A Configuration Manager és a Microsoft Intune mobileszköz-kezelés tervezésePlan for hybrid MDM with Configuration Manager and Microsoft Intune

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Fontos

2018. augusztus 14., a hibrid mobileszköz-kezelés van egy elavult funkció.As of August 14, 2018, hybrid mobile device management is a deprecated feature. További információkért lásd: hibrid mobileszköz-kezelés.For more information, see What is hybrid MDM.

Használhatja egy felügyeleti megoldás, a mobileszköz-felügyeleti szolgáltatóként, csak a mobileszközök felügyeletéhez.You can only use one management solution, the mobile device management authority, to manage your mobile devices. Intune az Azure-ban a Microsoft ajánlott mobileszköz-kezelési megoldása.Intune on Azure is Microsoft's recommended MDM solution. További információkért lásd: a üzembe helyezés megtervezése, tervezés és megvalósítás útmutató az Intune.For more information, see the Intune deployment planning, design and implementation guide. Ez az útmutató ismerteti a folyamat fejlesztése a telepítési terv kidolgozásán, bevezetési Intune-ban, és a egy éles telepítés elvégzése.This guide provides information about the process of developing a deployment plan, creating a design, onboarding Intune, and conducting a production rollout.

A hibrid mobileszköz-kezelési információkért tekintse meg a következő cikkeket:For more information on hybrid MDM, see the following articles:

További lépésekNext steps

Hibrid mobileszköz-kezelés beállításaSetup hybrid MDM