Overvåk bruksmåledata i den nye arbeidsområde-opplevelsen (forhåndsversjon)

Hvis du vet hvordan inneholdet ditt brukes, kan du demonstrere innvirkningskraften og prioritere innsatsen din. Bruksdataene dine kan vise at en av rapportene brukes daglig av et stort segment i organisasjonen. De kan vise at ingen ser et på et instrumentbord du opprettet i det hele tatt. Denne typen tilbakemelding er uvurderlig med tanke på hvor du skal legge inn støtet.

Hvis du oppretter rapporter i moderne arbeidsområder, har du tilgang til forbedrede bruksdatarapporter. De gir deg mulighet til å finne ut hvem som bruker disse rapportene i organisasjonen, og hvordan de bruker dem. Du kan også identifisere ytelsesproblemer på høyt nivå. De forbedrede bruksrapportene i det moderne arbeidsområdet erstatter de eksisterende rapportene over bruksmåledata som er dokumentert i Overvåk bruksmåledata for Power BI-instrumentbord og -rapporter.

Ny bruksdatarapport

Obs!

Du kan bare kjøre bruksdatarapporter i Power Bi-tjenesten. Hvis du imidlertid lagrer en bruksdatarapport eller fester den til et instrumentbord, kan du åpne og samhandle med rapporten på mobile enheter.

Forutsetninger

 • du trenger en Power BI Pro-eller Premium-lisens (PPU) for å kjøre og få tilgang til dataene for bruks data. Funksjonen for bruksdata fanger imidlertid opp bruksinformasjon fra alle brukerne, uansett hvilken lisens de er tilordnet.
 • Hvis du vil ha tilgang til forbedrede bruksmåledata for en rapport, må rapporten ligge i et moderne arbeidsområde, og du må ha redigeringstilgang til rapporten.
 • Administratoren for Power BI må ha aktivert bruksmåledata for innholdsopprettere. Det kan også hende at administratoren for Power BI har aktivert innsamling av brukerspesifikke data i bruksmåledata. Les om hvordan du aktiverer disse alternativene i administrasjonsportalen.

Opprett og vis en forbedret bruksdatarapport

Bare brukere med tillatelser for administrator, medlem eller bidragsyter kan vise den forbedrede rapporten over bruksmåledata. Visningstillatelse er ikke tilstrekkelig. Hvis du er minst en bidragsyter på et moderne arbeidsområde der rapporten ligger, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å vise de forbedrede bruksmåledataene:

 1. Åpne arbeidsområdet som inneholder rapporten du vil analysere bruksdata for.

 2. Åpne hurtigmenyen for rapporten fra innholdslisten for arbeidsområdet, og velg Vis bruksdatarapport. Du kan også åpne rapporten, åpne hurtigmenyen på kommandolinjen, og deretter velge Bruksmåledata.

  Velg bruksmåledata

 3. Power BI oppretter bruksmetrikkrapporten første gang du gjør dette, og du får beskjed når den er ferdig.

  Bruksdatarapporten er klar

 4. Hvis du vil se resultatene, velger du Vis bruksdata.

 5. Hvis det er første gang du gjør dette, kan det hende Power BI åpner den gamle bruksdatarapporten. Hvis du vil vise den forbedrede bruksdatarapporten, slår du Ny bruksrapport i øvre høyre hjørne.

  Bytt til den moderne bruksdatarapporten

  Obs!

  Du kan bare se bryteren for den nye bruksrapporten hvis rapporten ligger i et moderne arbeidsområde. Eldre arbeidsområder tilbyr ikke forbedrede bruksdatarapporter.

Om den forbedrere bruksdatarapporten

Når du viser denne forbedrede bruksdatarapporten, genererer Power BI en forhåndsbygd rapport. Den inneholder bruksdata for innholdet over de siste 30 dagene. Rapporten ligner på Power BI-rapporter du allerede er kjent med. Du kan dele opp basert på hvordan sluttbrukerne fikk tilgang, om de fikk tilgang via nettet eller mobilapper og så videre. Bruksdatarapporten utvikler seg i tråd med rapportene. Den oppdateres hver dag med nye data.

Obs!

Bruksdatarapporter vises ikke i Nylig, Arbeidsområder, Favoritter eller andre innholdslister. De kan ikke legges til i en app. Hvis du fester en flis fra en bruksdatarapport på et instrumentbord, kan ikke instrumentbordet legges til i en app.

Datasett for bruksdatarapport

Når du starter den forbedrede bruksdatarapporten for første gang, oppretter Power BI automatisk et datasett for bruksdatarapporten. Den forbedrede bruksdatarapporten er avhengig av det datasettet. Power BI oppdaterer deretter datasettet daglig. Du kan ikke endre oppdateringsplanen, men du kan oppdatere legitimasjonen som Power BI bruker til å oppdatere bruksmåledataene. Du må kanskje gjenoppta planlagt oppdatering hvis legitimasjonen utløp, eller hvis du fjernet brukeren som først startet bruksdatarapporten fra arbeidsområdet der datasettet finnes.

Obs!

Mens du fremdeles er i forhåndsvisning, kan datasettet med bruksmålinger ha mindre endringer som påvirker egendefinerte rapporter.

Sider i bruksdatarapport

Den forbedrede bruksdatarapporten omfatter følgende rapportsider:

 • Rapportbruk Gir informasjon om rapportvisninger og rapportseere, for eksempel hvor mange brukere som har vist rapporten etter dato.
 • Rapportytelse Viser den vanlige åpningstiden for rapporter delt opp etter forbruksmetode og nettlesertyper.
 • Vanlige spørsmål Gir svar på vanlige spørsmål, for eksempel hva er en «seer» og hva er en «visning»?

Hvilke måledata rapporteres?

Side Måledata Beskrivelse
Rapportbruk Rapportvisninger / rapport åpnes En rapportvisning registreres hver gang noen åpner en rapport og representerer unike avsatser i rapporten. Det svarer på spørsmålet «hvor ofte er rapporten tilgjengelig?» Definisjonen av en rapportvisning er forskjellig fra tidligere bruksdatarapporter. Endring av rapportsider regnes ikke lenger som en ekstra rapportvisning. I stedet, teller det å endre rapportsider for den neste måleverdien, rapportsidevisninger. Aktiviteter som deling og festing blir vurderes ikke lenger i bruksdata.
Rapportbruk Rapportsidevisninger En rapportsidevisning registreres hver gang noen viser en rapportside. Den representerer totale visninger på alle sider. Det svarer på spørsmålet «hvor ofte blir rapportsider åpnet?» Det å endre rapportsider teller derfor for rapportsidevisninger. Se Vurderinger og begrensninger for viktig informasjon.
Rapportbruk Unike seere En seer er en person som åpnet rapporten minst én gang i løpet av tidsperioden (basert på AAD-brukerkontoen).
Rapportbruk Visningstrend Visningstrenden gjenspeiler endringer i visningsantallet over tid. Den sammenligner den første halvdelen av den valgte tidsperioden med den andre halvdelen.
Rapportbruk Datoslicer Du kan endre tidsperioden på siden for bruksrapporter, for eksempel for å beregne trender over én eller to uker. Nederst til venstre på siden for bruksrapporten kan du bestemme start- og sluttdatoen for bruksdataene for den valgte rapporten.
Rapportbruk Rangering Basert på antall visninger viser rangeringen hvor populær en rapport er, sammenlignet med alle andre rapporter i organisasjonen. En rangering lik 1 betyr at rapporten ar flest visninger av alle rapporter i organisasjonen.
Rapportbruk Rapportvisninger per dag Totalt antall rapportvisninger per dag. Telt på rapportnivå, vurderer ikke rapportsidevisninger.
Rapportbruk Rapportseere per dag Totalt antall forskjellige brukere som viste rapporten (basert på AAD-brukerkontoen).
Rapportbruk Distribusjonsmetoder Hvordan brukere får tilgang til rapporten, for eksempel ved å være medlem av et arbeidsområde, ved å ha rapporten delt med dem, eller ved å installere en app.
Rapportbruk Plattformslicer Hvis rapporten ble åpnet via Power BI-tjenesten (powerbi.com), Power BI Embedded eller en mobilenhet.
Rapportbruk Brukere med rapportvisninger Viser listen over brukere som åpnet rapporten, sortert etter antall visninger.
Rapportbruk Sider Hvis rapporten har mer enn én side, kan du dele opp rapporten etter siden(e) som ble vist. «Tomt» betyr enten at en rapportside ble lagt til innen 24 timer etter at den nye siden vises i slicerlisten, eller at rapportsidene ble slettet. «Tomt» oppfanger disse typer situasjoner.
Rapportytelse Vanlig åpningstid Den vanlige åpningstiden for rapporter tilsvarer den 50. persentilen for tiden det tar å åpne rapporten. Rapporten åpnes med andre ord under denne tiden 50 % av gangene. Siden for rapportytelse deler også den vanlige åpningstiden for rapporter inn etter forbruksmetode og nettlesertype. Nå måler vi ytelsen for den første rapportinnlastingen og den første siden som vises. Målingen starter når rapporten forespørres, og avsluttes når det siste visualobjektet fullføres. Rapportsamhandlinger som oppdeling, filtrering eller endring av sider er ikke inkludert i ytelsesmålinger.
Rapportytelse Åpningstidtrend Åpningstidtrenden reflekterer ytelsesendringer i rapportåpning over tid. Den sammenligner åpningstidene for rapporten for den første halvdelen av den valgte tidsperioden med åpningstidene for den andre halvdelen.
Rapportytelse Datoslicer Du kan endre tidsperioden på siden for rapportytelse, for eksempel for å beregne trender over én eller to uker. Nederst til venstre på siden for rapportytelse kan du bestemme start- og sluttdatoen for bruksdataene for den valgte rapporten.
Rapportytelse Daglig ytelse Ytelsen for 10 %, 50 % og 90 % av rapportåpningene som beregnes for hver enkelt dag.
Rapportytelse sjudagers ytelse Ytelsen for 10 %, 50 % og 90 % av rapportåpningene som beregnes for de siste sju dagene for hver dato.
Rapportytelse Forbruksmetode Måten rapporten ble åpnet på, for eksempel via Power BI-tjenesten (powerbi.com), Power BI Embedded eller en mobilenhet.
Rapportytelse Nettlesere Hvilken nettleser brukerne brukte til å åpne rapporten, for eksempel Firefox, Microsoft Edge og Chrome.

Arbeidseksempel av visning og visningsmåledata

La oss si at vi har fire rapporter som åpnes av tre brukere på følgende måte:

Rapportnavn Bruksmønster
KPI-rapport
 • Bruker A åpner rapporten på side 1.
HR-rapporter
 • Bruker A åpner rapporten på side 1, og ser deretter på side 2, side 3 og side 4. Deretter ser de på side 1 igjen.
Finansrapport
 • Bruker A åpner rapporten på side 1, og ser deretter på side 2.
 • Bruker B åpner rapporten på side 1.
 • Bruker C åpner rapporten på side 1, og ser deretter på side 3.
Salgsrapport
 • Bruker A åpner rapporten på side 1, og ser deretter på side 2
 • Bruker C åpner rapporten på side 2 (f.eks. via bokmerke)
 • Senere på dagen åpner Bruker C rapporten på side 1

Forutsatt at all klienttelemetri når frem til Power BI, vil den resulterende måleverdien være:

Rapportnavn Rapportvisninger Rapportsidevisninger Seere
KPI-rapport 1 1 1
HR-rapporter 1 5 1
Finansrapport 3 5 3
Salgsrapport 3 4 2

Oppdater legitimasjonen for bruksdatarapporten

Bruk følgende fremgangsmåte til å ta over et datasett for en bruksdatarapport og oppdatere legitimasjonen.

 1. Åpne arbeidsområdet som inneholder rapporten du vil oppdatere datasettet for bruksdatarapporter for.

 2. I den grå topptekstlinjen øverst velger du ikonet Innstillinger, og deretter velger du Innstillinger.

  Velg innstillinger

 3. Bytt til Datasett-fanen.

 4. Velg datasettet for bruksdatarapporten.

  Velg datasettet for bruksmåledataene

  Hvis du ikke eier gjeldende datasett, må du ta over eierskap før du kan oppdatere legitimasjonen for datakilden.

 5. Velg Ta over-knappen, og velg Ta over på nytt i dialogboksen Ta over datasettinnstillinger.

 6. Velg Rediger legitimasjon under Legitimasjon for datakilde.

  Rediger legitimasjon

 7. Velg Logg deg på i dialogboksen Konfigurer bruksdatarapport.

  Velg Logg deg på

 8. Fullfør påloggingssekvensen, og legg merke til varselet om at datakilden ble oppdatert.

  Obs!

  Datasettet for bruksdatarapporten inneholder bruksdata for de siste 30 dagene. Det kan ta opptil 24 timer før nye bruksdata blir importert. Du kan ikke utløse en manuell oppdatering ved hjelp av brukergrensesnittet i Power BI.

Deaktiver bruksdatarapporter

Rapporter for bruksdata er en funksjon som Power BI- eller Office 365-administratoren kan slå av eller på. Administratorer har detaljert kontroll over hvilke brukere som har tilgang til bruksmetrikk: dette er slått på som standard for alle brukerne i organisasjonen. Se Overvåkings- og bruksmetrikk i Administrasjonsportalen-artikkelen for mer informasjon om disse innstillingene.

Obs!

Bare administratorer for Power BI-leieren kan se administrasjonsportalen og redigere innstillinger.

Utelat brukerinformasjon fra bruksdatarapporter

Per bruker-data er som standard aktivert for bruksdata. Dette betyr at kontoinformasjon for innholdsforbruker, for eksempel brukernavn og e-postadresse, er inkludert i bruksdatarapporten. Administratorer kan begrense eksponering for å identifisere brukerinformasjon Power BI administrasjonsportalens leierinnstillinger. De kan aktivere brukerdefinerte data for hele organisasjonen eller angitte sikkerhetsgrupper.

Hvis brukerinformasjon utelates, refererer bruksrapporten til brukere som «bruker uten navn [unique_id]', der [unique_id] er en meningsløs unik identifikator tilordnet for å støtte distinkte mål for brukerantall.

 1. Utvid Brukerspesifikke data i måledata for innholdsopprettere på fanen Leierinnstillinger i administrasjonsportalen under Innstillinger for overvåking og bruk, og velg Deaktivert. Dette vil skjule brukerkontoinformasjon for alle brukere.

 2. Bestem om du vil slette alle eksisterende brukerspesifikke data i gjeldende måledatainnhold for bruk. Velg Bruk.

  Deaktiver brukerspesifikke måledata

Når du deaktiverer bruksmåledata for hele organisasjonen, kan administratorer bruke alternativet «Slett alt eksisterende måledatainnhold for bruk» til å slette alle eksisterende rapport- og instrumentbordfliser som ble bygget ved hjelp av bruksdatarapportene. Dette alternativet fjerner all tilgang til bruksmetrikk for alle brukerne i organisasjonen, som eventuelt bruker dem allerede. Du kan ikke angre denne slettingen av eksisterende bruksdatainnhold.

Obs!

Bare administratorer for Power BI-leieren kan se administrasjonsportalen og konfigurere brukerspesifikke data i bruksmåledata i innstillinger for innholdsopprettere.

Tilpass bruksdatarapporten

Hvis du ønsker å fordype deg i rapportdataene eller bygge dine egne rapporter mot det underliggende datasettet, har du flere alternativer:

 • Opprett en kopi av rapporten i Power BI-tjenesten. Bruk Lagre en kopi til å opprette en separat forekomst av bruksdatarapporten, som du kan tilpasse til å møte dine bestemte behov.
 • Koble til datasettet med en ny rapport. For hvert arbeidsområde har datasettet navnet «bruksdatarapport», som forklart tidligere i delen Datasett for bruksdatarapport. Du kan bruke Power BI Desktop til å bygge egendefinerte bruksdatarapporter basert på det underliggende datasettet.
 • Bruk Analyser i Excel. Du kan også analysere Power BI-bruksdata i pivottabeller, diagrammer og slicer-funksjoner i Microsoft Excel. Les mer om funksjonen Analyser i Excel.

Opprett en kopi av bruksdatarapporten

Når du oppretter en kopi av den skrivebeskyttede, forhåndsbygde bruksdatarapporten, oppretter Power BI en redigerbar forekomst av rapporten. Den ser nesten lik ut ved første øyekast. Du kan imidlertid nå åpne rapporten i redigeringsvisning, legge til nye visualiseringer, filtre og sider, endre eller slette eksisterende visualiseringer, og mye mer. Power BI lagrer den nye rapporten i det gjeldende arbeidsområdet.

 1. Velg rullegardinlisten Fil i den nye bruksdatarapporten, og velg deretter Lagre en kopi.

  Lagre en kopi av rapporten

 2. Skriv inn et navn i dialogboksen Lagre rapporten, og velg deretter Lagre.

  Power BI oppretter en redigerbar Power BI rapport som er lagret i gjeldende arbeidsområde. Velg Gå til rapport i dialogboksen Rapport lagret som vises.

 3. Velg Rediger for å bytte til redigeringsvisning.

  Herfra kan du endre filtre, legge til nye sider, bygge nye visualiseringer, formatere skrifter og farger og så videre.

 4. Den nye rapporten lagres i fanen Alt og Innhold-fanen i det gjeldende arbeidsområdet og legges til i Nylig-listen.

  Den nye rapporten i fanen Rapporter

Obs!

Når du lagrer en kopi av bruksdatarapporten, behandles den som en vanlig Power BI-rapport. Den vil være tilgjengelig for alle brukere som har visningstillatelser i arbeidsområdet, inkludert brukere i Seer-rollen.

Opprett en ny bruksrapport i Power BI Desktop

Du kan opprette en ny bruksrapport i Power BI Desktop basert på datasettet for bruksdatarapporten. Hvis du vil opprette en tilkobling til datasettet for bruksdatararapporten og opprette din egen rapport, må du være logget på Power BI-tjenesten i Power BI Desktop.

 1. Åpne Power BI Desktop.

 2. Hvis du ikke er logget på Power BI-tjenesten, velger du Logg deg påFil-menyen.

 3. Hvis du vil koble til datasettet for bruksdatarapporten, velger du Hent data Mer på Hjem-båndet. >

 4. Velg Power Platform i den venstre ruten, og velg deretter Power BI-datasett > Koble til.

  Hent data > Power Platform

 5. Rull til ønsket datasett, eller skriv inn Bruksmetrikk i søkeboksen.

 6. Kontroller at du velger riktig datasett i arbeidsområdekolonnen, og velg deretter Opprett.

  Velg datasettet for bruksdatarapporten

 7. Kontroller listen Felter i Power BI Desktop, som gir deg tilgang til tabeller, kolonner og mål i det valgte datasettet.

  Vis listen over felter for bruksdatarapporten

 8. Nå kan du opprette og dele egendefinerte bruksrapporter, alt fra det samme datasettet for bruksdatarapporten.

Analyser bruksdata i Excel

Når du kobler til bruksdataene i Excel, kan du opprette pivottabeller som bruker de forhåndsdefinerte målene. Vær oppmerksom på at Excel-pivottabeller ikke støtter dra- og slipp-aggregering av numeriske felt ved tilkobling til et Power BI-datasett.

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du først opprette en kopi av bruksdatarapporten.

 2. Åpne den nye bruksdatarapporten, velg Eksporter > Analyser Excel.

  Analyser i Excel

 3. Hvis du ser dialogboksen Først trenger du noen Excel-oppdateringer, velger du Last ned og installerer de siste oppdateringene for Power BI-tilkobling. Ellers velger du Jeg har allerede installert disse oppdateringene.

  Excel-oppdateringer

  Obs!

  Noen organisasjoner har gruppepolicyregler som hindrer installering av nødvendige Analyser i Excel-oppdateringer i Excel. Hvis du ikke kan installere oppdateringene, kan du ta kontakt med administratoren.

 4. Velg Åpne i dialogboksen for nettleseren som spør hva du vil gjøre med ODC-filen for bruksdatarapporten.

  Åpne ODC-filen

 5. Power BI starter Excel. Kontroller filnavnet og banen for ODC-filen, og velg deretter Aktiver.

  Sikkerhetsmelding for Excel

 6. Nå som Excel har åpnet, og du har en tom pivottabell, kan du dra felter til boksene Rader, Kolonner, Filtre og Verdier og opprette egendefinerte visninger i bruksdataene.

  Pivottabell i Excel

Bruksmetrikk i nasjonale skyer

Power BI er tilgjengelig i separate nasjonale skyer. Disse skyene tilbyr samme grad av sikkerhet, personvern, forskriftssamsvar og gjennomsiktighet som den globale versjonen av Power BI, kombinert med en unik modell for lokale forskrifter som gjelder tjenestelevering, datalagring, -tilgang og -kontroll. Moderne bruksdata er for øyeblikket tilgjengelige i følgende nasjonale skyer:

 • US Government Community Cloud
 • US Government Community Cloud High
 • US Department of Defense
 • Kina

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se nasjonale skyer.

Viktige faktorer og begrensninger

Det er viktig å forstå at det kan oppstå forskjeller når du sammenligner den forbedrede bruksdatarapporten med forgjengeren. Spesielt er måledataene for rapportvisning nå basert på aktivitetsdata som samles inn fra Power BI-tjenesten. Tidligere versjoner av bruksdatarapporten var bare avhengige av klienttelemetri, som ikke alltid samsvarer med bruksdata som er samlet inn fra tjenesten. I tillegg bruker den forbedrede bruksdatarapporten en annen definisjon av en «rapportvisning». En rapportvisning er en åpning av rapporten, som registrert i tjenesten hver gang noen åpner en rapport. Endring av rapportsider regnes ikke lenger som en ekstra rapportvisning. Nå inkluderer vi en måleverdi for rapportsidevisning, denne teller spesifikt hver sidevisning.

Obs!

Siden den forbedrede bruksdatarapporten er avhengig av aktivitetsdata som samles inn fra Power BI-tjenesten, samsvarer måleverdien for rapportvisning nå med det samlede antallet aktiviteter i revisjonslogger og aktivitetslogger. Under- og overtelling av aktiviteter på grunn av inkonsekvente nettverkstilkoblinger, reklameblokkering eller andre problemer på klientsiden, kan ikke lenger forskyve antallet visninger og rapportvisninger. Rapportsidevisninger er imidlertid fremdeles avhengig av klienttelemetri og kan påvirkes.

I tillegg til de ovenfor nevnte forskjellene mellom tidligere og forbedrede bruksdatarapporter, må du være oppmerksom på følgende begrensninger i forhåndsversjonen:

 • Bruksdata for instrumentbord er fremdeles avhengig av den tidligere versjonen av bruksdatarapportene og er enda ikke tilgjengelige i moderne bruksdata.
 • Forbedrede bruksdatarapporter er bare tilgjengelige for rapporter i moderne arbeidsområder. Rapporter i eldre arbeidsområder støtter bare forrige versjon av bruksdatarapportene.
 • Ytelsesdata og måledata for rapportsidevisninger er avhengig av at klienten/enheten sender data til Power BI. Avhengig av ventetid i nettverket, annonseblokkering, brannmurer og nettverksregler som er angitt av organisasjonen, kan det hende at dataene aldri når frem til Power BI. Det kan derfor hende at data for ytelse og rapportsidevisning ikke inkluderer alle visninger eller alle brukere.
 • Enkelte typer visninger er ikke inkludert i ytelsesmålinger. Når en bruker for eksempel velger en kobling til en rapport i en e-postmelding, teller rapportvisningen med i rapportbruken, men det finnes ingen hendelser i ytelsesmåledataene.
 • Rapportytelsesdata er ikke tilgjengelig for sideformaterte rapporter. Fanen Sider på rapportbrukssiden samt diagrammene på rapportytelsessiden viser ikke data for disse rapporttypene.
 • Brukermaskering fungerer ikke som forventet ved bruk av nestede grupper. Hvis organisasjonen har deaktivert brukerspesifikke bruksmåledata for innholdsopprettere i leierinnstillingene i Power BI-administrasjonsportalen, maskeres bare medlemmene på det øverste nivået. Medlemmer av undergrupper er fremdeles synlige.
 • Det kan ta noen minutter å initialisere datasettet for bruksdatarapporten, noe som resulterer i visning av en tom bruksdatarapport, fordi brukergrensesnittet i Power BI ikke venter på at oppdateringen skal fullføres. Kontroller oppdateringsloggen i datasettet for bruksdatarapporten for å bekrefte at oppdateringsoperasjonen var vellykket.
 • Initialisering av datasettet for bruksdatarapporten kan mislykkes på grunn av tidsavbrudd under oppdatering. Se feilsøkingsdelen nedenfor for å løse dette problemet.
 • Deling er deaktivert for bruksmåledatarapporten. Hvis du vil gi personer lesetilgang til rapporten, må du først gi dem tilgang til arbeidsområdet.
 • I noen scenarioer kan det hende at ytelsesdata mangler. Dette kan skje hvis en bruker åpner en rapport og samhandler med rapporten før den er lastet inn, eller hvis det oppstod en feil under innlastingen av rapporten.
 • Hvis organisasjonen bruker Private koblinger, inneholder moderne rapporter om bruksmåledata deler av data (bare rapportvisninger). En gjeldende begrensning under overføring av klientinformasjon med private koblinger hindrer oss i å fange opp Rapportsidevisninger og ytelsesdata med private koblinger.

Vanlige spørsmål

I tillegg til vurderingene og begrensningene nevnt ovenfor kan følgende spørsmål og svar om bruksmåledata være nyttige for brukere og administratorer:

Spørsmål: Hvorfor ser jeg færre rapportsidevisninger enn rapportvisninger, skal de ikke i det minste være like? Svar: Rapportvisninger avhenger av servertelemetri som genereres når rapporten åpnes for første gang. Når en rapport er åpen, er dens sidedefinisjoner allerede lastet inn på brukernes enhet. Rapportsidevisninger avhenger av at bruksinformasjon fra brukernes enhet når frem til Power BI. Denne kan av og til bli blokkert, som beskrevet i Vurderinger og begrensninger.

Spørsmål: Jeg kan ikke kjøre bruksmåledata i en rapport. Svar: Du kan bare se bruksmåledata for rapporter du eier, eller har tillatelse til å redigere.

Spørsmål: Hvorfor kan jeg ikke se veksleknappen for å slå på den nye bruksrapporten i øvre høyre hjørne av den eksisterende bruksdatarapporten? Svar: Den forbedrede bruksdatarapporten er bare tilgjengelige for rapporter i moderne arbeidsområder.

Spørsmål: Hvilken tidsperiode dekkes av rapporten? Svar: Bruksrapporten er basert på aktivitetsdata i løpet av de siste 30 dagene, unntatt aktiviteter på gjeldende dag. Du kan begrense tidsperioden ved å bruke datosliceren på brukssiden for rapporter, for eksempel for å analysere bare forrige ukes data.

Spørsmål: Når ser jeg data for den nyeste aktiviteten? Svar: Bruksrapporten inkluderer aktivitetsdata frem til den siste hele dagen basert på UTC-tidssonen. Dataene som vises i rapporten, er også avhengig av oppdateringstidspunktet for datasettet. Power BI oppdaterer datasettet én gang per dag.

Spørsmål: Dataene ser ikke ut til å være oppdaterte. Svar: Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 24 timer før nye aktivitetsdata vises i bruksrapporten.

Spørsmål: Hva er datakilden for bruksdataene? Svar: Datasettet for bruksdatarapporten importerer data fra et lager for Power BI-interne bruksmåledata ved hjelp av en egendefinert datakobling for bruksmåledata. Du kan oppdatere legitimasjonen for koblingen for bruksmåledata på instillingssiden for datasettet for bruksdatarapporten.

Spørsmål: Hvordan kan jeg koble til dataene? Eller endre standardrapporten? Svar: Du kan opprette en kopi av den skrivebeskyttede, forhåndsbygde bruksrapporten. Rapportkopien kobler til det samme datasettet for bruksdatarapporten og lar deg redigere rapportdetaljene.

Spørsmål: Hva er en «seer» og hva er en «visning»? Svar: En seer er en person som åpnet rapporten minst én gang i løpet av tidsperioden. En visning er en åpning av rapporten. En rapportvisning registreres hver gang noen åpner en rapport. Vær oppmerksom på at definisjonen av en visning er forskjellig fra tidligere bruksdatarapporter. Endring av rapportsider regnes ikke lenger som en ekstra visning.

Spørsmål: Hvordan beregnes «visningstrenden»? Svar: Visningstrenden gjenspeiler endringer i visningsantallet over tid. Den sammenligner den første halvdelen av den valgte tidsperioden med den andre halvdelen. Du kan endre tidsperioden ved å bruke datosliceren på siden for bruksrapporter, for eksempel for å beregne trender over én eller to uker.

Spørsmål: Hva betyr «distribusjon» og «plattform»? Svar: Distribusjon viser hvordan brukere får tilgang til en rapport: delt direkte ved hjelp av arbeidsområdetilgang eller gjennom en app. Plattformen angir teknologien en bruker brukte til å åpne en rapport: via PowerBI.com, mobil eller innebygd.

Spørsmål: Hvordan fungerer rapportrangering? Svar: Basert på antall visninger viser rangeringen hvor populær en rapport er, sammenlignet med alle andre rapporter i organisasjonen. En rangering lik 1 betyr at rapporten ar flest visninger av alle rapporter i organisasjonen.

Spørsmål: Hva er «brukere uten navn»? Svar: Organisasjonen din kan velge å utelate brukerinformasjon fra bruksrapporten. Hvis den utelates, refererer bruksrapporten til brukere som «uten navn».

Spørsmål: Hva er «vanlig rapportåpningstid»? Svar: Den vanlige åpningstiden for rapporter tilsvarer den 50. persentilen for tiden det tar å åpne rapporten. Rapporten åpnes med andre ord under denne tiden 50 % av gangene. Siden for rapportytelse viser også den vanlige åpningstiden for rapporter delt opp etter forbruksmetode og nettlesertype.

Spørsmål: Hvordan beregnes «åpentidstrenden»? Svar: Åpningstidtrenden reflekterer ytelsesendringer i rapportåpning over tid. Den sammenligner åpningstidene for rapporten for den første halvdelen av den valgte tidsperioden med åpningstidene for den andre halvdelen. Du kan endre tidsperioden ved å bruke datosliceren på siden for rapportytelse, for eksempel for å beregne trender over én eller to uker.

Spørsmål: Det finnes fire rapporter i den forrige versjonen av bruksdatarapporten, men den forbedrede versjonen viser bare tre. Svar: Den forbedrede bruksdatarapporten omfatter bare rapporter som er åpnet i løpet av de siste 30 dagene, mens den forrige versjonen dekker de siste 90 dagene. Hvis en rapport ikke er med i den forbedrede bruksdatarapporten, er den trolig ikke brukt på mer enn 30 dager.

Feilsøk oppdateringsproblemer

Hvis du mistenker problemer med datakonsekvens eller oppdatering, kan det være fornuftig å slette det eksisterende datasettet for bruksdatarapporten. Deretter kan du kjøre Vis bruksmåledata på nytt for å generere et nytt datasett med tilhørende forbedret bruksdatarapport.

Obs!

Power Automate kan utføre en oppdatering som kan tvinge bruksmodellen i rapporten til å laste inn data på nytt. Dette alternativet løser kanskje ikke alle problemer ved oppdatering. Hvis for eksempel en eldre versjon er låst i arbeidsområdet.

Følg disse trinnene for å slette datasettet og deretter opprette en ny rapport for dataoppdatering.

Slett datasettet

 1. Åpne arbeidsområdet som inneholder rapporten du vil tilbakestille datasettet for bruksdatarapporten for.

 2. Velg ikonet Innstillinger i den svarte topptekstlinjen øverst, og velg Innstillinger.

  Velg innstillinger

 3. Bytt til Datasett-fanen, og velg datasettet for bruksdatarapporten.

  Datasett for bruksmåledata

 4. Kopier ID-ene for arbeidsområdet og datasettet fra nettadressen som vises på adresselinjen i nettleseren.

  Nettadresse for datasett for bruksmåledata

 5. Gå til https://docs.microsoft.com/rest/api/power-bi/datasets/deletedatasetingroup i nettleseren, og velg Prøv det-knappen.

  Slett datasettet Prøv det

  Obs!

  Denne Prøv det-knappen gjelder ikke for GCC siden API-endepunktet er forskjellig.

 6. Logg deg på Power BI, lim inn ID-en for arbeidsområdet i tekstboksen groupId og ID-en for datasettet i tekstboksen datasetId. Deretter velger du Kjør.

  Prøv REST-API-et

 7. Under Kjør-knappen må du bekrefte at tjenesten returnerer en svarkode på 200. Koden angir at datasettet og tilknyttede bruksdatarapporter er slettet.

  Svarkode 200

Opprett en ny bruksdatarapport

 1. Tilbake i Power BI-tjenesten ser du at datasettet er borte.

  Ingen bruksdatarapport

 2. Hvis du fremdeles ser bruksdatarapporten i listen over rapporter, kan du oppdatere nettleseren.

 3. Opprett en ny bruksdatarapport.

Neste trinn

Administrasjon av Power BI i administrasjonsportalen

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet