Konsekvensanalyse for datakilde

Konsekvensanalyse for datakilder hjelper deg med å se hvor datakilden brukes på tvers av hele organisasjonen. Dette kan være nyttig når datakilden er midlertidig eller permanent frakoblet, og du ønsker å få en idé om hvem som påvirkes av dette. Den viser deg hvor mange arbeidsområder, dataflyter og datasett som bruker datakilden, og gir enkel navigering til arbeidsområder der de berørte dataflytene og datasettene befinner seg, slik at du kan undersøke nærmere.

Konsekvensanalyse for datakilder kan også hjelpe deg med å finne duplisering av data i tenanten, for eksempel når en rekke ulike brukere bygger lignende modeller på toppen av samme datakilde. Ved å hjelpe deg med å oppdage slike overflødige datasett og dataflyter, støtter konsekvensanalysen for datakilder målet om å ha «èn enkelt kilde til sannheten».

Utfør konsekvensanalyse for datakilde

Slik går du frem for å utføre en konsekvensanalyse for datakilde:

 1. Gå til arbeidsområdet som inneholder datakilden du er interessert i, og åpne avstammingsvisning.

 2. Finn kortet for datakilden, og klikk på konsekvensanalyse-ikonet.

  Skjermbilde av datakildekortet som viser konsekvesanalyse-knappen.

Skjermpanelet for konsekvensanalyse åpnes.

Skjermbilde av sideruten for konsekvensanalyse for datakilde.

 • Datakildetype: Indikerer datakildetypen

 • Bane til datakilde: Bane til datakilden som er definert i Power BI Desktop. I bildet ovenfor er for eksempel banen til datakilden for SQL Server-databasen tilkoblingsstrengen «twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net», som definert i Power BI Desktop (vist nedenfor). Den består av databasenavnet «twitterDB» og servernavnet «yaronctestingdb1.database.windows.net».

  Skjermbilde av definisjonen for tilkoblingsstreng i Power B I Desktop.

 • Konsekvenssammendrag: Viser deg antallet potensielt berørte arbeidsområder, dataflyter og datasett. Dette antallet inkluderer arbeidsområder som du ikke har tilgang til.

 • Bruksfordeling: Viser deg navnene på de påvirkede dataflytene og datasettene for hvert arbeidsområde. Hvis du vil utforske innvirkningen på et bestemt arbeidsområde, klikker du på navnet på arbeidsområdet for å åpne arbeidsområdet. Når du er i det berørte arbeidsområdet, kan du bruke konsekvensanalyse for datasett for å se bruksdetaljene om tilkoblede rapporter og instrumentbord.

Varsle kontakter

Hvis du har gjort en endring i en datakilde eller tenker på å gjøre en endring, bør du kontakte de relevante brukerne for å fortelle dem om det. Når du varsler kontakter, sendes en e-postmelding til kontaktlistene for alle de påvirkede arbeidsområdene (ved klassiske arbeidsområder sendes e-postmeldingen til administratorene for arbeidsområdet). Navnet ditt vises på e-postmeldingen slik at kontaktene kan finne deg og svare tilbake i en ny e-posttråd.

 1. Klikk varsle kontakter i sideruten for konsekvensanalyse. Dialogboksen varsling av kontakter vises.

  Skjermbilde av dialogboksen for varsling av kontakter for datakilde.

 2. Angi noen detaljer om endringen i tekstboksen.

 3. Når meldingen er klar, klikker du Send.

Personvern

I sideruten for konsekvensanalyse ser du kun reelle navn for arbeidsområder, datasett og dataflyter som du har tilgang til. Elementer som du ikke har tilgang til, står oppført som Begrenset tilgang. Dette er fordi noen elementnavn kan inneholde personlige opplysninger. Konsekvenssammendraget inkluderer alle berørte dataflyter og datasett – også de som ligger i arbeidsområder du ikke har tilgang til.

Begrensninger

Konsekvensanalyse for datakilde støttes foreløpig ikke fo r sideformaterterapporter, så du vil ikke kunne se om datakilden har noen direkte innvirkning på disse rapporttypene i tenanten.

Neste trinn