xpath_long-functie

Retourneert een BIGINT-waarde uit een XML-document.

Syntaxis

xpath_long(xml, xpath)

Argumenten

  • xml: Een TEKENREEKSexpressie van XML.
  • xpath: Een TEKENREEKSexpressie die een goed gevormd XPath is.

Retouren

EEN BIGINT.

Het resultaat is nul als er geen overeenkomst wordt gevonden of als er een overeenkomst wordt gevonden, maar de waarde niet-numeriek is.

De functie veroorzaakt een fout als xml of xpath misvormd zijn.

Voorbeelden

> SELECT xpath_long('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3