Symantec Endpoint Protection Mobile op uw Android-apparaat installerenInstall Symantec Endpoint Protection Mobile on your Android device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet u voor uw bedrijf de Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile-app installeren. Deze app zorgt voor een betere beveiliging van uw apparaat doordat potentiële beveiligingsrisico's worden opgespoord.Before you can access your work, your company needs you to install the Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Als u problemen met de installatie ondervindt, voert u de stappen voor probleemoplossing aan het einde van dit onderwerp uit.If you have trouble with the installation, try the troubleshooting steps at the end of this topic.

Voer de volgende handelingen uitWhat you need to do

 1. Sleep omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de meldingenbalk te openen. Tik vervolgens op Vereiste toepassing: Skycure vanuit Play Store installeren.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Skycure from Play Store. U kunt dit ook vinden in de bedrijfsportal-app onder Details naleving.You can also find this inside of the Company Portal app under Compliance Details.

 2. U wordt doorgeleid naar de SEP Mobile-installatiepagina in de Play Store.You are taken to the SEP Mobile installation page in the Play Store. Installeer SEP Mobile en tik vervolgens op ACCEPTEREN zodat SEP Mobile toegang krijgt tot uw apparaat.Install SEP Mobile, and then tap ACCEPT to let SEP Mobile access your device.

 3. Open SEP Mobile en tik vervolgens op CONTROLEREN.Open SEP Mobile, and then tap VERIFY.

 4. Tik op Aanmelden bij Azure Active Directory en voer het account in waarmee u uw e‑mail en bestanden van werk of school opent.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

 5. Selecteer het account waarmee u uw e-mail, bestanden en andere gegevens van werk of school opent en tik vervolgens op ACCOUNT TOEVOEGEN.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

 6. Tik op Accepteren om SEP Mobile toestemming te geven om u aan te melden en uw profiel te lezen.Tap Accept to give SEP Mobile permission to sign you in and read your profile.

 7. Lees de items over de beveiliging van uw apparaat met SEP Mobile en tik vervolgens op OK.Review the items about how SEP Mobile protects your device, and then tap OK. Het duurt een ogenblik voordat SEP Mobile is ingesteld. Vervolgens wordt uw apparaat gecontroleerd op beveiligingsrisico's.SEP Mobile will take a few moments to set up, then will begin to check for security threats on your device.

 8. SEP Mobile begint uw apparaat meteen te controleren op beveiligingsrisico's.SEP Mobile starts to check right away for security threats on your device.

  • Als SEP Mobile een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, worden er instructies weergegeven voor het oplossen van het probleem.If SEP Mobile finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

  • Als er geen beveiligingsrisico's worden gevonden, worden alle drie bedreigingstypen in het groen weergegeven.If no threats are found, all three threat types will appear green.

   • Op het scherm Apparaatdetails in de bedrijfsportal wordt vermeld dat u nu voldoet aan de beveiligingsvereisten van uw bedrijf.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

   Uw apparaat voldoet nu aan het beleid

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Als dit het geval is, installeert u SEP Mobile handmatig vanuit de Play Store.If this happens, try installing SEP Mobile manually from the Play Store.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met het ondersteuningsteam van uw bedrijf.Contact your company support. Controleer of de contactgegevens beschikbaar zijn op de bedrijfsportalwebsite.For contact information, check the Company Portal website.