Aangepaste bedrijfslogica toepassen met bedrijfsregels en stromen in modelgestuurde apps

Het belang van bedrijfsprocessen in modelgestuurde apps

Het bepalen en het afdwingen van consistente bedrijfsprocessen is een van de hoofdredenen waarom mensen modelgestuurde apps gebruiken. Consistente processen helpen ervoor te zorgen dat de mensen die een modelgestuurde app gebruiken zich op hun werk kunnen richten en niet op het onthouden van een reeks handmatige stappen om hun doelen te bereiken.

Deze vallen in twee hoofdcategorieën binnen modelgestuurde apps. Bedrijfsregels en bedrijfsprocesstromen. Bedrijfsprocesstromen zijn beschikbaar met Power Automate.

Bedrijfsregels

Bedrijfsregels bieden een eenvoudige interface om snel veranderende en veelgebruikte regels te implementeren en te onderhouden. Het bereik van een bedrijfsregel bepaalt waar de bedrijfsregel wordt uitgevoerd:

Als u dit item selecteert... Wordt het bereik ingesteld op...
Tabel Alle formulieren en server
Alle formulieren Alle formulieren
Bepaald formulier (bijvoorbeeld Account ) Alleen dat formulier

Meer informatie over het definiëren van bedrijfsregels voor een formulier in een modelgestuurde app vindt u in Bedrijfsregels maken om logica in een modelgestuurd app-formulier toe te passen

Notitie

Al u een bedrijfsregel voor een tabel wilt definiëren zodat dit op serverniveau wordt toegepast op canvas-apps en modelgestuurde apps, raadpleegt u Een bedrijfsregel maken voor een tabel.

Power Automate-stromen

Power Automate omvat verschillende typen processen, elk ontworpen voor een ander doel:

  • Bedrijfsprocesstromen. Zorg ervoor dat gebruikers gegevens altijd op consistente wijze invoeren en dezelfde stappen uitvoeren wanneer zij in een app werken door een bedrijfsprocesstroom te maken. Deze stromen zijn geschreven in Power Automate, maar ze werken alleen met modelgestuurde apps. Meer informatie: Overzicht van bedrijfsprocesstromen

Voorbeeld van modelgestuurde app

  • Werkstromen en acties. Aanpassers van Dynamics 365 zijn mogelijk bekend met de klassieke Microsoft Dataverse-processen. Dit zijn werkstromen en acties. Meer informatie: Werkstroomprocessen gebruiken en Overzicht acties

  • Geautomatiseerde stromen. Maak een Power Automate-cloudstroom waarmee een of meer taken automatisch worden uitgevoerd nadat deze door een gebeurtenis zijn geactiveerd. Deze hebben als bijkomend voordeel dat ze het connectorframework binnen uw omgeving kunnen bereiken en verbinding kunnen maken met andere gegevensbronnen, zoals SQL, SharePoint of een van de andere 400 gegevensbronnen en services. Meer informatie: Een stroom maken

  • Knopstromen. Maak een Power Automate-cloudstroom waarmee terugkerende taken worden uitgevoerd door simpelweg op een knop op uw mobiele apparaat te tikken. Meer informatie: Knopstromen introduceren

  • Geplande stromen. Maak een stroom waarmee een of meer taken volgens een planning worden uitgevoerd, bijvoorbeeld één keer per dag, op een specifieke datum of na een bepaalde tijd. Meer informatie: Stromen volgens een planning uitvoeren

Volgende stappen

Bedrijfsregels maken om logica in een modelgestuurd app-formulier toe te passen

Meer informatie over bedrijfsprocesstromen

Bedrijfslogica toepassen met Dataverse