Az Intune-nal felügyelt eszközök gyári beállításainak visszaállításaReset Intune-managed devices to factory settings

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

A Gyári beállítások visszaállítása funkció visszaállítja az eszköz alapbeállításait.The Factory reset returns a device to its default settings. Az eszközt a továbbiakban nem felügyeli az Intune, és a vállalati és a személyes adatok is törlődnek róla.The device is no longer managed by Intune and both company and personal data are removed. Ez a művelet nem vonható vissza.You cannot undo this action.

Támogatott platformokSupported platforms

  • Windows - A Windows 8.1-es és újabb verziói esetén támogatott (nem EAS-ban kezelt eszközök)Windows - Supported on Windows 8.1 and later (not EAS-managed devices)
  • Windows Phone – támogatottWindows Phone - Supported
  • iOS – támogatottiOS - Supported
  • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
  • Android – támogatott (az Android for Work nem támogatott)Android - Supported (Android for Work is not supported)

Az eszköz gyári beállításainak visszaállításaHow to reset a device to factory settings

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
  5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza a Gyári beállítások visszaállítása nevű távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a device, and then choose the Factory reset device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback