Alkalmazások engedélyezése és letiltása egyéni szabályzattal Samsung Knox Standard-eszközökön a Microsoft Intune-banUse custom policies to allow and block apps for Samsung Knox Standard devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ennek a témakörnek az eljárásait használva elkészíthet egy egyéni Microsoft Intune-szabályzatot, amellyel az alábbiak egyikét hozhatja létre:Use the procedures in this topic to create a Microsoft Intune custom policy that creates one of the following:

 • Az eszközön nem futtatható alkalmazások listája.A list of apps that are blocked from running on the device. A listában szereplő alkalmazások le lesznek tiltva, és nem futtathatóak még akkor sem, ha a szabályzat létrehozása előtt lettek telepítve.Apps in this list are blocked from being run, even if they were already installed when the policy was applied.
 • Azon alkalmazások listája, amelyek telepítése engedélyezett az eszköz felhasználói számára a Google Play áruházból.A list of apps that users of the device are allowed to install from the Google Play store. Csak a listán szereplő alkalmazások telepíthetők.Only the apps you list can be installed. Az áruházból más alkalmazások nem telepíthetők.No other apps can be installed from the store.

Ezek a beállítások kizárólag a Samsung Knox Standard rendszerű eszközökön használhatók.These settings can only be used by devices that run Samsung Knox Standard.

Az engedélyezett vagy tiltott alkalmazások listájának létrehozásaCreate an allowed or blocked app list

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok listáját mutató panelen válassza a Profil létrehozása lehetőséget.In the list of profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen írja be az eszközprofilra vonatkozó Név és Leírás (nem kötelező) szövegét.On the Create Profile blade, enter a Name and optional Description for this device profile.
 7. Válassza az Android lehetőséget a Platformtípus beállításnál, valamint az Egyéni profiltípust.Choose a Platform type of Android, and a Profile type of Custom.
 8. Kattintson a Beállítások elemre.Click Settings.
 9. Az Egyéni OMA-URI beállítások panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.On the Custom OMA-URI Settings blade, choose Add.
 10. Az OMA-URI beállítás hozzáadása vagy szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a következőket:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following:

Az eszközön nem futtatható alkalmazások listájához:For a list of apps that are blocked from running on the device:

 • Név – Írja be a következőt: PreventStartPackages.Name - Enter PreventStartPackages.
 • Leírás – Igény esetén beírhat egy leírást. Például: „Nem futtatható alkalmazások listája”.Description - Enter an optional description like 'List of apps that are blocked from running.'
 • Adattípus – A legördülő listából válassza a Karakterlánc elemet.Data type - From the drop-down list, choose String.
 • OMA-URI – Írja be a következőt: ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackagesOMA-URI - Enter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages
 • Érték – Adja meg az engedélyezni kívánt alkalmazáscsomagok nevének listáját.Value - Enter a list of the app package names you want to allow. Elválasztóként használhatja a ; : , vagy a | karaktereket.You can use ; : , or | as a delimiter. (Például csomag1;csomag2;)(Example: package1;package2;)

Azon alkalmazások listájához, amelyek telepítése engedélyezett a felhasználók számára a Google Play áruházból, miközben minden más alkalmazás le van tiltva:For a list of apps that users are allowed to install from the Google Play store while excluding all other apps:

 • Név – Írja be a következőt: AllowInstallPackages.Name - Enter AllowInstallPackages.
 • Leírás – Igény esetén megadhat egy leírást. Például: „A Google Play áruházból telepíthető alkalmazások listája”.Description - Enter an optional description like 'List of apps that users can install from Google Play.'
 • Adattípus – A legördülő listából válassza a Karakterlánc elemet.Data type - From the drop-down list, choose String.
 • OMA-URI – Írja be a következőt: ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackagesOMA-URI - Enter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages
 • Érték – Adja meg az engedélyezni kívánt alkalmazáscsomagok nevének listáját.Value - Enter a list of the app package names you want to allow. Elválasztóként használhatja a ; : , vagy a | karaktereket.You can use ; : , or | as a delimiter. (Például csomag1;csomag2;)(Example: package1;package2;)
 1. Kattintson az OK gombra, majd a Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.Click OK, and then, on the Create Profile blade, choose Create.

Tip

Az alkalmazás csomagazonosítóját úgy tudja megtalálni, hogy a Google Play áruházban megkeresi az alkalmazás oldalát.You can find the package ID of an app by browsing to the app on the Google Play store. A csomagazonosítót az alkalmazáscsomag URL-címe tartalmazza.The package ID is contained in the URL of the app's page. Például a Microsoft Word alkalmazás azonosítója com.microsoft.office.word.For example, the package ID of the Microsoft Word app is com.microsoft.office.word.

Amikor az egyes megcélzott eszközök legközelebb bejelentkeznek, az alkalmazásbeállítások érvénybe lépnek.The next time each targeted device checks in, the app settings will be applied.