Lookout for Work installeren op uw iOS-apparaatInstall Lookout for Work on your iOS device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet uw bedrijf de Lookout for Work-app installeren die uw apparaat helpt beveiligen door potentiële beveiligingsrisico's op te sporen.Before you can access your work, your company needs you to install the Lookout for Work app, which helps to protect your device by finding potential security threats. Wellicht ziet u andere aanwijzingen op uw apparaat, afhankelijk van de manier waarop uw IT-beheerder Lookout for Work heeft ingesteld.You might see different prompts on your device,depending on how your IT admin set up Lookout for Work.

Voer de volgende handelingen uitWhat you need to do

 1. Als het volgende bericht wordt weergegeven, tikt u op Installeren om ervoor te zorgen dat Lookout for Work op uw apparaat kan worden geïnstalleerd.If you see the following prompt, tap Install to allow Lookout for Work to be installed on your device.

  Schermopname van de prompt voor installatie van de app, met de knoppen Annuleren en Installeren.

 2. Wanneer u het volgende bericht ziet, tikt u op Instellingen, schakelt u Locatieservices in en tikt u op Doorgaan.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  Tik op Instellingen en vervolgens op Locatieservices

 3. Controleer de machtigingen voor Lookout for Work en tik op Doorgaan.Review the permissions that Lookout for Work needs, and tap Continue.

  u hebt nu verbinding met Lookout for Work

 4. Bij de vraag of u wilt toestaan dat Lookout for Work u meldingen toestuurt, tikt u op Toestaan.At the prompt asking you to allow Lookout for Work to send you notifications, tap Allow.

  Tik op Instellingen en vervolgens op Locatieservices

  • Lookout for Work voert de installatie uit en u ziet het volgende scherm als er geen beveiligingsrisico's op uw apparaat worden gevonden.Lookout for Work finishes installing, and you see the following screen if no security threats are found on your device.

   Lookout for Work heeft geen beveiligingsrisico’s gevonden

  • Als Lookout for Work een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, ziet u instructies voor het oplossen van het probleem.If Lookout for Work finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Als dit het geval is, installeert u Lookout for Work handmatig vanuit de App Store.If this happens, try installing Lookout for Work manually from the App Store.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.