A xpath_string függvény

Az XPath-kifejezésnek megfelelő első XML-csomópont tartalmát adja vissza.

Szintaxis

xpath_string(xml, xpath)

Argumentumok

  • xml: AZ XML sztringkifejezése.
  • xpath: Sztringkifejezés, amely egy jól formázott XPath.

Válaszok

Az eredmény a STRING.

A függvény hibát jelez, ha a vagy a xmlxpath helytelenül van formázva.

Példák

> SELECT xpath_string('<a><b>b</b><c>cc</c></a>','a/c');
 cc