Alkalmazás létrehozása projektek kezeléséhez | Microsoft DocsCreate an app to manage projects

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Ebben a feladatban egy teljesen új alkalmazást fog létrehozni.In this task, we'll build an app from scratch. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy vezetőt rendeljen hozzá a projektekhez, és frissítse a projekt részleteit.This app allows a user to assign a manager to projects and to update project details. Az első alkalmazásban látott vezérlők és képletek egy része ismerős lesz, de ebben az esetben többet fog saját maga létrehozni az alkalmazásból.You will see some of the same controls and formulas you saw in the first app, but you will build more of the app yourself this time. A folyamat bonyolultabb, de cserébe többet tanulhat belőle.The process is more complex, but you'll learn more, so we think it's a fair trade-off.

Tipp

A forgatókönyvhöz kapcsolódó letöltési csomag tartalmazza ennek az alkalmazásnak a befejezett verzióját: project-details-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-details-app.msapp.

A PowerApps Studio gyors áttekintéseQuick review of PowerApps Studio

Az utolsó feladatban már használta a PowerApps Studio webes felületét, de a folytatás előtt szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy minden részt megértett.You used PowerApps Studio for web in the last task, but we want to make sure you understand all the parts before we move on. Továbbra is dolgozhat a PowerApps Studio webes felületén, vagy használhatja PowerApps Studio for Windows programot is.You can continue to work in PowerApps Studio for web, or you can use PowerApps Studio for Windows.

A PowerApps Studio menüszalagja és három ablaktáblája révén az alkalmazások készítése ahhoz hasonlatos élmény, mint egy bemutatót készíteni a PowerPointban. Az összetevők:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel like building a slide deck in PowerPoint:

 1. A bal oldali navigációs sáv mutatja az alkalmazás képernyőinek és vezérlőinek hierarchikus nézetét, valamint a képernyők miniatűrjeitLeft navigation bar, which shows a hierarchical view of all the app's screens and controls, as well as thumbnails of the screens
 2. Középső ablaktábla – itt látható az a képernyő, amelyiken éppen dolgozikMiddle pane, which contains the app screen you are working on
 3. Jobb oldali ablaktábla – itt lehet megadni a beállításokat, például az elrendezést vagy az adatforrásokatRight-hand pane, where you set options like layout and data sources
 4. Tulajdonság legördülő lista – itt választhatja ki azokat a tulajdonságokat, amelyekre a képletek vonatkoznakProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Szerkesztőléc – itt lehet megadni az alkalmazások működését vezérlő képleteket (ahogyan az Excelben is)Formula bar, where you add formulas (like in Excel) that define app behavior
 6. Menüszalag – itt vehet fel vezérlőket és szabhatja testre a tervelemeketRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

1. lépés: A képernyők létrehozásaStep 1: Create screens

Tegye félre az áttekintést, és kezdjen hozzá az alkalmazás elkészítéséhez.With that review out of the way, let's start building an app.

Hozza létre és mentse az alkalmazástCreate and save the app

 1. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson az Új, majd az Üres alkalmazás szakaszban a Telefonos elrendezés elemre.In PowerApps Studio, click or tap New, then under Blank app, click or tap Phone Layout.

  Üres alkalmazás – telefonos elrendezés

 2. Kattintson vagy koppintson a Fájl, elemre amely megnyitja az Alkalmazásbeállítások lapot. Adja meg a „Projektmenedzsment alkalmazás” nevet.Click or tap File, which opens to an App settings tab. Enter the name "Project Management app".

  Alkalmazásnév

 3. Kattintson vagy koppintson a Mentés másként elemre, ellenőrizze, hogy az alkalmazást a felhőbe fogja menteni, majd kattintson a Mentés gombra a jobb alsó sarokban.Click or tap Save as, verify that the app will save to the cloud, then click Save in the lower right corner.

  Mentés a felhőbe

 4. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Vissza az alkalmazáshoz ikonra az alkalmazáshoz való visszatéréshez.to go back to the app.

Négy képernyő hozzáadása az alkalmazáshozAdd four screens to the app

Ebben a lépésben létrehozunk négy üres képernyőt az alkalmazáshoz.In this step, we'll create four blank screens for the app. Különböző képernyő-elrendezéseket használunk majd, attól függően, hogy milyen célra fogjuk azokat használni.We'll use different screen layouts, depending on the screen's purpose. Az e szakaszt követő lépésekben olvashat a képernyőkhöz való hozzáadásról.We'll add to these screens in later steps.

KépernyőScreen CélPurpose
SelectTaskSelectTask Nyitó képernyő; navigálás más képernyőkreOpening screen; navigate to other screens
AssignManagerAssignManager Vezető hozzárendelése egy jóváhagyott projekthezAssign a manager to an approved project
ViewProjectsViewProjects A projektek listájának megtekintése, összegző információkkalView a list of projects, with summary information
UpdateDetailsUpdateDetails A projekt részleteinek megtekintése és módosításaView and update the details for a project
 1. A Kezdőlapon kattintson vagy koppintson a NewScreen, majd a Görgethető képernyő elemre.On the Home tab, click or tap NewScreen, then Scrollable screen.

  Görgethető képernyő

 2. Nevezze át a képernyőt a SelectTask névre.Rename the screen to SelectTask.

  Képernyő átnevezése

 3. Hozza létre, és nevezze át a további képernyőket:Create and rename additional screens:

  1. Kattintson vagy koppintson a NewScreen, majd a Görgethető képernyő elemre.Click or tap NewScreen, then Scrollable screen. Nevezze át a képernyőt AssignManager névre.Rename the screen to AssignManager.
  2. Kattintson vagy koppintson a NewScreen, majd a Listaképernyő elemre.Click or tap NewScreen, then List screen. Nevezze át a képernyőt a ViewProjects névre.Rename the screen to ViewProjects.
  3. Kattintson vagy koppintson a NewScreen, majd az Űrlapképernyő elemre.Click or tap NewScreen, then Form screen. Nevezze át a képernyőt az UpdateDetails névre.Rename the screen to UpdateDetails.
 4. Válassza ki a Screen1 melletti három pontot (... ) , majd kattintson vagy koppintson Törlés gombra.Select the ellipsis (. . .) next to Screen1, then click or tap Delete.

  Képernyő törlése

Az alkalmazás most a következő képhez hasonlóan néz ki.The app should now look like the following image.

Minden alkalmazásképernyő

2. lépés: Kapcsolódás SharePoint-listáhozStep 2: Connect to a SharePoint list

Ebben a lépésben csatlakozni fog a Termékadatok SharePoint-listához.In this step, we'll connect to the Product Details SharePoint list. Ebben az alkalmazásban csak egy listát használunk, de egyszerűen kapcsolódhat mindkettőhöz, ha szeretné bővíteni az alkalmazást.We only use one list in this app, but you could easily connect to both if you want to extend the app.

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a SelectTask képernyőre.In the left navigation bar, click or tap the SelectTask screen.
 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.In the right pane, click or tap Add data source.

  Kapcsolódás adatokhoz

 3. Kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat elemre.Click or tap New connection.

  Új kapcsolat

 4. Kattintson vagy koppintson a SharePoint elemre.Click or tap SharePoint.

  SharePoint-kapcsolat

 5. Válassza a Közvetlen csatlakozás (felhőszolgáltatások) lehetőséget, majd kattintson vagy koppintson a Létrehozás gombra.Select Connect directly (cloud services), then click or tap Create.

  Közvetlen csatlakozás (felhőszolgáltatások)

 6. Adja meg a SharePoint URL-címet, majd kattintson vagy koppintson az Ugrás elemre.Enter a SharePoint URL, then click or tap Go.

  A SharePoint URL-címe a csatlakozáshoz

 7. Jelölje ki a Project Details (Projekt részletei) listát, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás elemre.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  A Project Details (Projekt részletei) lista

  Az Adatforrások lapon, a jobb oldali ablakban immár látható a létrehozott kapcsolat.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you have created.

  Adatforrások lap

3. lépés: A SelectTask képernyő létrehozásaStep 3: Build the SelectTask screen

Ebben a lépésben lehetőséget biztosítunk az alkalmazás többi képernyőjére lépéshez, felhasználva a PowerApps által biztosított egyes vezérlőelemeket, képleteket és formázási lehetőségeket.In this step, we'll provide a way to navigate to the other screens in the app - working with some of the controls, formulas, and formatting options that PowerApps provides.

Frissítse a címet és szúrjon be bevezető szövegetUpdate the title and insert introductory text

 1. A bal oldali navigációs sávon válassza a SelectTask képernyőt.In the left navigation bar, select the SelectTask screen.
 2. A középső ablaktáblában az [Cím] kijelölését követően a szerkesztőlécen frissítse a Text (Szöveg) tulajdonságot a „Contoso projektmenedzsment" értékre.In the middle pane, select the default [Title], then in the formula bar, update the Text property to "Contoso Project Management".

  A Text tulajdonság a szerkesztőlécen

 3. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Címke elemre, majd húzza a címkét a felső fejléc alá.On the Insert tab, click or tap Label, then drag the label down below the top banner.

  Címke hozzáadása

 4. A szerkesztőlécen állítsa be a címke következő tulajdonságait:In the formula bar, set the following properties for the label:

  • Color (Szín) tulajdonság = DarkGray (Sötétszürke)Color property = DarkGray

  • Size (Méret) tulajdonság = 18Size property = 18

  • Text (Szöveg) tulajdonság = „Kattintson vagy koppintson a folytatáshoz...”Text property = "Click or tap a task to continue..."

   Címke szövegének frissítése

Adjon hozzá két navigációs gombotAdd two navigation buttons

 1. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Gomb elemre, majd húzza a gombot a címke alá.On the Insert tab, click or tap Button, then drag the button below the label.

  Hozzáadás gomb

 2. A szerkesztőlécen állítsa be a gomb következő tulajdonságait:In the formula bar, set the following properties for the button:

  • OnSelect tulajdonság = Navigate(AssignManager, Fade).OnSelect property = Navigate(AssignManager, Fade). Amikor az alkalmazást futtatva erre a gombra kattint, az alkalmazás második képernyőjére ugrik, a képernyők közötti halványítási átmenetekkel.When you run the app and click this button, you navigate to the second screen in the app, with a fade transition between the screens.

  • Text (Szöveg) tulajdonság = „Vezető hozzárendelése”Text property = "Assign Manager"

 3. Méretezze át a gombot a szöveg befogadásához.Resize the button to accommodate the text.

  Gomb feliratának frissítése

 4. Szúrjon be egy másik gombot az alábbi tulajdonságokkal:Insert another button with the following properties:

  • OnSelect tulajdonság = Navigate(ViewProjects, Fade).OnSelect property = Navigate(ViewProjects, Fade).

  • Text (Szöveg) tulajdonság = „Részletek frissítése”Text property = "Update Details"

   Gomb feliratának frissítése

   Megjegyzés

   A gomb címkéje Részletek frissítése, de először keresse meg a ViewProjects képernyőt a frissíteni kívánt projekt kiválasztásához.The button is labeled Update Details, but we first navigate to the ViewProjects screen to select a project to update.

Az alkalmazás futtatásaRun the app

Az alkalmazás nem sokat tud még, de ha kívánja, futtathatja:The app doesn't do a lot yet, but you can run it if you like:

 1. Kattintson vagy koppintson a SelectTask képernyőre (az alkalmazás mindig a PowerApps Studióban az előnézeti módban kijelölt képernyőről indul).Click or tap the SelectTask screen (the app always starts from the selected screen in Preview mode in PowerApps Studio).

 2. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Alkalmazás futtatása ikonra a képernyő jobb felső sarkában.in the upper right corner to run the app.

 3. Kattintson vagy koppintson a gombok egyikére egy másik képernyőre lépéshez.Click or tap one of the buttons to navigate to another screen.

 4. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Alkalmazás előnézetének bezárása ikonra a képernyő jobb felső sarkában.in the upper right corner to close the app.

4. lépés: Az AssignManager képernyő létrehozásaStep 4: Build the AssignManager screen

Ebben a lépésben egy katalógust fogunk használni összes jóváhagyott, de még vezetővel nem rendelkező projekt megjelenítéséhez.In this step, we'll use a gallery to display all projects that have been approved but don't yet have a manager. Más vezérlőket is fel fogunk venni, így hozzárendelhet egy vezetőt.We'll add other controls, so you can assign a manager.

Megjegyzés

Később készítünk majd egy olyan oldalt az alkalmazásban, amely lehetővé teszi a projekt összes mezőjének szerkesztését (beleértve a vezető mezőt is), de úgy gondoltuk, remek ötlet egy ilyen képernyőt is készíteni.We'll build a page later in the app that allows you to edit all fields for a project (including the manager field), but we thought it would be cool to build a screen like this one as well.

 1. Mentse az eddigi végrehajtott módosításokat.Save the changes you've made so far.

 2. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az AssignManager képernyőre.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

Frissítse a címet és szúrjon be bevezető szövegetUpdate the title and insert introductory text

 1. Módosítsa a [Cím] értékét a következőre: Vezető hozzárendelése.Change [Title] to Assign Manager.

 2. Adja hozzá a következő tulajdonságokkal rendelkező címkét:Add a label with the following properties:

  • Color (Szín) tulajdonság = DarkGray (Sötétszürke)Color property = DarkGray

  • Size (Méret) tulajdonság = 18Size property = 18

  • Text (Szöveg) tulajdonság = „Válasszon ki egy projektet, majd rendeljen hozzá egy vezetőt”Text property = "Select a project, then assign a manager"

   Vezető hozzárendelése elrendezés

Adjon hozzá egy vissza nyilat, és térjen vissza a SelectTask képernyőreAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Kattintson vagy koppintson a képernyő tetején látható kék sávra.Click or tap the blue bar at the top of the screen.

 2. Az Insert (Beszúrás) lapon kattintson vagy koppintson az Icons (Ikonok), majd a Left (Balra) elemre.On the Insert tab, click or tap Icons, then click or tap Left.

  Balra mutató nyíl beszúrása

 3. Helyezze át a nyilat a kék sáv bal oldalára, és állítsa be a következő tulajdonságokat:Move the arrow to the left side of the blue bar, and set the following properties:

  • Color (Szín) tulajdonság = White (Fehér)Color property = White

  • Height (Magasság) tulajdonság = 40Height property = 40

  • OnSelect tulajdonság = Navigate(SelectTask, Fade)OnSelect property = Navigate(SelectTask, Fade)

  • Width (Szélesség) tulajdonság = 40Width property = 40

   Vissza gomb hozzáadása

 1. Az Insert (Beszúrás) lapon kattintson vagy koppintson a Gallery (Katalógus) elemre, majd a Vertical (Függőleges) lehetőségre.On the Insert tab, click or tap Gallery, then Vertical.

  Függőleges katalógus hozzáadása

 2. Válassza a Cím, alcím és törzs elemet a jobb oldali Elrendezés menüben.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  A katalógus elrendezésének módosítása

  A katalógus most már rendelkezik a megfelelő elrendezéssel, de még az alapértelmezett mintaszöveget tartalmazza.The gallery now has the right layout, but it still has the default sample text. Segítsünk a dolgon!We'll fix that next.

  Alapértelmezett szöveget tartalmazó katalógus

 3. Állítsa be a következő tulajdonságokat a katalógushoz:Set the following properties for the gallery:

  • BorderThickness tulajdonság = 1BorderThickness property = 1

  • BorderStyle tulajdonság = Dotted (Pontozott)BorderStyle property = Dotted

  • Items (Elemek) tulajdonság = Filter('Projekt részletei', PMAssigned="Nincs hozzárendelve").Items property = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned"). Csak azon projektek szerepelnek a katalógusban, amelyekhez nincs vezető hozzárendelve.Only projects with no manager assigned are included in the gallery.

   Katalógus listából származó szöveggel

 4. A jobb oldali ablaktáblában frissítse a mezőket az alábbi listának megfelelően:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • ApprovedDate (Jóváhagyás dátuma)ApprovedDate

  • Status (Állapot)Status

  • Title (Cím)Title

   Katalógusmezők

 5. Méretezze át megfelelően a címkéket a katalógusban, és távolítsa el a nyilat az első katalóguselemből (nem szükséges bárhova ugranunk ebből a katalógusból).Resize labels in the gallery as appropriate, and remove the arrow from the first gallery item (we don't need to navigate anywhere from this gallery).

  A nyílikon eltávolítása

  A képernyőnek ekkor az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie.The screen should now look like the following image.

  Formázott katalógus

Kijelölt elemek színének módosításaChange the color of an item if it's selected

 1. Válassza ki a katalógust, majd állítsa be a TemplateFill tulajdonságot a következőre: If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).Select the gallery, then set the TemplateFill property to If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).

 2. Jelöljön ki egy elemet a katalógusban.Select an item in the gallery. A képernyőnek ekkor az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie.The screen should now look like the following image.

  A katalógus a kijelölt elemmel

Egy címke, szöveges bevitel és OK gomb hozzáadása a vezető-hozzárendelések elküldéséreAdd a label, text input, and OK button to submit manager assignments

 1. Kattintson vagy koppintson azon katalóguson kívülre, amelyen eddig dolgozott.Click or tap outside the gallery you've been working on.

 2. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Címke lehetőségre.On the Insert tab, click or tap Label. Húzza a címkét a katalógus alá, bal oldalra.Drag the label below the gallery, to the left. Állítsa be a következő tulajdonságokat a címkéhez:Set the following properties for the label:

  • Size (Méret) tulajdonság = 20Size property = 20

  • Text (Szöveg) tulajdonság = „Vezető:”Text property = "Manager:"

  Vezető címke hozzáadása

 3. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Szöveg, majd a Szövegbevitel elemre.On the Insert tab, click or tap Text, then Text input. A szövegbeviteli vezérlőt húzza a katalógus alá, középre.Drag the text input below the gallery, in the center. Állítsa be a következő tulajdonságokat a legördülő menühöz:Set the following properties for the drop down:

  • Default (Alapértelmezett) tulajdonság = ""Default property = ""

  • Height (Magasság) tulajdonság = 60Height property = 60

  • Size (Méret) tulajdonság = 20Size property = 20

  • Width (Szélesség) tulajdonság = 250Width property = 250

  Szövegbeviteli vezérlőelem felvétele

 4. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Gomb lehetőségre.On the Insert tab, click or tap Button. Húzza a gombot a katalógus alá, jobb oldalra.Drag the button below the gallery, to the right. Állítsa be a következő tulajdonságokat a gombhoz:Set the following properties for the button:

  • Height (Magasság) tulajdonság = 60Height property = 60

  • OnSelect tulajdonság = Patch('Projekt részletei', LookUp('Projekt részletei', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}).OnSelect property = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}). További információért lásd a Képletek részletes leírása című témakört.For more information, see Formula deep-dive.

  • A képlet frissíti a Projekt részletei listát, beállítva a PMAssigned mező értékét.This formula updates the Project Details list, setting a value for the PMAssigned field.

  • Size (Méret) tulajdonság = 20Size property = 20

  • Text (Szöveg) tulajdonság = "OK"Text property = "OK"

  • Width (Szélesség) tulajdonság = 80Width property = 80

  OK gomb hozzáadása

A kész képernyőnek ekkor az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie.The completed screen should now look like the following image.

Kész Vezető hozzárendelése képernyő

5. lépés: A ViewProjects képernyő létrehozásaStep 5: Build the ViewProjects screen

Ebben a lépésben módosítani fogjuk a ViewProjects képernyőn a katalógus tulajdonságait.In this step, we'll change properties for the gallery on the ViewProjects screen. Ez a katalógus a Projekt részletei listából származó elemeket jelenít meg.This gallery displays items from the Project Details list. Kiválaszthat egy elemet ezen a képernyőn, majd szerkesztheti a részleteket az UpdateDetails képernyőn.You select an item on this screen, then you edit the details on the UpdateDetails screen.

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a ViewProjects képernyőre.In the left navigation bar, click or tap the ViewProjects screen.

 2. Módosítsa a [Cím] értékét a következőre: „Projektek megjelenítése”.Change [Title] to "View Projects".

 3. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a ViewProjects képernyő alatt található BrowserGallery1 katalógusra.In the left navigation bar, click or tap BrowserGallery1 under ViewProjects.

 4. Válassza a Cím, alcím és törzs elemet a jobb oldali Elrendezés menüben.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  A katalógus elrendezésének módosítása

  A katalógus most már rendelkezik a megfelelő elrendezéssel, és az alapértelmezett mintaszöveget tartalmazza.The gallery now has the right layout, with the default sample text.

  Alapértelmezett szöveget tartalmazó katalógus

 5. Kattintson a frissítés gombra Frissítés ikon, és állítsa be az OnSelect tulajdonságot a következőre: Refresh('Projekt részletei').Select the refresh button Refresh icon, and set its OnSelect property to Refresh('Project Details').

 6. Kattintson az új elem gombra Új hozzáadása ikon, és állítsa be az OnSelect tulajdonságot a következőre: NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).Select the new item button Add new icon, and set its OnSelect property to NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).

Adjon hozzá egy vissza nyilat, és térjen vissza a SelectTask képernyőreAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az AssignManager képernyőre.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

 2. Jelölje ki az itt hozzáadott vissza nyilat, és másolja azt.Select the back arrow you added there, and copy it.

 3. Illessze be a nyilat a ViewProjects képernyőre, és helyezze a frissítés gomb bal oldalára.Paste the arrow into the ViewProjects screen and position it to the left of the refresh button.

  Vissza gomb

  Minden tulajdonsága rendelkezésre áll, beleértve az OnSelect tulajdonságot: Navigate(SelectTask, Fade).All its properties come along with it, including the OnSelect property of Navigate(SelectTask, Fade).

 1. Válassza ki a BrowseGallery1 katalógust, és állítsa be a katalógus Items (Elemek) tulajdonságát a következőre: SortByColumns(Filter('Projekt részletei', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Cím", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Select the BrowseGallery1 gallery, and set the Items property of the gallery to SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Ezzel a katalógus adatforrását a Projekt részletei listára állítja, és a Cím mezőt használja a keresésre és rendezésre.This sets the data source of the gallery to the Project Details list, and uses the Title field for search and sort.

 2. Kattintson a Részletek nyílikonra a katalógus első elemében, és állítsa az OnSelect tulajdonságot a következőre: Navigate(UpdateDetails, None).Select the Details arrow icon in the first gallery item, and set the OnSelect property to Navigate(UpdateDetails, None).

   <span data-ttu-id="f1b42-322">Projektek megjelenítése katalógus – első elem kijelölve</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="f1b42-322">View Projects gallery - first item selected</span></span>

 3. A jobb oldali ablaktáblában frissítse a mezőket az alábbi listának megfelelően:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • Status (Állapot)Status

  • PMAssigned (Kijelölt projektvezető)PMAssigned

  • Title (Cím)Title

   Katalógusmezők

   A kész képernyőnek ekkor az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie.The completed screen should now look like the following image.

   Kész Projekt megjelenítése képernyő

6. lépés: Az UpdateDetails képernyő létrehozásaStep 6: Build the UpdateDetails screen

Ebben a lépésben csatlakoztatni fogja az UpdateDetails képernyőn található szerkesztési űrlapot az adatforrásunkhoz, és néhány módosítást végez majd a tulajdonságokon és mezőkön.In this step, we'll connect the edit form on the UpdateDetails screen to our data source, and we'll make some property and field changes. Ezen a képernyőn szerkesztheti a kiválasztott projekt részleteit a Projektek megjelenítése képernyőn.On this screen, you edit details for a project that you selected on the View Projects screen.

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az UpdateDetails képernyőre.In the left navigation bar, click or tap the UpdateDetails screen.

 2. Módosítsa a [Cím] értékét a következőre „Részletek frissítése”.Change [Title] to "Update Details".

 3. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az UpdateDetails képernyő alatt található EditForm1 űrlapra.In the left navigation bar, click or tap EditForm1 under UpdateDetails.

 4. Állítsa be a következő tulajdonságokat az űrlaphoz:Set the following properties for the form:

  • DataSource (Adatforrás) tulajdonság = „Projekt részletei"DataSource property = 'Project Details'

  • Item (Elem) tulajdonság = BrowseGallery1.SelectedItem property = BrowseGallery1.Selected

 5. Az űrlapot továbbra is kijelölve a jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson az alábbi mezők jelölőnégyzeteire a megadott sorrendben:With the form still selected, in the right pane click or tap the checkbox for the following fields, in the order shown:

  • Title (Cím)Title

  • PMAssigned (Kijelölt projektvezető)PMAssigned

  • Status (Állapot)Status

  • ProjectedStartDate (Becsült kezdési dátum)ProjectedStartDate

  • ProjectedEndDate (Becsült befejezési dátum)ProjectedEndDate

  • ProjectedDays (Napok becsült száma)ProjectedDays

  • ActualDays (Napok tényleges száma)ActualDays

   Űrlapmezők szerkesztése

 6. Kattintson a Mégse gombra, Mégse ikon, és állítsa be az OnSelect tulajdonságot a következőre: ResetForm(EditForm1); Back().Select the cancel button Cancel icon, and set its OnSelect property to ResetForm(EditForm1); Back().

 7. Kattintson a Mentés gombra Mentés pipa ikonja és tekintse meg az OnSelect képletet – SubmitForm(EditForm1).Select the save button Checkmark save icon and check out the OnSelect formula - SubmitForm(EditForm1). Mivel a szerkesztési űrlap-vezérlőelemet használjuk, használhatjuk a Submit() függvényt a korábban használt Patch() helyett.Because we're using the edit form control, we can use Submit(), instead of using Patch() like we did earlier.

A kész képernyőnek az alábbi képen láthatóhoz kell hasonlítania (üres mezők esetén győződjön meg arról, hogy kijelölt egy elemet a Projektek megjelenítése képernyőn).The completed screen should now look like the following image (if the fields are blank, make sure you select an item on the View Projects screen).

Kész Részletek frissítése képernyő

7. lépés: Az alkalmazás futtatásaStep 7: Run the app

Most hogy az alkalmazás elkészült, futtassa, hogy megnézhesse a működését.Now that the app is complete, let's run it to see how it works. Hozzáadunk egy hivatkozást a SharePoint-webhelyen az alkalmazáshoz.We'll add a link on the SharePoint site to the app. Fogja tudni futtatni az alkalmazást a böngészőben, de szükség lehet az alkalmazás másokkal megosztására, hogy futtassák.You will be able to run the app in the browser, but you might need to share the app for other people to run it. További információt az Alkalmazások megosztása című témakörben talál.For more information, see Share your apps.

 1. Az Office 365 appindítójában kattintson vagy koppintson a PowerApps elemre.In the Office 365 app launcher, click or tap PowerApps.

  A PowerApps az Office 365 appindítóban

 2. A PowerApps-ban kattintson vagy koppintson a Projektmenedzsment alkalmazás három pont (. . .) ikonjára, majd a Megnyitás elemre.In PowerApps, click or tap the ellipsis (. . .) for Project Management app, then Open.

  A Projektmenedzsment alkalmazás kiválasztása

 3. Másolja az alkalmazás URL-címét a böngészőben.Copy the address (URL) for the app in the browser.

  Alkalmazás URL-címének másolása

 4. A SharePointban kattintson vagy koppintson a HIVATKOZÁSOK SZERKESZTÉSE elemre.In SharePoint, click or tap EDIT LINKS.

  SharePoint-webhelyhivatkozások szerkesztése

 5. Kattintson vagy koppintson a (+) hivatkozás gombra.Click or tap (+) link.

  Alkalmazásra mutató hivatkozás hozzáadása SharePoint-webhelyhez

 6. Adja meg a „Projektmenedzsment alkalmazás” nevet, és illessze be az alkalmazás címébe.Enter "Project Management app", and paste in the address for the app.

  Kapcsolat tulajdonságainak szerkesztése

 7. Kattintson vagy koppintson az OK, majd a Mentés elemre.Click or tap OK, then Save.

  Hivatkozás módosításainak mentése

Projektvezető hozzárendeléseAssign a manager to a project

Most, hogy az alkalmazás fent van a SharePoint-webhelyen, felvesszük a projekt jóváhagyói szerepét – megkeressük azon projekteket, amelyek nem rendelkeznek hozzárendelt vezetővel, és egy vezetőt rendelünk a projektek egyikéhez.Now that we have the app in our SharePoint site, we'll assume the role of the project approver - we'll look for any projects that don't have a manager assigned, and assign a manager to one of the projects. Ezután felvesszük a projektvezetői szerepet, és hozzáadunk néhány információt azon projekthez, amely hozzánk van rendelve.Then we'll assume the role of the project manager, and add some information about a project that is assigned to us.

 1. Első lépésként vizsgáljuk meg a projektadatokat a SharePointban.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Két projekt értéke Nincs hozzárendelve a PMAssigned oszlopban.Two projects have a value of Unassigned in the PMAssigned column. Ezek láthatóak lesznek az alkalmazásban.We will see these in the app.

  Ki nem osztott projektek a SharePoint-listában

 2. Kattintson vagy koppintson arra a hivatkozásra, amelyet az alkalmazáshoz hozott létre.Click or tap the link that you created to the app.

 3. Az első képernyőn kattintson vagy koppintson az Assign Manager (Vezető hozzárendelése) elemre.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Alkalmazás – bevezető képernyő

 4. Az Assign Manager (Vezető hozzárendelése ) képernyőn megjelenik a két ki nem osztott projekt a listából.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Válassza ki a New BI software (Új BI-szoftver) projektet.Select the New BI software project.

  A katalógus a kijelölt elemmel

 5. A Manager (Vezető) szövegbeviteli mezőben írja be a "Joni Sherman" nevet, majd kattintson az OK gombra.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  A rendszer alkalmazza a módosítást a listához, és a katalógus frissül, csak a fennmaradó ki nem osztott projekt jelenik meg.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Vezető hozzárendelése a projekthez

 6. Lépjen vissza a SharePoint-listához, és frissítse az oldalt.Go back to the SharePoint list and refresh the page. Látni fogja, hogy a projektbejegyzés most frissült a projektvezető nevével.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  A SharePoint-lista hozzárendelt projektvezetővel

A projekt részleteinek frissítéseUpdate details for the project

 1. Kattintson vagy koppintson a Vissza ikonra az első képernyőre való visszatéréshez, majd kattintson vagy koppintson a Részletek frissítése elemre.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Alkalmazás – bevezető képernyő

 2. A Projektek megjelenítése képernyőn a keresőmezőbe írja be az „Új" szöveget.On the View Projects screen, enter "New" in the search box.

  Keresés az alkalmazáskatalógusban

 3. Kattintson a Részletek nyílikonra a New BI software (új BI-szoftver) elemnél.Click Details arrow icon for the New BI software item.

  A katalógus a kijelölt elemmel

 4. Az Részletek frissítése képernyőn állítsa be a következő értékeket:On the Update Details screen, set the following values:

  • ProjectedStartDate (Becsült kezdési dátum) mező = „2017.3.6."The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • ProjectedEndDate (Becsült befejezési dátum) mező = „2017.3.24”The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • ProjectedDays (Napok becsült száma) mező = „15"The ProjectedDays field = "15"

  Elem részleteinek frissítése

 5. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap pipa ikonra a módosítás alkalmazásához a SharePoint-listára.to apply the change to the SharePoint list.

 6. Zárja be az alkalmazást, és térjen vissza a listához.Close the app, and go back to the list. Látni fogja, hogy a projektbejegyzés most frissült a dátum és nap módosításaival.You see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Frissített SharePoint-lista

A képletek részletes bemutatásaFormula deep-dive

Ez a PowerApps-képletek második választható szakasza.This is the second optional section on PowerApps formulas. Az első részletes ismertetőben a PowerApps által a három képernyős alkalmazásban a tallózási katalógushoz létrehozott képletek egyikét mutattuk be.In the first deep-dive, we looked at one of the formulas that PowerApps generates for the browse gallery in a three-screen app. Ebben a részletes ismertetőben egy, a második alkalmazás AssignManager képernyőjén használt képletet mutatunk be.In this deep-dive, we'll look at a formula that we use for the AssignManager screen of our second app. A képlet a következő:Here's the formula:

Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Projekt részletei', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )

Mi ennek a képletnek a feladata?What does this formula do? Ha kiválaszt egy elemet a katalógusban, majd az OK gombra kattint, a képlet frissíti a Projekt részletei listát, beállítva a PMAssigned oszlop értékét a bemeneti szövegben megadott értékre.When you select an item in the gallery and click the OK button, the formula updates the Project Details list, setting the PMAssigned column to the value that you specify in the text input. A képlet mindezekre függvények használatával képes:The formula uses functions to do its work:

 • A Patch (Javítás) függvénnyel az adatforrás egy vagy több rekordja módosítható.The Patch function modifies one or more records of a data source.

 • A LookUp (Keresés) függvény megkeresi egy adott tábla első olyan rekordját, amely megfelel egy bizonyos képletnek.The LookUp function finds the first record in a table that satisfies a formula.

A függvények képletben történő együttes használatakor az alábbi történik:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Az OK gombra kattintva meghívja a Patch függvényt a Projekt részletei lista frissítéséhez.When you click the OK button, the Patch function is called to update the Project Details list.

 2. A Patch függvényen belül a LookUp függvény azonosítja a Projekt részletei lista frissítendő sorát.Within the Patch function, the LookUp function identifies which row of the Project Details list to update. Ehhez a kijelölt katalóguselem azonosítóját hasonlítja össze a listában szereplő azonosítóval.It does this by comparing the ID of the selected gallery item to the ID in the list. Így például, ha az azonosító értéke 12, akkor a New BI software (Új BI-szoftver) bejegyzését kell frissíteni.For example, an ID of 12 means that the entry for New BI software should be updated.

 3. Most, hogy a Patch függvény rendelkezik a megfelelő azonosítóval, frissíti a PMAssigned mező értékét a TextInput1.Text által tartalmazott értékre.Now that the Patch function has the right ID, it updates the PMAssigned field to the value in TextInput1.Text.

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag-sorozat következő lépése: Power BI-jelentés létrehozása projektek elemzéséhez.The next step in this tutorial series is to create a Power BI report to analyze projects.