De naam en het pictogram wijzigen in PowerAppsChange app name and icon in PowerApps

Een app aanpassen door de naam en tegel te wijzigen.Customize an app by changing its name and tile.

VereistenPrerequisites

 1. Maak een app of open er een om te bewerken.Create an app, or open one for editing.

 2. Klik of tik in het menu File op App settings.On the File menu, click or tap App settings.

De naam van een app wijzigenRename an app

Klik of tik onder App name op Rename this app en typ een andere naam.Under App name, click or tap Rename this app, and then type a different name.

Een app sluiten

Een app-tegel wijzigenChange an app tile

Voer een of meer van deze stappen uit:Follow one or more of these steps:

 • Klik of tik op een andere achtergrondkleur in de lijst met opties.Click or tap a different background color from the list of options.

  Een tegelkleur selecteren

 • Klik of tik op een pictogram in de lijst met standaardpictogrammen.Click or tap an icon from the list of default icons.

  Een tegelpictogram selecteren

 • Klik of tik op Browse file, klik of tik op de afbeelding die u wilt gebruiken en klik of klik vervolgens op Open.Click or tap Browse file, click or tap the image that you want to use, and then click or tap Open.

  Notitie

  Voor de beste resultaten gebruikt u een pictogram in de vorm van een vierkant.For best results, use a square-shaped icon.

Volgende stapNext step

Klik of tik in het menu File op Save om uw app opnieuw te publiceren met de nieuwe instellingen.On the File menu, click or tap Save to republish your app with the new settings.

Meer bronnenMore resources