Helyrendszerszerepkörök hozzáadása a System Center Configuration ManagerhezAdd site system roles for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Minden System Center Configuration Manager-hely több helyrendszerszerepkört támogat.Each System Center Configuration Manager site supports multiple site system roles. Egyes szerepkörök a funkciók és kapacitás, a webhely a hely szolgáltatásnyújtási, és az eszközök és felhasználók felügyeletének terjeszti ki.Each role extends the functionality and capacity of your site to provide services to the site and to manage devices and users. A helyrendszer-kiszolgálón az összes helyrendszerszerepkörnek ugyanarról a helyről kell származnia.Each site system role on a site system server must be from the same site.

A Configuration Manager nem támogatja a helyrendszerszerepköröket egy adott helyrendszer-kiszolgáló több helyén.Configuration Manager does not support site system roles for multiple sites on a single site system server.

Tipp

Ha nem ismeri a helyrendszer-szerepkörök vagy a helykiszolgáló, helyrendszer-kiszolgálók és helyrendszerszerepkörök közötti különbség alapjaival, lásd: a System Center Configuration Manager – alapok.If you're not familiar with the basics for site system roles or the difference between the site server, site system servers, and site system roles, see Fundamentals of System Center Configuration Manager.

A következő témakörök bemutatják a helyrendszerszerepkörök telepítésével kapcsolatos részletes eljárásokat és a kapcsolódó tudnivalókat:The following topics detail procedures and related details for installing site system roles: