Az Operations Manager-konzolok használataUsing the Operations Manager consoles

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

A System Center – Operations Manager két konzolt tartalmaz: az operatív konzolt és a webkonzolt.System Center – Operations Manager includes two consoles, the Operations console and Web console. A kettő közti különbségeket Az operatív konzol és a webkonzol összehasonlítása című szakasz foglalja össze, amely egyúttal leírja, hogyan kell őket a telepítés után konfigurálni, továbbá hogy hogyan lehet a konzolok segítségével a vállalatnál megfigyelt szolgáltatások által jelentett operatív adatokat megtekinteni.The Comparing the Operations and Web console section provides information on the difference between them, how to configure them after installation, and how to use the consoles to view the operational data reported by the monitored services in the enterprise.