Mobile Threat Defense installeren op uw iOS-apparaatInstall Mobile Threat Defense on your iOS device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet u voor het ondersteuningsteam van het bedrijf de Mobile Threat Defense-app installeren. Deze app zorgt voor een betere beveiliging van uw apparaat doordat potentiƫle beveiligingsrisico's worden opgespoord.Before you can access your work, your company needs you to install the Mobile Threat Defense app, which helps to protect your device by finding potential security threats. Wellicht ziet u andere aanwijzingen op uw apparaat, afhankelijk van de manier waarop uw IT-beheerder het heeft ingesteld.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set it up.

Aanvullende informatie die uw bedrijf kan zienAdditional information your company can see

Mobile Threat Defense biedt bedrijven een manier om ervoor te zorgen dat uw apparaten zijn beveiligd tegen apps die proberen bedrijfsinformatie te stelen.Mobile Threat Defense is a way for companies to make sure that your devices are kept safe from apps that could be trying to steal corporate information. Voor deze beveiliging moet extra informatie over de apps op uw apparaat worden gerapporteerd aan de Mobile Threat Defense-service die uw bedrijf gebruikt.Adding this protection requires extra information to be reported about the apps on your devices to the Mobile Threat Defense service that your company is using. Uw bedrijf kan de gegevens in uw persoonlijke apps niet zien.Your company can't see the data in your personal apps. Alle apps op uw apparaat worden toegevoegd aan wat uw bedrijf kan zien wanneer ze gebruikmaken van een Mobile Threat Defense-service.All of the apps on your device are added to what your company can see when they use a Mobile Threat Defense service. Dit zijn de gedeelten van de app die uw bedrijf kan zien:These are the parts of the app that your company can see:

  • App-naamApp name
  • App-id: de unieke naam waarmee de app wordt geĆÆdentificeerd in de App StoreApp ID: the unique name that identifies the app in the App Store
  • App-versie en verkort versienummer: specifieke releasenummers van een appApp version and short version number: the specific release numbers for an app
  • App-bundel en dynamische grootte: de hoeveelheid ruimte die een app op uw apparaat gebruiktApp bundle and dynamic size: the amount of space an app uses on your device
  • App-geldigheid: geeft aan of een app is goedgekeurd voor gebruikApp validity: whether an app is approved for use
  • Status van app-beheer: geeft aan of een app wordt beheerd door uw bedrijf of een persoonlijke app isApp management state: whether an app is managed by your company or if it is a personal app

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Neem in dat geval contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.If this happens, contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.