Alkalmazásbeli folyamatok elindításaStart a flow in an app

A Microsoft Flow segítségével olyan logikákat hozhat létre, melyek adott alkalmazásbeli esemény bekövetkezésekor végrehajtanak egy vagy több feladatot.You can use Microsoft Flow to create logic that performs one or more tasks when an event occurs in an app. Például beállíthatja, hogy egy adott gomb kiválasztásakor, a rendszer létrehozzon egy elemet egy SharePoint-listán, elküldjön egy emailt vagy egy értekezlet-összehívást, felvegyen egy fájlt a felhőbe, vagy végrehajtsa ezek mindegyikét.For example, configure a button so that, when a user selects it, an item is created in a SharePoint list, an email or meeting request is sent, a file is added to the cloud, or all of these. Bármilyen vezérlőt beállíthat a folyamat indításához, amely akkor is folytatódni fog, ha közben bezárja a PowerAppst.You can configure any control in the app to start the flow, which continues to run even if you close PowerApps.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Regisztráljon a PowerApps szolgáltatásra, majd tegye a következők egyikét:Sign up for PowerApps, and then follow either of these steps:

  • Telepítse a Windowshoz készült PowerApps Studiót a Microsoft Store áruházból, nyissa meg, majd jelentkezzen be ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a regisztráció során használt.In the Windows Store, install PowerApps Studio for Windows, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
  • A powerapps.com oldalon nyissa meg a PowerApps Studio webes változatát, a bal alsó sarokban látható Új alkalmazás lehetőségre kattintva.In powerapps.com, open PowerApps Studio for web by clicking or tapping New app in the lower-left corner.
 • Tekintse át a vezérlők konfigurálása témát.Learn how to configure a control.

Folyamat létrehozásaCreate a flow

 1. Jelentkezzen be a powerapps.com webhelyen, majd válassza a Folyamatok lehetőséget a bal oldali navigációs sávról.Sign in to powerapps.com, and then select Flows in the left navigation bar.

 2. A Saját folyamatok oldalon válassza az Üres folyamat létrehozása lehetőséget.On the My Flows page, select Create from blank.

  A sablonhasználat nélküli folyamatlétrehozási lehetőség

  A rendszer felveszi a PowerAppst alapértelmezett triggerként.PowerApps is added as the default trigger.

  A PowerApps, mint a folyamatot kezdeményező trigger

 3. Válassza az Új lépés, majd a Művelet hozzáadása lehetőséget.Select New step, and then select Add an action.

  A Művelet hozzáadása lehetőség

 4. A mezőbe, ahol a Keresés az összes szolgáltatás és művelet között felirat megjelenik, az alábbi példát követve adjon meg egy műveletet a folyamathoz:In the box that says Search all services and actions, specify an action for your flow, as in this example:

  1. Írja be a SharePoint nevet a mezőbe, és válassza a SharePoint - Create item (Elem létrehozása) lehetőséget a Műveletek alatti listából.Type SharePoint in the box, and then select SharePoint - Create item in the list under Actions.

   SharePoint elem létrehozására szolgáló lehetőség

  2. Amikor a rendszer kéri, adja meg a SharePoint eléréséhez szükséges hitelesítő adatokat.If prompted, provide credentials to connect to SharePoint.

  3. A Site address (Webhely címe) mezőbe írja be vagy illessze be a listát tartalmazó SharePoint Online webhely URL-címét.In the Site Address box, type or paste the URL of a SharePoint Online site that contains a list.

   Note

   A lista címe nélkül adja meg a webhely URL-címét.Specify the URL for the site not including the list.

  4. A List Name (Lista neve) mezőben válassza ki a használni kívánt listát.In the List Name box, select the list that you want to use.

  5. Kattintson vagy koppintson a Cím mezőre, majd válassza a Dinamikus tartalom hozzáadása lehetőséget.Click or tap the Title box, and then select Add dynamic content.

   A Rákérdezés a PowerApps-ben paraméter felvétele a Cím mezőhöz

  6. A paraméterek listájából válassza ki a Rákérdezés PowerApps-ben lehetőséget.In the list of parameters, select Ask in PowerApps.

   Paraméter felvétele

 5. (nem kötelező) Adjon meg egy vagy több további műveletet, például a jóváhagyó levél küldését adott címre, vagy kapcsolódó bejegyzés létrehozását egy másik adatforrásban.(optional) Specify one or more additional actions, such as sending approval mail to an address that you specify or creating a related entry in another data source.

 6. A képernyő felső részén adja meg vagy illessze be a folyamat nevét, majd válassza a Folyamat létrehozása lehetőséget.Near the top of the screen, type or paste a name for your flow, and then select Create flow.

  Folyamat elnevezése és mentése

Folyamat hozzáadása egy alkalmazáshozAdd a flow to an app

 1. A PowerAppsben válassza ki a Fájl menü Új elemét.In PowerApps, select New in the File menu.

 2. Az Üres alkalmazás csempéről válassza a Telefonos elrendezés lehetőséget.On the Blank app tile, select Phone layout.

 3. Vegyen fel egy Szövegbevitel vezérlőelemet, és adja neki a RekordCíme nevet.Add a Text input control, and name it RecordTitle.

 4. Vegyen fel egy Gomb vezérlőt, és helyezze a RekordCíme vezérlő alá.Add a Button control, and move it under RecordTitle.

 5. Miközben ki van választva a Gomb vezérlőelem, válassza ki a Flows (Folyamatok) lehetőséget a Művelet fülön.With the Button control selected, select Flows on the Action tab.

  A Flows lehetőség a Művelet fülön

 6. A megjelenő panelről válassza ki az előző eljárás során létrehozott eljárást.In the pane that appears, select the flow that you created in the previous procedure.

  Note

  Ha a folyamat, amit létrehozott innen nem érhető el, ellenőrizze, hogy a PowerApps ahhoz a környezethez van-e beállítva, amelyben létrehozta a folyamatot.If the flow that you created isn't available, confirm whether PowerApps is set to the environment in which you created the flow.

  Folyamat hozzáadása a testreszabási panelről

 7. Írja be vagy illessze be a RecordCíme.Text) értéket a képletsávba automatikusan felvett képlet végére.In the formula bar, type or paste RecordTitle.Text) at the end of the formula that's been automatically added.

  A folyamatot magában foglaló OnSelect tulajdonság

Folyamat teszteléseTest the flow

 1. Nyissa meg az Előnézetet az F5 billentyű leütésével (Vagy a jobb felső sarok közelében látható nyíl kiválasztásával).Open Preview by pressing F5 (or by selecting the arrow near the upper-right corner).

  A folyamatot magában foglaló OnSelect tulajdonság

 2. Írjon be vagy illesszen be egy szöveget a RekordCíme mezőbe, majd koppintson a Gomb vezérlő elemre.Type or paste text in RecordTitle, and then click or tap the Button control.

  A rendszer létrehoz egy SharePoint elemet a megadott listán, melynek címe az Ön által megadott szöveg lesz.A SharePoint item is created in the list you specified with the text you specified as the title. Ha a folyamat futásakor a lista nyitva volt, a változások megjelenítéséhez valószínűleg frissítenie kell a böngészőablakot.If the list was open when the flow ran, you might need to refresh your browser window to show the changes.