[Jak:] Rozpocznij pracę z kontrolką rozszerzenia animacji ASP.NET AJAX?

Jan Stagner

W tym filmie wideo wprowadzono formant rozszerzenia animacji z zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit, który oferuje deweloperom w pełni rozszerzalną platformę do dodawania efektów animacji do strony sieci Web ASP.NET.

▶Obejrzyj wideo (20 minut)