Frissítés a System Center 2016-raUpgrade to System Center 2016

Ha már futtatta a System Center 2012 R2 rendszert, a környezetét a System Center 2016-re frissítheti a jelen cikkben ismertetett eljárásokkal és útmutatással.If you're already running System Center 2012 R2, you can upgrade your environment to System Center 2016 by following the procedures and guidance in this article. A Microsoft csak a támogatott frissítési útvonalakról induló támogatott frissítési kumulatív telepítésekből teszi lehetővé a System Center 2012 R2-re való frissítést.Microsoft only supports upgrading from System Center 2012 R2 from one of the supported update rollup installations listed in the supported upgrade paths sections.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy egy támogatott platformra frissít, és tekintse át az egyes technológiai területek rendszerkövetelményeit ismertető témakört.Make sure you're upgrading to a supported platform by reviewing the System Requirements topic for each technology area.

Támogatott frissítési útvonalakSupported upgrade paths

A Microsoft a következő frissítési útvonalakat támogatja.Microsoft supports the following upgrade paths.

ÖsszetevőComponent Előző verzióPrevious Version
Data Protection ManagerData Protection Manager System Center 2012 R2 a 9. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR9 or later
Operations ManagerOperations Manager System Center 2012 R2 a 9. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR9 or later
OrchestratorOrchestrator System Center 2012 R2 a 8. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR8 or later
Szolgáltatáskezelési automatizálásService Management Automation System Center 2012 R2 a 7. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR7 or later
Service ManagerService Manager System Center 2012 R2 a 9. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR9 or later
Service Provider FoundationService Provider Foundation További részletekért lásd az SPF-ről szóló részt.See the SPF section for details
Virtual Machine ManagerVirtual Machine Manager System Center 2012 R2 a 9. vagy újabb kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 with UR9 or later

Frissítési sorrendUpgrade sequence

Ha a System Center 2012 R2 olyan telepítését frissíti, amely több összetevőt is tartalmaz, fontos, hogy az összetevőket a következő sorrendben frissítse.If you're upgrading an installation of System Center 2012 R2 that includes multiple components, it's important that you upgrade the components in the following order.

 1. Szolgáltatáskezelési automatizálásService Management Automation
 2. OrchestratorOrchestrator
 3. Service ManagerService Manager
 4. Data Protection ManagerData Protection Manager
 5. Operations ManagerOperations Manager
 6. Virtual Machine ManagerVirtual Machine Manager
 7. Service Provider FoundationService Provider Foundation
 8. Windows Azure PackWindows Azure Pack

Az alábbiakban az egyes összetevőkre vonatkozó részletes információkat talál.The following sections provide detailed considerations for each component.

DPM-frissítésDPM Upgrade

A DPM 2016 a 10. kumulatív frissítéssel ellátott Windows Server 2012 R2-re, vagy a Windows Server 2016-ra telepíthető.You can install DPM 2016 on Windows Server 2012 R2 with Update Rollup 10, or on Windows Server 2016. A DPM 2016 frissítése vagy telepítése előtt azonban olvassa el a telepítési előfeltételekcímű részt.However, before you upgrade or install DPM 2016, read the Installation prerequisites.

A DPM 2016 frissítési útvonalaUpgrade path for DPM 2016

Ha a DPM előző verziójáról a DPM 2016-re kíván frissíteni, győződjön meg arról, hogy a telepítés a szükséges frissítésekkel rendelkezik:If you're going to upgrade from a previous version of DPM to DPM 2016, make sure your installation has the necessary updates:

 • Frissítse a DPM 2012 R2-t a DPM 2012 R2 10. kumulatív frissítésre.Upgrade DPM 2012 R2 to DPM 2012 R2 Update Rollup 10. A kumulatív frissítések a Windows Update segítségével szerezhetők be.You can obtain the Update Rollups from Windows Update.
 • Frissítse a DPM 2012 R2 10. kumulatív frissítést a DPM 2016-ra.Upgrade DPM 2012 R2 Update Rollup 10 to DPM 2016.
 • Frissítse a védett kiszolgálók ügynökeit.Update the agents on the protected servers.
 • Frissítse a Windows Server 2012 R2-t a Windows Server 2016-ra.Upgrade Windows Server 2012 R2 to Windows Server 2016.
 • Frissítse a DPM távoli rendszergazdát az összes éles kiszolgálón.Upgrade DPM Remote Administrator on all production servers.
 • A biztonsági mentések nem szakadnak meg, és nem szükséges újraindítania az éles kiszolgálót.Backups will continue without rebooting your production server.

A teljes körű utasításokért tekintse meg a következő cikket: verziófrissítés a DPM 2016-ra.For complete instructions, see the article, Upgrade to DPM 2016.

Operations Manager frissítésOperations Manager Upgrade

[!NOTE] Ha a Operations Manager 2012 R2 felügyeleti csoport integrálva van a Microsoft Operations Management Suite (OMS) szolgáltatással, a konfigurációját a rendszer megőrzi, és a frissítés befejezését követően továbbra is megfelelően fog működni.If your Operations Manager 2012 R2 management group is integrated with Microsoft Operations Management Suite (OMS), its configuration will be kept and continue to function normally after the upgrade is complete.

Figyelmeztetés

Ha két vagy több System Center-összetevőt frissít, kövesse a System Center 2012 R2 verziófrissítési sorrendje című témakörben leírt eljárásokat.If you're upgrading two or more System Center components, you must follow the procedures that are documented in Upgrade Sequencing for System Center 2012 R2.

Fontos az összetevők frissítési sorrendje.The order in which you perform component upgrades is important. A helyes frissítési sorrend betartásának elmulasztása helyreállíthatatlan hibákat okozhat az összetevőkben.Failure to follow the correct upgrade sequence might result in component failure for which no recovery options exist. Az érintett System Center-összetevők a következők:The affected System Center components are:

 1. Configuration ManagerConfiguration Manager
 2. Data Protection ManagerData Protection Manager
 3. OrchestratorOrchestrator
 4. Configuration ManagerConfiguration Manager
 5. Virtual Machine ManagerVirtual Machine Manager

Mielőtt frissítene a System Center 2016 – Operations Manager termékre, meg kell vizsgálnia, hogy az Operations Manager felügyeleti csoportban található összes kiszolgáló teljesíti-e a támogatott minimális konfigurációra vonatkozó követelményeket.Before you upgrade to System Center 2016 - Operations Manager, you must first determine whether all servers in your Operations Manager management group meet the minimum supported configurations. További információk: System Requirements for System Center 2016 – Operations Manager (A System Center 2016 – Operations Manager rendszerkövetelményei)For more information, see System Requirements: System Center 2016 - Operations Manager.

A verziófrissítés többféle módon is elvégezhető:There are several options for upgrade:

 1. Ha a frissítést egyetlen kiszolgálóból álló felügyeleti csoporton hajtja végre, akkor a frissítés egyetlen lépésből áll, hiszen az összes szolgáltatás egyetlen kiszolgálón található.If you run upgrade on a single-server management group, you only need to run upgrade one time since all features are installed on a single server. A Operations Manager frissítési varázsló ellenőrzi a rendszer előfeltételeit, és az esetleges problémák megoldására vonatkozó lépéseket biztosít.The Operations Manager Upgrade wizard checks system prerequisites and provides resolution steps for any issues. A telepítés nem folytatható, amíg el nem oldja az összes problémát.Installation won't continue until you resolve all issues.

 2. Ha elosztott felügyeleti csoportot frissít, a többi szolgáltatás előtt frissítenie kell bizonyos szolgáltatásokat.If you're upgrading a distributed management group, you must upgrade certain features before others. Első lépésként például a felügyeleti kiszolgálókat kell frissíteni, majd az átjárókat, az operatív konzolokat és az ügynököket.For example, you upgrade the management servers first, followed by the gateways, operations consoles, and then agents. Ezt követően végezhető el a fennmaradó szolgáltatások, például a webkonzol, a jelentéskészítés és a naplózási szolgáltatások (ACS) frissítése.Next, you can upgrade any remaining features, such as the web console, reporting and Audit Collection Services (ACS). A frissítés előtti és utáni feladatokat is el kell végeznie.You must also do a number of pre-upgrade and post-upgrade tasks.

 3. Ha meg szeretné őrizni a Operations Manager 2012 R2-környezetet, a System Center 2016-Operations Manager párhuzamosan is telepítheti, és a felügyeleti csoportok között frissítheti az ügynököket és a többit.If you want to maintain your Operations Manager 2012 R2 environment, you can install System Center 2016 - Operations Manager in parallel and upgrade your agents and multi-home between both management groups.

Átfogó áttekintés a System Center 2016 Operations Manager termékre végzett verziófrissítés lépéseiről – elosztott felügyeleti csoport verziófrissítéseHigh Level Overview of System Center 2016 Operations Manager Upgrade Steps for a Distributed Management Group

Az elosztott felügyeleti csoportok verziófrissítésének lépéseit az alábbiakban vázoltuk fel:The following steps outline the process for upgrading a distributed management group:

 1. A verziófrissítés előtti feladatok végrehajtásaAccomplish Pre-Upgrade Tasks

 2. Az első felügyeleti kiszolgáló, majd a további felügyeleti kiszolgálók frissítése (mindegyik felügyeleti kiszolgálót frissíteni kell)Upgrade the initial management server and then additional management servers (each management server must be upgraded)

 3. Az ACS frissítése (mivel az ACS-kiszolgálónak valamelyik felügyeleti kiszolgálóval azonos gépen kell lennie, javasoljuk, hogy ezt a lépést annak a felügyeleti kiszolgálónak a frissítésével egyszerre hajtsa végre, amelyiken az ACS található)Upgrade ACS (because the ACS server must be on same machine as a management server, we recommend you perform this step along with the upgrade of the management server on which ACS resides.)

 4. *Az átjáró(k) frissítése*Upgrade Gateway(s)

 5. A konzol frissítéseUpgrade Console

 6. Az ügynökök leküldéses telepítése / a kézzel telepített ügynökök frissítésePush Install to Agent(s) / Upgrading Manually Installed Agents

 7. A webkonzol frissítéseUpgrade Web Console

 8. A jelentéskészítő kiszolgáló frissítéseUpgrade Reporting Server

 9. A frissítés utáni feladatok végrehajtásaPerform Post-Upgrade Tasks

*A 4–8. lépést párhuzamosan is elvégezheti, miután az összes felügyeleti kiszolgálót frissítette.*Steps 4 through 8 can be performed in parallel after all Management Servers have been upgrade.

Orchestrator-frissítésOrchestrator Upgrade

Frissítés előtti teendők:Before you upgrade:

 1. Gondoskodjon róla, hogy ne várjon újraindításra a számítógép.Ensure that there are no pending restarts on the computer.
 2. Készítsen teljes biztonsági másolatot az Orchestrator adatbázisáról.Perform a full back up of Orchestrator database. Az Orchestrator-adatbázis biztonsági mentésével kapcsolatos információkat Az Orchestrator biztonsági mentése című témakörben talál.For information about backing up the Orchestrator database, see the How to Back up Orchestrator topic.
 3. Ha szükséges, frissítse a hardvert, az operációs rendszert és az egyéb szoftvereket, hogy kielégítse a System Center 2016 Orchestrator követelményeit.Upgrade the hardware, operating system, and other software if necessary to meet the requirements of Orchestrator in System Center 2016.

Frissítés:Upgrading:

 1. Állítsa le az összes Orchestrator-runbookot.Stop all Orchestrator runbooks.
 2. Távolítsa el az Orchestrator Management Servert, az esetleg telepített Runbook-kiszolgálókat, a webszolgáltatást, valamint a Runbook Designert.Uninstall the Orchestrator management server, any runbook servers, the Web Service, and the Runbook Designer.
 3. Telepítse a System Center 2016-ra az Orchestrator Management Servert. Ennek módjáról itt olvashat.Install the Orchestrator management server in System Center 2016, as described here.
 4. Telepítse az Orchestrator Runbook-kiszolgálókat a System Center 2016-ban.Install any Orchestrator runbook servers in System Center 2016.
 5. Telepítse az Orchestrator Runbook Designert a System Center 2016-ban.Install the Orchestrator Runbook Designer in System Center 2016.
 6. Ha szükséges, telepítse az Orchestrator webszolgáltatást a System Center 2016-ban.If needed, install the Orchestrator Web Service in System Center 2016.

SMA frissítésSMA Upgrade

Frissítés előtti teendők:Before you upgrade:

 1. Elővigyázatosságból készítse el az SMA-adatbázis teljes biztonsági másolatát.Perform a full backup of the SMA database as a precaution. Ez egy szabványos SQL Server-adatbázis, így az SQL Server biztonsági mentéséhez elérhető standard eszközöket és folyamatokat is használhatja.This is a standard SQL Server database, and you can standard tools and processes for backing up SQL Server.
 2. Ha szükséges, frissítse a hardvert, az operációs rendszert és az egyéb szoftvereket, hogy kielégítse a System Center 2016 Service Management Automation követelményeit.Upgrade the hardware, operating system, and other software if necessary to meet the requirements of Service Management Automation in System Center 2016.

Frissítés:Upgrade:

 1. Ha az SMA-kiszolgálókat az Operations Manager felügyeli, a téves riasztások elkerülése érdekében állítsa őket karbantartási üzemmódba.If SMA servers are being monitored by Operations Manager, put them in maintenance mode to prevent false alerts.
 2. Távolítsa el az SMA-webszolgáltatásokat és az SMA runbookfeldolgozóit a How to uninstall Service Management Automation (A Service Management Automation eltávolítása) című cikk utasításai szerint.Uninstall the SMA web service and SMA runbook workers using the instructions at How to uninstall Service Management Automation for details.
 3. Telepítse el az SMA runbookfeldolgozóit a How to install the Service Management Automation runbook worker (A Service Management Automation runbookfeldolgozó telepítése) című cikk utasításai szerint.Install the SMA runbook workers using the instructions at How to install the Service Management Automation runbook worker.
 4. Telepítse el az SMA-webszolgáltatásokat a How to install the Service Management Automation web service (A Service Management Automation webszolgáltatás telepítése) című cikk utasításai szerint.Install the SMA web service using the instructions at How to install the Service Management Automation web service.
 5. Szüntesse meg az SMA-kiszolgálók karbantartási üzemmódját.Remove SMA servers from maintenance mode.

SM frissítéseSM Upgrade

 • A Service Manager adattárház-adatbázisának helyreállításához a jelentési adatbázist is vissza kell állítani, mivel ez telepíti az adatárházat.For Service Manager data warehouse database restoration, the Reporting database also needs to be restored after you install the data warehouse.

 • A System Center- és Service Manager-összetevők sorrendjének meghatározásához használja a közzétett információkat.Use the published information for the order of System Center components as well as Service Manager components.

 • Ne keverje össze a Service Manager 2016-es és Service Manager 2012 R2-et különböző Service Manager-összetevőkkel – mindegyiknek ugyanazt a verziót kell használnia.Don't mix Service Manager 2016 and Service Manager 2012 R2 with different Service Manager components - all should use the same version. Például az Önkiszolgáló portálnak és a Service Manager kezelőkiszolgálónak ugyanazt a verziót kell használnia.For example, both the Self Service portal and the Service Manager management server should use the same version.

 • Ha Service Manager 2012 R2-ről Service Manager 2016-re frissít, a Active Directory összekötők számára nem engedélyezheti vagy tilthatja le a Active Directory csoport kiterjesztését.When upgrading from Service Manager 2012 R2 to Service Manager 2016, you shouldn't enable or disable the Active Directory group expansion for any of the Active Directory connectors.

  Más szóval, ha ki van kapcsolva, hagyja kikapcsolva, és ha be van kapcsolva, hagyja tovább, amíg az összekötő nem fut az első alkalommal.In other words, if it's off, let it remain off and if it's on, let it remain on until the connector runs for the first time. Tekintse meg az alábbi képernyőképet.See the screenshot below. Ez csak arra az esetre vonatkozik, amikor az Active Directory-összekötő a frissítést követően az első alkalommal lefut.This applies only to the first time that the Active Directory connector runs after you upgrade. Ha az Active Directory-összekötő szinkronizálási művelete egyszer már lefutott, módosíthatja az Active Directory csoportbővítési folyamatának beállításait.You can change your preferences for Active Directory group expansion workflow after the first time that the Active Directory connector sync completes.

  Active Directory-összekötő varázsló

Egyéni fejlesztések frissítési lépéseiUpgrade steps for custom development

A System Center 2016 – Service Manager kiadásban a termék a .NET 4.5.1-es verzió támogatására lett áthelyezve.With the System Center 2016 - Service Manager release, the product has moved to support .NET 4.5.1. Az eszköz, amely támogatja ezt a mozgást a .NET 4.5.1-re, néhány függőséget kell megszüntetnie, és az osztályok a szerelvények közötti mozgásához vezetett.The tool set to support this movement to .NET 4.5.1 required to break a few dependencies and has led to the movement of classes across the assemblies. Ezért a Service Manager 2016-re való frissítés megszüntetheti a házon vagy harmadik fél által készített egyéni megoldásokat (nem a Microsofttól).Hence, the upgrade to Service Manager 2016 may break the custom solutions made in house or by third party (non-Microsoft). A probléma elkerüléséhez az itt leírt lépésekkel frissítse az egyéni megoldásokat.Please refer the steps to upgrade your custom solutions, to avoid getting into this problem.

A Service Manager önkiszolgáló portál frissítési lépéseiUpgrade steps for Service Manager Self Service Portal

Az önkiszolgáló portál frissítése a Service Manager 2012 R2 Silverlight-alapú önkiszolgáló portál önálló telepítésévelUpgrading the Self Service Portal from a standalone installation of the Service Manager 2012 R2 Silverlight-based Self Service portal

A következő lépések végrehajtásával frissítheti az önkiszolgáló portált és Service Manager felügyeleti kiszolgálókat, ha azok különböző számítógépekre vannak telepítve.Use the following steps to upgrade your Self Service portal and Service Manager management servers when they're installed on different computers.

A Service Manager 2012 R2 Silverlight-alapú önkiszolgáló portálon:On the Service Manager 2012 R2 Silverlight Self Service Portal:

 1. Távolítsa el a Silverlight-alapú önkiszolgáló portált.Uninstall the Silverlight-based Self Service portal. A Service Manager 2016 már nem támogatja a Silverlightot.Support for Silverlight was removed with Service Manager 2016.
 2. Telepítse az új HTML5-alapú önkiszolgáló portált a Deploy the Self-Service Portal for Service Manager (Az önkiszolgáló portál üzembe helyezése a Service Managerben) című cikkben leírt lépéseket követve.Install the new HTML5-based Self Service Portal, using the information at Deploy the Self-Service Portal for Service Manager

Az önkiszolgáló portál frissítése a Service Manager 2012 R2 HTML5-alapú önkiszolgáló portál önálló telepítésévelUpgrading the Self Service Portal from a standalone installation of the Service Manager 2012 R2 HTML5-based Self Service portal

A következő lépéssel frissítheti az önkiszolgáló portált és Service Manager felügyeleti kiszolgálókat, ha azok különböző számítógépekre vannak telepítve.Use the following step to upgrade your Self Service portal and Service Manager management servers when they're installed on different computers.

 1. Frissítse közvetlenül a Service Manager 2012 R2-t a Service Manager 2016-ra.Upgrade the Self Service portal directly from Service Manager 2012 R2 to Service Manager 2016.

A Silverlight-alapú önkiszolgáló portál frissítése Service Manager 2012 R2-ről, amely ugyanarra a számítógépre van telepítve, mint a Service Manager másodlagos felügyeleti kiszolgálóUpgrading the Silverlight-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager secondary management server

 1. Távolítsa el a Service Manager 2012 R2-t.Uninstall Service Manager 2012 R2. Ezzel a lépéssel eltávolítja a felügyeleti kiszolgáló szerepkört a számítógépről.This step uninstalls the management server role from the computer.
 2. Frissítse az elsődleges felügyeleti kiszolgálót a Service Manager 2012 R2-ről a Service Manager 2016-ra.Upgrade the primary Management Server from Service Manager 2012 R2 to Service Manager 2016.
 3. Telepítse a másodlagos felügyeleti kiszolgáló 2016-os szerepkörét az új számítógépre.Install the secondary Management Server 2016 role on new computer.
 4. Telepítse az önkiszolgáló portál (HTML5) Service Manager 2016-os verzióját ugyanarra a számítógépre, mint a másodlagos felügyeleti kiszolgálót.Install the Service Manager 2016 version of the Self Service Portal (HTML5) on same computer as the secondary management server.

A Silverlight-alapú önkiszolgáló portál frissítése Service Manager 2012 R2-ről, amely ugyanazon a számítógépen van telepítve, mint a Service Manager elsődleges felügyeleti kiszolgálóUpgrading the Silverlight-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager primary management server

Az önkiszolgáló portál telepítése ugyanazon a számítógépen, amelyen az elsődleges felügyeleti kiszolgáló nem ajánlott.Installing the Self Service portal on the same computer as the primary management server isn't recommended. Azonban abban az esetben, ha ezt a kombinációt használja, a következő lépésekkel frissíthet a Service Manager 2016-re.However, in the event that you're using this combination, then use the following steps to upgrade to Service Manager 2016. Az elsődleges felügyeleti kiszolgáló másodlagos felügyeleti kiszolgálóra való áthelyezésének első lépése a frissítés engedélyezése.Enabling the upgrade is the first step to move the primary Management Server to a Secondary management server by using the following steps

 1. Adja hozzá az új Service Manager 2012 R2 másodlagos felügyeleti kiszolgálót egy felügyeleti csoporthoz.Add new the Service Manager 2012 R2 secondary management server to a management group.
 2. Léptesse elő a másodlagos felügyeleti kiszolgálót elsődleges felügyeleti kiszolgálói szerepkörbe. Ennek következtében az aktuálisan elsődleges felügyeleti kiszolgáló másodlagos szerepkörbe kerül.Promote the secondary management server to a primary management server role, which will move the current primary management server to a secondary role.
 3. Kövesse ennek a dokumentumnak „A Silverlight-alapú önkiszolgáló portál frissítése a Service Manager 2012 R2-ről, amennyiben az ugyanazon a számítógépen van telepítve, mint a Service Manager másodlagos felügyeleti kiszolgálója” című részében leírt lépéseket, vagy a dokumentum „A HTML5-alapú önkiszolgáló portál frissítése a Service Manager 2012 R2-ről, amennyiben az ugyanazon a számítógépen van telepítve, mint a Service Manager másodlagos felügyeleti kiszolgálója” című részében leírt lépéseket, és frissítse a felügyeleti kiszolgálót és az önkiszolgáló portált a Service Manager 2016-ra.Follow the steps mentioned in the "Upgrading the Silverlight-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager secondary management server" section of this document, or in the "Upgrading the HTML5-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager secondary management server" section of this document, to upgrade your management server and Self Service portal to Service Manager 2016.

A HTML5-alapú önkiszolgáló portál frissítése Service Manager 2012 R2-ről, amely ugyanarra a számítógépre van telepítve, mint a Service Manager másodlagos felügyeleti kiszolgálóUpgrading the HTML5-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager secondary management server

 1. Ne távolítsa el az önkiszolgáló portált vagy a felügyeleti kiszolgálót, mert az Eltávolítás megkísérlése instabil állapotot okozhatDon't uninstall the Self Service Portal or Management Server, attempting uninstallation might create an unstable state
 2. Töltse le innen az „SM2016SSP_UpgradeFix_20160601.exe” fájlt, majd telepítse a javítást (ugyanezen a hivatkozáson megtalálja a telepítési utasításokat is).Download and install the patch "SM2016SSP_UpgradeFix_20160601.exe" from here (installation instructions are available on the same link)
 3. Frissítse az elsődleges és a másodlagos felügyeleti kiszolgálót a Service Manager 2012 R2-ről a Service Manager 2016-ra.Upgrade both primary and secondary Management Servers from Service Manager 2012 R2 to Service Manager 2016.
 4. A rendszer a másodlagos felügyeleti kiszolgálóval együtt az önkiszolgáló portált is frissíti.Self Service Portal will also get upgraded along with the secondary management server.

A HTML5-alapú önkiszolgáló portál frissítése Service Manager 2012 R2-ről, amely ugyanazon a számítógépen van telepítve, mint a Service Manager elsődleges felügyeleti kiszolgálóUpgrading the HTML5-based Self Service Portal from Service Manager 2012 R2, which is installed on same computer as the Service Manager primary management server

Az önkiszolgáló portál telepítése ugyanazon a számítógépen, amelyen az elsődleges felügyeleti kiszolgáló nem ajánlott.Installing the Self Service portal on the same computer as the primary management server isn't recommended. Azonban abban az esetben, ha ezt a kombinációt használja, a következő lépésekkel frissíthet a Service Manager 2016-re.However, in the event that you're using this combination, then use the following steps to upgrade to Service Manager 2016.

 1. * * Ne távolítsa el az önkiszolgáló portált vagy a felügyeleti kiszolgálót, így az Eltávolítás megkísérlése instabil állapotot eredményezhet * ***Don't uninstall the Self Service Portal or Management Server, attempting uninstallation might create an unstable state **
 2. Töltse le innen az „SM2016SSP_UpgradeFix_20160601.exe” fájlt, majd telepítse a javítást (ugyanezen a hivatkozáson megtalálja a telepítési utasításokat is).Download and install the patch "SM2016SSP_UpgradeFix_20160601.exe" from here (installation instructions are available on the same link)
 3. Frissítse az elsődleges felügyeleti kiszolgálót a Service Manager 2012 R2-ről a Service Manager 2016-ra.Upgrade the primary Management Server from Service Manager 2012 R2 to Service Manager 2016.
 4. A rendszer az elsődleges felügyeleti kiszolgálóval együtt az önkiszolgáló portált is frissíti.Self Service Portal will also get upgraded along with the primary management server.

Az önkiszolgáló portál frissítése a Service Manager 2016 Technical Preview 5 önkiszolgáló portálról (önálló vagy felügyeleti kiszolgálóval)Upgrading the Self Service Portal from Service Manager 2016 Technical Preview 5 Self Service portal (stand alone or with a management server)

A Service Manager 2016 Technical Preview 5-ről közvetlenül is frissítheti az önkiszolgáló portált a Service Manager 2016 verzióra.You can upgrade the Self Service portal directly from Service Manager 2016 Technical Preview 5 to Service Manager 2016.

SPF-frissítésSPF Upgrade

Ha integrálta az SPF-et a Windows Azure-csomaggal, az azt jelenti, hogy legalább a Windows Azure-csomag 10. kumulatív frissítését használja.If you have integrated SPF with Windows Azure Pack, your version of Windows Azure Pack must be running Update Rollup 10 or later. A System Center 2012 R2 VMM és SPF-nek is legalább a 9. kumulatív frissítést kell futtatnia.Also, both System Center 2012 R2 - VMM and SPF must be running Update Rollup 9 or later.

VMM-frissítésVMM Upgrade

A VMM telepítésének lépéseiSteps for installing VMM

A System Center 2012 R2-ről a System Center 2016-ra való frissítésének általános lépései az összes System Center-összetevő esetében megegyeznek.You will follow the same general steps for upgrading to System Center 2016 from System Center 2012 R2 for all System Center components. Az általános lépések a következők:The general steps are:

 1. Távolítsa el az összetevő 2012 R2-es verzióját. Ha szükséges, használja az „adatbázis megőrzése” funkciót.Uninstall the 2012 R2 version of the component with "retain database" option if appropriate.
 2. Frissítse az operációs rendszert egy olyanra, amelyet támogat a System Center 2016.Upgrade the operating system to a version supported with System Center 2016.
 3. Telepítse az összetevőhöz szükséges többi szoftvert (ezek listáját lásd alább).Install any other software required by the component (see list below).
 4. Telepítse az összetevő új verzióját. Ha szükséges, használja az „Adatbázis frissítése” funkciót.Install the new version of the component with the "Upgrade database" option if appropriate.
 • A VMM 2016-es verzióra történő összes frissítés esetén folytathatja a SQL Server aktuális verzióját, vagy frissíthet a SQL Server támogatott verziójára.For all upgrades to VMM 2016, you can either continue with the current version of SQL Server, or, you can upgrade to the supported version of SQL Server. Az SQL Server támogatott verzióival kapcsolatban olvassa el az SQL Server-követelmények című cikket.Review SQL Server Requirements for the list of supported versions of SQL Server.
 • A gazdagép és a vendég VMM-ügynökök is frissíthetők a VMM-konzolból.You can upgrade both host and guest VMM agents from the VMM console.

Magas rendelkezésre állású VMM-környezet frissítése.Upgrading a highly available VMM environment.

A következő eljárások azt ismertetik, hogy milyen lépéseket kell végrehajtania, ha egy magasan elérhető fürtön telepített VMM felügyeleti kiszolgálót frissít.The following procedures describe the steps to take if you're upgrading a VMM management server deployed on a highly available cluster.

 1. A VMM-adatbázis biztonsági mentése és megőrzéseBackup and keep the VMM database
 2. Távolítsa el a VMM 2012 R2-t a magas rendelkezésre állású passzív csomópontról.Uninstall VMM 2012 R2 from the highly available passive node.
 3. Frissítsen a Windows Server 2016-ra és az SQL Server támogatott verziójára a passzív csomóponton.Upgrade to Windows Server 2016 and to a supported version of SQL Server on the passive node.
 4. Frissítsen az ADK Windows 10-verziójára.Upgrade to the Windows 10 version of the ADK.
 5. Telepítse a System Center 2016 – Virtual Machine Manager terméket a magas rendelkezésre állású környezetbe, és ha a rendszer felszólítja, frissítse az adatbázist.Install System Center 2016 – Virtual Machine Manager in the highly available environment and when prompted, upgrade the database.
 6. Adja át a feladatokat a passzív csomópontnak.Failover to the passive node.
 7. Végezze el a 2–5. lépést a HAVMM-környezet többi csomópontján.Repeat steps 2 - 5 for the other nodes in your HAVMM environment.
 8. [Nem kötelező.] Telepítse a megfelelő SQL parancssori segédeszközöket.[Optional] Install the appropriate SQL Command line utilities.

Megjegyzés: Ha a VMM-adatbázist egy „állandó kapcsolatú” üzemmódban működő SQL Server futtatja, és a VMM-adatbázis a rendelkezésre állási csoportban van, távolítsa el azt a rendelkezésre állási csoportból, mielőtt újabb verzióra frissíti az SQL Servert.Note: If the VMMM database is hosted on a SQL Server running in the "Always on" mode, and the VMM database is in the availability group, you must remove it from the availability group before upgrading the SQL Server to a later version.

Következő lépésekNext steps

Tekintse meg a System Center 2016 egyes technológiáinak bevezető információit vagy fontos fogalmait.See the introductory information or important concepts about each of the technologies in System Center 2016. A szolgáltatás összes kezdőlapjának megtekintéséhez tekintse meg a System Center dokumentációs oldalát.To view all of the service landing pages, see the System Center documentation page.