhéanamh?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoin gcuimhne ar an ngléas, lena n-áirítear ROM agus RAM.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Seasann sé seo don chuimhne fhisiciúil (MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Seasann sé seo don chuimhne nach gcoimeádtar ag an gcóras.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir leis an líonra móibíleach agus ceallach a úsáideann an gléas (soláthraí seirbhíse móibílí, líonra, ID an ghléis, agus tosca costais seirbhíse).This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors). Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • IMEI0 Seasann sé seo d'Aitheantas trealaimh stáisiúin mhóibíligh idirnáisiúnta.IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Is uimhir uathúil é sin de ghnáth agus úsáideann an t-oibreoir móibíleach é chun idirdhealú a dhéanamh idir crua-earraí éagsúla fón.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Seasann sé seo d'Aitheantas trealaimh stáisiúin mhóibíligh idirnáisiúnta.IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Is uimhir uathúil é sin de ghnáth agus úsáideann an t-oibreoir móibíleach é chun idirdhealú a dhéanamh idir crua-earraí éagsúla fón.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Seasann sé seo don Cód Tíre Móibíleach (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Úsáidtear é leis an gCód Líonra Móibíleach (MNC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Seasann sé seo don Cód Tíre Móibíleach (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Úsáidtear é leis an gCód Líonra Móibíleach (MNC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Seasann sé seo d'Aitheantas Trealaimh Móibíligh (MEID).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). Is é MEID Aitheantas uathúil fón domhanda a shanntar d'fhóin CDMA.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. Tagann MEID in ionad sraithuimhir leictreonach (ESN), arb ionann don IMEI le haghaidh fón GSM agus WCDMA.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Aisghabhann seo an Cód Móibíleach Líonra (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Úsáidtear é leis an gCód Tíre Móibíleach (MCC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Aisghabhann seo an Cód Móibíleach Líonra (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Úsáidtear é leis an gCód Tíre Móibíleach (MCC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Seasann sé seo don chuideachta teileafóin a sholáthraíonn seirbhísí d'úsáideoirí fón póca.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Seasann sé seo don athdhíoltóir agus limistéar geografach ina bhfuil an fón ar díol.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Seo an tsraith luachanna ar an bhfón lena léirítear cé dó agus cá háit a n-úsáidfear é.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Mar shampla, d'úsáidfí an cód ATT-U.S don oibreoir móibíleach AT&T sna Stáit Aontaithe.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Seasann an t-oibreoir don líonra reatha móibíleach ar a n-úsáidtear an gléas.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Seasann an t-oibreoir don líonra reatha móibíleach ar a n-úsáidtear an gléas.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID GUID an phríomhchuibheora líonra.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Seasann sé seo don chostas líonra a bhaineann le nascadh.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Aisghabhann seo Ainm an tSoláthraí Seirbhíse (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Mar shampla, AT&T, Sprint, T-Mobile, nó Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Aisghabhann seo Ainm an tSoláthraí Seirbhíse (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Mar shampla, AT&T, Sprint, T-Mobile, nó Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoin gcóras oibriúcháin amhail an leagan, logchaighdeán, cumraíocht seirbhíse nuashonraithe, cén uair agus cad é mar a suiteáladh é agus cé acu an gléas fíorúil é.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActivationChannel Aisghabhtar leis seo an eochair cheadúnais mhiondíola nó eochair cheadúnais ilsuiteálacha le haghaidh meaisín.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • CompactOS Sonraítear leis seo an bhfuil gné chomhdhlúite an chórais oibriúcháin ó Win10 cumasaithe.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Taispeántar leis seo an ndearna an t-úsáideoir nó Polasaí Grúpa an gléas a dhíghlasáil chun críoch forbróra.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone An crios ama atá socraithe ar an ngléas.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Sampla: Am an Aigéin ChiúinExample: Pacific Standard Time
 • GenuineState Aisghabhann seo luach an aitheantais lena sonraítear an seiceáil dílseachta ar an gcóras oibriúcháin.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Aisghabhann seo cineál cumraíochta an chórais oibriúcháin.InstallationType Retrieves the type of OS installation. (Glan, Uasghrádú, Athshocrú, Athnuaigh, Nuashonrú).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage An chéad teanga atá suiteáilte ar ríomhaire an úsáideora.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an gléas ag rith sa mhód samplach nó nach bhfuil.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Aisfhilleann seo carachtar Boole má tá an polasaí sonraí oideachais cumasaithe.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin ag rith Windows To Go nó nach bhfuilIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an slabhra bútála sínithe faoi UEFI nó nach bhfuil.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Liosta na bpacáistí teanga atá suiteáilte ar an ngléas.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Aisghabhann seo cén fáth (nó conas) a dhéantar córas a cheadúnú nó a dhícheadúnú.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. D'fhéadfadh an HRESULT cód earráide lena sonraítear eochairearráid a bhfuil bac uirthi a léiriú, nó go bhfuilimid ag rith ceadúnas an chórais oibriúcháin atá á dheonú ag Microsoft Store.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Aisghabhtar leis seo an eochair cheadúnais atá stampáilte ag an OEM ar an meaisín.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Aisghabhann seo an leagan reatha den chóras oibriúcháin.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallDateTime Aisghabhann an dáta an córas oibriúcháin a suiteáladh le ISO 8601 (Cuid dáta) == yyyy-mm-ddOSInstallDateTime Retrieves the date the OS was installed using ISO 8601 (Date part) == yyyy-mm-dd
 • OSInstallType Aisghabhann seo an tuairisc uimhriúil ar an tsuiteáil a úsáidtear ar an ngléas, ar nós glanadh, uasghrádú, athnuachan, athshocrú, etcOSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Aisghabhann seo Eispéireas ar an bpointe bosa in Am Uilíoch Lárnach (UTC).OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Aisghabhann seo gnáthainm leagan an chórais oibriúcháin.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Seasann sé seo do stádas reatha na gné síntiúis fiontair ar ríomhairí PRO.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Aisfhilleann seo carachtair Boole do ghné cláraithe fiontair le haghaidh ríomhairí PRO roghnaithe.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Aisghabhann seo an crios ama atá socraithe ar an meaisín.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Aisghabhann seo logchaighdeán an chomhéadain úsáideora atá in úsáid ag an gcóras oibriúcháin.OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Aisfhilleann seo carachtair Boole má tá rath ar ghníomhachtú an chórais oibriúcháin.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Aisfhilleann seo am gníomhachtaithe an chórais oibriúcháin chun fadhbanna píoráideachta a rianú.ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Aisghabhann seo an eochair cheadúnais má dhéantar an ríomhaire a nuashonrú le heochair ceadúnais.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Aisghabhann seo an tAitheantóir Comhpháirte Anailíse Iontaofachta Microsoft Win7 (RAC).RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. Úsáidtear an RAC chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid agus iontaofacht an chórais.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Aisghabhann seo an seoladh IP den óstach KMS a úsáidtear in aghaidh píoráideachta.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Aisghabhann seo an port don óstach KMS a úsáidtear in aghaidh píoráideachta.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Aisghabhann seo eochair cheadúnais an KMSServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Aisfhilleann seo carachtair Boole do ghléasanna oideachais a úsáidtear mar chairt chomhroinnteSharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Síniú Aisghabhann seo cé acu an meaisín brandáilte é atá ar díol ar Microsoft Store.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Cé acu an bhfuil tábla SLIC ar an ngléas.SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Aisfhilleann seo an cineál/leagan córais oibriúcháin ón tábla SLIC.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.ProcessorCensus.Processor

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir leis an bpróiseálaí.This event sends data about the processor. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ProcessorArchitecture Aisghabhtar leis seo an ailtireacht próiseálaí den chóras oibriúcháin suiteáilte.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Aisghabhann seo clogluas an phróiseálaí in MHz.ProcessorClockSpeed Retrieves the clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Aisghabhann seo líon na gcór sa phróiseálaí.ProcessorCores Retrieves the number of cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Aitheantóir próiseálaí an mhonaróra.ProcessorIdentifier The processor identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Aisghabhann seo ainm na cuideachta a thóg an próiseálaí.ProcessorManufacturer Retrieves the name of the processor's manufacturer.
 • ProcessorModel Aisghabhann seo ainm samhla an phróiseálaí.ProcessorModel Retrieves the name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Líon na gcór fisiciúil sa phróiseálaí.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • SocketCount Líon na soicéad fisiciúil CPU ar an meaisín.SocketCount Number of physical CPU sockets of the machine.

Census.SecurityCensus.Security

Tugtar leis an teagmhas seo faisnéis maidir le socruithe slándála.This event provides information about security settings. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Census.SpeechCensus.Speech

Baintear leas as an teagmhas seo chun socruithe bunúsacha cainte a bhailiú ar an ngléas.This event is used to gather basic speech settings on the device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Socrú Cortana a thaispeánann cé acu an féidir Cortana a ghlao nuair a bhíonn an gléas glasáilte.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Léiríonn seo cé acu an bhfuil feidhmiúlacht cainte ag an socrú Polasaí Grúpa.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Socrú holagrafach a thaispeánann cé acu an bhfuil feidhmiúlacht chainte díchumasaithe ag an úsáideoir ar na gléasanna HMD atá ceangailte.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Léiríonn seo cé acu an bhfuil feidhmiúlachta cainte díchumasaithe ag an polasaí cianda do na gléasanna HMD.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KWSEnabled Socrú Cortana lena léirítear an bhfuil an t-aitheantóir eochairfhocal ""Hey Cortana"" (KWS) cumasaithe ag úsáideoir.KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Léiríonn seo cé acu an bhfuil feidhmiúlacht cainte socraithe ag polasaí MDM.MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Taispeánann seo cé acu an bhfuil gléas faoi rialú ag riarthóir cianda (MDM nó Polasaí Grúpa) i gcomhthéacs feidhmiúlachtaí cainte.RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote admininistrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled An socrú Cortana a thaispeánann cé acu an bhfuil aithint eochairfhocal oilte chun iarracht a dhéanamh freagairt do ghuth úsáideora amháin.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Socrú Windows lena léirítear cé acu ar roghnaigh úsáideoir seirbhísí cainte ar an ngléas.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.

Census.StorageCensus.Storage

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le toilleadh iomlán mhéid an chórais agus an phríomhdiosca.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Aisghabhann an méid spás diosca ar phríomhdhiosca an ghléis i MB.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Aisghabhann seo luach áiritheora den chineál STORAGE_BUS_TYPE lena sonraítear an cineál bus lena bhfuil an gléas nasctha.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Ba cheart é seo a úsáid chun airíonna loma an ghléis a léirmhíniú ag deireadh an struchtúir (más ann dóibh).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • SystemVolumeTotalCapacity Aisghabhann seo méid na deighilte ar a bhfuil an toilleadh córais suiteáilte air i MB.SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le roghanna réamhshocraithe don bhrabhsálaí agus cuid de na breiseáin agus prótacail is mó éileamh.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DefaultApp Ríomhchlár réamhshocraithe an úsáideora atá roghnaithe don iarmhír nó prótacal seo a leanas: formáid .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdfDefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId An ProgramId de bhrabhsálaí réamhshocraithe an úsáideora reathaDefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoin méid loighciúil/fhisiciúil taispeána, taifeach agus líon na scáileán taispeána inmheánach/seachtrach, agus VRAM ar an gcóras.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Aisghabhann an DPI loighciúil x-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Aisghabhann an DPI loighciúil y-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Aisghabhann an DPI fisiciúil x-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Aisghabhann an DPI fisiciúil y-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Aisghabhann seo líon na bpicteilíní i dtreo cothrománach na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Aisghabhann seo líon na bpicteilíní i dtreo ingearach na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Aisghabhann seo fad fisiciúil cothrománach na taispeána in mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Úsáidtear é seo chun an fad trasnánach a ríomh in orlaí.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Aisghabhann seo fad fisiciúil ingearach na taispeána in mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Úsáidtear seo chun an fad trasnánach a ríomh in orlaí.Used for calculating the diagonal length in inches
 • InternalPrimaryDisplayType Seasann seo don chineál teicneolaíochta a úsáidtear sa taispeáint ar nós Plasma, LED, LCOS, etc.InternalPrimaryDisplayType Represents the type of technology used in the monitor, such as Plasma, LED, LCOS, etc.
 • NumberofExternalDisplays Aisghabhann seo líon na dtaispeáintí seachtracha atá ceangailte leis an ríomhaireNumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Aisghabhann seo líon na dtaispeáintí inmheánacha sa ríomhaire.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Aisghabhann seo an físeán RAM in MB.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Aisghabhann seo an méid cuimhne ar an gcárta físeáin tiomnaithe.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Aisghabhann seo an méid cuimhne RAM is féidir le cárta físeáin a úsáid.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le teanga réamhshocraithe na haipe, ionchur, agus roghanna teanga an taispeána atá socraithe ag an úsáideoir.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Teanga réamhshocraithe feidhmchláir an úsáideora reatha.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage An teanga taispeána Windows atá roghnaithe ag an úsáideoir faoi láthair.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Suíomh an úsáideora reatha, a líontar leis an bhfeidhm GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Na teangacha ionchuir méarchláir atá suiteáilte ar an ngléas.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Na teangacha ionchuir cainte atá suiteáilte ar an ngléas.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.VMCensus.VM

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí lena léirítear cé acu an bhfuil fíorúlú cumasaithe ar an ngléas seo, agus na tréithe éagsúla a bhaineann leis.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HyperVisor Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin reatha ag rith os cionn hipearmhaoirseora.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Taispeántar leis seo an bhfuil aonad ionchuir/aschuir bhainistíochta cuimhne (IOMMU) ann.IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVirtualDevice Aisghabhtar leis seo nuair is Hipea-V le Microsoft nó hipearmhaoirseoir eile Hv#1 é an hipearmhaoirseoir, go socrófar an réimse seo do BRÉAGACH don chóras oibriúcháin óstaigh Hipear-V agus FÍOR d'aon aoi-chórais oibriúcháin.IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Níor cheart dul i muinín an réimse seo i gcás hipearmhaoirseoirí neamh-Hv #1.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Taispeántar leis seo an dtacaíonn na crua-earraí le hAistriú Dara Leibhéil Seolta (SLAT).SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Taispeánann seo cé acu an bhfuil fíorúlú cumasaithe sna dochtearraí.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.

Census.WUCensus.WU

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoi fhreastalaí nuashonraithe Windows agus polasaithe eile App Store.This event sends data about the Windows update server and other App store policies. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Sonraítear leis seo cé acu ar cuireadh gléas le geata i gcomhair uasghrádú.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Aisghabhann seo socruithe an siopa feidhmchláir le haghaidh uasghrádú uathoibríoch.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Cumasaigh/Díchumasaithe).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Aisghabhann seo an luach nuashonraithe uathoibríoch feidhmchláir do MDM: 0 - Neamhcheadaithe.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 - Ceadaithe.1 - Allowed. 2 - Níl sé cumraithe.2 - Not configured. Réamhshocrú: [2] Gan bheith cumraitheDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Aisghabhtar leis seo an socrú polasaí grúpa do nuashonrú uathoibríoch ar an bhfeidhmchlár Microsoft StoreAppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Aisghabhtar leis seo bratach uasghrádaithe Windows chun moill a chur le huasghráduithe.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack Bratach a thaispeánann an ghné nuashonraithe a tiontaíodh ar ais le linn na cumraíochta.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled Bratach lena léirítear nuair a bhíonn nuashonrú gné díshuiteáilte ar ghléas.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Aisghabhann seo socruithe nuashonraithe ar an ngléas.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • UninstallActive Bratach a thaispeánann nuair a dhíshuiteálann gléas uasghrádú roimhe seo le déanaí.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an gléas bainistithe ag Seirbhísí Nuashonraithe Windows Server (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Aisghabhtar leis seo má tá iarchur socraithe do NuashonruitheWUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Aisghabhtar leis seo má tá iarchur socraithe d'Uasghráduithe.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Aisghabhann seo cé acu an bhfuil DO casta air agus conas nuashonruithe ar Bharrfheabhsú soláthair (DO) a fháil/a dháileadh agus ligeann seo d'úsáideoirí imlonnú a dhéanamh ar nuashonruithe WU atá íoslódáilte ar ghléasanna eile cheana.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Aisghabhann seo an tAitheantóir Ríomhaire Windows Update.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Aisghabhtar socrú WU leis seo chun a chinneadh cibé acu an bhfuil nuashonruithe curtha ar sos.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Aisghabhtar URL HTTP(S) an fhreastalaí WSUS leis seo arna n-úsáid ag Nuashonruithe Uathoibríocha agus glaoiteoirí API (trí réamhshocrú).WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir leis an gconsól Xbox amhail an tsraithuimhir agus DeviceId, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage Aisghabhann an teanga atá roghnaithe ag an úsáideoir ar an gconsól Xbox.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber Aisghabhtar sraithuimhir an chonsóil Xbox leis seo.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId Aisghabhtar Aitheantas gléis uathúil an chonsóil leis seo.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId Aisghabhtar bosca gainimh an fhorbróra leis seo más gléas inmheánach in MS atá ann.XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Iarmhíreanna coitianta sonraíCommon data extensions

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.appCommon Data Extensions.app

Cuirtear síos leis seo ar an bhfeidhmchlár reatha.Describes the properties of the running application. D'fhéadfadh an iarmhír seo a bheith pobalaithe ag feidhmchlár cliaint nó feidhmchlár gréasáin.This extension could be populated by a client app or a web app.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • asId Luach slánuimhreach lena léirítear an seisiún feidhmchláir.asId An integer value that represents the app session. Tosaíonn an luach seo ag 0 an chéad uair a sheoltar an feidhmchlár agus in incrimintí tar éis gach seolta feidhmchláir in aghaidh gach seisiúin bhútála.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env An timpeallacht ónar logáladh an teagmhas.env The environment from which the event was logged.
 • expId Ceanglaítear leis seo eitilt, ar nós eitilte córais oibriúcháin, nó turgnamh, ar nós turgnaimh UX shuíomh gréasáin, le teagmhas.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Seasann sé seo d'aitheantóir uathúil den fheidhmchlár cliaint atá lódáilte faoi láthair sa phróiseas lena dtáirgtear an teagmhas; agus úsáidtear é chun teagmhais a ghrúpáil le chéile agus earráidí patrúin úsáide a thuiscint de réir feidhmchláir.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • userId Aitheantas úsáideora de réir mar a aithnítear san fheidhmchlár.userId The userID as known by the application.
 • ver Léirítear uimhir leagain an fheidhmchláir leis seo.ver Represents the version number of the application. Úsáidtear é chun earráid de réir leagain a thuiscint, úsáid de réir leagain ar fud feidhmchláir.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Iarmhíreanna Sonraí Coitianta.coimeádánCommon Data Extensions.container

Cuirtear síos leis seo ar airíonna an choimeádáin do theagmhais arna logáil laistigh de choimeádán.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • localId Aitheantas an ghléis de réir mar a aithnítear ag an gcliant.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Leagan an chórais oibriúcháin.osVer The operating system version.
 • type An cineál comeádáin.type The container type. Samplaí: Próiseas nó arna óstáil ag meaisín fíorúil (VM).Examples: Process or VMHost

Iarmhíreanna coitianta sonraí.csCommon Data Extensions.cs

Cuirtear síos leis ar airíonna a bhaineann le scéimre an teagmhais.Describes properties related to the schema of the event.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • sig Síniú scéimre coitianta lena n-aithnítear scéimrí teagmhas nua agus mionathraithe.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.deviceCommon Data Extensions.device

Cuirtear síos leis ar réimsí a bhaineann leis an ngléas.Describes the device-related fields.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • deviceClass Ionadaítear leis seo rangú an ghléis, is é sin "fine" an ghléis.deviceClass Represents the classification of the device, the device “family”. Mar shampla, deasc, freastalaí nó fón pócaFor example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Ionadaítear leis seo aitheantas uathúil arna sainiú go logánta don ghléas, agus ní d'ainm an ghléis atá inléite don duine.localId Represents a locally defined unique ID for the device, not the human readable device name. Is é is dóichí é go bhfuil sé cothrom leis an luach a stóráiltear ag HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId

Iarmhíreanna coitianta sonraí.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Ionadaítear leis seo clúdach ina bhfuil na hiarmhíreanna sonraí coitianta uile.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • appId Ionadaítear leis seo aitheantóir uathúil den fheidhmchlár cliaint atá lódáilte faoi láthair sa phróiseas lena dtáirgtear an teagmhas, agus úsáidtear é chun teagmhais a ghrúpáil le chéile agus earráidí patrúin úsáide a thuiscint de réir feidhmchláir.appId Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • appVer Ionadaítear leis seo uimhir leagain an fheidhmchláir.appVer Represents the version number of the application. Úsáidtear é chun earráidí de réir leagain agus úsáid de réir leagain ar fud feidhmchláir a thuiscint.Used to understand errors by version and usage by version across an app.
 • cV Ionadaítear leis seo an Veicteoir Comhchoibhnis: Réimse aonair chun ord páirteach de theagmhais teiliméadrachta ghaolmhara a rianú thar theorainneacha comhpháirte.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data Ionadaítear leis seo na sonraí diagnóiseacha uathúla optamacha maidir le scéimre teagmhas áirithe.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • epoch An t-aitheantas a úsaidtear chun cuidiú le teagmhais a idirdhealú sa seicheamh tríd an seisiún bútála reatha a léiriú.epoch ID used to help distinguish events in the sequence by indicating the current boot session.
 • ext_app Cuirtear síos leis seo ar an bhfeidhmchlár reatha.ext_app Describes the properties of the running application. D'fhéadfadh an iarmhír seo a bheith pobalaithe ag feidhmchlár cliaint nó feidhmchlár gréasáin.This extension could be populated by either a client app or a web app. Féach Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Cuirtear síos leis seo ar airíonna an choimeádáin do theagmhais arna logáil laistigh de choimeádán.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Féach Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Cuirtear síos leis ar airíonna a bhaineann le scéimre an teagmhais.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Féach Common Data Extensions.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Cuirtear síos leis ar réimsí a bhaineann leis an ngléas.ext_device Describes the device-related fields. Féach Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_os Cuirtear síos leis seo ar airíonna an chórais oibriúcháin a bheadh pobalaithe ag an gcliant.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Féach Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_user Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le húsaideoir.ext_user Describes the fields related to a user. Féach Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Cuirtear síos leis seo ar na réimsí a d'fhéadfadh a bheith pobalaithe trí leabharlann logála ar Windows.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Féach Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le XBOX Live.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Féach Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags Ionadaítear leis seo bailiúchán giotán lena ndéantar cur síos ar an gcaoi ar cheart an teagmhas seo a phróiseáil ag Eispéireas Nasctha Úsáideora agus píblíne comhpháirteanna Teiliméadrachta.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Is í an mharthanacht teagmhas an beart is ísealaicme.The lowest-order byte is the event persistence. Is í tréimhse folaigh teagmhais an chéad bheart eile.The next byte is the event latency.
 • iKey Ionadaítear leis seo aitheantas le haghaidh feidhmchlár nó grúpálacha loighciúla eile teagmhas.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Ionadaítear leis seo ainm an teagmhais atá cáilithe go huathúil.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • os Ionadaítear leis seo ainm an chórais oibriúcháin.os The operating system name.
 • osVer Leagan an chórais oibriúcháin.osVer The operating system version.
 • popSample Ionadaítear leis seo an ráta samplach iarbhír don teagmhas ag an am a ghin cliant é.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • seqNum Úsáidtear seo chun dearbh-ord na dteagmhas uaslódáilte a rianú.seqNum Used to track the absolute order of uploaded events.
 • tags Ceanntasc d'iarmhíreanna leathbhainistithe.tags A header for semi-managed extensions.
 • time Ionadaítear leis seo am agus dáta an teagmhais in Am Uilíoch Lárnach (UTC) nuair a gineadh an teagmhas ar an gcliant.time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Ba chóir dó a bheith i bhformáid ISO 8601.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Ionadaítear leis seo mórleagan agus mionleagan na hiarmhíre.ver Represents the major and minor version of the extension.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.osCommon Data Extensions.os

Cuirtear síos leis seo ar an roinnt airíonna an chórais oibriúcháin.Describes some properties of the operating system.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • bootId Ionadaítear leis seo mórleagan agus mionleagan na hiarmhíre.bootId An integer value that represents the boot session. Tosaíonn an luach seo ag 0 don chéad bhútáil tar éis shuiteáil an chórais oibriúcháin agus in incrimintí tar éis gach athbhútála.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Ionadaítear leis seo aitheantas an turgnaimh.expId Represents the experiment ID. Is é an cleachtas caighdeánach chun eitilt, ar nós eitilt córais oibriúcháin (leagan réamheisiúna), nó turgnamh, ar nós turgnamh UX do shuíomh gréasáin, a cheangal le teagmhas na haitheantais eitilte/turgnaimh a bhreacadh i gCuid A den scéimre coitianta.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Ionadaítear leis seo logchaighdeán an chórais oibriúcháin.locale Represents the locale of the operating system.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.userCommon Data Extensions.user

Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le húsaideoir.Describes the fields related to a user.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • authId Seo aitheantas an úsaideora a bhaineann leis an teagmhas seo a dhéantar a dhéaduchtú as ceadchomhartha amhail ticéad Microsoft Account nó ceadchomhartha XBOX.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • localId Ionadaítear leis seo aitheantas uathúil úsáideora arna chruthú go logánta agus arna chur leis ag an gcliant.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Ní hé seo Aitheantas cuntais an úsáideora.This is not the user's account ID.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.utcCommon Data Extensions.utc

Cuirtear síos leis seo ar na hairíonna a d'fhéadfadh a bheith pobalaithe trí leabharlann logála ar Windows.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • aId Ionadaítear leis seo ActivityId ETW.aId Represents the ETW ActivityId. Logáilte ar TraceLogging nó go díreach trí ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Uaslódáil uimhir sheichimh an mhaoláin san fhormáid: aitheantóir an mhaoláin: uimhir sheichimhbSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Ionadaítear leis seo masc giotán de na heochairfhocail ETW a bhaineann leis an teagmhas.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId Aitheantas cumadóra, ar nós Tagairt, Deasc, Fón, Holagrafach, Mol, Cumadóir IoT.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • flags Ionadaítear leis seo an mapa giotán lena ndéantar bratacha éagsúla sonracha do Windows a ghabháil.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon Comhuimhreacha seichimh monatóra agus teagmhais san fhormáid: seicheamh monatóra: seiceamh teagmhaismon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Ionadaítear leis seo an Cód Oibríochta ETW.op Represents the ETW Op Code.
 • raId Ionadaítear leis seo Aitheantas na Gníomhaiochta Baintí.raId Represents the ETW Related ActivityId. Logáilte ar TraceLogging nó go díreach trí ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • sqmId Aitheantóir gléis SQM Windows (Méadrachtaí Cáilíochta Bogearraí—réamhtheachtaí bhailiúchán Sonraí Diagnóiseacha Windows 10).sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId Léiríonn sé Aitheantóir an Phointe Iontrála sa Chás.stId Represents the Scenario Entry Point ID. GUID uathúil atá ann le haghaidh gach teagmhas i gcás diagnóisice.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Aitheantas truicearaithe cáis ab ea é seo.This used to be Scenario Trigger ID.
 • tickets Eagar teaghrán lena ndéantar tagairt ar ais d'eochair i gceanntasc X-Tickets http a ndearna an cliant é a uaslódáil in éineacht le baisce teagmhas.tickets An array of strings that refer back to a key in the X-Tickets http header that the client uploaded along with a batch of events.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.xblCommon Data Extensions.xbl

Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le XBOX Live.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • claims Aon eilimh bhreise nach ndearnadh a ainm éilimh gairid a chur leis an struchtúr seo.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did Aitheantas an ghléis XBOXdid XBOX device ID
 • dty Cineál gléis XBOXdty XBOX device type
 • dvr Leagan an chórais oibriúcháin ar ann gléas.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Aitheantas uathúil lena n-ionadaítear aonán an fhorbróra.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Am éaga.exp Expiration time
 • ip Seoladh IP ghléas an chliaint.ip The IP address of the client device.
 • nbf Gan bheith roimh amnbf Not before time
 • pid Liosta de PUIDS arna scaradh ag camóg atá liostaithe mar uimhreacha bonn 10.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx Aitheantóir bosca gainimh XBOXsbx XBOX sandbox identifier
 • sid Aitheantas ásc na seirbhíse.sid The service instance ID.
 • sty An cineál seirbhíse.sty The service type.
 • tid Aitheantas teidil XBOX Live.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr Leagan teidil XBOX Live.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Réimse giotáin, ina sanntar 2 ghiotán do gach aitheantas úsáideora atá liostaithe in xid.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Fágtar an réimse seo ar lár más cuntais mhiondíola iad na cuntais úsáideora go léir.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid Liosta Aitheantas Úsáideora bonn-10- ionchódaithe XBOX.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Réimsí coitianta sonraíCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Cuirtear síos leis ar an staid suiteála do na comhpháirteanna crua-earraí agus bogearraí uile atá ar fáil ar ghléas áirithe.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • action An t-athrú a rinneadh a ghairm ar oibiacht fardail ghléis.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId Aitheantas gléis a úsáidtear le haghaidh tástála comhoiriúnachtainventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Aitheantas oibiachta atá uathúil laistigh de raon feidhme gléis.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Léirítear leis seo an cineál oibiachta lena mbaineann an teagmhas.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Teaghrán a úsáidtear chun oibríochtaí StartSync, EndSync, Cuir leis agus Bain a ghrúpáil lena chéile.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Is réimse uathúil é seo de réir tréimhse sioncronaithe a úsáidtear chun cásanna a imdhealú ina bhfeidhmíonn gníomhairí éagsúla fardal forluiteach don oibiacht chéanna.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Teagmhais Seirbhísithe Comhpháirt-bhunaitheComponent-based Servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi thorthaí díshuiteáil nó suiteáil inneachair roghnach Windows ó Windows Update.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi thorthaí maidir le inneachar roghnach Windows dá dteastaíonn athbhútáil chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Tuairiscítear leis an teagmhas seo torthaí feidhmíochta agus iontaofachta maidir le hinneachar seirbhísithe ó Windows Update a shuiteáil, chun go mbeidh Windows cothrom le dáta i gcónaí.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Tuairiscíonn an teagmhas na torthaí atá le cumasú nó díchumasú Inneachar roghnach Windows chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Léiríonn sé an staid infheidhmithe is airde den inneachar roghnach.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Leagan tógála an phacáiste atá á shuiteáil.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Ainm an feidhmchláir a d'iarr an t-ábhar roghnach a athrú.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Cuireann sé in iúl má fuarthas an t-inneachar roghnach ó Windows Update nó ó chomhad atá inrochtana go logánta.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Cuireann sé in iúl má fuarthas an t-inneachar roghnach ó Windows Update nó ó chomhad atá inrochtana go logánta.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID ID uathúil a úsáidtear chun teagmhais a bhaineann le hoibríocht seirbhísithe aonair a shainaithint agus nach athúsáidfear le haghaidh oibríochtaí amach anseo.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Áiritheoir a rianaíonn líon na n-oibríochtaí seirbhísithe a ndearnadh iarracht a dhéanamh ar an ngléas.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Luach áiritheora executionSequence roimhe atá á chumasc leis an oibríocht reatha, más infheidhme.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID ID uathúil a bhaineann le hoibríocht seirbhísithe roimhe atá á cumasc leis an oibríocht seo, más infheidhme.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Cód fillte na hoibríochta íoslódála.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Cód fillte na hoibríochta seirbhísithe.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Aitheantóir le hainm bréige (haiseáilte) don Phacáiste Windows atá á shuiteáil nó á dhíshuiteáil.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Léiríonn sé cibé an ndearnadh nó nach ndearnadh an oibríocht i gcoinne chomhad íomhá Windows as líne nó ásc rite Windows.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion An mórleagan den phacáiste atá á shuiteáil.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion An mion-leagan den phacáiste atá á shuiteáil.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Ailtireacht an phacáiste atá á shuiteáil.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Teanga an phacáiste atá á shuiteáil.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Ainm an phacáiste atá á shuiteáil.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Léiríonn sé cibé an bhfuil nó nach bhfuil athbhútáil ag teastáil chun an oibríocht a chríochnú.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Uimhir leasaithe an phacáiste atá á shuiteáil.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Uimhir thógála an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Uimhir thógála mhórleagain an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Uimhir thógála mhionleagain an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Uimhir leasaithe an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Ainm na gné roghnaí i gCóras Oibriúcháin Windows atá á cumasú nó á díchumasú.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState Luach a léiríonn staid an inneachair roghnaigh sular thosaigh an oibríocht.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState Luach a léiríonn staid inmhianaithe an inneachair roghnaigh.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Teagmhais Bainisteora Soláthair InneachairContent Delivery Manager events

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEventMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ProcessCreativeEvent

Seolann an teagmhas seo sonraí rianaithe maidir le hiontaofacht idirghníomhaíochtaí le hinneachar spotsolais Windows, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends tracking data about the reliability of interactions with Windows spotlight content, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • creativeId Teaghrán srathaithe a bhfuil ID na tairisceana atá á rindreáil, ID na tréimhse rothlúcháin reatha, ID na teaglama raoin/grúpa/margaidh, innéacs na tairisceana sa bhrainse reatha, ID na baisce, fad na tréimhse rothlúcháin, agus an stampa ama as feidhm ann.creativeId A serialized string containing the ID of the offer being rendered, the ID of the current rotation period, the ID of the surface/ring/market combination, the offer index in the current branch, the ID of the batch, the rotation period length, and the expiration timestamp.
 • eventToken Istigh ann tá tairiscintí iolracha míre, cosúil le tíleanna Tosaigh, léiríonn sé seo an tíl a bhfuil an teagmhas ag comhfhreagairt di.eventToken In there are multiple item offers, such as Start tiles, this indicates which tile the event corresponds to.
 • eventType Cód a léiríonn an cineál teagmhais chruthaithigh, cosúil le taispeáint, cliceáil, aiseolas dearfach, aiseolas diúltach, etc..eventType A code that indicates the type of creative event, such a impression, click, positive feedback, negative feedback, etc..
 • placementId Ainm raoin, cosúil le LockScreen nó Tosaigh.placementId Name of surface, such as LockScreen or Start.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealthMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementHealth

Seolann an teagmhas seo sonraí comhiomlána maidir le sláine chliaint, agus achoimrítear faisnéis maidir le staid na dtairiscintí ar ghléas, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends aggregated client health data, summarizing information about the state of offers on a device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • dataVersion Leagan scéimre den teagmhas a úsáidtear chun an t-inneachar srathaithe atá ar fáil le haghaidh réimsí placementReportedInfo agus trackingInfo a dhearbhú.dataVersion Schema version of the event that is used to determine what serialized content is available for placementReportedInfo and trackingInfo fields.
 • healthResult Cód a aithníonn stádas sláine cuntais úsáideoirí mar Neamhaithnid, Sláintiúil, Míshláintiúil.healthResult A code that identifies user account health status as Unknown, Healthy, Unhealthy.
 • healthStateFlags Cód a léiríonn tacar bratach a úsáidtear chun gléasanna a ghrúpáil ar bhealach sláintiúil/míshláintiúil.healthStateFlags A code that represents a set of flags used to group devices in a health/unhealthy way. Míshláintiúil, Sláintiúil, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed, agus CacheEmpty, mar shampla.For example, Unhealthy, Healthy, RefreshNotScheduled, EmptyResponse, RenderedDefault, RenderFailure, RenderDelayed, and CacheEmpty.
 • placementHealthId Cód a léiríonn sláine an raoin atá á tuairisciú.placementHealthId A code that represents which surface's health is being reported. Réamhshocrú, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent, agus OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent, mar shampla.For example, Default, LockScreen, LockScreenOverlay, StartMenu, SoftLanding, DefaultStartLayout1, DefaultStartLayout2, OemPreInstalledApps, FeatureManagement, SilentInstalledApps, NotificationChannel, SuggestedPenAppsSubscribedContent, TestAppSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceSubscribedContent, OneDriveLocalNamespaceSubscribedContent, OneDriveSyncNamespaceInternalSubscribedContent, and OneDriveLocalNamespaceInternalSubscribedContent.
 • placementReportedInfo Faisnéis shrathaithe ina gcuimsítear faisnéis sláine sainfhearainn scríofa ag gach raon, cosúil le lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime, agus rotationPeriod.placementReportedInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by each surface, such as lastUpportunityTime, lastOpportunityReportedTime, expectedExpirationTime, and rotationPeriod.
 • trackingInfo Tá faisnéis shrathaithe ina gcuimsítear faisnéis sláine sainfhearainn scríofa ag an mbainisteoir soláthair inneachair, cosúil le lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled.trackingInfo Serialized information that contains domain-specific health information written by the content delivery manager, such as lastRefreshTime, nextRefreshTime, nextUpdateTime,renderPriorToLastOpportunityTime, lastRenderTime, lastImpressionTime, lastRulesRegistrationTime, registrationTime, lastRefreshBatchCount, lastEligibleCreativeCount, availableAppSlotCount, placeholderAppSlotCount, lastRenderSuccess, lastRenderDefault, isEnabled.

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementStateMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager.ReportPlacementState

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le staid díliostála gléis nó úsáideora a úsáideann spotsolas Windows, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the opt-out state of a device or user that uses Windows spotlight, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • isEnabled Léiríonn sé má tá an raon cumasaithe chun tairiscintí a fháil.isEnabled Indicates if the surface is enable to receive offers.
 • lastImpressionTime An t-am deiridh a raibh an tairiscint le feiceáil.lastImpressionTime The time when the last offer was seen.
 • lastRenderedCreativeId ID na tairisceana deiridh rindreáilte ag an raon.lastRenderedCreativeId ID of the last offer rendered by the surface.
 • lastRenderedTime An t-am deiridh a raibh an tairiscint rindreáilte.lastRenderedTime The time that the last offer was rendered.
 • nextRotationTime An t-am a mbeidh an chéad tairiscint eile rindreáilte.nextRotationTime The time in which the next offer will be rendered.
 • placementName Ainm raoin, cosúil le LockScreen nó Tosaigh.placementName Name of surface, such as LockScreen or Start.
 • placementStateReportFlags Bratacha a léiríonn má tá an raon in ann tairiscintí a fháil, cosúil le casta as de réir eagráin, casta as de réir Polasaí Grúpa, casta as de réir rogha an úsáideora.placementStateReportFlags Flags that represent if the surface is capable of receiving offers, such as off by edition, off by Group Policy, off by user choice.
 • selectedPlacementId ID na teaglama raoin/grúpa/margaidh, cosúil le Glas-Inmheánach-en-US.selectedPlacementId ID of the surface/ring/markey combination, such as Lock-Internal-en-US.

Teagmhais sonraí diagnóiseachaDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Tá an teagmhas seo á adhaint ag an UTC ar thrasdulta staide chun tabhairt le fios na sonraí a cheadaítear dúinn a bhailiú.This event is fired by UTC at state transitions to signal what data we are allowed to collect. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun aitheantas úsáideora MSA a chur leis an teiliméadracht ó ghrúpaí soláthraithe córais oibriúcháin.CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun teiliméadracht nach mbaineann leis an gcóras oibriúcháin a bhailiú.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. Tá teiliméadracht nach mbaineann leis an gcóras oibriúcháin freagrach as meicníocht liostála féin a sholáthar.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun sonraí atá clibeáilte le MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA agus MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA araon a bhailiú.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats Fíor má cheadaítear UTC chun buillí croí a bhailiú.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun teiliméadracht a bhailiú ó na grúpaí soláthraithe OS (ar a dtugtar Teiliméadracht Microsoft go minic).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations Fíor má cheadaítear UTC chun gach ardú leibhéil cáis a chur i bhfeidhm.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting Fíor má cheadaítear UTC chun scriptiú a dhéanamh.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations Fíor má cheadaítear UTC chun ardú leibhéil cásanna a chur i bhfeidhm le gníomhaíochtaí rianaithe.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios Fíor má cheadaítear UTC chun teagmhas críochnaithe cásanna, teip agus cealaithe a lódáil agus a thuairisciú.CanReportScenarios True if UTC is allowed to load and report scenario completion, failure, and cancellation events.
 • PreviousPermissions Bitmask a sheasann do na ceadanna a cumraíodh roimhe ón uair dheireanach a athraíodh an leibhéal liostála sonraí diagnóisice.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry opt-in level was last changed.
 • TransitionFromEverythingOff Fíor má tá an t-aistriú seo ag dul ó thoirmeasc ar shonraí diagnóisice cóir go cead do shonraí diagnóisice cóir.TransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Tá an teagmhas seo á adhaint ag an UTC ag tosú chun tabhairt le fios na sonraí a cheadaítear dúinn a bhailiú.This event is fired by UTC at startup to signal what data we are allowed to collect. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun aitheantas úsáideora MSA a chur leis an teiliméadracht ó ghrúpaí soláthraithe córais oibriúcháin.CanAddMsaToMsTelemetry True if UTC is allowed to add MSA user identity onto telemetry from the OS provider groups.
 • CanCollectAnyTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun teiliméadracht nach mbaineann leis an gcóras oibriúcháin a bhailiú.CanCollectAnyTelemetry True if UTC is allowed to collect non-OS telemetry. Tá teiliméadracht nach mbaineann leis an gcóras oibriúcháin freagrach as meicníocht liostála féin a sholáthar.Non-OS telemetry is responsible for providing its own opt-in mechanism.
 • CanCollectCoreTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun sonraí atá clibeáilte le MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA agus MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA araon a bhailiú.CanCollectCoreTelemetry True if UTC is allowed to collect data which is tagged with both MICROSOFT_KEYWORD_CRITICAL_DATA and MICROSOFT_EVENTTAG_CORE_DATA.
 • CanCollectHeartbeats Fíor má cheadaítear UTC chun buillí croí a bhailiú.CanCollectHeartbeats True if UTC is allowed to collect heartbeats.
 • CanCollectOsTelemetry Fíor má cheadaítear UTC chun teiliméadracht a bhailiú ó na grúpaí soláthraithe OS (ar a dtugtar Teiliméadracht Microsoft go minic).CanCollectOsTelemetry True if UTC is allowed to collect telemetry from the OS provider groups (often called Microsoft Telemetry).
 • CanPerformDiagnosticEscalations Fíor má cheadaítear UTC chun gach ardú leibhéil cáis a chur i bhfeidhm.CanPerformDiagnosticEscalations True if UTC is allowed to perform all scenario escalations.
 • CanPerformScripting Fíor má cheadaítear UTC chun scriptiú a dhéanamh.CanPerformScripting True if UTC is allowed to perform scripting.
 • CanPerformTraceEscalations Fíor má cheadaítear UTC chun ardú leibhéil cásanna a chur i bhfeidhm le gníomhaíochtaí rianaithe.CanPerformTraceEscalations True if UTC is allowed to perform scenario escalations with tracing actions.
 • CanReportScenarios Fíor más féidir linn líon na gcríochnuithe cásanna a thuairisciú, bréagach mura féidir.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Bitmask a sheasann do na ceadanna a cumraíodh roimhe ón uair dheireanach a tosaíodh an cliant teiliméadrachta.PreviousPermissions Bitmask representing the previously configured permissions since the telemetry client was last started.
 • TransitionFromEverythingOff Fíor má tá an t-aistriú seo ag dul ó thoirmeasc ar shonraí diagnóisice cóir go cead do shonraí diagnóisice cóir.TransitionFromEverythingOff True if this transition is moving from not allowing core telemetry to allowing core telemetry.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Seolann an teagmhas sonraí faoi stádas nascachta na comhpháirte Eispéiris Nasctha Úsáideora agus Teileaméadrachta a uaslódálann teagmhais sonraí teileaméadrachta.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Má tá líonra gan srianadh ar fáil (ar nós Wi-Fi), nuashonraíonn an teagmhas seo an t-am uaslódála rathúil is déanaí.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Murach sin, déanann sé seiceáil cibé an raibh teagmhas Cuisle Nascachta lasta le 24 uair anuas agus murach é, seolann sé teagmhas.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Seoladh teagmhas Cuisle Nascachta chomh maith nuair a thagann gléas ar ais ó líonra le táillí go líonra saor.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network. Tá an teagmhas seo á adhaint ag an UTC le linn tréimhsí gan líonra mar chomhartha croíbhuille, chun Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.This event is fired by UTC during periods of no network as a heartbeat signal, to keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CensusExitCode Aisfhilleann seo na cóid feidhmithe deireanach ó rith cliaint áirimh.CensusExitCode Returns last execution codes from census client run.
 • CensusStartTime Aisfhilleann seo stampa ama a chomhfhreagraíonn don rith áirimh deireanach ar éirigh leis.CensusStartTime Returns timestamp corresponding to last successful census run.
 • CensusTaskEnabled Aisfhilleann seo luach Boole ón tasc áirimh (Cumasaigh/Díchumasaigh) ar an meaisín cliaint.CensusTaskEnabled Returns Boolean value for the census task (Enable/Disable) on client machine.
 • LastConnectivityLossTime Aisghabhann seo an uair dheireanach ar chaill an gléas an líonra saor in aisce.LastConnectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • LastConnectivityLossTime Aisghabhann seo an uair dheireanach ar chaill an gléas an líonra saor in aisce.LastConntectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • NetworkState Aisghabhann seo an staid líonra: 0 = Gan aon líonra.NetworkState Retrieves the network state: 0 = No network. 1 = Líonra srianta.1 = Restricted network. 2 = Líonra saor in aisce.2 = Free network.
 • NoNetworkTime Aisghabhann seo an t-am a chaitear gan aon líonra (ón uair dheireanach) i soicind.NoNetworkTime Retrieves the time spent with no network (since the last time) in seconds.
 • RestrictedNetworkTime Aisghabhann seo an t-am a chaitear ar líonra méadraithe (costas-srianta) i soicind.RestrictedNetworkTime Retrieves the time spent on a metered (cost restricted) network in seconds.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Seoltar sonraí leis an an teagmhas seo maidir le sláine agus caighdeán na sonraí diagnóisice ón ngléas atá i gceist, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Cuidíonn seo le hanailísithe sonraí a chinneadh cé chomh 'iontaofa' atá na sonraí ó ghléas faoi leith.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Líon na n-earráidí nach earráidí am istigh iad a bhaineann leis an gcainéal óstach/gníomhaire.AgentConnectionErrorsCount The number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode An cód deireanach scortha don tasc Census.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime An t-am deiridh a ritheadh an tÁireamh.CensusStartTime The time of the last Census run.
 • CensusTaskEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuil Áireamh cumasaithe.CensusTaskEnabled Indicates whether Census is enabled.
 • ConsumerDroppedCount Líon na dteagmhas a loic an tsraith tomhaltóra den chliant sonraí diagnóisice.ConsumerDroppedCount The number of events dropped by the consumer layer of the telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Líon na dteagmhas sonraí samplaithe criticiúil a scriosadh sa tsraith bunachair sonraí.CriticalDataDbDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Líon na dteagmhas sonraí samplaithe criticiúil a chlis orthu de bharr scóigeadh.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter Líon na n-uaireanta a iontráladh mód criticiúil róshreafa sa bhunachar sonraí teagmhas.CriticalOverflowEntersCounter The number of times a critical overflow mode was entered into the event database.
 • DbCriticalDroppedCount Líon iomlán na dteagmhas criticiúil a chlis orthu sa bhunachar sonraí teagmhas.DbCriticalDroppedCount The total number of dropped critical events in the event database.
 • DbDroppedCount Líon na dteagmhas a chlis orthu de bharr go raibh an bunachar sonraí lán.DbDroppedCount The number of events that were dropped because the database was full.
 • DecodingDroppedCount Líon na dteagmhas a chlis de bharr teip díchódaithe.DecodingDroppedCount The number of events dropped because of decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Líon na dteagmhas a chlis orthu toisc gur túsaíodh mód criticiúil róshreafa.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter The number of events that was dropped because a critical overflow mode was initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Líon na maolán a chlis orthu sa seisiún CUET ETW.EtwDroppedBufferCount The number of buffers dropped in the CUET ETW session.
 • EtwDroppedCount Líon na dteagmhas a loic an tsraith uaslódáilte den chliant sonraí diagnóisice.EtwDroppedCount The number of events dropped by the ETW layer of the telemetry client.
 • EventSubStoreResetCounter Líon na n-uaireanta a athshocraíodh an bunachar sonraí teagmhas.EventSubStoreResetCounter The number of times the event database was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Líon iomlán an bhunachair sonraí teagmhas thar gach tuairisc athshocraithe san ásc seo.EventSubStoreResetSizeSum The total size of the event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Líon na dteagmhas a uaslódáladh.EventsUploaded The number of events that have been uploaded.
 • Bratacha Bratacha a léiríonn staid an ghléis ar nós líonra, cadhnra, agus staid liostála.Flags Flags that indicate device state, such as network, battery, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Líon na dteagmhas a chlis orthu de bharr go raibh an maolán truicir lán.FullTriggerBufferDroppedCount The number of events that were dropped because the trigger buffer was full.
 • HeartBeatSequenceNumber Áiritheoir buille croí a mhéadaíonn go haontonach.HeartBeatSequenceNumber A monotonically increasing heartbeat counter.
 • InvalidHttpCodeCount Líon na gcód neamhbhailí HTTP a fuarthas ó Vortex.InvalidHttpCodeCount The number of invalid HTTP codes received from Vortex.
 • LastAgentConnectionError An earráid dheireanach nach earráid am istigh a tharla sa chainéal óstach/gníomhaire.LastAgentConnectionError The last non-timeout error that happened in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Sháraigh ainm an teagmhais dheireanaigh an t-uasmhéid teagmhais.LastEventSizeOffender The name of the last event that exceeded the maximum event size.
 • LastInvalidHttpCode An cód neamhbhailí HTTP deireanach a fuarthas ó Vortex.LastInvalidHttpCode The last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount An t-uaslíon gníomhairí gníomhacha le linn an tráthchláir buille croí seo.MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter An t-uaslíon bog de chásanna arna lódáil ag an gcomhpháirt eispéiris nasctha úsáideora agus teileamhéadrachta.MaxInUseScenarioCounter The soft maximum number of scenarios loaded by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • PreviousHeartBeatTime Am an teagmhais dheireanaigh buille croí.PreviousHeartBeatTime The time of last heartbeat event. Cuidíonn seo le slabhrú na dteagmhas.This allows chaining of events.
 • SettingsHttpAttempts Líon na n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil leis an tseirbhís OneSettings.SettingsHttpAttempts The number of attempts to contact the OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Líon na dteipeanna ó theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís OneSettings.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Líon na dteagmhas a scriosadh de bharr scóigeadh soláthraithe torannacha.ThrottledDroppedCount The number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • UploaderDroppedCount Líon na dteagmhas a loic an tsraith uaslódáilte den chliant sonraí diagnóisice.UploaderDroppedCount The number of events dropped by the uploader layer of the telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout Líon na dteipeanna am istigh a fuarthas ó Vortex.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Líon na n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil leis an tseirbhís Vortex.VortexHttpAttempts The number of attempts to contact the Vortex service.
 • VortexHttpFailures4xx Líon na gcód earráide 400-499 a fuarthas ó Vortex.VortexHttpFailures4xx The number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx An líon cód earráide 500-599 faighte ón Vortex.VortexHttpFailures5xx The number of 500-599 error codes received from Vortex.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Is ionann an teagmhas seo agus croíbhuille ARIA an chliaint teiliméadrachta.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Seville_5

Seolann an cliant teiliméadrachta uilíoch (UTC) an teagmhas seo mar chomhartha croíbhuille le haghaidh Sense.This event is sent by the universal telemetry client (UTC) as a heartbeat signal for Sense.

TelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdateTelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdate

Déantar an teagmhas seo a thruicearú nuair a chinneann UTC nach mór dó faisnéis faoi shocruithe pearsantaithe an úsáideora a sheoladh.This event is triggered when UTC determines it needs to send information about personalization settings of the user.

Teagmhais DxgKernelTelemetryDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Seolann an teagmhas seo GPU bunúsacha agus faisnéis tiománaí taispeána chun Windows agus tiománaithe taispeána a choinneáil cothrom le dáta.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • aiSeqId Aitheantais seichimh an teagmhais.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId Aitheantas bútála an chórais.bootId The system boot ID.
 • ComputePreemptionLevel An t-uasleibhéal tosaíochta lena dtacaíonn GPU le haghaidh pálasta ríofa.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB An méid cuimhne sa chóras atá tiomnaithe d'úsáid GPU (bearta).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB Méid an VRAM tiomanta don GPU (i mbearta).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid An cuibheoir taispeána LUID.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Dáta an tiománaí taispeána.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Rang an tiománaí taispeána.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Leagan an tiománaí taispeána.DriverVersion The display driver version.
 • GPUDeviceID Aitheantas gléis an GPU.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel An t-uasleibhéal tosaíochta lena dtacaíonn GPU le haghaidh pálasta grafaicí.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID Aitheantas athbhreithnithe GPU.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID Aitheantas díoltóra GPU.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId Aitheantas comhéadain GPU.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice An bhfuil cumas taispeána ag an GPU seo?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHybridDiscrete An bhfuil acmhainn GPU faoi leith i ngléas hibrideach.IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated An bhfuil acmhainn GPU comhtháite i ngléas hibrideach.IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA An bhfuil an GPU comhdhéanta de Chuibheoirí Taispeána Nasctha?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported An dtacaíonn an GPU le Miracast?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA An bhfuil gléas amháin ar a laghad sa slabhra Cuibheoirí Taispeána Nasctha ó dhíoltóir eile?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported An dtacaíonn an GPU le forleagain ilphlána?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported An é réiteach Microsoft atá taobh thiar d'acmhainn Miracast GPUIsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter An é seo an POST GPU ar an ngléas seo?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRenderDevice An bhfuil cumas rindreála ag an GPU seo?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice An é seo an cur chun feidhme bogearraí seo sa GPU?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • MeasureEnabled An bhfuil an gléas ag éisteacht le MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Líon na bhfoinsí aschuir taispeána lena dtacaítear.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Líon na spriocanna aschuir taispeána lena dtacaítear.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB An méid cuimhne sa chóras a roinntear idir an GPU agus an CPU (bearta).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID An t-aitheantas fo-chóraisSubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID Aitheantas GPU fo-dhíoltóraSubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled An bhfuil an gléas ag éisteacht le MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Cad is spreag logáil an teagmhais seo?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Sampla: 0 (áireamh GPU) 0 nó 1 (scoránú soláthraí DxgKrnlTelemetry)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version Leagan an teagmhais.version The event version.
 • WDDMVersion Leagan shamhail tiománaí taispeána Windows.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Teagmhais braislithe teipaistritheFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Tugann an teagmhas seo faisnéis faoi cá mhéad acmhainní agus cén cineál iad atá sa bhraisle freastalaí.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Bailítear na sonraí seo chun Windows Server a choimeád sábháilte, slán agus cothrom le dáta.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Áirítear ar na sonraí faisnéis maidir le cibé an bhfuil na crua-earraí cumraithe i gceart, cibé ar cuireadh an paiste ceart ar bhogearraí, agus cabhraíonn sé chun cliseadh a chosc trí fhadhbanna (earráidí marfacha, mar shampla) a chur síos d'ualaí oibre agus do chumraíochtaí córais.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • autoAssignSite Paraiméadar na braisle: suíomh uathoibríoch.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Paraiméadar na braisle: uathleibhéal cothromóra.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Paraiméadar na braisle: uathmhód cothromóra.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Méid cumraithe na taisce bloic.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Cumraíocht fógraíochta na braisle.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Paraiméadar na braisle: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Polasaí dumpála braislechumraithe.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Leibhéal feidhmiúil na braisle reatha.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Aitheantóir uathúil le haghaidh na braisle.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType An cineál finné dá bhfuil an braisle cumraithe di.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Líon na nód sa bhraisle.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Paraiméadar na braisle: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Paraiméadar na braisle: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Paraiméadar na braisle: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Paraiméadar na braisle: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Paraiméadar na braisle: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Paraiméadar na braisle: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Líon na n-acmhainní sa bhraisle.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite An t-ainm atá cumraithe don láithreán reatha maidir leis an mbraisle.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType An cineál bus stórála dírí do na spásanna stórála.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Líon na nód sa bhraisle atá ag rith síos-leibhéal.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Sonraíonn sé cibé ar chóir nód a dhraenáil fad a bhíonn sé múchta.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Sonraíonn sé cibé an bhfuil cuóram dinimiciúil cumasaithe.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Paraiméadar na braisle: frith-dháimh éigeantach.enforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Ainm seirbhíse win32 de sheirbhís bhraislithe.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Líne na n-orduithe i gcás genapp braislithe.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Paraiméadar na braisler: gníomh crochta aisghabhála.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Sonraíonn sé an paraiméadar "am istigh crochta" i gcás na braisle.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Sonraíonn sé cibé an bhfuil spásanna díreacha stórais cumasaithe.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Aithníonn sé má tá an bhraisle ag rith le leagan difriúil de chóras oibriúcháin le haghaidh nód.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Aithníonn sé an bhfuil an nód reatha ag rith síos-leibhéal.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Sonraíonn sé an ghráinneach atá logáilte i loga na braisle.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Sonraíonn sé méid loga na braisle.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Paraiméadar na braisle: ID nód do thosaíocht cuóraim níos ísle.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Paraiméadar na braisle: íosmhéid gan réamhghníomhaire riamh.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Paraiméadar na braisle: íos-tosaíocht réamhghníomhaire.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled An paraiméadar: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Líon na nód sa bhraisle.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Líon reatha na nód sa bhraisle.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní nóid.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní nóid atá ar líne.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Líon na láithreán éagsúil.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Líon na nód nach mbaineann le láithreán.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Paraiméadar na braisle: ceartingearach ar gach bhealach fo-líonra.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite An suíomh láithreáin sainroghnaithe.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Sonraíonn sé cibé an bhfuil finné phríobháideach néil ann don bhraisle seo.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Fad an choraintín.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Tairseach an choraintín.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout I gcás teagmhais eadrána, sonraíonn sé seo tréimhse ama istigh an chóraim.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Sonraíonn sé leibhéal na hathléimneachta.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Sonraíonn sé líon na gcineálacha acmhainne sa bhraisle.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Ionadaí sonraí de gach chineál acmhainne.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Ionadaí sonraí den chosán DLL i gcás gach cineál acmhainne.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Paraiméadar na braisle: an mhoill chéanna folíonra.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Paraiméadar na braisle: an tairseach cheanna folíonra.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode An méid ama (ina shoicindí) a bhí an bhraisle i mód measctha (nóid le leaganacha difriúla de chóras oibriúcháin sa bhraisle chéanna).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Paraiméadar na braisle: leibhéal slándála.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Sonraíonn sé méid na taisce bloic i gcás méideanna comhroinnte.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Sonraíonn sé an méid ama is gá chun múchadh.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Sonraíonn sé líon na nód atá thuas (ar líne).upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Paraiméadar na braisle: úsáid líonraí rochtana cliaint le haghaidh CSV.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Paraiméadar na braisle: am aonraithe VM.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Sonraíonn sé an tréimhse ama istigh chun scríobh chuig bunachar sonraí finnéithe an chuóraim.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Teagmhais tuairiscithe lochtaFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le cliseanna d'fheidhmchláir dúchais agus bainistithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Áirítear leis na sonraí an fhaisnéis ar fad faoin bpróiseas cliste agus achoimre sa taifead ar eisceachtaí.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Níl aon fhaisnéis bhuicéadaithe Watson ann.It does not contain any Watson bucketing information. Déantar an fhaisnéis bhuicéadaithe a thaifead sa teagmhas Tuairiscithe Earráidí Windows (WER) a ghintear nuair a thuairiscíonn an cliant WER an cliseadh don tseirbhís Watson, agus beidh an ReportID céanna sa teagmhas WER (féach réimse 14 den teagmhas cliste, réimse 19 den teagmhas WER) mar theagmhas cliste don chliseadh a tuairiscíodh.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. Eisítear AppCrash uair amháin le haghaidh gach cliseadh a láimhseálann an WER (e.g. ó eisceacht neamhláimhseáilte nó FailFast nó ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Tabhair faoi deara go bhféadfaí go gcuirfeadh úsáideoir san áireamh cineálacha teagmhas cineálacha Watson (e.g. ó PLM) mar chliseadh, "NÁ heisigh an teagmhas seo".Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppName Ainm an fheidhmchláir a chlis air.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid Tá GUID comhdhéanta d'aitheantas próisis agus úsáidtear é mar veicteoir comhchuibhnis d'áisc phróisis sa taobh cúil do shonraí diagnóisice.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Stampa dáta/ama an fheidhmchláir.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Leagan an fheidhmchláir a chlis air.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode An cód eisceachta a d'fhill an próiseas a chlis air.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset An seoladh ar tharla an eisceacht.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags Bratacha a léiríonn conas a dhéantar an tuairisciú.Flags Flags indicating how reporting is done. Mar shampla, cuir an tuairisc i scuaine, ná cuir dífhabhtú JIT ar fáil, ná cuir deireadh leis an bpróiseas tar éis tuairiscithe.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • ModName Ainm an mhodúil eisceachta (e.g. bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Stampa dáta/ama an mhodúil.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Leagan an mhodúil a chlis air.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Ailtireacht an phróisis cliste, mar cheann de na tairseacha PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime An uair ar cruthaíodh an próiseas a chlis air.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId Aitheantas an phróisis a chlis air.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportIdGUID a úsáidtear chun an tuairisc a aithint.ReportId A GUID used to identify the report. Is féidir é seo a úsáid chun an tuairisc a rianú thar Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId An t-aitheantas feidhmchláir arna thuairisciú ag an eithne don fheidhmchlár atá á thuairisciú.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer An leagan sonrach den fheidhmchlár a thuairiscítearTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId An uimhir seichimh don phróiseas crochta.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Teagmhais nuashonraithe gnéFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Seoltar leis an teagmhas seo bun-mheiteashonraí maidir leis an bpointe tosaigh de dhíshuiteáil nuashonrú gné, rud lena gcuidítear chun a chinntiú gur féidir le custaiméirí filleadh go sábháilte ar staid sho-aitheanta má bhain aon fhadhb leis an nuashonrú.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Teagmhais tuairiscithe crochtaHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le crochadh d'fheidhmchláir dúchais agus bainistithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Níl aon fhaisnéis bhuicéadaithe Watson ann.It does not contain any Watson bucketing information. Déantar an fhaisnéis bhuicéadaithe a thaifead sa teagmhas Tuairiscithe Earráidí Windows (WER) a ghintear nuair a thuairiscíonn an cliant WER an crochadh don tseirbhís Watson, agus beidh an ReportID céanna sa teagmhas WER (féach réimse 13 den teagmhas crochta, réimse 19 den teagmhas WER) mar theagmhas crochta don chrochta a tuairiscíodh.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. Ní thuairiscítear AppHang ach amháin ar ghléasanna ríomhaire.AppHang is reported only on PC devices. Láimhseálann seo crochadh clasaiceach Win32 agus eisítear é uair amháin in aghaidh na tuairisce.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Tuairiscítear cineálacha áirithe iompair a d'fhéadfadh úsáideoirí iad a aireachtáil mar chrochadh do na bainisteoirí feidhmchláir (e.g. PLM/RM/EM) mar chineálacha Watson agus ní ghinfear teagmhais AppHang.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppName Ainm an fheidhmchláir atá crochta.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid Tá GUID comhdhéanta d'aitheantas próisis agus úsáidtear é mar veicteoir comhchuibhnis d'áisc phróisis sa taobh cúil do shonraí diagnóisice.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Leagan an fheidhmchláir atá crochta.AppVersion The version of the app that has hung.
 • PackageFullName Aitheantas feidhmchláir Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Ailtireacht an phróisis crochta, mar cheann de na tairseacha PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime An uair ar cruthaíodh an próiseas crochtaProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId Aitheantas an phróisis atá crochta.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportIdGUID a úsáidtear chun an tuairisc a aithint.ReportId A GUID used to identify the report. Is féidir é seo a úsáid chun an tuairisc a rianú thar Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId An t-aitheantas feidhmchláir arna thuairisciú ag an eithne don fheidhmchlár atá á thuairisciú.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer An leagan sonrach den fheidhmchlár a thuairiscítear.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId An uimhir seichimh don phróiseas crochta.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Mapa giotán lena ndéantar tuairisc ar an gcineál crochta.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Más crochadh trasphróisis é seo agus € ag feitheamh ar fheidhmchlár, seo ainm an fheidhmchláir.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Más crochadh trasphróisis é seo, seo leagan an fheidhmchláir ar a bhfuil sé ag feitheamh.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Más crochadh trasphróisis é seo atá ag feitheamh ar phacáiste, seo ainm iomlán an phacáiste ar a bhfuil sé ag feitheamh.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Más crochadh trasphróisis é seo atá ag feitheamh ar phacáiste, seo aitheantas feidhmchláir an phacáiste.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

Teagmhais fardailInventory events

ChecksumDictionaryChecksumDictionary

Tugann an teagmhas seo liosta na luachanna a sheolann gach cineál oibiachta.This event provides the list of values sent by each object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Key An cineál oibiachta atá á thuairisciú.Key The object type being described.
 • Value Líon na n-oibiachtaí den chineál sin a seoladh.Value The number of objects of this type that were sent.

COMPIDCOMPID

Soláthraíonn an teagmhas seo aitheantas comhoiriúnach fheidhmchlár inmheánach an ghléis, aitheantas díoltóír-shainithe a úsáideann Windows chun gléas a chomhoiriúnú do chomhad INF.This event provides a device's internal application compatible ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. Is féidir le liosta d’Aitheantais chomhoirúnacha a bhaineann leis a bheith ar ghléas.A device can have a list of compatible IDs associated with it. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs eagar na nAitheantas comhoiriúnach don ghléas.Order The index of the array of compatible IDs for the device.
 • Order Eagar na nAitheantas comhoiriúnach don ghléas.Value The array of compatible IDs for the device.

HWIDHWID

Soláthraíonn an teagmhas seo aitheantas chrua-earraí inmheánacha an ghléis, aitheantas díoltóir-shainithe a úsáideann Windows chun gléas a chomhoiriúnú do chomhad INF.This event provides a device's internal hardware ID, a vendor-defined identification that Windows uses to match a device to an INF file. I bhformhór na gcásanna, bíonn liosta bogearraí aitheantas bainteach le gléas.In most cases, a device has associated with it a list of hardware IDs. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs eagar aitheantas crua-earraí inmheánacha don ghléas.Order The index of the array of internal hardware IDs for the device.
 • Order Eagar aitheantas na gcrua-earraí inmheánacha don ghléas.Value The array of internal hardware IDs for the device.

InstallDateArpLastModifiedInstallDateArpLastModified

Léiríonn an teagmhas seo an dáta deireanach ar a athraíodh iontráil an chláir cuir leis/bain (APR) le nuashonrú.This event indicates the date the add/remove program (ARP) entry was last modified by an update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs an eagair in ord.Order The index of the ordered array.
 • Value An luach san eagar ordaithe.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateFromLinkFileInstallDateFromLinkFile

Soláthraíonn an teagmhas seo dáta suiteála an fheidhmchláir ón gcomhad nasctha.This event provides the application installation date from the linked file. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs an eagair in ord.Order The index of the ordered array.
 • Value An luach san eagar ordaithe.Value The value contained in the ordered array.

InstallDateMsiInstallDateMsi

Tugann an teagmhas seo an dáta suiteála ó bhunachar sonraí suiteálaí Microsoft (MSI).This event provides the install date from the Microsoft installer (MSI) database. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs an eagair in ord.Order The index of the ordered array.
 • Value An luach san eagar ordaithe.Value The value contained in the ordered array.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Gabhann an teagmhas seo na bunsonraí suime seiceála maidir le míreanna fardail gléis atá stóráilte sa taisce le húsáid chun iomláine na sonraí le haghaidh teagmhas Microsoft.Windows.Inventory.Core a bhailíochtú.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validating data completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. B'fhéidir go n-athróidh na réimsí sa teagmhas seo le himeacht ama, ach seasfaidh siad i gcónaí d'áireamh na hoibiachta dá dtagraítear.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Device Líon na n-oibiachtaí gléis i dtaisceDevice A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus Líon na n-oibiachtaí áirimh gléis i dtaisceDeviceCensus A count of devicecensus objects in cache.
 • DriverPackageExtended Áireamh oibiachtaí driverpackageextended i dtaisceDriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File Líon na n-oibiachtaí comhaid i dtaisceFile A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo Áireamh oibiachtaí sínithe comhaid i dtaisceFileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic Líon na n-oibiachtaí cineálacha i dtaisceGeneric A count of generic objects in cache.
 • HwItem Líon na n-oibiachtaí hwitem i dtaisceHwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication Áireamh oibiachtaí feidhmchláir i dtaisceInventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationFile Líon na n-oibiachtaí feidhmchláir comhaid i dtaisceInventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryDeviceContainer Áireamh oibiachtaí coimeádáin ghléis i dtaisceInventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Áireamh oibiachtaí comhéadain ghléis Plug and Play i dtaisceInventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Áireamh oibiachtaí meán gléis i dtaisceInventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDriverBinary Áireamh oibiachtaí dénártha tiománaí i dtaisceInventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Áireamh oibiachtaí gléis i dtaisceInventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • Metadata Líon na n-oibiachtaí meiteashonraí i dtaisceMetadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan Líon na n-oibiachtaí comhaid dílleachta i dtaisceOrphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs Líon na n-oibiachtaí ríomhchláir i dtaiscePrograms A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Seoltar leis an teagmhas seo leaganacha comhpháirte fardail le haghaidh na sonraí fardail gléis.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • aeinv Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.aeinv The version of the App inventory component.
 • aeinv.dll Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.aeinv.dll The version of the App inventory component.
 • devinv Leagan comhaid d'fhardal gléis an fheidhmchláir.devinv The file version of the Device inventory component.
 • devinv.dll Leagan comhaid d'fhardal gléis an fheidhmchláir.devinv.dll The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAdd

Sonraíonn an teagmhas seo sínithe comhad eile, pacáistí tiománaithe nó comhaid feidhmchláir inrite.This event enumerates the signatures of files, either driver packages or application executables. I gcás pacáistí tiománaithe, bailítear na sonraí sin de réir éilimh trí Telecommand chun é a theorannú do phacáistí tiománaithe neamhaitheanta, ag sábháil ama don chliant agus spás ar an bhfreastalaí.For driver packages, this data is collected on demand via Telecommand to limit it only to unrecognized driver packages, saving time for the client and space on the server. I gcás feidhmchlár, bailítear na sonraí seo do suas le 10 comhad inrite ar an gcóras.For applications, this data is collected for up to 10 random executables on a system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CatalogSigners Sínitheoirí ó chatalog.CatalogSigners Signers from catalog. Tosaíonn gach sínitheoir le slabhra.Each signer starts with Chain.
 • DriverPackageStrongName Roghnach.DriverPackageStrongName Optional. Tá sé seo ar fáil má bhailítear FileSigningInfo ar phacáiste tiománaithe.Available only if FileSigningInfo is collected on a driver package.
 • EmbeddedSigners Sínitheoirí leabaithe.EmbeddedSigners Embedded signers. Tosaíonn gach sínitheoir le slabhra.Each signer starts with Chain.
 • FileName Ainm comhaid an chomhaid dá liostaítear na sínithe.FileName The file name of the file whose signatures are listed.
 • FileType Exe nó sys, ag brath ar cé acu an é pacáiste tiománaithe nó comhad inrite feidhmchláir.FileType Either exe or sys, depending on if a driver package or application executable.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Thumbprint Hais den nód duilleoige do gach sínitheoir, deighilte le camóga.Thumbprint Comma separated hash of the leaf node of each signer. Baintear leas as leathstad chun CatalogSigners a dheighilt ó EmbeddedSigners.Semicolon is used to separate CatalogSigners from EmbeddedSigners. Beidh spás roimh an gcamóg i gcónaí.There will always be a trailing comma.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir le feidhmchlár ar an gcóras.This event sends basic metadata about an application on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly and up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HiddenArp Léiríonn seo cé acu an bhfolaíonn an ríomhchlár é féin san ARP.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate An dáta ar suiteáladh an feidhmchlár (tugtar buille faoi thuairim ar bhonn heorastaice an dáta ar cruthaíodh an fillteán).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Dáta na heochrach clárlainne ARP le haghaidh feidhmchlár faoi leith.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Tugann seo leid maidir le dáta suiteála, ach ní bhíonn sé cruinn i gcónaí.Hints at install date but not always accurate. Curtha isteach mar eagar.Passed as an array. Sampla: 4/11/2015 00:00:00 Féach InstallDateArpLastModified.Example: 4/11/2015 00:00:00 See InstallDateArpLastModified.
 • InstallDateFromLinkFile Dáta measta na suiteála ar bhonn na nasc chuig na comhaid.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Curtha isteach mar eagar.Passed as an array. Féach InstallDateFromLinkFile.See InstallDateFromLinkFile.
 • InstallDateMsi An dáta suiteála má shuiteáiltear an feidhmchlár trí MSI.InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Curtha isteach mar eagar.Passed as an array. Féach InstallDateMsi.See InstallDateMsi.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language Cód teanga an ríomhchláir.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode GUID lena ndéantar cur síos ar an bpacáiste MSI.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Is féidir go bhfuil MsiPackage comhdhéanta de 'Táirgí' (feidhmchláir) éagsúla.Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode GUID lena ndéantar cur síos ar an táirge MSI.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name TAinm an fheidhmchláir.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Na ceithre ochtréad ó leagan an chórais oibriúcháin ag an uair ar tosaíodh suiteáil an fheidhmchláir.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Ainm iomlán an phacáiste le haghaidh eidhmchlár Siopa.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Hais na n-Aitheantas comhaid san fheidhmchlár.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher Foilsitheoir an fheidhmchláir.Publisher The Publisher of the application. Braitheann an suíomh asbhainte ar an réimse 'Foinse'.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath An cosán chuig an bhfréamhchomhadlann ina bhfuil an ríomhchlár suiteáilte.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Conas a suiteáladh an ríomhchlár (ARP, MSI, Appx, etc...)Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType Fo-rangú do chineál an feidhmchláir Microsoft Store, ar nós UWP nó Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type Ceann amháin de ("Feidhmchlár", "Hotfix", "BOE", "Seirbhís", "Neamhaithnid").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Sonraítear le feidhmchlár cé acu an feidhmchlár Win32 nó Appx é, sonraítear le Hotfix na nuashonruithe feidhmchláir (KBanna), sonraítear le BOE cé acu an feidhmchlár é nach mbaineann aon iontráil ARP nó MSI leis, sonraítear le Seirbhís gur seirbhís atá ann.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Is iad an feidhmchlár agus BOE na cinn is dóichí a fheictear.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version Uimhir leagain an ríomhchláir.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Léiríonn an teagmhas seo na tiománaithe a shuiteálann feidhmchlár ar leith.This event represents what drivers an application installs. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Léiríonn an teagmhas InventoryApplicationDriverStartSync go seolfar sraith nua teagmhas InventoryApplicationDriverStartAdd.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Cuireann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha ar fáil maidir leis na creatlacha a bhféadfadh feidhmchlár a bheith ag brath orthu.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryApplicationFrameworkAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryApplicationAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí maidir le coimeádán gléis (amhail monatóir nó printéir seachas gléas ‘plugáil agus seinn’).This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device). Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Categories Liosta na gcatagóirí feidhmiúla ina bhfuil an coimeádán arna dheighilt le camóga.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod An modh aimsithe don choimeádán gléis.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Ainm an choimeádáin gléis.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive An bhfuil an gléas seo nasctha, nó an bhfacthas é le 14 lá anuas?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected I gcás gléas atá nasctha go fisiciúil, is ionann an luach seo agus IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. I gcás gléas gan sreang, seasann an luach seo do nasc cumarsáide.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer An é an coimeádán an gléas fréamhach féin?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked An gléas líonraithe é an gléas seo?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired An dteastaíonn péireáil don choimeádán gléis?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Ainm mhonaróir an choimeádáin gléis.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId A unique model ID.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Ainm na samhla.ModelName The model name.
 • ModelNumber An uimhir leagain don choimeádán gléis.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory An phríomhchatagóir don choimeádán gléis.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDeviceContainer ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceContainerAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Aisghabhann an teagmhas seo faisnéis faoi cé acu comhéadain braiteora atá ar fáil ar an ngléas.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Accelerator3D.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Aimsithe Gníomhaíochta.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir solais chomhthimpeallaigh.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir baraiméadair.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir saincheaptha.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • FloorElevation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir airde urláir.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh geo-mhaighnéadaigh.GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir aimsitheora domhantarraingte.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Gyrometer3D.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Barometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir bogthaise.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir méadair luasghéaraithe líní.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir maighnéadaiméadair 3D.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir peidiméadar.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir neasachta.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh coibhneasta.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh gléis shimplí.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature Léirítear leis seo cé acu an aimsítear braiteoir teochta.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceInterfaceAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí breise maidir le gléas ‘Plugáil agus Seinn’ a bhaineann le rang gléasanna faoi leith.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart agus san am céanna méid fhoriomlán an phálasta sonraí a laghdú.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Audio_CaptureDriver An foirceann tiománaí gabhála gléis fuaime.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_CaptureDriver An foirceann tiománaí rindreála gléis fuaime.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht InventoryDeviceMediaClass atá léirithe ag objectInstanceId ann níos mó.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClass object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear an teagmhas seo chun gléas PNP a thuiscint atá sonrach d’aicme faoi leith gléasanna.This event is used to understand a PNP device that is specific to a particular class of devices. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart agus san am céanna méid fhoriomlán an phálasta sonraí a laghdú.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceMediaClassSAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Seasann an teagmhas seo do mheiteashonraí bunúsacha maidir le gléas PNP agus an tiománaí lena mbaineannThis event represents the basic metadata about a plug and play (PNP) device and its associated driver.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Class Rang cumraithe gléis don tiománaí atá lódáilte don ghléas.Class The device setup class of the driver loaded for the device.
 • ClassGuid An t-aitheantóir uathúil ranga gléis den phacáiste tiománaí atá lódáilte ar an ngléas.ClassGuid The device class unique identifier of the driver package loaded on the device.
 • COMPID Liosta na "IDanna comhoiriúnacha" don ghléas seo.COMPID The list of “Compatible IDs” for this device. Féach COMPID.See COMPID.
 • ContainerId An t-aitheantóir uathúil córas-soláthraithe lena sonraítear cad é an grúpa/cad iad na grúpaí lena mbaineann an gléas/na gléasanna atá suiteáilte ar an (bpríomh)ghléas tuismitheora.ContainerId The system-supplied unique identifier that specifies which group(s) the device(s) installed on the parent (main) device belong to.
 • Description Cur síos ar an ngléas.Description The description of the device.
 • DeviceState Aithníonn sé staid reatha an (phríomh)ghléis tuismitheora.DeviceState Identifies the current state of the parent (main) device.
 • DriverId An t-aitheantóir uathúil don tiománaí suiteáilte.DriverId The unique identifier for the installed driver.
 • DriverName Ainm an chomhaid íomhá tiománaí.DriverName The name of the driver image file.
 • DriverPackageStrongName Ainm an mháthairchomhadlann dírí sa réimse Comhadlann den InventoryDriverPackage.DriverPackageStrongName The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • DriverVerDate Dáta an tiománaí atá lódáilte don ghléas.DriverVerDate The date of the driver loaded for the device
 • DriverVerVersion Leagan an tiománaí atá lódáilte don ghléas.DriverVerVersion The version of the driver loaded for the device
 • Enumerator Aithníonn sé an bus a d'áirigh an gléas.Enumerator Identifies the bus that enumerated the device.
 • HWID Liosta IDanna crua-earraí don ghléas.HWID A list of hardware IDs for the device. Féach HWID.See HWID.
 • Inf Ainm an chomhaid INF (athainmnithe ag an gcóras oibriúcháin, b'fhéidir, ar nós oemXX.inf).Inf The name of the INF file (possibly renamed by the OS, such as oemXX.inf).
 • InstallState Staid suiteála an ghléis.InstallState The device installation state. Gheofar liosta de na luachanna ag: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspxFor a list of values, see: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspx
 • InventoryVersion Uimhir leagain an phróisis fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version number of the inventory process generating the events.
 • LowerClassFilters Aitheantóirí na scagairí ísealranga atá suiteáilte don ghléas.LowerClassFilters The identifiers of the Lower Class filters installed for the device.
 • LowerFilters Aitheantóirí na n-íos-scagairí atá suiteáilte don ghléas.LowerFilters The identifiers of the Lower filters installed for the device.
 • Manufacturer Monaróir an ghléis.Manufacturer The manufacturer of the device.
 • MatchingID An ID Crua-earraí nó an ID Comhoiriúnach a úsáideann Windows chun ásc gléis a shuiteáil.MatchingID The Hardware ID or Compatible ID that Windows uses to install a device instance.
 • Model Aithníonn sé samhail an ghléis.Model Identifies the model of the device.
 • objectInstanceId Dímholta.objectInstanceId Deprecated. Aitheantóir Áisc Gléis an ghléis (aithnítear gléas sa chóras go huathúil leis).The Device Instance ID of the device (uniquely identifies a device in the system). Sampla: pci\ven_8086&dev_0085&subsys_13118086&rev_34\4&2dded11c&0&00e1Example: pci\ven_8086&dev_0085&subsys_13118086&rev_34\4&2dded11c&0&00e1
 • ParentId ID Áisc Gléis thuismitheoir an ghléis.ParentId The Device Instance ID of the parent of the device.
 • ProblemCode An cód earráide a thugann an gléas faoi láthair, más cuí.ProblemCode The error code currently returned by the device, if applicable.
 • Provider Aithníonn sé soláthraí an ghléis.Provider Identifies the device provider.
 • Service Ainm sheirbhís an ghléis.Service The name of the device service.
 • STACKID Liosta na n-IDanna crua-earraí don chruach.STACKID The list of hardware IDs for the stack. Féach STACKID.See STACKID.
 • UpperClassFilters Aitheantóirí na scagairí ardranga atá suiteáilte don ghléas.UpperClassFilters The identifiers of the Upper Class filters installed for the device.
 • UpperFilters Aitheantóirí na n-uas-scagairí atá suiteáilte don ghléas.UpperFilters The identifiers of the Upper filters installed for the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDevicePnpRemove ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir le lárionaid USB ar an ngléas.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceUsbHubClassAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Seoltar leis an teagmhas seo na meiteashonraí bunúsacha maidir le tiománaithe dénártha atá ag rith ar an gcóras.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Suim sheiceála chomhad an tiománaí.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Ainm na cuideachta a d'fhorbair an tiománaí.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox An áirítear an tiománaí leis an gcóras oibriúcháin?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode An tiománaí móid eithnigh é?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Ainm comhaid an tiománaí.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Ainm láidir an phacáiste tiománaíDriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Ainm láidir an phacáiste tiománaíDriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Na 32 giotán íochtaracha de stampa ama an chomhaid tiománaí.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Réimse giotán na dtréithe tiománaí: 1DriverType A bitfield of driver attributes: 1. Sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. Sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Leagan an chomhaid tiománaí.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Méid an chomhaid tiománaí.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf Ainm an chomhaid INF.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product Ainm an táirge a áirítear sa chomhad tiománaí.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Leagan an táirge a áirítear leis an gcomhad tiománaí.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service Ainm na seirbhíse atá suiteáilte don ghléas.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Leagan na Creatlaí tiománaí Windows.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDriverBinary ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas InventoryDriverBinaryAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir leis na pacáistí tiománaí atá suiteáilte ar an gcóras.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Class Ainm ranga an tiománaí gléis.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid An rang GUID don tiománaí gléis.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date Dáta an phacáiste tiománaí.Date The driver package date.
 • Directory An cosán chuige an bpacáiste tiománaí.Directory The path to the driver package.
 • Inf Ainm INF an phacáiste tiománaí.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider Soláthraí an phacáiste tiománaí.Provider The provider for the driver package.
 • SubmissionId Aitheantas iarratais HLK an phacáiste tiománaí.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version Leagan an phacáiste tiománaí.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDriverPackageRemove ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas InventoryDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Fardal.Ginearálta.Microsoft.Windows.Inventory.General. InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemoveInventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht sonraí seo atá léirithe le ObjectInstanceId ann níos mó.This event indicates that this particular data object represented by the ObjectInstanceId is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí a bailíodh d'fheidhmchlár ar leith ar an ngléas foinse.This event sends details collected for a specific application on the source device. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AhaVersion An leagan dénártha den uirlis Anailíseora Sláinte Feidhmchláir.AhaVersion The binary version of the App Health Analyzer tool.
 • ApplicationErrors Áireamh na n-earráidí feidhmchláir ón loga teagmhais.ApplicationErrors The count of application errors from the event log.
 • Bitness Cineál ailtireachta an fheidhmchláir (16 ghiotán nó 32 giotán nó 64 giotán).Bitness The architecture type of the application (16 Bit or 32 bit or 64 bit).
 • device_level Leaganacha éagsúla JRE/JAVA atá suiteáilta ar ghléas faoi leith.device_level Various JRE/JAVA versions installed on a particular device.
 • ExtendedProperties Aitreabúid a úsáidtear chun gach aitreabúid eile faoin gcineál teagmhais seo a chomhbhailiú.ExtendedProperties Attribute used for aggregating all other attributes under this event type.
 • Jar Bratach le cinneadh cibé an bhfuil spleáchas comhad JAR Java ag feidhmchlár.Jar Flag to determine if an app has a Java JAR file dependency.
 • Jre Bratach le cinneadh cibé an bhfuil spleáchas creatlaí JRE ag feidhmchlár.Jre Flag to determine if an app has JRE framework dependency.
 • Jre_version Leaganacha JRE a bhfuil spleáchas creatlaí dearbhaithe ag feidhmchlár maidir leis.Jre_version JRE versions an app has declared framework dependency for.
 • Ainm Ainm an fheidhmchláir.Name Name of the application.
 • NonDPIAware Bratach lena léirítear cibé an bhfuil feidhmchlár neamhfheasach ar DPINonDPIAware Flag to determine if an app is non-DPI aware
 • NumBinaries Áireamh de gach comhad dénártha (.sys,.dll,.ini) ó shuíomh suiteála na bhfeidhmchlár.NumBinaries Count of all binaries (.sys,.dll,.ini) from application install location.
 • RequiresAdmin Bratach lena léirítear cibé an iarrann feidhmchlár pribhléidí riaracháin le feidhmiú.RequiresAdmin Flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresAdminv2 Bratach breise lena léirítear cibé an iarrann feidhmchlár pribhléidí riaracháin le feidhmiú.RequiresAdminv2 Additional flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresUIAccess Bratach lena léirítear an bhfuil feidhmchlár bunaithe ar ghnéithe UI maidir le inrochtaineacht.RequiresUIAccess Flag to determine if an app is based on UI features for accessibility.
 • VB6 Bratach lena léirítear an bhfuil feidhmchlár bunaithe ar chreatlach VB6.VB6 Flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • VB6v2 Bratach breise lena léirítear an bhfuil feidhmchlár bunaithe ar chreatlach VB6.VB6v2 Additional flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • Version Leagan den fheidhmchlár.Version Version of the application.
 • VersionCheck Bratach lena léirítear an bhfuil spleáchas statach ag feidhmchlár ar leagan den chóras oibriúcháin.VersionCheck Flag to determine if an app has a static dependency on OS version.
 • VersionCheckv2 Bratach breise lena léirítear an bhfuil spleáchas statach ag feidhmchlár ar leagan den chóras oibriúcháin.VersionCheckv2 Additional flag to determine if an app has a static dependency on OS version.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Léiríonn sé tús sraith teagmhas AppHealthStaticAdd.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AllowTelemetry Léiríonn sé go bhfuil argóint líne orduithe 'allowtelemetry' ann.AllowTelemetry Indicates the presence of the 'allowtelemetry' command line argument.
 • CommandLineArgs Chuathas thar argóintí líne orduithe nuair a bhí an Feidhmchlár Anailíseora Sláinte inrite á lainseáil.CommandLineArgs Command line arguments passed when launching the App Health Analyzer executable.
 • Enhanced Léiríonn sé go bhfuil argóint líne orduithe 'breisithe' ann.Enhanced Indicates the presence of the 'enhanced' command line argument.
 • StartTime An dáta agus an t-am UTC ag ar seoladh an teagmhas seo.StartTime UTC date and time at which this event was sent.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Tugann an teagmhas seo sonraí faoi na ríomhchláir fhorlíontacha Office atá suiteáilte. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.This event provides data on the installed Office add-ins. The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Sonraíonn an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá sheasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Soláthraítear sonraí leis an teagmhas seo sonraí i dtaca le haitheantóirí Office.This event provides data on the Office identifiers. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Is teagmhas diagnóisice é seo a thugann le fios go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí ar ghnéithe de Internet Explorer a bhaineann le Office a thabhairt.This event provides data on Office-related Internet Explorer features. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Is teagmhas diagnóisice é seo a thugann le fios go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Soláthraíonn an teagmhas seo sonraí léirstine maidir le táirgí Office suiteáilte.This event provides insight data on the installed Office products. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Sonraíonn an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá sheasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Léirítear leis an teagmhas diagnóisice seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Tugtar tuairisc leis an teagmhas seo ar gach táirge Office atá suiteáilte.This event describes all installed Office products. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Is teagmhas diagnóisice é seo a thugann le fios go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Tuairiscíonn an teagmhas seo socruithe éagsúla Office.This event describes various Office settings. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Is teagmhas diagnóisice é seo a thugann le fios go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Léirítear leis an teagmhas diagnóisice seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Soláthraítear leis an teagmhas seo sonraí ar tháirgí Ardán Nuashonruithe Aontaithe (UUP) agus an leagan atá iontu.This event provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht sonraí seo atá léirithe ag an objectInstanceId ann níos mó.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Is teagmhas diagnóisice é seo a thugann le fios go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Déantar achoimre leis an teagmhas seo ar na teagmhais InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ChecksumDictionary Áireamh gach táscaire córais oibriúcháin.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator. Féach ChecksumDictionary.See ChecksumDictionary.
 • PCFP Coibhéiseach leis an réimse InventoryId a aimsítear sna croítheagmhais eile.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Léiríonn an teagmhas seo na meiteashonraí bunúsacha maidir leis na haitheantóirí OS atá suiteáilte ar an gcóras.This event represents the basic metadata about the OS indicators installed on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le cinntiú go mbíonn an gléas cothrom le dáta agus chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event helps ensure the device is up to date and keeps Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • IndicatorValue An luach táscaire.IndicatorValue The indicator value.
 • Value Déanann seo tuairisc ar an táscaire córais oibriúcháin a d'fhéadfadh a bheith ábhartha don uasghrádú gléis.Value Describes an operating system indicator that may be relevant for the device upgrade.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSync

Léirítear leis an teagmhas seo gur seoladh tacar nua teagmhas InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events has been sent. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le cinntiú go mbíonn an gléas cothrom le dáta agus chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event helps ensure the device is up to date and keeps Windows performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht sonraí seo atá léirithe le objectInstanceId ann níos mó.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear an teagmhas seo chun na haitheantóirí OS atá suiteáilte ar an gcóras a thuiscint.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo le cinntiú go mbíonn an gléas go húr agus go mbíonn Windows cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Tugann an teagmhas seo le fios nach bhfuil an oibiacht sonraí seo atá léirithe ag an objectInstanceId ann níos mó.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Úsáidtear an teagmhas seo chun na haitheantóirí OS atá suiteáilte ar an gcóras a thuiscint.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo le cinntiú go mbíonn an gléas go húr agus go mbíonn Windows cothrom le dáta agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

STACKIDSTACKID

This event provides the internal compatible ID for the stack.This event provides the internal compatible ID for the stack. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Order Innéacs an eagair in ord.Order The index of the ordered array.
 • Value A luach san eagar ordaithe.Value The value contained in the ordered array.

Teagmhais KernelKernel events

IOIO

Léiríonn an teagmhas seo an líon beart a léitear ón OS nó a léann an OS agus a scríobhtar chuig an OS nó a scríobhann an OS nuair a thosaítear an córas.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BytesRead Iomlán líon na mbeart a léitear ón OS nó a léann an OS nuair a thosaítear an córas.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten Iomlán líon na mbeart a scríobhtar chuig an OS nó a scríobhann an OS nuair a thosaítear an córas.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Áirítear leis an teagmhas seo sonraí bunaidh faoin gCóras Oibriúcháin, a bhailítear le linn Bútála agus a úsáidtear chun rath an phróisis uasghrádaithe a mheas.This event includes basic data about the Operating System, collected during Boot and used to evaluate the success of the upgrade process. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BootApplicationId Insíonn an réimse seo dúinn faoi cad é Aitheantóir Feidhmchlár Lódálaí OS.BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount Líon na n-amanna as a chéile ar thug an bainisteoir bútála iarraidh bútáil isteach sa chóras oibriúcháin seo.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence An ID Bútála reatha, a úsáidtear chun teagmhas a bhaineann le seisiún bútála faoi leith a chomhghaolú.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy Aithníonn sé an Beartas Stádais Bútála is infheidhme.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType Aithníonn sé an cineál bútála (e.g.: “Fuar", “Suanaigh", “Atosaigh").BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp Soicind atá caite ó phointe ama treallach i leith.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Is féidir é sin a úsáid chun difríocht ama a aithint in iarrachtaí bútála as a chéile a dhéanamh.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Cúis le hathshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Eolas breise ar an athshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí más gá.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Cúis le hathshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí.FirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Eolas breise ar an athshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí más gá.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied Bratach a thaispeánann gur sholáthair na dochtearraí cúis le hathshocrú córais.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO Méid na sonraí a scríobh agus a léigh an Lódálaí OS ón diosca le linn na bútála.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Féach IO.See IO.
 • LastBootSucceeded Bratach a léiríonn cibé ar éirigh nó nár éirigh leis an mbútáil dheireanach.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded Bratach a léiríonn cibé ar éirigh nó nár éirigh leis an múchadh deireanach.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MenuPolicy Cineál na roghchláir roghanna ba cheart a thaispeáint don úsáideoir (Oidhreacht, Caighdeánach, etc.).MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled Léiríonn sé go bhfuil an athshlánú cumasaithe.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • UserInputTime An méid ama a chaith an feidhmchlár lódálaí ag fanacht le haghaidh ionchur úsáideora.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

Microsoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChangeMicrosoft.Windows.Kernel.Power.OSStateChange

Léirítear leis an teagmhas seo an trasdul idir staideanna an chórais oibriúcháin (e.g., Air, As, Codladh, srl.).This event denotes the transition between operating system states (e.g., On, Off, Sleep, etc.). Tríd an teagmhas seo a úsáid le Windows Analytics, is féidir le heagraíochtaí leas a bhaint as chun monatóireacht a dhéanamh ar iontaofacht agus ar fheidhmíocht gléasanna bainistithe.By using this event with Windows Analytics, organizations can use this to help monitor reliability and performance of managed devices. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun Windows a choinneáil ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AcPowerOnline Más "FÍOR" é, tá an gléas ag úsáid cumhacht AC.AcPowerOnline If "TRUE," the device is using AC power. Más "BRÉAGACH", tá an gléas ag úsáid cumhacht cadhnra.If "FALSE," the device is using battery power.
 • ActualTransitions Tabharfaidh sé seo an líon trasdulta iarbhírActualTransitions This will give the actual transitions number
 • BatteryCapacity Toilleadh uasta cadhnra in mWhBatteryCapacity Maximum battery capacity in mWh
 • BatteryCharge Luchtú reatha an chadhnra mar chéatadán den tomhas iomlánBatteryCharge Current battery charge as a percentage of total capacity
 • BatteryDischarging Bratach a léiríonn cibé an bhfuil an cadhnra ag díluchtú nó ag luchtúBatteryDischarging Flag indicating whether the battery is discharging or charging
 • BootId Id bútála a ardú go haontonach, déantar athshocrú nuair a dhéantar uasghrádú.BootId Monotonically increasing boot id, reset on upgrades.
 • BootTimeUTC Am bútála in am chomhad UTC.BootTimeUTC Boot time in UTC file time.
 • EventSequence An líon teagmhas le haghaidh teagmhas OsStateChange logáilte i rith na bútála seo a ardú go haontonach.EventSequence Monotonically increasing event number for OsStateChange events logged during this boot.
 • LastStateTransition An trasdul staide roimhe seo ar an ngléas.LastStateTransition The previous state transition on the device.
 • LastStateTransitionSub An fo-thrasdul staide roimhe seo ar an ngléas.LastStateTransitionSub The previous state subtransition on the device.
 • StateDurationMS Milleasoicindí caite sa staid atá á fágáilStateDurationMS Milliseconds spent in the state being departed
 • StateTransition Cineál trasdula Dúisithe=1, Múchadh, Cuir ar Fionraí, Lean ar Aghaidh, Croíbhuille.StateTransition Transition type PowerOn=1, Shutdown, Suspend, Resume, Heartbeat.
 • StateTransitionSub Cineál fo-thrasdula Normálta=1, Athbhútáil, Bútáil Thapa, Fuireachas, Suanaigh, ConnectedStandby, Coimeádta, HybridSleep.StateTransitionSub Subtransition type Normal=1, Reboot, Hiberboot, Standby, Hibernate, ConnectedStandby, Reserved, HybridSleep.
 • TotalDurationMS An líon iomlán ama a bhfuil an gléas dúisithe i milleasoicindí in am clog balla.TotalDurationMS Total time device has been up in milliseconds in wall clock time.
 • TotalUptimeMS An líon iomlán ama a raibh an gléas ar siúl (ní i staid ar fionraí) i milleasoicindí.TotalUptimeMS Total time device has been on (not in a suspended state) in milliseconds.
 • TransitionsToOn Incrimintíonn TransitionsToOn gach uair a chríochnaíonn an córas teagmhas codlata go rathúil, agus seoltar é mar chuid den teagmhas PowerTransitionEnd ETW.TransitionsToOn TransitionsToOn increments each time the system successfully completes a system sleep event, and is sent as part of the PowerTransitionEnd ETW event.
 • UptimeDeltaMS Fad sa staid deiridh i milleasoicindí.UptimeDeltaMS Duration in last state in milliseconds.

Teagmhais ascnaimhMigration events

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountDLUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountDLUsr

Seolann an teagmhas seo sonraí chun cuntas na n-oibiachtaí ascnaimh a rianú ag céimeanna éagsúla de nuashonrú gné.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus chun cásanna caillteanas sonraí a rianú.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSysMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSys

Seolann an teagmhas seo sonraí faoi chuntas na n-oibiachtaí ascnaimh ag céimeanna éagsúla de nuashonrú gné.This event returns data about the count of the migration objects across various phases during feature update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus chun cásanna caillteanas sonraí a rianú.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsr

Seolann an teagmhas seo sonraí chun cuntas na n-oibiachtaí ascnaimh a rianú ag céimeanna éagsúla de nuashonrú gné.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus chun cásanna caillteanas sonraí a rianú.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

Teagmhais OneDriveOneDrive events

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperation

Áirítear leis an teagmhas seo na sonraí bunúsacha maidir le hoibríochtaí suiteála agus díshuiteála OneDrive.This event includes basic data about install and uninstall OneDrive API operations. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • APIName Ainm an API.APIName The name of the API.
 • Duration Cá fhad a ghlac an oibríocht.Duration How long the operation took.
 • isSuccess An raibh rath ar an oibríocht?IsSuccess Was the operation successful?
 • ResultCode An cód toraidh.ResultCode The result code.
 • ScenarioName Ainm an cháis.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperienceMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperience

Áirítear leis an teagmhas seo achoimre ratha nó teipe na suiteála.This event includes a success or failure summary of the installation. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • APIName Ainm an API.APIName The name of the API.
 • HResult Sonraíonn seo cód toraidh an teagmhaisHResult Indicates the result code of the event
 • isSuccess An raibh rath ar an oibríocht?IsSuccess Was the operation successful?
 • ScenarioName Ainm an cháis.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperation

Baineann an teagmhas seo le leagan an chórais oibriúcháin nuair a dhéantar an córas oibriúcháin a uasghrádú agus OneDrive suiteáilte.This event is related to the OS version when the OS is upgraded with OneDrive installed. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CurrentOneDriveVersion Leagan reatha OneDrive.CurrentOneDriveVersion The current version of OneDrive.
 • CurrentOSBuildBranch Brainse reatha an chórais oibriúcháin.CurrentOSBuildBranch The current branch of the operating system.
 • CurrentOSBuildNumber Uimhir tógála reatha an chórais oibriúcháin.CurrentOSBuildNumber The current build number of the operating system.
 • CurrentOSVersion Leagan reatha an chórais oibriúcháin.CurrentOSVersion The current version of the operating system.
 • HResult HResult na hoibríochta.HResult The HResult of the operation.
 • SourceOSBuildBranch Brainse foinseach an chórais oibriúcháin.SourceOSBuildBranch The source branch of the operating system.
 • SourceOSBuildNumber Uimhir tógála foinseach an chórais oibriúcháin.SourceOSBuildNumber The source build number of the operating system.
 • SourceOSVersion Leagan foinseach an chórais oibriúcháin.SourceOSVersion The source version of the operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperation

Baineann an teagmhas seo leis an tasc nuashonraithe OneDrive a chlárú nó a dhíchlárú.This event is related to registering or unregistering the OneDrive update task. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • APIName Ainm an API.APIName The name of the API.
 • isSuccess An raibh rath ar an oibríocht?IsSuccess Was the operation successful?
 • RegisterNewTaskResult HResult na hoibríochta RegisterNewTask.RegisterNewTaskResult The HResult of the RegisterNewTask operation.
 • ScenarioName Ainm an cháis.ScenarioName The name of the scenario.
 • UnregisterOldTaskResult HResult na hoibríochta UnregisterOldTask.UnregisterOldTaskResult The HResult of the UnregisterOldTask operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallStateMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallState

Áirítear leis an teagmhas seo sonraí bunaidh faoi staid suiteála na gcomhpháirteanna spleácha OneDrive.This event includes basic data about the installation state of dependent OneDrive components. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ComponentName Ainm na comhpháirte spleáiché.ComponentName The name of the dependent component.
 • isInstalled An bhfuil an chomhpháirt spleách suiteáilte?isInstalled Is the dependent component installed?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistrationMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OfficeRegistration

Léiríonn an teagmhas seo stádas chomhtháthú OneDrive in Microsoft Office.This event indicates the status of the OneDrive integration with Microsoft Office. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • isValid An bhfuil clárú Microsoft Office bailí?isValid Is the Microsoft Office registration valid?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatus

Léiríonn an teagmhas seo má tá an deilbhín forluite OneDrive ag obair i gceart.This event indicates if the OneDrive overlay icon is working correctly. 0 = sláintiúil; 1 = indeisithe; 2 = briste.0 = healthy; 1 = can be fixed; 2 = broken. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • 32bit Stádas deilbhín forleagain OneDrive ar chóras oibriúcháin 32-ghiotáin.32bit The status of the OneDrive overlay icon on a 32-bit operating system.
 • 64bit Stádas deilbhín forleagain OneDrive ar chóras oibriúcháin 64-ghiotáin.64bit The status of the OneDrive overlay icon on a 64-bit operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.RepairResult

Dearbhaíonn an teagmhas toradh an deisiúcháin suiteála.The event determines the result of the installation repair. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HResult na hoibríochta.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.SetupBinaryDownloadHResult

Léiríonn an teagmhas seo an stádas agus comhad suiteála OneDrive á íoslódáil.This event indicates the status when downloading the OneDrive setup file. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HResult na hoibríochta.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResult

Seolann an teagmhas seo faisnéis le tuairisciú ar thoradh an nuashonraithe.This event sends information describing the result of the update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HResult na hoibríochta.hr The HResult of the operation.
 • IsLoggingEnabled Léiríonn seo cibé a bhfuil logáil cumasaithe don nuashonraitheoir.IsLoggingEnabled Indicates whether logging is enabled for the updater.
 • UpdaterVersion Leagan an nuashonraitheora.UpdaterVersion The version of the updater.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierRegMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateTierReg

Dearbhaíonn an teagmhas seo stádas na luachanna nuashonraithe cisil sa chlárlann.This event determines status of the update tier registry values. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • regReadEnterpriseHr HResult an luach léite clárlainne fiontair.regReadEnterpriseHr The HResult of the enterprise reg read value.
 • regReadTeamHr HResult an luach léite clárlainne foirne.regReadTeamHr The HResult of the team reg read value.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResult

Dearbhaíonn an teagmhas seo an stádas agus comhad cumraíochta nuashonraithe OneDrive á íoslódáil.This event determines the status when downloading the OneDrive update configuration file. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HResult na hoibríochta.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatus

Dearbhaíonn an teagmhas an cód earráide a aisfhilltear agus nascacht Idirlín á fhíorú.This event determines the error code that was returned when verifying Internet connectivity. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • winInetError HResult na hoibríochta.winInetError The HResult of the operation.

Teagmhais fógra toilithe príobháideachaisPrivacy logging notification events

Microsoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompletedMicrosoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompleted

Filleann an teagmhas seo sonraí chun éifeachtúlacht uirlis aon úsáide a thuairisciú chun eolas a thabhairt d'úsáideoirí a bhfuil tionchar ag saincheist ar eolas orthu agus chun gníomh ceartaitheach a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist.This event returns data to report the efficacy of a single-use tool to inform users impacted by a known issue and to take corrective action to address the issue. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • cleanupTask Léiríonn sé ar chóir an tasc a sheol an dialóg a ghlanadh.cleanupTask Indicates whether the task that launched the dialog should be cleaned up.
 • cleanupTaskResult An cód fillte ar an iarracht an tasc a ghlanadh a úsáideadh chun an dialóg a thaispeáint.cleanupTaskResult The return code of the attempt to clean up the task used to show the dialog.
 • deviceEvaluated Léiríonn sé an raibh an gléas incháilithe le haghaidh meastóireachta ar shaincheist aitheanta.deviceEvaluated Indicates whether the device was eligible for evaluation of a known issue.
 • deviceImpacted Léirítear an raibh tionchar ag saincheist aitheanta ar an ngléas.deviceImpacted Indicates whether the device was impacted by a known issue.
 • modalAction An gníomh a rinne an t-úsáideoir ar an dialóg a cuireadh ina láthair.modalAction The action the user took on the dialog that was presented to them.
 • modalResult An cód fillte ar an iarracht dialóg a thaispeáint don úsáideoir agus an tsaincheist á míniú.modalResult The return code of the attempt to show a dialog to the user explaining the issue.
 • resetSettingsResult An cód fillte ar an ngníomh chun an tsaincheist aitheanta a cheartú.resetSettingsResult The return code of the action to correct the known issue.

Nuashonrú teagmhas fógarthaQuality Update Assistant events

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.ApplicabilityMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Applicability

Seolann an teagmhas seo eolas bunúsach maidir lenar cheart an gléas a nuashonrú chuig an leagan carnach is déanaí.This event sends basic info on whether the device should be updated to the latest cumulative update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta agus slán.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ord na dteagmhas arna seoladh ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Leagan pacáiste reatha den fhógra nuashonrúchán.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • ResultRith an teagmhais maidir le fógra nuashonrúchán.Result Applicability check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheckMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheck

Seolann an teagmhas seo faisnéis bhunúsach faoi cé acu atá an gléas réidh leis an nuashonrú carnach is déanaí a íoslódáil nó nach bhfuil.This event sends basic info on whether the device is ready to download the latest cumulative update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ord na dteagmhas arna seoladh ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Leagan pacáiste reatha den fhógra nuashonrúchán.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • ResultRith an teagmhais maidir le fógra nuashonrúchán.Result Device readiness check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DownloadMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Download

Seolann an teagmhas seo faisnéis bhunúsach nuair a thosaíonn íoslódáil an nuashonraithe charnaigh is déanaí.This event sends basic info when download of the latest cumulative update begins. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ord na dteagmhas arna seoladh ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Leagan pacáiste reatha den fhógra nuashonrúchán.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Resultíoslódáil den phálasta carnach is déanaí.Result Download of latest cumulative update payload.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.InstallMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Install

Seolann an teagmhas seo faisnéis bhunúsach faoi thoradh shuiteáil an nuashonraithe charnaigh is déanaí.This event sends basic info on the result of the installation of the latest cumulative update. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil slán agus cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ord na dteagmhas arna seoladh ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Leagan pacáiste reatha den fhógra nuashonrúchán.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Resultíoslódáil den phálasta carnach is déanaí.Result Install of latest cumulative update payload.

Teagmhais feabhsúcháinRemediation events

Microsoft.Windows.Remediation.ApplicableMicrosoft.Windows.Remediation.Applicable

Léiríonn an teagmhas seo cibé an gá nó nach gá feabhsúcháin dríodair Windows Update a chur i bhfeidhm ar an ngléas dríodair chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event indicates whether Windows Update sediment remediations need to be applied to the sediment device to keep Windows up to date. Is éard is gléas dríodair ann gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Déileálann na feabhsúcháin le fadhbanna ar na gcóras a chuireann cosc ar an ngléas ó nuashonruithe OS a fháil.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActionName Ainm an ghnímh atá le déanamh ag an mbreiseán.ActionName The name of the action to be taken by the plug-in.
 • AppraiserBinariesValidResult Léiríonn sé má measadh go raibh an breiseán bailí.AppraiserBinariesValidResult Indicates whether the plug-in was appraised as valid.
 • AppraiserDetectCondition Léirínn sé más rud é gur éirigh leis an mbreiseán i seiceáil an mheasúnóra.AppraiserDetectCondition Indicates whether the plug-in passed the appraiser's check.
 • AppraiserRegistryValidResult Léiríonn sé má measadh go raibh seiceálacha iontrála na clárlainne bailí.AppraiserRegistryValidResult Indicates whether the registry entry checks out as valid.
 • AppraiserTaskDisabled Léiríonn sé má bhíonn tasc an mheasúnóra díchumasaithe.AppraiserTaskDisabled Indicates the appraiser task is disabled.
 • AppraiserTaskValidFailed Léiríonn sé nár oibrigh tasc an Mheasúnóra agus go bhfuil idirghabháil de dhíth.AppraiserTaskValidFailed Indicates the Appraiser task did not function and requires intervention.
 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector
 • DateTimeDifference An difríocht idir amanna áitiúla agus amanna cloig thagartha.DateTimeDifference The difference between local and reference clock times.
 • DateTimeSyncEnabled Léiríonn sé má tá an breiseán Sioncronaithe Dáta-ama cumasaithe.DateTimeSyncEnabled Indicates whether the Datetime Sync plug-in is enabled.
 • DaysSinceLastSIH Líon na laethanta ó rinneadh an SIH is déanaí.DaysSinceLastSIH The number of days since the most recent SIH executed.
 • DaysToNextSIH Líon na laethanta go dtí go ndéanfar an chéad SIH sceidealaithe eile.DaysToNextSIH The number of days until the next scheduled SIH execution.
 • DetectedCondition Léiríonn sé más fíor an riocht braite agus rithfear déan gníomh.DetectedCondition Indicates whether detected condition is true and the perform action will be run.
 • EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Léiríonn sé gur theip ar theagmhas EvalAndReportAppraiserBinaries.EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserBinaries event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntries Léiríonn sé gur theip ar theagmhas EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed.EvalAndReportAppraiserRegEntries Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Léiríonn sé gur theip ar theagmhas EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed.EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir taobh an chliaint lena sonraítear ord na dteagmhas arna seoladh ag an gcóras feabhais.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • HResult Seo an HRESULT le haghaidh na gcéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.HResult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • IsAppraiserLatestResult Seo an HRESULT ó thasc an mheasúnóra.IsAppraiserLatestResult The HRESULT from the appraiser task.
 • IsConfigurationCorrected Léiríonn sé má ceartaíodh cumraíocht an taisc SIH go rathúil.IsConfigurationCorrected Indicates whether the configuration of SIH task was successfully corrected.
 • LastResult Seo an HRESULT le haghaidh na gcéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.LastHresult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • LastRun Dáta an rith SIH is déanaí.LastRun The date of the most recent SIH run.
 • NextRun Dáta an chéad rith SIH sceidealaithe eile.NextRun Date of the next scheduled SIH run.
 • PackageVersion Leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Reload Fíor má theastaíonn athlódáil SIH.Reload True if SIH reload is required.
 • RemediationNoisyHammerAcLineStatus Léiríonn sé Stádas Líne AC an ghléis.RemediationNoisyHammerAcLineStatus Indicates the AC Line Status of the device.
 • RemediationNoisyHammerAutoStartCount Líon na n-amanna ar thosaigh an casúr go huathoibríoch.RemediationNoisyHammerAutoStartCount The number of times hammer auto-started.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Teagmhas a thaispeánann go bhfuil an Tasc Féilire an Chúntóra Nuashonraithe cumasaithe.RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Event that indicates Update Assistant Calendar Task is enabled.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Teagmhas a thaispeánann go bhfuil an Tasc Féilire an Chúntóra Nuashonraithe ann.RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Event that indicates an Update Assistant Calendar Task exists.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Teagmhas a thaispeánann go bhfuil truicir na féilire cumasaithe sa tasc.RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Event that indicates calendar triggers are enabled in the task.
 • RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime Líon na laethanta ó ritheadh an tasc Casúir Thorannaigh is déanaí.RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime The number of days since the most recent Noisy Hammer task ran.
 • RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Méid an fhillteáin $GetCurrent in MB.RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Size in MB of the $GetCurrent folder.
 • RemediationNoisyHammerIsInstalled FÍOR má tá an casúr torannach suiteáilte.RemediationNoisyHammerIsInstalled TRUE if the noisy hammer is installed.
 • RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult Toradh rith an taisc chasúir is déanaí.RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult The result of the last hammer task run.
 • RemediationNoisyHammerMeteredNetwork FÍOR má tá an meaisín ar líonra méadraithe.RemediationNoisyHammerMeteredNetwork TRUE if the machine is on a metered network.
 • RemediationNoisyHammerTaskEnabled Léiríonn sé má tá Tasc an Chúntóra Nuashonraithe (Casúr Torannach) cumasaithe.RemediationNoisyHammerTaskEnabled Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) is enabled.
 • RemediationNoisyHammerTaskExists Léiríonn sé má tá Tasc an Chúntóra Nuashonraithe (Casúr Torannach) ann.RemediationNoisyHammerTaskExists Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) exists.
 • RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Léiríonn sé má tá áireamh cumasaithe do thruicear thasc an Chúntóra Nuashonraithe (Casúr Torannach).RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Indicates whether counting is enabled for the Update Assistant (Noisy Hammer) task trigger.
 • RemediationNoisyHammerUAExitCode Cód scortha thasc an Chúntóra Nuashonraithe (Casúr Torannach).RemediationNoisyHammerUAExitCode The exit code of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUAExitState An cód do staid scortha thasc an Chúntóra Nuashonraithe (Casúr Torannach).RemediationNoisyHammerUAExitState The code for the exit state of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedIn FÍOR má tá úsáideoir logáilte isteach.RemediationNoisyHammerUserLoggedIn TRUE if there is a user logged in.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin FÍOR más é an Riarthóir an t-úsáideoir atá logáilte isteach.RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TRUE if there is the user currently logged in is an Admin.
 • RemediationShellDeviceManaged FÍOR má tá an gléas bainistithe ag WSUS nó má tá Windows Updated díchumasaithe.RemediationShellDeviceManaged TRUE if the device is WSUS managed or Windows Updated disabled.
 • RemediationShellDeviceNewOS FÍOR má suiteáladh OS ar an ngléas le déanaí.RemediationShellDeviceNewOS TRUE if the device has a recently installed OS.
 • RemediationShellDeviceSccm FÍOR má tá an gléas bainistithe ag SCCM (Bainisteoir Cumraíochta Microsoft System Center).RemediationShellDeviceSccm TRUE if the device is managed by SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager).
 • RemediationShellDeviceZeroExhaust FÍOR má tharraing an gléas as Windows Update go hiomlán.RemediationShellDeviceZeroExhaust TRUE if the device has opted out of Windows Updates completely.
 • RemediationTargetMachine Léirínn sé má tá an gléas ina sprioc den deisiú sonraithe.RemediationTargetMachine Indicates whether the device is a target of the specified fix.
 • RemediationTaskHealthAutochkProxy Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc AutochkProxy.RemediationTaskHealthAutochkProxy True/False based on the health of the AutochkProxy task.
 • RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc Check Disk .RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan True/False based on the health of the Check Disk task.
 • RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc Disk Cleanup.RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup True/False based on the health of the Disk Cleanup task.
 • RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc Cothabhála Sláinte.RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT True/False based on the health of the Health Maintenance task.
 • RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc Comhpháirte Seirbhísithe Sláinte.RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask True/False based on the health of the Health Servicing Component task.
 • RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte an tasc Sceideal USO (Beartaí Seisiún Nuashonraithe).RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask True/False based on the health of the USO (Update Session Orchestrator) Schedule task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte thasc Tosaithe Sceidealaithe Windows Update.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask True/False based on the health of the Windows Update Scheduled Start task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask Fíor/Bréagach bunaithe ar shláinte tasc Sihboot.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask True/False based on the health of the Sihboot task.
 • RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís BITS cumasaithe.RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Indicates whether BITS service is enabled.
 • RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís Suiteála Gléis cumasaithe.RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Indicates whether Device Install service is enabled.
 • RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís DO cumasaithe.RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Indicates whether DO service is enabled.
 • RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís DSMSVC cumasaithe.RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Indicates whether DSMSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís Bainisteora Ceadúnais cumasaithe.RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Indicates whether License Manager service is enabled.
 • RemediationUHServiceMpssvcEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís MPSSVC cumasaithe.RemediationUHServiceMpssvcEnabled Indicates whether MPSSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís Bróicéara Ceadchomhartha cumasaithe.RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Indicates whether Token Broker service is enabled.
 • RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís Suiteálaí Iontaofa cumasaithe.RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Indicates whether Trusted Installer service is enabled.
 • RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís USO (Beartaí Seisiún Nuashonraithe) cumasaithe.RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Indicates whether USO (Update Session Orchestrator) service is enabled.
 • RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís W32 Time cumasaithe.RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Indicates whether W32 Time service is enabled.
 • RemediationUHServiceWecsvcEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís WECSVC cumasaithe.RemediationUHServiceWecsvcEnabled Indicates whether WECSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís WMI cumasaithe.RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Indicates whether WMI service is enabled.
 • RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís WPN cumasaithe.RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Indicates whether WPN service is enabled.
 • RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Léiríonn sé má tá seirbhís WUAUSERV cumasaithe.RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Indicates whether WUAUSERV service is enabled.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.
 • RunAppraiserFailed Léiríonn sé gur theip ar RunAppraiser rith mar is ceart.RunAppraiserFailed Indicates RunAppraiser failed to run correctly.
 • RunTask FÍOR má cheart an tasc SIH a rith leis an mbreiseán.RunTask TRUE if SIH task should be run by the plug-in.
 • TimeServiceNTPServer An URL don fhreastalaí ama NPT a úsáideann an gléas.TimeServiceNTPServer The URL for the NTP time server used by device.
 • TimeServiceStartType An cineál tosaithe do sheirbhís ama NTP.TimeServiceStartType The startup type for the NTP time service.
 • TimeServiceSyncDomainJoined Fíor má cláraíodh fearann an ghléis agus mar sin go n-úsáideann an DC don chlog.TimeServiceSyncDomainJoined True if device domain joined and hence uses DC for clock.
 • TimeServiceSyncType Cineál iompraíochta an tsiocrúnaithe do sheirbhís Ama Date & ar an ngléas.TimeServiceSyncType Type of sync behavior for Date & Time service on device.

Microsoft.Windows.Remediation.CompletedMicrosoft.Windows.Remediation.Completed

Seoltar an teagmhas seo nuair a bhíonn feabhsuithe dríodair Windows Update críochnaithe ar an ngléas dríodair chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is sent when Windows Update sediment remediations have completed on the sediment device to keep Windows up to date. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Déileálann na feabhsúcháin le fadhbanna ar na gcóras a chuireann cosc ar an ngléas ó nuashonruithe OS a fháil.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActionName Ainm an ghnímh atá le déanamh ag an mbreiseán.ActionName Name of the action to be completed by the plug-in.
 • AppraiserTaskCreationFailed FÍOR más rud é nár éirigh le tasc an mheasúnóra.AppraiserTaskCreationFailed TRUE if the appraiser task creation failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskDeleteFailed FÍOR más rud é nár éirigh le scriosadh thasc an mheasúnóra.AppraiserTaskDeleteFailed TRUE if deletion of appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskExistFailed FÍOR más rud é nár éirigh le brath thasc an mheasúnóra.AppraiserTaskExistFailed TRUE if detection of the appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskLoadXmlFailed FÍOR más rud é nár éirigh le Lódálaí XML an Mheasúnóra.AppraiserTaskLoadXmlFailed TRUE if the Appraiser XML Loader failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskMissing FÍOR má tá tasc an Mheasúnóra ar iarraidh.AppraiserTaskMissing TRUE if the Appraiser task is missing.
 • AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId FÍOR más rud é nár éirigh leis an nuashonrú ar Thruicear Ama Thasc an Mheasúnóra.AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId TRUE if the Appraiser Task Time Trigger failed to update successfully.
 • AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed FÍOR más rud é nár éirigh le XML Thasc an mheasúnóra.AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed TRUE if the Appraiser Task XML failed to complete successfully.
 • CrossedDiskSpaceThreshold Léiríonn sé má bhí tairseach úsáide an tiomántáin chrua a theastaíonn chun an nuashonrú gné a shárú mar thoradh ar an nglantachán.CrossedDiskSpaceThreshold Indicates if cleanup resulted in hard drive usage threshold required for feature update to be exceeded.
 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • DateTimeDifference An difríocht idir cloig áitiúla agus cloig thagartha.DateTimeDifference The difference between the local and reference clocks.
 • DaysSinceOsInstallation Líon na laethanta ó suiteáladh an Córas Oibriúcháin. .DaysSinceOsInstallation The number of days since the installation of the Operating System.
 • DiskMbCleaned An méid spáis a glanadh ar an diosca crua, tomhaiste i meigibhirt.DiskMbCleaned The amount of space cleaned on the hard disk, measured in megabytes.
 • DiskMbFreeAfterCleanup An méid spáis atá ar fáil ar an diosca crua i ndiaidh an ghlantacháin, tomhaiste i Meigibhirt.DiskMbFreeAfterCleanup The amount of free hard disk space after cleanup, measured in Megabytes.
 • DiskMbFreeBeforeCleanup An méid spáis atá ar fáil ar an diosca crua roimh an nglantachán, tomhaiste i Meigibhirt.DiskMbFreeBeforeCleanup The amount of free hard disk space before cleanup, measured in Megabytes.
 • ForcedAppraiserTaskTriggered FÍOR más rud é gur ritheadh tasc an Mheasúnóra ón mbreiseán.ForcedAppraiserTaskTriggered TRUE if Appraiser task ran from the plug-in.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir taobh an chliaint lena léirítear ord na dteagmhas a sheol an t-úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client-side counter that indicates ordering of events sent by the active user.
 • HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes Méid an spáis diosca chrua a ghlan láimhseálaithe braistinte stórais, tomhaiste in meigibhirt.HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes The amount of hard disk space cleaned by the storage sense handlers, measured in megabytes.
 • HResult Toradh rith an teagmhais.HResult The result of the event execution.
 • LatestState Staid deiridh chomhpháirt an bhreiseáin.LatestState The final state of the plug-in component.
 • PackageVersion An leagan pacáiste don Fheabhsúchán reatha.PackageVersion The package version for the current Remediation.
 • PageFileCount Líon na gcomhad leathanach Windows.PageFileCount The number of Windows Page files.
 • PageFileCurrentSize Méid an chomhaid leathanach Windows, arna thomhas i líon Meigibheart.PageFileCurrentSize The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PageFileLocation An t-ionad stórála (cosán comhadlainne) den chomhad leathanach Windows.PageFileLocation The storage location (directory path) of the Windows Page file.
 • PageFilePeakSize Uasmhéid an spáis diosca chrua arna úsáid ag comhad leathanach Windows, arna thomhas i líon Meigibheart.PageFilePeakSize The maximum amount of hard disk space used by the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin arna shonrú le haghaidh gach teagmhais bhreiseáin chineálaigh.PluginName The name of the plug-in specified for each generic plug-in event.
 • RanCleanup FÍOR má ritheadh glanadh diosca leis an mbreiseán.RanCleanup TRUE if the plug-in ran disk cleanup.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted Fíor/Bréagach dá mba rud é gur ritheadh an Fabhtcheartaitheoir Cumraíochta Feabhsúcháin go rathúil.RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted True/False based on whether the Remediation Configuration Troubleshooter executed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix FÍOR dá mba rud é gur críochnaíodh IPConfig Fix go rathúil.RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix TRUE if IPConfig Fix completed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix FÍOR dá mba rud é gur ritheadh an taisce chárta líonra go rathúil.RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix TRUE if network card cache reset ran successfully.
 • RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes Méid an fhillteáin Windows BT (arna úsáid chun comhaid uasghrádaithe Windows a stóráil), arna thomhas i meigibhearta.RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB Méid an fhillteáin Windows BT (arna úsáid chun comhaid uasghrádaithe Windows a stóráil) ESD (Ríomhsholáthar Bogearraí), arna thomhas i meigibhearta.RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files) ESD (Electronic Software Delivery), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB Méid aon fhillteáin ESD (Ríomhsholáthar Bogearraí) reatha, arna thomhas i meigibhearta.RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB The size of any existing ESD (Electronic Software Delivery) folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes Méid an chomhaid innéacs Chuardach Glantacháin.RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes The size of the Cleanup Search index file, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB Méid an fhillteáin Chúntóir Nuashonraithe, arna thomhas i meigibhearta.RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB The size of the Update Assistant folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDoorstopChangeSucceeded FÍOR dá mba rud é gur leasaíodh an eochair chlárlainne stop dorais go rathúil.RemediationDoorstopChangeSucceeded TRUE if Doorstop registry key was successfully modified.
 • RemediationDoorstopExists FÍOR má tá luach Dorais Socruithe One ann.RemediationDoorstopExists TRUE if there is a OneSettings Doorstop value.
 • RemediationDoorstopRegkeyError FÍOR dá mba rud é gur tharla earráid ag fáil rochtana ar an eochair chlárlainne stop dorais.RemediationDoorstopRegkeyError TRUE if an error occurred accessing the Doorstop registry key.
 • RemediationDRFKeyDeleteSucceeded FÍOR dá mba rud é gur cealaíodh an eochair chlárlainne RecoveredFrom (Stop dorais) go rathúil.RemediationDRFKeyDeleteSucceeded TRUE if the RecoveredFrom (Doorstop) registry key was successfully deleted.
 • RemediationDUABuildNumber Uimhir leagain an DUA.RemediationDUABuildNumber The build number of the DUA.
 • RemediationDUAKeyDeleteSucceeded FÍOR dá mba rud é gur scriosadh an eochairl chlárlainne UninstallActive go rathúil.RemediationDUAKeyDeleteSucceeded TRUE if the UninstallActive registry key was successfully deleted.
 • RemediationDuplicateTokenSucceeded FÍOR dá mba rud é gur dúblaíodh an ceadchomhartha úsáideora.RemediationDuplicateTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully duplicated.
 • RemediationImpersonateUserSucceeded FÍOR dá mba rud é gur pearsanaíodh an t-úsáideoir go rathúil.RemediationImpersonateUserSucceeded TRUE if the user was successfully impersonated.
 • RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess FÍOR dá mba rud é gur tosaíodh an tasc NoisyHammer go rathúil.RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess TRUE if the NoisyHammer task started successfully.
 • RemediationQueryTokenSucceeded FÍOR dá mba rud é gur fiafraíodh an ceadchomhartha úsáideora go rathúil.RemediationQueryTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully queried.
 • RemediationRanHibernation FÍOR dá mba rud é gur cuireadh an córas chun suanaíochta.RemediationRanHibernation TRUE if the system entered Hibernation.
 • RemediationRevertToSystemSucceeded FÍOR dá mba rud é gur éirigh leis an bhfilleadh ar ais chuig comhthéacs córais.RemediationRevertToSystemSucceeded TRUE if reversion to the system context succeeded.
 • RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult Toradh an bhreiseáin Nuashonraigh Sláinte Seirbhíse.RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult The result of the Update Service Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult Toradh an bhreiseáin Nuashonraigh Sláinte TaiscRemediationUpdateTaskHealthRemediationResult The result of the Update Task Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthTaskList Liosta tascanna arna ndeisiú ag breiseán Nuashonraigh Sláinte Taisc.RemediationUpdateTaskHealthTaskList A list of tasks fixed by the Update Task Health plug-in.
 • RemediationWindowsLogSpaceFound Méid na gcomhad loga Windows a aimsíodh, arna dtomhas i meigibhearta.RemediationWindowsLogSpaceFound The size of the Windows log files found, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsLogSpaceFreed Méid an spáis diosca a cuireadh ar fáil le scriosadh na gcomhad loga Windows, arna dtomhas i meigibhearta.RemediationWindowsLogSpaceFreed The amount of disk space freed by deleting the Windows log files, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace Méid an spáis shaoir ar thiomántán tánaisteach, arna thomhas i meigibhearta.RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace The amount of free space on the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveLetter Ainmniú litreach an chéad tiomántáin thánaistigh le toilleadh iomlán 10GB nó níos mó.RemediationWindowsSecondaryDriveLetter The letter designation of the first secondary drive with a total capacity of 10GB or more.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace Toilleadh stórála iomlán an tiomántáin thánaistigh, arna thomhas i meigibhearta.RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace The total storage capacity of the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsTotalSystemDiskSize Toilleadh stórála iomlán de Thiomántán Diosca an Chórais, arna thomhas i meigibhearta.RemediationWindowsTotalSystemDiskSize The total storage capacity of the System Disk Drive, measured in Megabytes.
 • Result An HRESULT do chéimeanna Braite nó Déanta Gnímh den bhreiseán.Result The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • RunResult An HRESULT do chéimeanna Braite nó Déanta Gnímh den bhreiseán.RunResult The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • ServiceHealthPlugin Ainm an bhreiseáin Sláinte Seirbhíse.ServiceHealthPlugin The nae of the Service Health plug-in.
 • StartComponentCleanupTask FÍOR dá mba rud é gur tosaíodh an tasc Glantachán Comhpháirteanna go rathúil.StartComponentCleanupTask TRUE if the Component Cleanup task started successfully.
 • TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes Méid d'aon chomhaid dhílleachtacha Suiteálaí Windows, arna dtomhas i meigibhearta.TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes The size of any orphaned Windows Installer files, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes Méid na taisce Microsoft Store tar éis glantacháin, arna tomhas i meigibhearta.TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache after cleanup, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes Méid na taisce Microsoft Store (roimh ghlantachán), arna tomhas i meigibhearta.TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache (prior to cleanup), measured in Megabytes.
 • usoScanDaysSinceLastScan An líon laethanta ón scanadh USO deireanach (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe).usoScanDaysSinceLastScan The number of days since the last USO (Update Session Orchestrator) scan.
 • usoScanInProgress FÍOR más rud é go bhfuil scanadh USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe) ar siúl, chun ilscantaí comhuaineacha a chosc.usoScanInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent FÍOR más rud é go bhfuil an eochair chlárlainne AllowAutoUpdate socraithe.usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent TRUE if the AllowAutoUpdate registry key is set.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent FÍOR más rud é go bhfuil an eochair chlárlainne AllowAutoUpdateProviderSet socraithe.usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent TRUE if AllowAutoUpdateProviderSet registry key is set.
 • usoScanIsAuOptionsPresent FÍOR más rud é go bhfuil an eochair chlárlainne Roghanna Uath-Nuashonraithe socraithe.usoScanIsAuOptionsPresent TRUE if Auto Update Options registry key is set.
 • usoScanIsFeatureUpdateInProgress FÍOR más rud é go bhfuil scanadh USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe) ar siúl, chun ilscantaí comhuaineacha a chosc.usoScanIsFeatureUpdateInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsNetworkMetered FÍOR más rud é go bhfuil an gléas ceangailte faoi láthair le líonra méadraithe.usoScanIsNetworkMetered TRUE if the device is currently connected to a metered network.
 • usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent FÍOR más rud é nach bhfuil an eochair chlárlainne Uath-Nuashonraigh socraithe/i láthair.usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent TRUE if no Auto Update registry key is set/present.
 • usoScanIsUserLoggedOn FÍOR má tá an t-úsáideoir logáilte isteach.usoScanIsUserLoggedOn TRUE if the user is logged on.
 • usoScanPastThreshold FÍOR má tá an scanachán Update Session Orchestrator (USO) is deanaí thar an tairseach (mall).usoScanPastThreshold TRUE if the most recent Update Session Orchestrator (USO) scan is past the threshold (late).
 • usoScanType An cineál scanta USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe): "Idirghníomhach" nó "Cúlra".usoScanType The type of USO (Update Session Orchestrator) scan: "Interactive" or "Background".
 • WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes Méid an chomhaid Suanaíochta Windows, arna thomhas i meigibhearta.WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes The size of the Windows Hibernation file, measured in Megabytes.
 • WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes Méid an fhillteáin Suiteálaí Windows, arna thomhas i meigibhearta.WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes The size of the Windows Installer folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldFolderSizeInMegabytes Méid an fhillteáin Windows.OLD, arna thomhas i meigibhearta.WindowsOldFolderSizeInMegabytes The size of the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldSpaceCleanedInMB Méid an spáis diosca a cuireadh ar fáil ach an fillteán Windows.OLD a bhaint, arna thomhas i meigibhearta.WindowsOldSpaceCleanedInMB The amount of disk space freed by removing the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsPageFileSysSizeInMegabytes Méid an chomhaid Leathanach Windows, arna thomhas i meigibhearta.WindowsPageFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes Méid an fhillteáin Dáilte Bogearraí, arna thomhas i meigibhearta.WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes The size of the SoftwareDistribution folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes Méid an chomhaid Bhabhtála Windows, arna thomhas i meigibhearta.WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Swap file, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsFolderSizeInMegabytes Méid an fhillteáin WinSxS (Windows Taobh le Taobh) arna thomhas i meigibhearta.WindowsSxsFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes Méid an fhillteáin WinSxS (Windows Taobh le Taobh) shealadaigh, arna thomhas i meigibhearta.WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) Temp folder, measured in Megabytes.

Microsoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEventMicrosoft.Windows.Remediation.DiskCleanUnExpectedErrorEvent

Léiríonn an teagmhas seo gur tharla earráid gan choinne le linn nuashonraithe agus soláthraíonn sé eolas chun cuidiú leis an bhfadhb a réiteach.This event indicates that an unexpected error occurred during an update and provides information to help address the issue. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV The Correlation vector.
 • ErrorMessage Cur síos ar earráidí ar bith a tharla nuair a bhí an breiseán ag rith.ErrorMessage A description of any errors encountered while the plug-in was running.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult Toradh rith an teagmhais.Hresult The result of the event execution.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • SessionGuid An GUID a bhaineann le rith pacáiste dríodair faoi leith.SessionGuid GUID associated with a given execution of sediment pack.

Microsoft.Windows.Remediation.ErrorMicrosoft.Windows.Remediation.Error

Léiríonn an teagmhas seo gur braitheadh earráid sa Phacáiste Dríodair (teip ar chruach nuashonraithe) agus soláthraíonn sé eolas chun cuidiú dul i ngleic leis an bhfadhb.This event indicates a Sediment Pack error (update stack failure) has been detected and provides information to help address the issue. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hResult Toradh rith an teagmhais.HResult The result of the event execution.
 • Message Teachtaireacht ina bhfaightear eolas faoin earráid a tharla.Message A message containing information about the error that occurred.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.FallbackErrorMicrosoft.Windows.Remediation.FallbackError

Léiríonn an teagmhas seo nuair a tharlaíonn Tacachumas mar thoradh ar Féin-nuashonraithe agus soláthraíonn sé eolas chun cuidiú leis an bhfadhb a réiteach.This event indicates an error when Self Update results in a Fallback and provides information to help address the issue. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEventMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationNotifyUserFixIssuesInvokeUIEvent

Tarlaíonn an teagmhas seo nuair a ritheann an tasc Seol Fógra chuig an Úsáideoir agus soláthraíonn sé eolas faoin gcúis leis an bhfógra.This event occurs when the Notify User task executes and provides information about the cause of the notification. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV The Correlation vector.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult An toradh nuair a ghlaoitear chéimeanna seichimh an USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe) sequence steps.RemediationNotifyUserFixIssuesCallResult The result of calling the USO (Update Session Orchestrator) sequence steps.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr An cód earráid ó ghlao íoslódála an USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) download call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr An cód earráid ó ghlao túsaithe an USO (Beartaí Seisiún Nuashonraithe).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoInitializedHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) initialize call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr An cód earráid ó ghlao brataí seachfhreastalaí an USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoProxyBlanketHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) proxy blanket call.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesUsoDownloadCalledHr An cód earráid ó ghlao íoslódála an USO (Beartaí Seisiúin Nuashonraithe).RemediationNotifyUserFixIssuesUsoSetSessionHr The error code from the USO (Update Session Orchestrator) session call.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellFailedAutomaticAppUpdateModifyEventId

Soláthraíonn an teagmhas seo modhnú ar an dáta ar ar theip ar tasc sceidealaithe Nuashonraithe Uathoibríoch Feidhmchláir agus soláthraíonn sé eolas faoin teip.This event provides the modification of the date on which an Automatic App Update scheduled task failed and provides information about the failure. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult Toradh rith an teagmhais.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellUnexpectedExceptionId

Sainaithníonn an teagmhas seo an breiseán feabhsúcháin a raibh eisceacht gan choinne mar thoradh air agus soláthraíonn sé eolas faoin eisceacht.This event identifies the remediation plug-in that returned an unexpected exception and provides information about the exception. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RemediationShellUnexpectedExceptionId Aitheantas an bhreiseáin feabhsúcháin a raibh an eisceacht mar thoradh air.RemediationShellUnexpectedExceptionId The ID of the remediation plug-in that caused the exception.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailedMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUHEnableServiceFailed

Rianaíonn an teagmhas seo sláinte sheirbhísí (Feabhsúcháin) na heochrach nuashonruithe agus cibé an bhfuil siad cumasaithe nó nach bhfuil.This event tracks the health of key update (Remediation) services and whether they are enabled. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • hResult Toradh rith an teagmhais.hResult The result of the event execution.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • serviceName An t-ainm a bhaineann leis an oibríocht.serviceName The name associated with the operation.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationUpgradeSucceededDataEventId

Tugann an teagmhas eolas ar ais faoin uasghrádú nuair a éiríonn leis agus cuidíonn sé a chinntiú go mbíonn Windows cothrom le dáta.This event returns information about the upgrade upon success to help ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar cibé ar éirigh le deisiú thasc bhreiseán an Mheasúnóra nó nár éirigh.AppraiserPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Appraiser plug-in task fix was successful.
 • ClearAUOptionsPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar cibé ar scriosadh eochracha clárlainne Roghanna an AU (Uath-Nuashonraigh) nó nár scriosadh go rathúil.ClearAUOptionsPlugin TRUE / FALSE depending on whether the AU (Auto Updater) Options registry keys were successfully deleted.
 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • DatetimeSyncPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán DateTimeSync go rathúil.DatetimeSyncPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DateTimeSync plug-in ran successfully.
 • DiskCleanupPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán DiskCleanup go rathúil.DiskCleanupPlugin TRUE / FALSE depending on whether the DiskCleanup plug-in ran successfully.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • NoisyHammerPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán NoisyHammer go rathúil.NoisyHammerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the NoisyHammer plug-in ran successfully.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • RebootRequiredPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán Athbhútála go rathúil.RebootRequiredPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Reboot plug-in ran successfully.
 • RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán Fadhbanna Deisithe Úsáideora go rathúil.RemediationNotifyUserFixIssuesPlugin TRUE / FALSE depending on whether the User Fix Issues plug-in ran successfully
 • RemediationPostUpgradeDiskSpace An méid spás atá ar fáil ar an diosca i ndiaidh an uasghrádaithe.RemediationPostUpgradeDiskSpace The amount of disk space available after the upgrade.
 • RemediationPostUpgradeHibernationSize Méid chomhad na suanaíochta i ndiaidh an uasghrádaithe.RemediationPostUpgradeHibernationSize The size of the Hibernation file after the upgrade.
 • ServiceHealthPlugin Liosta seirbhísí a uasghrádaíodh leis an mbreiseán.ServiceHealthPlugin A list of services updated by the plug-in.
 • SIHHealthPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán Sláinte SIH go rathúil.SIHHealthPlugin TRUE / FALSE depending on whether the SIH Health plug-in ran successfully.
 • StackDataResetPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an chruach nuashonraithe go rathúil.StackDataResetPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update stack completed successfully.
 • TaskHealthPlugin Liosta tascanna a uasghrádaíodh leis an mbreiseán.TaskHealthPlugin A list of tasks updated by the plug-in.
 • UpdateApplicabilityFixerPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh an breiseán deisitheoir infheidhmeachta nuashonraithe go rathúil.UpdateApplicabilityFixerPlugin TRUE / FALSE depending on whether the update applicability fixer plug-in completed successfully.
 • WindowsUpdateEndpointPlugin FÍOR / BRÉAGACH ag brath ar ritheadh Críochphointe Windows Update go rathúil.WindowsUpdateEndpointPlugin TRUE / FALSE depending on whether the Windows Update Endpoint was successful.

Microsoft.Windows.Remediation.StartedMicrosoft.Windows.Remediation.Started

Seoltar an teagmhas seo nuair a bhíonn feabhsúcháin dríodair Windows Update tosaithe ar an ngléas dríodair chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event is sent when Windows Update sediment remediations have started on the sediment device to keep Windows up to date. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Déileálann na feabhsúcháin le fadhbanna ar na gcóras a chuireann cosc ar an ngléas ó nuashonruithe OS a fháil.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result An HRESULT do chéimeanna braite nó feidhmiú gníomhaíochta an bhreiseáin.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.Remediation.wilResultMicrosoft.Windows.Remediation.wilResult

Seolann an teagmhas seo eolas Féin-Nuashonraithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides Self Update information to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • callContext Liosta gníomhaíochtaí teiliméadrachta ina bhfaightear an earráid seo.callContext A list of diagnostic activities containing this error.
 • currentContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht dhiagnóiseach is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextId An identifier for the newest diagnostic activity containing this error.
 • currentContextMessage Teachtaireacht a bhaineann leis an ngníomhaíocht dhiagnóiseach is nua ina bhfaightear an earráid seo (más ann di).currentContextMessage A message associated with the most recent diagnostic activity containing this error (if any).
 • currentContextName Ainm na gníomhaíochta diagnóisí is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextName Name of the most recent diagnostic activity containing this error.
 • failureCount Líon na dteipeanna a chonacthas laistigh den dénárthán mar ar tharla an earráid.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId An t-aitheantóir atá sannta don teip seo.failureId The identifier assigned to this failure.
 • failureType Léirítear leis an cineál teipe a chonacthas (eisceacht, earráid aimsithe, earráid logáilte nó meartheip).failureType Indicates the type of failure observed (exception, returned, error, logged error, or fail fast).
 • fileName Ainm comhaid fhoinse nuair a tharla an earráid.fileName The source code file name where the error occurred.
 • function Ainm na feidhme mar ar tharla an earráid.function The name of the function where the error occurred.
 • hresult Cód earráide na teipe.hresult The failure error code.
 • lineNumber Uimhir Líne laistigh den chomhad cóid fhoinsigh mar ar tharla an earráid.lineNumber The Line Number within the source code file where the error occurred.
 • message Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an teip (más ann di).message A message associated with the failure (if any).
 • module Ainm an dénárthaigh mar ar tharla an earráid.module The name of the binary module in which the error occurred.
 • originatingContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht dhiagnóiseach is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextId The identifier for the oldest diagnostic activity containing this error.
 • originatingContextMessage Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an ngníomhaíocht dhiagnóiseach is sine ina bhfaightear an earráid sin (más ann di).originatingContextMessage A message associated with the oldest diagnostic activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Ainm na gníomhaíochta diagnóisí is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextName The name of the oldest diagnostic activity containing this error.
 • threadId Aitheantóir an tsnáithe inar tharla an earráid.threadId The identifier of the thread the error occurred on.

Teagmhais dríodairSediment events

Microsoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserDataMicrosoft.Windows.Sediment.Info.AppraiserData

Soláthraítear leis an teagmhas seo sonraí maidir le stádas Measúnóra reatha an ghléis seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides data on the current Appraiser status of the device to help ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ErrorCode Luach an Chóid Fhillte don fhiosrú clárlainne.ErrorCode The value of the Return Code for the registry query.
 • GStatus Luach GStatus roimh an uasghrádú..GStatus The pre-upgrade GStatus value.
 • PayloadVersion An t-eolas leagain don chomhpháirt feabhsúcháin.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • RegKeyName Ainm na fo-eochrach clárlainne inar aimsíodh sonraí don teagmhas seo.RegKeyName The name of the registry subkey where data was found for this event.
 • Time An t-am córais ag ar tosaíodh an teagmhas.Time The system time at which the event began.
 • GStatus Luach UpgEx roimh an uasghrádú..UpgEx The pre-upgrade UpgEx value.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.BinaryInfo

Soláthraíonn an teagmhas seo eolas faoin dénárthán a bhí mar thoradh ar an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) chun cuidiú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides information about the binary returned by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BinaryPath Ainm profa an dénártháin chórais ónar bailíodh na sonraí.BinaryPath The sanitized name of the system binary from which the data was gathered.
 • ErrorCode Luach an chóid fhillte chun an leagan ón dénárthán a fhiosrú.ErrorCode The value of the return code for querying the version from the binary.
 • FileVerBuild Uimhir leagain an dénártháin.FileVerBuild The binary’s build number.
 • FileVerMajor Uimhir mórleagain an dénártháin.FileVerMajor The binary’s major version number.
 • FileVerMinor Uimhir mórleagain an dénártháin.FileVerMinor The binary’s minor version number.
 • FileVerBuild Uimhir leagain an dénártháin.FileVerRev The binary’s revision number.
 • PayloadVersion An t-eolas leagain don chomhpháirt feabhsúcháin.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Time An t-am córais ag ar tosaíodh an teagmhas.Time The system time at which the event began.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DetailedStateMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DetailedState

Seoltar an teagmhas seo nuair a theastaíonn faisnéis mhionsonraithe faoin staid ó thriail nuashonrúcháin.This event is sent when detailed state information is needed from an update trial run. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceError

This event provides information when the Download Service returns an error.This event provides information when the Download Service returns an error. The information provided helps keep Windows up to date.The information provided helps keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Architecture An ailtireacht ardáin a úsáidtear chun an pálasta íoslódála cearta a shainaithint.Architecture The platform architecture used to identify the correct download payload.
 • BuildNumber An uimhir leagain tosaitge a úsáidtear chun an pálasta íoslódála ceart a shainaithint.BuildNumber The starting build number used to identify the correct download payload.
 • Edition An tEagrán Córais Oibriúcháin a úsáidtear chun an pálasta íoslódála reatha a shainaithint.Edition The Operating System Edition used to identify the correct download payload.
 • Error Cur síos ar an earráid a tharla.Error The description of the error encountered.
 • LanguageCode Teanga Comhéadain Úsáideoir an chórais a úsáidtear chun an pálasta íoslódála reatha a shainaithint.LanguageCode The system User Interface Language used to identify the correct download payload.
 • Stack Sonraí faoi earráid a tharla.Stack Details about the error encountered.
 • WorkingDirectory Suíomh (cosán) an fhillteáin chuig a raibh an t-íoslódálaí ag iarraidh an pálasta a sheoladh.WorkingDirectory The folder location (path) downloader was attempting to say the payload to.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgressMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DownloadServiceProgress

Léiríonn an teagmhas seo dul chun cinn an íoslódálaí i 1% incrimintí.This event indicates the progress of the downloader in 1% increments. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Percentage An méid a íoslódádh go rathúil, tomhaiste mar chéatadán den iomlán.Percentage The amount successfully downloaded, measured as a percentage of the whole.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Error

Léiríonn an teagmhas seo earráid i bpálasta an nuashonraitheora.This event indicates an error in the updater payload. Is cúnamh é an t-eolas seo chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This information assists in keeping Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FailureType An cineál earráide a chonacthas.FailureType The type of error encountered.
 • FileName An comhad cóid inar tharla an earráid.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Cód earráide na teipe.HResult The failure error code.
 • LineNumber An uimhir líne sa chomhad cóid ag ar tharla an earráid.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ReleaseVer An t-eolas leagain don chomhpháirt inar tharla an earráid.ReleaseVer The version information for the component in which the error occurred.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an earráid.Time The system time at which the error occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChangeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChange

Léiríonn an teagmhas seo an dul chun cinn atá déanta ag an nuashonraitheoir.The event indicates progress made by the updater. Is cúnamh é an t-eolas seo chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This information assists in keeping Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • NewPhase Céim an dul chun cinn a rinneadh.NewPhase The phase of progress made.
 • ReleaseVer An t-eolas leagain don chomhpháirt inar tharla an t-athrú.ReleaseVer The version information for the component in which the change occurred.
 • Time An t-am córais ag ar tharla céim an athraithe.Time The system time at which the phase chance occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfoMicrosoft.Windows.Sediment.Info.ServiceInfo

Soláthraíonn an teagmhas seo eolas faoin tseirbhís chórais dá bhfuil sonraí á mbailiú ag an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) chun cuidiú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provide information about the system service for which data is being gathered by the Operating System Remediation System Service (OSRSS) to help ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ErrorCode An luach a d'aisfhill an earráid chun an t-eolas seirbhíse a fhiosrú.ErrorCode The value returned by the error for querying the service information.
 • PayloadVersion An t-eolas leagain don chomhpháirt feabhsúcháin.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • BinaryPath Ainm na seirbhíse córais dár bailíodh na sonraí.ServiceName The name of the system service for which data was gathered.
 • ServiceStatus Stádas na sonraí faoi leith.ServiceStatus The status of the specified service.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.UptimeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Uptime

Soláthraíonn an teagmhas eolas faoin fad ama a bhí an gléas ag oibriú.This event provides information about how long the device has been operating. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Days Líon na laethanta a raibh an gléas casta air.Days The number of days the device has been on.
 • Hours Líon na n-uaireanta a raibh an gléas casta air.Hours The number of hours the device has been on.
 • Minutes Líon na nóiméad a raibh an gléas casta air.Minutes The number of minutes the device has been on.
 • PayloadVersion An t-eolas leagain don chomhpháirt feabhsúcháin.PayloadVersion The version information for the remediation component.
 • Seconds Líon na soicindí a raibh an gléas casta air.Seconds The number of seconds the machine has been on.
 • Ticks Líon na “dticeanna” cloig chórais a raibh an gléas casta air.Ticks The number of system clock “ticks” the device has been on.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettingsMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettings

Léiríonn an teagmhas seo na paraiméadair a úsáideann an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) le haghaidh ping shlán chuig Microsoft le cuidiú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event indicates the parameters that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) uses for a secure ping to Microsoft to help ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CustomVer An luach clárlainne maidir le spriocdhíriú.CustomVer The registry value for targeting.
 • IsMetered FÍOR má tá an meaisín ar líonra méadraithe.IsMetered TRUE if the machine is on a metered network.
 • LastVer Leagan an reatha rathúil is déanaí.LastVer The version of the last successful run.
 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrlMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrl

Soláthraíonn an teagmhas seo eolas faoin URL óna bhfuil an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) ag déanamh iarrachta íoslódáil a dhéanamh.This event provides information about the URL from which the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is attempting to download. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AttemptNumber An t-áireamh a léiríonn an iarracht íoslódála atá á tosú.AttemptNumber The count indicating which download attempt is starting.
 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL ónar íoslódáladh na sonraí.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccess

Léiríonn an teagmhas seo gur éirigh leis an an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) sonraí ón URL léirithe seo a íoslódáil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully download data from the indicated URL. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL ónar íoslódáladh na sonraí.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.Error

Léirítear leis an teagmhas seo gur tharla earráid sa tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS).This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbeidh iarrachtaí uasghrádaithe/nuashonraithe níos rathúla.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FailureType An cineál earráide a chonacthas.FailureType The type of error encountered.
 • FileName An comhad cóid inar tharla an earráid.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Cód earráide na teipe.HResult The failure error code.
 • LineNumber An uimhir líne sa chomhad cóid ag ar tharla an earráid.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidated

Léiríonn an teagmhas seo gur éirigh leis an an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) síniú EXE ón URL léirithe seo a íoslódáil a bhailíochtú.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully validated the signature of an EXE from the indicated URL. Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbíonn Windows nuashonraithe.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL ónar íoslódáladh an EXE bailíochtaithe.Url The URL from which the validated EXE was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccess

Léiríonn an teagmhas seo gur éirigh leis an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) ábhar íoslódála a bhaint.This event indicates that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully extracted downloaded content. Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbíonn Windows nuashonraithe.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL ónar íoslódáladh an t-ábhar a baineadh.Url The URL from which the successfully extracted content was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFoundMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFound

Léiríonn an teagmhas seo gur éirigh leis an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) URL nua chun íoslódáil as a aimsiú.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) succeeded in finding a new URL to download from. Chun cuidiú le Windows a choinneáil nuashonraithe.This helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL nua óna n-íoslódálfar an t-ábhar.Url The new URL from which content will be downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreated

Léiríonn an teagmhas seo gur chruthaigh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) próiseas nua chun ábhar a íoslódáladh ón URL léirithe a rith.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) created a new process to execute content downloaded from the indicated URL. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Eolas mórleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Eolas mionleagain faoin gcomhpháirt.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.
 • Url An URL nua óna rithfear an t-ábhar.Url The new URL from which content will be executed.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdate

Tugann an teagmhas seo meiteashonraí tar éis do Sheirbhís Chóras Feabhsúcháin an Chórais Oibriúcháin (OSRSS) leagan nua de féin a chur ar fáil.This event returns metadata after Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully replaces itself with a new version. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Uimhir an mhórleagain don chomhpháirt.ServiceVersionMajor The major version number for the component.
 • ServiceVersionMinor Uimhir an mhionleagain don chomhpháirt.ServiceVersionMinor The minor version number for the component.
 • Time An stampa ama córais don uair a tharla an teagmhas.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlStateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlState

Léiríonn an teagmhas seo an staid ina bhfuil an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) agus iarracht ar bun chun an URL a íoslódáil.This event indicates the state the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is in while attempting a download from the URL. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Id Uimhir lena n-aithnítear an URLId A number identifying the URL
 • ServiceVersionMajor Eolas leagain don chomhpháirtServiceVersionMajor Version info for the component
 • ServiceVersionMinor Eolas leagain don chomhpháirtServiceVersionMinor Version info for the component
 • StateData Sonraí sonracha do staid, ar nós uimhir na hiarracht don íoslódáilStateData State-specific data, such as which attempt number for the download
 • StateNumber Uimhir lena n-aithnítear an staid ina bhfuil an URL (aimsithe, íoslódáil, asbhainte, etc.)StateNumber A number identifying which state the URL is in (found, downloading, extracted, etc.)
 • Time An stampa ama córais don uair a adhnadh an teagmhasTime System timestamp the event was fired

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailed

Tugann an teagmhas seo sonraí maidir leis an staid earráide tar éis gur theip ar cheann de na seiceálacha infheidhmeachta maidir leis an gcomhpháirt suiteálaí de Sheirbhís Chóras Feabhsúcháin an Chórais Oibriúcháin (OSRSS).This event returns data relating to the error state after one of the applicability checks for the installer component of the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has failed. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CheckName Ainm an tseiceála infheidhmeachta ar theip air.CheckName The name of the applicability check that failed.
 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte suiteálaí.InstallerVersion The version information for the installer component.
 • Time An stampa ama córais don uair a tharla an teagmhas.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdate

Léiríonn an teagmhas seo go bhfuil iarracht a dhéanamh ag an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) é féin a nuashonrú.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) installer is attempting an update to itself. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdatedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdated

Léiríonn an teagmhas seo gur nuashonraigh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) dénártháin suiteálaí le dénártháin nua mar chuid den phróiseas féin-nuashonraithe.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) updated installer binaries with new binaries as part of its self-update process. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.Error

Léirítear leis an teagmhas seo gur tharla earráid sa tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS).This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbeidh iarrachtaí uasghrádaithe/nuashonraithe níos rathúla.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FailureType An cineál earráide a chonacthas.FailureType The type of error encountered.
 • FileName An comhad cóid inar tharla an earráid.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Cód earráide na teipe.HResult The failure error code.
 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • LineNumber An uimhir líne sa chomhad cóid ag ar tharla an earráid.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunched

Léiríonn an teagmhas seo gur seoladh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS).This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has launched. Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbíonn Windows nuashonraithe.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalledMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalled

Léiríonn an teagmhas seo gur shuiteáil an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) an Chomhpháirt Suiteálaí go rathúil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully installed the Installer Component. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestarted

Léiríonn an teagmhas seo gur atosaigh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) i ndiaidh leagan nuashonraithe dó féin a shuiteáil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has restarted after installing an updated version of itself. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStarted

Léiríonn an teagmhas seo gur thosaigh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) i ndiaidh leagan nuashonraithe dó féin a shuiteáil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has started after installing an updated version of itself. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStoppedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStopped

Léiríonn an teagmhas seo gur stop an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) le féin-nuashonrú chun leagan nuashonraithe dó féin a shuiteáil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) was stopped by a self-updated to install an updated version of itself. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerCompleted

Léiríonn an teagmhas seo gur dhíshuiteáil an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) an leagan suiteáilte mar chuid d’fhéin-nuashonrú.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully uninstalled the installed version as part of a self-update. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UninstallerLaunched

Léiríonn an teagmhas seo gur thosaigh an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) an Díshuiteálaí mar chuid d’fhéin-nuashonrú.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully started the Uninstaller as part of a self-update. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompleted

Léiríonn an teagmhas seo gur éirigh leis an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) oibríocht an fhéin-nuashonraithe a chur i gcrích.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully completed the self-update operation. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunched

Léiríonn an teagmhas seo gur sheol an tSeirbhís Feabhsúcháin Chórais Oibriúcháin (OSRSS) an féin-nuashonraitheoir i ndiaidh é a íoslódáil.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully launched the self-updater after downloading it. Is cúnamh é an t-eolas chun Windows a choinneáil nuashonraithe.This information helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InstallerVersion Eolas leagain na comhpháirte Suiteálaí.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time An t-am córais ag ar tharla an teagmhas.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Applicable

Seoltar an teagmhas seo nuair a fhaigheann lainseálaí feabhsúcháin dríodair Windows Update go bhféadfadh breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Is fíor é an Boole más fíor é an riocht braite agus rithfear déan gníomh.DetectedCondition Boolean true if detect condition is true and perform action will be run.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Fíor má tá féin-nuashonrú cumasaithe sna Socruithe.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings True if self update enabled in Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Fíor má theastaíonn féin-nuashonrú ón ngléas.IsSelfUpdateNeeded True if self update needed by device.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Completed

Seoltar an teagmhas seo nuair a chríochnaíonn lainseálaí feabhsúcháin dríodair Windows Update ag rith breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Liosta comhchaitéinithe de na cúiseana teipe.FailedReasons Concatenated list of failure reasons.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedLauncherExecutionResult HRESULT le haghaidh rith amháin den Seoltóir Dríodair.SedLauncherExecutionResult HRESULT for one execution of the Sediment Launcher.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Error

Léirítear leis an teagmhas seo gur tharla earráid le linn rith bhreiseáin.This event indicates an error occurred during the execution of the plug-in. Is cúnamh é an t-eolas a sholáthraítear chun a chinntiú go mbeidh iarrachtaí uasghrádaithe/nuashonraithe níos rathúla.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HResult An toradh do chéimeanna Braite nó Déanta Gnímh den bhreiseán.HResult The result for the Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • Message Teachtaireacht ina bhfaightear eolas faoin earráid a tharla (dá mb'ann di).Message A message containing information about the error that occurred (if any).
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackError

Léirítear leis an teagmhas seo gur tharla earráid le linn rith an tacachumais bhreiseáin.This event indicates that an error occurred during execution of the plug-in fallback. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.InformationMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Information

Soláthraítear leis an teagmhas seo eolas ginearálta ón mbreiseán.This event provides general information returned from the plug-in. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HResult Seo é an HRESULT le haghaidh na gcéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Teachtaireacht eolais a tháinig ar ais ó bhreiseán nach bhfuarthas ach amháin eolas inmheánach don rith breiseán.Message Information message returned from a plugin containing only information internal to the plugins execution.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.StartedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Started

Seoltar an teagmhas seo nuair a thosaíonn lainseálaí feabhsúcháin dríodair Windows Update ag rith breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.wilResult

Soláthraítear leis an teagmhas an toradh ó leabharlann inmheánach Windows.This event provides the result from the Windows internal library. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • callContext Liosta gníomhaíochtaí teiliméadrachta ina bhfaightear an earráid seo.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an ngníomhaíocht teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo (más ann di).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Ainm na gníomhaíochta teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Líon na dteipeanna a chonacthas laistigh den dénárthán mar ar tharla an earráid.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId An t-aitheantóir atá sannta don teip seo.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Léirítear leis an cineál teipe a chonacthas (eisceacht, earráid aimsithe, earráid logáilte nó meartheip).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Ainm comhaid fhoinse mar ar tharla an earráid.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Ainm na feidhme mar ar tharla an earráid.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Cód earráide na teipe.hresult Failure error code.
 • lineNumber Uimhir líne laistigh den chomhad cóid fhoinsigh mar ar tharla an earráid.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an teip (más ann di).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Ainm an dénárthaigh mar ar tharla an earráid.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an ngníomhaíocht teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin (más ann di).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Ainm na gníomhaíochta teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Aitheantóir an tsnáithe inar tharla an earráid.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Microsoft.Windows.SedimentService.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentService.Applicable

Seoltar an teagmhas seo nuair a fhaigheann seirbhís feabhsúcháin dríodair Windows Update go bhféadfadh breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Breithnítear leis an gcaithfear gníomh a rith bunaithe ar airíonna gléis.DetectedCondition Determine whether action needs to run based on device properties.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Léirítear leis má tá féin-nuashonrú cumasaithe i socruithe One.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Indicates if self update is enabled in One Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Léirítear leis an dteastaíonn féin-nuashonrú.IsSelfUpdateNeeded Indicates if self update is needed.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin.PluginName Name of the plugin.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentService.Completed

Seoltar an teagmhas seo nuair a chríochnaíonn seirbhís feabhsúcháin dríodair Windows Update ag rith breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a d'fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV Veicteoir comhghaoil.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Liosta cúiseanna nuair a theip ar an ngníomh breiseáin.FailedReasons List of reasons when the plugin action failed.
 • GlobalEventCounter Áiritheoir thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas seolta ag an úsáideoir seo.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedimentServiceCheckTaskFunctional Fíor/Bréagach má éirigh leis an tasc sceidealaithe.SedimentServiceCheckTaskFunctional True/False if scheduled task check succeeded.
 • SedimentServiceCurrentBytes Líon na mbeart príobháideach reatha den chuimhne a ídíodh le sedsvc.exe.SedimentServiceCurrentBytes Number of current private bytes of memory consumed by sedsvc.exe.
 • SedimentServiceKillService Fíor/Bréagach más rud é go bhfuil an tseirbhís marcáilte do mharú (Shell.KillService).SedimentServiceKillService True/False if service is marked for kill (Shell.KillService).
 • SedimentServiceMaximumBytes Uasmhéid beart ceadaithe don tseirbhís.SedimentServiceMaximumBytes Maximum bytes allowed for the service.
 • SedimentServiceRetrievedKillService Fíor/Bréagach má éirigh leis an toradh do cheadú Socruithe One le haghaidh marú - ní sheolaimid ar ais ach ceann amháin de na táscairí úd (gan le haghaidh gach glao).SedimentServiceRetrievedKillService True/False if result of One Settings check for kill succeeded - we only send back one of these indicators (not for each call).
 • SedimentServiceStopping Fíor/Bréagach lena léirítear an bhfuil an tseirbhís ag stopadh.SedimentServiceStopping True/False indicating whether the service is stopping.
 • SedimentServiceTaskFunctional Fíor/Bréagach más feidhmiúil é an tasc sceidealaithe.SedimentServiceTaskFunctional True/False if scheduled task is functional. Léirítear mura feidhmiúil é an tasc seo go rithfear breiseáin.If task is not functional this indicates plugins will be run.
 • SedimentServiceTotalIterations Líon na n-atriallta 5 shoicind a fhanfaidh an tseirbhís sula rithfear in athuair í.SedimentServiceTotalIterations Number of 5 second iterations service will wait before running again.

Microsoft.Windows.SedimentService.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.Error

Léirítear leis an teagmhas seo ar tharla coinníoll earráid sa bhreiseán.This event indicates whether an error condition occurred in the plug-in. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HResult Seo é an HRESULT le haghaidh na gcéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Teachtaireacht shaincheaptha a bhain leis an teip (dá mb'ann di).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.FallbackError

Léirítear leis an teagmhas seo ar tharla earráid le haghaidh tacachumais sa bhreiseán.This event indicates whether an error occurred for a fallback in the plug-in. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentService.InformationMicrosoft.Windows.SedimentService.Information

Soláthraítear leis an teagmhas seo eolas ginearálta ón mbreiseán.This event provides general information returned from the plug-in. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HResult Seo é an HRESULT le haghaidh na gcéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Teachtaireacht shaincheaptha a bhain leis an teip (dá mb'ann di).Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion An leagan pacáiste reatha den Fheabhsúchán.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.StartedMicrosoft.Windows.SedimentService.Started

Seoltar an teagmhas seo nuair a thosaíonn seirbhís feabhsúcháin dríodair Windows Update ag rith breiseán infheidhme chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ag cur cosc ar an ngléas díodair nuashonruithe OS a fháil.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Is gléas dríodair é gléas a bhí ar leagan OS roimhe seo ar feadh tréimhse bhreise.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CV An Veicteoir Comhghaoil.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter An t-áiritheoir ar thaobh an chliaint lena léirítear ordú na dteagmhas.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Uimhir leagan an phacáiste feabhsúcháin reatha.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • PluginName Ainm an bhreiseáin atá sonraithe do gach teagmhas breiseáin chineálaigh.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Seo é an HRESULT do chéimeanna braite nó déanta gnímh den bhreiseán.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentService.wilResult

Soláthraítear leis an teagmhas an toradh ó leabharlann inmheánach Windows.This event provides the result from the Windows internal library. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • callContext Liosta gníomhaíochtaí teiliméadrachta ina bhfaightear an earráid seo.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an ngníomhaíocht teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo (más ann di).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Ainm na gníomhaíochta teiliméadrachta is nua ina bhfaightear an earráid seo.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Líon na dteipeanna a chonacthas laistigh den dénárthán mar ar tharla an earráid.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId An t-aitheantóir atá sannta don teip seo.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Léirítear leis an cineál teipe a chonacthas (eisceacht, earráid aimsithe, earráid logáilte nó meartheip).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Ainm comhaid fhoinse mar ar tharla an earráid.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Ainm na feidhme mar ar tharla an earráid.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Cód earráide na teipe.hresult Failure error code.
 • lineNumber Uimhir líne laistigh den chomhad cóid fhoinsigh mar ar tharla an earráid.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an teip (más ann di).message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Ainm an dénárthaigh mar ar tharla an earráid.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Aitheantóir don ghníomhaíocht teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Teachtaireacht shaincheaptha a bhaineann leis an ngníomhaíocht teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin (más ann di).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Ainm na gníomhaíochta teiliméadrachta is sine ina bhfaightear an earráid sin.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Aitheantóir an tsnáithe inar tharla an earráid.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Teagmhais chumraíochtaSetup events

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

Seolann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir leis an bpróiseas suiteála nuashonraithe SetupPlatform, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends basic metadata about the SetupPlatform update installation process, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActivityId Soláthraíonn seo aitheantas uathúil chun teagmhais a tharlaíonn idir teagmhas tosaigh agus deiridh a chomhghaolú.ActivityId Provides a unique Id to correlate events that occur between a activity start event, and a stop event
 • ActivityName Soláthraíonn seo gnáthainm an chineál pacáiste a bhaineann leis an aitheantas gníomhaíochta (Suiteáil, Pacáiste Teanga, GDR, Tiománaí, etc.)ActivityName Provides a friendly name of the package type that belongs to the ActivityId (Setup, LanguagePack, GDR, Driver, etc.)
 • FieldName Aisghabhann seo pointe ainm/sonraí an teagmhais.FieldName Retrieves the event name/data point. Samplaí: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Aisghabhann seo an t-ainm grúpa lena mbaineann an teagmhas.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Sampla: Faisnéis suiteála, faisnéis DU, faisnéis faoi spás diosca etc.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • value An luach a bhaineann leis an ainm teagmhais comhfhreagrach.value Value associated with the corresponding event name. Mar shampla, i gcás teagmhas ama, áireofar uair an chóraisFor example, time-related events will include the system time
 • Value An luach a bhaineann leis an ainm teagmhais comhfhreagrach.Value Value associated with the corresponding event name. Mar shampla, i gcás teagmhas ama, áireofar uair an chóraisFor example, time-related events will include the system time

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStartedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStarted

Seolann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir leis an bpróiseas suiteála nuashonraithe a ghin an SetupPlatform chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Name Ainm an chineál nuashonraithe dhinimiciúil.Name The name of the dynamic update type. Sampla: Tiománaí GDRExample: GDR driver

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStoppedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStopped

Seolann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir leis an bpróiseas suiteála nuashonraithe a ghin an SetupPlatform chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelEvent

Aisfhilleann an tseirbhís seo teagmhais arna nginiúint ag an SetupPlatform, an t-inneall taobh thiar de na cásanna éagsúla imlonnaithe.This service retrieves events generated by SetupPlatform, the engine that drives the various deployment scenarios, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FieldName Aisghabhann seo pointe ainm/sonraí an teagmhais.FieldName Retrieves the event name/data point. Samplaí: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Aisghabhann seo an t-ainm grúpa lena mbaineann an teagmhas.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Sampla: Faisnéis suiteála, faisnéis DU, faisnéis faoi spás diosca etc.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value Aisghabhtar leis seo an luach a bhaineann leis an ainm teagmhais chomhfhreagraigh (Ainm Réimse).Value Retrieves the value associated with the corresponding event name (Field Name). Mar shampla: I gcás teagmhas a bhaineann leis an am, áireofar uair an chórais leis sin.For example: For time related events this will include the system time.

Teagmhais chomhroinnte ar an ríomhaireShared PC events

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccountMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccount

Gníomhaíocht maidir le scriosadh cuntais úsáideora le haghaidh gléasanna atá socraithe le haghaidh móid chomhroinnte ríomhaire mar chuid den bhainisteoir sealadach cuntais chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.Activity for deletion of a user account for devices set up for Shared PC mode as part of the Transient Account Manager to help keep Windows up to date. Cuirtear spás diosca ar fáil nuair a scriostar cuntais úsáideora neamhúsáidte chun rátaí ratha Windows Update a fheabhsú.Deleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • accountType Cineál an chuntais a scriosadh.accountType The type of account that was deleted. Sampla: AD, AAD, nó LogántaExample: AD, AAD, or Local
 • userSid Aitheantóir slándála an chuntais.userSid The security identifier of the account.
 • wilActivity Sonraí Tuairiscí Earráide Windows a bhailítear nuair a tharlaíonn teip le scriosadh cuntais úsáideora leis an mBainisteoir Cuntais Sealadach.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in deleting a user account with the Transient Account Manager. Féach wilActivity.See wilActivity.

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluationMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluation

Gníomhaíocht maidir le rith an bhainisteora cuntas sealadach a dheimhníonn más gá aon chuntais úsáideora a scriosadh ar ghléasanna atá socraithe le haghaidh mód comhroinnte ríomhaire chun cabhrú le Windows a nuashonrú.Activity for run of the Transient Account Manager that determines if any user accounts should be deleted for devices set up for Shared PC mode to help keep Windows up to date. Cuirtear spás diosca ar fáil nuair a scriostar cuntais úsáideora neamhúsáidte chun rátaí ratha Windows Update a fheabhsúDeleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • evaluationTrigger Cathain a ritheadh na polasaithe don Bhainisteoir Cuntais Sealadach?evaluationTrigger When was the Transient Account Manager policies ran? Sampla: Ag logáil amach nó le linn uaireanta cothabhálaExample: At log off or during maintenance hours
 • totalAccountCount Líon na gcuntas ar ghléas tar éis polasaithe Bainisteoir Cuntas Sealadach a rith.totalAccountCount The number of accounts on a device after running the Transient Account Manager policies.
 • wilActivity Sonraí Tuairiscí Earráide Windows a bhailítear nuair a bhíonn teip maidir le meastóireacht cuntas le scriosadh leis an mBainisteoir Cuntas Sealadach.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in evaluating accounts to be deleted with the Transient Account Manager. Féach wilActivity.See wilActivity.

wilActivitywilActivity

Soláthraítear leis an teagmhas seo comhthéacs Leabharlainne Inmheánaí Windows arna húsáid don diagnóisic Táirge agus Seirbhíse.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • callContext An fheidhm mar ar tharla an teip.callContext The function where the failure occurred.
 • currentContextId Aitheantas an chomhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Teachtaireacht an comhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Ainm an chomhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Líon na dteipeanna don aitheantas teipe seo.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId Aitheantas na teipe a tharla.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Cineál na teipe a tharla.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Ainm an chomhaid mar ar tharla an teip.fileName The file name where the failure occurred.
 • function An fheidhm mar ar tharla an teip.function The function where the failure occurred.
 • hresult HResult na gníomhaíochta foriomláine.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber An uimhir líne mar ar tharla an teip.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Teachtaireacht na teipe a tharla.message The message of the failure that occurred.
 • module An modúl mar ar tharla an teip.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId Aitheantas chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Teachtaireacht chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Ainm chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId ID an tsnáithe ar a bhfuil an ghníomhaíocht á rith.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

wilResultwilResult

Soláthraítear leis an teagmhas seo comhthéacs Leabharlainne Inmheánaí Windows arna húsáid don diagnóisic Táirge agus Seirbhíse.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • callContext An chruach chomhthéacs glao áit ar tharla an teip.callContext The call context stack where failure occurred.
 • currentContextId Aitheantas an chomhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Teachtaireacht an comhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Ainm an chomhthéacs glao reatha mar ar tharla an teip.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Líon na dteipeanna don aitheantas teipe seo.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId Aitheantas na teipe a tharla.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Cineál na teipe a tharla.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Ainm an chomhaid mar ar tharla an teip.fileName The file name where the failure occurred.
 • function An fheidhm mar ar tharla an teip.function The function where the failure occurred.
 • hresult HResult na gníomhaíochta foriomláine.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber An uimhir líne mar ar tharla an teip.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Teachtaireacht na teipe a tharla.message The message of the failure that occurred.
 • module An modúl mar ar tharla an teip.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId Aitheantas chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Teachtaireacht chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Ainm chomhthéacs an ghlao tionscnaimh ónar tháinig an teip.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId ID an tsnáithe ar a bhfuil an ghníomhaíocht á rith.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

Teagmhais SIHSIH events

SIHEngineTelemetry.EvalApplicabilitySIHEngineTelemetry.EvalApplicability

Seoltar an teagmhas seo nuair a dhéantar meastóireacht ar loighic spriocdhírithe chun fáil amach an mbíonn gléas incháilithe do ghníomh faoi leith.This event is sent when targeting logic is evaluated to determine if a device is eligible for a given action. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

SIHEngineTelemetry.ExecuteActionSIHEngineTelemetry.ExecuteAction

Spreagtar an teagmhas seo le hiarrachtaí SIH (e.g. suiteáil) chun an nuashonrú nó an gníomh lena mbaineann a rith.This event is triggered with SIH attempts to execute (e.g. install) the update or action in question. Áirítear air eolas tábhachtach amhail má theastaigh athbhútáil don nuashonrú.Includes important information like if the update required a reboot. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

SIHEngineTelemetry.PostRebootReportSIHEngineTelemetry.PostRebootReport

Tuairiscíonn an teagmhas stádais gnímh i ndiaidh athbhútála, má theastaigh ceann.This event reports the status of an action following a reboot, should one have been required. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Teagmhais nuashonrúcháin bogearraíSoftware update events

SoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdatesSoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdates

Seolann an teagmhas seo sonraí rianta maidir le seiceáil cliaint dáilte bogearraí ar inneachar atá infheidhme i leith gléis, chun cabhrú Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends tracking data about the software distribution client check for content that is applicable to a device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActivityMatchingId Tá Aitheantas uathúil ann lena n-aithnítear seisiún amháin CheckForUpdates ó thúsú go críochnú.ActivityMatchingId Contains a unique ID identifying a single CheckForUpdates session from initialization to completion.
 • AllowCachedResults Léirítear leis seo cé acu ar ceadaíodh an scanadh do thorthaí i dtaisce.AllowCachedResults Indicates if the scan allowed using cached results.
 • ApplicableUpdateInfo Na meiteashonraí do na nuashonruithe a braitheadh de bheith infheidhmitheApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable
 • BiosFamily Teaghlach an BIOS (Bunchóras ionchuir/aschuir).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Ainm BIOS an ghléis.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dáta eisithe BIOS an ghléis.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Uimhir sku BIOS an ghléis.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Díoltóir an BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Leagan an BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BranchReadinessLevel An brainse seirbhísithe atá cumraithe ar an ngléas seo.BranchReadinessLevel The servicing branch configured on the device.
 • CachedEngineVersion I gcomhair slánú féintionscanta, tá leagan an innill SIH i dtaisce ar an ngléas.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Murab ann don inneall SIH, tá an luach neamhnitheach.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName An t-ainm a thug an glaoiteoir a thionscain na glaonna API sa chliant dáilte bogearraí.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CapabilityDetectoidGuid GUID le haghaidh aitheantóir infheidhmeachta crua-earraí nárbh fhéidir a mheastóireacht.CapabilityDetectoidGuid The GUID for a hardware applicability detectoid that could not be evaluated.
 • CDNCountryCode Giorrúchán tíre dhá litir do shuíomh Content Distribution Network (CDN).CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Aitheantóir uathúil gléis faoi leith, a úsáidtear chun an líon gléasanna a bhfuil rath orthu nó fadhbanna acu a aithint.CDNId The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • ClientVersion Uimhir leagain an chliaint dáilte bogearraí.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • Context Tugtar an comhthéacs mar ar tharla an earráid leis seo.Context Gives context on where the error has occurred. Sampla: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc, nó NeamhaithnidExample: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc, or Unknown
 • CurrentMobileOperator An t-oibreoir móibíleach lena bhfuil an gléas nasctha faoi láthair.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeferralPolicySources Foinsí d'aon pholasaithe nuashonraithe atá sainithe (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Eitilt = 0x1000, UX = 0x10000).DeferralPolicySources Sources for any update deferral policies defined (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).
 • DeferredUpdates Nuashonraítear aitheantais atá á gcur siar faoi láthairDeferredUpdates Update IDs which are currently being deferred until a later time
 • DeviceModel Cad é leagan an ghléis.DeviceModel What is the device model.
 • DriverError An cód earráide a buaileadh le linn scanadh tiománaí.DriverError The error code hit during a driver scan. Luach 0 a bheidh anseo murar thángthas ar aon earráid.This is 0 if no error was encountered.
 • DriverExclusionPolicy Léirítear leis seo cé acu an bhfuil an polasaí Windows Update cumasaithe gan tiománaithe a chur san áireamh.DriverExclusionPolicy Indicates if the policy for not including drivers with Windows Update is enabled.
 • DriverSyncPassPerformed An ndearnadh tiománaithe a scanadh an uair seo?DriverSyncPassPerformed Were drivers scanned this time?
 • EventInstanceID Aitheantóir uathúil uilíoch don ásc teagmhais.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Sonraíonn seo cad chuige a sheoltar an teagmhas - cibé acu an é go bhfuil an dáileadh bogearraí díreach tar éis tosú ag seiceáil i gcomhair inneachair nó ar cealaíodh, ar éirigh leis nó ar theip air.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • ExtendedMetadataCabUrl Óstainm a úsáidtear chun a nuashonrú a íoslódáil.ExtendedMetadataCabUrl Hostname that is used to download an update.
 • ExtendedStatusCode An cód earráide tánaisteach do chásanna áirithe nach raibh an StatusCode sách sainiúil.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FailedUpdateGuids Na GUIDanna le haghaidh nuashonruithe nárbh fhéidir a mheas le linn an scanta.FailedUpdateGuids The GUIDs for the updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FailedUpdatesCount Líon na nuashonruithe nárbh fhéidir a mheastóireacht le linn an scanta.FailedUpdatesCount The number of updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FeatureUpdateDeferral An tréimhse iarchurtha atá cumraithe do nuashonruithe gné córais oibriúcháin ar an ngléas (líon laethanta).FeatureUpdateDeferral The deferral period configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FeatureUpdatePause Sonraíonn seo cé acu an bhfuil nuashonruithe gné córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FeatureUpdatePausePeriod An tréimhse sosa atá cumraithe do nuashonruithe gné córais oibriúcháin ar an ngléas (líon laethanta).FeatureUpdatePausePeriod The pause duration configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FlightBranch An brainse ar a bhfuil an gléas má ghlacann sé páirt in eitiltí (leaganacha réamheisiúna).FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightRing An fáinne (luas faighte leaganacha) ar a bhfuil an gléas má ghlacann sé páirt in eitilt (leaganacha réamheisiúna).FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HomeMobileOperator An t-oibreoir móibíleach dá mbeartaíodh an gléas den chéad uair.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Meiteashonraí beartaithe feidhmchláir le haghaidh cásanna nuashonraithe adamhacha.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IPVersion Léiríonn seo cé acu a rinneadh an íoslódáil thar IPv4 nó IPv6IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6
 • IsWUfBDualScanEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuil dé-scanadh Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas seo.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuil Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • MetadataIntegrityMode Mód na seiceála sláine meiteashonraí iompair nuashonraithe.MetadataIntegrityMode The mode of the update transport metadata integrity check. 0-Neamhaithnid, 1-Neamhaird, 2-Iniúchadh, 3-Forfheidhmiú0-Unknown, 1-Ignoe, 2-Audit, 3-Enforce
 • MSIError An earráid dheireanach a thángthas uirthi le linn scanadh le haghaidh nuashonruithe.MSIError The last error that was encountered during a scan for updates.
 • NetworkConnectivityDetected Léirítear leis seo an cineál nascachta líonra a braitheadh.NetworkConnectivityDetected Indicates the type of network connectivity that was detected. 0 - IPv4, 1 - IPv60 - IPv4, 1 - IPv6
 • NumberOfApplicableUpdates Líon na nuashonruithe a measadh faoi deireadh de bheith infheidhmithe don chóras tar éis an próiseas braite a bheith críochnaitheNumberOfApplicableUpdates The number of updates which were ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete
 • NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated Líon na gcatagóirí (feidhmchláir) inar seiceáladh scanadh nuashonraithe feidhmchláirNumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated The number of categories (apps) for which an app update scan checked
 • NumberOfLoop Líon na dturas fillte a ghlac an scanadhNumberOfLoop The number of round trips the scan required
 • NumberOfNewUpdatesFromServiceSync Líon na nuashonruithe a bhfacthas don chéad uair sa scanadh seoNumberOfNewUpdatesFromServiceSync The number of updates which were seen for the first time in this scan
 • NumberOfUpdatesEvaluated Líon iomlán na nuashonruithe measta mar chuid den scanadhNumberOfUpdatesEvaluated The total number of updates which were evaluated as a part of the scan
 • NumFailedMetadataSignatures Líon ina seiceálacha ar shínithe meiteashonraí ar theip orthu i gcás meiteashonraí nua arna sioncronú síos.NumFailedMetadataSignatures The number of metadata signatures checks which failed for new metadata synced down.
 • Online Léiríonn seo cé acu an scanadh ar líne a bhí ann.Online Indicates if this was an online scan.
 • PausedUpdates Liosta na UpdateIds atá curtha ar sos faoi láthair.PausedUpdates A list of UpdateIds which that currently being paused.
 • PauseFeatureUpdatesEndTime Má tá nuashonruithe gné córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas, seo dáta agus am dheireadh na tréimhse sosa.PauseFeatureUpdatesEndTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseFeatureUpdatesStartTime Má tá nuashonruithe gné córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas, seo dáta agus am thús na tréimhse sosa.PauseFeatureUpdatesStartTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesEndTime Má tá nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas, seo dáta agus am dheireadh na tréimhse sosa.PauseQualityUpdatesEndTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesStartTime Má tá nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas, seo dáta agus am do thús na tréimhse sosa.PauseQualityUpdatesStartTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PhonePreviewEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuair an fón leagan réamheisiúna, sular tugadh isteach eitilt (leaganacha réamheisiúna).PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • ProcessName Ainm próisis an ghlaoiteora a thionscain na glaonna API, sa chás nár tugadh an CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdateDeferral An tréimhse iarchurtha atá cumraithe do nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin ar an ngléas (líon laethanta).QualityUpdateDeferral The deferral period configured for quality OS updates on the device (in days).
 • QualityUpdatePause Léiríonn sé cé acu an bhfuil nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • QualityUpdatePausePeriod An tréimhse sosa atá cumraithe do nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin ar an ngléas (líon laethanta).QualityUpdatePausePeriod The pause duration configured for quality OS updates on the device (in days).
 • RelatedCV An veicteoir comhchoibhnis roimhe seo a úsáideadh sular cuireadh ceann nua ina áitRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • ScanDurationInSeconds Cá fhad a ghlac an scanadh i soicindíScanDurationInSeconds The number of seconds a scan took
 • ScanEnqueueTime Líon na soicindí a ghlac sé chun an scanadh a thúsúScanEnqueueTime The number of seconds it took to initialize a scan
 • ServiceGuid ID a sheasann don tseirbhís a bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag seiceáil i gcomhair inneachair (Windows Update, Microsoft Store, etc.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • ServiceUrl URL timpeallachta lena bhfuil an gléas cumraithe chun scanadh leisServiceUrl The environment URL a device is configured to scan with
 • ShippingMobileOperator An t-oibreoir móibíleach a seoladh leis an ngléas.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Sonraíonn seo an toradh ar theagmhas CheckForUpdates (cód HResult - rath, cealú, teip).StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SyncType Déanann seo cur síos ar an gcineál scanacháin a bhí sa teagmhasSyncType Describes the type of scan the event was
 • SystemBIOSMajorRelease Mórleagan an BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Mionleagan an BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetMetadataVersion I gcomhair slánú féintionscanta, seo leagan sprice an innill SIH le híoslódáil (más gá).TargetMetadataVersion For self-initiated healing, this is the target version of the SIH engine to download (if needed). Ina éagmais, is nialasach é an luach.If not, the value is null.
 • TotalNumMetadataSignatures Líon iomlán na seiceálacha ar shínithe meiteashonraí déanta ar mheiteashonraí nua arna sioncronú síos.TotalNumMetadataSignatures The total number of metadata signatures checks done for new metadata that was synced down.
 • WebServiceRetryMethods Iarratais mhodha seirbhíse Gréasáin nár mhór a atriail chun an oibríocht a chríochnú.WebServiceRetryMethods Web service method requests that needed to be retried to complete operation.
 • WUDeviceID Aitheantóir uathúil gléis faoi leith, a úsáidtear chun an líon gléasanna a bhfuil rath orthu nó a bhfuil fadhbanna acu a aithintWUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.CommitSoftwareUpdateClientTelemetry.Commit

Seolann an teagmhas seo sonraí faoi cé acu ar glaodh ar an tSeirbhís Nuashonraithe chun uasghrádú a fheidhmiú, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data on whether the Update Service has been called to execute an upgrade, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BiosFamily Teaghlach an BIOS (Bunchóras ionchuir/aschuir).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Ainm BIOS an ghléis.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dáta eisithe BIOS an ghléis.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Uimhir sku BIOS an ghléis.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Díoltóir an BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Leagan an BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleId An t-aitheantóir a bhaineann leis an mbeart sonrach inneachair; níor cheart gur nialais iad ar fad más amhlaidh gur aimsíodh Aitheantas an bhirt.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRevisionNumber Aithnítear leis seo uimhir athbhreithnithe an bhirt inneachair.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle
 • CallerApplicationName An t-ainm a thug an glaoiteoir a thionscain na glaonna API sa chliant dáilte bogearraí.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Uimhir leagain an chliaint dáilte bogearraí.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • DeviceModel Cad é samhail an ghléis.DeviceModel What is the device model.
 • EventInstanceID Aitheantóir uathúil uilíoch don ásc teagmhais.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Staid an ghlaoEventScenario State of call
 • EventType Is iad na luachanna féideartha "Leanbh", "Beart" nó "Tiománaí".EventType Possible values are "Child", "Bundle", or "Driver".
 • FlightId Aitheantas sonrach den eitilt a fhaigheann an gléasFlightId The specific id of the flight the device is getting
 • HandlerType Sonraítear leis seo an cineál inneachair (feidhmchlár, tiománaí, paiste Windows, etc.)HandlerType Indicates the kind of content (app, driver, windows patch, etc.)
 • RevisionNumber Uimhir uathúil athbhreithnithe an NuashonraitheRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServerId Aitheantóir don tseirbhís lena bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag nascadh ar nós Windows Update agus Microsoft Store.ServerId Identifier for the service to which the software distribution client is connecting, such as Windows Update and Microsoft Store.
 • SystemBIOSMajorRelease Mórleagan an BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Mionleagan an BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • UpdateId Aitheantas uathúil nuashonraitheUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID UniqueDeviceIDWUDeviceID UniqueDeviceID

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadSoftwareUpdateClientTelemetry.Download

Seolann an teagmhas seo sonraí rianta maidir le híoslódáil cliaint dáilte bogearraí ar inneachar don nuashonrú sin, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends tracking data about the software distribution client download of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActiveDownloadTime Cá fhad a ghlac an íoslódáil, i soicindí, seachas an t-am nach raibh an nuashonrú á íoslódáil go gníomhach.ActiveDownloadTime How long the download took, in seconds, excluding time where the update wasn't actively being downloaded.
 • AppXBlockHashValidationFailureCount Líon na mbloc a theip bailíochtú orthu tar éis na híoslódála.AppXBlockHashValidationFailureCount A count of the number of blocks that have failed validation after being downloaded.
 • AppXDownloadScope Sonraítear leis seo scóip na híoslódála le haghaidh inneachar feidhmchláir.AppXDownloadScope Indicates the scope of the download for application content.
 • BiosFamily Teaghlach an BIOS (Bunchóras ionchuir/aschuir).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Ainm BIOS an ghléis.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dáta eisithe BIOS an ghléis.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Uimhir SKU BIOS an ghléis.BiosSKUNumber The SKU number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Díoltóir an BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Leagan an BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Líon na mbeart beart a íoslódáladh don bheart inneachair faoi leith.BundleBytesDownloaded Number of bytes downloaded for the specific content bundle.
 • BundleId Aitheantóir a bhaineann le beart sonrach inneachair.BundleId Identifier associated with the specific content bundle.
 • BundleRepeatFailFlag Sonraítear leis seo má theip ar an mbeart nuashonrúcháin seo íoslódáil cheana.BundleRepeatFailFlag Indicates whether this particular update bundle had previously failed to download.
 • BundleRevisionNumber Aithnítear leis seo uimhir athbhreithnithe an bhirt inneachair.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • BytesDownloaded Cá mhéad beart a íoslódáladh le haghaidh píosa inneachair aonair (ní an beart ar fad).BytesDownloaded How many bytes were downloaded for an individual piece of content (not the entire bundle).
 • CachedEngineVersion Leagan an innill "Slánú Féintionscanta" (SIH) atá taiscthe ar an ngléas, más infheidhme.CachedEngineVersion The version of the “Self-Initiated Healing” (SIH) engine that is cached on the device, if applicable.
 • CallerApplicationName An t-ainm a thugann an feidhmchlár a thúsaigh glaonna API isteach sa chliant dáilte bogearraí.CallerApplicationName The name provided by the application that initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod Sonraítear leis seo cé acu ar íoslódáil comhaid iomlán nó comhaid pháirteach a bhí ann.CbsDownloadMethod Indicates whether the download was a full- or a partial-file download.
 • CDNCountryCode Giorrúchán dhá litir tíre le haghaidh suíomh an Líonra Dáilte Inneachair (CDN).CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Aitheantas lena sainítear cé acu CDN a d'íoslódáil an cliant dáilte an t-inneachar uaidh.CDNId ID which defines which CDN the software distribution client downloaded the content from.
 • ClientManagedByWSUSServer Sonraíonn seo cé acu an bhfuil an cliant á bhainistiú ag Seirbhísí Nuashonraithe Windows Server (WSUS).ClientManagedByWSUSServer Indicates whether the client is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • ClientVersion Uimhir leagain an chliaint dáilte bogearraí.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CurrentMobileOperator An t-oibreoir móibíleach lena bhfuil an gléas nasctha faoi láthair.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeviceModel Samhail an ghléis.DeviceModel The model of the device.
 • DeviceOEM Aithníonn sé Déantóir Buntrealaimh (OEM) an ghléis.DeviceOEM Identifies the Original Equipment Manufacturer (OEM) of the device.
 • DownloadPriority Léiríonn sé cibé ar tharla íoslódáil le tosaíocht cúlra, gnáth, nó tulrach.DownloadPriority Indicates whether a download happened at background, normal, or foreground priority.
 • DownloadScenarioId ID uathúil d'íoslódáil ar leith, a úsáidtear chun teagmhais Windows Update agus Optamóir Seachadta a cheangal.DownloadScenarioId A unique ID for a given download, used to tie together Windows Update and Delivery Optimizer events.
 • DownloadType Aithníonn sé an cineál íoslódála in íoslódálacha "Slánú Féintionscanta" (SIH) idir íoslódálacha meiteashonraí agus íoslódálacha pá-lasta.DownloadType Differentiates the download type of “Self-Initiated Healing” (SIH) downloads between Metadata and Payload downloads.
 • Edition Aithníonn sé an t-eagrán de Windows atá á rith faoi láthair ar an ngléas.Edition Identifies the edition of Windows currently running on the device.
 • EventInstanceID Aitheantóir uathúil uilíoch don ásc teagmhais.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID ID thimpeallacht na dteagmhas trialach.EventNamespaceID The ID of the test events environment.
 • EventScenario Léirítear leis seo cén fáth ar seoladh an teagmhas: cibé acu an bhfuil an dáileadh bogearraí díreach tar éis tosú ag íoslódáil inneachair; nó ar cealaíodh é, ar éirigh leis, nó ar theip air.EventScenario Indicates the purpose for sending this event: whether because the software distribution just started downloading content; or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Aithníonn sé an cineál teagmhais (Mac, Beart, nó Tiománaí).EventType Identifies the type of the event (Child, Bundle, or Driver).
 • ExtendedStatusCode An cód earráide tánaisteach do chásanna áirithe nuair nach raibh an StatusCode sách sainiúil.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause Sonraítear leis seo cé acu an bhfuil nuashonruithe gné córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBranch An brainse ar a bhfuil an gléas má ghlacann sé páirt in eitiltí (leaganacha réamheisiúna).FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightBuildNumber Más amhlaidh go ndearnadh an íoslódáil seo le haghaidh eitilte (leagan réamheisiúna), Sonraítear leis seo uimhir leagan na heitilte.FlightBuildNumber If this download was for a flight (pre-release build), this indicates the build number of that flight.
 • FlightId Aitheantas sonrach den eitilt (leagan réamheisiúna) a fhaigheann an gléas.FlightId The specific id of the flight (pre-release build) the device is getting.
 • FlightRing An fáinne (luas faighte leaganacha) ar a bhfuil an gléas má ghlacann sé páirt in eitilt (leaganacha réamheisiúna).FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HandlerType Sonraítear leis seo an cineál inneachair atá á íoslódáil (feidhmchlár, tiománaí, paiste Windows, etc.).HandlerType Indicates what kind of content is being downloaded (app, driver, windows patch, etc.).
 • HardwareId Má tá an íoslódáil dírithe ar thiománaí atá dírithe ar leagan gléis faoi leith, Sonraítear leis Aitheantas seo leagan an ghléis.HardwareId If this download was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator An t-oibreoir móibíleach a beartaíodh don ghléas an chéad uair.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • HostName An URL tuismitheora a bhfuil an t-inneachar ag íoslódáil uaidh.HostName The parent URL the content is downloading from.
 • IPVersion Léirítear leis seo cé acu an ndearnadh an íoslódáil thar IPv4 nó IPv6.IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6.
 • IsAOACDevice Léiríonn sé cibé an gléas Air i gCónaí, Ceangailte i gCónaí (AOAC) é an gléas.IsAOACDevice Indicates whether the device is an Always On, Always Connected (AOAC) device.
 • IsDependentSet Léirítear leis seo cé acu an bhfuil an tiománaí ina chuid de Nuashonrú Crua-earraí/Dochtearraí Córais níos fairsingeIsDependentSet Indicates whether a driver is a part of a larger System Hardware/Firmware Update
 • IsWUfBDualScanEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuil dé-scanadh Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas seo.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuil Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • NetworkCostBitMask Bratach lena léirítear costas an líonra (plódaithe, seasta, in-éagsúlaithe, thar theorainn sonraí, fánaíochta, srl.) a úsáidtear chun ábhar an nuashonrúcháin a íoslódáil.NetworkCostBitMask A flag indicating the cost of the network (congested, fixed, variable, over data limit, roaming, etc.) used for downloading the update content.
 • NetworkRestrictionStatus Leagan níos ginearálta de NetworkCostBitMask, lena sonraítear cé acu ar mheas Windows go bhfuil an líonra reatha "méadraithe."NetworkRestrictionStatus More general version of NetworkCostBitMask, specifying whether Windows considered the current network to be "metered."
 • PackageFullName Ainm pacáiste an inneachair.PackageFullName The package name of the content.
 • PhonePreviewEnabled Léirítear leis seo cé acu ar liostáladh an fón chun leaganacha réamhamhairc a fháil, sular tugadh isteach eitilt (leaganacha réamheisiúna).PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was opted-in to getting preview builds, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • PlatformRole Ról ardán an chórais oibriúcháin (Deasc, Fón póca, Stáisiún oibre, srl.)PlatformRole The role of the OS platform (Desktop, Mobile, Workstation, etc.).
 • ProcessName Ainm próisis an ghlaoiteora a thionscain na glaonna API, sa chás nár tugadh an CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture Ailtireacht próiseálaí an chórais (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause Léiríonn seo cé acu an bhfuil nuashonruithe cáilíochta córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV An Veicteoir Comhghlaolaithe a úsáideadh roimh an athrú deiridh go Veicteoir Comhghaolaithe nua.RelatedCV The Correlation Vector that was used before the most recent change to a new Correlation Vector.
 • RepeatFailFlag Sonraítear leis seo cé acu ar theip ar an ábhar inneachair seo íoslódáil cheana.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to download.
 • RevisionNumber Uimhir athbhreithnithe an phíosa inneachair faoi leith.RevisionNumber The revision number of the specified piece of content.
 • ServiceGuid Aitheantóir uathúil don tseirbhís a bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag suiteáil inneachair lena haghaidh (Windows Update, Microsoft Store, etc).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • Setup360Phase Sainaithníonn sé an chéim ghníomhach den íoslódáil uasghrádaithe má bhaineann an íoslódáil reatha le huasghrádú ar Chóras Oibriúcháin.Setup360Phase Identifies the active phase of the upgrade download if the current download is for an Operating System upgrade.
 • ShippingMobileOperator An t-oibreoir móibíleach a bhí nasctha leis an ngléas nuair a cuireadh an gléas sa phost.ShippingMobileOperator The mobile operator linked to the device when the device shipped.
 • StatusCode Sonraítear leis seo an toradh ar theagmhas íoslódála (cód HResult - rath, cealú, teip).StatusCode Indicates the result of a Download event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease Mórleagan an BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Mionleagan an BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId I gcás tiománaithe atá dírithe ar leagan gléis faoi leith, Sonraítear leis Aitheantas seo an grúpa dáilte gléasanna a fuair an tiománaí sin.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion I gcás tiománaithe arna gceapadh do leagan gléis faoi leith, seo uimhir leagain na dtiománaithe atá dáilte ar an ngléas.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TargetMetadataVersion An leagan den phacáiste atá á íoslódáil faoi láthair (nó an ceann is déanaí a íoslódáladh).TargetMetadataVersion The version of the currently downloading (or most recently downloaded) package.
 • ThrottlingServiceHResult Cód toraidh (rathúil/teip) agus teagmháil á déanamh le seirbhís Gréasáin le cinneadh cé acu ar cheart don ghléas seo inneachar a íoslódáil fós.ThrottlingServiceHResult Result code (success/failure) while contacting a web service to determine whether this device should download content yet.
 • TimeToEstablishConnection An t-am (ina mhilleasoicindí) a ghlac sé chun an nasc a dhéanamh sular tosaíodh an íoslódáil.TimeToEstablishConnection Time (in milliseconds) it took to establish the connection prior to beginning downloaded.
 • TotalExpectedBytes An méid iomlán (i mbearta) a mheastar a íoslódálfar.TotalExpectedBytes The total size (in Bytes) expected to be downloaded.
 • UpdateId Aitheantóir a bhaineann le píosa sonrach inneachair.UpdateId An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateID Aitheantóir a bhaineann le píosa sonrach inneachair.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance Sonraítear leis seo cibé ar marcáladh an t-inneachar mar Tábhachtach, Molta, nó Roghnach.UpdateImportance Indicates whether the content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedDO Léiríonn sé cé acu ar úsáid an íoslódáil an tseirbhís bharrfheabhsaithe soláthair.UsedDO Indicates whether the download used the Delivery Optimization (DO) service.
 • UsedSystemVolume Sonraítear leis seo cé acu ar íoslódáladh an t-inneachar chuig tiomántán stórais phríomhchóras an ghléis nó tiomántán malartach stórais.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded to the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID Aitheantóir uathúil gléis faoi leith, a úsáidtear chun an líon gléasanna a bhfuil rath orthu nó fadhbanna acu a aithint.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • WUSetting Sonraíonn seo socruithe reatha nuashonraithe an úsáideora.WUSetting Indicates the users' current updating settings.

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpointSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpoint

Soláthraítear leis an teagmhas seo seicphointe idir gach ceann de na céimeanna íoslódála atá ag Windows Update don inneachar UUP.This event provides a checkpoint between each of the Windows Update download phases for UUP content. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CallerApplicationName An t-ainm a thug an glaoiteoir a thionscain na glaonna API sa chliant dáilte bogearraíCallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Uimhir leagain an chliaint dáilte bogearraíClientVersion The version number of the software distribution client
 • EventScenario Sonraítear leis seo cad chuige a sheoltar an teagmhas - cibé acu an é go bhfuil an dáileadh bogearraí díreach tar éis tosú ag seiceáil i gcomhair inneachair nó ar cealaíodh, ar éirigh leis nó ar theip airEventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • EventType Is iad na luachanna féideartha "Leanbh", "Beart", "Leagan" nó "Tiománaí"EventType Possible values are "Child", "Bundle", "Relase" or "Driver"
 • ExtendedStatusCode An cód earráide tánaisteach do chásanna áirithe nach raibh an StatusCode sách sainiúilExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough
 • FileId Hais lena n-aithnítear an comhad go huathúilFileId A hash that uniquely identifies a file
 • FileName Ainm an chomhaid íoslódáilteFileName Name of the downloaded file
 • FlightId Aitheantas uathúil le haghaidh gach eitilteFlightId The unique identifier for each flight
 • RelatedCV An veicteoir comhchoibhnis a úsáideadh sular cuireadh ceann nua ina áitRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RevisionNumber Uimhir uathúil athbhreithnithe an NuashonraitheRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServiceGuid Aitheantas a sheasann don tseirbhís a bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag seiceáil i gcomhair inneachair (Windows Update, Microsoft Store, etc.)ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • StatusCode Sonraítear leis seo an toradh ar theagmhas CheckForUpdates (cód HResult - rath, cealú, teip)StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult)
 • UpdateId Aitheantas uathúil nuashonraitheUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID Aitheantóir uathúil gléis faoi leith, a úsáidtear chun an líon gléasanna a bhfuil rath orthu nó a bhfuil fadhbanna acu a aithintWUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeatSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeat

Cumasaítear leis an teagmhas seo íoslódálacha reatha a rianú agus tá sonraí ann lena mínítear staid reatha na híoslódála.This event allows tracking of ongoing downloads and contains data to explain the current state of the download. Úsáidtear na sonraí a bhailítear leis an teagmhas seo chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag feidhmiú mar is ceart.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BundleID Aitheantóir a bhaineann le beart sonrach inneachair.BundleID Identifier associated with the specific content bundle. Má aimsítear an luach seo, níor cheart dó gach rud a thuairisciú mar nialasIf this value is found, it shouldn't report as all zeros
 • BytesTotal Líon iomlán na mbeart a aistreofar don inneachar seoBytesTotal Total bytes to transfer for this content
 • BytesTransferred Líon iomlán na mbeart a aistríodh don inneachar seo ag am an bhuille croí.BytesTransferred Total bytes transferred for this content at the time of heartbeat
 • ConnectionStatus Sonraíonn seo staid nascachta an ghléis ag am an bhuille croíConnectionStatus Indicates the connectivity state of the device at the time of heartbeat
 • CurrentError An earráid dheireanach (sealadach) a tháinig an íoslódáil ghníomhach uirthiCurrentError Last (transient) error encountered by the active download
 • DownloadFlags Bratacha lena sonraítear cé acu an bhfuil neamhaird á déanamh ar an staid chumhachtaDownloadFlags Flags indicating if power state is ignored
 • DownloadState Staid reatha na híoslódála gníomhaí don inneachar seo (i scuaine, ar fionraí, nó ag dul chun cinn)DownloadState Current state of the active download for this content (queued, suspended, or progressing)
 • IsNetworkMetered Léiríonn sé cibé ar ghlac nó nár ghlac Windows leis go raibh an líonra reatha méadraithe?"IsNetworkMetered Indicates whether Windows considered the current network to be ?metered"
 • MOAppDownloadLimit Uasteorainn an oibreora mhóibíligh ar mhéid na n-íoslódálacha feidhmchláir, más ann dóibhMOAppDownloadLimit Mobile operator cap on size of application downloads, if any
 • MOUpdateDownloadLimit Uasteorainn an oibreora mhóibíligh ar mhéid na n-íoslódálacha don chóras oibriúcháin, más ann dóibhMOUpdateDownloadLimit Mobile operator cap on size of operating system update downloads, if any
 • PowerState Sonraítear leis seo staid chumhachta an ghléis ag am an chroíbhuille (DC, AC, Spárálaí cadhnra, nó fuireachas nasctha)PowerState Indicates the power state of the device at the time of heartbeart (DC, AC, Battery Saver, or Connected Standby)
 • RelatedCV An veicteoir comhchoibhnis a d'úsáid an cliant roimhe seo, sular cuireadh ceann nua ina áitRelatedCV The previous correlation vector that was used by the client, before swapping with a new one
 • ResumeCount Líon na n-uaireanta ar leanadh ar aghaidh leis an íoslódáil ghníomhach seo ó staid ar fionraíResumeCount Number of times this active download has resumed from a suspended state
 • ServiceID Aitheantóir don tseirbhís lena bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag nascadh (Windows Update, Microsoft Store, etc)ServiceID Identifier for the service to which the software distribution client is connecting (Windows Update, Microsoft Store, etc)
 • SuspendCount Líon na n-uaireanta a cuireadh an íoslódáil ghníomhach ar staid fionraíochtaSuspendCount Number of times this active download has entered a suspended state
 • SuspendReason An chúis dheiridh a d'iontráil an íoslódáil ghníomhach seo staid ar fionraíSuspendReason Last reason for why this active download entered a suspended state

SoftwareUpdateClientTelemetry.InstallSoftwareUpdateClientTelemetry.Install

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí rianta maidir le suiteáil cliaint dáilte bogearraí ar inneachar don nuashonrú sin, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends tracking data about the software distribution client installation of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BiosFamily Teaghlach an BIOS (Bunchóras ionchuir/aschuir).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Ainm BIOS an ghléis.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Dáta eisithe BIOS an ghléis.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Uimhir sku BIOS an ghléis.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor Díoltóir an BIOS.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion Leagan an BIOS.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Cá mhéad bearta a íoslódáladh don bheart inneachair faoi leith?BundleBytesDownloaded How many bytes were downloaded for the specific content bundle?
 • BundleId An t-aitheantóir a bhaineann leis an mbeart sonrach inneachair; níor cheart gur nialais iad ar fad más amhlaidh gur aimsíodh Aitheantas an bhirt.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRepeatFailFlag Ar theip ar an mbeart nuashonraithe seo suiteáil cheana?BundleRepeatFailFlag Has this particular update bundle previously failed to install?
 • BundleRevisionNumber Aithnítear leis seo uimhir athbhreithnithe an bhirt inneachair.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • CachedEngineVersion I gcomhair slánú féintionscnaimh, tá leagan an innill SIH i dtaisce ar an ngléas.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Murab ann don inneall SIH, tá an luach neamhnitheach.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName An t-ainm a thugann an glaoiteoir a thionscain na glaonna API sa chliant dáilte bogearraí.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod An íoslódáil comhaid iomlán nó íoslódáil pháirteach/deilte a bhí ann?CbsDownloadMethod Was the download a full download or a partial download?
 • ClientManagedByWSUSServer An bhfuil an cliant á bhainistiú ag Seirbhísí Nuashonraithe Windows Server (WSUS)?ClientManagedByWSUSServer Is the client managed by Windows Server Update Services (WSUS)?
 • ClientVersion Uimhir leagain an chliaint dáilte bogearraí.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CSIErrorType Céim na suiteála CBS nuair a theip air.CSIErrorType The stage of CBS installation where it failed.
 • CurrentMobileOperator An t-oibreoir móibíleach lena bhfuil an gléas nasctha faoi láthair.CurrentMobileOperator Mobile operator that device is currently connected to.
 • DeviceModel Cad é samhail an ghléis.DeviceModel What is the device model.
 • DeviceOEM Cén OEM lena mbaineann an gléas seo.DeviceOEM What OEM does this device belong to.
 • DownloadPriority Leibhéal tosaíochta na gníomhaíochta íoslódála.DownloadPriority The priority of the download activity.
 • DownloadScenarioId Aitheantas uathúil d'íoslódáil faoi leith a úsáidtear chun teagmhais WU agus DO a chumasc.DownloadScenarioId A unique ID for a given download used to tie together WU and DO events.
 • DriverPingBack Tá faisnéis ann maidir le staid an tiománaí agus an chórais roimhe seo.DriverPingBack Contains information about the previous driver and system state.
 • Edition Sonraíonn seo an leagan Windows atá in úsáid.Edition Indicates the edition of Windows being used.
 • EventInstanceID Aitheantóir uathúil uilíoch don ásc teagmhais.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventNamespaceID Sonraíonn seo cé acu ar éirigh nó ar theip ar an teagmhas.EventNamespaceID Indicates whether the event succeeded or failed. Leis an bhformáid Cineál Teagmhais+Teagmhas áit is ionann Teagmhas agus Rathúil, Cealaithe, Teipthe, etc.Has the format EventType+Event where Event is Succeeded, Cancelled, Failed, etc.
 • EventScenario Léirítear leis seo cén fáth ar seoladh an teagmhas - cibé acu an bhfuil an dáileadh bogearraí díreach tar éis tosú ag suiteáil inneachair, nó ar cealaíodh é, ar éirigh leis, nó ar theip air.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started installing content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Is iad na luachanna féideartha Leanbh, Beart nó Tiománaí.EventType Possible values are Child, Bundle, or Driver.
 • ExtendedErrorCode Cód earráide leathnaithe.ExtendedErrorCode The extended error code.
 • ExtendedStatusCode An cód earráide tánaisteach do chásanna áirithe nach raibh an StatusCode sách sainiúil.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause An bhfuil nuashonruithe gné córais oibriúcháin curtha ar sos ar an ngléas?FeatureUpdatePause Are feature OS updates paused on the device?
 • FlightBranch Brainse ar a bhfuil gléasanna atá ag glacadh páirt i gclár Windows Insider.FlightBranch The branch that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • FlightBuildNumber Más amhlaidh gur ceapadh an tsuiteáil le haghaidh leagan Windows Insider, seo an uimhir leagain den leagan sin.FlightBuildNumber If this installation was for a Windows Insider build, this is the build number of that build.
 • FlightId Aitheantas sonrach an leagan Windows Insider a fhaigheann an gléas.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • FlightRing Fáinne ar a bhfuil gléasanna atá ag glacadh páirt i gclár Windows Insider.FlightRing The ring that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • HandlerType Sonraítear leis seo an cineál inneachair atá á shuiteáil.HandlerType Indicates what kind of content is being installed. Sampla: feidhmchlár, tiománaí, Windows updateExample: app, driver, Windows update
 • HardwareId Má tá an tsuiteáil dírithe ar thiománaí atá dírithe ar leagan gléis faoi leith, Sonraítear leis Aitheantas seo leagan an ghléis.HardwareId If this install was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator An t-oibreoir móibíleach dá mbeartaíodh an gléas den chéad uair.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Meiteashonraí beartaithe feidhmchláir le haghaidh cásanna nuashonraithe adamhacha.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IsAOACDevice An bhfuil sé Ar siúl i gcónaí, Nasctha i gcónaí?IsAOACDevice Is it Always On, Always Connected? (Samhail úsáide an ghléis mhóibíligh)(Mobile device usage model)
 • IsDependentSet An bhfuil an tiománaí ina chuid de nuashonrú Crua-earraí/Dochtearraí córais níos fairsinge.IsDependentSet Is the driver part of a larger System Hardware/Firmware update?
 • IsFinalOutcomeEvent An fógraíonn an teagmhas seo deireadh an phróisis nuashonraithe/uasghrádaithe?IsFinalOutcomeEvent Does this event signal the end of the update/upgrade process?
 • IsFirmware An nuashonrú dochtearraí é seo?IsFirmware Is this update a firmware update?
 • IsSuccessFailurePostReboot Ar éirigh leis, agus ar theip air ansin tar éis atosú?IsSuccessFailurePostReboot Did it succeed and then fail after a restart?
 • IsWUfBDualScanEnabled An bhfuil dé-scanadh de chuid Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas seo?IsWUfBDualScanEnabled Is Windows Update for Business dual scan enabled on the device?
 • IsWUfBEnabled An bhfuil Windows Update don Ghnó cumasaithe ar an ngléas?IsWUfBEnabled Is Windows Update for Business enabled on the device?
 • MergedUpdate An ndearnadh na nuashonrú ar an gcóras oibriúcháin agus an nuashonrú BSP a chumasc don tsuiteáil?MergedUpdate Was the OS update and a BSP update merged for installation?
 • MsiAction Staid na suiteála MSI ar theip air.MsiAction The stage of MSI installation where it failed.
 • MsiProductCode Aitheantóir uathúil an tsuiteálaí MSI.MsiProductCode The unique identifier of the MSI installer.
 • PackageFullName Ainm pacáiste an inneachair atá á shuiteáil.PackageFullName The package name of the content being installed.
 • PhonePreviewEnabled Léiríonn seo cé acu an bhfuair an fón leagan réamheisiúna, sular tugadh isteach eitilt.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting being introduced.
 • PlatformRole An PowerPlatformRole de réir mar a shainítear ar MSDN.PlatformRole The PowerPlatformRole as defined on MSDN.
 • ProcessName Ainm próisis an glaoiteora a thionscain na glaonna API, sa chás nár tugadh an CallerApplicationName.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • ProcessorArchitecture Ailtireacht próiseálaí an chórais (x86, AMD64, ARM).ProcessorArchitecture Processor architecture of the system (x86, AMD64, ARM).
 • QualityUpdatePause An bhfuil nuashonruithe cáilíochta curtha ar sos ar an ngléas?QualityUpdatePause Are quality OS updates paused on the device?
 • RelatedCV An veicteoir comhchoibhnis a úsáideadh sular cuireadh ceann nua ina áitRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RepeatFailFlag Sonraíonn seo cé acu ar theip ar an ábhar inneachair seo suiteáil cheana.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to install.
 • RepeatSuccessInstallFlag Sonraíonn seo cé acu ar suiteáladh an phíosa inneachair seo go rathúil cheana, mar shampla, más amhlaidh gur éirigh le húsáideoir eile í a shuiteáil.RepeatSuccessInstallFlag Indicates whether this specific piece of content had previously installed successful, for example if another user had already installed it.
 • RevisionNumber Uimhir athbhreithnithe na píosa inneachair seo.RevisionNumber The revision number of this specific piece of content.
 • ServiceGuid ID lena léirítear cibé seirbhís a bhfuil an cliant dáilte bogearraí ag suiteáil inneachair lena haghaidh (Windows Update, Microsoft Store, etc.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • Setup360Phase Más suiteáil ann d'uasghrádú ar chóras oibriúcháin, Sonraítear leis an phointe sonraí an chéim den uasghrádú atá ar bun.Setup360Phase If the install is for an operating system upgrade, indicates which phase of the upgrade is underway.
 • ShippingMobileOperator An t-oibreoir móibíleach a seoladh leis an ngléas.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Sonraítear leis seo toradh teagmhais suiteála (rath, cealú, cód teipthe HResult).StatusCode Indicates the result of an installation event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease Mórleagan an BIOS.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease Mionleagan an BIOS.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId I gcás tiománaithe atá dírithe ar leagan gléis faoi leith, Sonraítear leis Aitheantas seo an grúpa dáilte gléasanna a fuair an tiománaí sin.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion I gcás tiománaithe arna gceapadh do shamhail gléis faoi leith, seo uimhir leagain na dtiománaithe atá dáilte ar an ngléas.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TransactionCode Aitheantas a sheasann don tsuiteáil MSI faoi leithTransactionCode The ID which represents a given MSI installation
 • UpdateId Aitheantas uathúila nuashonraitheUpdateId Unique upda