Korlátozások és felosztások kérése

Az eredetileg 2019 októberében bejelentett Power Platform kérelemkorlátok léteznek a platform szolgáltatási szintjének, elérhetőségének és minőségének biztosítása érdekében. A felhasználók által naponta Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents és Dynamics 365-alkalmazásokban a felhasználók által naponta megtehető kérelmek száma korlátozott.

Mi az a Microsoft Power Platform kérés?

A Microsoft Power Platform kérések különböző műveletekből állnak, amelyeket a felhasználó különböző termékeken keresztül hajt végre. Magas szinten az alábbiakban ismertetjük az API-kérést:

  • Power Apps – az összekötőkhöz és Microsoft Dataverse összes API-kérés.
  • Power Automate – az összekötőkhöz, a folyamattanácsadó-elemzéshez, a HTTP-műveletekhez és a beépített műveletekhez intézett összes API-kérés a változók inicializálásától az egyszerű összeállítási műveletig. A korlátokba beleszámítanak a sikeres és sikertelen műveletek is. Ezenkívül az újrapróbálkozások és más kérések a tördeléstől is műveletvégzésnek minősülnek.
  • Power Virtual Agents – API-kérések (vagy hívások) a chatbot beszélgetésből származó folyamatok Power Automate.
  • Dataverse – minden létrehozás, olvasás, frissítés és törlés (CRUD), hozzárendelési és megosztási műveletek, beleértve a felhasználó által vezérelt és belső rendszerkéréseket, amelyek a CRUD-tranzakciók végrehajtásához szükségesek, valamint olyan speciális műveleteket, mint a megosztás vagy hozzárendelés. Ezek bármely ügyféltől vagy alkalmazástól származhatnak (beleértve a Dynamics 365-öt is), és bármilyen végpont (SOAP vagy REST) használhatnak. Ezek közé tartoznak többek között a beépülő modulok, a klasszikus munkafolyamatok és az egyéni vezérlők, amelyek a korábban említett műveleteket alkotják.

Megjegyzés

A Dataverse esetében a rendszer belső műveleteinek egy kis készlete ki van zárva a korlátokból, például a bejelentkezési, kijelentkezési és rendszer metaadat-műveletekből.

Az alábbi szakaszok ismertetik a kérelemtípusokat és az egyes típusokra megállapított korlátokat.

Licencelt felhasználói kérelem korlátai

A Microsoft Power Platform összes felhasználója korlátozza a kérések számát a hozzárendelt licenc alapján. A következő táblázat meghatározza, hogy hány kérést tehet egy felhasználó 24 órán belül:

Termékek Fizetett licencenkénti kérelmek 24 óránként
Fizetett licencelt felhasználók Power Platform (nem tartalmazza az alkalmazásonkénti Power Apps, a folyamatonkénti Power Automate és a Power Virtual Agents) és a Dynamics 365-öt a D365 Team Member 1 kivételével 40,000
Power Apps felosztó-ki-ki fizetős csomag, valamint az alkalmazásonkénti Power Apps fizetett licencelt felhasználók, a Power Platform hozzáféréssel rendelkező Microsoft 365-alkalmazások és a Dynamics 365 Team Member 2 6,000
Power Automate folyamattervenként 3, Power Virtual Agents alapajánlat és Power Virtual Agents kiegészítő csomag 4 250,000
Fizetett Power Apps portálok bejelentkezése 200

1 Ez a kategória tartalmazza a felhasználói csomagonkénti Power Apps fizetett licenceit (amely magában foglalja az előző Power Apps 1. és Power Apps 2. terv licenceit), Power Automate felhasználónként (amely magában foglalja az előző Power Apps 1. csomagot és Power Apps 2. csomag licencek), Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise, Dynamics 365 ügyfélszolgálat Professional, Dynamics 365 Field Service, Microsoft Relationship Sales, Microsoft Industry Cloud, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement terv, Dynamics 365 Unified Ops terv, Dynamics 365-terv, Dynamics 365 for Operations eszköz, Dynamics 365 for Operations Activity, Dynamics AX Online Device, Dynamics AX Online Task, Dynamics CRM Online Enterprise és Dynamics CRM Online Professional.

2 Ebbe a kategóriába tartozik a Power Apps as-you-go csomag, valamint az alkalmazáscsomagonként Power Apps fizetett licencek, a Dynamics 365 csapattagja, a Dynamics CRM online basic, a Dynamics CRM online essential, a Dynamics AX Self-Serve, a Microsoft 365 licencek és a Microsoft Project Online (1. terv, 3. terv és 5. terv). Lásd a B függeléket a Microsoft365 licencelési útmutatójában, amely Power Apps és Power Automate képességeket tartalmaz.

3. Az áramlási tervenkénti Power Automate lehetővé teszi, hogy a kapacitást kifejezetten egyetlen áramlásra lehessen fenntartani, függetlenül az áramlás tulajdonosától. Ez nem használja a nem licencelt felhasználói kérelem korlátait a bérlő szintjén.

4 Power Virtual Agents kérést számítunk Power Automate Power Virtual Agents chatbotból indított folyamatokból. Power Virtual Agents kezdeti munkamenetcsomag és a további munkamenetcsomagok egyaránt ugyanazokat a napi Power Platform kérési korlátokat kapják.

Egyéb részletek

Power Platform A kérelemkorlátok csak a Dynamics 365 "base + attach" licencelési modelljében szereplő fizetett alaplicencek tartalmazzák. A licencek csatolása nem tartalmaz külön korlátokat. Ha például egy felhasználó rendelkezik Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise alaplicencként, a Dynamics 365 Sales Enterprise pedig csatolási licencként, akkor a teljes kérelemkorlát az alaplicenc – Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise – által biztosított.

Ha egy felhasználóhoz több fizetett licenc van hozzárendelve, az engedélyezett kérelmek teljes száma az egyes licencekhez engedélyezett kérések összege lesz. Ha például egy felhasználó rendelkezik Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise alaplicencével és felhasználói licencenként Power Apps, akkor a felhasználónak összesen 40 000 + 40 000 = 80 000 kérése lesz elérhető 24 óránként.

Power Virtual Agents kérelmeket a Power Virtual Agents chatbotból indított Power Automate folyamatokból számítjuk. Power Virtual Agents kezdeti munkamenetcsomag és a további munkamenetcsomagok egyaránt ugyanazokat a napi Power Platform kérési korlátokat kapják.

Nem licencelt felhasználói kérelemkorlátok

Külön korlátot állapítanak meg bizonyos tevékenységekre (pl. Olyan háttérfolyamat, amely adatokat telepít át az adatbázisok között), amelyek nem igénylik a felhasználót a szolgáltatással való interakcióhoz. Ezeket a korlátokat a bérlői szinten határozzák meg és egyesítik. Dataverse lehetővé teszi, hogy olyan identitásokkal rendelkezzen, amelyek nem igénylik a felhasználót a szolgáltatással való interakcióhoz. Ilyenek például a következők:

Emellett speciális ingyenes ($0) licencek is vannak, amelyeket a Dynamics 365 alkalmazásokkal, például a Dynamics 365 Marketinggel való interakcióra használnak. További részletekért tekintse meg, hogyan engedélyezett a marketing.

Ezeknél a nem licencelt identitásokért bérlőnként minden bérlő megkapja a bérlőnkénti kezdeti alapkérelm-korlátot, amelyet a bérlő fizetett licencei határoznak meg, valamint a fizetett Dynamics 365 Enterprise és Professional licencek mennyisége által meghatározott elhatárolt korlátokat. 1 Ezt a készletet csak ezek a nem licencelt felhasználók használhatják, a hozzárendelt interaktív felhasználói licencekkel rendelkező felhasználók nem.

Termékek Összevont, nem licencelt bérlői szintű kérelmek 24 óránként
Dynamics 365 Enterprise és Professional alkalmazások 1 500 000 alapkérelmek + 5000 kérelem usl 1-enként 10,000,000 max. 2
Power Apps (minden licenc) 25 000 alapkéreg a bérlő engedélyenkénti eredményszemlélete nélkül
Power Automate (minden licenc) 25 000 alapkéreg a bérlő engedélyenkénti eredményszemlélete nélkül

1 Ebbe a kategóriába tartoznak a Dynamics 365 Sales Premium, a Dynamics 365 Sales Enterprise, a Dynamics 365 Sales Professional, a Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise, a Dynamics 365 ügyfélszolgálat Professional, a Dynamics 365 Field Service, a Microsoft Relationship Sales, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement terv, Dynamics 365 Unified Ops-terv, Dynamics 365-csomag, Dynamics CRM Online Enterprise és Dynamics CRM Online Professional. Power Platform A kérelemmel felhalmozott, nem licencelt bérlői szintű korlátok csak fizetett alaplicencekkel adhatók meg a Dynamics 365 "base + attach" licencelési modelljében.

2 Ha úgy gondolja, hogy túllépi a nem licencelt felhasználói korlátokat, forduljon viszonteladóhoz vagy a Microsoft-fiók csapatához, hogy megvitassák az egyéni megoldást.

További részletek

Bizonyos termékek az egyszerű szolgáltatás fogalmában működnek, és korlátaik a nem licencelt felhasználói készletre halmozódnak fel. Ez a legjobb módja annak, hogy összehangolja a korlátokat a termék platformon való működésével.

Ha egy bérlő többféle előfizetéssel rendelkezik, a nem licencelt felhasználói kérelem kapacitása a termékcsalád-előfizetést fogja használni a nagyobb számú kéréssel. Ha például egy ügyfél rendelkezik Mind a Dynamics 365 ügyfélszolgálat Enterprise alaplicenc-előfizetésekkel (500 000 minimális kérelem + elhatárolt korlát) és felhasználói előfizetésenként Power Apps (25 000 kérelem/nap), akkor az összevont bérlői szintű kérelem kapacitása 500 000 minimális kérés + felhalmozott korlát lesz 24 óránként.

Mi történik, ha egy licencelt vagy nem licencelt felhasználó túllépi a határértékeket?

Power Platform 2021 végén frissítették és jelentősen megnövelték a kérelmek korlátait, hogy a legtöbb ügyfélnél lényegesen magasabb szintűek legyenek. A frissített korlátokkal az elvárások szerint nagyon kevés felhasználó lépné túl a dokumentált korlátokat. Ha úgy gondolja, hogy túllépi a nem licencelt felhasználói korlátokat, forduljon viszonteladóhoz vagy a Microsoft-fiók csapatához, hogy megvitassák az egyéni megoldást.

Az esetleges magas szintű használat-kényszerítés csak hat hónappal azt követően történik meg, hogy Power Platform kérelem használati jelentése általánosan elérhető volt a Power Platform Felügyeleti központban. A rendszergazdai jelentések várhatóan 2022 első negyedévében lesznek elérhetők.

A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy betartassa a túlárazásokra vonatkozó korlátozásokat. Ha egy ügyfél magas szintű használat-kényszerítést tapasztal, akkor a szabályozás valamilyen formájára számíthat. Az ügyfelek további kapacitást vásárolhatnak a magas használat-kényszerítés elkerülése érdekében, vagy környezetüket használatalapú használatalapú használatra mozgathatják, és a napi korlátok feletti tényleges használatért fizethetnek.

Power Apps és Power Automate kapacitásbővítés

Azok az ügyfelek, akik a jelentéstétel során megjegyzik, hogy gyakran több kérést használnak, mint a korlátok, elkerülhetik a magas használat-végrehajtást a Power Apps megvásárlásával és Power Automate kapacitásbővítmény megvásárlásával. Ez a bővítmény lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy növeljék bizonyos nagy használatú licencelt felhasználók vagy a nagy használatú, nem licencelt felhasználók korlátait. Minden kapacitásbővítmény 24 óránként további 50 000-sel növeli a kérelmet. A korlátok növeléséhez több kapacitásbővítmény is hozzárendelhető.

Megjegyzés

Jelenleg a kapacitásbővítmények nem rendelhetők hozzá a felhasználókhoz (beleértve az alkalmazásokat, a felügyeleti és a nem interaktív felhasználókat is). A kapacitásbővítmények hozzárendelésének funkciója igazodik a nagy használat-kényszerítés időzítéséhez.

Egyéb alkalmazandó korlátozások

A napi Power Platform kérelem korlátain kívül az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyéb szolgáltatásvédelmi korlátozások is vonatkoznak. A napi kéréskorlátokhoz kapcsolódóan ezek a korlátozások segítenek fenntartani a szolgáltatás minőségét azáltal, hogy megvédik a szolgáltatást a rosszindulatú vagy zajos viselkedéstől, amely egyébként megzavarná a szolgáltatást minden ügyfél számára.

Tekintse meg a következő erőforrásokat az aktuális szolgáltatásvédelmi korlátozásokkal kapcsolatban az egyes szolgáltatásoknál:

  • Dataverse korlátok: modellvezérelt alkalmazásokra és ügyfélkapcsolati alkalmazásokra (például a Dynamics 365 Sales és ügyfélszolgálat), Power Apps és Dataverse/ügyfélkapcsolati alkalmazásokhoz való csatlakozásra vonatkozó Power Automate
  • Power Automate korlátok : automatikus, ütemezett és azonnali folyamatokra alkalmazhatók
  • Csatlakozókra vonatkozó határértékek: Power Automate és Power Apps

Gyakori kérdések

Milyen eszközökkel figyelhetem és elemezhetem Power Platform kéréseket a platformon?

A Power Platform kérelem használatáról szóló jelentés a Power Platform felügyeleti központban lesz, ha általánosan elérhető, várhatóan a 2022-es naptár első negyedévében. Ez a jelentéskészítés kezdetben letölthető Excel formátum lesz, amely napi jelentéssel rendelkezik a kérelmek használatáról a korlátok között.

Amíg ezek a jelentések nem érhetők el, a Power Platform Felügyeleti központ jelentéseket tartalmaz Dataverse API-kérelmekről. Ez a jelentés interaktív és nem interaktív forgalmat jelent. Ezzel gyorsan megtekintheti a szervezetre vonatkozó elfogadási és felhasználói mérőszámokat. Ha az alkalmazások vagy folyamatok elsősorban Dataverse használnak, akkor ezek a jelentések jó közelítésként szolgálhatnak a megoldások teljes használatához.

Ezenkívül kifejezetten Power Automate használat esetén az Adott folyamat művelethasználatát az Analytics műveletnek a folyamattulajdonságok oldalról történő kiválasztásával láthatja, és ez minden típusú műveletben működik.

Milyen idővonalak vonatkoznak Power Platform kérelem korlátaira?

A határértékek fogalmát először 2019 végén vezették be, és a dokumentált határértékeket 2021 végén jelentősen növelték. A Power Platform kérelmek általánosan elérhető jelentése 2022 első negyedévében várható. Az esetleges nagy használatú végrehajtás csak hat hónappal a jelentések elérhetővé tesznek után kezdődik. A bővítménykapacitás-csomagok hozzárendelését a nagy használat-kényszerítéshez kell igazítani.

Milyen fiókkorlátokat használnak a klasszikus munkafolyamatokhoz vagy Power Automate folyamatokhoz?

Attól függ, hogy a folyamat igény szerinti vagy háttérben fut-e. A igény szerint futtatott azonnali folyamatok a folyamatot elindító partner korlátait fogják használni. Másrészt a háttérben futó munkafolyamatok vagy automatizált/ütemezett folyamatok mindig a folyamat tulajdonosának korlátait használják, függetlenül attól, hogy miért indult el a folyamat, illetve hogy milyen partnerek használhatók a folyamaton belüli kapcsolatokhoz.

A Microsoft Power Platform kérelem korlátai napról napra vagy hónapról hónapra átállnak?

Nem. Az összes Microsoft Power Platform kérelem 24 órás időtartamra létezik. Ha nem fogyasztják őket, akkor nem fordulnak át a következő napra, és nem halmozódnak fel egy hónapon belül.

Minden alkalmazás felhasználója, nem interaktív felhasználója, felügyeleti felhasználója vagy rendszerfelhasználója megkapja-e saját bérlői szintű korlátját?

Nem. A bérlői szintű korlátokat az alkalmazás minden felhasználója, nem interaktív felhasználója, felügyeleti felhasználója vagy a felhasználó számára közös a bérlőn belül.

A klasszikus Dataverse-munkafolyamatokból és beépülő modulokból előállított kérelmek a Dataverse rendszerben beleszámítanak a kérelmi korlátokba?

Igen, ha ezek a kérések CRUD-, hozzárendelési vagy megosztási típusú kérelmeket tesznek, akkor számítanak. A klasszikus munkafolyamatok esetében ebbe olyan műveletek számítanak, mint például a feltételek ellenőrzése, az alárendelt munkafolyamatok indítása vagy a munkafolyamatok leállítása. A platformon belül létrehozott kérelmek azonban nem számítanak bele, például: sdkmessagerequest, solutioncomponentdefinition és ribbonclientmetadatareporting.

Harmadik féltől származó adatintegrációs eszközt használjak Power Automate helyett, hogy elkerüljem a korlátaim elérését?

Nem, a külső gyártótól származó adatintegrációs eszközökre az ütemezett, azonnali vagy automatizált folyamatokkal megegyező korlátozások vonatkoznak. Így nincs különbség, hogy Power Automate vagy harmadik fél eszközét választja. Ezenkívül a Power Automate a Dataverse érkező kérelmeket nem számolják kétszer, egy olyan folyamat, amely egy műveletet hív meg, csak egy kérésnek számít a korlátjukkal szemben, nem kettőnek.

Kapcsolódó információk

Dataverse API-korlátok áttekintése
Power Automate korlátok és konfiguráció