U moet Skycure installeren op uw Android-apparaatYou need to install Skycure on your Android device

Voordat u toegang tot uw werk kunt krijgen, moet u voor de IT-beheerder de Skycure-app installeren. Deze app zorgt voor een betere beveiliging van uw apparaat doordat potentiële beveiligingsrisico's worden opgespoord.Before you can access your work, your IT admin needs you to install the Skycure app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Als u problemen met de installatie ondervindt, voert u de stappen voor probleemoplossing aan het einde van dit onderwerp uit.If you have trouble with the installation, try the troublshooting steps at the end of this topic.

U moet het volgende doen:What you need to do:

 1. Sleep omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om de meldingenbalk te openen. Tik vervolgens op Vereiste toepassing: Skycure vanuit Play Store installeren.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Skycure from Play Store. U kunt dit ook vinden in de bedrijfsportal-app onder Details naleving.You can also find this inside of the Company Portal app under Compliance Details.

  De pagina Details naleving op een Android-apparaat.

 2. U wordt doorgeleid naar de Skycure-installatiepagina in de Play Store.You are taken to the Skycure installation page in the Play Store. Installeer Skycure en tik vervolgens op ACCEPTEREN zodat Skycure toegang krijgt tot uw apparaat.Install Skycure, and then tap ACCEPT to let Skycure access your device.

 3. Open Skycure en tik vervolgens op CONTROLEREN.Open Skycure, and then tap VERIFY.

 4. Tik op Aanmelden bij Azure Active Directory en voer het account in waarmee u uw e‑mail en bestanden van werk of school opent.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

 5. Selecteer het account waarmee u uw e-mail, bestanden en andere gegevens van werk of school opent en tik vervolgens op ACCOUNT TOEVOEGEN.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

 6. Tik op Accepteren om Skycure toestemming te geven om u aan te melden en uw profiel te lezen.Tap Accept to give Skycure permission to sign you in and read your profile.

 7. Lees de items over de beveiliging van uw apparaat met Skycure en tik vervolgens op OK.Review the items about how Skycure protects your device, and then tap OK. Het duurt een ogenblik voordat Skycure is ingesteld. Vervolgens wordt uw apparaat gecontroleerd op beveiligingsrisico's.Skycure will take a few moments to set up, then will begin to check for security threats on your device.

  Skycure begint uw apparaat meteen te controleren op beveiligingsrisico's.Skycure starts to check right away for security threats on your device.

  Skycure analyseert uw apparaat met betrekking tot beveiligingsrisico's.

  Als Skycure een beveiligingsrisico op uw apparaat vindt, worden er instructies weergegeven voor het oplossen van het probleem.If Skycure finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

  Skycure heeft een beveiligingsrisico gevonden.

  Als er geen beveiligingsrisico's worden gevonden, worden alle drie bedreigingstypen in het groen weergegeven.If no threats are found, all three threat types will appear green.

  Op het scherm Apparaatdetails in de bedrijfsportal wordt vermeld dat u nu voldoet aan de beveiligingsvereisten van uw bedrijf.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

  Uw apparaat voldoet nu aan het beleid

Als de installatie niet werktIf the installation doesn't work

Soms kunnen installaties mislukken vanwege technische problemen waar u geen invloed op hebt.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. Als dit het geval is, installeert u Skycure handmatig vanuit de Play Store.If this happens, try installing Skycure manually from the Play Store.

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback