Dokumentacja usługi Azure Functions

Azure Functions to usługa w chmurze dostępna na żądanie, która zapewnia całą stale aktualizowaną infrastrukturę i zasoby potrzebne do uruchamiania aplikacji. Skoncentrujesz się na fragmentach kodu, które są dla Ciebie najważniejsze, a funkcje obsługują resztę. Usługa Functions zapewnia bezserwerowe obliczenia dla platformy Azure. Za pomocą usługi Functions można tworzyć internetowe interfejsy API, reagować na zmiany bazy danych, przetwarzać strumienie IoT, zarządzać kolejkami komunikatów i nie tylko.