Wat is SQL Server in Azure Virtual Machines (Windows)

VAN TOEPASSING OP: SQL Server op virtuele Azure-machine

Met SQL Server in Azure Virtual Machines kunt u volledige versies van SQL Server in de cloud gebruiken zonder dat u on-premises hardware hoeft te beheren. Virtuele machines (VM's) van SQL Server vereenvoudigen ook de licentiekosten als u betaalt naar gebruik.

Virtuele machines van Azure worden uitgevoerd in talloze verschillende geografische regio's ter wereld. Er zijn ook diverse formaten. In de galerie met installatiekopieën voor virtuele machines kunt u een SQL Server-VM met de juiste versie, de juiste editie en het juiste besturingssysteem maken. Daarom zijn virtuele machines een goede optie voor allerlei verschillende SQL Server-werkbelastingen.

Als u geen ervaring hebt met SQL Server op Azure-VM's, bekijk dan de video Overzicht van SQL Server op Azure VM uit onze diepgaande Azure SQL-videoserie:

Automatische updates

SQL Server in Azure Virtual Machines kan geautomatiseerde patching gebruiken om een onderhoudsvenster te plannen voor het automatisch installeren van belangrijke Windows- en SQL Server-updates.

Automatische back-ups

SQL Server in Azure Virtual Machines kan gebruikmaken van geautomatiseerde back-ups, waarbij er regelmatig back-ups in Blob Storage worden gemaakt van uw database. U kunt deze techniek ook handmatig gebruiken. Zie Azure Storage gebruiken voor SQL Server-back-up en -herstel voor meer informatie.

Azure biedt ook een geavanceerde back-upoplossing voor SQL Server op Azure-VM's. De volledig beheerde back-upoplossing van Azure biedt ondersteuning voor AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen, retentie op lange termijn, herstel naar een bepaald tijdstip, en centraal beheer en centrale bewaking. Zie Azure Backup voor SQL Server op Azure-VM's voor meer informatie.

Hoge beschikbaarheid

Als u hoge beschikbaarheid nodig hebt, overweeg dan SQL Server-beschikbaarheidsgroepen te configureren. Er worden dan meerdere exemplaren van SQL Server ingericht in Azure Virtual Machines in een virtueel netwerk. U kunt uw oplossing voor hoge beschikbaarheid configureren of sjablonen in Azure Portal gebruiken voor automatische configuratie. Zie Hoge beschikbaarheid en herstel na een noodgeval voor SQL Server in Azure Virtual Machines voor een overzicht van alle opties voor hoge beschikbaarheid.

Prestaties

Virtuele Azure-machines bieden verschillende groottes om te voldoen aan diverse workloadeisen. VM's met SQL Server bieden bovendien een geautomatiseerde opslagconfiguratie die is geoptimaliseerd voor uw prestatievereisten. Zie Opslagconfiguratie voor SQL Server-VM's voor meer informatie over het configureren van opslag voor VM's met SQL Server. Zie Best practices voor prestaties voor SQL Server op virtuele machines van Azure om de prestaties af te stemmen.

Aan de slag met VM's voor SQL Server

Als u aan de slag wilt, kiest u een installatiekopie voor een virtuele machine voor SQL Server met de vereiste versie, de vereiste editie en het vereiste besturingssysteem. De volgende gedeelten bevatten directe koppelingen naar Azure Portal voor de galerie met installatiekopieën van virtuele SQL Server-machines.

Tip

Zie Richtlijnen voor prijzen van SQL Server in Azure Virtual Machines voor informatie over de prijzen voor SQL Server-installatiekopieën.

Betalen per gebruik

De volgende tabel bevat een matrix met SQL Server-installatiekopieën voor betalen naar gebruik.

Versie Besturingssysteem Editie
SQL Server 2019 Windows Server 2019 Enterprise, Standard, Web, Developer
SQL Server 2017 Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2008 R2 SP3 Windows Server 2008 R2 Enterprise, Standard, Web, Express

Zie Overzicht van SQL Server op virtuele Azure-machines (Linux) voor de beschikbare installatiekopieën van SQL Server voor virtuele Linux-machines.

Notitie

Het is nu mogelijk om de licentie voor een SQL Server-VM waarbij per gebruik wordt betaald, te wijzigen in uw eigen licentie. Raadpleeg Het licentiemodel voor een SQL Server-VM wijzigen voor meer informatie.

Neem uw eigen licentie mee

U kunt ook uw eigen licentie gebruiken (Bring Your Own Licence, BYOL). In dit scenario betaalt u alleen voor de virtuele machine, zonder eventuele extra kosten voor SQL Server-licentieverlening. Als u uw eigen licentie hebt, kan dit u in de loop van de tijd geld besparen voor doorlopende productieworkloads. Zie Prijsinformatie voor Azure VM's van SQL Server voor de vereisten om van deze optie gebruik te maken.

Als u uw eigen licentie wilt meenemen, converteert u een SQL Server-VM waarbij per gebruik wordt betaald, of implementeert u een installatiekopie met {BYOL} vooraf ingesteld. Zie Het licentiemodel voor een SQL Server-VM wijzigen voor meer informatie over het schakelen van uw licentiemodel tussen betalen per gebruik en BYOL.

Versie Besturingssysteem Editie
SQL Server 2019 Windows Server 2019 Enterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2017 Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2016 SP2 Windows Server 2016 Enterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP4 Windows Server 2012 R2 Enterprise BYOL, Standard BYOL

Het is mogelijk een oudere installatiekopie van SQL Server die niet beschikbaar is in de Azure-portal te implementeren met behulp van PowerShell. Gebruik de volgende opdracht om alle beschikbare installatiekopieën te bekijken met behulp van PowerShell:

Get-AzVMImageOffer -Location $Location -Publisher 'MicrosoftSQLServer'

Raadpleeg voor meer informatie over het implementeren van SQL Server-VM's met behulp van PowerShell Over het inrichten van SQL Server-machines met Azure PowerShell.

Verbinding maken met de virtuele machine

Nadat u de SQL Server-VM hebt gemaakt, verbindt u deze met toepassingen of hulpprogramma's, zoals SQL Server Management Studio (SSMS). Zie Verbinding maken met een virtuele SQL Server-machine op Azure voor instructies.

Uw gegevens migreren

Als u een bestaande database hebt, doet u er verstandig aan deze te verplaatsen naar uw nieuw ingerichte virtuele SQL Server-machine. Zie Een database migreren naar SQL Server op een virtuele machine in Azure voor een lijst met migratieopties en begeleiding bij de migratie.

Azure SQL-resources maken en beheren met de Azure-portal

De Azure-portal biedt één pagina waar u al uw Azure SQL-resources kunt beheren, met inbegrip van uw virtuele SQL-machines.

Om toegang te krijgen tot de pagina Azure SQL-resources, selecteert u Azure SQL in het menu van de Azure-portal of zoekt en selecteert u Azure SQL vanaf een willekeurige pagina.

Zoeken naar Azure SQL

Notitie

Azure SQL biedt een snelle en eenvoudige manier om toegang te krijgen tot al uw databases, elastische pools, logische servers, beheerde instanties en virtuele machines van Azure SQL. Azure SQL is geen service of resource.

Als u bestaande resources wilt beheren, selecteert u het gewenste item in de lijst. Als u nieuwe Azure SQL-resources wilt maken, selecteert u + Toevoegen.

Azure SQL-resource maken

Nadat u + Toevoegen hebt geselecteerd, kunt u aanvullende informatie over de verschillende opties bekijken door Details weergeven te selecteren op een tegel.

Details van tegel met database

Zie deze artikelen voor meer informatie:

Vernieuwingsbeleid voor installatiekopieën van SQL Server-VM

Azure onderhoudt slechts één installatiekopie van een virtuele machine voor elk ondersteunde combinatie van besturingssysteem, versie en editie. Dit betekent dat installatiekopieën na verloop van tijd worden vernieuwd en dat oudere installatiekopieën worden verwijderd. Zie de sectie Installatiekopieën in de veelgestelde vragen over virtuele machines met SQL Server voor meer informatie.

Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)

Het programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) is standaard ingeschakeld. Met dit programma worden regelmatig rapporten naar Microsoft verzonden zodat SQL Server kan worden verbeterd. Er hoeft voor het programma voor kwaliteitsverbetering geen beheertaak worden uitgevoerd, tenzij u het na het inrichten wilt uitschakelen. U kunt het programma voor kwaliteitsverbetering aanpassen of uitschakelen door via Extern bureaublad verbinding te maken met de virtuele machine. Voer vervolgens het hulpprogramma SQL Server-fouten- en gebruiksrapportage uit. Volg de instructies voor het uitschakelen van rapportage. Zie de privacyverklaring van SQL Server voor meer informatie over gegevensverzameling.

Virtuele Windows-machines

Storage

Netwerken

SQL

Volgende stappen

Aan de slag met SQL Server in Azure Virtual Machines:

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over VM's met SQL Server:

Referentiearchitecturen bekijken voor het uitvoeren van N-tier-toepassingen in SQL Server in IaaS