samle diagnose informasjon fra Power BI-tjenesten

før du kontakter microsofts kunde støtte for å få hjelp med et problem du har med Power BI-tjenesten, kan du samle inn filer som vil hjelpe oss med å løse problemet. Vi anbefaler at du henter et nett leser spor fra nett leser økten. en nett leser sporing er en diagnose fil som kan gi viktige detaljer om hva som skjer i Power BI-tjenesten når problemet oppstår.

Power BI administratorer kan bruke hjelp + støtte i administrasjons senteret for Power Platform for å få selv hjelps løsninger og til å kontakte kunde støtte. Diagnose filene som du samler inn ved hjelp av trinnene nedenfor, kan knyttes til støtte forespørselen din for å hjelpe til med feil søkingen. du finner flere støtte alternativer i Power BI alternativer For kunde støtte.

Hvis du vil samle inn en nett leser sporing og annen økt informasjon, følger du Fremgangs måten nedenfor for nett leseren du bruker. hvis du trenger å samle diagnose informasjon fra Power BI Desktop, følger du instruksjonene i hvordan du samler inn en sporing i Power BI Desktop.

Samle inn en nett leser sporing

Viktig!

logg deg på Power BI tjenesten før du begynner å samle inn sporings informasjon for nett leseren, uansett hvilken nett leser du bruker. Dette trinnet er viktig for å sikre at sporings informasjonen ikke inneholder sensitive opplysninger som er knyttet til påloggingen din.

Google Chrome og Microsoft Edge (Chromium) er begge basert på Chromium åpen kilde-prosjektet. Følgende Fremgangs måte viser deg hvordan du bruker utviklerverktøy, som ligner på de to nett leserne. hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Chrome DevTools og Microsoft Edge (Chromium) Utviklerverktøy.

 1. Når du har logget deg på, trykker du F12 på tastaturet. du kan også Microsoft Edge velge Innstillinger og mer (...) > Flere verktøy > Utviklerverktøy. Velg Tilpass og kontroller Innstillinger-menyen for Google Chrome i Google Chrome. > Flere verktøy > Utviklerverktøy.

 2. Klargjør for innsamling av nett leser sporing ved å angi sporings alternativer. Du kan også stoppe og fjerne all informasjon som ble samlet inn før du begynner å gjenskape problemet. Som standard holder nett leseren sporings informasjon bare for siden som er lastet inn. Følg disse trinnene for å konfigurere nett leseren for å beholde all sporings informasjon, selv om repro går til mer enn én side:

  1. Velg nettverk -fanen i utviklerverktøy . Deretter velger du Behold logg.

   Utviklerverktøy med Network-fanen og beholder loggen er valgt.

  2. velg konsoll -fanen, og velg deretter Innstillinger > behold logg.

   Utviklerverktøy med Console-fanen og beholder loggen er valgt.

   velg Innstillinger på nytt for å lukke konsoll innstillingene.

 3. Deretter stopper og fjerner du opptaket som pågår. Velg nettverk -fanen, velg Stopp registrering av nettverks Logg, og Fjern deretter.

  Utviklerverktøy med Network-fanen, og Avslutt og fjern Innspillings alternativene som er valgt.

 4. nå vil du gjenskape problemet du hadde i Power BI-tjenesten. Velg nettverk -fanen i utviklerverktøy hvis du vil starte. Velg post nettverks Logg.

  Viktig!

  oppdater nett lesers iden i Power BI-tjenesten før du begynner å gjenskape problemet slik at sporinger registreres på riktig måte.

  Produser trinnene som førte til problemet du trenger hjelp med.

  Utviklerverktøy med Network-fanen og Registrer nettverks Logg valgt.

  Når du gjenskaper problemet, vil du se utdata som ligner på følgende bilde i utviklerverktøy -vinduet.

  Utviklerverktøy med Network-fanen som viser utdata fra økten.

 5. Etter at problemet er løst, må du lagre logg filene og knytte dem til støtte forespørselen.

  1. Hvis du vil eksportere nettverks loggen, velger du nettverk -fanen i utviklerverktøy . Velg Stopp registrering av nettverks Logg. Deretter velger du Eksporter har... og lagrer filen.

   Utviklerverktøy med Network-fanen, stopp registreringen og Eksporter har-alternativene som er valgt.

  2. Hvis du vil eksportere utdataene for konsollen, velger du konsoll -fanen i utviklerverktøy . Høyre klikk på en vist melding, velg Lagre som..., og lagre konsollens utdata i en tekstfil.

   Utviklerverktøy med konsoll-fanen valgt, og lagre som-alternativet vist.

  Pakk inn den lagrede filen, konsollens utdata og skjerm opptak i et komprimert format, for eksempel .zip, og Legg ved filen i støtte forespørselen.

Etter at du har innhenting av diagnose filer, kan du knytte dem til støtte forespørselen din for å hjelpe kunde støtte teknikeren med å løse problemet. har-filen vil inneholde all informasjon om nettverks forespørsler mellom nett leser vinduet og Power BI-tjenesten, inkludert:

 • Aktivitets-ID-ene for hver forespørsel.

 • Det nøyaktige tidsstempelet for hver forespørsel.

 • Eventuell feilinformasjon som returneres til klienten.

Denne sporingen vil også inneholde dataene som brukes til å fylle ut de visuelle effektene som vises på skjermen.

Neste trinn