Angi datavarsler i Power BI-mobilappene

Gjelder:

iPhone iPad Android-telefon Android-nettbrett Windows 10-enhet.
iPhoner iPader Android-telefoner Android-nettbrett Windows 10-enheter

Du kan angi varsler på instrumentbord i Power BI-mobilapper og i Power BI-tjenesten. Varsler sier fra når data i en flis endres utover grensene du angir. Varsler fungerer for fliser med ett tall, for eksempel kort og målere, men ikke for strømming av data. Du kan angi datavarsler på mobilenheten og se dem i Power BI-tjenesten, og omvendt. Det er bare du som kan se datavarslene du angir, selv om du deler et instrumentbord eller en øyeblikksbilde av en flis.

Du kan angi varsler på fliser hvis du har en Power BI Pro-lisens, eller hvis det delte instrumentbordet er i Premium-kapasitet.

Advarsel

Datadrevne varsler gir informasjon om dataene. Hvis enheten blir stjålet, anbefaler vi at du går til Power BI-tjenesten for å slå av alle datadrevne varslingsregler.

Finn ut mer om administrere datavarsler i Power BI-tjenesten.

Datavarsler på en iPhone eller iPad

Angi et varsel på en iPhone eller iPad

 1. Trykk på en tall- eller en måleflis i et instrumentbord for å åpne den i fokusmodus.

  Skjermbilde av et insturmentbord, som viser målerflisen i fokusmodus.

 2. Trykk på klokkeikonet for å legge til et varsel.

 3. Trykk på Legge til varslingsregel.

  Skjermbilde av varslingsregelen, som viser at ingen varsler er angitt.

 4. Velg å motta varsler over eller under en verdi, og angi deretter verdien.

  Skjermbilde av varslingsinnstillingene, som viser varseltittelen og verdien som må angis

 5. Bestem om du vil motta varsler hver time eller hver dag, og om du også vil motta en e-postmelding når du får varselet.

  Obs!

  Du mottar ikke varsler hver time eller hver dag med mindre dataene faktisk har blitt oppdatert i dette tidsrommet.

 6. Du kan også endre tittelen på varselet.

 7. Trykk på Lagre.

 8. En individuell flis kan ha varsler for verdier både over og under terskler. Trykk på Legg til varslingsregel i Administrere varsler.

  Skjermbilde av Administrer varsel, som viser en peker for å legge til en varslingsregel.

Administrere varsler på iPhone eller iPad

Du kan administrere enkeltvarsler på mobilenheten eller administrere alle varslene i Power BI-tjenesten.

 1. Trykk på en tall- eller måleflis som har et varsel.

  Skjermbilde av instrumentbordet på en iPhone eller iPad som viser nummerflisen som har et varsel.

 2. Trykk på klokkeikonet .

 3. Trykk på navnet til varselet for å redigere det, trykk på glidebryteren for å slå av e-postvarsler eller trykk på søppelkurven for å slette varselet.

  Skjermbilde av et varsel som peker til varslingsnavnet, søppelkurv for å slette varslet, og glidebryter for å slå av varslet.

Datavarsler på en Android-enhet

Angi et varsel på en Android-enhet

 1. Trykk på en tall- eller måleflis for å åpne den i et Power BI-instrumentbord.

 2. Trykk på klokkeikonet for å legge til et varsel.

  Skjermbilde av instrumentbordet på en Android-enhet som viser nummerflisen som har et varsel.

 3. Trykk på plussikonet (+).

  Skjermbilde av Administrer varsel, som viser en peker til plussikonet.

 4. Velg å motta varsler over eller under en verdi, og skriv inn verdien.

  Skjermbilder av varslingsinnstillingen, som viser pekere til Lagre og Ferdig.

 5. Trykk på Ferdig.

 6. Bestem om du vil motta varsler hver time eller hver dag, og om du også vil motta en e-postmelding når du får varselet.

  Obs!

  Du mottar ikke varsler hver time eller hver dag med mindre dataene faktisk har blitt oppdatert i dette tidsrommet.

 7. Du kan også endre tittelen på varselet.

 8. Trykk på Lagre.

Administrere varsler på en Android-enhet

Du kan administrere individuelle varsler i Power BI-mobilappen eller administrere alle varslene i Power BI-tjenesten.

 1. Trykk på et kort eller en måleflis som har et varsel på intrumentbordet.

 2. Trykk på det heltrukne klokkeikonet .

 3. Trykk på varselet for å endre en verdi, eller slå det av.

  Skjermbilde av Administrer varsel-flisen, som viser plussikonet for å legge til et varsel.

 4. Trykk på plussikonet (+) for å legge til et annet varsel i samme flis.

 5. Hvis du vil slette varselet, trykker du på søppelkurvikonet Søppelkurvikon.

Datavarsler på en Windows-enhet

Obs!

Power BI mobilappstøtte for telefoner som bruker Windows 10 Mobile har blitt avviklet fra og med 16. mars 2021. Finn ut mer

Angi datavarsler på en Windows-enhet

 1. Trykk på en tall- eller måleflis i et instrumentbord for å åpne den.

 2. Trykk på klokkeikonet for å legge til et varsel.

  Skjermbilde av instrumentbordet på en Windows-enhet som viser nummerflisen som har et varsel.

 3. Trykk på plussikonet (+).

  Skjermbilde av Administrer varsler, som viser at ingen varsler er angitt.

 4. Velg å motta varsler over eller under en verdi, og skriv inn verdien.

  Skjermbilde av varslingsinnstillingene, som viser oppføringer for å endre varslet.

 5. Bestem om du vil motta varsler hver time eller hver dag, og om du også vil motta en e-postmelding når du får varselet.

  Obs!

  Du mottar ikke varsler hver time eller hver dag med mindre dataene faktisk har blitt oppdatert i dette tidsrommet.

 6. Du kan også endre tittelen på varselet.

 7. Trykk på merket.

 8. En individuell flis kan ha varsler for verdier både over og under terskler. Trykk på plusstegnet (+) i Administrere varsler.

  Skjermbilde av Administrer varsler, som viser plusstegnet for å legge til et varsel.

Administrere varsler på en Windows-enhet

Du kan administrere individuelle varsler i Power BI-mobilappen eller administrere alle varslene i Power BI-tjenesten.

 1. Trykk på et kort eller en måleflis som har et varsel på intrumentbordet.

 2. Trykk på klokkeikonet .

  Skjermbilde av instrumentbordet, som viser nummerflisen som har et varsel.

 3. Trykk på varselet for å endre en verdi, eller slå det av.

  Skjermbilde av Administrer varsler, som viser plusstegnet for å legge til et varsel.

 4. Hvis du vil slette varselet helt, høyreklikker eller trykker du og holder nede > Slett.

Motta varsler

Du mottar varsler i Varslingssenteret for Power BI på den mobile enheten eller i Power BI-tjenesten, sammen med varsler om nye instrumentbord som noen har delt med deg.

Datakilder er ofte stilt inn på daglig oppdatering, men noen oppdateres oftere. Når dataene i instrumentbordet oppdateres, skjer det flere ting hvis dataene som spores, når en av tersklene du har angitt.

 1. Power BI kontrollerer for å se om det har gått mer enn en time eller mer enn 24 timer (avhengig av hvilket alternativ du har valgt) siden siste varsling ble sendt.

  Så lenge dataene er over terskelen, får du et varsel hver time eller hver 24. time.

 2. Hvis du har angitt at varselet skal sende deg en e-postmelding, finner du noe som ser omtrent slik ut i innboksen.

  Skjermbilde av et e-postvarsel, som viser varslet.

 3. Power BI legger til en melding i Varslingssenteret og legger til en gul prikk på bjelleikonet på tittellinjen (iOS og Android) eller på den globale navigasjonsknappen global navigasjonsknapp (Windows 10-enheter).

 4. Trykk på bjelleikonet eller den globale navigasjonsknappen global navigasjonsknapp for å åpne varslingssenteret og se varseldetaljene.

Obs!

Varsler fungerer bare på oppdaterte data. Når data oppdateres, sjekker Power BI om et varsel er stilt inn for disse dataene. Hvis dataene har nådd en terskelverdi for varsel, utløses et varsel.

Tips og feilsøking

 • Varsler støttes for øyeblikket ikke for Bing-fliser eller kortfliser med dato/klokkeslett-mål.
 • Varsler fungerer bare med numeriske data.
 • Varsler fungerer bare på oppdaterte data. De fungerer ikke på statiske data.
 • Varsler fungerer ikke med fliser som inneholder strømming av data.

Neste trinn