TINYINTtype (Databricks SQL)

Reprezentuje 1-bajtowe liczby całkowite ze podpisanym podpisem.

Składnia

{ TINYINT | BYTE }

Limity

Zakres liczb wynosi od -128 do 127.

Literały

[ + | - ] digit [ ... ] Y

digit: dowolna liczba od 0 do 9.

W Y przyrostce nie jest uwzględniania litera.

Przykłady

> SELECT +1Y;
  1
> SELECT CAST('5' AS TINYINT);
  5