A végfelhasználók felkészítése a Microsoft Intune használatáraHow to educate your end users about Microsoft Intune

A Microsoft Intune segít a munkatársak mobileszközökkel való ellátásában, és gondoskodik a céges adatok védelméről.Microsoft Intune helps you enable your workforce with mobile devices while protecting your corporate data. Az Intune cégen belüli teszteléséhez kipróbálhatja az ingyenes verziót.To test out the Intune deployment in your organization, you can try a free trial.

A Microsoft Intune bevezetésekor fontos, hogy a munkatársak megértsék az eszközfelügyelet és a céges mobilitás szükségességét.As you implement Microsoft Intune, it's important that employees understand the need for device management and enterprise mobility. Ha nem ad nekik magyarázatot, néhányan úgy érezhetik, hogy Ön illetéktelenül fér hozzá az adataikhoz.Without an explanation from you, some users might feel that you're infringing on their privacy. Tovább erősítheti az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmakat, ha az Intune-t hozott eszközökön, BYOD-megoldásként telepíti.User concern for privacy increases when you deploy Intune as a BYOD solution.

Fontos

A céges eszközfelügyeletet érintő felhasználói aggodalmak megértése és ezek proaktív kezelése a rendszer bevezetésének kritikus fontosságú része.Understanding and proactively addressing user concerns about why your company needs to manage devices is critical to a successful rollout.

A sikeres bevezetéshez nem elég csupán ellátni a munkatársakat az új, funkcionális technológiával.Successful adoption isn't just about distributing new, functional technology throughout your workforce. Meg is kell ismertetni és el kell fogadtatni velük az új technológiát.It's also about getting users to understand and embrace the new technology. Ezért fontos a felhasználók számára az Intune által nyújtott adatvédelem megértése és elfogadása.That's why it's important for users to understand and embrace the data security that Intune provides.

Amire érdemes odafigyelni a felhasználókkal kapcsolatbanThings to consider about your users

Milyen szintű technológiai tapasztalattal rendelkeznek a felhasználók?What level of technology experience do users have? A felhasználók technológiai ismeretei és tapasztalatai eltérőek lehetnek.Your users' knowledge and experiences with technology may range. A tapasztalatok lehetnek pozitívak, mint például egy családi fényképezkedés a nyaraláson, vagy negatívak, mint amikor valaki beleejt egy eszközt a mosogatóba.These experiences could be positive, such as photographing family vacations; or they could be negative, such as unexpectedly dropping a device in the kitchen sink. A tapasztalatok befolyásolják a felhasználók viszonyát a személyes és a céges technológia használatához.Experiences influence how users approach technology for personal and business use.

Mit jelent a mobileszköz-kezelés a felhasználók számára?What does mobility management mean to users? Nem biztos, hogy a felhasználók pontosan értik, hogy Ön milyen hozzáféréssel rendelkezik – vagy nem rendelkezik – az eszközükhöz és az adataikhoz.Users may not fully understand the access you have--or don't have--to their devices and information. A felhasználók tarthatnak attól, hogy az informatikai részleg vagy a vezetőség nyomon követi a tevékenységüket.Users likely have concern about IT and leadership potentially tracking their actions. A kevésbé tapasztalt eszközhasználók úgy vélhetik, hogy az eszközükön végzett összes tevékenység magánjellegű.Less experienced device users may believe all activity on their devices is private.

Milyen kellemetlenségeket okozhat a felhasználóknak az Intune?How could Intune inconvenience users? Vegye figyelembe és tartsa tiszteletben, hogy a felhasználóknak időbe telik az alkalmazások telepítése, az eszközregisztráció és a megfelelőség fenntartása.Recognize and be respectful of the time it takes users to install apps, enroll devices, and maintain compliance. Az Intune központi telepítéseinek legfontosabb eleme minden esetben a céges adatbiztonság.The top priority of all Intune deployments is to secure corporate data. Az eszközkezelés felé irányuló felhasználói hozzáállás azonban negatív hatással lehet, ha leküldi a szabályzatokat, például:However, user attitudes toward device management may be affected negatively if you push policies that, for example:

  • Érthetetlen PIN-kódok használatának megkövetelése a személyes eszközökönRequire unreasonable passcodes on personal devices
  • A szükséges alkalmazások frissítéseinek elküldése a kritikus fontosságú üzleti hívások közepéreSend required app updates in the middle of critical business calls

Az ilyen szabályzatok a munkatársak hatékonyságát is ronthatják.These policies could also negatively affect employee productivity.

TennivalókThings you should do

Olvassa el az alábbi tippeket az Intune központi telepítésének megkönnyítéséhez a céges felhasználók számára.Read the following list of tips to make your organization's Intune deployment easier for device users.

Megjegyzés

Amikor csak lehetséges, az átláthatóság központi elemét képezi a rendszer sikeres bevezetésének.Transparency, wherever possible, is fundamental to the success of your deployment.

Következő lépésekNext steps

A cég jogi és HR-részlegének segítségével nyilatkozatot tehet, amely tovább enyhítheti a munkatársak aggodalmait.Creating a statement with your legal and HR departments may further alleviate employee concerns about privacy. Fontos, hogy a bizalom együtt járjon a jól kialakított szabályzatokkal.It's important to combine trust with well-crafted compliance policies. A felhasználóknak tudniuk kell, hogy még ha lehetősége van is bizonyos személyes adatok megtekintésére, akkor sincs ilyen szándéka.Users should know that even if you could look at certain types of personal data, that you don't want to. Segítse őket annak megértésében, hogy Ön felelősségre vonható a személyes adataik esetleges megsértéséért.Help them understand that there is liability that you could incur for invading their privacy.