Jak zaimplementować weryfikację pola niestandardowego z bezwzględną logiką w języku VB lub C#

Jan Stagner

W tym filmie wideo utworzymy sprawdzenie poprawności pola deklaracyjnego wdrożonego w naszym poprzednim wideo dynamicznym danych i dodamy niestandardową logikę programowania do naszej walidacji.

▶Obejrzyj wideo (9 minut)