Windows 10, leagan 1909 agus Windows 10, leagan 1903 teagmhais agus réimsí sonraí diagnóiseacha Windows leibhéal bunúsachWindows 10, version 1909 and Windows 10, version 1903 required Windows diagnostic events and fields

Tábhachtach

Tá Windows ag iarraidh na sonraí a bhailíonn siad ó gléasanna custaiméirí a aicmiú faoi idir RequiredOptional.Windows is moving to classifying the data collected from customer’s devices as either Required or Optional.

Baineann sé leApplies to

 • Windows 10, leagan 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10, leagan 1903Windows 10, version 1903

Bailítear líon faisnéise teoranta ón mbunleibhéal atá ríthábhachtach chun an gléas agus cumraíocht an ghléis a thuiscint, lena n-áirítear: faisnéis bhunúsach faoin ngléas, faisnéis a bhaineann le caighdeán, comhoiriúnacht feidhmchlár agus Microsoft Store.Required diagnostic data gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store.

Cabhraíonn an leibhéal bunúsach freisin le haithint fadhbanna a d'fhéadfadh tarlú ar chumraíocht crua-earraí nó bogearraí gléis faoi leith.Required diagnostic data helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Mar shampla, is féidir leis cabhrú lena fháil amach má tharlaíonn tuairteanna níos minice ar ghléasanna le méid cuimhne faoi leith nó ar ghléasanna a mbíonn leagan áirithe tiománaí á rith acu.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Cabhraíonn sé sin le Microsoft fadhbanna leis an gcóras oibriúcháin nó feidhmchláir a réiteach.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Bain úsáid as an alt seo chun foghlaim faoi theagmhais diagnóisice, arna ngrúpáil de réir limistéar an teagmhais, agus na réimsí i ngach teagmhas.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. Déantar cur síos gairid ar gach réimse.A brief description is provided for each field. Áirítear sonraí comhchoiteanna, a bhailíonn sonraí gléis, le gach teagmhas a ghintear.Every event generated includes common data, which collects device data.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi shonraí feidhmeacha agus diagnóisice Windows sna hailt seo:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Teagmhais AppLockerAppLocker events

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuirtear ar aghaidh chuig an fheidhm Cuir leis de Sholáthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event indicates the parameters passed to the Add function of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • child URI linbh an nóid atá le cur leis.child The child URI of the node to add.
 • uri URI an nóid maidir le % SYSTEM32%/AppLocker.uri URI of the node relative to %SYSTEM32%/AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn feidhm Cuir Leis den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of an Add operation for the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.AddStop

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a chríochnaíonn feidhm Cuir Leis den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the end of an Add operation for the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr An HRESULT a fhilltear le feidhm Cuir leis in AppLockerCSP.hr The HRESULT returned by Add function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::CommitMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::Commit

Tugann an teagmhas seo sonraí faoin fheidhm Déan i Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event returns information about the Commit operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure..

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • oldId An t-aitheantóir uathúil don idirbheart CSP is déanaí.oldId The unique identifier for the most recent previous CSP transaction.
 • txId An t-aitheantóir uathúil don idirbheart reatha CSP.txId The unique identifier for the current CSP transaction.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::RollbackMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CAppLockerCSP::Rollback

Tugann an teagmhas seo sonraí faoin fheidhm Fillte i Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event provides the result of the Rollback operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • oldId Id roimhe seo le haghaidh idirbheart CSP.oldId Previous id for the CSP transaction.
 • txId Id reatha idirbheart CSP.txId Current id for the CSP transaction.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuirtear ar aghaidh chuig an fheidhm Glanta de Sholáthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event provides the parameters passed to the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • uri An URI maidir le fillteán % SYSTEM32%/AppLocker.uri The URI relative to the %SYSTEM32%\AppLocker folder.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm Glanta den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.ClearStop

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm críochnaithe den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the end of the Clear operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HRESULT tuairiscithe ag deireadh an fheidhm 'Glan'.hr HRESULT reported at the end of the 'Clear' function.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuirtear ar aghaidh chuig an fheidhm Cruthaithe Tarlúint Nóid de Sholáthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event provides the parameters that were passed to the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • NodeId NodeId curtha ar aghaidh chuig CreateNodeInstance.NodeId NodeId passed to CreateNodeInstance.
 • nodeOps Paraiméadar NodeOperations curtha ar aghaidh chuig CreateNodeInstance.nodeOps NodeOperations parameter passed to CreateNodeInstance.
 • uri URI curtha ar aghaidh chuig CreateNodeInstance, maidir le %SYSTEM32%\AppLocker.uri URI passed to CreateNodeInstance, relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm Cruthaigh Tarlúint Nóid den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.CreateNodeInstanceStop

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thagann deireadh le feidhm Cruthaigh Tarlúint Nóid den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the end of the Create Node Instance operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HRESULT a thugann an fheidhm CreateNodeInstance in AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the CreateNodeInstance function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuirtear ar aghaidh chuig an fheidhm Scrios Macnód den Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event provides the parameters passed to the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • child URI linbh an nóid atá le scriosadh.child The child URI of the node to delete.
 • uri URI maidir le %SYSTEM32%\AppLocker.uri URI relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm Glanta Macnód den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.DeleteChildStop

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thagann deireadh leis an fheidhm Glanta Macnód den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the end of the Delete Child operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HRESULT a thugann an fheidhm DeleteChild in AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the DeleteChild function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.EnumPoliciesMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.EnumPolicies

Cuireann an teagmhas seo an t-Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne (URI) logáilte bainteach le %SYSTEM32%\AppLocker ar fáil má tá an breiseán GUID neamhnitheach nó mura gcreideann an Soláthróir Seirbhís Cumraíochta (CSP) go bhfuil an seanpholasaí i láthair.This event provides the logged Uniform Resource Identifier (URI) relative to %SYSTEM32%\AppLocker if the plug-in GUID is null or the Configuration Service Provider (CSP) doesn't believe the old policy is present.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • uri URI maidir le %SYSTEM32%\AppLocker.uri URI relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuirtear ar aghaidh chuig an fheidhm Faigh Ainmneacha Macnóid den Seirbhís Cumraíochta an AppLocker(CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event provides the parameters passed to the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • uri URI maidir le % SYSTEM32%/AppLocker i gcás nód MDM.uri URI relative to %SYSTEM32%/AppLocker for MDM node.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm Faigh Ainmneacha Macnóid den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetChildNodeNamesStop

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thagann deireadh leis an fheidhm Faigh Ainmneacha Macnóid den Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the end of the Get Child Node Names operation of the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • child[0] Má d'éirigh leis an fheidhm, ainm an chéad linbh, murar éirigh, "NA".child[0] If function succeeded, the first child's name, else "NA".
 • áireamh Má d'éirigh leis an fheidhm, líon na n-ainmneacha nód linbh a thugann an fheidhm, murar éirigh, 0.count If function succeeded, the number of child node names returned by the function, else 0.
 • hr HRESULT a thugann an fheidhm GetChildNodeNames de AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the GetChildNodeNames function of AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetLatestIdMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.GetLatestId

Tugann an teagmhas seo an t-aitheantóir uathúil is deireanaí le stampa ama i Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event provides the latest time-stamped unique identifier in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • dirId An t-aitheantóir eolaire is déanaí a fuair GetLatestId.dirId The latest directory identifier found by GetLatestId.
 • id An id a thug GetLatestId má bhí an id > 0 - mura raibh, an paraiméadar dirld.id The id returned by GetLatestId if id > 0 - otherwise the dirId parameter.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.HResultExceptionMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.HResultException

Tugann an teagmhas seo an cód torthaí (HRESULT) ginte ag feidhm treallach ar bith i Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event provides the result code (HRESULT) generated by any arbitrary function in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP).

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • file Comhad sa bhunachar cóid OS ina dtarlaíonn an eisceacht.file File in the OS code base in which the exception occurs.
 • feidhm Feidhm sa bhunachar cóid OS ina dtarlaíonn an eisceacht.function Function in the OS code base in which the exception occurs.
 • hr HRESULT a thuairiscítear.hr HRESULT that is reported.
 • líne Líne sa chomhad sa bhunachar cóid OS ina dtarlaíonn an eisceacht.line Line in the file in the OS code base in which the exception occurs.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueParamsMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueParams

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair a chuireadh ar aghaidh chuig an fheidhm SetValue sa Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú le Windows coinneáil slán.This event provides the parameters that were passed to the SetValue operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • dataLength Fad an luacha atá le socrú.dataLength Length of the value to set.
 • uri An URI nóid chuige sin, agus an luach ann, maidir le % SYSTEM32%\AppLocker.uri The node URI to that should contain the value, relative to %SYSTEM32%\AppLocker.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStartMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStart

Tugann an teagmhas seo le fios nuair a thosaíonn an fheidhm SetValue sa Soláthróir Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event indicates the start of the SetValue operation in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStopMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.SetValueStop

Deireadh na hoibríochta "SetValue" le haghaidh nóid AppLockerCSP.End of the "SetValue" operation for the AppLockerCSP node.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • hr HRESULT a thugann an fheidhm SetValue in AppLockerCSP.hr HRESULT returned by the SetValue function in AppLockerCSP.

Microsoft.Windows.Security.AppLockerCSP.TryRemediateMissingPoliciesMicrosoft.Windows.Security.AppLockerCSP.TryRemediateMissingPolicies

Tugann an teagmhas seo sonraí faoi pholasaí a dheisiú i Seirbhís Cumraíochta an AppLocker (CSP) le cuidiú Windows a choinneáil slán.This event provides information for fixing a policy in the AppLocker Configuration Service Provider (CSP) to help keep Windows secure. Tá Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne (URI) bainteach le %SYSTEM32%\AppLocker a chaithfear a dheisiú.It includes Uniform Resource Identifier (URI) relative to %SYSTEM32%\AppLocker that needs to be fixed.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • uri URI le haghaidh nóid maidir le % SYSTEM32%/AppLocker.uri URI for node relative to %SYSTEM32%/AppLocker.

Teagmhais mheasúnóraAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Liostaítear leis an teagmhas seo na cineálacha oibiachtaí agus cé mhéad acu atá ar an ngléas cliaint seo.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Cuireann seo bealach gasta ar fáil lena chinntiú go bhfuil na taifid ar an bhfreastalaí ag teacht leis an méid ar an gcliant.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_19H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS1 Aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.DatasourceApplicationFile_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceApplicationFile_RS2 ID don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.DatasourceApplicationFile_RS2 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceApplicationFile_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS4 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceApplicationFile_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceApplicationFile_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceApplicationFile_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceApplicationFile_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS1 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceDevicePnp atá dírithe ar Windows 10 leagan 1607 ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS1 The total DataSourceDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS4 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS4Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS5 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_RS5Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceDevicePnp_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDevicePnp_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDevicePnp_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DataSourceDriverPackage spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS1 The total DataSourceDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceDriverPackage atá dírithe ar Windows 10, leagan 1703 ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS2 The total DataSourceDriverPackage objects targeting Windows 10, version 1703 on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS4 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS4Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS5 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_RS5Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceDriverPackage_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceDriverPackage_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceDriverPackage_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoBlock atá dírithe ar Windows 10 leagan 1607 ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS1 The total DataSourceMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoBlock_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPassive spriocdhírithe ar an gcéad leagan eile de Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPassive_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setu An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPostUpgrade spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS2 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DataSourceMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar Windows 10 leagan 1709 ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DataSourceMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH2 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19ASetup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DatasourceSystemBios spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS1 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DatasourceSystemBios atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS2 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DatasourceSystemBios atá dírithe ar Windows 10 leagan 1709 ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS3 The total DatasourceSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS4 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS4Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS5Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DatasourceSystemBios_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DatasourceSystemBios_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_RS1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS4 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionApplicationFile_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionApplicationFile_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS1 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionDevicePnp atá dírithe ar Windows 10 leagan 1607 ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS1 The total DecisionDevicePnp objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS4 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS4Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS5 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS5Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDevicePnp_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDevicePnp_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DecisionDriverPackage spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS1 The total DecisionDriverPackage objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS3 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS4 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS4Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS4Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS5 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS5Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionDriverPackage_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionDriverPackage_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DecisionMatchingInfoBlock spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS1 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoBlock atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS2 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS3 An líon iomlán oibiachtaí DecisionMatchingInfoBlock ag díriú ar Windows 10 leagan 1709 i láthar ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS3 The total DecisionMatchingInfoBlock objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS4 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoBlock_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS1 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPassive atá dírithe ar Windows 10 leagan 1607 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS1 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPassive atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS2 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPassive atá dírithe ar Windows 10 leagan 1803 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS3 The total DecisionMatchingInfoPassive objects targeting Windows 10 version 1803 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS4 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPassive_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DecisionMatchingInfoPostUpgrade spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS1 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS2 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMatchingInfoPostUpgrade atá dírithe ar Windows 10 leagan 1709 ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS3 The total DecisionMatchingInfoPostUpgrade objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_19H1 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionMediaCenter_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_19H1Setup An líon iomlán oibiachtaí DecisionMediaCenter ag díriú ar an chéad eisiúint Windows ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_19H1Setup The total DecisionMediaCenter objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionMediaCenter_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DecisionMediaCenter spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DecisionMediaCenter_RS1 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1607 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionMediaCenter atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DecisionMediaCenter_RS2 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1703 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS3 An líon iomlán oibiachtaí DecisionMediaCenter ag díriú ar Windows 10 leagan 1709 i láthar ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_RS3 The total DecisionMediaCenter objects targeting Windows 10 version 1709 present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS4 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionMediaCenter_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_TH2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionMediaCenter_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19ASetup Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_19ASetup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19H1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19H1Setup An líon iomlán oibiachtaí DecisionSystemBios ag díriú ar an chéad eisiúint Windows ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_19H1Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS1 An líon iomlán oibiachtaí DecisionSystemBios spriocdhírithe ar Windows 10 leagan 1607 atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS1 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1607 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS2 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionSystemBios atá dírithe ar Windows 10 leagan 1703 ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS2 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1703 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3 Líon iomlán na n-oibiachtaí DecisionSystemBios atá dírithe ar Windows 10 leagan 1709 ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS3 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version 1709 on this device.
 • DecisionSystemBios_RS3Setup Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS3Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS4 An líon iomlán oibiachtaí DecisionSystemBios spriocdhírithe ar Windows 10 leagan, 1803 atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS4 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version, 1803 present on this device.
 • DecisionSystemBios_RS4Setup An líon iomlán oibiachtaí DecisionSystemBios spriocdhírithe ar an gcéad leagan eile de Windows atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS4Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5 An líon iomlán oibiachtaí DecisionSystemBios spriocdhírithe ar an gcéad leagan eile de Windows atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_RS5 The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS5Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_RS5Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_TH1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemBios_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_TH2 Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.DecisionSystemBios_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemProcessor_RS2 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionSystemProcessor_RS2 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_20H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionTest_20H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionTest_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_21H1Setup An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.DecisionTest_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionTest_RS1 ID don chóras, ríofa trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.DecisionTest_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • InventoryApplicationFile Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.InventoryApplicationFile The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryDeviceContainer Cuntas de na hoibiachtaí árthach gléis i dtaisce.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Cuntas de na hoibiachtaí gléis Plugáil agus Seinn i dtaisce.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDriverBinary Áireamh oibiachtaí dénártha tiománaí i dtaisceInventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Cuntas de na hoibiachtaí gléis i dtaisce.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryLanguagePack Cuntas an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.InventoryLanguagePack The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryMediaCenter Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventoryMediaCenter The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemBios Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventorySystemBios The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemMachine Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventorySystemMachine The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemProcessor Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventorySystemProcessor The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryTest Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventoryTest The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryUplevelDriverPackage Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.InventoryUplevelDriverPackage The count of the number of this particular object type present on this device.
 • PCFP Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.PCFP The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemMemory Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.SystemMemory The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorCompareExchange Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.SystemProcessorCompareExchange The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorLahfSahf Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.SystemProcessorLahfSahf The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorNx Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemProcessorSse2 The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemTouch Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.SystemTouch The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWim Líon iomlán na n-oibiachtaí den chineál seo atá ar an ngléas seo.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.SystemWindowsActivationStatus The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWlan An líon iomlán oibiachtaí den chineál seo atá i láthair ar an ghléas seo.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.
 • Wmdrm_19H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.Wmdrm_19H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_19H1Setup An líon iomlán oibiachtaí Wmdrm ag díriú ar an chéad eisiúint Windows ar an ghléas seo.Wmdrm_19H1Setup The total Wmdrm objects targeting the next release of Windows on this device.
 • Wmdrm_20H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.Wmdrm_20H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_20H1Setup An líon iomlán oibiachtaí Wmdrm ag díriú ar an chéad eisiúint Windows ar an ghléas seo.Wmdrm_20H1Setup The total Wmdrm objects targeting the next release of Windows on this device.
 • Wmdrm_21H1 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.Wmdrm_21H1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_21H1Setup Áireamh an líon den chineál oibiachta ar leith seo atá ar an ngléas seo.Wmdrm_21H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_RS1 ID don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.Wmdrm_RS1 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS2 ID don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.Wmdrm_RS2 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS3 ID don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.Wmdrm_RS3 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • Wmdrm_RS4 An líon iomlán oibiachtaí Wmdrm ag díriú ar Windows 10, leagan 1803 i láthar ar an ghléas seo.Wmdrm_RS4 The total Wmdrm objects targeting Windows 10, version 1803 present on this device.
 • Wmdrm_RS5 An comhaireamh de líon an chineál oibiacht shonrach seo atá i láthair ar an ghléas seo.Wmdrm_RS5 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_TH1 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.Wmdrm_TH1 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • Wmdrm_TH2 Áireamh líon an chineáil oibiachta faoi leith seo i láthair ar an ngléas seo.Wmdrm_TH2 The count of the number of this particular object type present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Léirítear na meiteashonraí bunúsacha leis maidir le comhaid fheidhmchláir shainiúla atá suiteáilte ar an gcóras.Represents the basic metadata about specific application files installed on the system.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Más feidhmchlár frithvíreas an feidhmclár, seo a ainm taispeána.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex An réamh-mheas comhoiriúnachta don chomhad seo.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Léirítear leis cibé acu an bhfuil an comhad sna sonraí CIT.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Léirítear leis cibé acu an bhfuil comhad upgrade.exe ag an bhfeidhmchlár frithvíreas.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv An comhad tuairiscithe frithvíreas EXE é an comhad seo?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Beidh seo ina theaghrán folamh i gcónaí agus sonraí diagnóiseacha á seoladh.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries Eagar réimsí a shonraíonn cé acu iontrálacha SDB a bhaineann leis an gcomhad seo.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Leis an teagmhas seo seoltar faisnéis chomhoiriúnachta maidir le gléas PnP chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Léirítear leis cibé acu an gléas líonra gníomhach é an gléas seo.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • CosDeviceRating Áireamh a léiríonn cibé an bhfuil tiománaí ar an sprioc-chóras oibriúcháin.CosDeviceRating An enumeration that indicates if there is a driver on the target operating system.
 • CosDeviceSolution Áireamh a léiríonn an tslí a bhfuil tiománaí ar an sprioc-chóras oibriúcháin ar fáil.CosDeviceSolution An enumeration that indicates how a driver on the target operating system is available.
 • CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd .CosDeviceSolutionUrl Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd . Teaghrán folamhEmpty string
 • CosPopulatedFromId An ID meaitseála don tiománaí ardaithe leibhéil a bhfuil súil leis ar bhonn sonraí ó chlúdach tiománaí.CosPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage data.
 • IsBootCritical Léiríonn sé cibé an ghné chriticiúil é an bhútáil gléis.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • UplevelInboxDriver Léiríonn sé cibé an bhfuil nó nach bhfuil tiománaí uasleibhéil ann don ghléas seo.UplevelInboxDriver Indicates whether there is a driver uplevel for this device.
 • WuDriverCoverage Léiríonn sé cibé an bhfuil nó nach bhfuil tiománaí uasleibhéil ann don ghléas seo, de réir Windows Update.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId Aitheantas Windows Update don tiománaí ardaithe leibhéil infheidhme.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuPopulatedFromId An t-aitheantas meaitseála don tiománaí ardaithe leibhéil ionchasach bunaithe ar clúdach tiománaí ó Windows Update.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceDevicePnp ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Leis an teagmhas seo seoltar faisnéis chomhoiriúnachta bunachair shonraí maidir le pacáistí tiománaí chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DatasourceDriverPackage ann a thuilleadh.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas seo, go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí a sheoladh i dtaobh iontrálacha blocála oiriúnachta ar bith ar an chóras nach bhfuil baint díreach acu le feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • ResolveAttempted Beidh seo ina theaghrán folamh i gcónaí agus sonraí diagnóiseacha á seoladh.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith iomlán teagmhas DataSourceMatchingInfoBlockStAdd.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events have been sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí bunachar comhoiriúnachta a sheoladh i dtaobh iontrálacha neamhblocála oiriúnachta ar bith ar an chóras nach bhfuil curtha isteach ag feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DataSourceMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Déanann an teagmhas seo sonraí bunachar comhoiriúnachta a sheoladh i dtaobh iontrálacha lena mbíonn athshuiteáil de dhíth i ndiaidh uasghrádú ar an chóras nach bhfuil curtha isteach ag feidhmchláir nó gléasanna sonracha, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí bunachar comhoiriúnachta i dtaobh an BIOS le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DatasourceSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí cinnidh comhoiriúnachta i dtaobh comhaid le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Bhí an bac am rite ardaithe leibhéil ar an gcomhad ar an gcóras oibriúcháin reatha cheana.BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Léirítear leis cibé acu an bhfuil aon saincheist leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú de bharr an chomhaid atá i gceist.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach don chomhad seo?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • DisplayGenericMessageGated Léiríonn sé cibé an dtaispeánfar nó nach dtaispeánfar teachtaireacht chineálach don chomhad seo.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message be shown for this file.
 • HardBlock Tá an comhad seo bactha san SDB.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride An bhfuil bac ar an gcomhad atá sáraithe ag clib san SDB?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication An bhfuil MigXML ag an gcomhad ón SDB a bhaineann leis agus atá i bhfeidhm maidir leis an modh uasghrádaithe comhaid?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval An bhfuil MigXML ag an gcomhad ón SDB lena mbainfear an feidhmchlár sa chéad uasghrádú eile?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction An mbeidh an comhad ina chúis gníomh nach féidir a ruaigeadh?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData I ndiaidh uasghrádaithe, beidh fógra iar-uasghrádaithe le sa chomhad le hionadaí a shuiteáil in áit an fheidhmchlár.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData An bhfuil fógra ag an gcomhad seo ar cheart a thaispeáint tar éis an uasghrádaithe?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Tar éis uasghrádú, beidh fógra iar-uasghrádaithe ag an gcomhad seo chun an feidhmchlár a shuiteáil.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Ní mór an comhad seo a dhíshuiteáil chun an t-uasghrádú a chríochnú.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB,SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB,SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Is féidir é a athshuiteáil tar éis an uasghrádaithe.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Tá clib curtha leis an gcomhad seo mar uasghrádú bactha san SDB.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Má dhéantar an feidhmchlár a nuashonrú, is féidir leis an uasghrádú leanúint ar aghaidh.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur gá athshuiteáil tar éis uasghrádú a dhéanamh san SDB.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Ní chuireann sé bac ar uasghrádú.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur gá athshuiteáil tar éis uasghrádú le rabhadh san SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Ní chuireann sé bac ar uasghrádú.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Tá bac bog ar an gcomhad san SDB agus rabhadh ag gabháil leis.SoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Léiríonn an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Seolann an teagmhas seo sonraí cinnidh comhoiriúnachta i dtaobh gléas Plugáil agus Seinn (PNP) le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Tá réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange san áireamh leis an teagmhas seo.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked An bhfuil bac curtha leis an tiománaí a bhaineann leis an ngléas PNP?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • AssociatedDriverWillNotMigrate An ndéanfar ascnamh plugála agus seinnte leis an tiománaí a bhaineann leis an ngléas?AssociatedDriverWillNotMigrate Will the driver associated with this plug-and-play device migrate?
 • BlockAssociatedDriver Ar cheart go mbeadh bac ar an tiománaí a bhaineann leis an ngléas PNP seo?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice An bhfuil an gléas PNP ag cur baic ar an uasghrádú?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked An bhfuil an gléas PNP seo bútáil-chriticiúil agus gan tiománaí sa chóras oibriúcháin?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork An é an gléas PNP seo an t-aon ghléas gníomhach ar an líonra?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach i rith na Cumraíochta don ghléas PNP seo?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DisplayGenericMessageGated Léiríonn sé cibé an dtaispeánfar nó nach dtaispeánfar teachtaireacht chineálach i rith na Cumraíochta don ghléas PNP seo.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic message will be shown during Setup for this PNP device.
 • DriverAvailableInbox An bhfuil tiománaí san áireamh sa chóras oibriúcháin don ghléas PNP seo?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline An bhfuil tiománaí don ghléas PNP seo ar Windows Update?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel An bhfuil tiománaí ar Windows Update nó ag gabháil leis an gcóras oibriúcháin don ghléas PNP seo?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden An bhfuil bac tiománaí ar an ngléas seo a sáraíodh?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction An gá don úsáideoir rabhadh a ruaigeadh agus an gléas seo á chumrú?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed An bhfuil cód faidhbe ag an ngléas seo don chóras oibriúcháin foinse nach fearr é ná an ceann a bheadh aige ar an gcóras oibriúcháin sprice?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade An bhfuil bac SDB ar an ngléas PNP a chuireann bac ar an uasghrádú?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ar an ngléas PNP a chuireann bac ar uasghrádú, ach gur sáraíodh an bac sin?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionDevicePnp ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionDevicePnp object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go seolfar tacar nua teagmhas InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.The DecisionDevicePnpStartSync event indicates that a new set of DecisionDevicePnpAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí cinnidh maidir le comhoiriúnacht pacáiste tiománaí chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DisplayGenericMessageGated Léiríonn sé cibé an dtaispeánfar nó nach dtaispeánfar teachtaireachta bhactha chineálach tairisceana don phacáiste tiománaí seo.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for this driver package.
 • DriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ag an bpacáiste tiománaí a chuireann bac air ascnamh, ach go bhfuil an bac sin sáraithe?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked An é bac ar ghléas is ea is cúis leis an mbac ar an bpacáiste tiománaí?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked An é bac ar thiománaí is ea is cúis leis an mbac ar an bpacáiste tiománaí?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverIsTroubleshooterBlocked Léiríonn sé cibé an bhfuil an pacáiste tiománaí bactha de bharr bac fabhtcheartaitheora.DriverIsTroubleshooterBlocked Indicates whether the driver package is blocked because of a troubleshooter block.
 • DriverShouldNotMigrate Ar cheart an pacáiste tiománaí a ascnamh le linn uasghrádú?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden An bhfuil bac SDB ar an bpacáiste tiománaí, a chuireann bac air ascnamh, ach gur sáraíodh an bac sin?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht DecisionDriverPackage ann a thuilleadh.This event indicates that the DecisionDriverPackage object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cinneadh comhoiriúnachta maidir le hiontrálacha a bhlocáil nach gcuirtear isteach le feidhmchláir ná gléasanna, chun cabhrú le Windows a a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhb leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú baic faisnéise meaitseála?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage An dtaispeánfar teachtaireacht chineálach don bhac seo?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsDismissAction An mbeidh an comhad ina chúis le gníomh atá inruaigthe?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsUninstallAction An gá don úsáideoir gníomh a ghlacadh mar chuid den tsuiteáil de bharr bac faisnéise meaitseála?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur baic ar an uasghrádú?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur bac ar uasghrádú, ach go bhfuil an chlib ‘is féidir athshuiteáil’ ann?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate An bhfuil bac faisnéise meaitseála ag cur baic ar uasghrádú, ach go bhfuil an ‘chlib go dtí nuashonrú’ ann?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?
 • SdbReinstallUpgradeWarn Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur gá athshuiteáil tar éis uasghrádú le rabhadh san SDB.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Ní chuireann sé bac ar uasghrádú.It does not block upgrade.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoBlockAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí cinnidh comhoiriúnachta maidir le hiontrálacha neamhbhactha ar an gcóras nach gcuirtear isteach le feidhmchláir ná gléasanna, mar chabhair chun Windows a choimeád chun dáta.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhbanna feidhmchláir a chuireann isteach ar uasghrádú mar gheall ar bhaic mheaitseála faisnéise?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessageGated Léiríonn sé cibé an dtaispeánfar nó nach dtaispeánfar teachtaireacht bhactha chineálach tairisceana mar gheall ar bhaic mheaitseála faisnéise.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown due to matching info blocks.
 • MigApplication An bhfuil bac meaitseála faisnéise le mig don mhód reatha uasghrádaithe?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoPassiveAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí comhoiriúnachta cinnidh maidir le hiontrálacha a éilíonn athshuiteáil tar éis uasghrádú.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Úsáidtear é chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.It's used to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData An mbeidh fógra ag gabháil leis an gcomhad tar éis uasghrádú chun feidhmchlár a shuiteáil in ionad an fheidhmchláir reatha?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Ar ceart fógra a thaispeáint don chomhad tar éis an uasghrádaithe?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData An mbeidh fógra ag gabháil leis an gcomhad tar éis uasghrádú maidir le hathshuiteáil an fheidhmchláir?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Tá clib curtha leis an gcomhad seo lena léirítear gur ga é a athshuiteáil tar éis uasghrádú sa bhunachar sonraí comhoiriúnachta (nach uasghrádú bactha é).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí cinnidh maidir le Windows Media Center, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication An bhfuil aon fhadhb leis an bhfeidhmchlár a chuireann isteach ar an uasghrádú de bharr Windows Media Center?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Má thacaítear le Windows Media Center ar an leagan seo, an ndearnadh é a rith uair amháin ar a laghad agus an fíor iad na MediaCenterIndicators?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators An léiríonn aon cheann de na táscairí go bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse An bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed An bhfuil Windows Media Center in úsáid ghníomhach nó an bhfuil sé ag rith ar leagan tacaithe?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction An bhfuil aon ghníomhartha ar féidir iad a ruaigeadh ag teacht ó Windows Media Center?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cinneadh comhoiriúnachta a bhaineann le BIOS chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An bhfuil an gléas bactha ó uasghrádú mar gheall ar bhac BIOS?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • DisplayGenericMessageGated Léiríonn sé cibé an dtaispeánfar nó nach dtaispeánfar teachtaireacht bhactha chineálach tairisceana don bios.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for the bios.
 • HasBiosBlock An bhfuil bac BIOS ar an ngléas?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas DecisionSystemBiosAdd.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid Mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionTestRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionTestRemove

Soláthraíonn an teagmhas seo sonraí a cheadaíonn cinntí “Bain” a thástáil a chabhraíonn le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides data that allows testing of “Remove” decisions to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionTestStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionTestStartSync

Soláthraíonn an teagmhas seo sonraí a cheadaíonn cinntí “Tosaigh Sionc” a thástáil a chabhraíonn le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides data that allows testing of “Start Sync” decisions to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Seoltar leis an teagmhas sonraí maidir le torthaí a bhaineann le treoracha mearbhactha, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • NewData Na sonraí sa luach clárlainne tar éis nuair atá an scanadh curtha i gcrích.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Na sonraí clárlainne sa luach clárlainne sular ritheadh an scanadh.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Ainm na heochrach clárlainne ina seoltar toradh.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue An luach clárlainne a seoltar toradh ina leith.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Seasann an teagmhas do na meiteashonraí bunúsacha maidir le comhad ar an gcóras.This event represents the basic metadata about a file on the system. Ní mór don chomhad seo a bheith ina chuid d'fheidhmchlár agus bac a bheith i bhfeidhm air sa bhunachar sonraí comhoiriúnachta nó mar chuid de ríomhchlár frithvíreas.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • AvDisplayName Más feidhmchlár frithvíreas é an feidhmchlár, seo an t-ainm taispeána.AvDisplayName If the app is an antivirus app, this is its display name.
 • AvProductState Léiríonn sé cibé an bhfuil an clár frithvíris casta air agus an bhfuil na sínithe cothrom le dáta.AvProductState Indicates whether the antivirus program is turned on and the signatures are up to date.
 • BinaryType Cineál dénártha.BinaryType A binary type. Sampla: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Iarracht chun FileVersion a ghlanadh sa chliant a dhéanann iarracht an leagan a chur ina 4 ochtréad.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion Iarratas chun ProductVersion a ghlanadh sa chliant a dhéanann iarracht an leagan a ionadú ina 4 ochtréad.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Mura bhfuil aon iontráil in Cuir leis/Bain ríomhchláir, is é sin an ProgramID a ghintear ó mheiteashonraí an chomhaid.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Ainm chuideachta an díoltóra a d'fhorbair an comhad seo.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Hais lena n-aithnítear an comhad go huathúil.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion An réimse leagain Chomhaid ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna ->Mionsonraí.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • HasUpgradeExe Léirítear leis cibé acu an bhfuil comhad upgrade.exe ag an bhfeidhmchlár frithvíris.HasUpgradeExe Indicates whether the antivirus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Léiríonn sé más comhad tuairiscithe frithvíris EXE é an comhad seo.IsAv Indicates whether the file an antivirus reporting EXE.
 • LinkDate An dáta agus am ar ar nascadh an comhad seo.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath An cosán iomlán comhaid chuig an gcomhad a liostáladh ar an ngléas.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Ainm an chomhaid a cuireadh le liosta.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName An t-ainm táirge ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna -> Mionsonraí.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion An t-ainm táirge ó na meiteashonraí comhaid faoi Airíonna -> Mionsonraí.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Hais d'Ainm, Leagan, Foilsitheoir agus Teanga d'fheidhmchlár a úsáidtear chun é a aithint.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Size Méid an chomhaid (i mbearta heicsidheachúla).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryApplicationFile ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar tacar nua teagmhas InventoryApplicationFileAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le líon na bpacáistí teanga atá suiteáilte ar an gcóras chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Léirítear leis cibé acu an bhfuil 2 phacáiste teanga nó níos mó leis an ngléas seo.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Líon na bpacáistí teanga atá suiteáilte.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryLanguagePack ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryLanguagePackAdd.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Seoltar leis an teagmhas sonraí fíora/bréagacha maidir leis na pointí cinnidh a úsáidtear chun tuiscint a fháil maidir le cé acu an úsáidtear Windows Media Center ar an gcóras, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Ar seoladh Windows Media Center riamh?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv An ndearna an t-úsáideoir tiúnóir teilifíse trí Windows Media Center?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts An bhfuil aon chuntais úsáideora Windows Media Center Extender cumraithe?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders An bhfuil aon fhillteáin cumraithe ag Windows Media Center le breathnú orthu?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher An é Windows Media Center an feidhmchlár réamhshocraithe chun comhaid ceoil nó físeáin a oscailt?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid An bhfuil an t-úsáideoir ag rith leagan de Windows Media Center lena léirítear gur íoc siad as Windows Media Center?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported An dtacaíonn an córas oibriúcháin atá ag rith le Windows Media Center?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryMediaCenter ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryMediaCenterAdd.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha faoin BIOS lena chinneadh cé acu an bhfuil bac comhoiriúnachta ann.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate Dáta eisiúna an BIOS san fhormáid UTC.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName An réimse ainm ó Win32_BIOS.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Níl An réimse monaróra ó Win32_ComputerSystem.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model An réimse samhla ó Win32_ComputerSystem.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventorySystemBiosAdd.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemProcessorEndSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemProcessorEndSync

Tugann an teagmhas seo le fios gur sheoladh tacar iomlán de theagmhais InventorySystemProcessorAdd.This event indicates that a full set of InventorySystemProcessorAdd events has been sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemProcessorStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemProcessorStartSync

Tugann an teagmhas seo le fios go mbeidh tacar iomlán nua de theagmhais InventorySystemProcessorAdd seolta.This event indicates that a new set of InventorySystemProcessorAdd events will be sent.

Tá réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange san áireamh leis an teagmhas seo.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryTestRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryTestRemove

Soláthraíonn an teagmhas seo sonraí a cheadaíonn cinntí “Bain” a thástáil a chabhraíonn le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides data that allows testing of “Remove” decisions to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryTestStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryTestStartSync

Soláthraíonn an teagmhas seo sonraí a cheadaíonn cinntí “Tosaigh Sionc” a thástáil a chabhraíonn le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides data that allows testing of “Start Sync” decisions to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an dénártháin (inrite) mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Ní ritear an teagmhas seo ach le linn na cumraíochta.This event is only runs during setup. Tugann sé liosta de na pacáistí tiománaí ardaithe leibhéil a íoslódáladh roimh an uasghrádú.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. Is criticiúil é chun a thuiscint más féidir le teip sa chumraíocht a rianú chuig easpa tiománaithe ardaithe céime roimh an uasghrádú.Is critical to understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical An bhfuil an pacáiste tiománaí marcáilte mar chriticiúil don bhútáil?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build An luach tógála ón bpacáiste tiománaí.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Ainm an chomhaid catalóige sa phacáiste tiománaí.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Rang an ghléis ón bpacáiste tiománaí.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid Aitheantas uathúil rang an ghléis ón bpacáiste tiománaí.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date An dáta ón bpacáiste tiománaí.Date The date from the driver package.
 • Inbox An pacáiste tiománaí de thiománaí a áirítear le Windows?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName Ainm bunaidh an chomhaid INF sula n-athainmníodh é.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Cosán faoi $WINDOWS.~BT\Drivers\DU de ghnáthGenerally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider Soláthraí an phacáiste tiománaí.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName Ainm an chomhaid INF tar éis dó a bheith athainmnithe.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision Athbhreithniú ar an bpacáiste tiománaí.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Léirítear leis cibé acu an bhfuil an pacáiste tiománaí sínithe.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Neamhaithnid = 0, Neamhshínithe = 1, Sínithe = 2Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Mórleagan an phacáiste tiománaí.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Mionleagan an phacáiste tiománaí.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryUplevelDriverPackage ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryUplevelDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Sonraítear leis an teagmhas an méid is ceart a bheith ag súil leis sa phalásta sonraí.This event indicates what should be expected in the data payload.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserBranch An bhrainse foinse inar tógadh an leagan de Mheasúnóir atá ag rith faoi láthair.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Ainm an phróisis lenar seoladh Measúnóir.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • CensusId Aitheantóir uathúil crua-earraí.CensusId A unique hardware identifier.
 • Context Léirítear leis seo cé acu mód ina bhfuil an Measúnóir ag rith.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Sampla: Socrú nó Teiliméadracht.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP ID don chóras, ríofa trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Subcontext Léiríonn sé na catagóirí neamh-chomhoiriúnachta a bhfuil an measúnóir ag déanamh scanta lena n-aghaidh.Subcontext Indicates what categories of incompatibilities appraiser is scanning for. D'fhéadfadh gur liosta N/A, Réitigh, nó leathstad-teormharcáilte a d'fhéadfadh go mbeadh Feidhmchlár, Dev, Sys, Gat, nó Athscan san áireamh ann.Can be N/A, Resolve, or a semicolon-delimited list that can include App, Dev, Sys, Gat, or Rescan.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí ar aghaidh faoin mhéid cuimhne ar an chóras agus cibé an gcomhlíonann sé riachtanais, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An bhfuil an gléas ó uasghrádú de bharr srianadh ar chuimhne?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated Ar sáraíodh riachtanais chuimhne?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile An teorainn reatha cuimhne tiomnaithe don chóras nó don phróiseas reatha, cibé acu is lú (i mbearta).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram An méid cuimhne ar an ngléas.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB An méid cuimhne (KB).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Méid na cionroinnte móid úsáideora den spás seolta fíorúil sa phróiseas glaoite (i mbearta).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB An méid cuimhne fhíorúil (i KB).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemMemoryAdd.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Seoltar leis an teagmhas sonraí faoin cé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas CompareExchange128 CPU chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support An dtacaíonn an CPU le CompareExchange128?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Sonraítear leis an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorCompareExchangeAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an dtacaíonn an córas leis an riachtanas LAHF & SAHF CPU le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport An dtacaíonn an CPU le LAHF/SAHF?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorLahfSahfAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an dtacaíonn an córas leis an riachtanas NX CPU le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tá réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange san áireamh leis an teagmhas seo.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Toradh an tiománaí a úsáidtear chun seiceáil neamhchinnteachaíoch a dhéanamh le haghaidh tacaíocht NX.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport An dtacaíonn an próiseálaí le NX?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorNxAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir le cibé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas PrefetchW CPU, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport An dtacaíonn an próiseálaí le PrefetchW?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorPrefetchWAdd.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Seoltar leis an teagmhas sonraí faoin cé acu an dtacaíonn an córas leis an riachtanas SSE2 CPU chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é an próiseálaí is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport An dtacaíonn an próiseálaí le SSE2?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemProcessorSse2Add.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí faoi cibé acu an dtacaíonn an córas le tadhall, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent An bhfuil digiteoir comhtháite tadhaill ann?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches An t-uaslíon pointí tadhaill a dtacaíonn na crua-earraí gléis leo.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemTouchAdd.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí lena léirítear cibé acu an ritheann an córas oibriúcháin ó chomhad WIM comhdhlúite, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot An bhfuil an córas oibriúcháin reatha ag rith ó chomhad comhdhlúite WIM?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue An luach lom ón gclárlann a úsáidtear chun a léiriú cé acu an bhfuil an gléas ag rith ó WIM.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWimAdd.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí lena léirítear cibé acu an bhfuil an córas oibriúcháin reatha gníomhachtaithe, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue An toradh ón API a úsáidtear chun a léiriú cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin gníomhachtaithe.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision An bhfuil an córas oibriúcháin reatha gníomhachtaithe?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht SystemWindowsActivationStatus ann a thuilleadh.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Sonraítear leis an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWindowsActivationStatusAdd.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí a thugann le fios cibé an bhfuil WLAN ag an chóras agus má tá cibé an úsáideann sé tiománaí aithriseach a d'fhéadfadh uasghrádú a bhlocáil, le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Tá réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange san áireamh leis an teagmhas seo.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking An é tiománaí aithrise is cúis leis an mbac ar an uasghrádú?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock An bhfuil bac uasghrádaithe ar an tiománaí WLAN?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver An bhfuil tiománaí aithrise WLAN ag an ngléas seo?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists An dtacaíonn an gléas seo le WLAN ar chor ar bith?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent An bhfuil aon mhodúil WLAN ann?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver An bhfuil tiománaí WLAN ag an ngléas seo nach tiománaí aithrise é?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas SystemWlanAdd.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Tugann an teagmhas seo na paraiméadair agus toradh de rith sonraí diagnóiseacha le fios.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Ligtear leis seo don chuid eile de na na sonraí a sheoltar le linn an reatha a bheith curtha i gcomhthéacs agus a thuiscint i gceart, agus úsáidtear ansin iad chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserBranch An brainse foinse inar tógadh an leagan de Mheasúnóir atá ag rith.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion An leagan de na comhaid sonraí a úsáideann an rith sonraí diagnóisice Measúnóra.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser diagnostic data run.
 • AppraiserProcess Ainm an phróisis a lainseáil an Measúnóir.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion An leagan comhaid (mórleagan, mionleagan agus leagan tógála) den DLL Measúnóra, comhchaitéinithe gan phoncanna.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal As feidhm, socraithe mar bhréagach i gcónaí.AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial As feidhm, léirítear leis má tá an Measúnóir ag scríobh comhad sonraí le léamh ag an bhfeidhmchlár Faigh Windows 10.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate Stampa ama a léiríonn an spriocdáta, sin é an t-am lena bhfanfaidh an mheasúnóir leis sula ndéanann sé scan iomlán.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Tugann sé le fios cibé an rith fiontraíochta é an rith sonraí diagnóiseacha, rud a chiallaíonn gur ritheadh an mheasúnóir ó líne na n-orduithe le paraiméadar fiontraíochta breise.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Léiríonn seo cé acu an bhfuil an Measúnóir ag déanamh sioncronú iomlán, rud a chiallaíonn go seoltar an tsraith iomlán teagmhas lena léirítear staid an mheaisín.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. I gcásanna eile, ní sheoltar ach athruithe ón rith roimhe sin.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InboxDataVersion An bunleagan de na comhaid sonraí sula n-aisghabhtar aon leagan is nua ná é.InboxDataVersion The original version of the data files before retrieving any newer version.
 • IndicatorsWritten Léiríonn sé má rinneadh gach táscaire ábhartha UEX a scríobh nó a nuashonrú.IndicatorsWritten Indicates if all relevant UEX indicators were successfully written or updated.
 • InventoryFullSync Léiríonn seo cé acu an bhfuil an fardal ag déanamh sioncronú iomlán, is é sin go seoltar an tsraith iomlán teagmhas a sheasann don fhardal meaisín.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Aitheantas don chóras a ríomhtar trí aitheantóirí crua-earraí a haiseáil.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Sonraíonn sé seo cé acu ar glaodh an rith de réir loighce stopadh má tá úsáideoir ann.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Cabhraíonn seo tuiscint a fháil ar na cúiseanna atá ann gur ghlac an rith níos mó ama ná mar is gnáth.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Léiríonn seo má tá an measúnóir ag rith gan feidhmíocht asbhainteach toisc gur ritheadh é le feidhmíocht asbhainteach agus gur theip air críochnú roinnt uaireanta as a chéile.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Sonraíonn cé acu ar socraíodh an Measúnóir chun rith ar chor ar bith.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Má tá sé seo bréagach, tuigtear nach bhfaighfear teagmhais sonraí ón ngléas seo.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate An dáta a sonraíodh an rith sonraí diagnóisice, sloinnte mar am comhaid.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Léiríonn seo cé acu ar ritheadh an chomhpháirt generaltel.dll.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Bailíonn Generaltel sonraí diagnóisice breise ar sceideal neamhrialta agus ó mheaisíní ag leibhéil diagnóisice sonraí atá níos airde ná an bunleibhéal.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Léiríonn seo cé acu an féidir leis an measúnóir nascadh le Windows Update agus cinntí a dhéanamh ag úsáid faisnéis maidir le cuimsiú tiománaí atá cothrom le dáta.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult An hresult de rith sonraí diagnóiseacha an Mheasúnóra.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • ScheduledUploadDay An lá sceidealaithe don uaslódáil.ScheduledUploadDay The day scheduled for the upload.
 • SendingUtc Tugann sé le fios cibé an bhfuil cliaint an Mheasúnóra ag seoladh teagmhais le linn an rith sonraí diagnóiseacha reatha.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull As feidhm, socraithe ar bhréagach i gcónaíStoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Tugann sé le fios cibé ar sheoladh sonraí diagnóiseacha i gceart.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Tugann sé le fios cibé an bhfuil cliaint an Mheasúnóra ag scóigeadh aschur de theagmhais CUET le cosc a chur ar dhícumasú.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Méadaíonn seo an t-am rite agus iontaofacht sonraí diagnóisice.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Time Am an chliaint don teagmhas.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Léirítear leis seo ar ritheadh an measúnóir i mód foclach, ar mód tástála amháin é le logáil bhreise.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Léirítear leis seo an chúis nó na cúiseanna ar gineadh sioncronú iomlán.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le húsáid bhainistiú na gceart digiteach níos sine ar an gcóras chun cabhrú le Windows a choinneáil suas chun dáta.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Ní shonraítear leis na sonraí seo mionsonraí maidir leis na meáin a úsáideann bainistíocht na gceart digiteach, ní shonraítear ach cé acu an bhfuil na comhaid sin ann.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Bhí sé ríthábhachtach na sonraí sin a bhailiú chun maolú ceart a chinntiú do chustaiméirí, agus ba cheart gurb fhéidir iad a bhaint nuair a bheidh na maoluithe ar fad i bhfeidhm.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Mar an gcéanna le NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction Léirítear leis seo más gá teachtaireacht inruaigthe chun rabhadh a thabhairt don úsáideoir faoi chaillteanas féideartha sonraí de bharr lochtú DRM.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Luach lom den API a úsáidtear chun staid DRM a bhailiú.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Léirítear leis seo cibé acu an bhfuil aon chomhaid le DRM pearsanta criptithe ar an gcóras, a úsáideadh le haghaidh CDanna conlaithe.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped NÓ WmdrmPurchasedWmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse Níor ruaigeadh WmdrmIndicators AGUS bac inruaighthe sa chumraíocht.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Léiríonn seo cé acu an bhfuil comhaid ar an gcóras lena mbaineann ceadúnais neamhbhuana.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Léirítear leis seo an bhfuil comhaid ar an gcóras lena mbaineann ceadúnais bhuana.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas WmdrmAdd.This event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Leagan an chomhaid Mheasúnóra lena ngintear na teagmhais.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Teagmhais críochphointe fuaimeAudio endpoint events

MicArrayGeometryMicArrayGeometry

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi leagan amach na n-eilimintí micreafóin aonair san eagar micreafóin.This event provides information about the layout of the individual microphone elements in the microphone array.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • MicCoords Suíomh agus treoshuíomh an eilimint micreafóin.MicCoords The location and orientation of the microphone element.
 • usFrequencyBandHi Taobh ard de raon minicíochta an mhicreafón.usFrequencyBandHi The high end of the frequency range for the microphone.
 • usFrequencyBandLo Taobh íseal de raon minicíochta an mhicreafóin.usFrequencyBandLo The low end of the frequency range for the microphone.
 • usMicArrayType An cineál eagar micreafóin.usMicArrayType The type of the microphone array.
 • usNumberOfMicrophones Líon na micreafóin san eagar.usNumberOfMicrophones The number of microphones in the array.
 • usVersion Leagan an tsonraíocht eagair micreafóin.usVersion The version of the microphone array specification.
 • wHorizontalAngleBegin An uillinn chothrománach i dtosach an toirt oibre (a thuairiscítear mar amanna raidianacha 10,000).wHorizontalAngleBegin The horizontal angle of the start of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wHorizontalAngleEnd An uillinn chothrománach ag deireadh an toirt fheidhmiúil (a thuairiscítear mar raidiain méadaithe faoi 10,000).wHorizontalAngleEnd The horizontal angle of the end of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngleBegin An uillinn ingearach ag tús an toirt fheidhmiúil (a thuairiscítear mar raidian méadaithe faoi 10,000).wVerticalAngleBegin The vertical angle of the start of the working volume (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngleEnd An uillinn ingearach ag deireadh an toirt fheidhmiúil (a thuairiscítear mar raidian méadaithe faoi 10,000).wVerticalAngleEnd The vertical angle of the end of the working volume (reported as radians times 10,000).

MicCoordsMicCoords

Soláthraíonn an teagmhas seo fáisnéis i dtaobh suíomh agus treoshuíomh na heiliminte micreafóin.This event provides information about the location and orientation of the microphone element.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • usType An cineál micreafóin.usType The type of microphone.
 • wHorizontalAngle An uillinn chothrománach den mhicreafón (a thuairiscítear mar raidiain méadaithe faoi 10,000).wHorizontalAngle The horizontal angle of the microphone (reported as radians times 10,000).
 • wVerticalAngle An uillinn ingearach den mhicreafón (a thuairiscítear mar raidiain méadaithe faoi 10,000).wVerticalAngle The vertical angle of the microphone (reported as radians times 10,000).
 • wXCoord X-chomhordanáid an mhicreafóin.wXCoord The x-coordinate of the microphone.
 • wYCoord Y-chomhordanáid an mhicreafóin.wYCoord The y-coordinate of the microphone.
 • wZCoord Z-chomhordanáid an mhicreafóin.wZCoord The z-coordinate of the microphone.

Microsoft.Windows.Audio.EndpointBuilder.DeviceInfoMicrosoft.Windows.Audio.EndpointBuilder.DeviceInfo

Déanann an teagmhas seo áireamh rathúil ar chríochphointe fuaime (ar nós micreafón nó callaire) a thaifeadadh agus soláthraíonn sé faisnéis maidir leis an gcríochphointe fuaime.This event logs the successful enumeration of an audio endpoint (such as a microphone or speaker) and provides information about the audio endpoint.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BusEnumeratorName Ainm an áiritheora bus (mar shampla, HDAUDIO nó USB).BusEnumeratorName The name of the bus enumerator (for example, HDAUDIO or USB).
 • ContainerId Aitheantóir a dhéanann gúrpáil uathúil ar na gléasanna feidhmiúla a bhaineann le gléas aonfheidhme nó ilfheidhme.ContainerId An identifier that uniquely groups the functional devices associated with a single-function or multifunction device.
 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil don chás seo den ghléas.DeviceInstanceId The unique identifier for this instance of the device.
 • EndpointDevnodeId An t-aitheantóir IMMDevice den devnode gaolmhar.EndpointDevnodeId The IMMDevice identifier of the associated devnode.
 • endpointEffectClsid An t-Aitheantóir Aicme COM (CLSID) don oibiacht próiseála fuaime éifeacht críochphointe.endpointEffectClsid The COM Class Identifier (CLSID) for the endpoint effect audio processing object.
 • endpointEffectModule Ainm an mhodúil don réad próiseála fuaime éifeacht críochphointe.endpointEffectModule Module name for the endpoint effect audio processing object.
 • EndpointFormFactor Luach áirimh an fhachtóir foirme den ghléas críochphointe (mar shampla callaire, micreafón, gléas líonra cianda).EndpointFormFactor The enumeration value for the form factor of the endpoint device (for example speaker, microphone, remote network device).
 • endpointID Aitheantóir uathúil an chríochphointe fuaime.endpointID The unique identifier for the audio endpoint.
 • endpointInstanceId Aitheantóir uathúil an chríochphointe fuaime bogearraí.endpointInstanceId The unique identifier for the software audio endpoint. Úsáidtear é le teacht isteach ar imeacht fuaime eile.Used for joining to other audio event.
 • Sreabhadh Léiríonn cibé an bhfuil an críochphointe ina gabháil (1) nó léiriú (0).Flow Indicates whether the endpoint is capture (1) or render (0).
 • globalEffectClsid Aitheantóir Aicme COM (CLSID) don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht oidhreachta domhanda.globalEffectClsid COM Class Identifier (CLSID) for the legacy global effect audio processing object.
 • globalEffectModule Ainm an mhodúil don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht oidhreachta domhanda.globalEffectModule Module name for the legacy global effect audio processing object.
 • HWID An t-aitheantóir crua-earraí don chríochphointe.HWID The hardware identifier for the endpoint.
 • IsBluetooth Léiríonn cibé an bhfuil an gléas ina gléas Bluetooth.IsBluetooth Indicates whether the device is a Bluetooth device.
 • isFarField Bratach a léiríonn cibé an bhfuil sé de chumas ag an gcríochphointe micreafóin fuaim réimse i gcéin chloisteáil.isFarField A flag indicating whether the microphone endpoint is capable of hearing far field audio.
 • IsSideband Tugtar le fios cibé an gléas taobhbhanda é an gléas.IsSideband Indicates whether the device is a sideband device.
 • IsUSB Tugtar le fios cibé an gléas USB é an gléas.IsUSB Indicates whether the device is a USB device.
 • JackSubType ID uathúil a dhéanann ionadaíocht ar an gcineál nód KS den chríochphointe.JackSubType A unique ID representing the KS node type of the endpoint.
 • localEffectClsid Aitheantóir Aicme COM (CLSID) don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht oidhreachta áitiúil.localEffectClsid The COM Class Identifier (CLSID) for the legacy local effect audio processing object.
 • localEffectModule Ainm an mhodúil don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht oidhreachta áitiúil.localEffectModule Module name for the legacy local effect audio processing object.
 • MicArrayGeometry Cur síos ar an eagar micreafóin, lena n-áirítear suíomh an mhicreafóin, comhordanáidí, cineál, agus raon minicíochta.MicArrayGeometry Describes the microphone array, including the microphone position, coordinates, type, and frequency range. Amharc MicArrayGeometry.See MicArrayGeometry.
 • modeEffectClsid An t-Aitheantóir Aicme COM (CLSID) don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht móid.modeEffectClsid The COM Class Identifier (CLSID) for the mode effect audio processing object.
 • modeEffectModule Ainm an mhodúil don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht móid.modeEffectModule Module name for the mode effect audio processing object.
 • persistentId Aitheantas uathúil don chríochphointe seo a choinnítear le linn ascnaimh.persistentId A unique ID for this endpoint which is retained across migrations.
 • streamEffectClsid An t-Aitheantóir Aicme COM (CLSID) don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht srutha.streamEffectClsid The COM Class Identifier (CLSID) for the stream effect audio processing object.
 • streamEffectModule Ainm an mhodúil don oibiacht phróiseála fuaime éifeacht srutha.streamEffectModule Module name for the stream effect audio processing object.

Teagmhais áirimhCensus events

Census.AppCensus.App

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí leagain maidir leis na feidhmchláir ag rith ar an ngléas seo chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends version data about the Apps running on this device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserEnterpriseErrorCode Cód earráide don rith fiontraíochta deireanach de Mheasúnóir.AppraiserEnterpriseErrorCode The error code of the last Appraiser enterprise run.
 • AppraiserErrorCode Cód earráide do rith dheireanach Measúnóra.AppraiserErrorCode The error code of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunEndTimeStamp Am críochnaithe an reatha dheireanaigh de Mheasúnóir.AppraiserRunEndTimeStamp The end time of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Bratach a shonraíonn an bhfuil an rith Measúnóra ar siúl nó ar chlis air.AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Flag that indicates if the Appraiser run is in progress or has crashed.
 • AppraiserRunStartTimeStamp Am tosaithe an reatha dheireanaigh de Mheasúnóir.AppraiserRunStartTimeStamp The start time of the last Appraiser run.
 • AppraiserTaskEnabled Cibé acu an bhfuil an tásc Measúnóra cumasaithe.AppraiserTaskEnabled Whether the Appraiser task is enabled.
 • AppraiserTaskExitCode The Appraiser task exist code.AppraiserTaskExitCode The Appraiser task exist code.
 • AppraiserTaskLastRun An t-am reatha deireanach don tásc Measúnóra.AppraiserTaskLastRun The last runtime for the Appraiser task.
 • CensusVersion An leagan den Áireamh a ghin na sonraí reatha don ghléas seo.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion An leagan de Internet Explorer atá ag rith ar an ngléas.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.AzureCensus.Azure

Tugann an teagmhas seo sonraí ó mheaisíní freastalaí Azure Microsoft-inmheánach (díreach ó mheaisíní Microsoft-inmheánach le Freastalaí SKUanna).This event returns data from Microsoft-internal Azure server machines (only from Microsoft-internal machines with Server SKUs). Filleann na meaisíní eile go léir (iad lasmuigh de Microsoft agus/nó meaisíní nach cuid de “chabhlach Azure” iad) tacair sonraí folmha.All other machines (those outside Microsoft and/or machines that are not part of the “Azure fleet”) return empty data sets.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CloudCoreBuildEx Uimhir thógála Azure CloudCore.CloudCoreBuildEx The Azure CloudCore build number.
 • CloudCoreSupportBuildEx Uimhir thógála tacaíochta Azure CloudCore.CloudCoreSupportBuildEx The Azure CloudCore support build number.
 • NodeID Léiríonn an t-aitheantóir nóid ar an ngléas cibé an cuid nó nach cuid é an gléas de chabhlach Azure.NodeID The node identifier on the device that indicates whether the device is part of the Azure fleet.

Census.BatteryCensus.Battery

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le cineál agus toilleadh an chadhnra ar an ngléasra, chomh maith le líon na gléasanna fuireachais nasctha in úsáid, clóscríobh chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use, type to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapabilities Léiríonn seo faisnéis faoin méid is féidir leis an gcadhnra a dhéanamh.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Seasann sé seo do thoilleadh an chadhnra agus é luchtaithe go hiomlán in mWh (nó coibhneasta).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Déan comparáid idir an luach seo agus DesignedCapacity chun caitheamh an chadhnra a mheas.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Seasann sé seo do thoilleadh teoiriciúil an chadhnra agus é nua, in mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Sonraítear leis seo líon na n-ásc luchtaithe cadhnra.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Úsáidtear é seo agus táirgí nua á gcruthú agus ag bailíochtú go bhfuil na táirgí atá ann ag baint amach an fheidhmíocht feidhmiúlachta spriocdhírithe.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Seasann sé seo do cé acu an bhfuil an cadhnra a chumasaíonn an gléas le AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Luach Boole.Boolean value.

Census.CameraCensus.Camera

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le taifeach ceamaraí ar an ngléas seo chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the resolution of cameras on the device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FrontFacingCameraResolution Seasann sé seo do thaifeach an cheamara éadain i meigiphicteilíníFrontFacingCameraResolution Represents the resolution of the front facing camera in megapixels. Murab ann do cheamara éadain, is é 0 an luach.If a front facing camera does not exist, then the value is 0.
 • RearFacingCameraResolution Seasann sé seo do thaifeach an cheamara cúil i meigiphicteilíní.RearFacingCameraResolution Represents the resolution of the rear facing camera in megapixels. Murab ann do cheamara cúil, is é 0 an luach.If a rear facing camera does not exist, then the value is 0.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le láithreacht, cineál agus úsáid fearann néalríomhaireachta chun tuiscint a fháil maidir le húsáid agus comhtháthú gléasanna i dtimpeallacht fiontair, néalríomhaireachta agus freastalaí.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AADDeviceId Aitheantas gléas .AADDeviceId Azure Active Directory device ID.
 • AzureOSIDPresent Léiríonn sé an réimse a úsáidtear chun meaisín Azure a aithint.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Léiríonn seo cé acu an teagmhas Azure VM PAAS, Azure VM IAAS nó VM eile atá ann.AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Seasann sé seo don chineál fearann néil atá ceangailte don mheaisín.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Seasann sé seo do GUID an eintitis tráchtála inar ball don ghléas.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of.Úsáidfear é seo chun léirstean a thabhairt do chustaiméirí. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType An cineál coimeádáin, ar nós próisis nó arna óstáil ag meaisín fíorúil.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • EnrollmentType Sainítear leis an cineál clárúcháin MDM ar an ngléas.EnrollmentType Defines the type of MDM enrollment on the device.
 • HashedDomain Léiriú haiseáilte an fhearainn úsáideora a úsáidtear chun logáil isteach.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined An bhfuil an gléas seo ceangailte le Azure Active Directory (AAD)? fíor/bréagachIsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Taispeánann seo cé acu an féidir leis an ngléas criptiú gléis a dhéanamh nó nach féidir.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Léiríonn seo cé acu an bhfuil an gléas faoi chosaint criptiúcháin gléis/BitLocker nó nach bhfuil.IsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Léiríonn seo cé acu an bhfuil meaisín cláraithe le fearann nó nach bhfuil.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Taispeánann seo cé acu an gcoinnítear sonraí Fiontraíochta ar an ngléas seo faoi chosaint nó nach gcoinnítear.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Cibé acu an bhfuil an gléas cláraithe le MDM nó nach bhfuil.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MDMServiceProvider Hais den údarás MDM áirithe,mar aon le Microsoft Intune, a dhéantar bainistíocht ar an ngléas.MDMServiceProvider A hash of the specific MDM authority, such as Microsoft Intune, that is managing the device.
 • MPNId Aisfhilleann seo ID ID/MPN chomhpháirtí ó Regkey.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId Déanann Aitheantas seo córais a sheolann sonraí chuig Anailísíocht Chomhoiriúnachta (OMS) agus córais eile bunaithe ar OMS i dtimpeallacht Bainisteoir Cumraíochta.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in a Configuration Manager environment.
 • ServerFeatures Seasann sé seo do na gnéithe atá suiteáilte ar Windows Server.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Is féidir le forbróirí agus le riarthóirí a dteastaíonn próiseas uathoibríoch uathu chun na gnéithe a shuiteáiltear ar thacair ríomhairí freastalaí a dhearbhú.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID Is hais aonbhealaigh anaithnidithe é Aitheantas Bhainisteoir Cumraíochta den aitheantóir Eagraíochta Active Directory.SystemCenterID The Configuration Manager ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier

Census.FirmwareCensus.Firmware

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le BIOS agus tosú atá leabaithe sa ghléas seo, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Taispeánann seo dochtearraí monaróra an ghléis (BIOS).FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Taispeánann seo an dáta a eisíodh na dochtearraí reatha.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Taispeánann seo an cineál dochtearraí.FirmwareType Represents the firmware type. Is féidir gur cineálacha neamhaithnid iad na cineálacha áirithe, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Taispeánann seo leagan na ndochtearraí reatha.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí Windows Insider ó chustaiméirí atá ag glacadh páirt i gcláir tástála feabhsúcháin agus aiseolais, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate An ráta samplach teiliméadrachta atá sannta don ghléas seo.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • DriverTargetRing Léirítear cibé an bhfuil an gléas rannpháirteach ag glacadh le tiománaithe réamhscaoilte agus ábhar dochtearraí.DriverTargetRing Indicates if the device is participating in receiving pre-release drivers and firmware contrent.
 • EnablePreviewBuilds Úsáidtear é seo chun leaganacha Windows Insider a chumasú ar ghléas.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds Liosta de leaganacha éagsúla Windows Insider ar an ngléas seo.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Ainm brainse Windows Insider a úsáidtear faoi láthair ar an ngléas seo.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Taispeánann seo cé acu an bhfuil an gléas ag glacadh páirt i gclár Windows Insider.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Taispeánann seo liosta na n-Aitheantas haise do Chuntais Microsoft atá á n-eitilt (leaganacha réamheisiúna) ar an ngléas seo.MSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Aisghabhann seo na socruithe spriocdhírithe móibíleacha.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Leis an teagmhas seo seoltar sonraí maidir leis an ngléas, lena n-áirítear cineál crua-earraí, branda OEM, líne leagain, leagan, socrú leibhéil teiliméadrachta, agus tacaíocht TPM chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Líon na micreafón gníomhach atá nasctha leis an ngléas.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Seasann sé seo don chineál fonnadh gléis, ar nós ríomhaire deisce nó ríomhaire deisce íseal.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. D’fhéadfadh na luachanna féideartha bheith idir 1-36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Aithnítear leis seo rang gléis a ionadaítear le hais de réimsí éagsúla SMBIOS.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • D3DMaxFeatureLevel An leagan Direct3D lena dtacaítear.D3DMaxFeatureLevel Supported Direct3D version.
 • DeviceColor Léirítear leis seo dath an ghléis.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Sonraíonn seo an fhoirm de réir an rangaithe gléis.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName An t-ainm gléis a shocraíonn an t-úsáideoir.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport An bhfuil tacaíocht le digiteoir ann?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID Aitheantas uathúil an ghléis.DUID The device unique ID.
 • EnclosureKind Windows.Devices.Enclosure.EnclosureKind enum luachanna a léiríonn gach enclosure posture kind uathúla.EnclosureKind Windows.Devices.Enclosure.EnclosureKind enum values representing each unique enclosure posture kind.
 • Gyroscope Léirítear leis seo an bhfuil gíreascóp ag an ngléas (comhpháirt mheicniúil lena dtomhaistear agus lena gcoimeádtar treochlaonadh).Gyroscope Indicates whether the device has a gyroscope (a mechanical component that measures and maintains orientation).
 • InventoryId Aitheantas an ghléis a úsáidtear do thástáil chomhoiriúnachta.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • Magnetometer Tásctar leis seo an bhfuil maighnéadaiméadar ag an ngléas (comhpháirt mheicniúil a oibríonn cosúil le a compás).Magnetometer Indicates whether the device has a magnetometer (a mechanical component that works like a compass).
 • NFCProximity Tásctar leis seo an dtacaíonn an gléas le NFC (sraith prótacal cumarsáide a chabhraíonn le cumarsáid a dhéanamh nuair a thugtar gléasanna comhoiriúnacha gar dá chéile.)NFCProximity Indicates whether the device supports NFC (a set of communication protocols that helps establish communication when applicable devices are brought close together.)
 • OEMDigitalMarkerFileName Cuirtear ainm an chomhaid san eolaire \Windows\system32\drivers ina sonraítear an OEM agus ainm samhla an ghléis.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Ainm mhonaróir an ghléis.OEMManufacturerName The device manufacturer name. Ní dhéantar OEMName do ghléas neamhghníomhach a athphróiseáil fiú má athraítear ainm glan OEM níos déanaí.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard Samhail príomhbhoird a úsáideann an OEM.OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Déanann seo idirdhealú idir gléasanna forbróra agus miondíola.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Ainm samhla an ghléis.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Uimhir shamhla an ghléis.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Leagan an ghléis arna sannadh ag an monaróir.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily An teaghlach córais atá socraithe ar an gléas ag OEM.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion An leagan samhla córais atá socraithe ar an ngléas tríd an OEM.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Luach atá sannta ag Microsoft a sheasann do OEM tánaisteach faoi leith.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Socraíonn an monaróir sraithuimhir don ghléas.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Gnáthainm an mhonaróra fóin.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole An phróifíl bainistíochta cumhachta OEM roghnaithe.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Úsáidtear é chun cabhrú chun an bunfhachtóir foirme don ghléas a aithint.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Monaróir dochtearraí an ghléis.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Úsáidtear chun gléas miondíola agus neamh-mhiondíola a aithint.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel An leibhéal teiliméadrachta a roghnaigh an t-úsáideoir, Bunúsach nó Breisithe.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetryLevelLimitEnhanced An leibhéal teiliméadrachta le haghaidh réiteach Windows Analytics.TelemetryLevelLimitEnhanced The telemetry level for Windows Analytics-based solutions.
 • TelemetrySettingAuthority Cinntear leis seo cé a shocraíonn an leibhéal teiliméadrachta, ar nós GP, MDM nó an t-úsáideoir.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMManufacturerId ID mhonaróir an TPM.TPMManufacturerId The ID of the TPM manufacturer.
 • TPMManufacturerVersion An leagan de mhonaróir an TPM.TPMManufacturerVersion The version of the TPM manufacturer.
 • TPMVersion An modúl ardáin iontaofa (TPM) a bhfuil tacú ann dó ar an ngléas.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Mura bhfuil aon TPM i láthair, is é 0 an luach.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported An bhfuil raidió ceallach ag an ngléas ar féidir leis glaonna gutha a dhéanamh?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Seolann an teagmhas seo sonraí faoin gcuimhne ar an ngléas, lena n-áirítear ROM agus RAM chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Seasann sé seo don chuimhne fhisiciúil (MB).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Seasann sé seo don chuimhne nach gcoimeádtar ag an gcóras.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir leis an líonra móibíleach agus ceallach a úsáideann an gléas (soláthraí seirbhíse móibíleach, líonra, Aitheantas an ghléis, agus fachtóirí costais seirbhíse), chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors), to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • IMEI0 Seasann sé seo d'Aitheantas trealaimh stáisiúin mhóibíligh idirnáisiúnta.IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Is uimhir uathúil é sin de ghnáth agus úsáideann an t-oibreoir móibíleach é chun idirdhealú a dhéanamh idir crua-earraí éagsúla fón.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Seasann sé seo d'Aitheantas trealaimh stáisiúin mhóibíligh idirnáisiúnta.IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Is uimhir uathúil é sin de ghnáth agus úsáideann an t-oibreoir móibíleach é chun idirdhealú a dhéanamh idir crua-earraí éagsúla fón.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Seasann sé seo don Cód Tíre Móibíleach (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Úsáidtear é leis an gCód Líonra Móibíleach (MNC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Seasann sé seo don Cód Tíre Móibíleach (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Úsáidtear é leis an gCód Líonra Móibíleach (MNC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Seasann sé seo d'Aitheantas Trealaimh Móibíligh (MEID).MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). Is é MEID Aitheantas uathúil fón domhanda a shanntar d'fhóin CDMA.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. Tagann MEID in ionad sraithuimhir leictreonach (ESN), arb ionann don IMEI le haghaidh fón GSM agus WCDMA.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Níl rochtain ag Microsoft ar shonraí billeála an oibreora mhóibíligh agus mar sin, ní aithnítear ná nochtar an t-úsáideoir agus na sonraí á mbailiú.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Aisghabhann seo an Cód Móibíleach Líonra (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Úsáidtear é leis an gCód Tíre Móibíleach (MCC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Aisghabhann seo an Cód Móibíleach Líonra (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Úsáidtear é leis an gCód Tíre Móibíleach (MCC) mar Aitheantas uathúil d'oibreoir líonra móibíligh.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Seasann sé seo don chuideachta teileafóin a sholáthraíonn seirbhísí d'úsáideoirí fón póca.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Seasann sé seo don athdhíoltóir agus limistéar geografach ina bhfuil an fón ar díol.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Seo an tsraith luachanna ar an bhfón lena léirítear cé dó agus cá háit a n-úsáidfear é.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Mar shampla, d'úsáidfí an cód ATT-U.S don oibreoir móibíleach AT&T sna Stáit Aontaithe.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Seasann an t-oibreoir don líonra reatha móibíleach ar a n-úsáidtear an gléas.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Seasann an t-oibreoir don líonra reatha móibíleach ar a n-úsáidtear an gléas.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID GUID an phríomhchuibheora líonra.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Seasann sé seo don chostas líonra a bhaineann le nascadh.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Aisghabhann seo Ainm an tSoláthraí Seirbhíse (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Mar shampla, AT&T, Sprint, T-Mobile, nó Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Aisghabhann seo Ainm an tSoláthraí Seirbhíse (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Mar shampla, AT&T, Sprint, T-Mobile, nó Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Seasann an dá réimse d'fhón a bhfuil déchlúdach sim ann.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoin gcóras oibriúcháin ar nós an leagan, logchaighdeán, cumraíocht seirbhíse nuashonraithe, cathain agus conas a suiteáladh é agus cé acu an gléas fíorúil é, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ActivationChannel Aisghabhtar leis seo an eochair cheadúnais mhiondíola nó eochair cheadúnais ilsuiteálacha le haghaidh meaisín.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • AssignedAccessStatus Mód cumraíochta botha.AssignedAccessStatus Kiosk configuration mode.
 • CompactOS Sonraítear leis seo an bhfuil gné chomhdhlúite an chórais oibriúcháin ó Win10 cumasaithe.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Taispeántar leis seo an ndearna an t-úsáideoir nó Polasaí Grúpa an gléas a dhíghlasáil chun críoch forbróra.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone An crios ama atá socraithe ar an ngléas.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Sampla: Am an Aigéin ChiúinExample: Pacific Standard Time
 • GenuineState Aisghabhann seo luach an aitheantais lena sonraítear an seiceáil dílseachta ar an gcóras oibriúcháin.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Aisghabhann seo cineál cumraíochta an chórais oibriúcháin.InstallationType Retrieves the type of OS installation. (Glan, Uasghrádú, Athshocrú, Athnuaigh, Nuashonrú).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage An chéad teanga atá suiteáilte ar ríomhaire an úsáideora.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an gléas ag rith sa mhód samplach nó nach bhfuil.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Aisfhilleann seo carachtar Boole má tá an polasaí sonraí oideachais cumasaithe.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin ag rith Windows To Go nó nach bhfuilIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an slabhra bútála sínithe faoi UEFI nó nach bhfuil.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Liosta na bpacáistí teanga atá suiteáilte ar an ngléas.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Aisghabhann seo cén fáth (nó conas) a dhéantar córas a cheadúnú nó a dhícheadúnú.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. D'fhéadfadh an HRESULT cód earráide lena sonraítear eochairearráid a bhfuil bac uirthi a léiriú, nó go bhfuilimid ag rith ceadúnas an chórais oibriúcháin atá á dheonú ag Microsoft Store.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Aisghabhtar leis seo an eochair cheadúnais atá stampáilte ag an OEM ar an meaisín.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Aisghabhtar leis seo an leagan reatha den chóras oibriúcháin.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallType Aisghabhtar leis seo tuairisc uimhriúil ar an tsuiteáil a úsáideadh ar an ngléas i.e. glana, uasghrádú, athnuachan, athshocrú, etcOSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Aisghabhann seo Eispéireas ar an bpointe bosa in Am Uilíoch Lárnach (UTC).OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Aisghabhann seo gnáthainm leagan an chórais oibriúcháin.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Seasann sé seo do stádas reatha na gné síntiúis fiontair ar ríomhairí PRO.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Aisfhilleann seo carachtair Boole do ghné cláraithe fiontair le haghaidh ríomhairí PRO roghnaithe.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Aisghabhann seo an crios ama atá socraithe ar an meaisín.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Aisghabhann seo logchaighdeán an chomhéadain úsáideora atá in úsáid ag an gcóras oibriúcháin.OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Aisfhilleann seo carachtair Boole má tá rath ar ghníomhachtú an chórais oibriúcháin.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Aisfhilleann seo am gníomhachtaithe an chórais oibriúcháin chun fadhbanna píoráideachta a rianú.ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Aisghabhann seo an eochair cheadúnais má dhéantar an ríomhaire a nuashonrú le heochair ceadúnais.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Aisghabhann seo an tAitheantóir Comhpháirte Anailíse Iontaofachta Microsoft Win7 (RAC).RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. Úsáidtear an RAC chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid agus iontaofacht an chórais.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Aisghabhann seo an seoladh IP den óstach KMS a úsáidtear in aghaidh píoráideachta.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Aisghabhann seo an port don óstach KMS a úsáidtear in aghaidh píoráideachta.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Aisghabhann seo eochair cheadúnais an KMSServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Aisfhilleann seo carachtair Boole do ghléasanna oideachais a úsáidtear mar chairt chomhroinnteSharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Síniú Aisghabhann seo cé acu an meaisín brandáilte é atá ar díol ar Microsoft Store.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Cé acu an bhfuil tábla SLIC ar an ngléas.SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Filleann sé an cineál/leagan OS ón tábla SLIC.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.PrivacySettingsCensus.PrivacySettings

Cuireann an teagmhas seo faisnéis ar fáil faoi na socruithe príobháideachta ar leibhéal an ghléis agus cibé ar tugadh rochtain ar leibhéal an ghléis ar na cumais seo.This event provides information about the device level privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Ní bhaineann gach socrú le gach gléas.Not all settings are applicable to all devices. Taifeadann gach réimse an staid toilithe don socrú príobháideachta comhfhreagrach.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Déantar an staid toilithe a ionchódú mar shlánuimhir sínithe 16 giotán, mar a léiríonn na chéad 8 ngiotán an luach éifeachtach toilithe, agus na 8 ngiotán deiridh an t-údarás a shocraigh an luach.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represent the authority that set the value. Is ionann an toiliú éifeachtach (na chéad 8 ngiotán) agus ceann amháin de na luachanna seo a leanas: -3 = luach toilithe gan choinne, -2 = luach nár iarraidh, -1 = earráid a tharla le linn iarracht chun an luach a aisghabháil, 0 = neamhshainithe, 1 = ceadaigh, 2 = diúltaigh, 3 = leid.The effective consent (first 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Is ionann an t-údarás toilithe (na 8 ngiotán deiridh) agus ceann de na luachanna seo a leanas: -3 = údarás gan choinne, -2 = údarás nár iarraidh, -1 = earráid a tharla le linn iarrachta chun an luach a aisghabháil, 0 = córas, 1 = údarás níos airde (socrú geata, socrú ar fud an chórais, nó polasaí grúpa), 2 = polasaí grúpa ID fógraíochta, 3 = polasaí ID fógraíochta le haghaidh cuntas linbh, 4 = ní heol don soláthraí socraithe príobháideachta cé hiad an t-údarás toilithe, 5 = ní raibh an toiliú cumraithe agus úsáideadh sraith réamhshocraithe i gcód, 6 = réamhshocrú córais, 7 = polasaí na heagraíochta, 8 = OneSettings.The consent authority (last 8 bits) is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = system, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Activity Staid reatha shocrú stair na ngníomhaíochtaí.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Staid reatha shocrú sioncronaithe néil stair na ngníomhaíochtaí.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Staid reatha shocrú bailithe stair na ngníomhaíochtaí.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Staid reatha shocrú an ID fógraíochta.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Staid reatha an tsocraithe maidir le diagnóisic feidhmchláir.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Staid reatha an tsocraithe féilire.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Staid reatha shocrú chumas Bluetooth.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Staid reatha shocrú chumas sioncronaithe Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Stát reatha socrú rochtana ginearálta an chórais comhad.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Stát reatha an tsocraithe cumas sonraí ceallacha.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Staid reatha an tsocraithe comhráite.Chat Current state of the chat setting.
 • Teagmhálacha Staid reatha an tsocraithe teagmhálacha.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na ndoiciméad.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Staid reatha an tsocraithe ríomhphoist.Email Current state of the email setting.
 • FindMyDevice Stát reatha an tsocraithe "aimsigh mo ghléas".FindMyDevice Current state of the "find my device" setting.
 • GazeInput Staid reatha an tsocraithe ionchur gaze.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Stát reatha shocrú gléis an chomhéadain daonna.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Stát reatha an tsocraithe maidir le cuir feabhas ar bhreacadh dúigh agus clóscríbhneoireacht.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • Location Staid reatha an tsocraithe suímh.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Staid reatha shocrú stair na suíomhanna.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • LocationHistoryCloudSync Staid reatha an tsocraithe maidir le sioncronú néil stair na suíomhanna.LocationHistoryCloudSync Current state of the location history cloud sync setting.
 • LocationHistoryOnTimeline Staid reatha shocrú stair na suíomhanna ar amlíne.LocationHistoryOnTimeline Current state of the location history on timeline setting.
 • Microphone Staid reatha an tsocraithe micreafóin.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Staid reatha an tsocraithe glao gutháin.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Staid reatha shocrú stair na nglaonna.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na bpictiúr.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Staid reatha an tsocraithe raidiónna.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Staid reatha an tsocraithe sainbhraiteora.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Staid reatha an tsocraithe cumarsáide sraithí.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Staid reatha an tsocraithe cur teachtaireacht téacs.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Staid reatha shocrú na seirbhísí cainte.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Stát reatha an tsocraithe USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Stát reatha an tsocraithe faisnéise cuntais.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Staid reatha an tsocraithe tascanna.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Staid reatha an tsocraithe fógraí.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na bhfíseán.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Staid reatha an tsocraithe ceamara.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Staid reatha an tsocraithe dírigh Wi-Fi.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.ProcessorCensus.Processor

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir leis an bpróiseálaí chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the processor to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • KvaShadow Seo an fhaisnéis cód micro den phróiseálaí.KvaShadow This is the micro code information of the processor.
 • MMSettingOverride Socrú micreachóid an phróiseálaí.MMSettingOverride Microcode setting of the processor.
 • MMSettingOverrideMask Socrú sáraithe micreachóid an phróiseálaí.MMSettingOverrideMask Microcode setting override of the processor.
 • PreviousUpdateRevision Athbhreithniú ar mhicreachód roimhe seoPreviousUpdateRevision Previous microcode revision
 • ProcessorArchitecture Aisghabhtar leis seo ailtireacht próiseálaí an chórais oibriúcháin suiteáilte.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Aisghabhtar leis seo clogluas an phróiseálaí in MHz.ProcessorClockSpeed Clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Aisghabhtar leis seo líon na gcór loighiciúil sa phróiseálaí.ProcessorCores Number of logical cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Aitheantóir próiseálaí an mhonaróra.ProcessorIdentifier Processor Identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Ainm mhonaróir an phróiseálaí.ProcessorManufacturer Name of the processor manufacturer.
 • ProcessorModel Aisghabhtar leis seo ainm samhla an phróiseálaí.ProcessorModel Name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Líon na gcór fisiciúil sa phróiseálaí.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • ProcessorUpdateRevision An leasú micreachóid.ProcessorUpdateRevision The microcode revision.
 • ProcessorUpdateStatus Luach Enum a léiríonn stádas ualaigh micreachóid an phróiseálaíProcessorUpdateStatus Enum value that represents the processor microcode load status
 • SocketCount Áireamh na soicéad CPU.SocketCount Count of CPU sockets.
 • SpeculationControl Má chumasaigh an córas cosaintí is gá chun leochaileacht an rialú amhantraíochta a bhailíochtú.SpeculationControl If the system has enabled protections needed to validate the speculation control vulnerability.

Census.SecurityCensus.Security

Soláthraítear leis an teagmhas seo faisnéis maidir le socruithe slándála a úsáidtear chun cabhrú le Windows a choinneáil nuashonraithe agus slán.This event provides information on about security settings used to help keep Windows up to date and secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AvailableSecurityProperties Cuidítear leis an réimse seo chun staid na n-airíonna slándála ábhartha ar Device Guard a áireamh agus a thuairisciú.AvailableSecurityProperties This field helps to enumerate and report state on the relevant security properties for Device Guard.
 • CGRunning Aonraítear agus cruaitear an córas eochracha agus rúin úsáideoirí le Credential Guard i gcoinne chur i gcontúirt, ag cuidiú chun tionchar agus leithead ionsaí de stíl "Pass the Hash" a íoslaghdú sa chás go bhfuiltear ag rith cóid mhailísigh cheana féin trí mheán veicteora gréasánbhunaithe.CGRunning Credential Guard isolates and hardens key system and user secrets against compromise, helping to minimize the impact and breadth of a Pass the Hash style attack in the event that malicious code is already running via a local or network based vector. Insítear sa réimse seo má tá Credential Guard ag rith.This field tells if Credential Guard is running.
 • DGState Déantar achoimre leis an réimse seo ar staid Device Guard.DGState This field summarizes the Device Guard state.
 • HVCIRunning Cumasaítear le Sláine Cóid Hipearmhaoirseora (HVCI) Device Guard chun cuidiú chun cosaint a thabhairt do phróisis agus tiomántáin móid eithnigh ó dhúshaothair laigí agus laigí inbheirthe.HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) enables Device Guard to help protect kernel mode processes and drivers from vulnerability exploits and zero days. Baintear leas as an próiseálaí feidhmiúlacht in HVCI chun iallach a chur ar gach bogearraí i mód eithneach chun cuimhne a leithdháileadh go sábháilte.HVCI uses the processor’s functionality to force all software running in kernel mode to safely allocate memory. Insítear sa réimse seo má tá HVCI ag rith.This field tells if HVCI is running.
 • IsSawGuest Tuairiscíonn seo cé acu an bhfuil an gléas ag rith mar aoi stáisiúin oibre riarthóra shláin.IsSawGuest Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Guest.
 • IsSawHost Tuairiscíonn seo cé acu an bhfuil an gléas ag rith mar Óstach Stáisiúin Riarthóra Slán.IsSawHost Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Host.
 • IsWdagFeatureEnabled Léiríonn sé má tá Windows Defender Application Guard cumasaithe.IsWdagFeatureEnabled Indicates whether Windows Defender Application Guard is enabled.
 • RequiredSecurityProperties Déanann seo tuairisc ar na hairíonna slándála a chumasaíonn slándáil atá bunaithe ar fhíorúlú.RequiredSecurityProperties Describes the required security properties to enable virtualization-based security.
 • SecureBootCapable Córais a thacaíonn le Bútáil Shlán; is féidir an ghné a chasadh as iontu trí mheán BIOS.SecureBootCapable Systems that support Secure Boot can have the feature turned off via BIOS. Insítear sa réimse seo más féidir leis an gcóras Bútáil Shlán a rith, is cuma faoin socrú BIOS.This field tells if the system is capable of running Secure Boot, regardless of the BIOS setting.
 • SModeState Staid thriail mhód S Windows.SModeState The Windows S mode trail state.
 • SystemGuardState Léiríonn sé stad an SystemGuard.SystemGuardState Indicates the SystemGuard state. Neamhinniúil (0), Inniúil (1), Cumasaithe (2), Earráid (0xFF).NotCapable (0), Capable (1), Enabled (2), Error (0xFF).
 • TpmReadyState Léiríonn sé an TPM ready state.TpmReadyState Indicates the TPM ready state. Níl sé reidh (0), Reidhlestóráil (1), Reidhdodheimhniú (2), Earráid (0xFF).NotReady (0), ReadyForStorage (1), ReadyForAttestation (2), Error (0xFF).
 • VBSState Baintear leas as an hipearmhaoirseoir sa tslándáil bunaithe ar fhíorúlú (VBS) chun cuidiú le cosaint an eithnigh agus na gcodanna eile den chóras oibriúcháin.VBSState Virtualization-based security (VBS) uses the hypervisor to help protect the kernel and other parts of the operating system. Braitheann Credential Guard agus Sláine Cóid Hipearmhaoirseora (HVCI) araon ar VBS chun rúnda a aonrú/chosaint, agus ar bhailíochtú sláine an chóid sa mhód eithneach.Credential Guard and Hypervisor Code Integrity (HVCI) both depend on VBS to isolate/protect secrets, and kernel-mode code integrity validation. Tá trí staid ag VBS ar féidir iad a dhíchumasú, a chumasú nó a rith.VBS has a tri-state that can be Disabled, Enabled, or Running.
 • WdagPolicyValue Polasaí Windows Defender Application GuardWdagPolicyValue The Windows Defender Application Guard policy.

Census.SpeechCensus.Speech

Baintear leas as an teagmhas seo chun socruithe bunúsacha cainte a bhailiú ar an ngléas.This event is used to gather basic speech settings on the device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Socrú Cortana a thaispeánann cé acu an féidir Cortana a ghlao nuair a bhíonn an gléas glasáilte.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Léiríonn seo cé acu an bhfuil feidhmiúlacht cainte ag an socrú Polasaí Grúpa.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Socrú holagrafach a thaispeánann cé acu an bhfuil feidhmiúlacht chainte díchumasaithe ag an úsáideoir ar na gléasanna HMD atá ceangailte.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Léiríonn seo cibé an bhfuil feidhmiúlachtaí cainte díchumasaithe ag an bpolasaí cianda do na gléasanna HMD.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KeyVer Faisnéis leagain maidir leis an teagmhas cainte daonáirimh.KeyVer Version information for the census speech event.
 • KWSEnabled Socrú Cortana lena léirítear an bhfuil an t-aitheantóir eochairfhocal ""Hey Cortana"" (KWS) cumasaithe ag úsáideoir.KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Léiríonn seo cé acu an bhfuil feidhmiúlacht cainte socraithe ag polasaí MDM.MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Taispeántar leis seo an bhfuil gléas faoi rialú ag riarthóir cianda (MDM nó Polasaí Grúpa) i gcomhthéacs feidhmiúlachtaí cainte.RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote administrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled An socrú Cortana a thaispeánann cé acu an bhfuil aithint eochairfhocal oilte chun iarracht a dhéanamh freagairt do ghuth úsáideora amháin.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Socrú Windows lena léirítear cé acu ar roghnaigh úsáideoir seirbhísí cainte ar an ngléas.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.
 • SpeechServicesValueSource Léiríonn sé an toisc chinniúnach le haghaidh na socruithe éifeachtacha polasaí príobháideachta ar líne maidir le haitheantas cainte: riarachán cianda, riaracháin logánta, nó sainrogha an úsáideora.SpeechServicesValueSource Indicates the deciding factor for the effective online speech recognition privacy policy settings: remote admin, local admin, or user preference.

Census.StorageCensus.Storage

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le toilleadh iomlán méid an chórais agus an phríomhdiosca chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Aisghabhann an méid spás diosca ar phríomhdhiosca an ghléis i MB.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Aisghabhann seo luach áiritheora den chineál STORAGE_BUS_TYPE lena sonraítear an cineál bus lena bhfuil an gléas nasctha.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Ba cheart é seo a úsáid chun airíonna loma an ghléis a léirmhíniú ag deireadh an struchtúir (más ann dóibh).This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • StorageReservePassedPolicy Léiríonn sé cibé an bhfuil an polasaí Cúlchiste Stórais, a chinntíonn go mbíonn dóthain spás diosca ag nuashonruithe agus go bhfuil custaiméirí ar an gcóras oibriúcháin is déanaí, cumasaithe ar an ngléas seo.StorageReservePassedPolicy Indicates whether the Storage Reserve policy, which ensures that updates have enough disk space and customers are on the latest OS, is enabled on this device.
 • SystemVolumeTotalCapacity Aisghabhann seo méid na deighilte ar a bhfuil an toilleadh córais suiteáilte air i MB.SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le roghanna réamhshocraithe don bhrabhsálaí agus cuid de na hiarmhíreanna agus prótacal is mó éileamh, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CalendarType Na haitheantóirí féilire a úsáid chun féilirí difriúla a shonrú.CalendarType The calendar identifiers that are used to specify different calendars.
 • DefaultApp Ríomhchlár réamhshocraithe an úsáideora reatha don iarmhír nó prótacal seo a leanas: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.DefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId ProgramId brabhsálaí réamhshocraithe an úsáideoir reatha.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.
 • LocaleName Ainm den locale úsáideora reatha tugtha ag LOCALE_SNAME leis an fheidhm GetLocaleInfoEx().LocaleName Name of the current user locale given by LOCALE_SNAME via the GetLocaleInfoEx() function.
 • LongDateFormat An formáid dáta fada atá roghnaithe ag an úsáideoir.LongDateFormat The long date format the user has selected.
 • ShortDateFormat An fhormáid dáta gearr atá roghnaithe ag an úsáideoir.ShortDateFormat The short date format the user has selected.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoin méid taispeána loighciúil/fisiciúil, taifeach agus líon na scáileán taispeána inmheánach/seachtrach, agus VRAM ar an gcóras chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Aisghabhann an DPI loighciúil x-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Aisghabhann an DPI loighciúil y-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Aisghabhann an DPI fisiciúil x-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Aisghabhann an DPI fisiciúil y-treo na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Aisghabhann seo líon na bpicteilíní i dtreo cothrománach na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Aisghabhann seo líon na bpicteilíní i dtreo ingearach na taispeána inmheánaí.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Aisghabhann seo fad fisiciúil cothrománach na taispeána in mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Úsáidtear é seo chun an fad trasnánach a ríomh in orlaí.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Aisghabhann seo fad fisiciúil ingearach na taispeána in mm.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Úsáidtear é seo chun an fad trasnánach a ríomh in orlaí.Used for calculating the diagonal length in inches
 • NumberofExternalDisplays Aisghabhtar leis seo líon na scáileán taispeána seachtrach atá ceangailte leis an meaisínNumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Aisghabhann seo líon na dtaispeáintí inmheánacha sa ríomhaire.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Aisghabhann seo an físeán RAM in MB.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Aisghabhann seo an méid cuimhne ar an gcárta físeáin tiomnaithe.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Aisghabhann seo an méid cuimhne RAM is féidir le cárta físeáin a úsáid.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí maidir le teanga réamhshocraithe an fheidhmchláir, ionchur, agus na roghanna teanga taispeána atá socraithe ag an úsáideoir, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Teanga réamhshocraithe feidhmchláir an úsáideora reatha.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage An teanga taispeána Windows atá roghnaithe ag an úsáideoir faoi láthair.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Suíomh an úsáideora reatha, a líontar leis an bhfeidhm GetUserGeoId().HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Na teangacha ionchuir méarchláir atá suiteáilte ar an ngléas.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Na teangacha ionchuir chainte atá suiteáilte ar an ngléas.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.UserPrivacySettingsCensus.UserPrivacySettings

Cuireann an teagmhas seo faisnéis ar fáil faoi shocruithe príobháideachta na n-úsáideoirí reatha agus cibé ar tugadh rochtain ar leibhéal an ghléis ar na cumais seo.This event provides information about the current users privacy settings and whether device-level access was granted to these capabilities. Ní bhaineann gach socrú le gach gléas.Not all settings are applicable to all devices. Taifeadann gach réimse an staid toilithe don socrú príobháideachta comhfhreagrach.Each field records the consent state for the corresponding privacy setting. Déantar an staid toilithe a ionchódú mar shlánuimhir sínithe 16 giotán, mar a léiríonn na chéad 8 ngiotán an luach éifeachtach toilithe, agus na 8 ngiotán deiridh an t-údarás a shocraigh an luach.The consent state is encoded as a 16-bit signed integer, where the first 8 bits represents the effective consent value, and the last 8 bits represents the authority that set the value. Is ionann an toiliú éifeachtach agus ceann amháin de na luachanna seo a leanas: -3 = luach toilithe gan choinne, -2 = luach nár iarraidh, -1 = earráid a tharla le linn iarracht chun an luach a aisghabháil, 0 = neamhshainithe, 1 = ceadaigh, 2 = diúltaigh, 3 = leid.The effective consent is one of the following values: -3 = unexpected consent value, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = undefined, 1 = allow, 2 = deny, 3 = prompt. Is ionann an t-údarás toilithe agus ceann amháin de na luachanna seo a leanas: -3 = údarás gan choinne, -2 = luach nár iarraidh, -1 = earráid a tharla agus iarracht á déanamh chun an luach a aisghabháil, 0 = úsáideoir, 1 = údarás níos airde (córas geataithe, socrú ar fud an chórais, nó polasaí grúpa), 2 = ID fógraíochta an pholasaí grúpa, 3 = polasaí ID fógraíocht do chuntas linbh, 4 = ní heol don soláthraí socraithe príobháideachta cé hé an t-údarás toilithe, 5 = níor cumraíodh an toiliú agus úsáideadh réamhshocrú a bhí socraithe i gcód, 6 = córas réamhshocraithe, 7 = polasaí eagraíochta, 8 = OneSettings.The consent authority is one of the following values: -3 = unexpected authority, -2 = value was not requested, -1 = an error occurred while attempting to retrieve the value, 0 = user, 1 = a higher authority (a gating setting, the system-wide setting, or a group policy), 2 = advertising ID group policy, 3 = advertising ID policy for child account, 4 = privacy setting provider doesn't know the actual consent authority, 5 = consent was not configured and a default set in code was used, 6 = system default, 7 = organization policy, 8 = OneSettings.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Activity Staid reatha shocrú stair na ngníomhaíochtaí.Activity Current state of the activity history setting.
 • ActivityHistoryCloudSync Staid reatha shocrú sioncronaithe néil stair na ngníomhaíochtaí.ActivityHistoryCloudSync Current state of the activity history cloud sync setting.
 • ActivityHistoryCollection Staid reatha shocrú bailithe stair na ngníomhaíochtaí.ActivityHistoryCollection Current state of the activity history collection setting.
 • AdvertisingId Staid reatha shocrú an ID fógraíochta.AdvertisingId Current state of the advertising ID setting.
 • AppDiagnostics Staid reatha an tsocraithe maidir le diagnóisic feidhmchláir.AppDiagnostics Current state of the app diagnostics setting.
 • Appointments Staid reatha an tsocraithe féilire.Appointments Current state of the calendar setting.
 • Bluetooth Staid reatha shocrú chumas Bluetooth.Bluetooth Current state of the Bluetooth capability setting.
 • BluetoothSync Staid reatha shocrú chumas sioncronaithe Bluetooth.BluetoothSync Current state of the Bluetooth sync capability setting.
 • BroadFileSystemAccess Stát reatha socrú rochtana ginearálta an chórais comhad.BroadFileSystemAccess Current state of the broad file system access setting.
 • CellularData Stát reatha an tsocraithe cumas sonraí ceallacha.CellularData Current state of the cellular data capability setting.
 • Chat Staid reatha an tsocraithe comhráite.Chat Current state of the chat setting.
 • Teagmhálacha Staid reatha an tsocraithe teagmhálacha.Contacts Current state of the contacts setting.
 • DocumentsLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na ndoiciméad.DocumentsLibrary Current state of the documents library setting.
 • Email Staid reatha an tsocraithe ríomhphoist.Email Current state of the email setting.
 • GazeInput Staid reatha an tsocraithe ionchur gaze.GazeInput Current state of the gaze input setting.
 • HumanInterfaceDevice Stát reatha shocrú gléis an chomhéadain daonna.HumanInterfaceDevice Current state of the human interface device setting.
 • InkTypeImprovement Stát reatha an tsocraithe maidir le cuir feabhas ar bhreacadh dúigh agus clóscríbhneoireacht.InkTypeImprovement Current state of the improve inking and typing setting.
 • InkTypePersonalization Stát reatha an tsocraithe pearsantaithe maidir le breacadh dúigh agus clóscríbhneoireacht.InkTypePersonalization Current state of the inking and typing personalization setting.
 • Location Staid reatha an tsocraithe suímh.Location Current state of the location setting.
 • LocationHistory Staid reatha shocrú stair na suíomhanna.LocationHistory Current state of the location history setting.
 • LocationHistoryCloudSync Staid reatha an tsocraithe maidir le sioncronú néil stair na suíomhanna.LocationHistoryCloudSync Current state of the location history cloud sync setting.
 • LocationHistoryOnTimeline Staid reatha shocrú stair na suíomhanna ar amlíne.LocationHistoryOnTimeline Current state of the location history on timeline setting.
 • Microphone Staid reatha an tsocraithe micreafóin.Microphone Current state of the microphone setting.
 • PhoneCall Staid reatha an tsocraithe glao gutháin.PhoneCall Current state of the phone call setting.
 • PhoneCallHistory Staid reatha shocrú stair na nglaonna.PhoneCallHistory Current state of the call history setting.
 • PicturesLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na bpictiúr.PicturesLibrary Current state of the pictures library setting.
 • Radios Staid reatha an tsocraithe raidiónna.Radios Current state of the radios setting.
 • SensorsCustom Staid reatha an tsocraithe sainbhraiteora.SensorsCustom Current state of the custom sensor setting.
 • SerialCommunication Staid reatha an tsocraithe cumarsáide sraithí.SerialCommunication Current state of the serial communication setting.
 • Sms Staid reatha an tsocraithe cur teachtaireacht téacs.Sms Current state of the text messaging setting.
 • SpeechPersonalization Staid reatha shocrú na seirbhísí cainte.SpeechPersonalization Current state of the speech services setting.
 • USB Stát reatha an tsocraithe USB.USB Current state of the USB setting.
 • UserAccountInformation Stát reatha an tsocraithe faisnéise cuntais.UserAccountInformation Current state of the account information setting.
 • UserDataTasks Staid reatha an tsocraithe tascanna.UserDataTasks Current state of the tasks setting.
 • UserNotificationListener Staid reatha an tsocraithe fógraí.UserNotificationListener Current state of the notifications setting.
 • VideosLibrary Stát reatha de shocrú leabharlann na bhfíseán.VideosLibrary Current state of the videos library setting.
 • Webcam Staid reatha an tsocraithe ceamara.Webcam Current state of the camera setting.
 • WiFiDirect Staid reatha an tsocraithe dírigh Wi-Fi.WiFiDirect Current state of the Wi-Fi direct setting.

Census.VMCensus.VM

Seolann an teagmhas seo sonraí lena léirítear cé acu an bhfuil fíorúlú cumasaithe ar an ngléas seo, agus na tréithe éagsúla atá ann chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CloudService Tásctar leis seo cén tseirbhís néil, más ann di, ina bhfuil an ríomhaire fíorúil ag rith.CloudService Indicates which cloud service, if any, that this virtual machine is running within.
 • HyperVisor Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an córas oibriúcháin reatha ag rith os cionn hipearmhaoirseora.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Taispeántar leis seo an bhfuil aonad ionchuir/aschuir bhainistíochta cuimhne (IOMMU) ann.IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVDI An bhfuil an gléas seo ag úsáid infreastructhúir Deisce Fíorúla?IsVDI Is the device using Virtual Desktop Infrastructure?
 • IsVirtualDevice Aisghabhtar leis seo nuair is Hipea-V le Microsoft nó hipearmhaoirseoir eile Hv#1 é an hipearmhaoirseoir, go socrófar an réimse seo do BRÉAGACH don chóras oibriúcháin óstaigh Hipear-V agus FÍOR d'aon aoi-chórais oibriúcháin.IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Níor cheart dul i muinín an réimse seo i gcás hipearmhaoirseoirí neamh-Hv #1.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Taispeántar leis seo an dtacaíonn na crua-earraí le hAistriú Dara Leibhéil Seolta (SLAT).SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Taispeánann seo cé acu an bhfuil fíorúlú cumasaithe sna dochtearraí.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.
 • VMId Teaghrán a aithníonn meaisín fíorúil.VMId A string that identifies a virtual machine.

Census.WUCensus.WU

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí faoi fhreastalaí nuashonraithe Windows agus polasaithe siopa feidhmchláir, chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends data about the Windows update server and other App store policies, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Sonraítear leis seo cé acu ar cuireadh gléas le geata i gcomhair uasghrádú.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Aisghabhann seo socruithe an siopa feidhmchláir le haghaidh uasghrádú uathoibríoch.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Cumasaigh/Díchumasaithe).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Aisghabhann seo an luach nuashonraithe uathoibríoch feidhmchláir do MDM: 0 - Neamhcheadaithe.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 - Ceadaithe.1 - Allowed. 2 - Níl sé cumraithe.2 - Not configured. Réamhshocrú: [2] Gan bheith cumraitheDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Aisghabhtar leis seo an socrú polasaí grúpa do nuashonrú uathoibríoch ar an bhfeidhmchlár Microsoft StoreAppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Aisghabhtar leis seo bratach uasghrádaithe Windows chun moill a chur le huasghráduithe.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSAssessmentFeatureOutOfDate Cá mhéad laethanta atá caite ón uair dheireanach a eisíodh an nuashonrú gné ba dhéanaí ach nár shuiteáil an gléas é?OSAssessmentFeatureOutOfDate How many days has it been since a the last feature update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentForFeatureUpdate An bhfuil an gléas seo ar an nuashonrú gné is déanaí?OSAssessmentForFeatureUpdate Is the device is on the latest feature update?
 • OSAssessmentForQualityUpdate An bhfuil an gléas seo ar an nuashonrú cáilíochta is déanaí?OSAssessmentForQualityUpdate Is the device on the latest quality update?
 • OSAssessmentForSecurityUpdate An bhfuil an gléas seo ar an nuashonrú slándála is déanaí?OSAssessmentForSecurityUpdate Is the device on the latest security update?
 • OSAssessmentQualityOutOfDate Cá mhéad laethanta atá caite ón uair dheireanach a eisíodh an nuashonrú cáilíochta ba dhéanaí ach nár shuiteáil an gléas é?OSAssessmentQualityOutOfDate How many days has it been since a the last quality update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentReleaseInfoTime Úire na faisnéise eisiúna a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh.OSAssessmentReleaseInfoTime The freshness of release information used to perform an assessment.
 • OSRollbackCount Líon na nuashonruithe gné a tiontaíodh ar ais ar an ngléas.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack Bratach a thaispeánann an ghné nuashonraithe a tiontaíodh ar ais le linn na cumraíochta.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled Bratach lena léirítear nuair a bhíonn nuashonrú gné díshuiteáilte ar ghléas.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Aisghabhtar le seo socruithe uath-nuashonraithe ar an ngléas.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • OSWUAutoUpdateOptionsSource Foinse an tsocraithe uath-nuashonraithe a fheictear sa réimse OSWUAutoUpdateOptions.OSWUAutoUpdateOptionsSource The source of auto update setting that appears in the OSWUAutoUpdateOptions field. Mar shampla: Polasaí Grúpa (GP), Bainistíocht Gléis Móibiligh (MDM), agus Réamhshocrú.For example: Group Policy (GP), Mobile Device Management (MDM), and Default.
 • UninstallActive Bratach a léiríonn cibé ar dhíshuiteáil gléas uasghrádú roimhe seo le déanaí.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Aisghabhann seo cé acu an bhfuil an gléas bainistithe ag Seirbhísí Nuashonraithe Windows Server (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Aisghabhtar leis seo má tá iarchur socraithe do NuashonruitheWUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Aisghabhtar leis seo má tá iarchur socraithe d'Uasghráduithe.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Aisghabhann seo cé acu an bhfuil DO casta air agus conas nuashonruithe ar Bharrfheabhsú soláthair (DO) a fháil/a dháileadh agus ligeann seo d'úsáideoirí imlonnú a dhéanamh ar nuashonruithe WU atá íoslódáilte ar ghléasanna eile cheana.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Aisghabhann seo an tAitheantóir Ríomhaire Windows Update.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Aisghabhtar socrú WU leis seo chun a chinneadh cibé acu an bhfuil nuashonruithe curtha ar sos.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Aisghabhtar URL HTTP(S) an fhreastalaí WSUS leis seo atá in úsáid ag Nuashonruithe Uathoibríocha agus glaoiteoirí API (trí réamhshocrú).WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Iarmhíreanna sonraí coitiantaCommon data extensions

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.appCommon Data Extensions.app

Cuirtear síos leis seo ar an bhfeidhmchlár reatha.Describes the properties of the running application. D'fhéadfadh an iarmhír seo a bheith pobalaithe ag feidhmchlár cliaint nó feidhmchlár gréasáin.This extension could be populated by a client app or a web app.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • asId Luach slánuimhreach lena léirítear an seisiún feidhmchláir.asId An integer value that represents the app session. Tosaíonn an luach seo ag 0 an chéad uair a sheoltar an feidhmchlár agus in incrimintí tar éis gach seolta feidhmchláir in aghaidh gach seisiúin bhútála.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env An timpeallacht ónar logáladh an teagmhas.env The environment from which the event was logged.
 • expId Ceanglaítear leis seo eitilt, ar nós eitilte córais oibriúcháin, nó turgnamh, ar nós turgnaimh UX shuíomh gréasáin, le teagmhas.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Seasann sé seo d'aitheantóir uathúil den fheidhmchlár cliaint atá lódáilte faoi láthair sa phróiseas lena dtáirgtear an teagmhas; agus úsáidtear é chun teagmhais a ghrúpáil le chéile agus earráidí patrúin úsáide a thuiscint de réir feidhmchláir.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • locale Logchaighdeán na haipe.locale The locale of the app.
 • name Ainm na haipe.name The name of the app.
 • userId Aitheantas úsáideora de réir mar a aithnítear san fheidhmchlár.userId The userID as known by the application.
 • ver Léirítear uimhir leagain an fheidhmchláir leis seo.ver Represents the version number of the application. Úsáidtear é chun earráid de réir leagain a thuiscint, úsáid de réir leagain ar fud feidhmchláir.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Iarmhíreanna Sonraí Coitianta.coimeádánCommon Data Extensions.container

Cuirtear síos leis seo ar airíonna an choimeádáin do theagmhais arna logáil laistigh de choimeádán.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • epoch Aitheantas atá incrimintithe do gach túsú SDK.epoch An ID that's incremented for each SDK initialization.
 • localId Aitheantas an ghléis de réir mar a aithnítear ag an gcliant.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Leagan an chórais oibriúcháin.osVer The operating system version.
 • seq Aitheantas atá incrimintithe do gach teagmhas.seq An ID that's incremented for each event.
 • type An cineál coimeádáin.type The container type. Samplaí: Próiseas nó VMHost.Examples: Process or VMHost

Common Data Extensions.deviceCommon Data Extensions.device

Cuirtear síos leis ar réimsí a bhaineann leis an ngléas.Describes the device-related fields.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • deviceClass Aicmiú an ghléis.deviceClass The device classification. Mar shampla, deasc, freastalaí nó fón pócaFor example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Aitheantas uathúil atá sainaithe go háitiúil don ghléas.localId A locally-defined unique ID for the device. Ní hea seo ainm an ghléis atá inléite ag an duine.This is not the human-readable device name. Is é is dóichí é go bhfuil sé cothrom leis an luach a stóráiltear ag HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId
 • make Déantór an ghléis.make Device manufacturer.
 • model Leagan an ghléis.model Device model.

Iarmhíreanna coitianta sonraí.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Ionadaítear leis seo clúdach ina bhfuil na hiarmhíreanna sonraí coitianta uile.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • data Seasann seo do na sonraí diagnóiseacha uathúla optamacha maidir le scéimre teagmhas áirithe.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • ext_app Cuirtear síos leis seo ar an bhfeidhmchlár reatha.ext_app Describes the properties of the running application. D'fhéadfadh an iarmhír seo a bheith pobalaithe ag feidhmchlár cliaint nó feidhmchlár gréasáin.This extension could be populated by either a client app or a web app. Féach Common Data Extensions.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Cuirtear síos leis seo ar airíonna an choimeádáin do theagmhais arna logáil laistigh de choimeádán.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Féach Common Data Extensions.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_device Cuirtear síos leis ar réimsí a bhaineann leis an ngléas.ext_device Describes the device-related fields. Féach Common Data Extensions.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_m365a Déanann sé cur síos ar na réimsí ábhartha le Microsoft 365.ext_m365a Describes the Microsoft 365-related fields. Féach Common Data Extensions..m365a.See Common Data Extensions.m365a.
 • ext_mscv Cuirtear síos le seo ar na réimsí comhchoibhnis a bhaineann le veicteoir.ext_mscv Describes the correlation vector-related fields. Féach Common Data Extensions.mscv.See Common Data Extensions.mscv.
 • ext_os Déantar cur síos le seo ar airíonna an chórais oibriúcháin a bheadh curtha isteach ag an gcliant.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Féach Common Data Extensions.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_sdk Cuirtear síos le seo ar na réimsí a bhaineann le leabharlann ardáin riachtanach do SDK ar leith.ext_sdk Describes the fields related to a platform library required for a specific SDK. Féach Common Data Extensions.sdk.See Common Data Extensions.sdk.
 • ext_user Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le húsaideoir.ext_user Describes the fields related to a user. Féach Common Data Extensions.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Cuirtear síos leis seo ar na réimsí a d'fhéadfadh a bheith pobalaithe trí leabharlann logála ar Windows.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Féach Common Data Extensions.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le XBOX Live.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Féach Common Data Extensions.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • iKey Seasann seo do ID an fheidhmchláir nó grúpálacha loighciúla eile teagmhas.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Is léiriú é seo ar ainm an teagmhais atá cáilithe go huathúil.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • Seasann am don am agus dáta an teagmhais in Am Uilíoch Lárnach nuair a gineadh an teagmhas ar an gcliant.time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Ba chóir dó a bheith i bhformáid ISO 8601.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Seasann seo do mhórleagan agus do mhionleagan na hiarmhíre.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.m365aCommon Data Extensions.m365a

Déanann sé cur síos ar na réimsí atá ábhartha le Microsoft 365.Describes the Microsoft 365-related fields.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • enrolledTenantId An tenant ID atá cláraithe.enrolledTenantId The enrolled tenant ID.
 • mspMasc giotán a dhéanann na cláir gníomhach a liostáil.msp A bitmask that lists the active programs.

Common Data Extensions.mscvCommon Data Extensions.mscv

Cuirtear síos le seo ar na réimsí comhchoibhnis a bhaineann le veicteoir.Describes the correlation vector-related fields.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • cV Seasann seo do Veicteoir Comhchoibhnis: Réimse aonair chun ord páirteach de theagmhais ghaolmhara a rianú thar theorainneacha comhpháirte.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related events across component boundaries.

Common Data Extensions.osCommon Data Extensions.os

Cuirtear síos leis seo ar an roinnt airíonna an chórais oibriúcháin.Describes some properties of the operating system.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • bootId Ionadaítear leis seo mórleagan agus mionleagan na hiarmhíre.bootId An integer value that represents the boot session. Tosaíonn an luach seo ag 0 don chéad bhútáil tar éis shuiteáil an chórais oibriúcháin agus in incrimintí tar éis gach athbhútála.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Ionadaítear leis seo aitheantas an turgnaimh.expId Represents the experiment ID. Is é an cleachtas caighdeánach chun eitilt, ar nós eitilt córais oibriúcháin (leagan réamheisiúna), nó turgnamh, ar nós turgnamh UX do shuíomh gréasáin, a cheangal le teagmhas na haitheantais eitilte/turgnaimh a bhreacadh i gCuid A den scéimre coitianta.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Ionadaítear leis seo logchaighdeán an chórais oibriúcháin.locale Represents the locale of the operating system.
 • name Seasann sé seo d'ainm an chórais oibriúcháin.name Represents the operating system name.
 • ver Seasann seo do mhórleagan agus do mhionleagan na hiarmhíre.ver Represents the major and minor version of the extension.

Common Data Extensions.sdkCommon Data Extensions.sdk

Arna úsáid ag leabharlanna sain-ardáin chun réimsí a thaifeadadh a teastaíonn le haghaidh SDK faoi leith.Used by platform specific libraries to record fields that are required for a specific SDK.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • epoch Aitheantas atá incrimintithe don gach túsú SDK.epoch An ID that is incremented for each SDK initialization.
 • installId Aitheantas a chruthaítear le linn thúsú an SDK den chéad uair.installId An ID that's created during the initialization of the SDK for the first time.
 • libVer Leagan SDK.libVer The SDK version.
 • seq ID atá incrimintithe do gach teagmhas.seq An ID that is incremented for each event.
 • ver Leagan an SDK logála.ver The version of the logging SDK.

Common Data Extensions.userCommon Data Extensions.user

Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le húsaideoir.Describes the fields related to a user.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • authId Seo aitheantas an úsaideora a bhaineann leis an teagmhas seo a dhéantar a dhéaduchtú as ceadchomhartha amhail ticéad Microsoft Account nó ceadchomhartha XBOX.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • locale An teanga agus an réigiún.locale The language and region.
 • localId Ionadaítear leis seo aitheantas uathúil úsáideora arna chruthú go logánta agus arna chur leis ag an gcliant.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Ní hé seo Aitheantas cuntais an úsáideora.This is not the user's account ID.

Iarmhíreanna Coitianta Sonraí.utcCommon Data Extensions.utc

Cuirtear síos leis seo ar na hairíonna a d'fhéadfadh a bheith pobalaithe trí leabharlann logála ar Windows.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • aId Ionadaítear leis seo ActivityId ETW.aId Represents the ETW ActivityId. Logáilte ar TraceLogging nó go díreach trí ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Uaslódáil uimhir sheichimh an mhaoláin san fhormáid: aitheantóir an mhaoláin: uimhir sheichimhbSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Ionadaítear leis seo masc giotán de na heochairfhocail ETW a bhaineann leis an teagmhas.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId Aitheantas cumadóra, ar nós Tagairt, Deasc, Fón, Holagrafach, Mol, Cumadóir IoT.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • epoch Seasann sé seo do na réimsí ré agus seqNum, a chabhraíonn le rianú an lín teagmhas a scaoileadh agus a uaslódáladh, agus a chumasaíonn aithint na sonraí a cailleadh le linn na híoslódála agus dídhúbláil teagmhas ar an bhfreastalaí iontrála.epoch Represents the epoch and seqNum fields, which help track how many events were fired and how many events were uploaded, and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • eventFlags Seasann sé seo do bhailiúchán giotán lena ndéantar cur síos ar an gcaoi ar cheart an teagmhas seo a phróiseáil ag Eispéireas Nasctha Úsáideora agus comhpháirt Theiliméadracht.eventFlags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Is í an mharthanacht teagmhas an beart is ísealaicme.The lowest-order byte is the event persistence. Is í tréimhse folaigh teagmhais an chéad bheart eile.The next byte is the event latency.
 • flags Seasann seo don mhapa giotán lena ndéantar bratacha éagsúla sonracha do Windows a ghabháil.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • loggingBinary An dénárthán (inrite, leabharlann, tiománaí, srl.) a ghin an teagmhas.loggingBinary The binary (executable, library, driver, etc.) that fired the event.
 • mon Comhuimhreacha seichimh monatóra agus teagmhais san fhormáid: seicheamh monatóra: seiceamh teagmhaismon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Seasann seo do Chód Oibríochta ETW.op Represents the ETW Op Code.
 • pgName Gearrfhoirm ainm an ghrúpa soláthraí lena mbaineann an teagmhas.pgName The short form of the provider group name associated with the event.
 • popSample Seasann seo don ráta samplach iarbhír don teagmhas ag an am a ghin cliant é.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • providerGuid ID an tsoláthraí ETW lena mbaineann ainm an tsoláthraí.providerGuid The ETW provider ID associated with the provider name.
 • raId Seasann seo do ActivityId Bainteach le ETW .raId Represents the ETW Related ActivityId. Logáilte ar TraceLogging nó go díreach trí ETW.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • seq Seasann sé seo don réimse seichimh a úsáidtear chun dearbh-ord na dteagmhas uaslódáilte a rianú.seq Represents the sequence field used to track absolute order of uploaded events. Aitheantóir incriminteach atá ann le haghaidh gach teagmhas a chuirtear leis an scuaine uaslódála.It is an incrementing identifier for each event added to the upload queue. Cabhraíonn an seicheamh le rianú an lín teagmhas a scaoileadh agus a uaslódáladh, agus cumasaítear aithint na sonraí a cailleadh le linn na híoslódála agus dídhúblála teagmhas ar an bhfreastalaí iontrála.The Sequence helps track how many events were fired and how many events were uploaded and enables identification of data lost during upload and de-duplication of events on the ingress server.
 • sqmId Aitheantóir gléis SQM Windows (Méadrachtaí Cáilíochta Bogearraí—réamhtheachtaí bhailiúchán Sonraí Diagnóiseacha Windows 10).sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId Léiríonn sé Aitheantóir an Phointe Iontrála sa Chás.stId Represents the Scenario Entry Point ID. GUID uathúil atá ann le haghaidh gach teagmhas i gcás diagnóisice.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Aitheantas truicearaithe cáis ab ea é seo.This used to be Scenario Trigger ID.
 • wcmp ID Cumadóir Windows Shell.wcmp The Windows Shell Composer ID.
 • wPId ID táirge Windows Core OS.wPId The Windows Core OS product ID.
 • wsId ID seisiún Windows Core OS.wsId The Windows Core OS session ID.

Common Data Extensions.xblCommon Data Extensions.xbl

Cuirtear síos leis ar na réimsí a bhaineann le XBOX Live.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • claims Aon eilimh bhreise nach ndearnadh a ainm éilimh gairid a chur leis an struchtúr seo.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did Aitheantas an ghléis XBOXdid XBOX device ID
 • dty Cineál gléis XBOXdty XBOX device type
 • dvr Leagan an chórais oibriúcháin ar ann gléas.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Aitheantas uathúil lena n-ionadaítear aonán an fhorbróra.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Am éaga.exp Expiration time
 • ip Seoladh IP ghléas an chliaint.ip The IP address of the client device.
 • nbf Gan bheith roimh amnbf Not before time
 • pid Liosta de PUIDS arna scaradh ag camóg atá liostaithe mar uimhreacha bonn 10.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx Aitheantóir bosca gainimh XBOXsbx XBOX sandbox identifier
 • sid Aitheantas ásc na seirbhíse.sid The service instance ID.
 • sty An cineál seirbhíse.sty The service type.
 • tid Aitheantas teidil XBOX Live.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr Leagan teidil XBOX Live.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Réimse giotáin, ina sanntar 2 ghiotán do gach aitheantas úsáideora atá liostaithe in xid.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Fágtar an réimse seo ar lár más cuntais mhiondíola iad na cuntais úsáideora go léir.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid Liosta Aitheantas Úsáideora bonn-10- ionchódaithe XBOX.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Réimsí coitianta sonraíCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Cuirtear síos leis ar an staid suiteála do na comhpháirteanna crua-earraí agus bogearraí uile atá ar fáil ar ghléas áirithe.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • action An t-athrú a rinneadh a ghairm ar oibiacht fardail ghléis.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId Aitheantas gléis a úsáidtear le haghaidh tástála comhoiriúnachtainventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Aitheantas oibiachta atá uathúil laistigh de raon feidhme gléis.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Léirítear leis seo an cineál oibiachta lena mbaineann an teagmhas.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Teaghrán a úsáidtear chun oibríochtaí StartSync, EndSync, Cuir leis agus Bain a ghrúpáil lena chéile.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Is réimse uathúil é seo de réir tréimhse sioncronaithe a úsáidtear chun cásanna a imdhealú ina bhfeidhmíonn gníomhairí éagsúla fardal forluiteach don oibiacht chéanna.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Teagmhais seirbhísithe bunaithe ar an gcomhpháirtComponent-based servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumerationCbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumeration

Déanann an teagmhas seo tuairisciú ar na torthaí maidir le scanadh inneachar roghnach Windows ar Windows Update.This event reports on the results of scanning for optional Windows content on Windows Update to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • architecture Léiríonn seo an bhfuil an scanacháin teoranta don ailtireacht shonraithe.architecture Indicates the scan was limited to the specified architecture.
 • capabilityCount Líon na bpacáistí inneachair roghnacha a fuarthas le linn an scanta.capabilityCount The number of optional content packages found during the scan.
 • clientId Ainm an feidhmchlár a d'iarr an t-ábhar roghnach.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • duration An t-am a ghlac sé chun an scanadh a chríochnú.duration The amount of time it took to complete the scan.
 • hrStatus Cód HReturn an scanacháin.hrStatus The HReturn code of the scan.
 • language Léiríonn seo an bhfuil an scanacháin teoranta don teanga shonraithe.language Indicates the scan was limited to the specified language.
 • majorVersion Léiríonn seo an bhfuil an scanacháin teoranta don mhórleagan sonraithe.majorVersion Indicates the scan was limited to the specified major version.
 • minorVersion Léiríonn seo an bhfuil an scanacháin teoranta don mhionleagan.minorVersion Indicates the scan was limited to the specified minor version.
 • namespace Léiríonn seo an bhfuil an scanacháin teoranta do phacáiste sa namespace sonraithe.namespace Indicates the scan was limited to packages in the specified namespace.
 • sourceFilter Masc giotán a léiríonn gur seiceáladh an scanachán d'inneachar atá ar fáil go logánta.sourceFilter A bitmask indicating the scan checked for locally available optional content.
 • WaaSUpToDateAssessmentDays Líon na laethanta a bhfuil measúnú ar nuashonrú cáilíochta as dáta.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Uimhir mórleagain na cruach seirbhíse.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Uimhir mionleagain na cruach seirbhíse.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Uimhir athbhreithnithe na cruaiche seirbhíse.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi thorthaí díshuiteáil nó suiteáil inneachair roghnach Windows ó Windows Update.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • capabilities Ainmneacha na bpacáistí inneachair roghnacha atá suiteáilte.capabilities The names of the optional content packages that were installed.
 • clientId Ainm an fheidhmchláir a d'iarr an t-ábhar roghnach.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • currentID ID an tseisiúin suiteála reatha.currentID The ID of the current install session.
 • downloadSource Foinse na híoslódála.downloadSource The source of the download.
 • highestState An staid dheiridh suiteála is airde don inneachar roghnach.highestState The highest final install state of the optional content.
 • hrLCUReservicingStatus Léiríonn seo cé acu an ndearnadh an t-inneachar roghnach a nuashonrú don leagan is déanaí atá ar fáil.hrLCUReservicingStatus Indicates whether the optional content was updated to the latest available version.
 • hrStatus Cód HReturn na hoibríochta suiteála.hrStatus The HReturn code of the install operation.
 • rebootCount Líon na n-athbhútálacha atá ag teastáil chun an tsuiteáil a chríochnú.rebootCount The number of reboots required to complete the install.
 • retryID An ID seisiúin a úsáidfear chun oibríocht theipthe a thriail in athuair.retryID The session ID that will be used to retry a failed operation.
 • retryStatus Léiríonn seo cé acu an ndéanfar an athshuiteáil a atriail i gcás teipthe.retryStatus Indicates whether the install will be retried in the event of failure.
 • stackBuild Uimhir leagain na cruach seirbhíse.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Uimhir mórleagain na cruach seirbhíse.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Uimhir mionleagain na cruach seirbhíse.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Uimhir athbhreithnithe na cruach seirbhíse.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi thorthaí maidir le inneachar roghnach Windows dá dteastaíonn athbhútáil chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • clientId Ainm an feidhmchlár a d'iarr an t-ábhar roghnach.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • pendingDecision Léiríonn sé cúis na hathbhútála, má bhaineann le hábhar.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.

CbsServicingProvider.CbsLateAcquisitionCbsServicingProvider.CbsLateAcquisition

Seolann an teagmhas seo sonraí le léiriú cibé nárbh fhéidir pacáistí áirithe den chóras oibriúcháin a nuashonrú mar chuid d'uasghrádú, mar chabhair chun Windows a choimeád chun dáta.This event sends data to indicate if some Operating System packages could not be updated as part of an upgrade, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Features Liosta na bpacáistí gnéithe nárbh fhéidir a nuashonrú.Features The list of feature packages that could not be updated.
 • RetryID ID lena n-aithnítear an iarracht atriailte chun na pacáistí liostaithe a nuashonrú.RetryID The ID identifying the retry attempt to update the listed packages.

CbsServicingProvider.CbsPackageRemovalCbsServicingProvider.CbsPackageRemoval

Soláthraíonn an teagmhas seo faisnéis faoi thorthaí maidir le nuashonrú carnach slándála Windows chun Windows a choinneáil chun dáta.This event provides information about the results of uninstalling a Windows Cumulative Security Update to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • buildVersion Uimhir leagain an nuashonraithe slándála atá á dhíshuiteáil.buildVersion The build number of the security update being uninstalled.
 • clientId Ainm an feidhmchlár a d'iarr an dhíshuiteáil.clientId The name of the application requesting the uninstall.
 • currentStateEnd Staid deiridh an nuashonraithe tar éis na hoibríochta.currentStateEnd The final state of the update after the operation.
 • failureDetails Faisnéis faoi chúis na teipe, más infheidhme.failureDetails Information about the cause of a failure, if applicable.
 • failureSourceEnd Céim an phróisis suiteála nuair a tharla an teip.failureSourceEnd The stage during the uninstall where the failure occurred.
 • hrStatusEnd Cód foriomlán scortha na hoibríochta.hrStatusEnd The overall exit code of the operation.
 • initiatedOffline Léiríonn seo cé acu ar túsaíodh an díshuiteáil d'íomhá gléasta Windows.initiatedOffline Indicates if the uninstall was initiated for a mounted Windows image.
 • majorVersion Uimhir mórleagain an nuashonraithe slándála atá á dhíshuiteáil.majorVersion The major version number of the security update being uninstalled.
 • minorVersion Uimhir mionleagain an nuashonraithe slándála atá á dhíshuiteáil.minorVersion The minor version number of the security update being uninstalled.
 • originalState Staid tosaigh an nuashonraithe roimh an oibríocht.originalState The starting state of the update before the operation.
 • pendingDecision Léiríonn seo cúis de athbhútála, más infheidhme.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.
 • primitiveExecutionContext An staid le linn tosú an chórais ina críochnaíodh an tsuiteáil.primitiveExecutionContext The state during system startup when the uninstall was completed.
 • revisionVersion Uimhir athbhreithnithe an nuashonraithe slándála atá á dhíshuiteáil.revisionVersion The revision number of the security update being uninstalled.
 • transactionCanceled Léiríonn seo cé acu ar cealaíodh an díshuiteáil.transactionCanceled Indicates whether the uninstall was cancelled.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Tuairiscítear leis an teagmhas seo torthaí feidhmíochta agus iontaofachta maidir le hinneachar seirbhísithe ó Windows Update a shuiteáil, chun go mbeidh Windows cothrom le dáta i gcónaí.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • buildVersion Uimhir an leagain tógála den phacáiste nuashonrúcháin.buildVersion The build version number of the update package.
 • clientId Ainm an fheidhmchláir a d'iarr an t-ábhar roghnach.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • corruptionHistoryFlags Masc giotán de na cineálacha truaillithe siopa comhpháirte a bhí ina gcúis le cliseadh nuashonrúcháin ar an ngléas.corruptionHistoryFlags A bitmask of the types of component store corruption that have caused update failures on the device.
 • corruptionType Áireamh trína liostaítear an cineál truaillithe is cúis leis an gcliseadh ar an nuashonrú reatha.corruptionType An enumeration listing the type of data corruption responsible for the current update failure.
 • currentStateEnd Staid deiridh an phacáiste tar éis chríoch na hoibríochta.currentStateEnd The final state of the package after the operation has completed.
 • doqTimeSeconds An t-am ina shoicindí a caitheadh ar thiománaithe a nuashonrú.doqTimeSeconds The time in seconds spent updating drivers.
 • executeTimeSeconds Líon na soicind is gá chun an tsuiteáil a chur i bhfeidhm.executeTimeSeconds The number of seconds required to execute the install.
 • failureDetails An tiománaí nó an suiteálaí ba chúis le cliseadh an nuashonrúcháin.failureDetails The driver or installer that caused the update to fail.
 • failureSourceEnd Áireamh a léiríonn an chéim den nuashonrú inar tharla an cliseadh.failureSourceEnd An enumeration indicating at what phase of the update a failure occurred.
 • hrStatusEnd Cód fillte na hoibríochta suiteála.hrStatusEnd The return code of the install operation.
 • initiatedOffline Luach fíor nó bréagach a léiríonn cibé ar suiteáladh an pacáiste i gcomhad as líne d'Fhormáid Íomháú Windows.initiatedOffline A true or false value indicating whether the package was installed into an offline Windows Imaging Format (WIM) file.
 • majorVersion Uimhir an mhórleagain den phacáiste nuashonrúcháin.majorVersion The major version number of the update package.
 • minorVersion Uimhir an mhionleagain den phacáiste nuashonrúcháin.minorVersion The minor version number of the update package.
 • originalState Staid tosaigh an phacáiste.originalState The starting state of the package.
 • overallTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) is gá chun an oibríocht iomlán seirbhísithe a chur i gcrích.overallTimeSeconds The time (in seconds) to perform the overall servicing operation.
 • planTimeSeconds An t-am ina shoicindí is gá chun na hoibríochtaí nuashonrúcháin a phleanáil.planTimeSeconds The time in seconds required to plan the update operations.
 • poqTimeSeconds An t-am ina shoicindí a chaitear ar oibríochtaí comhaid agus clárlainne a phróiseáil.poqTimeSeconds The time in seconds processing file and registry operations.
 • postRebootTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) chun próiseáil tosaithe a dhéanamh don nuashonrú.postRebootTimeSeconds The time (in seconds) to do startup processing for the update.
 • preRebootTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) idir feidhmiú an tsuiteála agus an t-athbhútáil.preRebootTimeSeconds The time (in seconds) between execution of the installation and the reboot.
 • primitiveExecutionContext Áireamh a léiríonn an chéim den mhúchadh nó den tosú ag ar suiteáladh an nuashonrú.primitiveExecutionContext An enumeration indicating at what phase of shutdown or startup the update was installed.
 • rebootCount Líon na n-athbhútálacha is gá chun an nuashonrú a shuiteáil.rebootCount The number of reboots required to install the update.
 • rebootTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) sula dtosaíonn próiseáil tosaigh don nuashonrú.rebootTimeSeconds The time (in seconds) before startup processing begins for the update.
 • resolveTimeSeconds An t-am ina shoicindí is gá chun na pacáistí atá mar chuid den nuashonrú a réiteach.resolveTimeSeconds The time in seconds required to resolve the packages that are part of the update.
 • revisionVersion Uimhir an leagain leasaithe den phacáiste nuashonrúcháin.revisionVersion The revision version number of the update package.
 • rptTimeSeconds An t-am ina shoicindí a caitheamh ar bhreiseáin suiteála a fheidhmiú.rptTimeSeconds The time in seconds spent executing installer plugins.
 • shutdownTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) is gá do phróiseáil an mhúchta i gcás an nuashonrúcháin.shutdownTimeSeconds The time (in seconds) required to do shutdown processing for the update.
 • stackRevision Uimhir athbhreithnithe na cruaiche seirbhíse.stackRevision The revision number of the servicing stack.
 • stageTimeSeconds An t-am (ina shoicindí) atá dé dhíth chun gach comhad atá mar chuid den nuashonrú a chur i gcrích.stageTimeSeconds The time (in seconds) required to stage all files that are part of the update.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Tuairiscíonn an teagmhas na torthaí atá le cumasú nó díchumasú Inneachar roghnach Windows chun Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Léiríonn sé an staid infheidhmithe is airde den inneachar roghnach.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Leagan tógála an phacáiste atá á shuiteáil.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Ainm an feidhmchláir a d'iarr an t-ábhar roghnach a athrú.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Cuireann sé in iúl má fuarthas an t-inneachar roghnach ó Windows Update nó ó chomhad atá inrochtana go logánta.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Cuireann sé in iúl má fuarthas an t-inneachar roghnach ó Windows Update nó ó chomhad atá inrochtana go logánta.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID ID uathúil a úsáidtear chun teagmhais a bhaineann le hoibríocht seirbhísithe aonair a shainaithint agus nach athúsáidfear le haghaidh oibríochtaí amach anseo.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Áiritheoir a rianaíonn líon na n-oibríochtaí seirbhísithe a ndearnadh iarracht a dhéanamh ar an ngléas.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Luach áiritheora executionSequence roimhe atá á chumasc leis an oibríocht reatha, más infheidhme.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID ID uathúil a bhaineann le hoibríocht seirbhísithe roimhe atá á cumasc leis an oibríocht seo, más infheidhme.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Cód fillte na hoibríochta íoslódála.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Cód fillte na hoibríochta seirbhísithe.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Aitheantóir le hainm bréige (haiseáilte) don Phacáiste Windows atá á shuiteáil nó á dhíshuiteáil.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Léiríonn sé cibé an ndearnadh nó nach ndearnadh an oibríocht i gcoinne chomhad íomhá Windows as líne nó ásc rite Windows.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion An mórleagan den phacáiste atá á shuiteáil.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion An mion-leagan den phacáiste atá á shuiteáil.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Ailtireacht an phacáiste atá á shuiteáil.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Teanga an phacáiste atá á shuiteáil.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Ainm an phacáiste atá á shuiteáil.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Léiríonn sé cibé an bhfuil nó nach bhfuil athbhútáil ag teastáil chun an oibríocht a chríochnú.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Uimhir leasaithe an phacáiste atá á shuiteáil.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Uimhir thógála an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Uimhir thógála mhórleagain an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Uimhir thógála mhionleagain an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Uimhir leasaithe an dénártha cruaiche seirbhísithe a bhfuil an tsuiteáil á dhéanamh aige.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Ainm na gné roghnaí i gCóras Oibriúcháin Windows atá á cumasú nó á díchumasú.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState Luach a léiríonn staid an inneachair roghnaigh sular thosaigh an oibríocht.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState Luach a thugann an staid inmhianaithe den ábhar roghnach.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

CbsServicingProvider.CbsUpdateDeferredCbsServicingProvider.CbsUpdateDeferred

Déanann an teagmhas seo tuairisc ar Ábhar Windows a chuirtear siar le Windows a choinneáil suas chun dáta.This event reports the results of deferring Windows Content to keep Windows up to date.

Teagmhais sonraí diagnóiseachaDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AbnormalShutdown_0TelClientSynthetic.AbnormalShutdown_0

Seolann an teagmhas seo sonraí faoi IDanna bútála nár tugadh aon mhúchadh glan normálta faoi deara ina leith, mar chabhair chun Windows a choimeád chun dáta.This event sends data about boot IDs for which a normal clean shutdown was not observed, to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AbnormalShutdownBootId BootId den mhúcadh neamhghnách á thuairisciú ag an teagmhas seo.AbnormalShutdownBootId BootId of the abnormal shutdown being reported by this event.
 • AbsCausedbyAutoChk Socraítear an bhratach seo nuair a chuireann AutoCheck ar ghléas atosú le léiriú narbh múchadh neamhghnách é an múchadh.AbsCausedbyAutoChk This flag is set when AutoCheck forces a device restart to indicate that the shutdown was not an abnormal shutdown.
 • AcDcStateAtLastShutdown Aithníonn sé cibé an raibh an gléas ar chadhnra nó plugáilte isteach.AcDcStateAtLastShutdown Identifies if the device was on battery or plugged in.
 • BatteryLevelAtLastShutdown An leibhéal cadhnra is déanaí a taifeadadh.BatteryLevelAtLastShutdown The last recorded battery level.
 • BatteryPercentageAtLastShutdown An céatadán cadhnra ag an múchadh is déanaí.BatteryPercentageAtLastShutdown The battery percentage at the last shutdown.
 • CrashDumpEnabled An bhfuil dumpálacha tuairteála cumasaithe?CrashDumpEnabled Are crash dumps enabled?
 • CumulativeCrashCount Áireamh carnach na dtuairteálacha córas oibriúcháin ó athshocraíodh an BootId.CumulativeCrashCount Cumulative count of operating system crashes since the BootId reset.
 • CurrentBootId BootId ag an am a tuairiscíodh an múchadh mínormálta.CurrentBootId BootId at the time the abnormal shutdown event was being reported.
 • Firmwaredata-> ResetReasonEmbeddedController An chúis a thug na docht-earraí leis an athshocrú.Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedController The reset reason that was supplied by the firmware.
 • Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedControllerAdditional Sonraí breise maidir leis an gcúis a thug na docht-earraí leis an athshocrú.Firmwaredata->ResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional data related to reset reason provided by the firmware.
 • Firmwaredata->ResetReasonPch An chúis a thug na docht-earraí leis an athshocrú.Firmwaredata->ResetReasonPch The reset reason that was supplied by the hardware.
 • Firmwaredata->ResetReasonPchAdditional Sonraí breise maidir leis an gcúis a thug na docht-earraí leis an athshocrú.Firmwaredata->ResetReasonPchAdditional Additional data related to the reset reason supplied by the hardware.
 • Firmwaredata-> ResetReasonSupplied Léiríonn sé cibé ar thug na docht-earraí aon chúis leis an athshocrú.Firmwaredata->ResetReasonSupplied Indicates whether the firmware supplied any reset reason or not.
 • FirmwareType ID an FirmwareType mar atá áirithe in DimFirmwareType.FirmwareType ID of the FirmwareType as enumerated in DimFirmwareType.
 • HardwareWatchdogTimerGeneratedLastReset Léiríonn cibé arbh é an t-amadóir faire crua-earraí ba chúis leis an athshocrú deiridh.HardwareWatchdogTimerGeneratedLastReset Indicates whether the hardware watchdog timer caused the last reset.
 • HardwareWatchdogTimerPresent Léiríonn sé cibé an raibh nó nach raibh an t-uaineadóir faire crua-earraí i láthair.HardwareWatchdogTimerPresent Indicates whether hardware watchdog timer was present or not.
 • InvalidBootStat Is bratach seiceála é seo a chinntíonn bailíocht an chomhaid bootstat.InvalidBootStat This is a sanity check flag that ensures the validity of the bootstat file.
 • LastBugCheckBootId bootId na tuairteála gafa deiridh.LastBugCheckBootId bootId of the last captured crash.
 • LastBugCheckCode Cód lena léirítear an cineál earráide.LastBugCheckCode Code that indicates the type of error.
 • LastBugCheckContextFlags Socruithe breise dumpála tuairteála.LastBugCheckContextFlags Additional crash dump settings.
 • LastBugCheckOriginalDumpType An cineál dumpála tuairteála a bhí ag córas ag iarraidh a shábháil.LastBugCheckOriginalDumpType The type of crash dump the system intended to save.
 • LastBugCheckOtherSettings Socruithe eile dumpála tuairteála.LastBugCheckOtherSettings Other crash dump settings.
 • LastBugCheckParameter1 An chéad pharaiméadar le sonraí breise ar an gcineál earráide.LastBugCheckParameter1 The first parameter with additional info on the type of the error.
 • LastBugCheckProgress Dul chun cinn i leith an dumpáil tuairteála deiridh a scríobh amach.LastBugCheckProgress Progress towards writing out the last crash dump.
 • LastBugCheckVersion An leagan den struchtúr faisnéise a scríobhadh le linn na tuairteála.LastBugCheckVersion The version of the information struct written during the crash.
 • LastSuccessfullyShutdownBootId BootId an mhúchta deiridh ar éirigh leis go hiomlán.LastSuccessfullyShutdownBootId BootId of the last fully successful shutdown.
 • LongPowerButtonPressDetected Aithníonn sé cibé an raibh an cnaipe cumhachta á bhrú agus á choinneáil ag an úsáideoir.LongPowerButtonPressDetected Identifies if the user was pressing and holding power button.
 • OOBEInProgress Aithníonn sé cibé an raibh OOBE ag rith.OOBEInProgress Identifies if OOBE is running.
 • OSSetupInProgress Aithníonn sé cibé an raibh cumraíocht an chórais oibriúcháin ag rith.OSSetupInProgress Identifies if the operating system setup is running.
 • PowerButtonCumulativePressCount Cá mhéad uair ar brúdh an cnaipe cumhachta?PowerButtonCumulativePressCount How many times has the power button been pressed?
 • PowerButtonCumulativeReleaseCount Cá mhéad uair ar scaoileadh an cnaipe cumhachta?PowerButtonCumulativeReleaseCount How many times has the power button been released?
 • PowerButtonErrorCount Léiríonn sé cá mhéad uair a raibh earráid san iarracht méadrachtaí an chnaipe chumhachta a thaifeadadh.PowerButtonErrorCount Indicates the number of times there was an error attempting to record power button metrics.
 • PowerButtonLastPressBootId BootId an ama deiridh ar brúdh an cnaipe cumhachta.PowerButtonLastPressBootId BootId of the last time the power button was pressed.
 • PowerButtonLastPressTime An dáta agus an t-am deiridh a brúdh an cnaipe cumhachta.PowerButtonLastPressTime Date and time of the last time the power button was pressed.
 • PowerButtonLastReleaseBootId BootId na huaire deiridh a scaoileadh an cnaipe cumhachta.PowerButtonLastReleaseBootId BootId of the last time the power button was released.
 • PowerButtonLastReleaseTime An dáta agus an t-am deiridh a scaoileadh an cnaipe cumhachta.PowerButtonLastReleaseTime Date and time of the last time the power button was released.
 • PowerButtonPressCurrentCsPhase Léiríonn sé céim scoir an Fhuireachais Nasctha nuair a brúdh an cnaipe cumhachta.PowerButtonPressCurrentCsPhase Represents the phase of Connected Standby exit when the power button was pressed.
 • PowerButtonPressIsShutdownInProgress Léiríonn sé cibé an raibh múchadh córais ar siúl nuair a brúdh an cnaipe cumhachta den uair dheiridh.PowerButtonPressIsShutdownInProgress Indicates whether a system shutdown was in progress at the last time the power button was pressed.
 • PowerButtonPressLastPowerWatchdogStage Dul chun cinn fad a bhíonn an monatóir á chasadh air.PowerButtonPressLastPowerWatchdogStage Progress while the monitor is being turned on.
 • PowerButtonPressPowerWatchdogArmed Léiríonn sé cibé an raibh an faire gníomhach don mhonatóir an uair dheiridh a brúdh an cnaipe cumhachta.PowerButtonPressPowerWatchdogArmed Indicates whether or not the watchdog for the monitor was active at the time of the last power button press.
 • ShutdownDeviceType Aithníonn sé an té a thruicearaigh an múchadh.ShutdownDeviceType Identifies who triggered a shutdown. An de bharr cadhnra, criosanna teirmeacha nó trí API Eithne a rinneadh é?Is it because of battery, thermal zones, or through a Kernel API.
 • SleepCheckpoint Tugann an seicphointe deiridh nuair a tharla cliseadh le linn trasdul codlata.SleepCheckpoint Provides the last checkpoint when there is a failure during a sleep transition.
 • SleepCheckpointSource Léiríonn sé cibé an é an fhoinse an t-athraitheach EFI nó an comhad bootstat é.SleepCheckpointSource Indicates whether the source is the EFI variable or bootstat file.
 • SleepCheckpointStatus Léiríonn sé cibé an bhfuil an fhaisnéis seicphointe bailí.SleepCheckpointStatus Indicates whether the checkpoint information is valid.
 • StaleBootStatData Aithníonn sé cibé an bhfuil na sonraí ón bootstat neamhúr.StaleBootStatData Identifies if the data from bootstat is stale.
 • TransitionInfoBootId BootId na faisnéise gafa trasdula.TransitionInfoBootId BootId of the captured transition info.
 • TransitionInfoCSCount l líon na n-uaireanta a ndeachaigh an córas isteach i dtrasdul ó mód Fuireachais Nasctha.TransitionInfoCSCount l number of times the system transitioned from Connected Standby mode.
 • TransitionInfoCSEntryReason Léiríonn an chúis go ndeachaidh an gléas isteach i mód Fuireachais Nasctha den uair dheiridh.TransitionInfoCSEntryReason Indicates the reason the device last entered Connected Standby mode.
 • TransitionInfoCSExitReason Léiríonn an chúis gur fhág an gléas mód Fuireachais Nasctha den uair dheiridh.TransitionInfoCSExitReason Indicates the reason the device last exited Connected Standby mode.
 • TransitionInfoCSInProgress Nuair a sábháladh an marcóir deiridh, bhí an córas i mód Fuireachais Nasctha nó ag dul isteach ann.TransitionInfoCSInProgress At the time the last marker was saved, the system was in or entering Connected Standby mode.
 • TransitionInfoLastReferenceTimeChecksum Suim seiceála TransitionInfoLastReferenceTimestamp,TransitionInfoLastReferenceTimeChecksum The checksum of TransitionInfoLastReferenceTimestamp,
 • TransitionInfoLastReferenceTimestamp An dáta agus an t-am deiridh a sábháladh an marcóir.TransitionInfoLastReferenceTimestamp The date and time that the marker was last saved.
 • TransitionInfoLidState Déantar cur síos ar staid chlúdach an ríomhaire ghlúine.TransitionInfoLidState Describes the state of the laptop lid.
 • TransitionInfoPowerButtonTimestamp An dáta agus an t-am deiridh a brúdh an cnaipe cumhachta.TransitionInfoPowerButtonTimestamp The date and time of the last time the power button was pressed.
 • TransitionInfoSleepInProgress Nuair a sábháladh an marcóir deiridh, bhí an córas i mód codlata nó ag dul isteach ann.TransitionInfoSleepInProgress At the time the last marker was saved, the system was in or entering sleep mode.
 • TransitionInfoSleepTranstionsToOn Líon iomlán na n-uaireanta a ndeachaigh an gléas isteach i dtrasdul ó mód codlata.TransitionInfoSleepTranstionsToOn Total number of times the device transitioned from sleep mode.
 • TransitionInfoSystemRunning Nuair a sábháladh an marcóir deiridh, bhí an gléas ag rith.TransitionInfoSystemRunning At the time the last marker was saved, the device was running.
 • TransitionInfoSystemShutdownInProgress Léiríonn sé cibé an raibh múchadh córais ar siúl nuair a brúdh an cnaipe cumhachta.TransitionInfoSystemShutdownInProgress Indicates whether a device shutdown was in progress when the power button was pressed.
 • TransitionInfoUserShutdownInProgress Léiríonn sé cibé an raibh múchadh córais ar siúl ag an úsáideoir nuair a brúdh an cnaipe cumhachta.TransitionInfoUserShutdownInProgress Indicates whether a user shutdown was in progress when the power button was pressed.
 • TransitionLatestCheckpointId Léiríonn sé aitheantóir uathúil le haghaidh seicphointe le linn staid trasdula an ghléis.TransitionLatestCheckpointId Represents a unique identifier for a checkpoint during the device state transition.
 • TransitionLatestCheckpointSeqNumber Léiríonn sé uimhir seichimh chroineolaíoch an tseicphointe.TransitionLatestCheckpointSeqNumber Represents the chronological sequence number of the checkpoint.
 • TransitionLatestCheckpointType Léiríonn sé cineál an tseicphointe, arbh fhéidir leis bheith ina thúsphointe nó ina chríochphointe céime, nó díreach faisnéiseach.TransitionLatestCheckpointType Represents the type of the checkpoint, which can be the start of a phase, end of a phase, or just informational.
 • VirtualMachineId Má tá an córas oibriúcháin ar mheaisín fíorúil, tugann sé ID Meaisín fíorúil (GUID) is féidir a úsáid chun teagmhais ar an ósta a chomhghaolú.VirtualMachineId If the operating system is on a virtual Machine, it gives the virtual Machine ID (GUID) that can be used to correlate events on the host.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Seoltar sonraí leis an teagmhas seo slena léirítear cé acu an bhfuil athrú tagtha ar an leibhéal liostála teiliméadrachta a aithníodh le linn thosú UTC, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data indicating that a device has undergone a change of telemetry opt-in level detected at UTC startup, to help keep Windows up to date. Tugtar le fios le leibhéal liostála teiliméadrachta na sonraí a cheadaítear dúinn a bhailiú.The telemetry opt-in level signals what data we are allowed to collect.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Fíor más féidir linn MSA PUID agus CID a chur leis an teiliméadracht, bréagach mura féidir.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht páirtithe a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht CORE/Basic a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats Fíor más féidir linn teiliméadracht croíbhuille a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht sonraí díagnóisice a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents Fíor más féidir linn sonraí Windows Analytics a bhailí, bréagach mura féidir.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations Fíor más féidir linn bailiú géaraithe diagnóisice a fheidhmiú, bréagach mura féidir.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios Fíor más féidir linn líon na gcríochnuithe cásanna a thuairisciú, bréagach mura féidir.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Masc giotán den staid teiliméadrachta roimhe seo.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff Fíor má bhímid ag imeacht ó dhíchumasú gach teiliméadrachta, bréagach murab amhlaidh.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelCliantSaorga.ÚdarúchánEolas_TosúTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Arna adhaint le UTC ag tosú chun tabhairt le fios na sonraí a cheadaítear dúinn a bhailiú.Fired by UTC at startup to signal what data we are allowed to collect.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CanAddMsaToMsTelemetry Fíor más féidir linn MSA PUID agus CID a chur leis an teiliméadracht, bréagach mura féidir.CanAddMsaToMsTelemetry True if we can add MSA PUID and CID to telemetry, false otherwise.
 • CanCollectAnyTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht páirtithe a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectAnyTelemetry True if we are allowed to collect partner telemetry, false otherwise.
 • CanCollectCoreTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht CORE/Basic a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectCoreTelemetry True if we can collect CORE/Basic telemetry, false otherwise.
 • CanCollectHeartbeats Fíor más féidir linn teiliméadracht croíbhuille a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectHeartbeats True if we can collect heartbeat telemetry, false otherwise.
 • CanCollectOsTelemetry Fíor más féidir linn teiliméadracht sonraí díagnóisice a bhailiú, bréagach mura féidir.CanCollectOsTelemetry True if we can collect diagnostic data telemetry, false otherwise.
 • CanCollectWindowsAnalyticsEvents Fíor más féidir linn sonraí Windows Analytics a bhailí, bréagach mura féidir.CanCollectWindowsAnalyticsEvents True if we can collect Windows Analytics data, false otherwise.
 • CanPerformDiagnosticEscalations Fíor más féidir linn bailiú géaraithe diagnóisice a fheidhmiú, bréagach mura féidir.CanPerformDiagnosticEscalations True if we can perform diagnostic escalation collection, false otherwise.
 • CanReportScenarios Fíor más féidir linn líon na gcríochnuithe cásanna a thuairisciú, bréagach mura féidir.CanReportScenarios True if we can report scenario completions, false otherwise.
 • PreviousPermissions Masc giotán den staid teiliméadrachta roimhe seo.PreviousPermissions Bitmask of previous telemetry state.
 • TransitionFromEverythingOff Fíor má táimid ag trasdul ó gach teiliméadracht a bheith díchumasaithe, bréagach mura bhfuil.TransitionFromEverythingOff True if we are transitioning from all telemetry being disabled, false otherwise.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Seolann an teagmhas sonraí faoi stádas nascachta na comhpháirte Eispéiris Nasctha Úsáideora agus Teileaméadrachta a uaslódálann teagmhais sonraí teileaméadrachta.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Má tá líonra gan srianadh ar fáil (ar nós Wi-Fi), nuashonraíonn an teagmhas seo an t-am uaslódála rathúil is déanaí.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Murach sin, déanann sé seiceáil cibé an raibh teagmhas Cuisle Nascachta lasta le 24 uair anuas agus murach é, seolann sé teagmhas.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Seoladh teagmhas Cuisle Nascachta chomh maith nuair a thagann gléas ar ais ó líonra le táillí go líonra saor.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CensusExitCode Aisfhilleann seo na cóid feidhmithe deireanach ó rith cliaint áirimh.CensusExitCode Returns last execution codes from census client run.
 • CensusStartTime Aisfhilleann seo stampa ama a chomhfhreagraíonn don rith áirimh deireanach ar éirigh leis.CensusStartTime Returns timestamp corresponding to last successful census run.
 • CensusTaskEnabled Aisfhilleann seo luach Boole ón tasc áirimh (Cumasaigh/Díchumasaigh) ar an meaisín cliaint.CensusTaskEnabled Returns Boolean value for the census task (Enable/Disable) on client machine.
 • LastConnectivityLossTime Aisghabhann seo an uair dheireanach ar chaill an gléas an líonra saor in aisce.LastConnectivityLossTime Retrieves the last time the device lost free network.
 • NetworkState Aisghabhann seo an staid líonra: 0 = Gan aon líonra.NetworkState Retrieves the network state: 0 = No network. 1 = Líonra srianta.1 = Restricted network. 2 = Líonra saor in aisce.2 = Free network.
 • NoNetworkTime Aisghabhann seo an t-am a chaitear gan aon líonra (ón uair dheireanach) i soicind.NoNetworkTime Retrieves the time spent with no network (since the last time) in seconds.
 • RestrictedNetworkTime Faigheann sé an t-am caite ar ais ar líonra méadraithe (srianta ag costas) i soicindí.RestrictedNetworkTime Retrieves the time spent on a metered (cost restricted) network in seconds.

TelClientSynthetic.EventMonitor_0TelClientSynthetic.EventMonitor_0

Soláthraíonn an teagmhas seo staitisticí do theagmhais dhiagnóiseacha ar leith.This event provides statistics for specific diagnostic events.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ConsumerCount Líon na gcásanna feicthe sa Rianú Teagmhais do thomhaltóir Windows.ConsumerCount The number of instances seen in the Event Tracing for Windows consumer.
 • EventName Ainm an teagmhais ar a bhfuil monatóireacht ar siúl.EventName The name of the event being monitored.
 • EventSnFirst Sraithuimhir an chéad teagmhais lena bhfuiltear ag súil leis.EventSnFirst The expected first event serial number.
 • EventSnLast Sraithuimhir an teagmhais deireanach lena bhfuiltear ag súil leis.EventSnLast The expected last event serial number.
 • EventStoreCount Líon na dteagmhas a bhain amach an stóras teagmhais.EventStoreCount The number of events reaching the event store.
 • MonitorSn Sraithuimhir an mhonatóra.MonitorSn The serial number of the monitor.
 • TriggerCount Líon na dteagmhas a bhain amach an maolán spreagtha.TriggerCount The number of events reaching the trigger buffer.
 • UploadedCount Líon na dteagmhas a uaslódáladh.UploadedCount The number of events uploaded.

TelClientSynthetic.GetFileInfoAction_FilePathNotApproved_0TelClientSynthetic.GetFileInfoAction_FilePathNotApproved_0

Tarlaíonn an teagmhas seo nuair a theipeann ar ghéarú DiagTrack toisc den chás a bheith ag cuartú cosáin nach bhfuil ceadaithe do ghníomhaíochtaí GetFileInfo.This event occurs when the DiagTrack escalation fails due to the scenario requesting a path that is not approved for GetFileInfo actions.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FilePath An cosán neamhsreangaithe i gcás XML.FilePath The unexpanded path in the scenario XML.
 • ScenarioId An t-aitheantóir uathúil domhanda (GUID) den chás.ScenarioId The globally unique identifier (GUID) of the scenario.
 • ScenarioInstanceId An cód earráide a léiríonn cén cosán ar theip air (inmheánach nó seachtrach).ScenarioInstanceId The error code denoting which path failed (internal or external).

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Seoltar sonraí leis an an teagmhas seo maidir le sláine agus caighdeán na sonraí diagnóisice ón ngléas atá i gceist, chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Cuidíonn seo le hanailísithe sonraí a chinneadh cé chomh 'iontaofa' atá na sonraí ó ghléas faoi leith.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AgentConnectionErrorsCount Líon na n-earráidí nach earráidí am istigh iad a bhaineann leis an gcainéal óstach/gníomhaire.AgentConnectionErrorsCount Number of non-timeout errors associated with the host/agent channel.
 • CensusExitCode An cód deireanach scortha don tasc Census.CensusExitCode The last exit code of the Census task.
 • CensusStartTime An t-am deiridh a ritheadh an tÁireamh.CensusStartTime Time of last Census run.
 • CensusTaskEnabled Fíor má tá Áireamh cumasaithe, bréagach murab amhlaidh.CensusTaskEnabled True if Census is enabled, false otherwise.
 • CompressedBytesUploaded Líon na mbeart comhbhrúite a uaslódáladh.CompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded.
 • ConsumerDroppedCount Líon teagmhas a chlis orthu ag an tsraith tomhaltóra den chliant teiliméadrachta.ConsumerDroppedCount Number of events dropped at consumer layer of telemetry client.
 • CriticalDataDbDroppedCount Líon teagmhas sonraí sampláilte criticiúil a chlis orthu sa tsraith bunachair shonraí.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Líon na dteagmhas sonraí samplaithe criticiúil a chlis orthu de bharr scóigeadh.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events that were dropped because of throttling.
 • CriticalOverflowEntersCounter Líon uaireanta a iontráladh mód criticiúil róshreafa sa bhunachar sonraí teagmhas.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event DB.
 • DbCriticalDroppedCount Líon iomlán teagmhas criticiúil a chlis orthu sa bhunachar sonraí teagmhas.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event DB.
 • DbDroppedCount Líon teagmhas a chlis orthu de bharr iomláine an bhunachair shonraí.DbDroppedCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DbDroppedFailureCount Líon teagmhas a chlis orthu de bharr clistí bunachair shonraí.DbDroppedFailureCount Number of events dropped due to DB failures.
 • DbDroppedFullCount Líon teagmhas a chlis orthu de bharr iomláine an bhunachair shonraí.DbDroppedFullCount Number of events dropped due to DB fullness.
 • DecodingDroppedCount Líon teagmhas a chlis orthu de bharr clistí díchódaithe.DecodingDroppedCount Number of events dropped due to decoding failures.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Líon teagmhas a chlis orthu toisc gur túsaíodh mód criticiúil róshreafa.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EtwDroppedBufferCount Líon na maolán a chlis orthu sa seisiún UTC ETW.EtwDroppedBufferCount Number of buffers dropped in the UTC ETW session.
 • EtwDroppedCount Líon teagmhas a chlis orthu ag sraith ETW den chliant teiliméadrachta.EtwDroppedCount Number of events dropped at ETW layer of telemetry client.
 • EventsPersistedCount Líon teagmhas a bhain céim PersistEvent amach.EventsPersistedCount Number of events that reached the PersistEvent stage.
 • EventStoreLifetimeResetCounter Líon uaireanta a athshocraíodh teagmhas bunachair shonraí do shaolré an UTC.EventStoreLifetimeResetCounter Number of times event DB was reset for the lifetime of UTC.
 • EventStoreResetCounter Líon uaireanta a athshocraíodh bunachar sonraí teagmhais.EventStoreResetCounter Number of times event DB was reset.
 • EventStoreResetSizeSum Méid iomlán an bhunachair shonraí teagmhais thar gach athshocrú den ásc seo.EventStoreResetSizeSum Total size of event DB across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Líon teagmhas a uaslódáladh.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • Flags Bratacha lena léirítear staid an ghléis ar nós staid líonra, staid cadhnra, agus staid liostála.Flags Flags indicating device state such as network state, battery state, and opt-in state.
 • FullTriggerBufferDroppedCount Líon teagmhas a chlis orthu de bharr go raibh an maolán truicir lán.FullTriggerBufferDroppedCount Number of events dropped due to trigger buffer being full.
 • HeartBeatSequenceNumber An uimhir sheicheamhach den chroíbhuille seo.HeartBeatSequenceNumber The sequence number of this heartbeat.
 • InvalidHttpCodeCount Líon cód neamhbhailí HTTP a fuarthas ó theagmháil le Vortex.InvalidHttpCodeCount Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastAgentConnectionError An earráid dheireanach nach earráid am istigh a tharla sa chainéal óstach/gníomhaire.LastAgentConnectionError Last non-timeout error encountered in the host/agent channel.
 • LastEventSizeOffender Ainm an teagmhais dheireanaigh a sháraigh an t-uasmhéid teagmhais.LastEventSizeOffender Event name of last event which exceeded max event size.
 • LastInvalidHttpCode An cód neamhbhailí HTTP deireanach a fuarthas ó Vortex.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • MaxActiveAgentConnectionCount An t-uaslíon gníomhairí gníomhacha le linn an tráthchláir buille croí seo.MaxActiveAgentConnectionCount The maximum number of active agents during this heartbeat timeframe.
 • MaxInUseScenarioCounter Uaslíon bog na gcásanna arna lódáil ag an UTC.MaxInUseScenarioCounter Soft maximum number of scenarios loaded by UTC.
 • PreviousHeartBeatTime Am an teagmhais dheireanaigh chroíbhuille (lena gceadaítear slabhrú teagmhas).PreviousHeartBeatTime Time of last heartbeat event (allows chaining of events).
 • PrivacyBlockedCount Líon na dteagmhas bactha mar gheall ar shocruithe príobháideachais nó clibeanna.PrivacyBlockedCount The number of events blocked due to privacy settings or tags.
 • RepeatedUploadFailureDropped Líon na dteagmhas a cailleadh mar gheall ar theipeanna athdhéanta uaslódála le haghaidh maolán aonair.RepeatedUploadFailureDropped Number of events lost due to repeated upload failures for a single buffer.
 • SettingsHttpAttempts Líon na n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil leis an tseirbhís OneSettings.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Líon na dteipeanna ó theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís OneSettings.SettingsHttpFailures The number of failures from contacting the OneSettings service.
 • ThrottledDroppedCount Líon na dteagmhas a scriosadh de bharr scóigeadh soláthraithe torannacha.ThrottledDroppedCount Number of events dropped due to throttling of noisy providers.
 • TopUploaderErrors Liosta na bpríomhearráidí a fuarthas ón gcríochphointe uaslódála.TopUploaderErrors List of top errors received from the upload endpoint.
 • UploaderDroppedCount Líon teagmhas ar chlis orthu ag an tsraith uaslódálaí den chliant teiliméadrachta.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • UploaderErrorCount Líon na n-earráidíi a furathas ón gcríochphointe uaslódála.UploaderErrorCount Number of errors received from the upload endpoint.
 • VortexFailuresTimeout Líon na dteipeanna am istigh a fuarthas ó Vortex.VortexFailuresTimeout The number of timeout failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Líon na n-iarrachtaí chun dul i dteagmháil le Vortex.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Líon na gcód earráide 400-499 a fuarthas ó Vortex.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Líon na gcód earráide 500-599 a fuarthas ó Vortex.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Líon freagraí Vortex nach 2XX ná 400 iad.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents An líon freagraí Vortex ina bhfuil ar a laghad teagmhas 1 scaoilte iontu.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Agent_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Agent_5

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le sláinte agus caighdeán na sonraí diagnóisice ón ngléas sonraithe (gníomhaí), chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the specified device (agent), to help keep Windows up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ConsumerDroppedCount Líon na dteagmhas a loic an tsraith tomhaltóra den chliant bailithe sonraí diagnóisice.ConsumerDroppedCount The number of events dropped at the consumer layer of the diagnostic data collection client.
 • ContainerBufferFullDropCount Líon na dteagmhas a chlis orthu toisc an coimeádán maoláin a bheith lán.ContainerBufferFullDropCount The number of events dropped due to the container buffer being full.
 • ContainerBufferFullSevilleDropCount Líon teagmhas "Seville" a chlis orthu toisc an coimeádán maoláin a bheith lán.ContainerBufferFullSevilleDropCount The number of “Seville” events dropped due to the container buffer being full.
 • CriticalDataThrottleDroppedCount Líon na dteagmhas sonraí samplaithe criticiúil ar chlis orthu de bharr scóigthe sonraí.CriticalDataThrottleDroppedCount The number of critical data sampled events dropped due to data throttling.
 • DecodingDroppedCount Líon na dteagmhas a chlis orthu de bharr clistí díchódaithe.DecodingDroppedCount The number of events dropped due to decoding failures.
 • EtwDroppedBufferCount Líon na maolán ar chlis orthu san ETW (Rianú Teagmhais do Windows).EtwDroppedBufferCount The number of buffers dropped in the ETW (Event Tracing for Windows) session.
 • EtwDroppedCount Líon na dteagmhas a loic ag an sraith ETW (Rianú Teagmhais do Windows) den chliant bailithe sonraí diagnóiseacha ar ghléas an úsáideora.EtwDroppedCount The number of events dropped at the ETW (Event Tracing for Windows) layer of the diagnostic data collection client on the user’s device.
 • EventsForwardedToHost Líon na dteagmhas a chuireadh ar aghaidh ó ghníomhaí (gléas) chuig óstríomhaire (freastalaí).EventsForwardedToHost The number of events forwarded from agent (device) to host (server).
 • FullTriggerBufferDroppedCount Líon na dteagmhas a loic toisc maolán truicir a bheith lán.FullTriggerBufferDroppedCount The number of events dropped due to the trigger buffer being full.
 • HeartBeatSequenceNumber An uimhir sheicheamhach den chroíbhuille bainteach leis an teagmhas seo.HeartBeatSequenceNumber The heartbeat sequence number associated with this event.
 • HostConnectionErrorsCount Líon na n-earráidí neamh-uainíochta a bhain den óstríomhaire (freastalaí) / gníomhaí (gléas) sa chainéal iompair soicéad.HostConnectionErrorsCount The number of non-timeout errors encountered in the host (server)/agent (device) socket transport channel.
 • HostConnectionTimeoutsCount Líon na loicthe ceangail idir an óstríomhaire (freastalaí) agus an gníomhaí (gléas).HostConnectionTimeoutsCount The number of connection timeouts between the host (server) and agent (device).
 • LastHostConnectionError An earráid dheireanach ó nasc idir an óstríomhaire (freastalaí) agus an gníomhaí (gléas).LastHostConnectionError The last error from a connection between host (server) and agent (device).
 • PreviousHeartBeatTime Stampa ama an teagmhais dheireanaigh croíbhuille.PreviousHeartBeatTime The timestamp of the last heartbeat event.
 • ThrottledDroppedCount Líon na dteagmhas a loic de bharr scóigeadh soláthraithe torannacha.ThrottledDroppedCount The number of events dropped due to throttling of “noisy” providers.

TelClientSynthetic.HeartBeat_DevHealthMon_5TelClientSynthetic.HeartBeat_DevHealthMon_5

Seolann an teagmhas seo sonraí (do ghléasanna Surface Hub) deimhniú go bhfuil na gléasanna Surface Hub ag feidhmiú mar is ceart agus monatóireacht a dhéanamh orthu.This event sends data (for Surface Hub devices) to monitor and ensure the correct functioning of those Surface Hub devices. Cuidíonn na sonraí seo deimhniú go bhfuil an gléas suas chun dáta leis na gnéithe slándála agus sábháilteachta is déanaí.This data helps ensure the device is up to date with the latest security and safety features.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HeartBeatSequenceNumber An uimhir sheicheamhach den chroíbhuille bainteach leis an teagmhas seo.HeartBeatSequenceNumber The heartbeat sequence number associated with this event.
 • PreviousHeartBeatTime Stampa ama an teagmhais dheireanaigh croíbhuille.PreviousHeartBeatTime The timestamp of the last heartbeat event.

TelClientSynthetic.LifetimeManager_ConsumerBaseTimestampChange_0TelClientSynthetic.LifetimeManager_ConsumerBaseTimestampChange_0

Seolann an ócáid seo sonraí nuair a aithníonn an mheicníocht bailithe sonraí Diagnóisic Windows coigeartú stampa ama do theagmhais dhiagnóiseacha isteach.This event sends data when the Windows Diagnostic data collection mechanism detects a timestamp adjustment for incoming diagnostic events. Tá na sonraí seo ríthábhachtach i dtaobh plé le hathruithe ama le linn anailís sonraí diagnóiseacha, chun cabhrú leis an ghléas a choinneáil cothrom le dáta.This data is critical for dealing with time changes during diagnostic data analysis, to help keep the device up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • NewBaseTime Bun-am nua an QPC (Áiritheoir Feidhmíocht Iarratais) ó ETW (Rianú Teagmhais do Windows).NewBaseTime The new QPC (Query Performance Counter) base time from ETW (Event Tracing for Windows).
 • NewSystemTime Am córais nua an ghléis.NewSystemTime The new system time of the device.
 • OldSystemTime Am córais deireanach an ghléis.OldSystemTime The previous system time of the device.

TelClientSynthetic.MatchEngine_ScenarioCompletionThrottled_0TelClientSynthetic.MatchEngine_ScenarioCompletionThrottled_0

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair atá críochnú an cháis scóigthe (gearrtha nó srianta ar bhealach ar bith eile) toisc an cás a bheith rómhór.This event sends data when scenario completion is throttled (truncated or otherwise restricted) because the scenario is excessively large.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • MaxHourlyCompletionsSetting An uamhéad cásanna ar féidir a chríochnú in aghaidh na huaire sula mbaineann an scóig.MaxHourlyCompletionsSetting The maximum number of scenario completions per hour until throttling kicks in.
 • ScenarioId Aitheantóir uathúil domhanda (GUID) den chás atá á scóigeadh.ScenarioId The globally unique identifier (GUID) of the scenario being throttled.
 • ScenarioName Ainm an cháis atá á scóigeadh.ScenarioName The name of the scenario being throttled.

TelClientSynthetic.OsEvents_BootStatReset_0TelClientSynthetic.OsEvents_BootStatReset_0

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair athshocraíonn an mheicníocht bailithe sonraí diagnóiseacha Windows an ID Tosaithe.This event sends data when the Windows diagnostic data collection mechanism resets the Boot ID. Cuidíonn na sonrai seo le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This data helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BootId ID Tosaithe reatha an chórais.BootId The current Boot ID.
 • ResetReason An cód cúise le hathshocru an ID Tosaithe.ResetReason The reason code for resetting the Boot ID.

TelClientSynthetic.ProducerThrottled_At_TriggerBuffer_0TelClientSynthetic.ProducerThrottled_At_TriggerBuffer_0

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair atá táirgeoir scóigthe toisc na tairseacha sainithe a bheith sáraithe ag an maolán spreagtha.This event sends data when a producer is throttled due to the trigger buffer exceeding defined thresholds.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BufferSize Méid an mhaoláin truicir.BufferSize The size of the trigger buffer.
 • DataType An cineál teagmhais a ghineann an táirgeoir seo (Rianú Teagmhais do Windows, Am, Sintéiseach).DataType The type of event that this producer generates (Event Tracing for Windows, Time, Synthetic).
 • EstSeenCount Líon iomlán measta na n-ionchur a dhearbhaíonn "Est…" eileEstSeenCount Estimated total number of inputs determining other “Est…” luachanna.values.
 • EstTopEvent1Count An t-áireamh don teagmhas a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent1Count The count for estimated “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent1Name Ainm an teagmhais a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent1Name The name for estimated “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent2Count An t-áireamh don dara teagmhas a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent2Count The count for estimated second “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent2Name Ainm an dara teagmhais a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent2Name The name for estimated second “noisiest” event from this producer.
 • Hit Líon na dteagmhas feicthe ón táirgeoir seo.Hit The number of events seen from this producer.
 • IKey Aitheantóir IKey an táirgeora, má tá sé ar fáil.IKey The IKey identifier of the producer, if available.
 • ProviderId ID soláthróra den táirgeoir a bhfúil á scóigeadh.ProviderId The provider ID of the producer being throttled.
 • ProviderName Ainm soláthróra den táirgeoir a bhfúil á scóigeadh.ProviderName The provider name of the producer being throttled.
 • Threshold An tairseach a thrasnaíodh, a ba chúis leis an scóigeadh.Threshold The threshold crossed, which caused the throttling.

TelClientSynthetic.ProducerThrottled_Event_Rate_0TelClientSynthetic.ProducerThrottled_Event_Rate_0

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair atá soláthróir teagmhas scóigthe ag an mheicníocht bailithe sonraí Diagnóisic Windows.This event sends data when an event producer is throttled by the Windows Diagnostic data collection mechanism. Cuidíonn na sonraí seo le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This data helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • EstSeenCount Líon iomlán measta na n-ionchur a dhearbhaíonn "Est…" eileEstSeenCount Estimated total number of inputs determining other “Est…” luachanna.values.
 • EstTopEvent1Count An t-áireamh don teagmhas a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent1Count The count for estimated “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent1Name Ainm an teagmhais a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent1Name The name for estimated “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent2Count An t-áireamh don dara teagmhas a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent2Count The count for estimated second “noisiest” event from this producer.
 • EstTopEvent2Name Ainm an dara teagmhais a mheastar "a ba thorranaí" ón táirgeoir seo.EstTopEvent2Name The name for estimated second “noisiest” event from this producer.
 • EventPerProviderThreshold An pointe truicir do scóigeadh (luach do gach soláthraí).EventPerProviderThreshold The trigger point for throttling (value for each provider). Ní chuirtear an luach seo i bhfeidhm go dtí go mbaintear amach an EventRateThreshold.This value is only applied once EventRateThreshold has been met.
 • EventRateThreshold Pointe truicir teagmhais iomlán do scóigeadh.EventRateThreshold The total event rate trigger point for throttling.
 • Hit Líon na dteagmhas feicthe ón táirgeoir seo.Hit The number of events seen from this producer.
 • IKey Aitheantóir IKey an táirgeora, má tá sé ar fáil.IKey The IKey identifier of the producer, if available.
 • ProviderId ID soláthróra den táirgeoir a bhfúil á scóigeadh.ProviderId The provider ID of the producer being throttled.
 • ProviderName Ainm soláthróra den táirgeoir a bhfúil á scóigeadh.ProviderName The provider name of the producer being throttled.

TelClientSynthetic.RunExeWithArgsAction_ExeTerminated_0TelClientSynthetic.RunExeWithArgsAction_ExeTerminated_0

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair a dtugtar comhad inrite (EXE) chun críche le linn an ghéaraithe toisc am rite uasta (an t-uasmhéid ama a raibh sé ag súil go rithfeadh sé) a bheith sáraithe.This event sends data when an executable (EXE) file is terminated during escalation because it exceeded its maximum runtime (the maximum amount of time it was expected to run). Cuidíonn na sonrai seo le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This data helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ExpandedExeName Ainm fairsingthe an chomhaid inrite (EXE).ExpandedExeName The expanded name of the executable (EXE) file.
 • MaximumRuntimeMs An t-am rite uasta (i milleasoicindí) don ghníomh seo.MaximumRuntimeMs The maximum runtime (in milliseconds) for this action.
 • ScenarioId Aitheantóir uathúil domhanda (GUID) den chás atá á dtugadh chun críche.ScenarioId The globally unique identifier (GUID) of the scenario that was terminated.
 • ScenarioInstanceId Aitheantóir uathúil domhanda (GUID) den chás á dtugadh chun críche.ScenarioInstanceId The globally unique identifier (GUID) of the scenario instance that was terminated.

TelClientSynthetic.RunExeWithArgsAction_ProcessReturnedNonZeroExitCodeTelClientSynthetic.RunExeWithArgsAction_ProcessReturnedNonZeroExitCode

Seolann an teagmhas seo sonraí nuair a chríochnaíonn an próiseas RunExe le linn an ghéaraithe, ach seoltar cód scoir neamh-nialais ar ais.This event sends data when the RunExe process finishes during escalation, but returns a non-zero exit code. Cuidíonn na sonrai seo le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This data helps ensure Windows is up to date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ExitCode Cód scoir an phróisis.ExitCode The exit code of the process
 • ExpandedExeName Ainm fairsingthe an chomhaid inrite (EXE).ExpandedExeName The expanded name of the executable (EXE) file.
 • ScenarioId Aitheantóir uathúil domhanda (GUID) den chás atá ag géarú.ScenarioId The globally unique identifier (GUID) of the escalating scenario.
 • ScenarioInstanceId Aitheantóir uathúil domhanda (GUID) d'ásc an cháis.ScenarioInstanceId The globally unique identifier (GUID) of the scenario instance.

TelClientSynthetic.ServiceMain_DevHealthMonEventTelClientSynthetic.ServiceMain_DevHealthMonEvent

Is foláireamh sláinte aga íseal folaigh é an teagmhas seo atá mar chuid de ghné monatóireachta sláinte gléis 4Nines atá ar fáil faoi láthair ar ghléasanna Surface Hub.This event is a low latency health alert that is part of the 4Nines device health monitoring feature currently available on Surface Hub devices. Do ghléas atá páirteach, seoltar an teagmhas seo sula ndúntar síos é mar chomhartha go bhfuil an gléas ar tí casadh as.For a device that is opted in, this event is sent before shutdown to signal that the device is about to be powered down.

Díreach chuig nuashonrú teagmhaisDirect to update events

Microsoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailureMicrosoft.Windows.DirectToUpdate.DTUHandlerCheckApplicabilityGenericFailure

Léiríonn an teagmhas seo go bhfuaireamar earráid gan choinne sa ghlao CheckApplicability Láimhseálaí DTU.This event indicates that we have received an unexpected error in the Direct to Update (DTU) Handler CheckApplicability call.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CampaignID ID Feachtais á rithCampaignID Campaign ID being run
 • ClientID ID Cliaint á rithClientID Client ID being run
 • CoordinatorVersion Leagan comhordaitheora an DTUCoordinatorVersion Coordinator version of DTU
 • CV Veicteoir comhchoibhnisCV Correlation vector
 • CV_new Veicteoir comhchoibhnisCV_new New correlation vector
 • hResult HRESULT na teipehResult HRESULT of the failure

Teagmhais DISMDISM events

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCUMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMLatestInstalledLCU

Seolann an LCU DISM Is Déanaí A Shuiteáladh sonraí le toradh don chuardach LCU is déanaí a shuitéaladh a thuairisciú i ndiaidh don bhútáil rathúil deireanach.The DISM Latest Installed LCU sends information to report result of search for latest installed LCU after last successful boot.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • dismInstalledLCUPackageName Ainm an phacáiste is déanaí a shuiteáladh.dismInstalledLCUPackageName The name of the latest installed package.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMPendingInstallMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMPendingInstall

Seolann an teagmhas Suiteáil Ar Feitheamh DISM sonraí le tuairisciú faoi shuiteáil phacáiste ar feitheamh a aimsíodh.The DISM Pending Install event sends information to report pending package installation found.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • dismPendingInstallPackageName Ainm an phacáiste ar feitheamh.dismPendingInstallPackageName The name of the pending package.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMRevertPendingActionsMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMRevertPendingActions

Seolann an teagmhas Suiteáil Ar Feitheamh DISM sonraí le tuairisciú faoi shuiteáil phacáiste ar feitheamh a aimsíodh.The DISM Pending Install event sends information to report pending package installation found.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • errorCode An cód toraidh a thugtar ar ais ag an teagmhas.errorCode The result code returned by the event.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.DISMUninstallLCUMicrosoft.Windows.StartRepairCore.DISMUninstallLCU

Seolann an LCU DISM Is Déanaí A Dhíshuiteáladh sonraí le toradh don iarracht dhíshuiteála don LCU aimsithe a thuairisciú.The DISM Uninstall LCU sends information to report result of uninstall attempt for found LCU.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • errorCode An cód toraidh a thugtar ar ais ag an teagmhas.errorCode The result code returned by the event.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRepairActionEndMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRepairActionEnd

Seolann an LCU DISM Is Déanaí A Dhíshuiteáladh sonraí le toradh don iarracht dhíshuiteála don LCU aimsithe a thuairisciú.The DISM Uninstall LCU sends information to report result of uninstall attempt for found LCU.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • errorCode An cód toraidh a thugtar ar ais ag an teagmhas.errorCode The result code returned by the event.
 • failedUninstallCount Líon na nuashonraithe tiomána ar theip orthu díshuiteáil.failedUninstallCount The number of driver updates that failed to uninstall.
 • failedUninstallFlightIds Na Flight IDS (aitheantóirí d'eisiúintí béite) de nuashonraithe tiomána ar theip orthu díshuiteáil.failedUninstallFlightIds The Flight IDs (identifiers of beta releases) of driver updates that failed to uninstall.
 • foundDriverUpdateCount Líon na nuashonraithe tiománaithe aimsithe.foundDriverUpdateCount The number of found driver updates.
 • srtRepairAction An cásainm do dheisiú.srtRepairAction The scenario name for a repair.
 • successfulUninstallCount Líon na nuashonraithe tiomána suiteáilte.successfulUninstallCount The number of successfully uninstalled driver updates.
 • successfulUninstallFlightIds Na Flight IDS (aitheantóirí d'eisiúintí béite) de nuashonraithe tiomána suiteáilte.successfulUninstallFlightIds The Flight IDs (identifiers of beta releases) of successfully uninstalled driver updates.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRepairActionStartMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRepairActionStart

Seolann an teagmhas Deisiú Tús Gnímh SRT sonraí le tuairisciú ar an fheidhm deisithe tosaithe do bhreiseán ar leith.The SRT Repair Action Start event sends information to report repair operation started for given plug-in.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • srtRepairAction An cásainm do dheisiú.srtRepairAction The scenario name for a repair.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagEndMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagEnd

Seolann an teagmhas Cur Crích le Diagnóis Bunchúis SRT sonraí le tuairisciú ar an fheidhm diagnóiseacha déanta do bhreiseán ar leith.The SRT Root Cause Diagnosis End event sends information to report diagnosis operation completed for given plug-in.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • errorCode An cód toraidh a thugtar ar ais ag an teagmhas.errorCode The result code returned by the event.
 • flightIds Na Flight IDS (aitheantóirí den eisiúint bhéite) de nuashonraithe tiomána aimsithe.flightIds The Flight IDs (identifier of the beta release) of found driver updates.
 • foundDriverUpdateCount Líon na nuashonraithe tiománaithe aimsithe.foundDriverUpdateCount The number of found driver updates.
 • srtRootCauseDiag An cásainm do theagmhas diagnóiseacha.srtRootCauseDiag The scenario name for a diagnosis event.

Microsoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagStartMicrosoft.Windows.StartRepairCore.SRTRootCauseDiagStart

Seolann an teagmhas Tosaigh Diagnóis Bunchúis SRT sonraí le tuairisciú ar an fheidhm diagnóiseacha tosaithe do bhreiseán ar leith.The SRT Root Cause Diagnosis Start event sends information to report diagnosis operation started for given plug-in.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • srtRootCauseDiag An cásainm do theagmhas diagnóiseacha.srtRootCauseDiag The scenario name for a diagnosis event.

Teagmhais suiteáil tiománaDriver installation events

Microsoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstallMicrosoft.Windows.DriverInstall.DeviceInstall

Cuireann an teagmhas criticiúil seo faisnéis i dtaobh an suiteáil tiománaí a tharla ar fáil.This critical event sends information about the driver installation that took place.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ClassGuid An ID uathúil don acime gléis.ClassGuid The unique ID for the device class.
 • ClassLowerFilters An liosta de thiománaithe aicme scagaire íochtair.ClassLowerFilters The list of lower filter class drivers.
 • ClassUpperFilters An liosta de thiománaithe aicme scagaire uachtair.ClassUpperFilters The list of upper filter class drivers.
 • CoInstallers Liosta na gcomhshúiteálaithe.CoInstallers The list of coinstallers.
 • ConfigFlags Na bratacha cumraíochta gléis.ConfigFlags The device configuration flags.
 • DeviceConfigured Tugann le fios cibé ar chumraíodh an gléas seo le cumraíocht eithne.DeviceConfigured Indicates whether this device was configured through the kernel configuration.
 • DeviceInstalled Tugann le fios cibé ar úsáideadh an cosán suiteála oidhreachta.DeviceInstalled Indicates whether the legacy install code path was used.
 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil domhanda den ghléas sa chóras.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • DeviceStack Cruach gléis an tiománaí atá á shuiteáil.DeviceStack The device stack of the driver being installed.
 • DriverDate Dáta an tiománaí.DriverDate The date of the driver.
 • DriverDescription Cur síos ar fheidhm an tiománaí.DriverDescription A description of the driver function.
 • DriverInfName Ainm an chomhaid INF (an comhad faisnéis cumraíochta) don tiománaí.DriverInfName Name of the INF file (the setup information file) for the driver.
 • DriverInfSectionName Ainm an rannáin DDInstall taobh isitgh den chomhad INF tiománaí.DriverInfSectionName Name of the DDInstall section within the driver INF file.
 • DriverPackageId ID an phacáiste tiománaí a atá ar an stóras tiománaí.DriverPackageId The ID of the driver package that is staged to the driver store.
 • DriverProvider Déantúsóir nó soláthraí an tiománaí.DriverProvider The driver manufacturer or provider.
 • DriverUpdated Léiríonn sé cibé an bhfuil nó nach bhfuil an tiománaí ag teacht in áit sean-tiománaí.DriverUpdated Indicates whether the driver is replacing an old driver.
 • DriverVersion Leagan an chomhaid tiománaí.DriverVersion The version of the driver file.
 • EndTime An t-am a tháinig an suiteái chun críchel.EndTime The time the installation completed.
 • Error Soláthraíonn sé an cód earráide WIN32 don tsuiteáil.Error Provides the WIN32 error code for the installation.
 • ExtensionDrivers Liosta de thiománaithe iarmhíre chuireann leis an tsuiteáil seo.ExtensionDrivers List of extension drivers that complement this installation.
 • FinishInstallAction Tugann sé le fios cibé ar ghair an comh-shuiteálaí an gníomh críochnaigh-suiteáil nó nár ghair.FinishInstallAction Indicates whether the co-installer invoked the finish-install action.
 • FinishInstallUI Tugtar le fios cibé an léiríonn an suiteáil an comhéadan úsáideora nó nach léiríonn.FinishInstallUI Indicates whether the installation process shows the user interface.
 • FirmwareDate Dáta dochtearraí a stórálfar sa Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).FirmwareDate The firmware date that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareRevision An léasú dochtearraí a bheidh stóráilte sa Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).FirmwareRevision The firmware revision that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirmwareVersion An leagan dochtearraí a bheidh stóráilte sa Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).FirmwareVersion The firmware version that will be stored in the EFI System Resource Table (ESRT).
 • FirstHardwareId An ID sa liosta ID crua-earraí a chuireann an cur síos gléis is sainiúla ar fáil.FirstHardwareId The ID in the hardware ID list that provides the most specific device description.
 • FlightIds Liosta de na leaganacha éagsúla Windows Insider ar an ngléas.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on the device.
 • GenericDriver Léiríonn sé cibé an tiománaí cineálach é an tiománaí.GenericDriver Indicates whether the driver is a generic driver.
 • Inbox Léiríonn sé cibé an bhfuil an pacáiste tiománaí san áireamh le Windows.Inbox Indicates whether the driver package is included with Windows.
 • InstallDate Dáta suitéala an tiománaí.InstallDate The date the driver was installed.
 • LastCompatibleId An ID sa liosta ID crua-earraí a chuireann an cur síos gléis is lú sonraí.LastCompatibleId The ID in the hardware ID list that provides the least specific device description.
 • LastInstallFunction An fheidhm suiteáil deireanach a glaodh i gcomhshuiteálaí sa chás gur bhaineadh an t-am istigh suiteála fad a bhí comhshuiteálaí ag rith.LastInstallFunction The last install function invoked in a co-installer if the install timeout was reached while a co-installer was executing.
 • LegacyInstallReasonError An cód earráide do shuiteáil oidhreachta.LegacyInstallReasonError The error code for the legacy installation.
 • LowerFilters An liosta de thiománaithe scagaire íochtair.LowerFilters The list of lower filter drivers.
 • MatchingDeviceId An ID crua-earraí nó an ID Comhoiriúnach a d'úsáid Windows leis an ásc gléis a shuiteáil.MatchingDeviceId The hardware ID or compatible ID that Windows used to install the device instance.
 • NeedReboot Léiríonn sé an bhfuil atosú de dhíth ón tiománaí.NeedReboot Indicates whether the driver requires a reboot.
 • OriginalDriverInfName Céad ainm an chomhaid INF sula n-athainmníodh é.OriginalDriverInfName The original name of the INF file before it was renamed.
 • ParentDeviceInstanceId ID áisc gléis thuismitheoir an ghléis.ParentDeviceInstanceId The device instance ID of the parent of the device.
 • PendedUntilReboot Taispeánann sé an bhfuil an tsuiteáil ar feitheamh go dtí go ndéantar an gléas a athbhútáil.PendedUntilReboot Indicates whether the installation is pending until the device is rebooted.
 • Problem Cód earráide tugtha ag an ghléas i ndiaidh suiteála.Problem Error code returned by the device after installation.
 • ProblemStatus Stádas an ghléis i ndiaidh do shuiteáil tiománaí.ProblemStatus The status of the device after the driver installation.
 • RebootRequiredReason DWORD (Focal Dúbailte—32-bit slánuimhir neamhshínithe) ina bhfuil an chúis a raibh athbhútáil de dhíth le linn suiteála.RebootRequiredReason DWORD (Double Word—32-bit unsigned integer) containing the reason why the device required a reboot during install.
 • SecondaryDevice Tugann le fios cibé an gléas tánaisteach é an gléas.SecondaryDevice Indicates whether the device is a secondary device.
 • ServiceName Ainm seirbhíse an tiománaí.ServiceName The service name of the driver.
 • SessionGuid GUID (IDentifier uathúil domhanda) den seisiún nuashonraithe.SessionGuid GUID (Globally Unique IDentifier) for the update session.
 • SetupMode Tugann le fios cibé ar tharla an suiteáil tiománaí sula dtugadh an t-Eispéireas As An Bhosca (OOBE) chun críche.SetupMode Indicates whether the driver installation took place before the Out Of Box Experience (OOBE) was completed.
 • StartTime An t-am a thosaigh an tsuiteáil.StartTime The time when the installation started.
 • SubmissionId An t-aitheantóir aighneacht tiománaí arna shannadh ag Ionad Forbartha Crua-earraí Windows.SubmissionId The driver submission identifier assigned by the Windows Hardware Development Center.
 • UpperFilters An liosta de thiománaithe scagaire uachtair.UpperFilters The list of upper filter drivers.

Microsoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceEndMicrosoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceEnd

Cuireann an teagmhas seo sonraí ar fáil i dtaobh an tsuiteáil tiománaí nuair a tugtar chun críche é.This event sends data about the driver installation once it is completed.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil domhanda den ghléas sa chóras.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • DriverUpdated Léiríonn sé cibé ar nuashonraíodh an tiománaí.DriverUpdated Indicates whether the driver was updated.
 • Error An cód earráide Win32 don tsuiteáil.Error The Win32 error code of the installation.
 • FlightId ID tógála Windows Insider a fuair an gléas.FlightId The ID of the Windows Insider build the device received.
 • InstallDate Dáta suitéala an tiománaí.InstallDate The date the driver was installed.
 • InstallFlags Na bratacha suiteála tiománaí.InstallFlags The driver installation flags.
 • OptionalData Meiteashonraí sonrach do WU (Windows Update) a bhaineann leis an tiománaí (flight IDs, UA slánaithe, srl.)OptionalData Metadata specific to WU (Windows Update) associated with the driver (flight IDs, recovery IDs, etc.)
 • RebootRequired Tugann le fios cibé an bhfuil athbhútáil de dhíth i ndiaidh na suiteála.RebootRequired Indicates whether a reboot is required after the installation.
 • RollbackPossible Léiríonn sé cibé an féidir an tiománaí seo a thiontú ar ais.RollbackPossible Indicates whether this driver can be rolled back.
 • WuTargetedHardwareId Tugann sé le fios gur suiteáladh an tiománaí toisc gur dhírigh Windows Update ar an ID crua-earraí gléis.WuTargetedHardwareId Indicates that the driver was installed because the device hardware ID was targeted by the Windows Update.
 • WuUntargetedHardwareId Tugann sé le fios gur suiteáladh an tiománaí toisc go ndearna Windows Update nuashonrú tiománaí cineálach do gach gléas den aicme crua-earraí sin.WuUntargetedHardwareId Indicates that the driver was installed because Windows Update performed a generic driver update for all devices of that hardware class.

Microsoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceStartMicrosoft.Windows.DriverInstall.NewDevInstallDeviceStart

Cuireann an teagmhas seo sonraí ar fáil i dtaobh an tiománaí a bhfuil tiománaí nua ag teacht ina áit.This event sends data about the driver that the new driver installation is replacing.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil domhanda den ghléas sa chóras.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • FirstInstallDate An chéad uair ar suiteáladh tiománaí ar an ghléas seo.FirstInstallDate The first time a driver was installed on this device.
 • LastDriverDate Dáta an tiománaí atá ceann nua ag teacht ina áit.LastDriverDate Date of the driver that is being replaced.
 • LastDriverInbox Léiríonn sé cibé an raibh a tiománaí roimhe san áireamh le Windows.LastDriverInbox Indicates whether the previous driver was included with Windows.
 • LastDriverInfName Ainm an chomhaid INF (an comhad faisnéis cumraíochta) den tiománaí atá ceann nua ag teacht ina áit.LastDriverInfName Name of the INF file (the setup information file) of the driver being replaced.
 • LastDriverVersion Leagan an tiománaí atá ceann nua ag teacht ina áit.LastDriverVersion The version of the driver that is being replaced.
 • LastFirmwareDate Dáta an dochtearraí deireanach tuairiscthe ón Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).LastFirmwareDate The date of the last firmware reported from the EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastFirmwareRevision An uimhir leasú dochtearraí deireanach tuairiscthe ón Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).LastFirmwareRevision The last firmware revision number reported from EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastFirmwareVersion Leagan an dochtearraí deireanach tuairiscthe ón Tábla Acmhainní Chóras EFI (ESRT).LastFirmwareVersion The last firmware version reported from the EFI System Resource Table (ESRT).
 • LastInstallDate An uair dheireanach ar suiteáladh tiománaí ar an ghléas seo.LastInstallDate The date a driver was last installed on this device.
 • LastMatchingDeviceId An ID crua-earraí nó an ID Comhoiriúnach is deireanaí a d'úsáid Windows leis an ásc gléis a shuiteáil.LastMatchingDeviceId The hardware ID or compatible ID that Windows last used to install the device instance.
 • LastProblem An cód faidhbe roimhe seo a bhí socraithe ar an ghléas.LastProblem The previous problem code that was set on the device.
 • LastProblemStatus An cód faidhbe roimhe seo a bhí socraithe ar an ghléas.LastProblemStatus The previous problem code that was set on the device.
 • LastSubmissionId Aitheantóir aighneacht tiománaí den tiománaí atá ceann nua le teacht in áit.LastSubmissionId The driver submission identifier of the driver that is being replaced.

Teagmhais DxgKernelTelemetryDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Seolann an teagmhas seo GPU bunúsacha agus faisnéis tiománaí taispeána chun Windows agus tiománaithe taispeána a choinneáil cothrom le dáta.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AdapterTypeValue An luach uimhriúil a léiríonn an cineál cuibheora Grafaicí.AdapterTypeValue The numeric value indicating the type of Graphics adapter.
 • aiSeqId Aitheantais seichimh an teagmhais.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId ID bútála an chórais.bootId The system boot ID.
 • BrightnessVersionViaDDI Leagan an chomhéadain taispeána gile.BrightnessVersionViaDDI The version of the Display Brightness Interface.
 • ComputePreemptionLevel An t-uasleibhéal tosaíochta lena dtacaíonn GPU le haghaidh pálasta ríofa.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB An méid cuimhne sa chóras atá tiomnaithe d'úsáid GPU (bearta).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB Méid an VRAM tiomanta don GPU (i mbearta).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • Display1UMDFilePath Cosán comhaid chuig láthair an Tiománaí Léirithe Mód Úsáideora sa Store Tiománaí.Display1UMDFilePath The file path to the location of the Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DisplayAdapterLuid An cuibheoir léirithe LUID.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Dáta an tiománaí taispeána.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Rang an tiománaí taispeána.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Leagan an tiománaí léirithe.DriverVersion The display driver version.
 • DriverWorkarounds Luach uimhreach a thugann le fios na hoibrithe thart atá cumasaithe ar an ghléas seo.DriverWorkarounds Numeric value indicating the driver workarounds that are enabled for this device.
 • DX10UMDFilePath An cosán comhaid chuig láthair an Tiománaí Léirithe Mód Úsáideora DirectX 10 sa Driver Store.DX10UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 10 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX11UMDFilePath An cosán comhaid chuig suíomh an tiománaí mód úsáideora taispeána DirectX 11 sa stór tiománaithe.DX11UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 11 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX12UMDFilePath An cosán comhaid chuig suíomh an tiománaí mód úsáideora taispeána DirectX 12 sa stór tiománaithe.DX12UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 12 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • DX9UMDFilePath An cosán comhaid chuig suíomh an tiománaí mód úsáideora taispeána DirectX 9 sa stór tiománaithe.DX9UMDFilePath The file path to the location of the DirectX 9 Display User Mode Driver in the Driver Store.
 • GPUDeviceID ID gléis an GPU.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel An t-uasleibhéal tosaíochta lena dtacaíonn GPU le haghaidh pálasta grafaicí.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID Aitheantas athbhreithnithe GPU.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID Aitheantas díoltóra GPU.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId Aitheantas comhéadain GPU.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice An bhfuil cumas léirithe ag an GPU?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHwSchEnabled Luach Boole a thugann le fios cibé an bhfuil sceidealú crua-earraí cumasaithe.IsHwSchEnabled Boolean value indicating whether hardware scheduling is enabled.
 • IsHwSchSupported Tugann sé le fios cibé an dtacaíonn an cuibheoir le sceidealú crua-earraí.IsHwSchSupported Indicates whether the adapter supports hardware scheduling.
 • IsHybridDiscrete An bhfuil acmhainn GPU faoi leith ag an GPU i ngléas hibrideach?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated An bhfuil acmhainn GPU comhtháite i ngléas hibrideach.IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA An bhfuil an GPU comhdhéanta de Chuibheoirí Taispeána Nasctha?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported An dtacaíonn an GPU le Miracast?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA An bhfuil gléas amháin ar a laghad sa slabhra Cuibheoirí Taispeána Nasctha ó dhíoltóir eile?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported An dtacaíonn an GPU le forleagain ilphlána?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported An é réiteach Microsoft atá taobh thiar d'acmhainn Miracast GPUIsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter An é seo an POST GPU ar an ngléas seo?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRemovable FÍOR má thacaíonn an cuibheoir lena bheith díchumasaithe nó bainte.IsRemovable TRUE if the adapter supports being disabled or removed.
 • IsRenderDevice An bhfuil cumas rindreála ag an GPU seo?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice An é seo an cur chun feidhme bogearraí seo sa GPU?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • KMDFilePath An cosán comhaid chuig suíomh an tiománaí mód eithne taispeána sa stór tiománaithe.KMDFilePath The file path to the location of the Display Kernel Mode Driver in the Driver Store.
 • MeasureEnabled An bhfuil an gléas ag éisteacht le MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Líon na bhfoinsí aschuir taispeána lena dtacaítear.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Líon na spriocanna aschuir taispeána lena dtacaítear.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB An méid cuimhne sa chóras a roinntear idir an GPU agus an CPU (bearta).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID An t-aitheantas fo-chóraisSubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID Aitheantas GPU fo-dhíoltóraSubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled An bhfuil an gléas ag éisteacht le MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Cad is spreag logáil an teagmhais seo?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Sampla: 0 (áireamh GPU) 0 nó 1 (scoránú soláthraí DxgKrnlTelemetry)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version Leagan an teagmhais.version The event version.
 • WDDMVersion Leagan shamhail tiománaí taispeána Windows.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

Teagmhais braislithe teipaistritheFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Tugann an teagmhas seo faisnéis faoi cá mhéad acmhainní agus cén cineál iad atá sa bhraisle freastalaí.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Bailítear na sonraí seo chun Windows Server a choimeád sábháilte, slán agus cothrom le dáta.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Áirítear ar na sonraí faisnéis maidir le cibé an bhfuil na crua-earraí cumraithe i gceart, cibé ar cuireadh an paiste ceart ar bhogearraí, agus cabhraíonn sé chun cliseadh a chosc trí fhadhbanna (earráidí marfacha, mar shampla) a chur síos d'ualaí oibre agus do chumraíochtaí córais.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • autoAssignSite Paraiméadar na braisle: suíomh uathoibríoch.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Paraiméadar na braisle: uathleibhéal cothromóra.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Paraiméadar na braisle: uathmhód cothromóra.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Méid cumraithe na taisce bloic.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Cumraíocht fógraíochta na braisle.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Paraiméadar na braisle: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Polasaí dumpála braislechumraithe.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Leibhéal feidhmiúil na braisle reatha.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Aitheantóir uathúil le haghaidh na braisle.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType An cineál finné dá bhfuil an braisle cumraithe di.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Líon na nód sa bhraisle.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Paraiméadar na braisle: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Paraiméadar na braisle: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Paraiméadar na braisle: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Paraiméadar na braisle: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Paraiméadar na braisle: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Paraiméadar na braisle: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Líon na n-acmhainní sa bhraisle.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite An t-ainm atá cumraithe don láithreán reatha maidir leis an mbraisle.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType An cineál bus stórála dírí do na spásanna stórála.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Líon na nód sa bhraisle atá ag rith síos-leibhéal.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Sonraíonn sé cibé ar chóir nód a dhraenáil fad a bhíonn sé múchta.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Sonraíonn sé cibé an bhfuil cuóram dinimiciúil cumasaithe.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Paraiméadar na braisle: frith-dháimh éigeantach.enforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Ainm seirbhíse win32 de sheirbhís bhraislithe.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Líne na n-orduithe i gcás genapp braislithe.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Paraiméadar na braisler: gníomh crochta aisghabhála.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Sonraíonn sé an paraiméadar "am istigh crochta" i gcás na braisle.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Sonraíonn sé cibé an bhfuil spásanna díreacha stórais cumasaithe.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Aithníonn sé má tá an bhraisle ag rith le leagan difriúil de chóras oibriúcháin le haghaidh nód.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Aithníonn sé an bhfuil an nód reatha ag rith síos-leibhéal.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Sonraíonn sé an ghráinneach atá logáilte i loga na braisle.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Sonraíonn sé méid loga na braisle.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Paraiméadar na braisle: ID nód do thosaíocht cuóraim níos ísle.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Paraiméadar na braisle: íosmhéid gan réamhghníomhaire riamh.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Paraiméadar na braisle: íos-tosaíocht réamhghníomhaire.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled An paraiméadar: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Líon na nód sa bhraisle.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Líon reatha na nód sa bhraisle.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní nóid.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní nóid atá ar líne.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Líon na láithreán éagsúil.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Líon na nód nach mbaineann le láithreán.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Paraiméadar na braisle: ceartingearach ar gach bhealach fo-líonra.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite An suíomh láithreáin sainroghnaithe.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Sonraíonn sé cibé an bhfuil finné phríobháideach néil ann don bhraisle seo.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Fad an choraintín.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Tairseach an choraintín.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout I gcás teagmhais eadrána, sonraíonn sé seo tréimhse ama istigh an chóraim.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Sonraíonn sé leibhéal na hathléimneachta.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Sonraíonn sé líon na n-acmhainní.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Sonraíonn sé líon na gcineálacha acmhainne sa bhraisle.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Ionadaí sonraí de gach chineál acmhainne.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Ionadaí sonraí den chosán DLL i gcás gach cineál acmhainne.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Paraiméadar na braisle: an mhoill chéanna folíonra.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Paraiméadar na braisle: an tairseach cheanna folíonra.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode An méid ama (ina shoicindí) a bhí an bhraisle i mód measctha (nóid le leaganacha difriúla de chóras oibriúcháin sa bhraisle chéanna).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Paraiméadar na braisle: leibhéal slándála.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • securityLevelForStorage Paraiméadar na braisle: leibhéal slándála don stóras.securityLevelForStorage The cluster parameter: security level for storage.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Sonraíonn sé méid na taisce bloic i gcás méideanna comhroinnte.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Sonraíonn sé an méid ama is gá chun múchadh.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Sonraíonn sé líon na nód atá thuas (ar líne).upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Paraiméadar na braisle: úsáid líonraí rochtana cliaint le haghaidh CSV.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Paraiméadar na braisle: am aonraithe VM.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Sonraíonn sé an tréimhse ama istigh chun scríobh chuig bunachar sonraí finnéithe an chuóraim.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Teagmhais tuairiscithe lochtaFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le cliseanna d'fheidhmchláir dúchais agus bainistithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Áirítear leis na sonraí an fhaisnéis ar fad faoin bpróiseas cliste agus achoimre sa taifead ar eisceachtaí.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Níl aon fhaisnéis bhuicéadaithe Watson ann.It does not contain any Watson bucketing information. Déantar an fhaisnéis bhuicéadaithe a thaifead sa teagmhas Tuairiscithe Earráidí Windows (WER) a ghintear nuair a thuairiscíonn an cliant WER an cliseadh don tseirbhís Watson, agus beidh an ReportID céanna sa teagmhas WER (féach réimse 14 den teagmhas cliste, réimse 19 den teagmhas WER) mar theagmhas cliste don chliseadh a tuairiscíodh.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. Eisítear AppCrash uair amháin le haghaidh gach cliseadh a láimhseálann an WER (e.g. ó eisceacht neamhláimhseáilte nó FailFast nó ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Tabhair faoi deara go bhféadfaí go gcuirfeadh úsáideoir san áireamh cineálacha teagmhas cineálacha Watson (e.g. ó PLM) mar chliseadh, "NÁ heisigh an teagmhas seo".Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppName Ainm an fheidhmchláir a chlis air.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid Tá GUID comhdhéanta d'aitheantas próisis agus úsáidtear é mar veicteoir comhchuibhnis d'áisc phróisis sa taobh cúil do shonraí diagnóisice.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Stampa dáta/ama an fheidhmchláir.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Leagan an fheidhmchláir a chlis air.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode An cód eisceachta a d'fhill an próiseas a chlis air.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset An seoladh ar tharla an eisceacht.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags Bratacha a léiríonn conas a dhéantar an tuairisciú.Flags Flags indicating how reporting is done. Mar shampla, cuir an tuairisc i scuaine, ná cuir dífhabhtú JIT ar fáil, ná cuir deireadh leis an bpróiseas tar éis tuairiscithe.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • FriendlyAppName Tuairisc an fheidhmchláir a thuairteáil, murab ionann agus an AppName.FriendlyAppName The description of the app that has crashed, if different from the AppName. I gcásanna eile, ainm an phróisis.Otherwise, the process name.
 • IsFatal Fíor/Bréagach chun a léiriú cé acu ar chuir an tuairteáil deireadh le próiseas.IsFatal True/False to indicate whether the crash resulted in process termination.
 • ModName Ainm an mhodúil eisceachta (e.g. bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Stampa dáta/ama an mhodúil.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Leagan an mhodúil a chlis air.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Ailtireacht an phróisis cliste, mar cheann de na tairseacha PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime An uair ar cruthaíodh an próiseas a chlis air.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId Aitheantas an phróisis a chlis air.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportIdGUID a úsáidtear chun an tuairisc a aithint.ReportId A GUID used to identify the report. Is féidir é seo a úsáid chun an tuairisc a rianú thar Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId An t-aitheantas feidhmchláir arna thuairisciú ag an eithne don fheidhmchlár atá á thuairisciú.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer An leagan sonrach den fheidhmchlár a thuairiscítearTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId An uimhir seichimh don phróiseas crochta.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

Teagmhais nuashonraithe gnéFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailed

Seoltar leis an teagmhas seo sonraí diagnóisice maidir le teipeanna agus nuashonrú gné á dhíshuiteáil chun cabhrú chun aon fhadhbanna a chuireann cosc ar chustaiméirí aisfhilleadh ar staid aitheanta.This event sends diagnostic data about failures when uninstalling a feature update, to help resolve any issues preventing customers from reverting to a known state.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • failureReason Soláthraíonn seo sonraí maidir le cliseadh na hoibríochta túsaithe suiteálafailureReason Provides data about the uninstall initialization operation failure.
 • hr Soláthraíonn seo an cód earráide Win32 don chliseadh oibriúcháinhr Provides the Win32 error code for the operation failure.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggeredMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

Tugann an teagmhas seo le fios nach raibh an díshuiteáil cumraithe mar is ceart agus gur thionscnaíodh athbhútáil córais.This event indicates that the uninstall was properly configured and that a system reboot was initiated.

Teagmhais Tuairiscithe CrochtaHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Seolann an teagmhas seo sonraí maidir le crochadh d'fheidhmchláir dúchais agus bainistithe chun cabhrú le Windows a choinneáil cothrom le dáta.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Níl aon fhaisnéis bhuicéadaithe Watson ann.It does not contain any Watson bucketing information. Déantar an fhaisnéis bhuicéadaithe a thaifead sa teagmhas Tuairiscithe Earráidí Windows (WER) a ghintear nuair a thuairiscíonn an cliant WER an crochadh don tseirbhís Watson, agus beidh an ReportID céanna sa teagmhas WER (féach réimse 13 den teagmhas crochta, réimse 19 den teagmhas WER) mar theagmhas crochta don chrochta a tuairiscíodh.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. Ní thuairiscítear AppHang ach amháin ar ghléasanna ríomhaire.AppHang is reported only on PC devices. Láimhseálann seo crochadh clasaiceach Win32 agus eisítear é uair amháin in aghaidh na tuairisce.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Tuairiscítear cineálacha áirithe iompair a d'fhéadfadh úsáideoirí iad a aireachtáil mar chrochadh do na bainisteoirí feidhmchláir (e.g. PLM/RM/EM) mar chineálacha Watson agus ní ghinfear teagmhais AppHang.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AppName Ainm an fheidhmchláir atá crochta.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid Tá GUID comhdhéanta d'aitheantas próisis agus úsáidtear é mar veicteoir comhchuibhnis d'áisc phróisis sa taobh cúil do shonraí diagnóisice.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Leagan an fheidhmchláir atá crochta.AppVersion The version of the app that has hung.
 • IsFatal Fíor/Bréagach bunaithe ar cibé acu an raibh an feidhmchlár crochta ina chúis le tuairisc crochta marfach.IsFatal True/False based on whether the hung application caused the creation of a Fatal Hang Report.
 • PackageFullName ID feidhmchláir Store.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Aitheantas feidhmchláir siopa.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Ailtireacht an phróisis crochta, mar cheann de na tairseacha PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime An uair ar cruthaíodh an próiseas crochtaProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId Aitheantas an phróisis atá crochta.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportIdGUID a úsáidtear chun an tuairisc a aithint.ReportId A GUID used to identify the report. Is féidir é seo a úsáid chun an tuairisc a rianú thar Watson.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId An t-aitheantas feidhmchláir arna thuairisciú ag an eithne don fheidhmchlár atá á thuairisciú.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer An leagan sonrach den fheidhmchlár a thuairiscítear.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId An uimhir seichimh don phróiseas crochta.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Mapa giotán lena ndéantar tuairisc ar an gcineál crochta.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Más crochadh trasphróisis é seo agus € ag feitheamh ar fheidhmchlár, seo ainm an fheidhmchláir.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Más crochadh trasphróisis é seo, seo leagan an fheidhmchláir ar a bhfuil sé ag feitheamh.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Más crochadh trasphróisis é seo atá ag feitheamh ar phacáiste, seo ainm iomlán an phacáiste ar a bhfuil sé ag feitheamh.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Má's crochadh trasphróiséas é seo ag fanacht ar phacáiste, tá ID coibhneasta feidhmchláir an phacáiste aige.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

Teagmhais holagrafachaHolographic events

Microsoft.Windows.Holographic.Coordinator.HoloShellStateUpdatedMicrosoft.Windows.Holographic.Coordinator.HoloShellStateUpdated

Tugann an teagmhas seo staid HoloShell Windows Mixed Reality le fios.This event indicates Windows Mixed Reality HoloShell State. Úsáidtear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event is also used to count WMR device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HmdState Staid gléas cinn HMD Windows Mixed Reality.HmdState Windows Mixed Reality Headset HMD state.
 • NewHoloShellState Staid HoloShell Windows Mixed Reality.NewHoloShellState Windows Mixed Reality HoloShell state.
 • PriorHoloShellState Staid Windows Mixed Reality sula dtéann sé isteach chuig HoloShell.PriorHoloShellState Windows Mixed Reality state prior to entering to HoloShell.
 • SimulationEnabled Staid Ionsamhlú Windows Mixed Reality.SimulationEnabled Windows Mixed Reality Simulation state.

Microsoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppActivatedMicrosoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppActivated

Tugann an teagmhas seo staid gníomhaíochta feidhmchlár Tairseach Windows Mixed Reality le fios.This event indicates Windows Mixed Reality Portal app activation state. Úsáitdear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event also used to count WMR device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • IsDemoMode Staid feidhmchlár de mhód taispeána Tairseach Windows Mixed Reality.IsDemoMode Windows Mixed Reality Portal app state of demo mode.
 • IsDeviceSetupComplete Staid feidhmchlár de shocrú gléas Tairseach Réaltacht Mheasctha Windows.IsDeviceSetupComplete Windows Mixed Reality Portal app state of device setup completion.
 • PackageVersion Leagan pacáiste feidhmchlár Tairseach Windows Mixed Reality.PackageVersion Windows Mixed Reality Portal app package version.
 • PreviousExecutionState Staid rite feidhmchlár Tairseach Windows Mixed Reality.PreviousExecutionState Windows Mixed Reality Portal app prior execution state.
 • wilActivity ID wilActivity feidhmchlár Tairseach Windows Mixed Reality.wilActivity Windows Mixed Reality Portal app wilActivity ID. Féach wilActivity.See wilActivity.

Microsoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppLifecycleService_ResumingMicrosoft.Windows.Shell.HolographicFirstRun.AppLifecycleService_Resuming

Tugann an teagmhas seo le fios go bhfuil an feidhmchlár Tairseach Windows Mixed Reality ag atosú.This event indicates Windows Mixed Reality Portal app resuming. Úsáidtear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event is also used to count WMR device.

TraceLoggingOasisUsbHostApiProvider.DeviceInformationTraceLoggingOasisUsbHostApiProvider.DeviceInformation

Cuireann an teagmhas seo sonraí Windows Mixed Reality ar fáil.This event provides Windows Mixed Reality device information. Úsáidtear an teagmhas seo le gléas WMR agus cineál gléis a chomhaireamh chomh maith.This event is also used to count WMR device and device type.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BootloaderMajorVer Mórleagan lódálaí bútála gléas Windows Mixed Reality.BootloaderMajorVer Windows Mixed Reality device boot loader major version.
 • BootloaderMinorVer Mionleagan lódálaí bútála gléas Windows Mixed Reality.BootloaderMinorVer Windows Mixed Reality device boot loader minor version.
 • BootloaderRevisionNumber Uimhir leasaithe lódálaí bútála gléas Windows Mixed Reality.BootloaderRevisionNumber Windows Mixed Reality device boot loader revision number.
 • BTHFWMajorVer Mórleagan BTHFW gléas Windows Mixed Reality.BTHFWMajorVer Windows Mixed Reality device BTHFW major version. Úsáitdear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event also used to count WMR device.
 • BTHFWMinorVer Mionleagan BTHFW gléas Windows Mixed Reality.BTHFWMinorVer Windows Mixed Reality device BTHFW minor version. Úsáidtear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event also used to count WMR device.
 • BTHFWRevisionNumber Uimhir leasaithe BTHFW gléas Windows Mixed Reality.BTHFWRevisionNumber Windows Mixed Reality device BTHFW revision number.
 • CalibrationBlobSize Méid calabrú daba gléas Windows Mixed Reality.CalibrationBlobSize Windows Mixed Reality device calibration blob size.
 • CalibrationFwMajorVer Mórleagan calabrú dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.CalibrationFwMajorVer Windows Mixed Reality device calibration firmware major version.
 • CalibrationFwMinorVer Mionleagan calabrú dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.CalibrationFwMinorVer Windows Mixed Reality device calibration firmware minor version.
 • CalibrationFwRevNum Uimhir athbhreithniú dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.CalibrationFwRevNum Windows Mixed Reality device calibration firmware revision number.
 • DeviceInfoFlags Bratacha eolais gléas Windows Mixed Reality.DeviceInfoFlags Windows Mixed Reality device info flags.
 • DeviceName Ainm gléas Windows Mixed Reality.DeviceName Windows Mixed Reality device Name. Úsáidtear an teagmhas seo le gléas WMR a chomhaireamh chomh maith.This event is also used to count WMR device.
 • DeviceReleaseNumber Uimhir eisiúint gléas Windows Mixed Reality.DeviceReleaseNumber Windows Mixed Reality device release number.
 • FirmwareMajorVer Mórleagan dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.FirmwareMajorVer Windows Mixed Reality device firmware major version.
 • FirmwareMajorVer Mionleagan dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.FirmwareMinorVer Windows Mixed Reality device firmware minor version.
 • FirmwareRevisionNumber UImhir athbhreithniú dochtearraí gléas Windows Mixed Reality.FirmwareRevisionNumber Windows Mixed Reality device calibration firmware revision number.
 • FpgaFwMajorVer Mórleagan dochtearraí gléas FPGA Windows Mixed Reality.FpgaFwMajorVer Windows Mixed Reality device FPGA firmware major version.
 • FpgaFwMinorVer Mionleagan dochtearraí gléas FPGA Windows Mixed Reality.FpgaFwMinorVer Windows Mixed Reality device FPGA firmware minor version.
 • FpgaFwRevisionNumber Uimhir leasaithe dochtearraí gléas FPGA Windows Mixed Reality.FpgaFwRevisionNumber Windows Mixed Reality device FPGA firmware revision number.
 • FriendlyName Ainm cairdiúil gléas Windows Mixed Reality.FriendlyName Windows Mixed Reality device friendly name.
 • HashedSerialNumber Sraithuimhir haiseáilte gléas Windows Mixed Reality.HashedSerialNumber Windows Mixed Reality device hashed serial number.
 • HeaderSize Méid ceanntáisc gléas Windows Mixed Reality.HeaderSize Windows Mixed Reality device header size.
 • HeaderVersion Leagan ceanntáisc gléas Windows Mixed Reality.HeaderVersion Windows Mixed Reality device header version.
 • LicenseKey Eochair cheadúnais gléas Windows Mixed Reality.LicenseKey Windows Mixed Reality device header license key.
 • Make Ainm déantús gléas Windows Mixed Reality.Make Windows Mixed Reality device make.
 • ManufacturingDate Dáta déanta gléas Windows Mixed Reality.ManufacturingDate Windows Mixed Reality device manufacturing date.
 • Model Samhail gléas Windows Mixed Reality.Model Windows Mixed Reality device model.
 • PresenceSensorHidVendorPage Leathanach díoltóir braiteoir láithreacht HID gléas Windows Mixed Reality.PresenceSensorHidVendorPage Windows Mixed Reality device presence sensor HID vendor page.
 • PresenceSensorHidVendorUsage Úsáid díoltóir braiteoir láithreacht HID gléas Windows Mixed Reality.PresenceSensorHidVendorUsage Windows Mixed Reality device presence sensor HID vendor usage.
 • PresenceSensorUsbVid Braiteoir láithreacht USB VId gléas Windows Mixed Reality.PresenceSensorUsbVid Windows Mixed Reality device presence sensor USB VId.
 • ProductBoardRevision Uimhir leasaithe clár táirge gléas Windows Mixed Reality.ProductBoardRevision Windows Mixed Reality device product board revision number.
 • SerialNumber Sraithuimhir gléas Windows Mixed Reality.SerialNumber Windows Mixed Reality device serial number.

Teagmhais fardailInventory events

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Gabhann an teagmhas seo na bunsonraí suime seiceála maidir le míreanna fardail gléis atá stóráilte sa taisce le húsáid chun iomláine na sonraí le haghaidh teagmhas Microsoft.Windows.Inventory.Core a bhailíochtú.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validatingdata completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. B'fhéidir go n-athróidh na réimsí sa teagmhas seo le himeacht ama, ach seasfaidh siad i gcónaí d'áireamh na hoibiachta dá dtagraítear.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Device Líon na n-oibiachtaí gléis i dtaisceDevice A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus Cuntas an líon oibiachtaí daonáireamh gléis i dtaisce.DeviceCensus A count of device census objects in cache.
 • DriverPackageExtended Áireamh oibiachtaí driverpackageextended i dtaisceDriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File Líon na n-oibiachtaí comhaid i dtaisceFile A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo Áireamh oibiachtaí sínithe comhaid i dtaisceFileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic Líon na n-oibiachtaí cineálacha i dtaisceGeneric A count of generic objects in cache.
 • HwItem Líon na n-oibiachtaí hwitem i dtaisceHwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication Cuntas de na hoibiachtaí feidhmchláir i dtaisce.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationAppV Líon na n-oibiachtaí AppV feidhmchláir comhaid i dtaisce.InventoryApplicationAppV A count of application AppV objects in cache.
 • InventoryApplicationDriver Áireamh oibiachtaí feidhmchláir tiománaí i dtaisceInventoryApplicationDriver A count of application driver objects in cache
 • InventoryApplicationFile Líon na n-oibiachtaí feidhmchláir comhaid i dtaisce.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryApplicationFramework Líon na n-oibiachtaí feidhmchláir creatlaí i dtaisceInventoryApplicationFramework A count of application framework objects in cache
 • InventoryApplicationShortcut Áireamh oibiachtaí feidhmchláir aicearra i dtaisceInventoryApplicationShortcut A count of application shortcut objects in cache
 • InventoryDeviceContainer Áireamh oibiachtaí coimeádáin ghléis i dtaisce.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Áireamh oibiachtaí comhéadain ghléis Plug and Play i dtaisceInventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Áireamh oibiachtaí meán gléis i dtaisceInventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Áireamh nithe ghléas Plug and Play i dtaisce.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDeviceUsbHubClass Áireamh oibiachtaí gléis usb i dtaisceInventoryDeviceUsbHubClass A count of device usb objects in cache
 • InventoryDriverBinary Áireamh oibiachtaí dénártha tiománaí i dtaisceInventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Áireamh oibiachtaí gléis i dtaisceInventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddIn Áireamh na n-oibiachtaí ríomhchlár forlíontach Office i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeAddIn A count of office add-in objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage Áireamh na n-oibiachtaí breiseáin úsáide oifige i dtaisce.InventoryMiscellaneousOfficeAddInUsage A count of office add-in usage objects in cache.
 • InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers Áireamh na n-oibiachtaí aitheantóra oifige i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeIdentifiers A count of office identifier objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeIESettings Áireamh na n-oibiachtaí socruithe oifige ie i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeIESettings A count of office ie settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeInsights Áireamh na n-oibiachtaí léargais oifige i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeInsights A count of office insights objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeProducts Áireamh na n-oibiachtaí táirgí oifige i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeProducts A count of office products objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeSettings Áireamh na n-oibiachtaí socruithe oifige i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeSettings A count of office settings objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBA Áireamh na n-oibiachtaí vba oifige i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeVBA A count of office vba objects in cache
 • InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations Áireamh oibiachtaí sáruithe de riail vba i dtaisceInventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolations A count of office vba rule violations objects in cache
 • InventoryMiscellaneousUUPInfo Cuntas de na hoibiachtaí faisnéise uup i dtaisceInventoryMiscellaneousUUPInfo A count of uup info objects in cache
 • Metadata Cuntas de na hoibiachtaí meiteashonraí i dtaisce.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan Líon na n-oibiachtaí comhaid dílleachta i dtaisceOrphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs Líon na n-oibiachtaí ríomhchláir i dtaiscePrograms A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Seoltar leis an teagmhas seo leaganacha comhpháirte fardail le haghaidh na sonraí fardail gléis.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • aeinv Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.aeinv The version of the App inventory component.
 • devinv Leagan comhaid de chomhpháirt fardail an Ghléis.devinv The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.FileSigningInfoAdd

Sonraíonn an teagmhas seo sínithe comhad eile, pacáistí tiománaithe nó comhaid feidhmchláir inrite.This event enumerates the signatures of files, either driver packages or application executables. I gcás pacáistí tiománaithe, bailítear na sonraí sin de réir éilimh trí Telecommand chun é a theorannú do phacáistí tiománaithe neamhaitheanta, ag sábháil ama don chliant agus spás ar an bhfreastalaí.For driver packages, this data is collected on demand via Telecommand to limit it only to unrecognized driver packages, saving time for the client and space on the server. I gcás feidhmchlár, bailítear na sonraí seo do suas le 10 comhad inrite ar an gcóras.For applications, this data is collected for up to 10 random executables on a system.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CatalogSigners Sínitheoirí ó chatalog.CatalogSigners Signers from catalog. Tosaíonn gach sínitheoir le Slabhra.Each signer starts with Chain.
 • DigestAlgorithm An t-algartam a ghineann ainm bréige (hashing) a úsáidtear nuair a shíníodh an comhad nó an pacáiste.DigestAlgorithm The pseudonymizing (hashing) algorithm used when the file or package was signed.
 • DriverPackageStrongName Roghnach.DriverPackageStrongName Optional. Tá sé seo ar fáil má bhailítear FileSigningInfo ar phacáiste tiománaithe.Available only if FileSigningInfo is collected on a driver package.
 • EmbeddedSigners Sínitheoirí leabaithe.EmbeddedSigners Embedded signers. Tosaíonn gach sínitheoir le slabhra.Each signer starts with Chain.
 • FileName Ainm comhaid an chomhaid dá liostaítear na sínithe.FileName The file name of the file whose signatures are listed.
 • FileType Exe nó sys, ag brath ar cé acu an é pacáiste tiománaithe nó comhad inrite feidhmchláir.FileType Either exe or sys, depending on if a driver package or application executable.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Thumbprint Hais den nód duilleoige do gach sínitheoir, deighilte le camóga.Thumbprint Comma separated hash of the leaf node of each signer. Baintear leas as leathstad chun CatalogSigners a dheighilt ó EmbeddedSigners.Semicolon is used to separate CatalogSigners from EmbeddedSigners. Beidh spás roimh an gcamóg i gcónaí.There will always be a trailing comma.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir le feidhmchlár ar an gcóras chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends basic metadata about an application on the system to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • HiddenArp Léiríonn seo cé acu an bhfolaíonn an ríomhchlár é féin san ARP.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate An dáta ar suiteáladh an feidhmchlár (tugtar buille faoi thuairim ar bhonn heorastaice an dáta ar cruthaíodh an fillteán).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Dáta na heochrach clárlainne ARP le haghaidh feidhmchlár faoi leith.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Tugann seo leid maidir le dáta suiteála, ach ní bhíonn sé cruinn i gcónaí.Hints at install date but not always accurate. Curtha isteach mar eagar.Passed as an array. Sampla: 4/11/2015 00:00:00Example: 4/11/2015 00:00:00
 • InstallDateFromLinkFile Dáta measta na suiteála ar bhonn na nasc chuig na comhaid.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Curtha isteach mar eagar.Passed as an array.
 • InstallDateMsi An dáta suiteála má shuiteáiltear an feidhmchlár trí MSI.InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Curtha isteach mar eagar.Passed as an array.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language Cód teanga an ríomhchláir.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode GUID lena ndéantar cur síos ar an bpacáiste MSI.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Is féidir go bhfuil MsiPackage comhdhéanta de 'Táirgí' (feidhmchláir) éagsúla.Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode GUID lena ndéantar cur síos ar an táirge MSI.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name TAinm an fheidhmchláir.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Na ceithre ochtréad ó leagan an chórais oibriúcháin ag an uair ar tosaíodh suiteáil an fheidhmchláir.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Ainm iomlán an phacáiste le haghaidh eidhmchlár Siopa.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Hais na n-Aitheantas comhaid san fheidhmchlár.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher Foilsitheoir an fheidhmchláir.Publisher The Publisher of the application. Braitheann an suíomh asbhainte ar an réimse 'Foinse'.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath An cosán chuig an bhfréamhchomhadlann ina bhfuil an ríomhchlár suiteáilte.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Conas a suiteáladh an ríomhchlár (ARP, MSI, Appx, etc...)Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType Fo-rangú do chineál an feidhmchláir Microsoft Store, ar nós UWP nó Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type Ceann amháin de ("Feidhmchlár", "Hotfix", "BOE", "Seirbhís", "Neamhaithnid").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Sonraítear le feidhmchlár cé acu an feidhmchlár Win32 nó Appx é, sonraítear le Hotfix na nuashonruithe feidhmchláir (KBanna), sonraítear le BOE cé acu an feidhmchlár é nach mbaineann aon iontráil ARP nó MSI leis, sonraítear le Seirbhís gur seirbhís atá ann.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Is iad an feidhmchlár agus BOE na cinn is dóichí a fheictear.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version Uimhir leagain an ríomhchláir.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Léiríonn an teagmhas seo na tiománaithe lena suiteáiltear feidhmchlár.This event represents what drivers an application installs.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.InventoryVersion The version of the inventory component
 • ProgramIds An t-aitheantóir uathúil ríomhchlár a bhfuil gaol ag an tiománaí leisProgramIds The unique program identifier the driver is associated with

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go seolfar tacar nua teagmhas InventoryApplicationDriverStartSync.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.InventoryVersion The version of the inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFileAdd

Cuireann an teagmhas seo fáisnéis ar leibhéal comhaid ar fáil i dtaobh na hiarratais atá ar an gcóras.This event provides file-level information about the applications that exist on the system. Úsáidtear an teagmas seo leis na hiarratais ar ghléas a thuiscint chun a fháil amach an mbainfidh na saincheisteanna comhoiriúnachta do na hiarratais sin agus Windows á uasghrádú.This event is used to understand the applications on a device to determine if those applications will experience compatibility issues when upgrading Windows.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BinaryType Ailtireacht an chomhaid dhénártha (inrite).BinaryType The architecture of the binary (executable) file.
 • BinFileVersion Faisnéis faoi leaganacha don chomhad dénártha (inrite).BinFileVersion Version information for the binary (executable) file.
 • BinProductVersion Leagan an táirge a chuireann an comhad dénártha (inrite) ar fáil.BinProductVersion The product version provided by the binary (executable) file.
 • BoeProgramId Aitheantóir an chláir "mála fianaise".BoeProgramId The “bag of evidence” program identifier.
 • CompanyName Ainm na cuideachta sa chomhad dénártha (inrite).CompanyName The company name included in the binary (executable) file.
 • FileId Aitheantóir uathúil le hainm bréige (scofa) a bhaintear ón gcomhad féin.FileId A pseudonymized (hashed) unique identifier derived from the file itself.
 • FileVersion Leagan an chomhaid.FileVersion The version of the file.
 • InventoryVersion Leagan chomhpháirt fardail an fheidhmchláir.InventoryVersion The version of the inventory component.
 • Language An teanga dearbhaithe sa chomhad dénártha (inrite).Language The language declared in the binary (executable) file.
 • LinkDate Dáta nasctha an tiomsaitheora.LinkDate The compiler link date.
 • LowerCaseLongPath An cosán comhaid i bhformáid "fada".LowerCaseLongPath The file path in “long” format.
 • Name Ainm an chomhaid.Name The file name.
 • ProductName Ainm an táirge dearbhaithe sa chomhad dénártha (inrite).ProductName The product name declared in the binary (executable) file.
 • ProductVersion Leagan an táirge dearbhaithe sa chomhad dénártha (inrite) ar fáil.ProductVersion The product version declared in the binary (executable) file.
 • ProgramId An t-aitheantóir cláir lena mbaineann an comhad dénartha (inrite).ProgramId The program identifier associated with the binary (executable) file.
 • Size Méid an chomhaid dhénártha (inrite).Size The size of the binary (executable) file.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Cuireann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha ar fáil maidir leis na creatlaí ar a mbraitheann an feidhmchlárThis event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • FileId Hais lena n-aithnítear an comhad go huathúil.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • Frameworks Liosta na gcreatlaí ar a bhfuil an comhad ag brathFrameworks The list of frameworks this file depends on.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryApplicationFrameworkAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryApplicationAdd.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí maidir le coimeádán gléis (ar nós taispeáint nó printéir seachas gléas PNP) chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device) to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Categories Liosta na gcatagóirí feidhmiúla ina bhfuil an coimeádán arna dheighilt le camóga.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod An modh aimsithe don choimeádán gléis.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Ainm an choimeádáin gléis.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive An bhfuil an gléas seo nasctha, nó an bhfacthas é le 14 lá anuas?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected I gcás gléas atá nasctha go fisiciúil, is ionann an luach seo agus IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. I gcás gléas gan sreang, seasann an luach seo do nasc cumarsáide.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer An é an coimeádán an gléas fréamhach féin?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked An gléas líonraithe é an gléas seo?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired An dteastaíonn péireáil don choimeádán gléis?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Ainm mhonaróir an choimeádáin gléis.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId A unique model ID.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Ainm na samhla.ModelName The model name.
 • ModelNumber An uimhir leagain don choimeádán gléis.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory An phríomhchatagóir don choimeádán gléis.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDeviceContainer ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceContainerAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Aisghabhann an teagmhas seo faisnéis faoi cé acu comhéadain braiteora atá ar fáil ar an ngléas.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Accelerator3D.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Aimsithe Gníomhaíochta.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir solais chomhthimpeallaigh.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir baraiméadair.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir saincheaptha.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • EnergyMeter Léirítear leis seo an aimsítear braiteoir fuinnimh.EnergyMeter Indicates if an Energy sensor is found.
 • FloorElevation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir airde urláir.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh geo-mhaighnéadaigh.GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir aimsitheora domhantarraingte.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir Gyrometer3D.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Barometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir bogthaise.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir méadair luasghéaraithe líní.LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir maighnéadaiméadair 3D.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir peidiméadar.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir neasachta.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh coibhneasta.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Léiríonn seo cé acu ar aimsíodh braiteoir treoshuímh gléis shimplí.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature Léirítear leis seo cé acu an aimsítear braiteoir teochta.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceInterfaceAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí breise maidir le gléas PNP a bhaineann le rang gléasanna faoi leith chun cabhrú le Windows a nuashonrú agus méid iomlán an phálasta sonraí a laghdú.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices to help keep Windows up to date while reducing overall size of data payload.

Cuimsíonn an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Audio.CaptureDriver An críochphointe tiománaí gabhála don ggléas fuaime.Audio.CaptureDriver The capture driver endpoint for the audio device.
 • Audio.RenderDriver An tiománaí rindreála don ghléas fuaime.Audio.RenderDriver The render driver for the audio device.
 • Audio_CaptureDriver An críochphointe tiománaí gabhála gléis Fuaime.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_CaptureDriver An foirceann tiománaí rindreála gléis fuaime.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Sonraíonn an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDeviceMediaClassRemove ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClassRemove object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceMediaClassSAdd.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Seolann an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha faoi ghléas PNP agus an tiománaí a ghabhann leis le cuidiú le Windows coinneáil suas chun dáta.This event sends basic metadata about a PNP device and its associated driver to help keep Windows up to date. Úsáidtear na sonraí seo le measúnú a dhéanamh cibé an bhfanann an gléas agus tiománaí PNP comhoiriúnach lena chéile agus Windows a uasghrádú.This information is used to assess if the PNP device and driver will remain compatible when upgrading Windows.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BusReportedDescription Cur síos ar an ngléas a thuairiscíonn an bux.BusReportedDescription The description of the device reported by the bux.
 • Class Rang cumraithe gléis don tiománaí atá lódáilte don ghléas.Class The device setup class of the driver loaded for the device.
 • ClassGuid GUID aicme an ghléis ón bpacáiste tiománaíClassGuid The device class GUID from the driver package
 • COMPID guid aicme an ghléis den tiománaí atá lódáilte don ghléas.COMPID The device setup class guid of the driver loaded for the device.
 • ContainerId Liosta na n-aitheantóirí comhoiriúnacha don ghléas.ContainerId The list of compat ids for the device.
 • Description GUID arna soláthar leis an gcóras lena ngrúpáiltear go huathúil na gléasanna feidhmiúla a bhaineann le gléas aonfheidhme nó ilfheidhme atá suiteáilte sa ríomhaire.Description System-supplied GUID that uniquely groups the functional devices associated with a single-function or multifunction device installed in the computer.
 • DeviceDriverFlightId Aitheantóir tógála tástála (Flight) an tiománaí gléis.DeviceDriverFlightId The test build (Flight) identifier of the device driver.
 • DeviceExtDriversFlightIds An t-aitheantóir tógála tástála (Flight) do gach tiománaí gléis leathnaithe.DeviceExtDriversFlightIds The test build (Flight) identifier for all extended device drivers.
 • DeviceInterfaceClasses Na comhéadain gléis a chuireann an gléas seo i bhfeidhm.DeviceInterfaceClasses The device interfaces that this device implements.
 • DeviceState Cur síos ar an ngléas.DeviceState The device description.
 • DriverId Is masc giotán é DeviceState den mhéid seo a leanas: DEVICE_IS_CONNECTED 0x0001 (don choimeádán amháin faoi láthair).DriverId DeviceState is a bitmask of the following: DEVICE_IS_CONNECTED 0x0001 (currently only for container). DEVICE_IS_NETWORK_DEVICE 0x0002 (don choimeádán amháin faoi láthair).DEVICE_IS_NETWORK_DEVICE 0x0002 (currently only for container). DEVICE_IS_PAIRED 0x0004 (don choimeádán amháin faoi láthair).DEVICE_IS_PAIRED 0x0004 (currently only for container). DEVICE_IS_ACTIVE 0x0008 (níor socraíodh riamh).DEVICE_IS_ACTIVE 0x0008 (currently never set). DEVICE_IS_MACHINE 0x0010 (don choimeádán amháin faoi láthair).DEVICE_IS_MACHINE 0x0010 (currently only for container). DEVICE_IS_PRESENT 0x0020 (socraithe i gcónaí faoi láthair).DEVICE_IS_PRESENT 0x0020 (currently always set). DEVICE_IS_HIDDEN 0x0040.DEVICE_IS_HIDDEN 0x0040. DEVICE_IS_PRINTER 0x0080 (don choimeádán amháin faoi láthair).DEVICE_IS_PRINTER 0x0080 (currently only for container). DEVICE_IS_WIRELESS 0x0100.DEVICE_IS_WIRELESS 0x0100. DEVICE_IS_WIRELESS_FAT 0x0200.DEVICE_IS_WIRELESS_FAT 0x0200. Mar sin, is iad na luachanna is coitianta: 32 (0x20) = tá an gléas ann.The most common values are therefore: 32 (0x20)= device is present. 96 (0x60) = tá an gléas ann, ach tá sé folaithe.96 (0x60)= device is present but hidden. 288 (0x120) = is gléas gan sreang é an gléas atá i láthair288 (0x120)= device is a wireless device that is present
 • DriverName Aitheantóir uathúil don tiománaí suiteáilte.DriverName A unique identifier for the driver installed.
 • DriverPackageStrongName Ainm na máthairchomhadlainne dírí sa réimse Comhadlainne den InventoryDriverPackageDriverPackageStrongName The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage
 • DriverVerDate Ainm an chomhaid íomhá .sys (nó wudfrd.sys má úsáidtear creatlach tiománaí an mhóid úsáideora).DriverVerDate Name of the .sys image file (or wudfrd.sys if using user mode driver framework).
 • DriverVerVersion Ainm na máthairchomhadlainne dírí sa réimse Comhadlainne den InventoryDriverPackage.DriverVerVersion The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • Enumerator Dáta an tiománaí atá lódáilte don ghléasEnumerator The date of the driver loaded for the device.
 • ExtendedInfs Ainmneacha leathnaithe an chomhaid INF.ExtendedInfs The extended INF file names.
 • FirstInstallDate An chéad uair ar suiteáladh an gléas seo ar an meaisín.FirstInstallDate The first time this device was installed on the machine.
 • HWID Leagan an tiománaí lódáilte don ghléas.HWID The version of the driver loaded for the device.
 • Inf An bus lenar áiríodh an gléas.Inf The bus that enumerated the device.
 • InstallDate Dáta suiteála is déanaí den ghléas ar an meaisín.InstallDate The date of the most recent installation of the device on the machine.
 • InstallState Staid suiteála an ghléis.InstallState The device installation state. Ceann de na luachanna seo: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspxOne of these values: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspx
 • InventoryVersion Liosta IDanna crua-earraí don ghléas.InventoryVersion List of hardware ids for the device.
 • LowerClassFilters Aitheantais tiománaithe de rangú scagaire níos ísle suiteáilte don ghléasLowerClassFilters Lower filter class drivers IDs installed for the device
 • LowerFilters Aitheantais tiománaithe scagaire níos ísle suiteáilte don ghléasLowerFilters Lower filter drivers IDs installed for the device
 • Manufacturer Ainm comhaid INF (d'fhéadfaí an t-ainm athainmniú le OS, cosúil le oemXX.inf)Manufacturer INF file name (the name could be renamed by OS, such as oemXX.inf)
 • MatchingID Staid suiteála gléis.MatchingID Device installation state.
 • Model Leagan an dénárthaigh fardail lena ngintear na teagmhais.Model The version of the inventory binary generating the events.
 • ParentId Aitheantais tiománaithe de rangú scagaire níos ísle suiteáilte don ghléas.ParentId Lower filter class drivers IDs installed for the device.
 • ProblemCode Aitheantais tiománaithe scagaire níos ísle suiteáilte don ghléas.ProblemCode Lower filter drivers IDs installed for the device.
 • Provider Monaróir an ghléis.Provider The device manufacturer.
 • Service Ainm seirbhíse an ghléisService The device service name
 • STACKID Seasann sé seo don Aitheantas crua-earraí nó don Aitheantas comhoiriúnach a úsáideann Windows chun ásc gléis a shuiteáil.STACKID Represents the hardware ID or compatible ID that Windows uses to install a device instance.
 • UpperClassFilters Aitheantais tiománaithe scagaire níos uaisle suiteáilte don ghléasUpperClassFilters Upper filter drivers IDs installed for the device
 • UpperFilters Samhail an ghléis.UpperFilters The device model.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDevicePnpRemove ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present.

Cuimsíonn an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDevicePnpAdd.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir le moill USB ar an ngléasThis event sends basic metadata about the USB hubs on the device.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • TotalUserConnectablePorts Líon iomlán na bport in-nasctha USBTotalUserConnectablePorts Total number of connectable USB ports.
 • TotalUserConnectableTypeCPorts Líon iomlán na bport in-nasctha USB de chineál CTotalUserConnectableTypeCPorts Total number of connectable USB Type C ports.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Léiríonn an teagmhas seo go seolfar sraith nua teagmhas InventoryDeviceUsbHubClassAddThis event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Soláthraíonn an teagmhas na meiteashonraí bunúsacha maidir le tiománaithe dénártha atá ag rith ar an gcóras chun Windows a choimeád suas chun dáta.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Suim sheiceála chomhad an tiománaí.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Ainm na cuideachta a d'fhorbair an tiománaí.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox An áirítear an tiománaí leis an gcóras oibriúcháin?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode An tiománaí móid eithnigh é?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Ainm comhaid an tiománaí.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Ainm láidir an phacáiste tiománaíDriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Ainm láidir an phacáiste tiománaíDriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Na 32 giotán íochtaracha de stampa ama an chomhaid tiománaí.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Réimse giotán na dtréithe tiománaí: 1DriverType A bitfield of driver attributes: 1. Sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. Sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. sainigh DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Leagan an chomhaid tiománaí.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Méid an chomhaid tiománaí.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf Ainm an chomhaid INF.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product Ainm an táirge a áirítear sa chomhad tiománaí.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Leagan an táirge a áirítear leis an gcomhad tiománaí.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service Ainm na seirbhíse atá suiteáilte don ghléas.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Leagan na Creatlaí tiománaí Windows.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDriverBinary ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present.

Cuimsíonn an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas InventoryDriverBinaryAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Seoltar leis an teagmhas seo meiteashonraí bunúsacha maidir leis na pacáistí tiománaí atá suiteáilte ar an gcóras chun cabhrú le Windows a nuashonrú.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system to help keep Windows up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Class Ainm ranga an tiománaí gléis.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid An rang GUID don tiománaí gléis.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date Dáta an phacáiste tiománaí.Date The driver package date.
 • Directory An cosán chuige an bpacáiste tiománaí.Directory The path to the driver package.
 • DriverInBox An áirítear an tiománaí leis an gcóras oibriúcháin?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • FlightIds Aitheantais eitilte na tiománaíFlightIds Driver Flight IDs.
 • Inf Ainm INF an phacáiste tiománaí.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider Soláthraí an phacáiste tiománaí.Provider The provider for the driver package.
 • RecoveryIds Tiománaí Recovery IDs.RecoveryIds Driver recovery IDs.
 • SubmissionId Aitheantas iarratais HLK an phacáiste tiománaí.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version Leagan an phacáiste tiománaí.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Sonraítear leis an teagmhas seo nach bhfuil an oibiacht InventoryDriverPackageRemove ann a thuilleadh.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

De réir an teagmhais seo, seolfar sraith nua teagmhas InventoryDriverPackageAdd.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.StartUtcJsonTraceMicrosoft.Windows.Inventory.Core.StartUtcJsonTrace

Bailíonn an teagmhas seo rianta gach teagmhas eile Core, nach n-úsáidtear i ngnáthchásanna custaiméara.This event collects traces of all other Core events, not used in typical customer scenarios. Léiríonn an teagmhas seo tús na híoslódála teagmhais, agus gur cheart don rianú tosú.This event signals the beginning of the event download, and that tracing should begin.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • key An t-aitheantóir uathúil uilíoch (GUID) a úsáidtear chun an seisiún sonrach logála Json Trace a shainaithint.key The globally unique identifier (GUID) used to identify the specific Json Trace logging session.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.StopUtcJsonTraceMicrosoft.Windows.Inventory.Core.StopUtcJsonTrace

Bailíonn an teagmhas seo rianta gach teagmhas eile Core, nach n-úsáidtear i ngnáthchásanna custaiméara.This event collects traces of all other Core events, not used in typical customer scenarios. Léiríonn an teagmhas seo deireadh na híoslódála teagmhais, agus gur cheart don rianú críochnú.This event signals the end of the event download, and that tracing should end.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • key An t-aitheantóir uathúil uilíoch (GUID) a úsáidtear chun an seisiún sonrach logála Json Trace a shainaithint.key The globally unique identifier (GUID) used to identify the specific Json Trace logging session.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Cuireann sé sonraí ar fáil maidir leis na breiseáin shuiteáilte Office.Provides data on the installed Office Add-ins.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • AddinCLSID An eochair aitheantóra ranga le haghaidh ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.AddinCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInId An t-aitheantóir le haghaidh ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.AddInId The identifier for the Microsoft Office add-in.
 • AddinType Cineál ríomhchláir fhorlíontaigh Microsoft Office.AddinType The type of the Microsoft Office add-in.
 • BinFileTimestamp Stampa ama ríomhchlár forlíontach Office.BinFileTimestamp The timestamp of the Office add-in.
 • BinFileVersion An leagan de ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.BinFileVersion The version of the Microsoft Office add-in.
 • Description Cur síos ar ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.Description Description of the Microsoft Office add-in.
 • FileId Aitheantóir comhaid ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.FileId The file identifier of the Microsoft Office add-in.
 • FileSize Méid comhaid ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.FileSize The file size of the Microsoft Office add-in.
 • FriendlyName An gnáthainm le haghaidh ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.FriendlyName The friendly name for the Microsoft Office add-in.
 • FullPath An cosán iomlán chuig ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.FullPath The full path to the Microsoft Office add-in.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • LoadBehavior Slánuimhir a chuireann síos ar iompar lódála.LoadBehavior Integer that describes the load behavior.
 • LoadTime Am lódála do ríomhchlár forlíontach Office.LoadTime Load time for the Office add-in.
 • OfficeApplication Feidhmchlár Microsoft Office a bhaineann leis an ríomhchlár forlíontach.OfficeApplication The Microsoft Office application associated with the add-in.
 • OfficeArchitecture Ailtireacht an ríomhchláir fhorlíontaigh.OfficeArchitecture The architecture of the add-in.
 • OfficeVersion Leagan Microsoft Office an ríomhchláir fhorlíontaigh seo.OfficeVersion The Microsoft Office version for this add-in.
 • OutlookCrashingAddin Léiríonn cibé ar aimsíodh tuairteanna don ríomhchlár forlíontach seo.OutlookCrashingAddin Indicates whether crashes have been found for this add-in.
 • ProductCompany Ainm na cuideachta a bhaineann leis an ríomhchlár forlíontach Office.ProductCompany The name of the company associated with the Office add-in.
 • ProductName An t-ainm táirge a bhaineann leis an ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.ProductName The product name associated with the Microsoft Office add-in.
 • ProductVersion An leagan a bhaineann leis an ríomhchlár forlíontach Office.ProductVersion The version associated with the Office add-in.
 • ProgramId An t-aitheantóir uathúil le haghaidh ríomhchlár forlíontach Microsoft Office.ProgramId The unique program identifier of the Microsoft Office add-in.
 • Provider Ainm sholáthraí an ríomhchláir fhorlíontaigh seo.Provider Name of the provider for this add-in.
 • Usage Sonraí maidir le húsáid an ríomhchláir fhorlíontaigh.Usage Data about usage for the add-in.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Sonraítear leis seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá seasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Soláthraítear sonraí maidir le haitheantóirí Office.Provides data on the Office identifiers.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OAudienceData Fo-aitheantóir um bainistiú eisiúintí Microsoft Office, lena n-aithnítear an grúpa píolótach do ghléas éiginOAudienceData Sub-identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OAudienceId Fo-aitheantóir um bainistiú eisiúintí Microsoft Office, lena n-aithnítear an grúpa píolótach do ghléas éiginOAudienceId Microsoft Office identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OMID Aitheantóir le haghaidh Mheaisín SQM OfficeOMID Identifier for the Office SQM Machine
 • OPlatform Cibé an táirge 32 giotán nó 64 giotán é an táirge suiteáilte le Microsoft OfficeOPlatform Whether the installed Microsoft Office product is 32-bit or 64-bit
 • OTenantId GUID Uathúil mar ionadaí don Tionónta Microsoft O365OTenantId Unique GUID representing the Microsoft O365 Tenant
 • OVersion Leagan suiteáilte de Microsoft Office.OVersion Installed version of Microsoft Office. Mar shampla, 16.0.8602.1000For example, 16.0.8602.1000
 • OWowMID Aitheantóir teiliméadrachta oidhreachta Microsoft Office (ID Mheaisín SQM) le haghaidh córais WoW (32-giotán Microsoft Office ar Windows 64-giotán)OWowMID Legacy Microsoft Office telemetry identifier (SQM Machine ID) for WoW systems (32-bit Microsoft Office on 64-bit Windows)

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Teagmhas diagnóisice seo lena léirítear go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Sonraí ar ghnéithe de Internet Explorer a bhaineann le Office.Provides data on Office-related Internet Explorer features.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OIeFeatureAddon Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeFeatureAddon Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ligtear d'fheidhmchláir a óstálann an Rialtán WebBrowser leis an ngné FEATURE_ADDON_MANAGEMENT chun géilleadh do roghanna bainistíochta ríomhchlár forlíontach a cheaptar ach leas a bhaint as an ngné Bainisteora ar Internet Explorer.The FEATURE_ADDON_MANAGEMENT feature lets applications hosting the WebBrowser Control to respect add-on management selections made using the Add-on Manager feature of Internet Explorer. Na ríomhchláir forlíontacha arna ndíchumasú leis an úsáideoir nó le polasaí grúpa riaracháin; is amhlaidh a dhíchumasófar iad freisin sna feidhmchlár ina gcumasaítear an ghné seo.Add-ons disabled by the user or by administrative group policy will also be disabled in applications that enable this feature.
 • OleMachineLockdown Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeMachineLockdown Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a chumasaítear an ghné FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN cuireann Internet Explorer srianta slándála chun feidhme ar an ábhar a lódáiltear ó mheaisín áitiúil an úsáideora, rud a chuidíonn chun iompar mailíseach a chosc lena mbaineann comhaid logánta.When the FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN feature is enabled, Internet Explorer applies security restrictions on content loaded from the user's local machine, which helps prevent malicious behavior involving local files.
 • OIeMimeHandling Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeMimeHandling Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a chumasaítear an ghné FEATURE_MIME_HANDLING, láimhseálann Internet Explorer cineálacha MIME níos sláine.When the FEATURE_MIME_HANDLING feature control is enabled, Internet Explorer handles MIME types more securely. Ní bhaineann feidhm leis ach amháin do Windows Internet Explorer 6 le haghaidh Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeMimeSniffing Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeMimeSniffing Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Breithnítear leis cineál an chomhaid ach a shíniú giotán a iniúchadh.Determines a file's type by examining its bit signature. Baintear leas as an fhaisnéis seo in Windows Internet Explorer le fáil amach an chaoi chun an comhad a rindreáil.Windows Internet Explorer uses this information to determine how to render the file. Ligtear leis an ngné FEATURE_MIME_SNIFFING, nuair a bhíonn sí cumasaithe, chun socrú éagsúil a cheapadh do gach crios slándála ach leas a bhaint as bratach gnímh URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URLThe FEATURE_MIME_SNIFFING feature, when enabled, allows to be set differently for each security zone by using the URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URL action flag
 • OIeNoAxInstall Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeNoAxInstall Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a dhéantar iarracht trí leathanach gréasáin chun rialtán ActiveX a lódáil nó a shuiteáil nach bhfuil suiteáilte cheana féin, blocáiltear an t-iarratas leis an ngné FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL.When a webpage attempts to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request. Nuair a dhéantar iarracht trí leathanach gréasáin chun rialtán ActiveX a lódáil nó a shuiteáil nach bhfuil suiteáilte cheana féin, blocáiltear an t-iarratas leis an ngné FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL.When a webpage tries to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request
 • OIeNoDownload Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeNoDownload Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Blocáiltear leis an ngné FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD na hiarratais íoslódála lena nascleantar chuig acmhainn, ina nochtar bosca dialóige d'íoslódáil comhad, nó nach bhfuil tionscanta go léir le gníomh úsáideora (mar shampla, cliceáil luchóige nó brú eochrach).The FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD feature blocks file download requests that navigate to a resource, that display a file download dialog box, or that are not initiated explicitly by a user action (for example, a mouse click or key press). Ní bhaineann feidhm leis ach amháin do Windows Internet Explorer 6 le haghaidh Windows XP Service Pack 2 (SP2)Only applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeObjectCaching Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeObjectCaching Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a chumasaítear an ghné FEATURE_OBJECT_CACHING, coisctear lé do rochtain ná áscú rialtáin ActiveX ag leathanaigh ghréasáin arna dtaisceadh ó fhearainn éagsúla nó ó chomhthéacsanna slándálaWhen enabled, the FEATURE_OBJECT_CACHING feature prevents webpages from accessing or instantiating ActiveX controls cached from different domains or security contexts
 • OlePasswordDisable Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIePasswordDisable Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. I ndiaidh duit Windows Internet Explorer 6 le haghaidh Windows XP Service Pack 2 (SP2), ní cheadaítear do shonrú ainmneacha úsáideora agus pasfhocal sna hURLanna ina mbaintear leas as prótacail HTTP ná HTTP.After Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2), Internet Explorer no longer allows usernames and passwords to be specified in URLs that use the HTTP or HTTPS protocols. URLanna ag baint leasa as prótacail eile, cosúil le FTP; ceadaíonn siad go fóill d'ainmneacha úsáideora agus pasfhocailURLs using other protocols, such as FTP, still allow usernames and passwords
 • OIeSafeBind Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeSafeBind Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Feidhmíonn an ghné FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT seiceálacha sábháilteachta breise nuair a ghlaoitear ar MonikerBindToObject chun rialtáin Microsoft ActiveX a thúsú.The FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT feature performs additional safety checks when calling MonikerBindToObject to create and initialize Microsoft ActiveX controls. Go sonrach, coisctear cruthú an rialtáin má tá COMPAT_EVIL_DONT_LOAD sa chlárlann don rialtánSpecifically, prevent the control from being created if COMPAT_EVIL_DONT_LOAD is in the registry for the control
 • OIeSecurityBand Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeSecurityBand Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Rialaítear leis an ngné FEATURE_SECURITYBAND scáileán taispeána an bharra faisnéise Internet Explorer.The FEATURE_SECURITYBAND feature controls the display of the Internet Explorer Information bar. Nuair a chumasaítear é, nochtar an barra faisnéise nuair a bhíonn an íoslódáil comhaid nó an tsuiteáil cóid sriantaWhen enabled, the Information bar appears when file download or code installation is restricted
 • OIeUncSaveCheck Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeUncSaveCheck Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Cumasaítear leis an ngné FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK Marc den Ghréasán (MOTW) le haghaidh comhad áitiúil arna lódáil ó shuíomhanna líonra a comhroinneadh ach leas a bhaint as an nGnás Ainmnithe Uilíoch (UNC)The FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK feature enables the Mark of the Web (MOTW) for local files loaded from network locations that have been shared by using the Universal Naming Convention (UNC)
 • OIeValidateUrl Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeValidateUrl Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a chumasaítear í, coisctear leis an ngné rialaithe FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL Windows Internet Explorer ó nascleanúint chuig URL míchumtha.When enabled, the FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL feature control prevents Windows Internet Explorer from navigating to a badly formed URL
 • OIeWebOcPopup Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeWebOcPopup Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Ligtear leis an ngné FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT d'fheidhmchláir a óstálann Rialtán WebBrowser chun iompar fuinneog aníos réamhshocraithe Internet Explorer a fháilThe FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT feature allows applications hosting the WebBrowser Control to receive the default Internet Explorer pop-up window management behavior
 • OIeWinRestrict Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeWinRestrict Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a chumasaítear an ghné FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS, cuireann an ghné srianta le méid agus le hiompar na bhfuinneog aníosWhen enabled, the FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS feature adds several restrictions to the size and behavior of popup windows
 • OIeZoneElevate Bratach lena léirítear na táirgí Microsoft Office ina mbíonn an socrú seo cumasaithe.OIeZoneElevate Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Nuair a cumasaítear an ghné FEATURE_ZONE_ELEVATION, coisctear leathanaigh i gcrios amháin ó nascleanúint chuig leathanaigh i gcrios slándála níos airde murab an t-úsáideoir féin a ghineann an nascleanúintWhen enabled, the FEATURE_ZONE_ELEVATION feature prevents pages in one zone from navigating to pages in a higher security zone unless the navigation is generated by the user

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Teagmhas diagnóisice seo lena léirítear go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Soláthraítear leis an teagmhas seo sonraí léirstine maidir le táirgí Office suiteáilteThis event provides insight data on the installed Office products

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OfficeApplication Ainm an fheidhmchláir Office.OfficeApplication The name of the Office application.
 • OfficeArchitecture Giotánacht an fheidhmchláir Office.OfficeArchitecture The bitness of the Office application.
 • OfficeVersion Leagan an fheidhmchláir Office.OfficeVersion The version of the Office application.
 • Value An léirstean bailithe faoin eintiteas seo.Value The insights collected about this entity.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Sonraítear leis seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá seasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Léirítear leis an teagmhas diagnóisice seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Déantar cur síos ar Tháirgí Office Táirgí atá suiteáilte.Describes Office Products installed.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OC2rApps GUID lena dtuairiscítear na feidhmchláir Click-to-Run Office.OC2rApps A GUID the describes the Office Click-To-Run apps
 • OC2rSkus Comhad athróg camógdheighilte (CSV) le táirgí Office Chliceáil le Rith suiteáilte ar an ngléas seo.OC2rSkus Comma-delimited list (CSV) of Office Click-To-Run products installed on the device. Mar shampla, Office 2016 ProPlusFor example, Office 2016 ProPlus
 • OMsiApps Comhad athróg camógdheighilte (CSV) le táirgí Office MSI suiteáilte ar an ngléas seo.OMsiApps Comma-delimited list (CSV) of Office MSI products installed on the device. Mar shampla, Microsoft WordFor example, Microsoft Word
 • OProductCodes GUID lena gcuirtear síos ar tháirgí Office MSI.OProductCodes A GUID that describes the Office MSI products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Teagmhas diagnóisice seo lena léirítear go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Tuairiscítear leis an teagmhas seo socruithe éagsúla OfficeThis event describes various Office settings

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BrowserFlags Bratacha brabhsálaí le haghaidh táirgí a bhaineann le Office.BrowserFlags Browser flags for Office-related products.
 • ExchangeProviderFlags Polasaithe soláthraí le haghaidh Office Exchange.ExchangeProviderFlags Provider policies for Office Exchange.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • SharedComputerLicensing Polasaithe ceadúnúcháin ríomhaire comhroinnte ag Office.SharedComputerLicensing Office shared computer licensing policies.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Léiríonn sé go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Indicates a new sync is being generated for this object type.

Cuimsíonn an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAdd

Déanann an teagmhas áireamh achoimre sruthlaithe ar na coinníollacha a bhí ann agus scanadh logánta ar chomhaid Office á ndéanamh, ag déanamh anailís ar fhadhbanna comhoiriúnachta inchláraithe VBA idir an seanleagan Office agus ProPlus agus idir leaganacha 32-ghiotán agus 64-ghiotánThis event provides a summary rollup count of conditions encountered while performing a local scan of Office files, analyzing for known VBA programmability compatibility issues between legacy office version and ProPlus, and between 32 and 64-bit versions

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Design Líon na gcomhad ar aimsíodh fadhbanna deartha ina leith.Design Count of files with design issues found.
 • Design_x64 Líon na gcomhad ar aimsíodh fadhbanna deartha 64 beart ina leith.Design_x64 Count of files with 64 bit design issues found.
 • DuplicateVBA Líon na gcomhad le cód dúbailte VBA.DuplicateVBA Count of files with duplicate VBA code.
 • HasVBA Líon na gcomhad le cód VBA.HasVBA Count of files with VBA code.
 • Inaccessible Líon na gcomhad nach raibh ar fáil le haghaidh scanadh.Inaccessible Count of files that were inaccessible for scanning.
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • Issues Líon na gcomhad ar aimsíodh fadhbanna leo.Issues Count of files with issues detected.
 • Issues_x64 Líon na gcomhad ar aimsíodh fadhbanna 64-ghiotán leo.Issues_x64 Count of files with 64-bit issues detected.
 • IssuesNone Líon na gcomhad nár aimsíodh aon fhadhbanna leo.IssuesNone Count of files with no issues detected.
 • IssuesNone_x64 Líon na gcomhad nár aimsíodh fadhbanna 64-ghiotán leo.IssuesNone_x64 Count of files with no 64-bit issues detected.
 • Locked Líon na gcomhad glasáilte, lena gcuireann cosc ar scanadh.Locked Count of files that were locked, preventing scanning.
 • NoVBA Líon na gcomhad gan aon VBA istigh iontu.NoVBA Count of files with no VBA inside.
 • Protected Líon na gcomhad faoi chosaint pasfhocail, lena gcuireann cosc ar scanadh.Protected Count of files that were password protected, preventing scanning.
 • RemLimited Líon na gcomhad a dteastaíonn athruithe feabhais teoranta ina leith.RemLimited Count of files that require limited remediation changes.
 • RemLimited_x64 Líon na gcomhad a dteastaíonn athruithe feabhais teoranta mar gheall ar fhadhbanna 64-ghiotán.RemLimited_x64 Count of files that require limited remediation changes for 64-bit issues.
 • RemSignificant Líon na gcomhad a dteastaíonn mórathruithe feabhais ina leith.RemSignificant Count of files that require significant remediation changes.
 • RemSignificant_x64 Líon na gcomhad dá dteastaíonn mórathruithe feabhais mar gheall ar fhadhbanna 64-ghiotán.RemSignificant_x64 Count of files that require significant remediation changes for 64-bit issues.
 • Score Scór foriomlán comhoiriúnachta arna ríomh le haghaidh inneachair scanta.Score Overall compatibility score calculated for scanned content.
 • Score_x64 Scór foriomlán comhoiriúnachta 64-ghiotán arna ríomh le haghaidh inneachair scanta.Score_x64 Overall 64-bit compatibility score calculated for scanned content.
 • Total Líon iomlán na gcomhad scanta.Total Total number of files scanned.
 • Validation Líon na gcomhad a dteastaíonn bailíochtú breise de láimh ina dtaobh.Validation Count of files that require additional manual validation.
 • Validation_x64 Líon na gcomhad a dteastaíonn bailíochtú breise de láimh le haghaidh fadhbanna 64-ghiotán.Validation_x64 Count of files that require additional manual validation for 64-bit issues.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemove

Sonraítear leis seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá seasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAdd

Cuireann an teagmhas seo sonraí ar fáil maidir le sárú rialacha Microsoft Office VBA, lena n-áirítear áireamh sruthlaithe in aghaidh gach cineál sáraithe, lena dtabharfar leid maidir le riachtanais feabhais d'eagraíocht.This event provides data on Microsoft Office VBA rule violations, including a rollup count per violation type, giving an indication of remediation requirements for an organization. GUID uathúil atá san aitheantóir teagmhais, a bhaineann leis an riail bhailíochtaitheThe event identifier is a unique GUID, associated with the validation rule

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Count Líon iomlán na sáruithe rialacha Microsoft Office VBACount Count of total Microsoft Office VBA rule violations
 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemove

Sonraítear leis seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá seasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.This event indicates that a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Teagmhas diagnóisice seo lena léirítear go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • InventoryVersion Leagan an chomhaid dhénártha fardail lena ngintear na teagmhais.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Soláthraítear sonraí ar tháirgí Ardán Nuashonruithe Aontaithe (UUP) agus an leagan ag a bhfuil siad.Provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Identifier Aitheantóir UUPIdentifier UUP identifier
 • LastActivatedVersion An leagan gníomhachtaithe faoi dheireadhLastActivatedVersion Last activated version
 • PreviousVersion an leagan roimhe SeoPreviousVersion Previous version
 • Source foinse UUPSource UUP source
 • Version leagan UUPVersion UUP version

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemove

Sonraítear leis seo nach bhfuil an oibiacht sonraí dá seasann an objectInstanceId ann a thuilleadh.Indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Teagmhas diagnóisice seo lena léirítear go bhfuil sioncronú nua á ghiniúint don chineál oibiachta seo.Diagnostic event to indicate a new sync is being generated for this object type.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Déantar achoimre leis an teagmhas seo ar na teagmhais InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • CensusId Aitheantóir uathúil crua-earraí.CensusId A unique hardware identifier.
 • ChecksumDictionary Cuntas de gach táscaire córais oibriúcháin.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator.
 • PCFP Coibhéiseach leis an réimse InventoryId a aimsítear sna croítheagmhais eile.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Seasann na teagmhais seo do na meiteashonraí bunúsacha maidir le táscairí córais oibriúcháin atá suiteáilte ar an gcóras agus a úsáidtear chun an gléas a nuashonrú.These events represent the basic metadata about the OS indicators installed on the system which are used for keeping the device up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • IndicatorValue An luach táscaireIndicatorValue The indicator value.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorEndSync

Léirítear leis an teagmhas seo gur seoladh tacar nua teagmhas InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events has been sent. Is cúnamh é na sonraí seo chun an gléas a choinneáil cothrom le dáta.This data helps ensure the device is up to date.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Is contrapháirt é an teagmhas seo do InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd lena léirítear gur baineadh an mhír.This event is a counterpart to InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd that indicates that the item has been removed.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Léirítear leis an teagmhas seo go seolfar tacar nua teagmhas InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd.This event indicates that a new set of InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events will be sent.

Áirítear leis an teagmhas seo réimsí ó Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Teagmhais IoTIoT events

Microsoft.Windows.IoT.Client.CEPAL.MonitorStartedMicrosoft.Windows.IoT.Client.CEPAL.MonitorStarted

Aithníonn an teagmhas gléasanna Windows Idirlíon na nEarraí (IoT) atá ag rith an fhochóras CE PAL trí shonraí a sheoladh le linn tosú CE PAL.This event identifies Windows Internet of Things (IoT) devices which are running the CE PAL subsystem by sending data during CE PAL startup.

Teagmhais EithneKernel events

IOIO

Léiríonn an teagmhas seo an líon beart a léitear ón OS nó a léann an OS agus a scríobhtar chuig an OS nó a scríobhann an OS nuair a thosaítear an córas.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BytesRead Iomlán líon na mbeart a léitear ón OS nó a léann an OS nuair a thosaítear an córas.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten Iomlán líon na mbeart a scríobhtar chuig an OS nó a scríobhann an OS nuair a thosaítear an córas.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Eolas faoin gcóras oibriúcháin a bailíodh le linn Bútála, úsáidte chun rath an phróiseas uasghrádaithe a mheas.OS information collected during Boot, used to evaluate the success of the upgrade process.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • BootApplicationId Insíonn an réimse seo dúinn faoi cad é Aitheantóir Feidhmchlár Lódálaí OS.BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount Líon na n-amanna as a chéile ar thug an bainisteoir bútála iarraidh bútáil isteach sa chóras oibriúcháin seo.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence An ID Bútála reatha, a úsáidtear chun teagmhas a bhaineann le seisiún bútála faoi leith a chomhghaolú.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy Aithníonn sé an Beartas Stádais Bútála is infheidhme.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType Aithníonn sé an cineál bútála (e.g.: “Fuar", “Suanaigh", “Atosaigh").BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp Soicind atá caite ó phointe ama treallach i leith.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Is féidir é sin a úsáid chun difríocht ama a aithint in iarrachtaí bútála as a chéile a dhéanamh.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Cúis le hathshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Eolas breise ar an athshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí más gá.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Cúis le hathshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí.FirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Eolas breise ar an athshocrú córais a sholáthraíonn na dochtearraí más gá.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied Bratach a thaispeánann gur sholáthair na dochtearraí cúis le hathshocrú córais.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO Méid na sonraí a scríobh agus a léigh an Lódálaí OS ón diosca le linn na bútála.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Féach IO.See IO.
 • LastBootSucceeded Bratach a léiríonn cibé ar éirigh nó nár éirigh leis an mbútáil dheireanach.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded Bratach a léiríonn cibé ar éirigh nó nár éirigh leis an múchadh deireanach.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MaxAbove4GbFreeRange Cuireann an réimse seo síos ar an raon cuimhne is mó atá ar fáil os cionn 4Gb.MaxAbove4GbFreeRange This field describes the largest memory range available above 4Gb.
 • MaxBelow4GbFreeRange Déanann an réimse seo cur síos ar an raon cuimhne is mó faoi 4Gb.MaxBelow4GbFreeRange This field describes the largest memory range available below 4Gb.
 • MeasuredLaunchCapable Tugann sé le fios go bhfuil an cumas bútáil ag an chóras le tacaíocht ón Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) support.MeasuredLaunchCapable Indicates the system is capable of booting with Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) support.
 • MeasuredLaunchPrepared Insíonn an réimse seo dúinn má's é gur thionscnaíodh an lainseáil OS ag úsáid Bútáil Tomhaiste/Slán thar DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement).MeasuredLaunchPrepared This field tells us if the OS launch was initiated using Measured/Secure Boot over DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement).
 • MeasuredLaunchResume Léiríonn an réimse cibé ar úsáid Fréamh Dinimiciúil Iontaoibhe le haghaidh Tomhais (DRTM) nuair a bhíothas ag atosú ó shuanaíocht.MeasuredLaunchResume This field tells us if Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) was used when resuming from hibernation.
 • MenuPolicy Cineál roghchláir ardroghanna ar chóir a thaispeáint don úsáideoir (Oidhreacht, Caighdeánach, srl.)MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled Tugann sé le fios cibé an bhfuil an t-athshlánú cumasaithe.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • TcbLaunch Tugann le fios cibé ar úsáideadh an Bonn Ríomhaireachta Iontaofa le linn an sreabhadh bútála.TcbLaunch Indicates whether the Trusted Computing Base was used during the boot flow.
 • UserInputTime An méid ama a chaith an feidhmchlár lódálaí ag fanacht ar ionchur úsáideora.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

Microsoft.Windows.Kernel.DeviceConfig.DeviceConfigMicrosoft.Windows.Kernel.DeviceConfig.DeviceConfig

Cuireann an teagmhas cumraíochta gléis criticiúla seo faisnéis ar fáil i dtaobh tiománaithe do shuiteáil tiománaí a tharla laistigh den eithne.This critical device configuration event provides information about drivers for a driver installation that took place within the kernel.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • ClassGuid An ID uathúil don acime gléis.ClassGuid The unique ID for the device class.
 • DeviceInstanceId An ID uathúil don ghléas seo ar an gcóras.DeviceInstanceId The unique ID for the device on the system.
 • DriverDate Dáta an tiománaí.DriverDate The date of the driver.
 • DriverFlightIds Na ID do ghluaiseachtaí an tiománaí.DriverFlightIds The IDs for the driver flights.
 • DriverInfName Ainm comhaid INF an tiománaí.DriverInfName Driver INF file name.
 • DriverProvider Déantúsóir nó soláthraí an tiománaí.DriverProvider The driver manufacturer or provider.
 • DriverSubmissionId An t-aitheantóir aighneacht tiománaí arna shannadh ag ionad forbartha crua-earraí.DriverSubmissionId The driver submission ID assigned by the hardware developer center.
 • DriverVersion Uimhir an tiománaí taispeána.DriverVersion The driver version number.
 • ExtensionDrivers An liosta de chomhaid INF an tiománaí iarmhíre, na ID iarmhíre, agus na ID gluaiseachta gaolmhara.ExtensionDrivers The list of extension driver INF files, extension IDs, and associated flight IDs.
 • FirstHardwareId An ID sa liosta ID crua-earraí a chuireann an cur síos gléis is sainiúla ar fáil.FirstHardwareId The ID in the hardware ID list that provides the most specific device description.
 • InboxDriver Léiríonn sé cibé an bhfuil an pacáiste tiománaí san áireamh le Windows.InboxDriver Indicates whether the driver package is included with Windows.
 • InstallDate Dáta ar suiteáladh an tiománaí.InstallDate Date the driver was installed.
 • LastCompatibleId An ID sa liosta ID crua-earraí a chuireann an cur síos gléis is lú sonraíochta ar fáil.LastCompatibleId The ID in the hardware ID list that provides the least specific device description.
 • Legacy Léiríonn sé cibé an tiománaí oidhreachta é an tiománaí.Legacy Indicates whether the driver is a legacy driver.
 • NeedReboot Léiríonn sé an bhfuil atosú de dhíth ón tiománaí.NeedReboot Indicates whether the driver requires a reboot.
 • SetupMode Tugann sé le fios cibé ar tharla cumraíocht an ghléis le linn Eispéireas Lasmuigh den Bhosca (OOBE).SetupMode Indicates whether the device configuration occurred during the Out Of Box Experience (OOBE).
 • StatusCode NTSTATUS den oibríocht chumraíocht gléisStatusCode The NTSTATUS of device configuration operation.

Microsoft.Windows.Kernel.PnP.AggregateClearDevNodeProblemMicrosoft.Windows.Kernel.PnP.AggregateClearDevNodeProblem

Seoltar an teagmhas seo nuair a ghlantar cód faidhbe ó ghléas.This event is sent when a problem code is cleared from a device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Count Líon iomlán na dteagmhas.Count The total number of events.
 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil don ghléas seo ar an gcóras.DeviceInstanceId The unique identifier of the device on the system.
 • LastProblem An fhadhb dheireanach a bhí glanta.LastProblem The previous problem that was cleared.
 • LastProblemStatus An luach NTSTATUS deireanach a glanadh.LastProblemStatus The previous NTSTATUS value that was cleared.
 • ServiceName Ainm an tiománaí nó seirbhís atá ceangailte leis an ngléas.ServiceName The name of the driver or service attached to the device.

Microsoft.Windows.Kernel.PnP.AggregateSetDevNodeProblemMicrosoft.Windows.Kernel.PnP.AggregateSetDevNodeProblem

Seoltar an teagmhas seo nuair atá cód faidhbe nua sannta do ghléas.This event is sent when a new problem code is assigned to a device.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • Count Líon iomlán na dteagmhas.Count The total number of events.
 • DeviceInstanceId An t-aitheantóir uathúil don ghléas seo sa chóras.DeviceInstanceId The unique identifier of the device in the system.
 • LastProblem An cód faidhbe roimhe seo a socraíodh ar an ngléas.LastProblem The previous problem code that was set on the device.
 • LastProblemStatus An luach NTSTATUS deireanach a socraíodh ar an ngléas.LastProblemStatus The previous NTSTATUS value that was set on the device.
 • Problem An cód faidhbe nua a socraíodh ar an ngléas.Problem The new problem code that was set on the device.
 • ProblemStatus An luach NTSTATUS nua a socraíodh ar an ngléas.ProblemStatus The new NTSTATUS value that was set on the device.
 • ServiceName Ainm seirbhíse nó tiománaí atá ceangailte leis an ghléas.ServiceName The driver or service name that is attached to the device.

Microsoft.Windows.Kernel.Power.PreviousShutdownWasThermalShutdownMicrosoft.Windows.Kernel.Power.PreviousShutdownWasThermalShutdown

Seolann an teagmhas seo sonraí Feidhmíocht Táirge agus Seirbhíse ar cé acu limistéar den ghléas a sháraíonn teorainneacha teochta sábháilte agus a bhí ina chúis múchta.This event sends Product and Service Performance data on which area of the device exceeded safe temperature limits and caused the device to shutdown. Úsáidtear na sonraí seo le deimhniú go gléasanna ag feidhmiú mar a ba chóir.This information is used to ensure devices are behaving as they are expected to.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • temperature Tá an tomhas teochta ceart ann, i ndeichiú de chéimeanna Kelvin, don limistéar a sháraíonn an teorainn.temperature Contains the actual temperature measurement, in tenths of degrees Kelvin, for the area that exceeded the limit.
 • thermalZone Tá aitheantóir ann a shonraíonn cén limistéar a sháraíonn teorainneacha teochta.thermalZone Contains an identifier that specifies which area it was that exceeded temperature limits.

Teagmhais Microsoft EdgeMicrosoft Edge events

Aria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.160f0649efde47b7832f05ed000fc453.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Seolann an teagmhas cumraíochta seo sonraí bunúsacha nascachta agus cumraíochta gléis ó Microsoft Edge faoi na sonraí reatha bailiúchán toileadh, leagan feidhmchláir agus staid suiteála le Microsoft Edge a choinneáil suas chun dáta agus slán.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • app_sample_rate Uimhir áirithe a léiríonn an méid a sheolann cliant teiliméadracht, a sonraíodh mar chéatadán.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Léiríonn luachanna ísle go sheolann cliaint níos mó teagmhais agus léiríonn luachanna airde go sheolann cliaint níos lú teagmhais.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • leagan an fheidhmchláirAn teaghrán inmheánach leagan tógála Edge, tógtha ón réimse méadracht UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Bratacha giotáin a dhéanann cur síos an toileadh do bhailiúchán sonraí ar an ghléas, nó náid má's é nár aisghabháladh an staid.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Tá an méid a leanas fíor nuair atá an giotán a ghabhann leis socraithe: tugadh toileadh ann (0x1), cuireadh toileadh in iúl ag suiteáil (0x2), tugadh toileadh sonraí diagnóiseacha (0x20000), tugadh toileadh sonraí brabhsála (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel Slánuimhir a thugann cainéil an suiteála le fios (Canary nó Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Aitheantóir uathúil neamh-mharthanach a bhaineann leis na sonraí diagnóiseacha cliaint uilig, tógtha ó soláthraí méadracht UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Tá an aitheantas uathúil go héifeachtach i gcomhair gach gléas, ag gach próifíl úsáideora OS, ag gach cainéal eisiúna (i.e. Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). níl an client_id marthanach, bunaithe ar shainroghanna úsáideora.client_id is not durable, based on user preferences. tá an client_id túsaithe ar láinseáil an gcéad fheidhmchláir faoi bhun gach prófíl úsáideora OS.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. tá client_id inasctha, ach níl sé uathúla thar gléasanna nó próifíl úsáideora OS.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. Déantar an client_id a athshocrú aon uair a bhíonn bailiúchán sonraí UMA díchumasaithe, nó nuair a nach mbíonn an feidhmchlár suiteáilte.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType An chéad chineál nasc líonra atá ceangailte faoi láthair a thuairiscíodh.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Luachanna féideartha: Anaithnid, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Náid nó BluetoothThis can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_idClient ID an coimeádán, más in mód WDAG atá sé.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Beidh sé difriúil ón ID loga cliant UMA, rud atá ina óstáil i mód WDAG don ID cliant.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_client_idClient ID an coimeádán, más in mód WDAG atá sé.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Beidh sé difriúil ón ID loga cliant UMA, rud atá ina óstáil i mód WDAG don ID cliant.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Is aitheantóir é Etag a léiríonn gach cumraíocht agus turgnamh seirbhíse curtha i bhfeidhm don seisiún brabhsálaí reatha.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Tá an réimse fágtha folamh nuair atá leibhéal diagnóiseach Windows curtha ar Bhunúsach nó níos lú nó nuair nach bhfuil ceadúnas tugtha.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level An íosmhéid leibhéal sonraí diagnóiseacha Windows de dhíth don teagmhas seo nuair is é 1 bunúsach, 2 feabhsaithe agus 3 lán.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event, where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date An dáta agus am den suiteáil is déanaí i soicindí ó meánoíche ar Eanáir 1, 1970 UTC, slánaithe síos chuig an uair is giorra.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSourceLuachanna féideartha: níor aisghabháladh an foinse (0), foinse neamhshonraithe (1), suiteálaí suíomh (2), MSI fiontraíochta (3), Windows update (4), nuashonróir Edge (5), tasc sceidealaithe nó timed (6, 7), díshuiteáil (8), Edge faoi leathanach (9), féindeisiú (10), líne treorach suiteála eile (11), coimeádta (12), foinse anaithnid (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass An bun aicme a úsáidtear leis an pálasta dénartha Protobuf a shrathú agus a dhíshrathú.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Aitheantóir randamach ginte do gach pálasta bunaidh arrachtach Protobuf, sula mbristear suas an pálasta isteach i bpíosaí inláimhseáilte le tarchur.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tá an cineál loga don teagmhas seo le comhghaol le 0 i gcomhair anaithid,1 i gcomhair cobhsaíocht, 2 i gcomhair leanúnach, 3 i gcomhair neamhspleách, 4 i gcomhair UKM nó 5 i gcomhair leibhéal áisc.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample Luach a léiríonn sonraí an ghléas atá sampláilte.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • reconsentConfigs liosta roinnte le chomóg le gach cumraíocht ceadúnas a fuair an suiteáil reatha.reconsentConfigs A comma separated list of all reconsent configurations the current installation has received. Leanann gach cumraíocht formáid dhea-shainithe:2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.Each configuration follows a well-defined format: 2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.
 • session_id Aitheantóir atá incrimintithe gach uair a sheolann an úsáideora an fheidhmchláir, ar neamhchead aon athraithe client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. Tá session_id réimnithe le linn suiteáil tosaigh an fheidhmchláir.session_id is seeded during the initial installation of the application. Tá session_id nach mór ina luach uathúil in aghaidh client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Roinnt luachanna aitheantóra inmheánacha eile ar nó ID táib mó fuinneoige, níl aon bhrí leo ach taobh istigh de sheisiún áirithe.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Déantar dearmad ar an luach session_id nuair atá an feidhmchlár díshuiteáilte ach ní linn uasghrádaithe.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags Rianú brataigh teagmhas Windows (ETW) riachtanach i gcomhair teagmhas mar chuid den phróiséis bailiúchán sonraí.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.29e24d069f27450385c7acaa2f07e277.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Seolann an teagmhas cumraíochta seo sonraí bunúsacha nascachta agus cumraíochta gléis ó Microsoft Edge faoi na sonraí reatha bailiúchán toileadh, leagan feidhmchláir agus staid suiteála le Microsoft Edge a choinneáil suas chun dáta agus slán.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • app_sample_rate Uimhir áirithe a léiríonn an méid a sheolann cliant teiliméadracht, a sonraíodh mar chéatadán.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Léiríonn luachanna ísle go sheolann cliaint níos mó teagmhais agus léiríonn luachanna airde go sheolann cliaint níos lú teagmhais.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • leagan an fheidhmchláirAn teaghrán inmheánach leagan tógála Edge, tógtha ón réimse méadracht UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Bratacha giotáin a dhéanann cur síos an toileadh do bhailiúchán sonraí ar an ghléas, nó náid má's é nár aisghabháladh an staid.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state was not retrieved. Tá an méid a leanas fíor nuair atá an giotán a ghabhann leis socraithe: tugadh toileadh ann (0x1), cuireadh toileadh in iúl ag suiteáil (0x2), tugadh toileadh sonraí diagnóiseacha (0x20000), tugadh toileadh sonraí brabhsála (0x40000).The following are true when the associated bit is set: consent was granted (0x1), consent was communicated at install (0x2), diagnostic data consent granted (0x20000), browsing data consent granted (0x40000).
 • Channel Slánuimhir a thugann cainéil an suiteála le fios (Canary nó Dev).Channel An integer indicating the channel of the installation (Canary or Dev).
 • client_id Aitheantóir uathúil neamh-mharthanach a bhaineann leis na sonraí diagnóiseacha cliaint uilig, tógtha ó soláthraí méadracht UMA.client_id A unique identifier with which all other diagnostic client data is associated, taken from the UMA metrics provider. Tá an aitheantas uathúil go héifeachtach i gcomhair gach gléas, ag gach próifíl úsáideora OS, ag gach cainéal eisiúna (i.e. Canary/Dev/Beta/Stable).This ID is effectively unique per device, per OS user profile, per release channel (e.g. Canary/Dev/Beta/Stable). níl an client_id marthanach, bunaithe ar shainroghanna úsáideora.client_id is not durable, based on user preferences. tá an client_id túsaithe ar láinseáil an gcéad fheidhmchláir faoi bhun gach prófíl úsáideora OS.client_id is initialized on the first application launch under each OS user profile. tá client_id inasctha, ach níl sé uathúla thar gléasanna nó próifíl úsáideora OS.client_id is linkable, but not unique across devices or OS user profiles. Déantar an client_id a athshocrú aon uair a bhíonn bailiúchán sonraí UMA díchumasaithe, nó nuair a nach mbíonn an feidhmchlár suiteáilte.client_id is reset whenever UMA data collection is disabled, or when the application is uninstalled.
 • ConnectionType An chéad chineál nasc líonra atá ceangailte faoi láthair a thuairiscíodh.ConnectionType The first reported type of network connection currently connected. Luachanna féideartha: Anaithnid, Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Náid nó BluetoothThis can be one of Unknown, Ethernet, WiFi, 2G, 3G, 4G, None, or Bluetooth.
 • container_client_idClient ID an coimeádán, más in mód WDAG atá sé.container_client_id The client ID of the container, if in WDAG mode. Beidh sé difriúil ón ID loga cliant UMA, rud atá ina óstáil i mód WDAG don ID cliant.This will be different from the UMA log client ID, which is the client ID of the host in WDAG mode.
 • container_client_idClient ID an coimeádán, más in mód WDAG atá sé.container_session_id The session ID of the container, if in WDAG mode. Beidh sé difriúil ón ID loga cliant UMA, rud atá ina óstáil i mód WDAG don ID cliant.This will be different from the UMA log session ID, which is the session ID of the host in WDAG mode.
 • Etag Is aitheantóir é Etag a léiríonn gach cumraíocht agus turgnamh seirbhíse curtha i bhfeidhm don seisiún brabhsálaí reatha.Etag Etag is an identifier representing all service applied configurations and experiments for the current browser session. Tá an réimse fágtha folamh nuair atá leibhéal diagnóiseach Windows curtha ar Bhunúsach nó níos lú nó nuair nach bhfuil ceadúnas tugtha.This field is left empty when Windows diagnostic level is set to Basic or lower or when consent for diagnostic data has been denied.
 • EventInfo.Level An íosmhéid leibhéal sonraí diagnóiseacha Windows de dhíth don teagmhas seo nuair is é 1 bunúsach, 2 feabhsaithe agus 3 lán.EventInfo.Level The minimum Windows diagnostic data level required for the event where 1 is basic, 2 is enhanced, and 3 is full.
 • install_date An dáta agus am den suiteáil is déanaí i soicindí ó meánoíche ar Eanáir 1, 1970 UTC, slánaithe síos chuig an uair is giorra.install_date The date and time of the most recent installation in seconds since midnight on January 1, 1970 UTC, rounded down to the nearest hour.
 • installSourceLuachanna féideartha: níor aisghabháladh an foinse (0), foinse neamhshonraithe (1), suiteálaí suíomh (2), MSI fiontraíochta (3), Windows update (4), nuashonróir Edge (5), tasc sceidealaithe nó timed (6, 7), díshuiteáil (8), Edge faoi leathanach (9), féindeisiú (10), líne treorach suiteála eile (11), coimeádta (12), foinse anaithnid (13).installSource An enumeration representing the source of this installation: source was not retrieved (0), unspecified source (1), website installer (2), enterprise MSI (3), Windows update (4), Edge updater (5), scheduled or timed task (6, 7), uninstall (8), Edge about page (9), self-repair (10), other install command line (11), reserved (12), unknown source (13).
 • PayloadClass An bun aicme a úsáidtear leis an pálasta dénartha Protobuf a shrathú agus a dhíshrathú.PayloadClass The base class used to serialize and deserialize the Protobuf binary payload.
 • PayloadGUID Aitheantóir randamach ginte do gach pálasta bunaidh arrachtach Protobuf, sula mbristear suas an pálasta isteach i bpíosaí inláimhseáilte le tarchur.PayloadGUID A random identifier generated for each original monolithic Protobuf payload, before the payload is potentially broken up into manageably-sized chunks for transmission.
 • PayloadLogType Tá an cineál loga don teagmhas seo le comhghaol le 0 i gcomhair anaithid,1 i gcomhair cobhsaíocht, 2 i gcomhair leanúnach, 3 i gcomhair neamhspleách, 4 i gcomhair UKM nó 5 i gcomhair leibhéal áisc.PayloadLogType The log type for the event correlating with 0 for unknown, 1 for stability, 2 for on-going, 3 for independent, 4 for UKM, or 5 for instance level.
 • pop_sample Luach a léiríonn sonraí an ghléas atá sampláilte.pop_sample A value indicating how the device's data is being sampled.
 • reconsentConfigs liosta roinnte le chomóg le gach cumraíocht ceadúnas a fuair an suiteáil reatha.reconsentConfigs A comma separated list of all reconsent configurations the current installation has received. Leanann gach cumraíocht formáid dhea-shainithe:2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.Each configuration follows a well-defined format: 2DigitMonth-2DigitYear-3LetterKeyword.
 • session_id Aitheantóir atá incrimintithe gach uair a sheolann an úsáideora an fheidhmchláir, ar neamhchead aon athraithe client_id.session_id An identifier that is incremented each time the user launches the application, irrespective of any client_id changes. Tá session_id réimnithe le linn suiteáil tosaigh an fheidhmchláir.session_id is seeded during the initial installation of the application. Tá session_id nach mór ina luach uathúil in aghaidh client_id.session_id is effectively unique per client_id value. Roinnt luachanna aitheantóra inmheánacha eile ar nó ID táib mó fuinneoige, níl aon bhrí leo ach taobh istigh de sheisiún áirithe.Several other internal identifier values, such as window or tab IDs, are only meaningful within a particular session. Déantar dearmad ar an luach session_id nuair atá an feidhmchlár díshuiteáilte ach ní linn uasghrádaithe.The session_id value is forgotten when the application is uninstalled, but not during an upgrade.
 • utc_flags Rianú brataigh teagmhas Windows (ETW) riachtanach i gcomhair teagmhas mar chuid den phróiséis bailiúchán sonraí.utc_flags Event Tracing for Windows (ETW) flags required for the event as part of the data collection process.

Aria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.ConfigAria.7005b72804a64fa4b2138faab88f877b.Microsoft.WebBrowser.SystemInfo.Config

Seolann an teagmhas cumraíochta seo sonraí bunúsacha nascachta agus cumraíochta gléis ó Microsoft Edge faoi na sonraí reatha bailiúchán toileadh, leagan feidhmchláir agus staid suiteála le Microsoft Edge a choinneáil suas chun dáta agus slán.This config event sends basic device connectivity and configuration information from Microsoft Edge about the current data collection consent, app version, and installation state to keep Microsoft Edge up to date and secure.

Tá na réimsí seo a leanas ar fáil:The following fields are available:

 • app_env Tá an comhshaol ónar déanadh an teagmhas a logáil le linn an tréimhse tástála; fágtha ar lár nó bánapp_env The environment from which the event was logged when testing; otherwise, the field is omitted or left blank.
 • app_sample_rate Uimhir áirithe a léiríonn an méid a sheolann cliant teiliméadracht, a sonraíodh mar chéatadán.app_sample_rate A number representing how often the client sends telemetry, expressed as a percentage. Léiríonn luachanna ísle go sheolann cliaint níos mó teagmhais agus léiríonn luachanna airde go sheolann cliaint níos lú teagmhais.Low values indicate that said client sends more events and high values indicate that said client sends fewer events.
 • leagan an fheidhmchláirAn teaghrán inmheánach leagan tógála Edge, tógtha ón réimse méadracht UMA system_profile.app_version.app_version The internal Edge build version string, taken from the UMA metrics field system_profile.app_version.
 • appConsentState Bratacha giotáin a dhéanann cur síos an toileadh do bhailiúchán sonraí ar an ghléas, nó náid má's é nár aisghabháladh an staid.appConsentState Bit flags describing consent for data collection on the machine or zero if the state wa