Az Azure Site Recovery dokumentációja

Az Azure Site Recovery használata a helyszíni számítási feladatok és az Azure-beli virtuális gépek vészhelyreállításához.

Tudnivalók a Site Recovery szolgáltatásról

Áttekintés