Védelmi csoportok létrehozása és felügyelete

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Mielőtt létrehozna egy védelmi csoportot egy forrás védelmére, ellenőrizze a következőket:

 1. Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Ha nem, akkor tekintse meg a következőt:

 2. Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. Ha nem, akkor a különböző lehetőségekről itt talál további információkat:

 3. Állítsa be a DPM védelmi ügynököt a védeni kívánt számítógépen vagy kiszolgálón. Részletes információ: A védelmi ügynök beállítása.

 4. Ezután hozzon létre egy védelmi csoportot, amely tartalmazza a védeni kívánt erőforrásokat.

Védelmi csoport létrehozása

Az Új védelmi csoport létrehozása varázsló segítségével tudja megadni, hogy biztonsági mentést kíván készíteni a számítógépek és kiszolgálók adatairól. Ez egy szabványos varázsló, de tartalmaz néhány kiegészítő oldalt olyan munkaterhelésekhez, mint például az Exchange. Védelmi csoportot a következőképpen hozhat létre:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzoljának navigációs sávján látható Védelem gombra.

 2. A Műveletek ablaktáblában kattintson a Védelmi csoport létrehozása parancsra. Nézze át az Üdvözlőoldalt, majd kattintson a Tovább gombra.

 3. A Védelmi csoport típusának kiválasztása lapon válassza ki a Kiszolgálók vagy az Ügyfelek elemet. Az ügyfeleket csak akkor válassza ki, ha olyan Windows-gépen szeretné elvégezni az adatok biztonsági mentését, amelyen Windows-ügyfél operációs rendszer fut. Minden egyéb munkaterhelés esetén válassza a kiszolgálókat. A DPM által védett munkaterhelések listája itt található: A DPM-védelem támogatási mátrixa.

 4. A Csoporttagok kiválasztása oldalon válassza ki a védeni kívánt erőforrásokat.

 5. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása oldalon adja meg a védelmi csoport nevét.

  Válassza ki a Rövid távú védelmet szeretnék a következő használatával: Lemez elemet, és válassza az Online védelmet szeretnék beállítást, ha az Azure Backup szolgáltatás segítségével szeretné az Azure-ba menteni az adatok biztonsági másolatát. Ha ez a beállítás nem áll rendelkezésre, akkor a varázsló segítségével fejezze be a csoport létrehozását, majd módosítsa a védelmi csoport beállításait az opció kiválasztásához. Az Azure-ban akár 3360 napig tárolhatja az adatokat.

  Ha önálló szalag vagy szalagtár van csatolva a DPM-kiszolgálóhoz, akkor csak a Szalagos hosszú távú védelmet szeretnék értéket választhatja ki.

 6. Az Exchange-védelem beállításakor a varázsló kibővül néhány, az Exchange-hez kapcsolódó oldallal:

  • Az Exchange-védelmi beállítások meghatározása lapon válassza Az Eseutil futtatása az adatok sértetlenségének ellenőrzéséhez lehetőséget az Exhange Server-adatbázisok sértetlenségének ellenőrzéséhez. Ez a lépés az Exchange Serverről a DPM-kiszolgálóra helyezi át a biztonsági mentés konzisztencia-ellenőrzését, amely kiküszöböli az Eseutil.exe eszköznek az Exchange Serveren való futtatásának adatátviteli hatását a biztonsági mentés során. Ha biztosítani szeretné egy adatbázis-elérési csoport (DAG) védelmét, jelölje be a Futtatás csak a naplófájlokon (DAG-kiszolgálók esetén ajánlott) jelölőnégyzetet. Ha előzőleg nem másolta az .eseutil fájlt Előfeltételek részben leírtak szerint, hibaüzenet jelenik meg.

  • Az Exchange DAG védelmének megadása lapon válassza ki a teljes vagy másolásos biztonsági mentés céljából másolni kívánt adatbázisokat a Teljes biztonsági mentésre kiválasztott adatbázis-másolatok vagy a Másolásos biztonsági mentésre kiválasztott adatbázis-másolatok listából. Ugyanazon adatbázis több másolatának védelméhez csak egy másolatot választhat ki teljes biztonsági mentésre, a többi másolatot pedig másolásos biztonsági mentésre választhatja ki.

 7. A Rövid távú célok megadása oldal Megőrzési időtartam eleménél határozza meg, hogy mennyi ideig kívánja megőrizni a lemezadatokat. A Szinkronizálás gyakorisága azt adja meg, hogyan a rendszer milyen gyakran futtassa az adatok növekményes biztonsági mentéseit. A növekményes biztonsági mentések időközeinek megadása helyett azt is megteheti, hogy engedélyezi a Közvetlenül egy helyreállítási pont előtt beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a DPM expressz teljes biztonsági mentést futtat az egyes ütemezett helyreállítási pontok előtt.

  Ha alkalmazások munkaterhelését védi, akkor a helyreállítási pontok a Szinkronizálás gyakorisága beállítás szerint jönnek létre, ha az alkalmazás támogatja a növekményes biztonsági mentéseket. Ha nem támogatja, akkor a DPM expressz teljes biztonsági mentést futtat növekményes helyett, és a helyreállítási pontokat a beállított expressz biztonsági mentési ütemezés szerint hozza létre.

 8. Ha engedélyezte a hosszú távú szalagos tárolást, akkor a Rövid távú célok megadása oldal Megőrzési időtartam eleménél határozza meg, hogy mennyi ideig szeretné megőrizni a szalagos adatokat (1–99 év).

  A Biztonsági mentés gyakorisága elemnél válassza ki a kívánt értéket. A biztonsági mentés gyakorisága a megadott megőrzési időtartamon alapul, ahogy azt a következő lista is mutatja:

  • Ha a megőrzési időtartam 1–99 év, akkor a biztonsági mentések naponta, hetente, kéthetente, havonta, negyedévente, félévente vagy évente hajthatók végre.

  • Ha a megőrzési időtartam 1–11 hónap, akkor a biztonsági mentések naponta, hetente, kéthetente vagy havonta hajthatók végre.

  • Ha a megőrzési tartomány 1–4 hét, a biztonsági mentések naponta vagy hetente hajthatók végre.

  Ha csak egyetlen védelmi csoport van, a DPM egy önálló szalagos meghajtón ugyanazt a szalagot használja a napi biztonsági mentésekhez, amíg el nem fogy rajta a terület. A következőt is teheti: Eltérő védelmi csoportokba tartozó adatok közös elhelyezése szalagon.

 9. Ha hosszú távú szalagos tárolást állított be, akkor a Szalag és szalagtár részleteinek kiválasztása oldalon adja meg a védelmi csoport biztonsági mentéséhez használni kívánt szalagot és szalagtárat. Azt is megadhatja, hogy az adatok biztonsági másolata tömörítve, illetve titkosítva legyen-e.

 10. A Lemezfoglalás ellenőrzése oldal megjeleníti az ajánlott lemezfoglalásokat. Az ajánlások a megőrzési időtartamtól, a munkaterhelés típusától és a védeni kívánt adatok méretétől függnek.

  • Adatok mérete – A védelmi csoportban található adatok mérete.

  • Lemezterület – A DPM által ajánlott lefoglalandó terület a védelmi csoport számára. Ha módosítani kívánja ezt a beállítást, akkor érdemes valamivel nagyobb helyet lefoglalnia, mint amennyire a becslései alapján a növekvő adatforrásoknak szüksége lesz.

  • Adatok közös elhelyezése – Ha engedélyezi a közös elhelyezést, akkor a védelmi csoport több adatforrása egyetlen replika- és helyreállításipont-kötetre képezhető le. A közös elhelyezés nem minden munkaterhelésnél támogatott.

  • Automatikus növekedés – Ha engedélyezi ezt a beállítást, akkor a DPM automatikusan megpróbálja 25%-kal növelni a lemezméretet, ha a védelmi csoportban található adatok mérete meghaladja az eredetileg lefoglalt területet

  • Tárolókészlet részletei – A tárolókészlet aktuális állapotát jeleníti meg a teljes és a szabad lemezterülettel együtt.

 11. A Replika-létrehozási módszer kiválasztása oldalon adhatja meg, hogy a rendszer hogyan végezze el a védelmi csoport adatainak kezdeti replikálását. Ha hálózati replikálást választ, akkor egy csúcsidőn kívüli időpont kiválasztását ajánljuk. Nagyobb adatmennyiségeknél vagy nem optimális hálózati állapotok esetén érdemes lehet az adatokat kapcsolat nélküli módban, cserélhető adathordozó segítségével replikálni.

 12. A Konzisztencia-ellenőrzési beállítások oldalon válassza ki, hogyan szeretné automatizálni a konzisztencia-ellenőrzéseket. Beállíthatja hogy a rendszer ütemezés szerint futtasson ellenőrzést, vagy csak akkor, amikor a replikaadatok inkonzisztenssé válnak. Ha nem szeretne automatikus konzisztencia-ellenőrzést beállítani, akkor bármikor lefuttathat egy manuális ellenőrzést, ha a jobb gombbal a DPM-konzol Védelem területén található védelmi csoportra kattint, és kiválasztja a Konzisztencia-ellenőrzés végrehajtása elemet.

 13. Az Összefoglalás lapon ellenőrizze a beállításokat, és kattintson a Csoport létrehozása lehetőségre.

  A DPM elvégzi a kezdeti replikálást. A védelmi csoport állapota az Állapot oldalon tekinthető meg. Ha a kezdeti replikálás sikeresen befejeződött, OK állapot jelenik meg.

Védelem leállítása és a védelmi csoport törlése

Egy védelmi csoport csak a védelem kikapcsolása után törölhető.

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzoljának navigációs sávján látható Védelem gombra.

 2. A kijelzőpanelen válassza ki a védelmi csoportot, amelynek védelmét le kívánja állítani.

 3. A Műveletek ablaktáblában kattintson a Csoport védelmének kikapcsolása parancsra. Megjelenik a Védelem kikapcsolása párbeszédpanel.

 4. Válassza ki, hogy meg szeretné őrizni vagy törölni szeretné a védett adatokat:

  1. Kattintson a Védett adatok megőrzése lehetőségre, ha meg szeretné tartani lemezen a replikát a hozzá tartozó, a megőrzési időtartamon belül lévő helyreállítási pontokkal és szalagokkal együtt.

  2. Kattintson a Védett adatok törlése lehetőségre, ha törölni szeretné a lemezről a replikát, és hagyni szeretné lejárni a szalagokon lévő helyreállítási pontokat.

 5. Kattintson a Védelem kikapcsolása gombra. A védelmi csoportban lévő adatforrások védelme leáll, és a DPM törli a védelmi csoportot.