Dokumentacja dotycząca zarządzania aplikacjami

Wdrażaj aplikacje, skrypty i pakiety oraz zarządzaj nimi za pomocą programu Configuration Manager. Automatyzuj wdrożenia lub pozwól użytkownikom na instalowanie aplikacji z Centrum oprogramowania.