Dapatkan sokongan untuk produk Dynamics 365 anda

Anda boleh sama anda mendapatkan sokongan pengebilan atau sokongan teknikal untuk produk Dynamics 365.

Sokongan pengebilan

Sokongan pengebilan untuk produk Dynamics 365 berbeza mengikut lesen yang anda gunakan. Untuk pertanyaan tentang langganan anda, lihat Panduan pelesenan yang bersesuaian.

Sokongan teknikal dan komuniti

Cara mendapatkan sokongan untuk setiap produk Dynamics 365 yang diberi adalah berbeza. Semak pilihan dalam jadual berikut.

Produk Pilihan sokongan Sokongan komuniti
Sales
Customer Service
Field Service
Project Service Automation
Hubungi Sokongan Teknikal Komuniti Sales
Komuniti Customer Service
Komuniti Field Service
Komuniti Project Service Automation
Business Central Bagaimanakah saya dapat mendapatkan sokongan teknikal untuk Business Central? Komuniti Business Central
Finance and Operations Pilihan sokongan Komuniti Finance and Operations
Guides Pilihan sokongan Komuniti Guides
Commerce Pilihan sokongan Komuniti Commerce
Human Resources Pilihan sokongan Komuniti Human Resources
Marketing Pilihan sokongan Komuniti Marketing

Untuk mengetahui maklumat lanjut tentang memilih pelan sokongan, lihat pelan sokongan.