Een Power BI-dashboard maken op basis van een rapport

VAN TOEPASSING OP:❌ ✔️ Power BI Desktop Power BI-service

U hebt Inleiding tot dashboards in Power BI gelezen en u wilt nu uw eigen dashboard maken. Er zijn veel verschillende manieren om een dashboard te maken. U kunt bijvoorbeeld een dashboard maken op basis van een rapport, helemaal vanaf het begin, op basis van een gegevensset of door een bestaand dashboard te dupliceren.

We maken eerst een klein en eenvoudig dashboard waaraan visualisaties worden vastgemaakt uit een rapport dat al is gemaakt.

Nadat u dit artikel hebt voltooid, hebt u kennis van:

 • De relatie tussen dashboards en rapporten
 • De bewerkingsweergave in de rapporteditor openen
 • Tegels vastmaken
 • Navigeren tussen een dashboard en een rapport

Screenshot shows a Power B I dashboard with several visualizations.

Notitie

Dashboards zijn een functie van de Power BI-service, niet van Power BI Desktop. Hoewel u geen dashboards maakt in de mobiele Power BI-apps, kunt u ze in deze apps wel weergeven en delen.

Video: Een dashboard maken door visualisaties en afbeeldingen van een rapport vast te maken

Kijk hoe Amanda een nieuw dashboard maakt door visualisaties van een rapport vast te maken. Volg vervolgens de stappen in de volgende sectie, Een gegevensset met een rapport importeren, om dit zelf te proberen met behulp van het voorbeeld van een inkoopanalyse.

Notitie

Deze video kan eerdere versies van Power BI Desktop of de Power BI-service gebruiken.

Een gegevensset met een rapport importeren

We gaan een van de Power BI-voorbeeldgegevenssets importeren en gebruiken om het nieuwe dashboard te maken. Het voorbeeld dat we gebruiken is een Excel-werkmap met twee PowerView-bladen. Als de werkmap wordt geïmporteerd in Power BI, wordt er een gegevensset en een rapport toegevoegd aan uw werkruimte. Het rapport wordt automatisch gemaakt op basis van de PowerView-werkbladen.

 1. Download het Excel-bestand met het voorbeeld van een inkoopanalyse. We raden u aan het op te slaan in uw OneDrive voor bedrijven.

 2. Open de Power BI-service (app.powerbi.com) in uw browser.

 3. Selecteer in het navigatievenster achtereenvolgens Mijn werkruimte en Gegevens ophalen.

  nav pane

 4. Selecteer onder Bestanden de optie Ophalen.

  Get files

 5. Navigeer naar de locatie waar u het Excel-bestand met het voorbeeld van een inkoopanalyse hebt opgeslagen. Selecteer het en kies Verbinding maken.

  Connect to files

 6. Selecteer voor deze oefening Importeren.

  OneDrive for Business window

 7. Wanneer het bericht wordt weergegeven dat het importeren is voltooid, selecteert u de x om het bericht te sluiten.

  Screenshot shows a success message with the X called out.

Tip

Wist u dit? U kunt het navigatievenster beperken door het pictogram met drie regels bovenaan nav pane show or hide iconte selecteren. Hierdoor krijgt u meer ruimte voor het rapport zelf.

Het rapport openen en tegels vastmaken aan uw dashboard

 1. Selecteer in dezelfde werkruimte het rapport Inkoopanalysevoorbeeld om het te openen.

  Reports tab Het rapport wordt geopend in de leesweergave. U ziet links twee tabbladen: Kortingsanalyse en Overzicht uitgaven. Elk tabblad vertegenwoordigt een pagina van het rapport.

 2. Selecteer Meer opties (...)>Bewerken om het rapport te openen in de bewerkingsweergave.

  Report in Reading view

 3. Wijs een visualisatie aan om de beschikbare opties zichtbaar te maken. Als u een visualisatie aan een dashboard wilt toevoegen, selecteert u het speldpictogram Pin icon.

  Hover over tile

 4. Omdat we een nieuw dashboard maken, selecteert u de optie Nieuw dashboard en geeft u het een naam.

  Screenshot shows the Pin to dashboard window.

 5. Wanneer u Vastmaken selecteert, wordt het nieuwe dashboard in de huidige werkruimte gemaakt. Wanneer het bericht Aan dashboard vastgemaakt wordt weergegeven, selecteert u Naar dashboard gaan. Als u wordt gevraagd of u het rapport wilt opslaan, kiest u Opslaan.

  Screenshot shows a success message with the Go to dashboard option called out.

  Het nieuwe dashboard wordt in Power BI geopend. Het dashboard bevat één tegel: de visualisatie die u zojuist hebt vastgemaakt.

  dashboard with one tile

 6. Selecteer de tegel om naar het rapport terug te gaan. Maak nog een paar tegels vast aan het nieuwe dashboard. Wanneer het venster Aan dashboard vastmaken verschijnt, selecteert u Bestaand dashboard.

  Screenshot shows the Pin to dashboard window with the Existing dashboard option called out.

Een volledige rapportpagina aan het dashboard vastmaken

U kunt een hele rapportpagina vastmaken als live-tegel in plaats van één visueel element per keer vast te maken. Aan de slag.

 1. Selecteer het tabblad Overzicht uitgaven in de rapporteditor om de tweede pagina van het rapport te openen.

  Report tab

 2. U wilt alle visuals in het rapport op uw dashboard. Selecteer In de rechterbovenhoek van de menubalk de optie Vastmaken aan een dashboard. Op een dashboard worden tegels van live-pagina’s telkens bijgewerkt wanneer de pagina wordt vernieuwd.

  Upper right of report editor

 3. Wanneer het venster Aan dashboard vastmaken verschijnt, selecteert u Bestaand dashboard.

  Screenshot shows the Pin to dashboard window with the Existing dashboard option selected and a Pin live button.

 4. Wanneer het bericht verschijnt dat de bewerking is voltooid, selecteert u Naar dashboard gaan. Hier ziet u de tegels uit het rapport die u hebt vastgemaakt. In het onderstaande voorbeeld hebben we twee tegels van pagina één van het rapport vastgemaakt en één livetegel, wat pagina twee van het rapport is.

  Screenshot shows a Power B I dashboard with the visualizations from this article.

Volgende stappen

Gefeliciteerd, u hebt uw eerste dashboard gemaakt! Nu u een dashboard hebt, kunt u er nog veel meer mee doen. Volg een van de voorgestelde artikelen hieronder of ga zelf aan de slag met verkennen:

Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet.