Az Intune által kezelt eszközök regisztrációs beállításaiEnrollment options for devices managed by Intune

Intune-rendszergazdaként konfigurálhatja az eszközregisztrációt, hogy segítségére legyen a felhasználóknak, és kihasználja az Intune képességeit.As an Intune admin, you can configure device enrollment to help users and enable Intune capabilities. Az Intune a következő regisztrálási lehetőségeket tartalmazza:Intune includes the following enrollment options:

használati feltételeiTerms and conditions

Ön döntheti el, hogy megköveteli-e a felhasználóktól a cég használati feltételeinek elfogadását, mielőtt a Céges portált használnák saját eszközeik beléptetéséhez, valamint az erőforrások (például céges alkalmazások és e-mailek) eléréséhez.You can require that users accept your company's terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll their devices and access resources like company apps and email. A használati feltételek konfigurálása nem kötelező.Configuration of terms and conditions is optional. További információ a feltételekről és kikötésekről.Learn more about terms and conditions.

Regisztrációs korlátozásokEnrollment restrictions

Az eszközregisztrációt az alábbiak szerint korlátozhatja:You can choose to restrict device enrollment by:

  • EszközplatformDevice platform
  • Eszközök száma felhasználónkéntNumber of devices per user
  • Személyes eszközök letiltásaBlock personal devices

További információ a regisztrációs korlátozásokról.Learn more about enrollment restrictions.

Az Apple-készülékregisztráció engedélyezéseEnable Apple device enrollment

Az iOS- és Mac-eszközökhöz MDM Push-tanúsítványra van szükség.An MDM push certificate is required for iOS and macOS device enrollment. További információ az MDM Push-tanúsítványokról.Learn more about MDM push certificates.

Vállalati azonosítókCorporate identifiers

Nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI) számok és sorozatszámok megadásával azonosíthatja a vállalat által birtokolt eszközök listáját.You can list international mobile equipment identifier (IMEI) numbers and serial numbers to identify corporate-owned devices. További információ a vállalati azonosítókról.Learn more about corporate identifiers.

Többtényezős hitelesítésMulti-factor authentication

Megkövetelheti a felhasználóktól további hitelesítési módszer, például telefon, PIN-kód vagy biometrika használatát, amikor regisztrálják eszközüket.You can require users to use an additional verification method, such as a phone, PIN or biometric data, when they enroll a device. További tudnivalók a többtényezős hitelesítésről.Learn more about multi-factor authentication.

Készülékregisztráció-kezelőDevice enrollment manager

Felhasználókat tehet meg eszközregisztráció-kezelőnek.You can make users device enrollment managers. A DEM-felhasználók az Intune használatával nagyszámú mobileszközt regisztrálhatnak egyetlen felhasználói fiókkal.DEM users can enroll large numbers of mobile devices with a single user account. Az eszközregisztráció-kezelői (DEM-) fiók akár ezer eszköz regisztrálására képes.The device enrollment manager (DEM) account can enroll up to 1,000 devices. További tudnivalók az eszközregisztráció-kezelőkről.Learn more about device enrollment managers.

EszközkategóriákDevice categories

Az eszközkategóriák segítségével automatikusan csoportokba veheti fel az eszközöket az Ön által meghatározott kategóriák alapján.You can use device categories to automatically add devices to groups based on categories that you define. Az eszközök csoportokba való rendszerezése megkönnyíti az eszközök kezelését.Organizing devices into groups makes it easier for you to manage those devices. További tudnivalók az eszközkategóriákról.Learn more about device categories.