Integrer Power BI-datavarsler med Power Automate

Bruk Power Automate til å integrere Power BI med appene og tjenestene du ofte bruker. Med Power Automate kan du opprette automatiserte arbeidsflyter for å få varslinger, synkronisere filer, samle inn data med mer. I denne artikkelen automatiserer du generering av en e-postmelding fra et Power BI-datavarsel.

Forutsetninger

Denne artikkelen viser deg hvordan du oppretter to forskjellige flyter: én fra en mal og én fra grunnen av. Du kan begynne ved å opprette et datavarsel i Power BI og registrere deg for Power Automate. Det er gratis!

Opprette en flyt fra en mal

I denne oppgaven brukes en mal for å opprette en enkel flyt som utløses av et Power BI-datavarsel.

 1. Logg deg på Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Velg Maler, søk etter Power BI > Send en e-post til en hvilken som helst mottakergruppe når et Power BI-datavarsel utløses.

  Skjermbilde som viser Power Automate-malen Send en e-post til en målgruppe når et Power BI-datavarsel utløses.

Bygge flyten

Denne malen har en utløser, et Power BI-datavarsel og en handling, å sende en e-post. Når du velger et felt, viser Power Automate dynamisk innhold du kan inkludere. I dette eksemplet inkluderer vi flisverdien og nettadressen for flisen i meldingsteksten.

 1. Velg Fortsett.

  Skjermbilde av Power Automate, Power BI til e-post.

 2. Velg et Power BI-datavarsel i boksen Varsel-ID. Hvis du vil lære hvordan du oppretter et varsel, kan du se Datavarsler i Power BI.

  Skjermbilde av Velg et varsel i bokse Varsel-ID.

 3. Skriv inn én eller flere gyldige e-postadresser.

 4. Power Automate genererer automatisk et emne og en brødtekst for deg, som du kan beholde eller endre. Brødteksten bruker HTML til formatering.

  Skjermbilde av automatisk generert e-posttekst for Power Automate.

 5. Når du er ferdig med meldingen, kan du velge Neste trinn eller Lagre. Flyten opprettes og evalueres. Med Power Automate blir du varslet dersom feil oppdages.

 6. Hvis Flow finner feil, velger du Rediger flyt for å rette dem opp. Ellers kan du velge Ferdig for å kjøre den nye flyten.

  Skjermbilde av vellykket-melding i Power Automate.

 7. Når datavarselet utløses, sender Power Automate en e-postmelding til adressene du oppgav.

  Skjermbilde av varsel-e-post i Power Automate.

Opprette en flyt fra bunnen av

I denne oppgaven opprettes en mal fra grunnen av, som utløses av et Power BI-datavarsel.

 1. Logg deg på Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Velg Opprett > automatisert flyt.

  Skjermbilde av Power Automate > Opprett automatisert flyt.

 3. Gi flyten et navn i Bygge en automatisert flyt.

 4. I Velg flytens utløser søker du etter Power BI.

 5. Velg Power BI – Når et datadrevet varsel er utløst > Opprett.

  Skjermbilde av Bygg en automatisert flyt.

Bygge flyten

 1. Velg navnet på varselet fra boksen Varsel-ID. Hvis du vil lære hvordan du oppretter et varsel, kan du se Datavarsler i Power BI.

  Skjermbilde av Velge navnet på varselet.

 2. Velg Nytt trinn.

 3. I Velg en handling søker du etter Outlook > Opprett hendelse.

  Skjermbilde av Velg en handling > Opprett hendelse.

 4. Fyll ut feltene for hendelsen. Når du velger et felt, viser Power Automate dynamisk innhold du kan inkludere.

  Skjermbilde av Fortsette å bygge flyten.

 5. Velg Opprett flyt når du er ferdig. Power Automate lagrer og vurderer flyten. Hvis Flow ikke finner noen feil, velger du Ferdig for å kjøre denne flyten. Den nye flyten legges til på Mine flyter-siden.

  Skjermbilde av Fullfør flyten.

 6. Når flyten utløses av Power BI-datavarselet, mottar du et Outlook-hendelsesvarsel som ligner på dette.

  Skjermbilde av Power Automate utløser Outlook-varsling.

Neste trinn