[Jak:] Zacznij korzystać z LINQ to XML?

Autor Beth Massi

Visual Basic deweloperzy będą dowiedzieć się, jak korzystać z kodu XML w Visual Basic przy użyciu literałów XML, osadzonych wyrażeń i właściwości osi XML do łatwego tworzenia, wykonywania zapytań i przekształcania dokumentów XML.

▶Obejrzyj wideo (14 minut)