Az iOS aktiválási zár kezelése a System Center Configuration ManagerrelManage iOS Activation Lock with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager segíthet az iOS aktiválási zárának kezelésében, amely az iOS 7.1 és újabb rendszerű eszközök Find My iPhone alkalmazásának egyik funkciója.System Center Configuration Manager can help you manage iOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS 7.1 and later devices. Ha a funkció be van kapcsolva, meg kell adni a felhasználó Apple ID azonosítóját és jelszavát ahhoz, hogy el lehessen végezni az alábbiak bármelyikét:When Activation Lock is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • A Find My iPhone alkalmazás kikapcsolásaTurn off Find My iPhone
 • Az eszköz alaphelyzetbe állításaErase the device
 • Az eszköz újraaktiválásaReactivate the device

Ha nem felügyelt eszközön használja a Find My iPhone alkalmazást, az aktiválási zár automatikusan bekapcsol.On unsupervised devices, Activation Lock is enabled automatically when the Find My Iphone app is used.

A felügyelt eszközökön az aktiválási zárat a Configuration Manager megfelelőségi beállításaiban kell engedélyezni.On supervised devices, you must activate Activation Lock by using Configuration Manager compliance settings.

Tipp

Az iOS-eszközök felügyelt módja lehetővé teszi az eszközök az Apple Configurator eszközzel való zárolását, így meghatározott üzleti célokra korlátozva annak funkcióit.Supervised mode for iOS devices lets you use the Apple Configurator Tool to lock down a device to limit functionality to specific business purposes. A felügyelt mód általánosságban csak céges eszközökhöz használható.Supervised mode is generally only for corporate-owned devices.

Az aktiválási zár segít biztosítani az iOS-eszközök biztonságát, és növeli a megtalálásuk esélyét azok elvesztésekor vagy ellopásakor, ugyanakkor ez a funkció számos kihívást is jelenthet Ön, mint rendszergazda számára.While Activation Lock helps secure iOS devices and improves the chances of recovery if they are lost and stolen, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Példa:For example:

 • Egy felhasználó beállítja az aktiválási zárat egy eszközön.One of your users sets up Activation Lock on a device. A felhasználó később elhagyja a céget és visszaszolgáltatja az eszközt.The user then leaves the company and returns the device. A felhasználó Apple ID azonosítója és jelszava nélkül semmilyen módon nem lehet újraaktiválni az eszközt, még az összes adat törlése után sem.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device, even if you wipe it.
 • Szüksége van egy jelentésre az összes eszközről, amelyen engedélyezve van az aktiválási zár.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.
 • A szervezetben egy eszközfrissítés során néhány eszközt másik részleghez szeretne rendelni.During a device refresh in your organization, you want to reassign some devices to a different department. Csak azokat az eszközöket lehet újból hozzárendelni, amelyeken nincs engedélyezve az aktiválási zár.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Az Apple az ilyen problémák megoldására vezette be az aktiválási zár megkerülését az iOS 7.1-ben.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock bypass in iOS 7.1. Ez lehetővé teszi az aktiválási zár a felhasználó Apple ID azonosítója és jelszava nélkül való eltávolítását a felügyelt eszközökről.This lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. A felügyelt eszközök létre tudnak hozni egy eszközspecifikus aktiválásizár-áthidaló kódot, mely az Apple aktiválási kiszolgálóján van tárolva.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

További részleteket az aktiválási zárról ittolvashat.You can read more about Activation Lock here.

Az aktiválási zár kezelése a Configuration ManagerrelHow Configuration Manager helps you manage Activation Lock

A Configuration Manager kétféle módon segíthet az aktiválási zár kezelésében:Configuration Manager can help you manage Activation Lock in two ways:

 1. Az aktiválási zár engedélyezése felügyelt eszközökön.Enable Activation Lock on supervised devices.
 2. Az aktiválási zár megkerülése felügyelt eszközökön.Bypass Activation Lock on supervised devices.

Fontos

Az aktiválási zár nem kerülhető meg nem felügyelt eszközökön.You cannot bypass Activation Lock on unsupervised devices.

Vállalati eszközök esetében ez a következő üzleti előnyökkel jár:The business benefits of this for corporate-owned devices are:

 • A felhasználó élvezheti a Find My iPhone alkalmazás biztonsági előnyeitThe user gets the security benefits of the Find My iPhone app
 • Lehetővé teheti, hogy a felhasználó annak tudatában végezhesse a munkáját, hogy az eszközt ki lehet vonni vagy fel lehet oldani annak zárolását, amikor a használatának módosítására van szükségYou can enable the user to do their work knowing that when the device needs to be repurposed, you can retire or unlock it

Aktiválási zár engedélyezése felügyelt eszközökEnable Activation Lock on supervised devices

A Configuration Manager megfelelőségi beállításaiban hozzon létre és telepítsen egy iOS és Mac OS X típusú konfigurációelemet, hogy engedélyezze az aktiválási zárat felügyelt eszközökön:You use Configuration Manager compliance settings to create and deploy a configuration item of the type iOS and Mac OS X to enable Activation Lock on supervised devices:

 1. iOS és Mac OS X típusú konfigurációelemek létrehozásáról a Konfigurációelemek létrehozása a System Center Configuration Manager ügyfélalkalmazás nélkül felügyelt iOS és Mac OS X rendszerű eszközökhöz című Tudásbázis-cikkből tájékozódhat.Use the information in the topic How to create configuration items for iOS and Mac OS X devices managed without the System Center Configuration Manager client to create a configuration item of the type iOS and Mac OS X.
 2. A Konfigurációelem létrehozása varázsló Rendszerbiztonság lapján az Aktiválási zár engedélyezése (csak felügyelt módban) lehetőséget állítsa Engedélyezettértékre.On the System Security page of the Create Configuration Item Wizard, configure the setting Allow Activation Lock (supervised mode only) to Allowed.
 3. Adja hozzá a konfigurációelemet egy referenciakonfigurációhoz.Add the configuration item to a configuration baseline.
 4. Ezt a referenciakonfigurációt telepítse azokat az iOS-eszközöket tartalmazó gyűjteményen, amelyeken engedélyezni szeretné az aktiválási zárat.Deploy this configuration baseline to a collection containing the iOS devices for which you want to enable Activation Lock.

Fontos

Ezt az eljárást csak akkor kövesse, ha a birtokában van az eszköz.Ensure you are in physical possession of the device before you follow this procedure. Ha nincs, az aktiválási zár megkerülése ez esetben is megtörténik, és az eszközt éppen birtokló személynek teljes hozzáférése lesz az eszközhöz, aki így kikapcsolhatja a Find My iPhone funkciót, alaphelyzetbe állíthatja vagy újraaktiválhatja az eszközt.If you do not, the Activation Lock will be bypassed and whoever is in possession of the device will have full access to it, allowing them to turn off Find My iPhone, erase the device, or reactivate it.

Csak felügyelt eszközökön kerülheti meg az aktiválási zárat vagy kérheti le annak áthidaló kódját; ha nem felügyelt eszközön próbálja megkerülni az aktiválási zárat vagy megtekinteni az áthidaló kódot, az hibát fog eredményezni.You can only bypass Activation Lock or retrieve the Activation Lock bypass code on supervised devices; trying to bypass activation lock on an unsupervised device or view the bypass code results in an error.

Az aktiválási Zárjának megkerüléséhez szükséges kód megtekintéseView the Activation Lock bypass code

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.
 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközökelemre.In the Assets and Compliance workspace, click Devices.
 3. Válassza ki a felügyelt módban lévő regisztrált eszközt, amelyen engedélyezve van az aktiválási zár.Select an enrolled device that is in supervised mode that has Activation Lock enabled.
 4. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Távoli eszközök műveletei > Aktiválási zár áthidaló kódjának megjelenítéselehetőségre.On the Home tab, in the Device group, click Remote Device Actions > View Activation Lock Bypass Code.
 5. Az Aktiválási zár áthidaló kódja párbeszédpanelben megjelenik a kiválasztott eszközhöz tartozó áthidaló kód.The Activation Lock Bypass Code dialog box displays the bypass code for the selected device.

Az aktiválási zár megkerüléseBypass Activation Lock

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.
 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközökelemre.In the Assets and Compliance workspace, click Devices.
 3. Válassza ki a felügyelt módban lévő regisztrált eszközt, amelyen engedélyezve van az aktiválási zár.Select an enrolled device that is in supervised mode that has Activation Lock enabled.
 4. A Kezdőlap lap Eszközök csoportjában kattintson a Távoli eszközök műveletei > Aktiválási zár megkerüléselehetőségre.On the Home tab, in the Devices group, click Remote Device Actions > Bypass Activation Lock.
 5. Olvassa el a figyelmeztető párbeszédpanelben megjelenő üzeneteket, majd ha befejezte, kattintson az Igen gombra.Read the messages in the warning dialog box, and click Yes when you are ready to proceed.
 6. A zárolásfeloldási kérés állapotát az alábbi helyeken ellenőrizheti:You can examine the status of the unlock request from:

  • Az eszköz felderítési adataiban, az eszköztulajdonságok párbeszédpanelen.The discovery data for the device in the device properties dialog box.
  • Az Eszközök nézet Aktiválási zár megkerülésének állapota oszlopában (alapértelmezés szerint ez az oszlop rejtett).The Activation Lock Bypass State column in the Devices view (this column is hidden by default).
  • A részletek ablaktáblában az Összefoglalás lap Távoli eszköz műveletadatai szakaszában (ha egy eszköz ki van jelölve).The Remote Device Actions Information section in the Summary tab of the details pane (when a device is selected).