Funkcja cbrt

Zwraca katalog główny modułu expr .

Składnia

cbrt(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.

Zwraca

A DOUBLE.

Przykłady

> SELECT cbrt(27.0);
 3.0