Invoervelden voor formulieren maken en beheren

Elk veld in een marketingformulier moet ondubbelzinnig worden toegewezen aan een veld voor een contactpersoon of potentiële klant in uw Dynamics 365-database, waarin de opgegeven waarden voor dat veld worden opgeslagen. Wanneer u een formulier ontwerpt, wordt op het tabblad Werkset van de ontwerper een ontwerpelement weergegeven voor elk veld dat al is ingesteld. Het enige wat u hoeft te doen om dat veld toe te voegen, is het overeenkomende veldelement naar uw formulier slepen (zie ook De digitale inhoud ontwerpen). De meestgebruikte velden (zoals voor naam, adres en e-mailadres) zijn standaard ingesteld. Als u extra velden wilt gebruiken, moet u deze eerst instellen. Lees dit onderwerp voor informatie over het maken en beheren van velden voor uw marketingformulieren.

Belangrijk

Wijs niet meer dan één marketingformulierveld toe aan hetzelfde veld in de database. Als u dit doet, krijgt u mogelijk problemen zoals lege vervolgkeuzelijsten voor de dubbel toegewezen velden. Als u problemen hebt die zijn gerelateerd aan redundante veldtoewijzingen, verwijdert u alle redundante velden, maakt u een nieuwe ter vervanging en werkt u zo nodig uw formulieren bij.

Een marketingformulierveld maken of bewerken

Ga op een van de volgende manieren te werk om een nieuw marketingformulierveld te maken:

 • Ga naar Marketingsjablonen > Formuliervelden om de volledige lijst met alle velden weer te geven die momenteel beschikbaar zijn voor uw organisatie. Selecteer vervolgens + Nieuw op de opdrachtbalk. Vervolgens wordt er een nieuwe, lege veldtoewijzing geopend die u kunt bewerken.

 • Bekijk terwijl u aan een bestaand marketingformulier werkt het tabblad Werkset rechts van het canvas. Onder de kop Velden wordt een ontwerpelement weergegeven voor elk veld dat al is ingesteld voor uw exemplaar. Als het gewenste veld niet wordt weergegeven, selecteert u + Nieuw naast de kop Velden. In de flyout voor snel maken die vanaf de zijkant komt binnenschuiven, geeft u de belangrijkste instellingen op en vervolgens selecteert u Opslaan. Het nieuwe element Veld wordt toegevoegd aan het tabblad Werkset.

Als u een bestaand veld wilt bewerken, gaat u naar Marketingsjablonen > Formuliervelden om de volledige lijst weer te geven met alle velden die momenteel beschikbaar zijn in uw exemplaar. Doorzoek, sorteer en filter de lijst om het veld te vinden dat u wilt bewerken. Selecteer dit veld om het te openen.

Configuratie van marketingformulierveld

In de volgende tabel worden alle beschikbare configuratie-instellingen voor marketingformuliervelden beschreven. Alle instellingen zijn beschikbaar wanneer u met de veldrecord zelf werkt. Het snelformulier dat beschikbaar is wanneer u een veld maakt vanuit de formulierontwerper bevat de belangrijkste instellingen, maar niet alle instellingen.

Instelling Beschrijving
Label Naam van de formulierveldrecord. Dit wordt de naam van het element voor het positioneren van het veld in de ontwerper. De naam moet altijd overeenkomen met de veldnaam.
Veldtype Het gegevenstype, bijvoorbeeld tekst, cijfer of datum, dat wordt geaccepteerd door het veld. Meer informatie: Opties voor veldtype en -indeling
Toewijzing van contactpersoon Kies het veld voor contactpersonen dat u aan dit marketingformulierveld wilt toewijzen. Laat dit veld leeg om de toewijzing van contactpersonen voor dit veld uit te schakelen. U moet een waarde opgeven voor Toewijzing van contactpersoonveld en/of Toewijzing van veld voor potentiële klant. U kunt uw veldtoewijzing niet opslaan zonder een waarde in ten minste een van deze velden.
Toewijzing van potentiële klant Kies het veld voor potentiële klanten dat u aan dit marketingformulierveld wilt toewijzen. Laat dit veld leeg om de toewijzing van potentiële klanten voor dit veld uit te schakelen. U moet een waarde opgeven voor Toewijzing van contactpersoonveld en/of Toewijzing van veld voor potentiële klant. U kunt uw veldtoewijzing niet opslaan zonder een waarde in ten minste een van deze velden.
Tijdelijke aanduiding Hiermee definieert u de opvultekst die, doorgaans grijs, in het veld moet worden weergegeven tot er een waarde wordt ingevoerd. Hiermee kunt u aangeven wat voor soort waarde moet worden ingevoerd. Als de gebruiker de opvultekst niet vervangt, wordt het veld leeg ingediend.
Standaardwaarde Het standaardlabel dat voor het veld wordt weergegeven wanneer u het aan een formulier toevoegt. U kunt deze standaardinstelling voor een bepaald formulier overschrijven door het veldelement te configureren waarmee u het invoerveld voor dat formulier maakt. U kunt dit bijvoorbeeld doen om het formulier in een andere taal te vertalen. Meer informatie: Het formulierelement voor marketingpagina's
Vereist Kies of een veld een waarde moet bevatten voordat het formulier kan worden ingediend. Bij vereiste velden is een rood sterretje naast het veldlabel geplaatst.
Vereist foutbericht Maak een aangepast foutbericht dat wordt weergegeven wanneer een gebruiker geen gegevens heeft ingevoerd in een vereist veld.
Positie van label Kies of u het veldlabel ten opzichte boven, links of rechts van het veld wilt plaatsen.
Tekenbreedte Stel een aangepaste breedte in voor de tekens die in het veld worden ingevoerd.
Maximaal aantal tekens Definieer het maximale aantal tekens dat in het veld kan worden ingevoerd.
Veld verbergen Schakel deze schakeloptie in om een veld te verbergen. Verborgen velden worden niet weergegeven voor ontvangers van formulieren.
Vooraf invullen Voorziet terugkerende contactpersonen van een formulier dat al hun eerder ingevoerde informatie bevat, zoals hun naam en e-mailadres. Meer informatie: Vooraf invullen inschakelen voor formulieren

Opties voor veldtype en -indeling

Type Indeling Weergavebesturingselement Beschrijving
Eén tekstregel E-mailadres E-mailinvoer 
Tekstvak
Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat waarden accepteert die lijken op een e-mailadres.
Eén tekstregel Tekst Tekstvak Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat alle typen tekstwaarden accepteert.
Eén tekstregel Tekstgebied Tekstgebied Hiermee maakt u een invoerveld voor een tekstgebied dat alle typen tekstwaarden accepteert.
Eén tekstregel URL URL-invoer  Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat waarden accepteert die lijken op een URL.
Eén tekstregel Telefoon Telefooninvoer  Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat waarden accepteert die lijken op een telefoonnummer.
Eén tekstregel n.v.t. Tekstgebied Hiermee maakt u een tekstgebied met een hoogte van enkele regels, voor het invoeren van een grote hoeveelheid tekst.
Optieset n.v.t. Keuzerondjes Hiermee wijst u de invoer toe aan een veld met een beperkt aantal vooraf gedefinieerde waarden (zoals gedefinieerd in de database). Hiermee maakt u een verzameling keuzerondjes, met één keuzerondje voor elke waarde.
Optieset n.v.t. Vervolgkeuzelijst Hiermee wijst u de invoer toe aan een veld met een beperkt aantal vooraf gedefinieerde waarden (zoals gedefinieerd in de database). Hiermee maakt u een vervolgkeuzelijst voor het selecteren van een waarde.
Twee opties n.v.t. Selectievakje Hiermee wijst u de invoer toe aan een Booleaans veld, dat de waarde waar of onwaar accepteert. Hiermee maakt u een selectievakje, dat is ingeschakeld bij waar en uitgeschakeld bij onwaar.
Twee opties n.v.t. Vervolgkeuzelijst De invoer wordt toegewezen aan een veld dat een van slechts twee mogelijke waarden accepteert (meestal waar of onwaar). Hiermee maakt u een vervolgkeuzelijst met twee items, waarbij de weergavetekst voor elk is gedefinieerd in de database.
Twee opties n.v.t. Keuzerondjes  De invoer wordt toegewezen aan een veld dat een van slechts twee mogelijke waarden accepteert (meestal waar of onwaar). Hiermee maakt u twee keuzerondjes, waarbij de weergavetekst voor elk is gedefinieerd in de database.
Geheel getal n.v.t. Getalinvoer  Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat een geheel getal (geen decimalen) accepteert.
Drijvende-kommagetal n.v.t. Getalinvoer  Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat een drijvende-kommagetal (decimaal) accepteert. Ondersteunt een precisieniveau van maximaal vijf decimaaltekens en kan variëren van -100.000.000.000 tot 100.000.000.000.
Decimaal getal n.v.t. Getalinvoer Hiermee maakt u een eenvoudig invoerveld dat een drijvende-kommagetal (decimaal) accepteert. Ondersteunt een precisieniveau van maximaal tien decimaaltekens en kan variëren van -100.000.000.000 tot 100.000.000.000.
Datum en tijd Alleen datum Datumkiezer Hiermee maakt u een datumkiezer die door bezoekers kan worden gebruikt om een datum te kiezen in een pop-upkalender. Er wordt geen tijd geaccepteerd.
Datum en tijd Datum en tijd Datum- en tijdkiezer Hiermee maakt u een datum- en tijdkiezer die door bezoekers kan worden gebruikt om een datum in een pop-upkalender te kiezen en een tijd in een vervolgkeuzelijst.
Opzoekveld n.v.t. Opzoeken Hiermee maakt u een veld dat is gekoppeld aan een bepaald entiteitstype, zodat u een vervolgkeuzelijst kunt maken met opties die vooraf zijn gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een opzoekveld gebruiken om een vervolgkeuzelijst met alle accounts te maken. Meer informatie: Opzoekvelden toevoegen

Als u een marketingpagina publiceert, wordt deze met de functie voor portals van Dynamics 365 Marketing gehost op een openbare URL die u met prospects kunt delen. De eerste keer dat u de pagina maakt, wordt er in Dynamics 365 Marketing automatisch een nieuwe websiterecord voor gemaakt die u kunt openen om het verkeer en de prestaties van de pagina te analyseren. Meer informatie: Het klikken op koppelingen en bezoeken van websites registreren

Trapsgewijze formuliervelden

Met trapsgewijze velden kunt u hiërarchierelaties maken tussen twee optievelden in een marketingformulier. U kunt trapsgewijze velden gebruiken om relaties tussen bovenliggende en onderliggende items te maken voor het filteren van optiesets vanuit een bovenliggend veld. Tijdens het filteren worden voor gebruikers minder opties uit de onderliggende set weergegeven zodra de gebruiker een optie op het bovenliggende niveau kiest. De onderliggende optieset blijft verborgen totdat een keuze is gemaakt in de bovenliggende optieset. Ondersteunde gegevensvelden voor het maken van trapsgewijze velden zijn optiesets, twee opties en optiesets voor meervoudige selectie.

Een trapsgewijs veld maken:

 1. Voeg twee opties voor meervoudige selectie of optiesetvelden (keuzerondje) toe aan een formulier.

 2. Selecteer de onderliggende set die u wilt nesten in het bovenliggende veld.

 3. Ga in het deelvenster Eigenschappen naar Veldkenmerken > Filteren op en selecteer Relaties instellen.

  Veldkenmerken

 4. Stel de bovenliggende en onderliggende opties in die worden verbonden.

  Bovenliggende en onderliggende opties

Notitie

Als er geen velden zijn die als bovenliggende velden kunnen worden geselecteerd, wordt de sectie Veldkenmerken niet weergegeven.

Opzoekvelden en probleemoplossing toevoegen

Nadat u een aangepaste entiteit hebt gemaakt die u wilt gebruiken met een opzoekveld of als uw opzoekveld niet werkt, moet u controleren of de onderstaande instellingen zijn ingeschakeld voor de entiteit die u gebruikt met het opzoekveld.

Notitie

We ondersteunen het filteren van entiteiten op statuscode momenteel niet. Entiteiten worden ongeacht hun statuscode weergegeven in zoekacties.

 1. Zoeken op relevantie inschakelen en configureren voor de entiteit die u wilt gebruiken met het opzoekveld. De configuratie voor zoeken op relevantie bevindt zich in het Power Platform-beheercentrum.

  Zoeken op relevantie inschakelen

 2. Zoek en selecteer binnende configuratie voor zoeken op relevantie de entiteit aan de linkerkant die u in het opzoekveld wilt opnemen. Voeg vervolgens de entiteit toe aan het rechterdeelvenster door Toevoegen te selecteren.

  Scherm voor entiteitsselectie

Als het opzoekveld dat u wilt instellen een aangepast veld is dat u hebt gemaakt, moet u ervoor zorgen dat servicegebruikersrollen zijn ingesteld voor de entiteit.

Voor een nieuwe aangepaste entiteit moet u de juiste machtiging voor beveiligingsrollen voor uw organisatie inschakelen. U moet de beveiligingsrol vaak handmatig instellen.

 1. Als u de beveiligingsrol handmatig wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Beveiliging > Beveiligingsrollen > Gebruiker van marketingservices > Aangepaste entiteiten.

 2. Zoek onder het tabblad Aangepaste entiteiten de naam van uw aangepaste entiteit en markeer het kolomvak Lezen (de tweede kolom) groen.

  Beveiligingsrollen voor aangepaste entiteit

Zie ook

De digitale inhoud ontwerpen
Verwijzing naar ontwerpelementen
Marketingformulieren maken, weergeven en beheren

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).