A szívverések működése az Operations Manager programban

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

A System Center 2012 – Operations Managerszívveréseket használ az egy ügynök és az ügynök elsődleges felügyeleti kiszolgálója közti kommunikációs csatornák figyelésére. A szívverés egy adatcsomag, amelyet az ügynök rendszeresen elküld a felügyeleti kiszolgálóra, alapértelmezésben minden 60 másodpercben, az 5723-as (UDP) porton keresztül.

Ha egy ügynök 4 alkalommal nem küld szívverést, akkor Állapotfigyelő szolgáltatás szívveréshibája riasztás generálódik, és a felügyeleti kiszolgáló a ping paranccsal megkísérli felvenni a kapcsolatot a számítógéppel. Ha a számítógép a ping parancsra nem válaszol, akkor a rendszer Sikertelen csatlakozás a számítógéphez riasztást generál. Ezt a folyamatot az alábbi ábra mutatja be.

A szívverés folyamatának szemléltetése

Ha mindkét riasztást látja, akkor tudhatja, hogy a felügyeleti kiszolgáló nem tudott a számítógéphez csatlakozni. Ha csak a szívveréshiba riasztást látja, akkor a számítógéphez csatlakozni lehetett, de az ügynökkel kapcsolatban probléma áll fenn. A szívverés visszatértekor mindkét riasztás automatikusan bezáródik.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Alapértelmezésben a hiányzó szívverések miatti riasztásokat és a ping parancsra adott válaszokat az ügyfél típusú operációs rendszerek letiltják. Az ügyfél típusú operációs rendszerekből érkező riasztások fogadásához bírálja felül az Állapotfigyelő szolgáltatás szívveréshibája és a Nem elérhető számítógép figyelőket a Riasztás létrehozása paramétert Igaz értékre állítva az Ügyfél típusú Windows operációs rendszer osztálynál.

Az ügynök által felügyelt számítógép állapota az Állapotfigyelő szolgáltatás szívveréshibája riasztás generálásakor kritikusra (piros) változik. Az állapot részleteinek megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a számítógépre az Aktív riasztások területen, mutasson a Megnyitás lehetőségre, majd kattintson az Állapotfigyelő elemre. Az Elérhetőség csomópont kibomlik a kritikus elemek megjelenítéséhez. Kattintson az Állapotfigyelő szolgáltatás szívverési hibája elemre, majd az Állapotváltozási események fülre. Látni fogja az állapotváltozások listáját a felléptük dátumával és időpontjával együtt. Egy előfordulást kiválasztva az információk megjelennek a Részletek ablaktáblában. A szívverések visszatértekor az állapot kifogástalanná (zöld) változik.

Az Adminisztráció munkaterület Beállítások részén módosíthatja az összes ügynök szívverési intervallumát és az összes felügyeleti kiszolgáló kihagyott szívveréseinek számát az alábbi ábrán látható módon.

Administration workspace, Heartbeat settings

A számítógép tulajdonságait az Adminisztráció munkaterület Ügynök által felügyelt vagy Felügyeleti kiszolgálók részén megnyitva felülbírálhatja az egyedi ügynökök globális szívverési intervallumát és az egyedi felügyeleti kiszolgálók kihagyott szívveréseinek a számát. Így például növelheti a szívverési intervallumot egy olyan számítógépen, mely lassú hálózati kapcsolattal rendelkezik.

Lásd még

A szívverési riasztások megoldása
Hogyan keletkeznek a riasztások?
Az aktív riasztások megjelenítése
A riasztás részleteinek megjelenítése
Riasztások, szabályok és figyelők tulajdonságainak vizsgálata
Riasztás bezárásának a hatása
Egy figyelő által létrehozott riasztás lezárása
Állapotfigyelő visszaállítása
Annak a számítógépnek az azonosítása, amelyen probléma jelentkezik
Az Állapotkezelő használata a problémák vizsgálatára
Az Esemény nézet használata a problémák vizsgálatára
A riasztásviharok kezelése
Az összes szabályok és figyelők az ügynök által felügyelt számítógépen futó megtekintése
How to Set Alert Resolution States (A riasztásfeloldási állapotok beállítása)
How to Configure Automatic Alert Resolution (Az automatikus riasztásfeloldás konfigurálása)
.NET-alkalmazások riasztásainak megtekintése és kivizsgálása (kiszolgálóoldali perspektíva)
Diagnosztikai és helyreállítási feladatok