A PowerApps használata a szervezetnél – kérdések és válaszokPowerApps in your organization Q&A

A témakör azt ismerteti, hogy a szervezet felhasználói hogyan használhatják a PowerApps szolgáltatást, és hogy miként szabályozható a PowerApps szolgáltatás.This topic describes how users in your organization can use PowerApps, and how you can control the PowerApps service.

Regisztráció a PowerAppsreSign up for PowerApps

Mi a PowerApps?What is PowerApps?

A Microsoft PowerApps lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Windows, iOS és Android rendszerű mobileszközökhöz hozzanak létre alkalmazásokat.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Ezekkel az alkalmazásokkal olyan gyakran használt SaaS-szolgáltatásokhoz hozhatnak létre kapcsolatokat, mint például a Twitter, az Office 365, a Dropbox és az Excel.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Hogyan regisztrálhatnak a felhasználók a PowerApps szolgáltatásra?How do users sign up for PowerApps?

A szervezet egyéni felhasználói számára az egyetlen regisztrációs lehetőség a PowerApps 2. csomagjának próbaverziója, amelyre a PowerApps webhelyén regisztrálhatnak:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

1. lehetőségOption 1

A felhasználók regisztrálhatnak úgy, hogy megnyitják a powerapps.microsoft.com webhelyet, és az Ingyenes regisztráció lehetőséget választják, majd végrehajtják a PowerApps regisztrációs folyamatát a portal.office.com webhelyen.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

2. lehetőségOption 2

A felhasználók regisztrálhatnak úgy, hogy megnyitják a powerapps.microsoft.com webhelyet, és a Bejelentkezés lehetőséget választják, majd bejelentkeznek a munkahelyi vagy iskolai fiókjukkal, és a PowerApps használati feltételeinek elfogadásával regisztrálnak a PowerApps 2. csomagjának próbaverziójára.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Amikor a szervezet egy felhasználója regisztrál a PowerApps szolgáltatásra, a rendszer automatikusan hozzárendel egy PowerApps-licencet a felhasználóhoz.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

További információt a Self-service sign up for PowerApps (Önkiszolgáló regisztráció a PowerApps szolgáltatásra) című témakörben találhat.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Hogyan kaphatnak hozzáférést a szervezet felhasználói a PowerApps szolgáltatáshoz?How can users in my organization gain access to PowerApps?

A szervezetben lévő felhasználók három különböző módon kaphatnak hozzáférést a PowerApps szolgáltatáshoz:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Egyénileg regisztrálhatnak a PowerApps 2. csomagjának próbaverziójára a Hogyan regisztrálhatnak a felhasználók a PowerApps szolgáltatásra? című szakaszban leírtaknak megfelelően.They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • PowerApps-licenceket rendelhet hozzájuk az Office 365 felügyeleti portálon.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • A felhasználóhoz olyan Office 365- vagy Dynamics 365-csomag lett hozzárendelve, amely a PowerApps szolgáltatáshoz való hozzáférést tartalmaz.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. A PowerApps-funkciókat tartalmazó Office 365- és Dynamics 365-csomagok listáját a PowerApps díjszabását ismertető oldalon találhatja meg.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Letilthatom a szervezet felhasználói számára a PowerApps szolgáltatásra való regisztrációt?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

A Microsoft PowerApps 2. csomagját bármely személy felmerülő költségek nélkül kipróbálhatja 90 napig, a Hogyan regisztrálhatnak a felhasználók a PowerApps szolgáltatásra? című szakaszban leírtaknak megfelelően.Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Ez a lehetőség a bérlő minden felhasználója számára elérhető, és a rendszergazdák nem tudják azt letiltani. A felhasználó próbaidőszakának lejárta után a felhasználó elveszíti a PowerApps 2. csomagjának képességeihez való hozzáférést.This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Ha egy személy regisztrál a Microsoft PowerApps 2. csomagjának 90 napos próbaverziójára, és úgy dönt, hogy nem támogatja a szervezetben, a személy költségei semmilyen formában nem jelentkezhetnek a cégben.If a person signs up for a 90 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Amikor egy személy regisztrál a Microsoft PowerApps szolgáltatásra, ez – a Microsoft számos olyan nyilvános felhőszolgáltatásához hasonlóan, mint például a Bing, a Wunderlist, a OneDrive vagy az Outlook.com – az adott személy és a Microsoft közötti közvetlen kapcsolat, és semmilyen módon nem jelenti azt, hogy a szolgáltatást a szervezet nyújtja.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Végül, amennyiben a cég korlátozni kívánja a kizárólag szervezeti adatok a Microsoft PowerApps szolgáltatásban való használatát, ez adatveszteség-megelőzési szabályzatok használatával lehetséges.Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. További információt a Data loss prevention (DLP) policies (Adatveszteség-megelőzési szabályzatok) című témakörben találhat.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

A PowerApps felügyeleteAdministration of PowerApps

Miért jelent meg a PowerApps ikonja az Office 365 appindítójában?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Az augusztusi bejelentésnek megfelelően a Microsoft PowerApps most már az Office 365 csomag alapvető része.As announced in August, Microsoft PowerApps is now a fundamental part of the Office 365 suite. Három hónappal a bejelentés után a Microsoft PowerApps engedélyezve lett szolgáltatásként az Office 365 meglévő termékváltozataiban.Three months after this announcement Microsoft PowerApps was enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Mivel most már a világ bármely részén használhatják a felhasználók a Microsoft PowerApps szolgáltatást, az megjelent számukra az appindítóban.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it has appeared in the app launcher for them. A Licensing overview (A licencelés áttekintése) című témakörben tájékozódhat arról, hogy az Office 365 mely termékváltozataiban található meg mostantól a PowerApps szolgáltatás.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

Olvassa el a következő szakaszt, ha szeretné eltávolítani a PowerApps csempéjét az alapértelmezett appindítóból.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from the app launcher by default.

Hogyan távolíthatom el a PowerApps szolgáltatást a meglévő felhasználóktól?How do I remove PowerApps from existing users?

Ha egy felhasználóhoz a PowerApps 1. csomagjához vagy a PowerApps 2. csomagjához tartozó licenc lett hozzárendelve, akkor a következő lépésekkel távolíthatja el a PowerApps-licencet az adott felhasználótól:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Nyissa meg az Office 365 felügyeleti portált.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. A bal oldali navigációs sávban válassza a Felhasználók, majd az Aktív felhasználók lehetőséget.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Keresse meg azt a felhasználót, akinek el szeretné távolítani a licencét, és válassza ki a nevét.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.
 4. A felhasználó részletező ablaktáblájának Product licenses (Terméklicencek) szakaszában válassza a Szerkesztés lehetőséget.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Keresse meg a Microsoft PowerApps 1. csomagja vagy a Microsoft PowerApps 2. csomagja nevű licencet, állítsa a váltógombot a Kikapcsolva értékre, majd válassza a Mentés lehetőséget.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Ha egy felhasználó az Office 365- vagy Dynamics 365-csomagján keresztül rendelkezik hozzáféréssel a PowerApps szolgáltatáshoz, azt a következő lépésekkel tilthatja le:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Nyissa meg az Office 365 felügyeleti portált.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. A bal oldali navigációs sávban válassza a Felhasználók, majd az Aktív felhasználók lehetőséget.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Keresse meg azt a felhasználót, akinek le szeretné tiltani a hozzáférését, és válassza ki a nevét.Find the user you want to remove access for, and then select their name.
 4. A felhasználó részletező ablaktáblájának Product licenses (Terméklicencek) szakaszában válassza a Szerkesztés lehetőséget.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Bontsa ki a felhasználó Office 365- vagy Dynamics 365-licencét, tiltsa le a PowerApps for Office 365 vagy a PowerApps for Dynamics 365 nevű szolgáltatáshoz való hozzáférést, majd válassza a Mentés lehetőséget.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

A licencek tömegesen is eltávolíthatók a PowerShell használatával.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Erre részletes példát a Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell (Licencek felhasználói fiókokból való eltávolítása az Office 365 PowerShell használatával) című témakörben találhat.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Végül, a licenceken belül található szolgáltatások tömeges eltávolításával kapcsolatban a Disable access to services with Office 365 PowerShell (Szolgáltatásokhoz való hozzáférés letiltása az Office 365 PowerShell használatával) című témakörben találhat további útmutatást.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Ha eltávolítja a szervezet egy felhasználójának PowerApps-licencét vagy szolgáltatását, akkor ennek eredményeként a rendszer a PowerApps és a Dynamics 365 ikonját is eltávolítja a következő helyekről az adott felhasználó számára:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

Hogyan korlátozható a felhasználók a szervezet üzleti adataihoz a PowerApps használatával való hozzáférése?How can restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

A PowerApps lehetővé teszi, hogy adatzónákat hozzon létre az üzleti és a nem üzleti adatok számára az alábbi módon.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Ezen adatveszteség-megelőzési szabályzatok megvalósítását követően a rendszer megakadályozza, hogy a felhasználók olyan PowerApps-alkalmazásokat készítsenek vagy futtassanak, melyek üzleti és nem üzleti adatokat kapcsolnak össze.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. További információt a Data loss prevention (DLP) policies (Adatveszteség-megelőzési szabályzatok) című témakörben találhat.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Miért jelent meg 10 000 Microsoft PowerApps-licenc az Office 365-bérlőmben?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Mivel a szervezet megfelel a feltételeknek, a felhasználói egy 90 napos időszakban jogosultak kipróbálni a Microsoft PowerApps 2. csomagját, és ezek a próbaverziós licencek a bérlő új PowerApps-felhasználói számára rendelkezésre álló kapacitást jelölik.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Ezek a licencek díjmentesek.There is no charge for these licenses. Annak két konkrét oka lehet, ha 10 000 (próbaverziós) licencnyi kapacitás jelenik meg a PowerApps szolgáltatáshoz az Office 365 felügyeleti portálon:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Ha a bérlő legalább egy felhasználója részt vett a PowerApps nyilvános előzetesében, amely 2016 áprilisától 2016 októberéig tartott, akkor 10 000, „PowerApps és logikai folyamatok” címkével ellátott licenc fog megjelenni.If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Ha a bérlő legalább egy felhasználója regisztrált a PowerApps 2. csomagjának próbaverziójára a próbaverzióra való regisztráció a Hogyan regisztrálhatnak a felhasználók a PowerApps szolgáltatásra? című szakaszban leírt 1. lehetőségével, akkor 10 000, „Microsoft PowerApps és Flow” címkével ellátott licenc fog megjelenni.If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

Dönthet úgy, hogy maga rendel hozzá további licenceket a felhasználókhoz az Office 365 felügyeleti portálon, azt viszont fontos megjegyezni, hogy ezek a Microsoft PowerApps 2. csomagjának próbaverziós licencei, melyek érvényessége a felhasználóhoz való hozzárendelés után 90 nappal lejár.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Ez ingyenes?Is this free? Van díja ezeknek a licenceknek?Will I be charged for these licenses?

Ezek ingyenes próbaverziós licencek, melyekkel a felhasználók egy 90 napos időszakban próbálhatják ki a Microsoft PowerApps 2. csomagját.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days.

Hogyan változtat ez a szervezetben lévő felhasználók identitásainak kezelésén?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Ha a szervezet már rendelkezik meglévő Office 365-környezettel, és a szervezet minden felhasználójának van Office 365-fiókja, akkor az identitáskezelés nem változik.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Ha a szervezet már rendelkezik meglévő Office 365-környezettel, de nincs a szervezet minden felhasználójának Office 365-fiókja, akkor a rendszer a felhasználók munkahelyi vagy iskolai e-mail-címe alapján hoz létre felhasználókat a bérlőben, és rendel hozzá licenceket.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. Ez azt jelenti, hogy az adott időpontban kezelt felhasználók száma növekedni fog, ahogy a szervezet felhasználói regisztrálnak a szolgáltatásra.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Ha a szervezet nem rendelkezik az e-mail tartományhoz csatlakoztatott Office 365-környezettel, akkor az identitások kezelése nem változik.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. A rendszer egy új, kizárólag felhőalapú felhasználói címtárba veszi fel a felhasználókat, és lehetősége lesz átvenni a bérlői rendszergazda szerepét és kezelni őket.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Milyen eljárással kezelhetők a bérlők, melyeket a Microsoft hozott létre a felhasználók számára?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Ha a bérlőt a Microsoft hozta létre, az alábbi lépésekkel veheti át és kezelheti a bérlőt:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Csatlakozzon a bérlőhöz úgy, hogy egy olyan e-mail-címtartomány használatával regisztrál a PowerApps szolgáltatásra, mely megfelel a kezelni kívánt bérlői tartománynak.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Ha például a Microsoft a contoso.com bérlőt hozta létre, akkor egy @contoso.com végződésű e-mail-címmel csatlakozzon a bérlőhöz.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Vegye át a rendszergazdai irányítást a tartomány tulajdonjogának ellenőrzésével: miután csatlakozott a bérlőhöz, a tartomány tulajdonjogának ellenőrzésével előléptetheti saját magát a rendszergazdai szerepkörbe.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:To do so, follow these steps:
 3. Nyissa meg a https://portal.office.com webhelyet.Go to https://portal.office.com.
 4. Válassza az appindító ikonját a bal felső sarokban, majd a Rendszergazda lehetőséget.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Olvassa el az utasításokat a Become the admin (A rendszergazdai szerep átvétele) lapon, majd válassza a Yes, I want to be the admin (Igen, szeretnék én lenni a rendszergazda) lehetőséget.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

MEGJEGYZÉS: Ha ez a beállítás nem jelenik meg, már van Office 365 rendszergazda.NOTE: If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Ha több tartománnyal rendelkezem, szabályozhatom, hogy a felhasználók mely Office 365-bérlőbe legyenek felvéve?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Ha nem tesz semmit, a rendszer minden felhasználói e-mail-tartományhoz és -altartományhoz létrehoz egy bérlőt.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Ha azt szeretné, hogy az e-mail-címeik kiterjesztésétől függetlenül minden felhasználó ugyanabba a bérlőbe tartozzon:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Előre hozzon létre egy célbérlőt, vagy használjon egy meglévő bérlőt.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Adja hozzá az összes meglévő tartományt és altartományt, amelyet szeretne a bérlőben egyesíteni.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Ezután az összes olyan felhasználó, akinek az e-mail-címe ezekre a tartományokra és altartományokra végződik, automatikusan a célbérlőhöz lesz csatlakoztatva, amikor regisztrál.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

FONTOS: Nincs olyan támogatott automatizált mechanizmus, mellyel a felhasználók a létrehozásuk után áthelyezhetők egyik bérlőből a másikba.IMPORTANT: There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. A tartományok egyetlen Office 365-bérlőhöz való hozzáadásával kapcsolatban a Tartomány és felhasználók hozzáadása az Office 365-höz című témakörben olvashat bővebben.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.