[Jak:] Użyć kontrolki czasomierza ASP.NET AJAX?

Jan Stagner

Kontrolka AJAX Timer umożliwia dynamiczne aktualizowanie części strony sieci Web ASP.NET w regularnych odstępach czasu, a nie wymaga, aby użytkownik wykonywał akcję, taką jak kliknięcie przycisku.

▶Obejrzyj wideo (6 minut)