A Microsoft Intune és a System Center Configuration Manager által beléptetett mobileszközök esetében a Hardverleltár konfigurálásaHow to configure hardware inventory for mobile devices enrolled by Microsoft Intune and System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Managerben hozhatja létre a hardverleltárt az iOS, Android és Windows eszközökhöz a Microsoft Intune-összekötő használatával.In Configuration Manager, you can collect the hardware inventory on iOS, Android, and Windows devices by using the Microsoft Intune connector. Hardverleltár konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: a System Center Configuration Managerben a Hardverleltár bővítése.For information about how to configure hardware inventory, see How to extend hardware inventory in System Center Configuration Manager.

A Microsoft Intune-ban eszközök beléptetésének módjával kapcsolatos információkért lásd: mobileszközök kezelése a Microsoft Intune.For information about how to enroll devices in Microsoft Intune, see Manage mobile devices with Microsoft Intune.

Mobileszközökhöz tartozó hardverleltárakHardware inventory for mobile devices

A következő táblázat azokat a leltárosztályokat érhető el, a Hardverleltár leggyakrabban használt mobileszköz-platformok között.The following tables list the inventory classes available for hardware inventory across commonly used mobile platforms.

iOSiOS

HardverleltárosztályHardware Inventory Class iOSiOS
NévName Device_ComputerSystem.DeviceNameDevice_ComputerSystem.DeviceName
Az eszköz egyedi azonosítójaUnique Device ID Device_ComputerSystem.UDIDDevice_ComputerSystem.UDID
SorozatszámSerial Number Device_ComputerSystem.SerialNumberDevice_ComputerSystem.SerialNumber
E-mail címEmail Address Device_Email.OwnerEmailAddressDevice_Email.OwnerEmailAddress
Operációs rendszer típusaOperating System Type Nem alkalmazhatóNot applicable
Operációs rendszer verziójaOperating System Version Device_OSInformation.OSVersionDevice_OSInformation.OSVersion
AlverziószámBuild Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag főverziójaService Pack Major Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag alverziójaService Pack Minor Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Operációs rendszer nyelveOperating System Language Nem alkalmazhatóNot applicable
Teljes tárolóhelyTotal Storage Space Device_Memory.DeviceCapacityDevice_Memory.DeviceCapacity
Szabad tárolóhelyFree Storage Space Device_Memory.AvailableDeviceCapacityDevice_Memory.AvailableDeviceCapacity
Nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI)International Mobile Equipment Identity or IMEI (IMEI) Device_ComputerSystem.IMEIDevice_ComputerSystem.IMEI
Mobilkészülék-azonosító szám (MEID)Mobile Equipment Identifier (MEID) Device_ComputerSystem.MEIDDevice_ComputerSystem.MEID
GyártóManufacturer Nem alkalmazhatóNot applicable
ModellModel ModellnévModelName
Telefonszám1Phone Number1 Device_ComputerSystem.PhoneNumberDevice_ComputerSystem.PhoneNumber
Előfizető szolgáltatójaSubscriber Carrier Device_ComputerSystem.SubscriberCarrierNetworkDevice_ComputerSystem.SubscriberCarrierNetwork
MobiltechnológiaCellular Technology Device_ComputerSystem.CellularTechnologyDevice_ComputerSystem.CellularTechnology
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Device_WLAN.WiFiMACDevice_WLAN.WiFiMAC

AndroidAndroid

Megjegyzés

MEGJEGYZÉS: Android leltározási osztályok az Androidos vállalati portál alkalmazás használatakor érhetők el.NOTE: Android inventory classes are available when using the Android Company Portal app.

HardverleltárosztályHardware Inventory Class AndroidAndroid
NévName Nem alkalmazhatóNot applicable
Az eszköz egyedi azonosítójaUnique Device ID Nem alkalmazhatóNot applicable
SorozatszámSerial Number Device_ComputerSystem.SerialNumberDevice_ComputerSystem.SerialNumber
E-mail címEmail Address Nem alkalmazhatóNot applicable
Operációs rendszer típusaOperating System Type Device_OSInformation.PlatformDevice_OSInformation.Platform
Operációs rendszer verziójaOperating System Version Device_OSInformation.VersionDevice_OSInformation.Version
AlverziószámBuild Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag főverziójaService Pack Major Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag alverziójaService Pack Minor Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Operációs rendszer nyelveOperating System Language Nem alkalmazhatóNot applicable
Teljes tárolóhelyTotal Storage Space Device_Memory.StorageTotalDevice_Memory.StorageTotal
Szabad tárolóhelyFree Storage Space Device_Memory.StorageFreeDevice_Memory.StorageFree
Nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI)International Mobile Equipment Identity or IMEI (IMEI) Device_ComputerSystem.IMEIDevice_ComputerSystem.IMEI
Mobilkészülék-azonosító szám (MEID)Mobile Equipment Identifier (MEID) Nem alkalmazhatóNot applicable
GyártóManufacturer Device_Info.ManufacturerDevice_Info.Manufacturer
ModellModel Device_Info.ModelDevice_Info.Model
Telefonszám1Phone Number1 Device_ComputerSystem.PhoneNumberDevice_ComputerSystem.PhoneNumber
Előfizető szolgáltatójaSubscriber Carrier Device_ComputerSystem.SubscriberCarrierNetworkDevice_ComputerSystem.SubscriberCarrierNetwork
MobiltechnológiaCellular Technology Device_ComputerSystem.CellularTechnologyDevice_ComputerSystem.CellularTechnology
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Device_WLAN.WiFiMACDevice_WLAN.WiFiMAC

Windows Phone 8 vagy 8.1Windows Phone 8/8.1

HardverleltárosztályHardware Inventory Class Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1
NévName Device_ComputerSystem.DeviceNameDevice_ComputerSystem.DeviceName
Az eszköz egyedi azonosítójaUnique Device ID Device_ComputerSystem.DeviceClientIDDevice_ComputerSystem.DeviceClientID
SorozatszámSerial Number Nem alkalmazhatóNot applicable
E-mail címEmail Address Device_Email.OwnerEmailAddressDevice_Email.OwnerEmailAddress
Operációs rendszer típusaOperating System Type Device_OSInformation.PlatformDevice_OSInformation.Platform
Operációs rendszer verziójaOperating System Version Device_ComputerSystem.SoftwareVersionDevice_ComputerSystem.SoftwareVersion
AlverziószámBuild Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag főverziójaService Pack Major Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Szervizcsomag alverziójaService Pack Minor Version Nem alkalmazhatóNot applicable
Operációs rendszer nyelveOperating System Language Device_OSInformation.LanguageDevice_OSInformation.Language
Teljes tárolóhelyTotal Storage Space Nem alkalmazhatóNot applicable
Szabad tárolóhelyFree Storage Space Nem alkalmazhatóNot applicable
Nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI)International Mobile Equipment Identity or IMEI (IMEI) Nem alkalmazhatóNot applicable
Mobilkészülék-azonosító szám (MEID)Mobile Equipment Identifier (MEID) Nem alkalmazhatóNot applicable
GyártóManufacturer Device_ComputerSystem.DeviceManufacturerDevice_ComputerSystem.DeviceManufacturer
ModellModel Device_ComputerSystem.DeviceModelDevice_ComputerSystem.DeviceModel
Telefonszám1Phone Number1 Nem alkalmazhatóNot applicable
Előfizető szolgáltatójaSubscriber Carrier Nem alkalmazhatóNot applicable
MobiltechnológiaCellular Technology Nem alkalmazhatóNot applicable
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Nem alkalmazhatóNot applicable

Windows RTWindows RT

HardverleltárosztályHardware Inventory Class Windows RTWindows RT
NévName Device_ComputerSystem.DeviceNameDevice_ComputerSystem.DeviceName
Az eszköz egyedi azonosítójaUnique Device ID Device_ComputerSystem.DeviceNameDevice_ComputerSystem.DeviceName
SorozatszámSerial Number Nem alkalmazhatóNot applicable
E-mail címEmail Address Device_Email.OwnerEmailAddressDevice_Email.OwnerEmailAddress
Operációs rendszer típusaOperating System Type CCM_OperatingSystem .SystemTypeCCM_OperatingSystem .SystemType
Operációs rendszer verziójaOperating System Version Win32_OperatingSystem.VersionWin32_OperatingSystem.Version
AlverziószámBuild Version Win32_OperatingSystem.BuildNumberWin32_OperatingSystem.BuildNumber
Szervizcsomag főverziójaService Pack Major Version Win32_OperatingSystem.ServicePackMajorVersionWin32_OperatingSystem.ServicePackMajorVersion
Szervizcsomag alverziójaService Pack Minor Version Win32_OperatingSystem.ServicePackMinorVersionWin32_OperatingSystem.ServicePackMinorVersion
Operációs rendszer nyelveOperating System Language Nem alkalmazhatóNot applicable
Teljes tárolóhelyTotal Storage Space Win32_PhysicalMemory.CapacityWin32_PhysicalMemory.Capacity
Szabad tárolóhelyFree Storage Space Win32_OperatingSystem.FreePhysicalMemoryWin32_OperatingSystem.FreePhysicalMemory
Nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI)International Mobile Equipment Identity or IMEI (IMEI) Nem alkalmazhatóNot applicable
Mobilkészülék-azonosító szám (MEID)Mobile Equipment Identifier (MEID) Nem alkalmazhatóNot applicable
GyártóManufacturer Win32_ComputerSystem.ManufacturerWin32_ComputerSystem.Manufacturer
ModellModel Win32_ComputerSystem.ModelWin32_ComputerSystem.Model
Telefonszám1Phone Number1 Nem alkalmazhatóNot applicable
Előfizető szolgáltatójaSubscriber Carrier Nem alkalmazhatóNot applicable
MobiltechnológiaCellular Technology Nem alkalmazhatóNot applicable
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Win32_NetworkAdapter.MACAddressWin32_NetworkAdapter.MACAddress

1 A telefonszám az utolsó 4 számjegy kivételével * karakterekkel van maszkolva.1 The phone number is masked with * except for the last 4 digits.

A telefonszámot tároló leltár létrehozásához az eszköznek SIM kártyával, a SIM kártyának pedig a szolgáltató által kirendelt telefonszámmal kell rendelkeznie.For inventory to collect the phone number, the device must have a SIM card inserted, and a phone number provisioned by the carrier to that SIM.