Apple MDM push-tanúsítvány beszerzéseGet an Apple MDM push certificate

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek, iPhone-ok és Mac számítógépek mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and Mac computers and gives users access to company email and apps. Az Intune-nak MDM Push-tanúsítványra van szüksége ahhoz, hogy felügyelni tudja az iOS-es és Mac eszközöket.An MDM Push certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Miután hozzáadta a tanúsítványt az Intune-hoz, felhasználói telepíthetik a Céges portál alkalmazást az eszközeik regisztrálásához.After you add the certificate to Intune, your users can install the Company Portal app to enroll their devices. Az Apple Device Enrollment Programmal a vállalati tulajdonú iOS-eszközökre is beállíthat eszközfelügyeletet, vagy többek között az Apple Configurator használatával is regisztrálhatja az eszközöket.You can also set up corporate-owned iOS device management with Apple's Device Enrollment Program or enroll devices using Apple Configurator, for example. A regisztrálási lehetőségekről további információt talál a iOS-eszközök regisztrálásának módjai című témakörben.For more information about enrollment options, see Choose how to enroll iOS devices.

A tanúsítvány beszerzésének lépéseiSteps to get your certificate

Az Intune-portálon válassza az Eszközök regisztrálása > Apple-regisztráció Apple MDM Push-tanúsítvány elemet, majd kövesse az Azure Portalon a következő lépéseket.In the Intune portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment Apple MDM Push Certificate, and then follow the following steps in the Azure portal.

1. lépés Töltse le az Apple MDM push-tanúsítvány létrehozásához szükséges Intune tanúsítvány-aláírási kérelmet.Step 1. Download the Intune certificate signing request required to create an Apple MDM push certificate.
Válassza a CSR letöltése lehetőséget a kérelemfájl letöltéséhez és helyi mentéséhez.Select Download your CSR to download and save the request file locally. A fájl a megbízhatósági kapcsolat tanúsítványának Apple Push Certificates portálról való beszerzésére szolgál.The file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

Képernyőfelvétel, amely az MDM push-tanúsítvány konfigurálása képernyőt ábrázolja az MDM-push beállítását megelőzően.

2. lépés Apple MDM push-tanúsítvány létrehozásaStep 2. Create an Apple MDM push certificate.
Válassza az MDM push-tanúsítvány létrehozása lehetőséget az Apple Push Certificates Portal webhely megnyitásához.Select Create your MDM push Certificate to go to the Apple Push Certificates Portal. A céges Apple-azonosítójával való bejelentkezés után a kérelemfájllal hozhatja létre a leküldéses tanúsítványt.Sign in with your company Apple ID to create the push certificate by using the request file. Az Apple Push Certificates portál Upload (Feltöltés) gombjára való kattintás után egy .json kiterjesztésű fájlt fog kapni.After choosing Upload on Apple's Push Certificate Portal, you will receive a .json file. Használja ezt a fájlt a leküldéses tanúsítványhoz.Do use this file for the push certificate. Fejezze be a letöltést, térjen vissza az Apple Push Certificates portálra a Certificates for Third-Party Servers (Tanúsítványok külső kiszolgálóknak) lapra, majd kattintson a Download (Letöltés) elemre.Complete the download, return to the Apple Push Certificates Portal for Certificates for Third-Party Servers, and then choose Download. Töltse le a leküldéses tanúsítványt (.pem-fájlt), és mentse helyileg a fájlt.Download the push certificate (.pem file), and save the file locally.

Megjegyzés

A tanúsítványt a rendszer ahhoz az Apple-azonosítóhoz társítja, amely létrehozta azt.The certificate is associated with the Apple ID used to create it. Az ajánlott eljárás szerint a felügyeleti feladatokhoz vállalati Apple-azonosítót használjon.As a best practice, use a company Apple ID for management tasks. Soha ne használjon személyes Apple-azonosítót.Never use a personal Apple ID.

3. lépés Adja meg az Apple MDM Push-tanúsítvány létrehozásához használt Apple ID azonosítót.Step 3. Enter the Apple ID used to create your Apple MDM push certificate.

4. lépés Tallózással keresse meg a fájlt az Apple MDM push-tanúsítvány feltöltéséhez.Step 4. Browse to your Apple MDM push certificate to upload.
Keresse meg a tanúsítványfájlt (.pem), majd kattintson a Megnyitás gombra, és válassza a Feltöltés elemet.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then choose Upload. A leküldéses tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrálja és felügyelje az iOS-eszközöket a szabályzatoknak a regisztrált mobileszközökre való leküldésével.With the push certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices.

Apple MDM push-tanúsítvány megújításaRenew Apple MDM push certificate

Az Apple MDM push-tanúsítvány egy évig érvényes, és az iOS és macOS eszközkezelés karbantartásához évente meg kell újítani.The Apple MDM push certificate is valid for one year and must be renewed annually to maintain iOS and macOS device management. Ha a tanúsítvány lejár, a regisztrált Apple-eszközöket nem lehet elérni.If your certificate expires, enrolled Apple devices cannot be contacted.

A tanúsítványt a rendszer ahhoz az Apple-azonosítóhoz társítja, amely létrehozta azt.The certificate is associated with the Apple ID used to create it. Az MDM push-tanúsítványt ugyanazzal az Apple-azonosítóval kell megújítani, amellyel létrehozták.Renew the MDM push certificate with the same Apple ID used to create it.

Megjegyzés

A tanúsítványt a rendszer ahhoz az Apple-azonosítóhoz társítja, amely létrehozta azt.The certificate is associated with the Apple ID used to create it. Az ajánlott eljárás szerint a felügyeleti feladatokhoz vállalati Apple-azonosítót használjon.As a best practice, use a company Apple ID for management tasks. Soha ne használjon személyes Apple-azonosítót.Never use a personal Apple ID.

  1. Az Intune-portálon válassza az Eszközök regisztrálása > Apple-regisztráció, majd az Apple MDM push-tanúsítvány elemet.In the Intune portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment, and then choose Apple MDM Push Certificate.
  2. Válassza a CSR letöltése lehetőséget a kérelemfájl letöltéséhez és helyi mentéséhez.Choose Download your CSR to download and save the request file locally. A fájl a megbízhatósági kapcsolat tanúsítványának Apple Push Certificates portálról való beszerzésére szolgál.The file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.
  3. Keresse meg a megújítani kívánt tanúsítványt, és kattintson a Megújítás elemre.Find the certificate you want to renew and select Renew.
  4. Apush-tanúsítvány megújítása képernyőn adjon meg jegyzeteket a tanúsítvány későbbi azonosításának megkönnyítése érdekében, majd a Fájl kiválasztása elemre kattintva keresse meg a letöltött új kérelemfájlt, és kattintson a Feltöltés elemre.On the Renew Push Certificate screen, provide notes to help you identify the certificate in the future, select Choose File to browse to the new requet file you downloaded, and choose Upload.
  5. A Megerősítés képernyőn kattintson a Letöltés elemre, majd mentse helyileg a .pem fájlt.On the Confirmation screen, select Download and save the .pem file locally.
  6. Az Azure Intune portálon kattintson az Apple MDM push-tanúsítvány böngészőikonra, válassza ki az Apple portáljáról letöltött .pem fájlt, majd kattintson a Feltöltés elemre.In the Azure Intune portal, select the Apple MDM push certificate browse icon, select the .pem file downloaded from Apple, and choose Upload.

Az Apple MDM push-tanúsítvány ekkor Aktív állapotba kerül, és 365 napig érvényben marad.Your Apple MDM push certificate appears Active and has 365 days until expiration.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback