Felkészülés a szoftverfrissítések kezelésérePrepare for software updates management

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Mielőtt a szoftverfrissítés megfelelőségvizsgálati adatai jeleníti meg, a System Center Configuration Manager-konzolon, és a szoftverfrissítések ügyfélszámítógépekre telepítése előtt, el kell végeznie az az alábbi szakaszokban található.Before the compliance assessment data of the software update displays in the System Center Configuration Manager console and before you can deploy software updates to client computers, you must complete the steps in the following sections.

1. lépés: Szoftverfrissítési pont telepítéseStep 1: Install a software update point

A szoftverfrissítési pont szükséges a központi adminisztrációs hely vagy önálló elsődleges helyet, és az elsődleges helyeken engedélyezi a szoftverhasználat-szoftverfrissítések megfelelőségi vizsgálata, és szoftvereket telepíthet a frissítéseit az ügyfelekre.The software update point is required on the central administration site, or stand-alone primary site, and on primary sites to enable the software updates compliance assessment and to deploy software updates to clients. Másodlagos helyeken a szoftverfrissítési pont telepítése nem kötelező.The software update point is optional on secondary sites. További információkért lásd: egy szoftverfrissítési pont telepítéseFor details, see Install a software update point

2. lépés: Szoftverfrissítések szinkronizálásaStep 2: Synchronize Software Updates

A szoftverfrissítések szinkronizálását a rendszer a konfigurált feltételeknek megfelelő szoftverfrissítési metaadatok lekérését jelenti.Software updates synchronization is the process of retrieving the software updates metadata that meets the criteria that you configure. Szoftverfrissítések nem jelennek meg a Configuration Manager konzolon, amíg a szoftverfrissítések szinkronizálása.Software updates are not displayed in the Configuration Manager console until you synchronize software updates. További információkért lásd: szinkronizálhatók a szoftverfrissítések.For details, see Synchronize software updates.

3. lépés: Besorolások és termékek szinkronizálása konfigurálásaStep 3: Configure classifications and products to synchronize

Ezt a beállítást a központi felügyeleti helyen vagy önálló elsődleges helyen hajtsa végre.Perform this configuration on the central administration site or stand-alone primary site. Miután először szoftverfrissítéseket szinkronizálja, a Configuration Manager besorolások és termékek frissített listáját kérdezi le.After you synchronize software updates the first time, Configuration Manager retrieves an updated list of classifications and products. Most már az új lehetőségek a szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai közül választhat.Now, you can select from the new options in the Software Update Point Component properties. Az új besorolások és termékek konfigurálása után ismételje meg a 2. Indítsa el az új feltételek a szoftverfrissítési metaadatok lekérése céljából, a szoftverfrissítések szinkronizálását.After you configure the new classifications and products, repeat step 2 to start software updates synchronization to retrieve software updates metadata for the new criteria. További információkért lásd: besorolások és termékek szinkronizálása konfigurálása.For details, see Configure classifications and products to synchronize.

4. lépés: Szoftverfrissítési beállítások kezeléseStep 4: Manage settings for software updates

Után szinkronizálja a szoftverfrissítéseket, ellenőrizze a Configuration Manager-ügyfél beállításainak, csoportházirendeket, és a szoftverfrissítések beállításainak szoftverfrissítések központi telepítése előtt.After you synchronize software updates, verify Configuration Manager client settings, group policy configurations, and software updates settings before you deploy software updates. További információkért lásd: a szoftverfrissítések beállításainak kezelése.For details, see Manage settings for software updates.