A xpath_long függvény

BIGINT-értéket ad vissza egy XML-dokumentumból.

Szintaxis

xpath_long(xml, xpath)

Argumentumok

  • xml: AZ XML sztringkifejezése.
  • xpath: Sztringkifejezés, amely egy jól formázott XPath.

Válaszok

A BIGINT.

Az eredmény nulla, ha nem talál egyezést, vagy ha talál egyezést, de az érték nem numerikus.

A függvény hibát jelez, ha a vagy a xmlxpath helytelenül van formázva.

Példák

> SELECT xpath_long('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3