Apple MDM push-tanúsítvány beszerzéseGet an Apple MDM push certificate

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek, iPhone-ok és Mac számítógépek mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and Mac computers and gives users access to company email and apps. Az Intune-nak MDM Push-tanúsítványra van szüksége ahhoz, hogy felügyelni tudja az iOS-es és Mac eszközöket.An MDM Push certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Miután hozzáadta a tanúsítványt az Intune-hoz, felhasználói telepíthetik a Céges portál alkalmazást az eszközeik regisztrálásához.After you add the certificate to Intune, your users can install the Company Portal app to enroll their devices. Az Apple Device Enrollment Programmal a vállalati tulajdonú iOS-eszközökre is beállíthat eszközfelügyeletet, vagy többek között az Apple Configurator használatával is regisztrálhatja az eszközöket.You can also set up corporate-owned iOS device management with Apple's Device Enrollment Program or enroll devices using Apple Configurator, for example. A regisztrálási lehetőségekről további információt talál a iOS-eszközök regisztrálásának módjai című témakörben.For more information about enrollment options, see Choose how to enroll iOS devices.

A tanúsítvány beszerzésének lépéseiSteps to get your certificate

Az Azure Portalon válassza az Eszközök regisztrálása > Apple-regisztráció > Apple MDM Push-tanúsítvány elemet, majd kövesse az Azure Portalon a következő lépéseket.In the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Apple MDM Push Certificate, and then follow these steps in the Azure portal.

1. lépés Töltse le az Apple MDM push-tanúsítvány létrehozásához szükséges Intune tanúsítvány-aláírási kérelmet.Step 1. Download the Intune certificate signing request required to create an Apple MDM push certificate.
Válassza a CSR letöltése lehetőséget a kérelemfájl letöltéséhez és helyi mentéséhez.Select Download your CSR to download and save the request file locally. A fájl a megbízhatósági kapcsolat tanúsítványának Apple Push Certificates portálról való beszerzésére szolgál.The file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

Az MDM Push-tanúsítvány konfigurálása képernyő az MDM Push beállítását megelőzően.

2. lépés Apple MDM push-tanúsítvány létrehozásaStep 2. Create an Apple MDM push certificate.
Válassza az MDM push-tanúsítvány létrehozása lehetőséget az Apple Push Certificates Portal webhely megnyitásához.Select Create your MDM push Certificate to go to the Apple Push Certificates Portal. A céges Apple-azonosítójával való bejelentkezés után kattintson a Tanúsítvány létrehozása lehetőségre.Sign in with your company Apple ID, and then click Create a Certificate. Válassza a Fájl kiválasztása elemet, keresse meg a tanúsítvány-aláírási kérelem fájlját, majd válassza a Feltöltés lehetőséget.Select Choose File and browse to the certificate signing request file, and then choose Upload. A tanúsítvány .pem kiterjesztésű fájljának letöltéséhez a megerősítés lapon válassza a Letöltés elemet, és mentse a fájlt helyileg.On the Confirmation page, choose Download to the download the certificate (.pem) file, and save the file locally.

Note

A tanúsítványt a rendszer ahhoz az Apple-azonosítóhoz társítja, amely létrehozta azt.The certificate is associated with the Apple ID used to create it. Az ajánlott eljárás szerint a felügyeleti feladatokhoz vállalati Apple-azonosítót használjon.As a best practice, use a company Apple ID for management tasks. Soha ne használjon személyes Apple-azonosítót.Never use a personal Apple ID.

3. lépés Adja meg az Apple MDM Push-tanúsítvány létrehozásához használt Apple ID azonosítót.Step 3. Enter the Apple ID used to create your Apple MDM push certificate.
Jegyezze fel az azonosítót, hogy ne feledje a tanúsítványt időben megújítani.Record this ID as a reminder for when you need to renew this certificate.

4. lépés Tallózással keresse meg a fájlt az Apple MDM push-tanúsítvány feltöltéséhez.Step 4. Browse to your Apple MDM push certificate to upload.
Keresse meg a tanúsítványfájlt (.pem), majd kattintson a Megnyitás gombra, és válassza a Feltöltés elemet.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then choose Upload. A leküldéses tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrálja és felügyelje az Apple-eszközöket.With the push certificate, Intune can enroll and manage Apple devices.

Apple MDM push-tanúsítvány megújításaRenew Apple MDM push certificate

Az Apple MDM push-tanúsítvány egy évig érvényes, és az iOS és macOS eszközkezelés karbantartásához évente meg kell újítani.The Apple MDM push certificate is valid for one year and must be renewed annually to maintain iOS and macOS device management. Ha a tanúsítvány lejár, a regisztrált Apple-eszközöket nem lehet elérni.If your certificate expires, enrolled Apple devices cannot be contacted.

A tanúsítványt a rendszer ahhoz az Apple-azonosítóhoz társítja, amely létrehozta azt.The certificate is associated with the Apple ID used to create it. Az MDM push-tanúsítványt ugyanazzal az Apple-azonosítóval kell megújítani, amellyel létrehozták.Renew the MDM push certificate with the same Apple ID used to create it.

  1. Az Azure Portalon válassza az Eszközök regisztrálása > Apple-regisztráció, majd az Apple MDM Push-tanúsítvány elemet.In the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment, and then choose Apple MDM Push Certificate.
  2. Válassza a CSR letöltése lehetőséget a kérelemfájl letöltéséhez és helyi mentéséhez.Choose Download your CSR to download and save the request file locally. A fájl a megbízhatósági kapcsolat tanúsítványának Apple Push Certificates portálról való beszerzésére szolgál.The file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.
  3. Válassza az MDM push-tanúsítvány létrehozása lehetőséget az Apple Push Certificates Portal webhely megnyitásához.Select Create your MDM push Certificate to go to the Apple Push Certificates Portal. Keresse meg a megújítani kívánt tanúsítványt, és kattintson a Megújítás elemre.Find the certificate you want to renew and select Renew.
  4. A Push-tanúsítvány megújítása képernyőn adjon meg jegyzeteket a tanúsítvány későbbi azonosításának megkönnyítése érdekében, majd a Fájl kiválasztása elemet választva keresse meg a letöltött új kérelemfájlt, és válassza a Feltöltés lehetőséget.On the Renew Push Certificate screen, provide notes to help you identify the certificate in the future, select Choose File to browse to the new request file you downloaded, and choose Upload.

    Tip

    A tanúsítványok a felhasználóazonosító alapján azonosíthatók.A Certificate can be identified by its UID. A felhasználóazonosító GUID részének azonosításához tekintse meg a Tulajdonos azonosítóját a tanúsítvány részletei között.Examine the Subject ID in the certificate details to find the GUID portion of the UID. Vagy egy regisztrált iOS-eszközön lépjen a Beállítások > Általános > Eszköz Felügyelet > Felügyeleti profil > További részletek > Felügyeleti profil részre.Or, on an enrolled iOS device, go to Settings > General > Device Management > Management Profile > More Details > Management Profile. A Téma elnevezésű második sori elem tartalmazza az egyedi GUID azonosítót, amelyet megfeleltethet az Apple Push Certificates portál tanúsítványának.The second line item, Topic, contains the unique GUID that you can match up to the certificate in the Apple Push Certificates portal.

  5. A Megerősítés képernyőn kattintson a Letöltés elemre, majd mentse helyileg a .pem fájlt.On the Confirmation screen, select Download and save the .pem file locally.

  6. Az Azure Portalon válassza az Apple MDM Push-tanúsítvány böngészőikont, válassza ki az Apple portáljáról letöltött .pem-fájlt, majd válassza a Feltöltés lehetőséget.In the Azure portal, select the Apple MDM push certificate browse icon, select the .pem file downloaded from Apple, and choose Upload.

Az Apple MDM push-tanúsítvány ekkor Aktív állapotba kerül, és 365 napig érvényben marad.Your Apple MDM push certificate appears Active and has 365 days until expiration.