Znajdowanie aplikacji asystenta głosowego w Azure Percept Studio

W tym przewodniku pokazano, jak wrócić do utworzonej wcześniej aplikacji asystenta głosowego.

Wymagania wstępne

Otwieranie aplikacji asystenta głosowego

  1. Przejdź do Azure Percept Studio
  2. Wybierz pozycję Urządzenia w okienku menu po lewej stronie. wybieranie urządzenia w okienku menu po lewej stronie
  3. Wybierz urządzenie, na którym została wdrożona aplikacja asystenta głosowego.
  4. Wybierz kartę Mowa. wybieranie karty mowy
  5. W obszarze Akcje wybierz pozycję Testuj asystenta głosowego i wybierz pozycję Przetestuj asystenta głosowego w sekcji Akcje

Następne kroki

Teraz, gdy aplikacja asystenta głosowego jest otwarta, spróbuj wykonać kilka kolejnych konfiguracji.