A PowerApps Value függvényeValue function in PowerApps

Egy karakterláncot számmá alakít.Converts a string of text to a number.

LeírásDescription

A Value függvény számértékké alakítja a számkaraktereket tartalmazó szöveges karakterláncot.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Ez a függvény akkor igazán hasznos, amikor a felhasználó által szövegként bevitt számokkal kell számításokat végezni.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

A különböző nyelvek értelmezése a , és a . tekintetébenDifferent languages interpret , and . eltérő.differently. Alapértelmezés szerint a szöveg értelmezése az aktuális felhasználó nyelvének megfelelően történik.By default, the text is interpreted in the language of the current user. A nyelvet nyelvi címke segítségével lehet megadni, amely megegyezik a Language függvénnyel kapott címkékkel.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Megjegyzés a karakterlánc formátumával kapcsolatban:Notes on the format of the string:

  • Előfordulhat, hogy a karakterlánc az adott nyelv pénznemszimbólumával kezdődik.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. A pénznemszimbólumot a rendszer nem veszik figyelembe.The currency symbol is ignored. Más nyelvek esetében viszont számít a pénznemszimbólum.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • A karakterlánc végén szerepelhet százalékjel (%) annak jelzésére, hogy százalékos értékről van szó.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. A visszaadott érték így az eredeti szám 100-zal osztott értéke lesz.The number will be divided by 100 before being returned. A százalékjel és a pénznemszimbólum nem keveredhet.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • A karakterlánc tudományos jelölés is lehet, például: 12 x 103 mint „12e3”.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Nem megfelelő számformátum esetén a Value visszaadott értéke üres lesz.If the number is not in a proper format, Value will return blank.

A dátum- és időértékek átváltásához a DateValue, a TimeValue vagy a DateTimeValue függvény használható.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SzintaxisSyntax

Value( Karakterlánc [, Nyelvcímke ] )Value( String [, LanguageTag ] )

  • String – kötelező.String - Required. A számértékké alakítandó karakterláncot határozza meg.String to convert to a numeric value.
  • Nyelvcímke – Nem kötelező.LanguageTag - Optional. Annak a nyelvnek címkéje, amely alapján a karakterláncot elemezni kell.The language tag in which to parse the string. Egyéb beállítás híján az aktuális felhasználó nyelve az alapértelmezett.If not specified, the language of the current user is used.

PéldákExamples

Az alábbi képleteket futtató felhasználó tartózkodási helye a Magyarország, és a felhasználó a magyar nyelvet használja saját nyelvként.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. A Language függvény a „hu-HU” értéket adja vissza.The Language function is returning "en-US".

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) Az „en-US” nyelvi beállítás lesz az alapértelmezett, ahol a pont a tizedesjegyek elválasztására szolgál.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456", "es-ES" )Value( "123.456", "es-ES" ) Az „es-ES” a Spanyolországban beszélt spanyol nyelv nyelvi címkéje."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. Spanyolországban a pont az ezreselválasztó.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Az „en-US” nyelvi beállítás lesz az alapértelmezett, ahol a vessző az ezreselválasztó.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456", "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) Az „es-ES” a Spanyolországban beszélt spanyol nyelv nyelvi címkéje."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. Spanyolországban a vessző a tizedesjegyek elválasztására szolgál.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) A karakterlánc végén szerepelő százalékjel azt jelzi, hogy százalékos értékről van szó.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Az aktuális nyelv pénznemszimbólumát nem veszi figyelembe a rendszer.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) A 12 x 103 tudományos jelölése.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000